Page 1

Suomi

Svenska

Norsk


ABS BOATS

Pohjoismaiden suurin venevalmistaja

Nordens största båttillverkare

Nordens største båtprodusent

Terhi-veneet valmistetaan pienessä Rymättylän kalastuspitä-

Terhi-båtarna tillverkas i den lilla fiskebygden Rimito utanför

Terhi-båtene produseres i det lille fiskeværet Rymättylä nær

jässä Varsinais-Suomessa. Ainutlaatuisen valmistustekniikkan-

Åbo i Finland. Tack vare sin unika tillverkningsmetod och fortlö-

byen Åbo i Egentlige Finland. Takket være enestående produk-

sa ja ennakkoluulottoman tuotekehitystyön ansiosta Terhi on

pande produktutveckling har Terhi etablerat sig som ett popu-

sjonsteknikk og nytenkende produktutvikling har Terhi utviklet

kasvanut suosituksi ja arvostetuksi kansainväliseksi venemer-

lärt och pålitligt båtmärke, nationellt såväl som internationellt.

seg til et populært og internasjonalt anerkjent varemerke.

kiksi. Terhi har ett omfattande modellprogram som innehåller allt från

Det omfattende båtutvalget består av totalt 16 ulike modeller

Laaja venemallisto käsittää Suomen suosituimmat soutuveneet

populära roddbåtar till mångsidiga motorbåtar, totalt 16 model-

av Finlands mest populære robåter og motorbåter. Gjennom

ja perämoottoriveneet, yhteensä 16 eri mallia. Terhi-veneitä on

ler. Terhi-båtarna har tillverkats sedan 45 år och i över 200

45år er det produsert over 200 000 Terhi-båter, og alle nød-

valmistettu jo 45 vuoden ajan ja yli 200.000 kappaletta, joten

000 exemplar, vilket betyder att alla nödvändiga reservdelar

vendige reservedeler og tilleggsutstyr til disse ettertraktede

näihin haluttuihin veneisiin löytyy kaikki tarvittavat varaosat ja

och tillbehör till dessa populära båtar finns att få både nu och i

båtene vil være å få tak i nå og i fremtiden.

lisävarusteet nyt ja tulevaisuudessa.

framtiden.

Terhi-vene on turvallinen valinta paitsi valmistustekniikkansa

Terhi är ett tryggt båtval, dels tack vare sin tillverkningsmetod

ken, men også takket være sin holdbarhet, og den bevarer sin

myös kestävyytensä ansiosta, ja se säilyttää arvonsa paljon

men även för sin hållbarhet och det faktum att Terhi-båtarna

verdi lengre enn normalt. Vårt mål er fortsatt å utvikle båter

tavallista pidempään. Tavoitteenamme on jatkossakin kehittää

behåller sitt värde mycket längre än andra likartade båtar. Vår

som tåler et blikk og står seg mot tiden, og som samtidig tilbyr

veneitä, jotka kestävät katsetta ja aikaa sekä tarjoavat unohtu-

målsättning är att även i fortsättningen utveckla båtar som

uforglemmelige opplevelser for sine brukere.

mattomia elämyksiä käyttäjilleen.

både är hållbara och estetiskt tilltalande, båtar som bjuder sina

En Terhi-båt er et sikkert valg på grunn av produksjonsteknik-

användare på oförglömliga upplevelser till havs och till sjöss.


Ainutlaatuinen sandwich-rakenne

Unik sandwichkonstruktion

En enestående sandwich-konstruksjon

Kaikkien Terhi-veneiden sisä- ja ulkokuori on vahvaa ja sileää,

Terhi-båtarnas inre och yttre skrov är gjorda utav slagtålig och

Alle Terhi-båtene har et indre og ytre skall av sterk og glatt

iskun- ja säänkestävää ABS-muovia. Tyhjiömuovattujen ulko-

väderbeständig ABS-plast, vilket är hållbart och har en jämn

ABS-plast som er støtsikkert og værbestandig. Tomrommet

kuorien väli täytetään vettä hylkivällä polyuretaanivaahdolla,

och slät yta. Tomrummet mellan de vakuumformade ABS-skrov-

mellom lagene er fylt med vannavstøtende polyuretanskum

joka kiinnittyy sekä sisä- että ulkokuoreen. Väliaine toimii

delarna fylls med ett polyuretanskum som inte tar åt sig vatten

som fester seg både til det indre og ytre skallet. Stoffet

veneen rakenteen vahvistajana ja kellukkeena, samalla kun se

och som fäster sig både mot inre och yttre skrovet. Polyure-

forsterker båtens konstruksjon, det fungerer som flottør og er

vaimentaa ääniä. Lopputuloksena on pitkäikäinen, uppoamaton

tanskummet förstärker båtens konstruktion och fungerar även

samtidig lyddempende. Sluttresultatet er en lettstelt båt med

ja helppohoitoinen vene, jonka viimeistely on täysin omaa

som flytkraft, på samma gång som det dämpar skrovljud. Denna

lang levetid som ikke kan synke, med en finish helt i sin egen

luokkaansa.

enastående sandwichkonstruktion gör att båten tål stötar

klasse.

mycket bra. Resultatet är en långlivad, osänkbar och lättskött Keveiden ja helposti siirrettävien veneiden sisä- ja ulkopinnat

båt med hög finish.

De indre og ytre overflatene av de lette og lett flyttbare bå-

ovat tasaisia ja saumattomia sekä helppo pitää puhtaana. Terhi

tene er jevne og helt uten sømmer. Overflatene er lette å holde

erottuukin muista veneistä jo pelkän kauniin ja siistin ulkonä-

Båtarna är lätta till vikten och enkla att flytta. De inre och yttre

rene. Derfor skiller Terhi seg fra de fleste andre båter allerede

könsä perusteella.

ytorna är väldigt jämna och släta, vilket förenklar renhållning

gjennom sitt flotte og rene utseende.

av båten. Därför skiljer sig Terhi från de flesta andra båtar tack Viimeistelyn taso näkyy ja tuntuu myös tarkkaan mietityissä

vare sitt vackra och stilrena utseende.

Nivået på finishen ses og merkes også i nøye gjennomtenkt

säilytystiloissa. Veneistä löytyy runsaasti lukittavia tiloja airoil-

oppbevaringsplass. Båtene har flere låsbare rom for årer og

le ja muille tarvikkeille. Myös sadevesityhjentyvyys ja sisätilojen

Nivån på den höga finishen syns och känns även i de väl ge-

annet utstyr. Også regnvannslensing og dreneringsrenner i

valumaurat tuovat lisää mukavuutta ja helppoutta jokapäiväi-

nomtänkta förvaringsutrymmena – båtarna har gott om låsbara

oppbevaringsrommene øker båtens komfort og gjør den lett å

seen käyttöön.

utrymmen för både åror och andra tillbehör. Regnläns samt av-

stelle i hverdagen.

rinningsrännorna på båtens durk gör den dagliga användningen enkel och bekymmerfri. Genom att ta ur dyvikan till regnlänsen kan du utan bekymmer lämna båten i vattnet under en längre tid – även om det skulle ha regnat så har det mesta regnvattnet runnit ur och båten behöver knappt ösas innan användning.

Terhi-veneiden ainutlaatuinen uppoamaton rakenne. Terhibåtarnas unika osänkbara konstruktion. Unik synkefri konstruksjon.

www.facebook.com/TerhiVeneet


Terhi Baby Fun / Baby Green 6

Terhi 475 Twin C 27

Terhi Sunny 7

Terhi 475 BR 29

Terhi 385 9

Terhi Fix + Spray

30

Terhi 400 11

Esimerkkejä lisävarusteista ja tarvikkeista

32

Terhi 400 C 13

Exempel på tillbehör och utrustning

Terhi 440 15

Eksempel på tilbehør og extrautstyr

Terhi Saiman 17

Tekniset tiedot

Terhi Saiman Solar 18

Teknisk data

Terhi Saiman Hunter 19

Teknisk informasjon

Terhi 445 20

Varusteet 35

Terhi 445 C 21

Utrustning

Terhi Nordic 6020 23

Utstyr

34

Terhi Nordic 6020 C 25

Terhi - Elämäsi vene

Terhi – Din vän till sjöss

Terhi - En båt for livet

Suomalaiset Terhi-veneet valmistetaan vahvasta ja sileästä,

Finska Terhi -båtar tillverkas av hållbart och slätt, slagtåligt och

De finske Terhi-båtene lages av sterk og glatt ABS-plast som

iskun- ja säänkestävästä ABS-muovista. Tyhjiömuovattujen ul-

väderbeständigt ABS-plast. Tomrummet mellan de två vakuum-

tåler støt samt vær og vind svært godt. Mellomrommet mellom

kokuorien väli täytetään vettä hylkivällä polyuretaanivaahdolla,

formade yttre skroven fylls med ett polyuretanskum som inte

de ytre vakuumplastbelagte flatene fylles med vannavstøtende

joka toimii rakenteen vahvistajana ja kellukkeena. Kerrosrakenne

tar åt sig vatten och som fäster sig mot inre och yttre skrovet.

polyuretanskum, som støtter opp konstruksjonen og gjør at

vaimentaa ääntä ja tekee veneestä täysin uppoamattoman.

Skummet förstärker båtens konstruktion och fungerar som

båten flyter. Denne lagvise konstruksjonen virker lyddempende

Terhit ovat pitkäikäisiä ja erittäin helppohoitoisia veneitä,

flytkraft, samtidigt som det dämpar skrovljud och gör båten

og gjør båten usenkbar. Terhi-båtene har en lang levetid og er

joiden viimeistely on täysin omaa luokkaansa.

praktiskt taget osänkbar. Terhibåtarna är kända för att vara

lette å vedlikeholde, og finishen er i en klasse helt for seg selv.

långlivade och lättskötta båtar med högklassig finish.

Pituus (cm) Längd (cm) Lengde (cm)

Leveys (cm) Bredd (cm) Bredde (cm)

Paino (kg) Vikt (kg) Vekt (kg)

Max kW/hp Max Kw/hk Maks Kw/hk

Suositeltava moottoriteho (hp) Rekommenderad motoreffekt (hk) Anbefalt motorstyrke (kh)


Käytännössä uppoamaton

Terhi är bevisligen osänkbar

Terhi er i praksis usenkbar

Oheisen kuvasarjan demonstraatiossa soutuvene sahattiin

Som bildseriens demonstration visar, så sågade vi av en Terhi

Vedlagte bildeserie demonstrerer effektivt hvordan robåten

moottorisahalla keskeltä kahtia. Sandwich-rakenteensa an-

roddbåt på mitten. Tack vare sandwichkonstruktionen hålls

ble saget i to på midten med en motorsag. Terhi holder seg på

siosta Terhi-vene pysyy pinnalla jopa kahtia sahattuna ja vie

Terhi-båten på ytan och tar roddarna tryggt i land, trots att den

vannet også saget i to takket være sin sandwich-konstruksjon,

soutajat turvallisesti kotilaituriin.

är sågad itu.

og roerne kommer seg trygt hjem til brygga.

Kuvasarjan testi tehtiin valvotuissa olosuhteissa. Testin tarkoi-

Bildseriens test utfördes under kontrollerade förhållanden och

Testen på bildeserien ble utført i kontrollerte former. Målet med

tus oli konkreettisesti todistaa Terhi-veneiden uppoamatto-

under ständig uppsikt. Meningen med testet var att konkret

testen var å bevise konkret at Terhi-båter ikke synker. Og som

muus. Kuvat osoittavat, että Terhi todellakin on uppoamaton.

bevisa Terhi-båtarnas osänkbarhet – och som bilderna visar så

bildene viser, er Terhi faktisk usenkbar.

är Terhi bevisligen osänkbar.

Henkilömäärä Belastning, personer Antall pers.

CE-suunnitelukategoria CE-kategori CE designkategori

Pulpetti Styrpulpet Styrekonsoll

Kahvaohjaus Rorkult Rorkult

Suojaisat vedet Skyddade vatten Avskjermet farvann

Rannikkovedet Kustvatten Kystfarvann


BABY FUN / BABY GREEN

Pienestä on moneksi

En mångsidig liten båt

Smått er godt

Erinomainen ison veneen apujolla tai ensivene perheen

Utmärkt som jolle för en större båt eller som första båt för

En fremragende slepejolle til en stor båt eller som første båt

tulevien veneilijöiden käyttöön. Se on vaivaton soutaa, kevyt

familjens yngre skeppare. Behändig och enkel att ro, lätt

til familiens kommende båtfolk. Enkel å ro, lett å løfte og flyt-

nostaa ja siirtää ja kulkee jarruttelematta matkaveneen pe-

att lyfta och släpas bra efter en större båt utan att bromsa

te og bremser ikke båten som den slepes etter. Takket være

rässä. Katamaraanirunkonsa ansioista Baby Fun on erityisen

farten. Tack vare sitt katamaranskrov är Baby Fun mycket

sitt katamaranskrog er Baby Fun særdeles stabil og trygg.

vakaa ja turvallinen. Pitkittäissuuntaisen penkin alta löytyy

stabil och trygg. Under sätet som går i längdriktning finns ett

Båten har et låsbart rom for årer og utstyr under den langsgå-

lukittava tila airoille ja varusteille. Baby Green on kauttaaltaan

låsbart utrymme för åror och andra tillbehör. Helgröna Baby

ende benken.Den grønne fargen gjør Baby Green til et godt

vihreän värinsä ansiosta hyvä valinta esim. vesilinnustusta

Green är ett utmärkt val för dig som t.ex. sysslar med fågel-

valg for eksempel for den som driver med fuglejakt på vann.

harrastaville.

skådning eller sjöfågeljakt.

235 cm

6

130 cm

55 kg

2,3 kW/3 hp

2-3 hp

Max 2 pers.

Colors

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35


SUNNY

Vapaa-ajan pikkupuuhiin

Lätt och behändig

For hverdagens mange oppgaver

Kätevän kokonsa ja keveytensä ansiosta tämä avovene kulkee

En liten, lätt roddbåt som även även gårx bra med en liten

Takket være sin praktiske størrelse og lave vekt kan denne

mukavasti mukana vaikka auton katolla tai isomman veneen

utombordare. Dess behändiga storlek och lätta vikt gör Sunny

åpne båten fraktes behagelig på biltaket eller i davitene på

taaveteissa. Sunny sopii kalastuskäytön lisäksi mainiosti

enkel att transportera t.ex. på biltak eller i en större båts

en større båt. Sunny egner seg utmerket som passbåt under

linnustajan passiveneeksi. Sunny on soutuvene, joka helpon

dävertar. Sunny lämpar sig perfekt för fiske och som sjöfågel-

fuglejakt så vel som på fisketurer. Sunny er en robåt som er

soudettavuuden lisäksi kulkee mukavasti pienellä perämoot-

jägarens passbåt.

lettrodd og tilbyr i tillegg hyggelig ferdsel med liten påhengs-

torilla.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

motor.

310 cm

147 cm

75 kg

3,7 kW/5 hp

2-4 hp

Max 3 pers.

D

Color

7


8


385

Soutuveneiden aatelia

En roddbåt av bästa slag

Robåt nummer én

Suomen ostetuin soutuvene, joka täyttää useimman mök-

Finlands mest köpta roddbåt uppfyller alla behov och önske-

Finlands mest solgte robåt fyller de viktigste behovene og

kiveneilijän tärkeimmät tarpeet ja vaatimukset. Se on koko

mål som stugägaren har på en roddbåt. Terhi 385 är en stabil

kravene til de fleste båtfolk med hytte. Det er en solid og

perheen vakaa ja turvallinen perusvene, jota on helppo ja

och trygg båt för hela familjen och är väldigt enkel och lätt

trygg standardbåt for hele familien, lett og enkel å ro. Terhi

kevyt soutaa. Paitsi airoilla, Terhi 385 kulkee mukavasti myös

att ro. En mycket bra roddbåt som även är lämplig med en liten

385 går behagelig både med årer og en liten påhengsmotor.

pienellä perämoottorilla. Veneessä on lukittava, kuiva säily-

utombordare. Låsbart, torrt förvaringsutrymme finns under

Båten er utstyrt med et låsbart, tørt oppbevaringsrom under

tystila penkin alla. Saatavana valkoisena ja verdenä.

sätet. Terhi 385 finns att få med vitt eller grönt skrov.

setet og leveres i grønt eller hvitt.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

380 cm

150 cm

98 kg

4,4 kW/6 hp

2-4 hp

Max 4 pers.

D

Colors

9


10


400

Mallistosuosikki

En båt för alla

En båt som passer för alle

Täysosuma mökkiveneeksi. Luotettava, helppo ja edulli-

Den optimala stugbåten. Pålitlig, enkel och lätthanterlig.

En fulltreffer som hyttebåt. Terhi 400 er pålitelig, trygg og

nen Terhi 400 toimii hyvin 5-15 hv:n moottorilla, mutta on

Färdas bra med en 5-15 hk:s utombordare men går även att ro

prisgunstig og fungerer bra med en motor på 5-10 hk, men

kuitenkin myös hyvin soudettavissa etu- ja keskipenkiltä.

både från för- och mittbänk. Stabiliteten, användarvänlighe-

kan også ros fra for- og midtsetet. Sikkerheten i den lille bå-

Turvallisuutta pienessä veneessä tuovat vakaus, helppokäyt-

ten, de goda köregenskaperna och hållbarheten gör Terhi 400

ten ivaretas ved at den er stabil og holdbar, lett å håndtere og

töisyys, hyvät ajo-ominaisuudet ja kestävyys. Vene on helppo

till en trygg båt, både att införskaffa och äga. Båten är lätt att

har gode kjøreegenskaper. Båten er lett å trekke på land og er

vetää maihin ja se on täynnä nerokkaita säilytystilaratkaisu-

dra iland och den är full av smarta förvaringslösningar. Terhi

full av smarte oppbevaringsløsninger. Låsbare oppbevarings-

ja. Lukittavat paikat mm airoille, polttoainesäiliölle ja akulle

400 finns att få med vitt eller grönt skrov.

rom for blant annet årer, drivstofftank og batteri, åpne kasser

sekä avonaiset köysilokerot takakulmissa köysille. Saatavana

for tauverk i bakerste hjørner. Leveres i hvitt eller grønt.

valkoisena ja verdenä.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

401 cm

150 cm

120 kg

11 kW/15 hp

5-10 hp

Max 4 pers.

D

Colors

11


12


400 C

Suomen suosituin moottorivene

Sommarnöje för alla

Sommermoro for alle

Ajopulpetilla varustettu vakaa ja turvallinen Terhi 400 C on

En stabil och säker båt utrustad med styrpulpet. Terhi 400 C är

Stabile og trygge Terhi 400 C utstyrt med kjørekonsoll er på

parhaimmillaan yhteys- ja vapaa-ajanveneenä 1-3 hengen

en perfekt förbindelse- och fritidsbåt på sjöar eller skyddade

sitt beste med 1-3 personer ombord og som forbindelses- eller

kuormalla järvillä tai suojaisilla merialueilla. Vene sopii hyvin

kustvatten, för 1-3 personer. Båten är även utmärkt för sport-

fritidsbåt på innsjøer eller i skjermet farvann. Båten egner seg

myös urheilukalastajan kaveriksi. Lisävarusteilla viimeistelet

fiskare. Skräddarsy din egen båt enligt dina behov och öns-

bra også som fiskerens venn. Med tilleggsutstyr kan båten

veneesi omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Saatavana

kemål med hjälp av det omfattande utbudet av tillbehör, bl.a.

skreddersys til det aktuelle bruksformålet. Leveres i hvitt eller

valkoisena ja verdenä.

vindruta till styrpulpeten samt grabbräcken finns att få som

grønt.

tillbehör. Terhi 400 C finns att få med vitt eller grönt skrov.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

401 cm

150 cm

130 kg

11,2 kW/15 hp

8-10 hp

Max 4 pers.

D

Colors

13


14


440

Tukeva kuormajuhta

Stabil bruksbåt

For tung last

Reilusti mitoitettu, perämoottorilla varustettava soutuvene.

En rejält dimensionerad roddbåt som även kan utrustas med

Romslig robåt som kan utstyres med påhengsmotor. Takket

Leveän runkonsa ansiosta Terhi 440 on poikkeuksellisen

utombordare. Tack vare sitt breda skrov är Terhi 440 väldigt

være sitt brede skrog er Terhi 440 eksepsjonelt stabil. Laste-

vakaa ja kantavuudeltaan luokkansa huippua. Yhteysvenee-

stabil och den rymmer även mer än vad båtar i storleksklas-

kapasiteten er enestående i sin klasse. Som forbindelsesbåt

nä se kuljettaa isommankin kuorman turvallisesti mökille ja

sen normalt gör. Som förbindelsebåt transporterar den tryggt

frakter den også en større last trygt til hytta og tilbake. Båten

takaisin. Kalastuskäytössä vene ei keiku verkkoja laskettaessa

även större laster till och från stugan. Vid fiskebruk kränger

gynger ikke når garn settes eller fangsten tas om bord på

eikä kalasaalista ylös nostettaessa. Veneessä on lukittavat

den varken då näten läggs eller när fiskefångsten lyfts in i

fisketurer. Båten har låsbare oppbevaringsrom både foran og

säilytystilat sekä keulassa että perässä ja pituussuunnassa

båten. Låsbara förvaringsutrymmen finns både i för och akter.

akter og et avtakbart midtsete som kan justeres i lengderet-

säädettävä, irrotettava keskipenkki.

Båtens mittbänk kan justeras i längdriktning samt tas bort vid

ningen.

behov.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

440 cm

175 cm

150 kg

7,5 kW/10 hp

4-6 hp

Max 4 pers.

D

Colors

15


16


SAIMAN

Soutuvene perinteitä kunnioittaen

En roddbåt på traditionellt vis

En robåt på tradisjonelt vis

Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutet-

Terhis version av den traditionella finländska roddbåten.

En tradisjonell finsk robåt realisert i Terhi-stil. Denne åpne

tuna. Tämä avovene liikkuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen

Denna öppna båt är mycket lättrodd men den går också

båten beveger seg lett og smidig både med årer og påhengs-

että moottorilla, mutta on paljon perinteisiä veneitä huolet-

bra med en liten utombordare. Terhi Saiman är mycket mer

motor, men er langt mer problemfri enn tradisjonelle båter.

tomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich

lättskött än traditionella roddbåtar, och dess starka sandwich-

Saimans solide sandwichskrog i ABS-plast tåler mer støt, slag

-runko kestää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut

skrov av ABS-plast tål hårda stötar och bucklor mycket bättre

og ytre påkjenninger for eksempel når båten tas på land enn

ja esimerkiksi rantautumisen aiheuttamat kolhut. Saimanissa

än båtar av trä eller glasfiber. Båten har plats för två par åror

tre eller glassfiber. Saiman har plass til to par årer og liten

on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perämoottorille.

och en liten utombordare. Låsbara förvaringsutrymmen finns

påhengsmotor. Båten er utstyrt med låsbart oppbevaringsrom

Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä

även i denna modell och Saiman har även en mittbänk som är

og justerbart midtsete.

keskipenkillä.

justerbar.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

478 cm

148 cm

105 kg

3,7 kW/5 hp

2-4 hp

Max 4 pers.

D

Colors

17


SAIMAN SOLAR

Saiman Solar – uudistunut ekovene

Saiman Solar – den förnyade ekobåten

Saiman Solar – den fornyete miljøbåten

Saiman Solar on uudistettu painos Saiman Sunwindista. Vakio-

Saiman Solar är en uppdaterad version av Saiman Sunwind.

Saiman Solar er en fornyet utgave av Saiman Sunwind. Som

na pakettiin kuuluu keskipenkkiin integroitu 30 W aurinkopa-

Som standard ingår en i mittbänken integrerad 30 W solpanel,

standard inkluderes en integrert 30W solcellepanel, batteri-

neeli, lataussäädin ja akkukotelo - valmiiksi kytkettyinä. Lisää

batteriregulator och batterihölje – färdigt installerade. Lägg

regulator og batterifutteral – klart installert. Bare legg til et

vain käyttötarpeesi mukainen akku ja valitsemasi sähkömoot-

bara till ett batteri som motsvarar ditt behov samt en eldriven

batteri som oppfyller dine krav og en elektrisk påhengsmotor.

tori. Jos käytössäsi on integroidulla akulla varustettu sähkö-

utombordare. Om du väljer en elmotor med integrerat batteri,

Hvid du velger en elektisk motor med integrert batteri, trenger

perämoottori, et välttämättä tarvitse erillistä akkua lainkaan,

behöver du nödvändigtvis inte ett separat batteri utan du kan

du ikke nødvendigvis engang et separat batteri, uten du kan

vaan voit hyödyntää aurinkosähköä suoraan lataukseen.

utnyttja solenergin direkt. Saiman Solar är ett utmärkt val för

utnytte solenergien direkt. Saiman Solar et båten for miljøbe-

Saiman Solar on täydellinen vene ympäristöstä välittävälle

den miljömedvetna båtåkaren och speciellt lämplig för sjöom-

visste båtfolk or for vassdrag der det ikke er tillatt å kjøre med

ja niille vesistöille, joissa polttoainemoottorilla ajelu ei ole

råden där användning av bränslemotor är förbjudet.

drivstoffsmotor.

sallittua.

478 cm

18

148 cm

105 kg

3,7 kW/5 hp

2-4 hp

Max 4 pers.

D

Color

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35


SAIMAN HUNTER

Erämiehen kaveri

Saiman special edition

Saiman special edition

Erityisen hyvin luontoon mukautuva avovene, jolla voi liikkua

En variant av Saiman som anpassar sig bra till naturen tack

En åpen båt særdeles godt tilpasset naturen som gjør det mu-

vesillä entistä huomaamattomammin. Terhi Saiman Hunter

vare sin genomgående gröna färg, både utanpå och inuti

lig å ferdes på vannet mer ubemerket enn tidligere. Terhi Sai-

perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman -malliin. Ero näiden

båten. Båten passar utmärkt för fågelentusiaster och sjöfå-

man Hunter er basert på den meget populære Terhi Saiman-

veneiden välillä löytyy Hunterin sisäväristä, joka on kauttaal-

geljägare eftersom dess tysta framfart gör att man kan ta sig

modellen. Forskjellen mellom disse båtene ligger i fargen på

taan vihreä, kuten koko runkokin. Hunter onkin omiaan lintu-

fram utan att väcka uppmärksamhet. Dessutom skapar Saiman

interiøret, som på Hunter er gjennomført grønt, og det samme

harrastajille ja sorsastajille, sillä luontoon sopivan värin lisäksi

väldigt lite vågor, vilket är bra då man vill ta sig fram obemärkt.

er skroget. Hunter er velegnet for fugletitting og andejakt.

sen sulava liuku on äänetöntä.

Båtens farge går i ett med naturen, den glir smidig og lydløst og lager ikke overdrevent mye bølger.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

478 cm

148 cm

105 kg

3,7 kW/5 hp

2-4 hp

Max 4 pers.

D

Color

19


445

Tilaihme

Plats för alla

Plass for alle

Terhi 445 on käytännöllinen ja taloudellinen yleisvene, jossa

Terhi 445 är en praktisk och ekonomisk allroundbåt som

Terhi 445 er en praktisk og økonomisk all round-båt. Båten har

on erittäin toimivat sisätilat ja veneen pohjassa liukueste-

erbjuder något för alla. Innandömet är väldigt funktionellt och

et funksjonelt interiør og i tillegg et effektivt antiskli-dekke i

turkki. Taittuva keskipenkki mahdollistaa helpon ja turvallisen

durken med halkskydd ökar säkerheten ombord. Mittbänken,

bunnen. Midtsetet kan felles ned, noe som gjør båten gjen-

läpikuljettavuuden venettä lastattaessa tai purettaessa, mut-

som går att fälla undan, möjliggör en enkel och trygg passage

nomgangbar under lasting og lossing og også gir mer beha-

ta antaa tarvittaessa lisää mukavaa istuintilaa. Lukittavia säi-

från för till akter vilket är optimalt vid t.ex. lastning, men på

gelig sitteplass ved behov. Låsbare oppbevaringsrom både

lytystiloja on keulassa ja takapenkin alla, tämän lisäksi veneen

samma gång erbjuder mittbänken en extra sittplats vid behov.

foran og under baksetet. Videre har båten praktisk oppbeva-

köysille on käytännölliset sijoituspaikat avoimissa lokeroissa.

Låsbara förvaringsutrymmen i för och akter, samt praktiska

ringsplass for tauverk i åpne bokser. Årene kan også låses på

Myös airot saa lukittua veneen paapuurin puoleiselle laidalle.

öppna fack för tampar gör båten funktionell under långvarig

båtens babord side.

användning. Även årorna kan låsas fast längs med babordssidan.

445 cm

20

185 cm

260 kg

22,4 kW/30 hp 15-20 hp

C5/D7

C/D

Color

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35


445 C

Taloudellisuus kunniaan

Ekonomisk och förnuftig

Økonomisk og fornuftig

Pulpettiversio Terhi 445 C on runsaammin varusteltu kokonai-

Styrpulpetversionen 445 C är en rikligt utrustad båt redan

Konsollversjonen Terhi 445 C er den best utstyrte enheten.

suus. Vakiovarusteena pulpetin lisäksi mm. tuulilasi kaiteineen,

från fabrik. Som standardutrustning ingår, förutom styrpulpe-

Som standardutstyr finnes ved siden av konsollen blant an-

sivukaiteet ja knaapit. Lisää urheilullisuutta ja kuormankes-

ten, även vindruta med räcke, sidograbbräcken samt knapar.

net vindskjerm med rekkverk og pullere. Den som ønsker mer

tokykyä haluava voi valita Terhi 445 C:hen peräti 30 hevos-

Önskas mer sportighet och lastkapacitet så kan man till Terhi

sportslighet og nettokapasitet kan velge en maskin på opptil

voiman koneen menettämättä turvallisuudesta ripaustakaan.

445 C välja en utombordare på upp till 30 hk, utan att ge

30 hk til Terhi 445 C uten å miste det minste av sikkerheten.

Luonnollisesti vene on myös soudettavissa. Terhi 445 C on

avkall på säkerheten. Båten är som gjord för förbindelsebruk,

Båten kan naturligvis også ros. Terhi 445 C er et ypperlig valg

oivallinen yhteysveneeksi, kalastukseen ja veneretkeilyyn.

fiske och utflykter. Terhi 445 C kan naturligtvis även ros.

som forbindelsesbåt, for fisketurer og båtturer.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

445 cm

185 cm

280 kg

22,4 kW/30 hp 20-30 hp

C5/D7

C/D

Color

21


22


NORDIC 6020

Kalastajan kaveri

Fiskarens vän

Fiskerens venn

Kalastajien suosimalle venetyypille sukua oleva merikelpoinen

Nordic 6020 har blivit något av fiskarnas favoritbåt. Nordic

Den populære og meget sjødyktige Terhi Nordic 6020 er rost

Terhi Nordic 6020 on saanut kiitosta korkeista laidoistaan ja

6020 är en motorbåt som tack vare sin rejält tilltagna

for sine høye sider og eksepsjonell stabilitet. Takket være sta-

poikkeuksellisesta vakaudestaan, jonka ansiosta veneeseen

fribordshöjd och goda stabilitet gör båten väldigt säker och

biliteten er det lett for båtfolk i alle aldre å bevege seg i båten.

kulkeminen on turvallista kaikenikäisille veneilijöille. Tämä

trygg i användandet för båtåkare i alla åldrar. Detta gör även

Derfor er Nordic 6020 også en utmerket forbindelsesbåt. Det

tekee Nordic 6020:sta myös mainion yhteysveneen. Kalasta-

Nordic 6020 till den optimala förbindelsebåten. Fiskare hyllar

er lett å fiske fra Nordic 6020 takket være det åpne rommet

jalle Nordic 6020:n avoimeksi jätetty keskitila mahdollistaa

Nordic 6020 för dess stora öppna durkyta vilket gör att man

i midten. Fiskeren kan også fritt og trygt bevege seg i båten,

vapaan ja turvallisen liikkumisen veneessä kalastuksen aikana

tryggt och säkert kan röra sig i båten under fisket. Båten har

som er utstyrt med fiskekum med tanke på fangsten.

ja saalista varten vakiona on kalasumppu.

även en fisksump som standard.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

462 cm

187 cm

225 kg

22,4 kW/30 hp 10-15 hp

Max 5 pers.

C

Color

23


24


NORDIC 6020 C

Perheelle paras

Familjebåten

Familiebåten

Terhi Nordic 6020 C -pulpettivene on suoraa sukua kalastajien

Nordic 6020 C är direkt släkt med fiskarnas favoritbåt, Nordic

Konsollbåten Terhi Nordic 6020 C er i nær familie med den

suosimalle venetyypille. Esikuviensa tavoin tällä veneellä voi

6020, här i en version utrustad med styrpulpet som standard.

populære fiskebåttypen. I likhet med sine forbilder kan også

lähteä vesille turvallisin mielin säällä kuin säällä. Mikäli istuma-

Liksom sin systerbåt är även Nordic 6020 C väldigt trygg och

denne båten trygt tas ut på sjøen i allslags vær. Er det behov

tilaa tarvitaan enemmän, sivulaatikon kansi taittuu kätevästi

säker på vattnet oberoende av vädrets makter. Om mer sittut-

for flere sitteplasser, kan sideboksens lokk felles ut til et

penkiksi veneen keskelle. Veneen vakiovarusteisiin lukeutuvat

rymme behövs, kan sidoförvaringens lucka vikas över för att

sete midt i båten. Til båtens standardutstyr hører blant annet

muun muassa pilssipumppu ja kulkuvalovalmius.

bilda en mittbänk. Som standard ingår bl.a. länspump och den

lensepumpe og mulighet for å installere kjørelys.

är förberedd för lanternor.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

462 cm

187 cm

255 kg

22,4 kW/30 hp 20-30 hp

Max 5 pers.

C

Color

25


26


475 TWIN C

Veneilyn iloa

Körglädje till sjöss

Kjøreglede

Terhi 475 Twin C:n erinomainen viimeistely, turvalliset kaiteet

Terhi 475 Twin C:s höga slutfinish, trygga räcken och goda

Terhi 475 Twin C:s fremragende endfinish, sikre rekkverk og

sekä hyvät säilytystilat, ajo-ominaisuuksista puhumattakaan,

stuvutrymmen, för att inte tala om dess utomordentligt goda

gode stuerom - og ikke minst de ekstremt gode kjøreegen-

tekevät tästä veneestä kokoluokassaan mökkiläisten ja harras-

köregenskaper, gör båten till en favorit bland stugägare och

skapene - gjør Terhi 475 Twin C til en favorittmodell blant

tekalastajien kestosuosikin. Suojaavat pulpetit on varustettu

hobbyfiskare. De skyddande styrpulpeterna har utrustats med

hobbyfiskere och hyttefolk. De beskyttende konsollene har

lukittavilla hansikaslokeroilla ja niiden väliin kiinnitettävä väli-

låsbara handskfack och mellan styrpulpeterna kan en tygdörr

blitt utstyrt med låsbare hanskerom og et praktisk trekk mel-

pressu parantaa takapenkillä matkustavien suojaa entisestään.

(standard-tillbehör) monteras som ytterligare förbättrar vind-

lom konsollene skjermer for vind bak i båten. Bak baksetet er

Lisävarustevalikoima on kattava ja esimerkiksi peräkuomu

skyddet för akterbänken. Kapellgaraget bakom akterbänken

en lagringsplass for kalesjen. Med tilbehør fra den omfattende

taittuu piiloon sille varattuun koteloon, kun sitä ei tarvita.

gömmer undan akterkapellet då det inte används. Med tillbehör

tilbehørslisten kan du øke komforten ombord.

ur den omfattande tillbehörslistan ökar du komforten ombord.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

475 cm

185 cm

370 kg

45 kW/60 hp

50 hp

Max 5 pers.

C

Color

27


28


475 BR

Monipuolinen uutuus

En mångsidig nyhet

En allsidig nyhet

Uusi Terhi 475 BR on hieman alle viisimetrinen tuplapulpetti-

Nya Terhi 475 BR är en knappt fem meter lång motorbåt med

Den nye, litt under fem meter lange Terhi 475 BR-båten har

vene, jossa kaksi pulpettia sekä lisävarusteena saatava väliovi

dubbla pulpeter. De två pulpeterna tillsammans med mellandörr

dobbel konsoll, og sammen med døren mellom konsollene

muodostavat suojaavan takatilan. Takatila on varustettu kah-

(tillbehör) erbjuder ett skyddat akterutrymme, som är utrustat

beskyttere de bakdekket mot vind og sjø. Bakdekket er utstyrt

della pehmustetulla erillisistuimella sekä leveällä takapenkillä,

med två komfortstolar samt en bred akterbänk. Upp till fem

med to separate polstrede seter samt en bred akterbenk, som

jossa riittää tilaa yhteensä jopa viidelle aikuiselle. Takatilaa

vuxna sitter bekvämt bakom pulpeterna skyddade från väder

utgjør en sittegruppe for totalt fem personer. De beskyttende

suojaavista pulpeteista löytyy mainiot säilytystilat ja paikka

och vind. I pulpeterna finns goda stuvutrymmen och plats för en

konsollene har ekstra god oppbevaringsplass samt en egen

karttaplotterille. Pulpeteissa on myös virranulostulo ja kaksi

kartplotter, samt eluttag och två låsbara handskfack. Fören har

plass til kartplotter. I konsollene finner du også strømuttak

lukittavaa hansikaslokeroa. Keulassa on ankkuriboksi sekä keu-

en låda för ankare/förtöjningslinor och ett rymligt förvarings-

samt to låsbare hanskerom. Baugen har både ankerboks og opp-

lasäilytystila ja perässä on köysiboksit, takapenkin säilytystila

utrymme, i aktern finns det tampboxar, ett stort stuvutrymme

bevaringsrom, og i akterdelen finner man taubokser, oppbeva-

sekä kuomukotelo.

under akterbänken samt ett kapellgarage för akterkapellet.

ringsrom i akterbenken samt et oppbevaringsrom for kalesjen.

Varusteet/Utrustning/Utstyr 35

475 cm

185 cm

390 kg

45 kW/60 hp

50 hp

Max 5 pers.

C

Color

29


Terhi-veneen kestomuovikuoret sietävät koviakin iskuja, jotka

Terhi-båtens skal i termoplast klarar även hårda stötar som

Det termoplastiske materialet som brukes i skrogene til Terhi-

vaurioittaisivat pahasti lujitemuovista venettä. Vahvimpaan-

skulle ge båtar av glasfiberplast svåra skador. Men hur starkt

båter står imot harde støt som ville ha skadet båter laget av

kin materiaaliin voi kuitenkin joskus tulla pintavaurioita. Siksi

materialet än är kan det ibland få ytskador. Därför har vi gjort

vanlig glassfiber-plast. Men selv de sterkeste materialer kan få

korjaus on tehty mahdollisimman helpoksi.

det så lätt som möjligt att reparera eventuella skador.

overflateskader, så vi har laget vår egen reparasjonsprosedyre

Terhi Fix -massalla voi kuka tahansa yksinkertaisten käyttö-

Terhi Fix är en massa som vem som helst kan reparera

så enkel som mulig.

ohjeiden mukaan itse korjata veneensä kolhut, vaivattomasti

skråmor och hack med, enkelt och riskfritt. Efter behandlingen

ja ilman riskejä. Käsittelyn jälkeen korjattu kohta on yhtä

är det skadade stället lika starkt som före skadan. Burkarnas

båtene sine, enkelt og uten risiko, så lenge de følger disse en-

Ved å bruke Terhi Fix kan alle våre kunder reparere skader på

vahva kuin alkuperäinen. Korjausmassana käytetään Terhin

innehåll är avsett att användas på en och samma gång.

kle instruksjonene. Etter reparasjon vil det reparerte området

kehittämää kaksikomponenttista Terhi Fixiä, jonka ainesosat

Tvåkomponentsmassan Terhi Fix finns att få i 300 g och

være like sterkt som det opprinnelig var. Reparasjonsmassen

sekoitetaan massaksi. Purkkien sisältö on tarkoitettu kerralla

1 kg-förpackningar, Terhi ABS-sprayfärg i alla Terhi-båtars

som skal brukes er den Terhi-utviklede tokomponentmassen

käytettäväksi.

färger.

Terhi Fix. Innholdet i beholderne anvendes samtidig.

Kaksikomponenttista Terhi Fix -massaa on saatavana 300 g

Tokomponentmassen Terhi Fix er tilgjengelig i pakker på

sekä 1 kg pakkauksissa, Terhi ABS-maaleja kaikissa Terhi-

300 g og 1 kg og Terhi ABS-maling kommer i alle fargene til

veneiden väreissä.

Terhi-båtene.

30


FIX + SPRAY

1.

2.

1. Puhdista vauriokohta liasta ja irtonaisista tai huonosti

3.

1. Rengör det skadade stället från smuts och löst sittande

4.

1. Rengjør og ta vekk og løse plastpartikler fra området

kiinni olevista muovipaloista. Hio vaurion ympäristö hie-

plastdelar. Slipa plasten runt det skadade stället och fasa

som er skadet. Puss rundt det skadede området med fint

nolla hiomapaperilla ja viistä reiän reunat.

av hålets kanter.

sandpapir og skjær kantene til hullet på skrått.

2. Sekoita kovettaja-aine ja massa toisiinsa. Purkeissa ole-

2. Blanda härdaren och massan. Mängderna i burkarna är

2. Bland herderen med massen. Mengden i beholderne er

vat määrät ovat juuri oikeassa suhteessa toisiinsa: käytä

exakt avpassade till varandra: använd alltså hela inne-

i nøyaktig de riktige forhold til hverandre, så bruk hele

siis kummankin purkin koko sisältö. Levitä korjausmassa

hållet i båda burkarna. Bred ut massan på det skadade

innholdet i begge beholderne. Spre reparasjonsmassen ut

vauriokohtaan lastalla niin, että massa on hieman alkupe-

stället med en spackel så att massan är lite högre än den

over det skadede området slik at nivået på massen er litt

räistä pintaa korkeammalla. 3. Kun paikattu kohta tuntuu kiinteältä ja kimmoisalta, ta-

ursprungliga ytan. 3. När det reparerade stället känns fast och elastiskt, slipa

høyere enn nivået til overflaten rundt. 3. Når stedet som er reparert føles fast og elastisk, puss

soita se raspilla tai hiomapaperilla. Korjattu vaurio on nyt

med en fil eller slippapper. Det reparerade stället är nu

med sandpapir eller fil ned til nivået til området rundt. Det

maalausta vaille valmis.

klart för målning.

reparerte området må nå males.

4. Maalaa lopuksi korjattu kohta joko Terhi ABS-spraymaalilla tai siveltimellä käyttäen kaksikomponenttista uretaani-

4. Måla till slut det reparerade stället med Terhi ABS-sprayfärg eller med pensel och tvåkomponentsfärg (uretan).

4. Mal til slutt det reparerte området, enten med Terhi ABS spraymaling eller med en tokomponent uretanmaling.

maalia.

31


ESIMERKKEJÄ LISÄVARUSTEISTA JA TARVIKKEISTA

Terhi on turvallinen ostos, johon saat varaosia ja tarvikkeita vuodesta toiseen

peräkuomu / akterkapell / akterkalesje

ajokuomu / körkapell / kjørekalesje

satamapeite / hamnkapell / havnepresenning

säilytyspeite / förv.kapell / transportpresenning

tyynysarja / dynsats / puter

aurinkotaso / solbädd / solseng baug

Terhi-veneitä on 44 vuoden aikana valmistettu yli 200 000 kappaletta ja lähes kaikkiin venemalleihin löytyy edelleen kaikki tarvittavat varaosat ja tarvikkeet valtuutetun Terhijälleenmyyjäsi kautta. Mikäli tarvitset veneeseesi jonkin osan, ota rikkinäisestä osasta kuva ja kirjoita ylös veneen malli, vuosimalli ja runkonumero. Tämä helpottaa oikean varaosan tai tarvikkeen löytämistä.

Reservdelar och tillbehör både nu och i framtiden – Terhi är ett tryggt köp Terhibåtar har tillverkats i mer än 44 år och i över 200 000 exemplar. Reservdelar och tillbehör finns att få till så gott som alla modeller via din närmaste Terhi-återförsäljare. För att göra det enklare att hitta rätt reservdel eller tillbehör rekommenderar vi att ta en bild på delen samt skriva upp båtens modell, årsmodell samt skrovnummer (CIN-kod).

Terhi er et trygt kjøp – Reservdeler og tilbehør er tilgjengelig både nå og i fremtiden Terhi båter er blitt produsert i mer enn 44 år og i over 200 000 eksemplar. Reservdeler og tilbehør er tilgjengelig for nesten alle modeller via din nærmeste autoriserte Terhi forhandler. For å gjøre det lettere å finne de riktige reservdeler eller tilbehør anbefaler vi å ta et bilde av delen, samt skrive opp båtens modell, årsmodell og skrognummer (CIN-kode).

32


EXEMPEL PÅ TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING - EKSEMPEL PÅ TILBEHØR OG EXTRAUTSTYR

keulakaide / hajfena / baugrekke

knaapi / knap / kryssholt

hankaimet / årklykor / åregaffel

airot / åror / årer

kaidepari / räcken (par) / rekke (par)

targakaari / targabåge / targabøyle

vapaputki / spöhållare / fiskestangholder

anturiteline / givarstativ / stativ for ekoloddgiver

ohjauspulpetti / styrpulpet / styrekonsoll

valomasto / lanterna / lysmast

pesuaine / tvättmedel / vaskemiddel

pulkka / pulka / akebrett

750 mm 1135 mm Pyydä lisätietoja lähimmältä Terhi-jälleenmyyjältä

För mer information, kontakta din närmaste Terhi-återförsäljare

For mer informasjon, kontakt din lokale Terhi-forhandler

33


TEKNISET TIEDOT – TEKNISK DATA – TEKNISK INFORMASJON

Pituus (cm)

Leveys (cm)

Paino(kg)

Henkilömäärä

Max kW/hp

Suurin suositeltava moottorin paino (kg)

Max nopeus 2 hlö:n kuormalla (hp/Kn)

Rikipituus

Ohjauskaapelin pituus (j/m)

Kaukosäätökaapelin pituus (j)

CE-suunnittelukategoria

Sadevesityhjentyvä

Längd (cm)

Bredd (cm)

Vikt (kg)

Belastning, personer

Max kW/hp

Max. rekommenderad motorvikt (kg)

Max fart med 2 pers (hp/Kn)

Rigglängd

Längd styrkabel (ft/m)

Längd reglagekabel (fot)

CE-kategori

Regnvattendränerande

Lengde (cm)

Bredde (cm)

Vekt (kg)

Antall pers.

Maks kW/hk

Maks anbefalt motor vekt (kg)

Maks hastighet med 2 pers. (hk/gj.hastig)

Stamme

Lengde på styrekabel (ft/m)

Lengde på kabel for fjernkontroll (ft)

CE kategori

Drenering av regnvann

Baby Fun/ Green

235

130

55

2

2,3/3

25

2/4

lyhyt/kort

-

-

-

Sunny

310

147

75

3

3,7/5

25

5/12

lyhyt/kort

-

-

D

385

380

150

98

4

4,4/6

27

2/4 4/6

lyhyt/kort

-

-

D

400

401

150

120

4

11,2/15

42

5/7 10/13

lyhyt/kort

-

-

D

400 C

401

150

130

4

11,2/15

42

10/13

lyhyt/kort

9’/2,7 m

7’

D

440

440

175

150

4

7,5/10

37

4/7 6/9

lyhyt/kort

-

-

D

Saiman / Saiman Hunter

478

148

105

4

3,7/5

25

4/7

lyhyt/kort

-

-

D

Saiman Solar

478

148

105

4

sähkö/el/ elektrisitet

25

-

lyhyt/kort

-

-

D

445

445

185

260

C5/D7

22,4/30

100

15/15 20/20

pitkä/ lång/lang

-

-

C/D

445 C

445

185

280

C5/D7

22,4/30

100

20/19 30/25

pitkä/ lång/lang

9’/2,7 m

7’

C/D

Nordic 6020

462

187

225

5

22,4/30

80

15/15 20/21

pitkä/ lång/lang

-

-

C

Nordic 6020 C

462

187

255

5

22,4/30

80

20/21 30/25

pitkä/l ång/lang

12’/3,6 m

12’

C

475 Twin C

475

185

370

5

45/60

115

40/27 60/32

pitkä/ lång/lang

9’/2,7 m

10’

C

475 BR

475

185

390

5

45/60

115

40/27 60/32

pitkä/ lång/lang

11’/3,3 m

12’

C

TerhiTec Oy pidättää oikeuden muutoksiin. TerhiTec Oy förbehåller rätten till ändringar. TerhiTec Oy forbeholder seg retten endringer (uten forutgående varsel).

34


VARUSTEET – UTRUSTNING – UTSTYR

Airopari (j)

Tyynysarja

Satamapeite

Etukuomu

Ajokuomu

Peräkuomu

Säilytyspeitto

Pulpettien väliovi

Kaiteet

Keulakaide

Anturiteline

Kulkuvalot

Aurinko- Ohjauspulpetti + Targakaari + taso tuulilasi vapatelineet

Åror (fot)

Dynsats

Hamnkapell

Förkapell

Körkapell

Akterkapell

Förvaringskapell

Dörr mellan pulpeterna

Räcken

Hajfena

Givarstativ

Lanternor

Solbädd

Styrpulpet + vindruta

Årer (ft)

Puter

HavneBaugpresenning kalesje

Kalesje

Akterkalesje

Transportpresenning

Dør mellom konsollene

Rekker

Baugrekke

Brakett til Lanterner ekkoloddgiver

Solseng

Baby Fun/ Green

✔ (6,5')

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sunny

✔ (7,5')

-

-

-

-

-

-

-

-

385

✔ (8')

-

-

-

-

-

-

-

400

✔ (8,5')

-

-

-

-

-

400 C

✔ (8,5')

-

-

-

-

-

✔ (9')

-

-

-

Saiman / Saiman Hunter

✔ (8,5')

-

-

Saiman Solar

✔ (8,5')

-

445

✗ (9’)

-

445 C

✗ (9’)

-

Nordic 6020

✗ (9')

Nordic 6020 C

✗ (9')

475 Twin C 475 BR

440

Uimaporras

Pulpetin suojahuppu

Värit

Targabåge + spöhållare

Badstege

Överdrag till pulpet

Färger

Styrekonsoll + vindskjerm

Targabøyle + fisketangholdere

Bade- og redninsstige

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✔ /✗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✔ = vakiovaruste / standard

✗ = lisävaruste / tillbehör / ekstrautstyr

Trekk til Fargevalg styrekonsoll

- = ei saatavissa / finns inte / finnes ikke 35


Jälleenmyyjät Suomessa:

Återförsäljare i Sverige:

Importør i Norge:

TERHI.FI

TERHIBOATS.COM

KELLOX.NO

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Kuvissa olevien veneiden varustelu saattaa poiketa vakiovarustelusta. På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten till tekniska ändringar utan separat kungörelse. Utrustningen i broschyrens båtar kan avvika från standardutrustningen. På grunn av kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å gjøre tekniske endringer uten egne kunngjøringer. Utstyret til båtene på bildene kan avvike fra standardutstyret.

Profile for Oy Otto Brandt Ab

Terhi ABS Boats 2017 - Suomi - Svenska - Norsk  

Terhi ABS Boats 2017 - Suomi - Svenska - Norsk Tehty Suomessa - Made In Finland www.terhi.fi

Terhi ABS Boats 2017 - Suomi - Svenska - Norsk  

Terhi ABS Boats 2017 - Suomi - Svenska - Norsk Tehty Suomessa - Made In Finland www.terhi.fi

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded