Page 1

Gogoeta saioa irekia Espacio abierto de reflexión

Zenbat denbora eman dugu bizitzako etapa honetaz pentsatzen? ¿Qué tiempo hemos dedicado a pensar sobre esta etapa de la vida?

Jubilazioa

Zer da zuretzat jubilazioa? ¿Qué es para ti la jubilación?

Zer aukera zabaltzen dizkigu jubilazioak? ¿Cuáles son nuestras expectativas frente a la jubilación?

Burutuko diren lau saio irekietatik lehena Primero de los cuatro espacios abiertos de reflexión que se van a realizar

Bereziki 55-65 urte bitartean daudenei zuzendua Dirigido especialmente a personas en el intervalo de edad 55-65 años

Otsailaren 19an, 18:30etan Bola-leku aretoan 19 de Febrero, a las 18:30 en el Bola-leku


nagusi prozesua laburpena resumen Gizakion bizi-itxaropenaren luzatzea eta bizi-kalitatearen hobetzea dela eta, egungo erretiratua aurreko belaunaldietakoengandik bereizten da eta zenbait ezaugarri zehatz ditu, oro har: baliabide ekonomikoak izatea, hezkuntza maila egokia izatea, gazte erretiratzea, osasun-egoera ona izatea eta jarduerak egitea, besteak beste. Egungo erretiratuak hainbat ezaugarri berezi eta esanguratsu dituela jakinik, saio honen helburua erretiroari buruzko gogoeta egitea izango da. Horretarako, zenbait eduki landuko dira eta metodologia dinamikoa eta aktiboa erabiliko da. Esaterako, partehartzaileak honako galderei erantzun beharko dio: zer sentitzen duzu, zer behar dituzu, zer faltan botatzen duzu, zer nahiko zenuke, zer eskatuko zenuke, eta abar.

A consecuencia del alargamiento de la esperanza de vida y la mejora de la calidad de vida, el perfil actual de jubilado/a difiere del de anteriores generaciones y presenta algunas características concretas: dispone de recursos económicos, buen nivel educativo, se jubila joven, con buen estado de salud, realiza actividades, etc. El objetivo de este espacio es reflexionar sobre la jubilación. Para ello, se propondrán diversos temas y se empleará una dinámica activa y dinámica. Por ejemplo, se pedirá reflexionar sobre las siguientes cuestiones: qué sientes, qué necesitas, qué echas en falta, qué pedirías...

metodologia metodología

18:30 Aurkezpena/Introducción 18:35-19:05 Izarne Lizasoren hitzaldia/ Charla de Izarne Lizaso

19:10-19:50 Talde dinamika/Dinámica grupal 19:50-20:20 Plenarioa/Plenario 20:30 Luntxa/lunch


Izarne Lizaso Psikologian doktorea, EHUko Psikologia Fakultatean hainbat irakasgai irakasten ditu, horien artean Psikogerontologia. Hain zuzen ere, zahartzaroaren alorrean erdiratzen da bere formazioa, irakaskuntza eta ikerketa. Hala, gerontologia zentroetan eta erretiratu etxeetan lan egin du. Horrez gain, zahartzaroarekin zerikusia duen hainbat gaiei buruzko ikastaroetan eta hitzaldietan parte hartzen du. Bere Doktorego ikerketa erretiroaren inguruan garatu du, erretiratu profil berri baten ezaugarri soziodemografikoak eta psikosozialak izan daitezkeenak deskribatzen. Gaur egungo bere ikerketa lerro nagusiak helburua dauka erretiroak osasun arloan izan ditzaken ondorioak aztertzea generoaren ikuspegitik.

Doctora en psicología, imparte diversas asignaturas en la UPV, entre ellas Psicogerontología. Su trabajo de investigación se centra plenamente en el ámbito del envejecimiento. Ha trabajado con centros gerontológicos y hogares de jubilados. Además, participa en diversos cursillos y charlas relacionadas con el envejecimiento. Ha desarrollado su tesis doctoral sobre la jubilación, tratando de identificar y describir las características sociodemográficas y psicosociales del nuevo perfil de jubilado/a. Hoy en día, su principal línea de investigación tiene por objeto analizar las consecuencias de la jubilación en la salud de las personas desde la perspectiva de género.

hizkuntza irizpideak criterios linguísticos

Izarne Lizasok euskaraz hitzegingo du baina erabiliko duen aurkezpena gazteleraz egongo da, euskaraz ez dakienak hitzaldia jarraitu ahal izan dezan. Gazteleraz egindako galderak gazteleraz erantzungo ditu.

Izarne Lizaso hablará en euskara pero la presentación que empleará será en castellano con el fin de que quien no domine el euskara pueda seguir la charla. Las preguntas que se le formulen en castellano las responderá en castellano.


nagusi prozesua

Otsailaren 19an, 18:30etan Bola-leku aretoan 19 de Febrero, a las 18:30 en el Bola-leku

Anima zaitez eta

parte hartu!

Plaza nagusia, 1 • 48210 Otxandio herri-ola@otxandio.net • www.otxandio.net

www.herri-ola.net

Profile for alkatetza otxandio

Nagusi. Saio irekia 1. Erretiroa  

I. saio irekirako diptikoa

Nagusi. Saio irekia 1. Erretiroa  

I. saio irekirako diptikoa

Profile for otxandio
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded