Page 1


Terhi – pinnalla jo 42 vuotta.

Terhi – 42 år på ytan.

Terhi – 42 år til vanns.

Terhi on valmistanut ja kehittänyt kestäviä ja turvallisia veneitä vaativiin olosuhteisiin jo 42 vuotta. Ainutlaatuisen valmistustekniikan ja ennakkoluulottoman tuotekehitystyön ansiosta Terhi on kasvanut suosituksi ja arvostetuksi kansainväliseksi venemerkiksi.

Terhi har tillverkat och utvecklat hållbara och säkra båtar för krävande förhållanden i hela 42 år. Tack vare en unik tillverkningsteknik och fortlöpande utvecklingsarbete har Terhi blivit ett populärt och internationellt erkänt båtmärke.

De siste 42 årene har Terhi bygget og utviklet robuste og trygge båter for krevende forhold. Takket være unik produksjonsteknologi og et framtidsrettet syn på produktutvikling har Terhi blitt et velrennomert varemerke i det internasjonale båtmiljøet.

Laajasta mallistosta löytyy vaihtoehto kaikille vesille ja erilaisiin tarpeisiin. Hyvä esimerkki innovatiivisesta tuotekehityksestä on suosiotaan kasvattava Saiman Sunwind: sähkömoottorilla käyvä ekovene!

Det breda urvalet erbjuder alternativ för alla vatten och olika behov. Ett bra exempel på innovativ produktutveckling är Saiman Sunwind som hela tiden blir allt populärare: en ekobåt med elmotor!

Et omfattende modellutvalg for alle behov. Et godt eksempel på firmaets innovative produktutvikling er den stadig mer populære Saiman Sunwind – en miljøvennlig båt med solcelledrevet elektrisk motor!

Veneilijöiden tarpeita vastaavasta mallistosta löytyy myös monta tuttua kestosuosikkia.

Urvalet som motsvarar båtägarnas behov erbjuder också många kända långtidsfavoriter.

Produktspekteret inkluderer mange andre velkjente favoritter som dekker båteieres ulike behov.

Tavoitteemme on jatkossakin kehittää veneitä, jotka kestävät katsetta, aikaa ja käyttöä. Terhi-vene on turvallinen valinta paitsi valmistustekniikkansa, myös kestävyytensä ansiosta ja se säilyttää arvonsa paljon tavallista pidempään.

Vår målsättning är att också i framtiden utveckla båtar som drar blickarna till sig och klarar både tidens tand och långvarigt bruk. En Terhi-båt är ett säkert val som inte enbart tack vare tillverkningstekniken utan också hållbarheten bibehåller sitt värde mycket längre än normalt.

Målet vårt er å utvikle båter som tåler både hyppig bruk og slitasje over tid. En Terhi-båt er et trygt valg, ikke bare på grunn av produksjonsteknologien som ligger bak, men også på grunn av holdbarheten. Den beholder sin verdi mye lengre enn en normal båt.

Därför kan vi lova att Terhi alltid hålls på ytan!

Det er grunnen til at vi kan love deg at Terhi alltid vil holde deg flytende!

Siksi voimmekin luvata, että Terhi pysyy aina pinnalla!

2

T E R H I . F I


Terhi-veneiden ainutlaatuinen uppoamaton rakenne. Terhi-båtarnas unika osänkbar konstruktion. Den unike usenkbar konstruksjonen til Terhi-båter.

Terhi pintaa syvemmältä.

Terhi – en titt under ytan.

Terhi under overfaten.

Terhi tunnetaan ehdottomasta turvallisuudestaan, eikä ihme. Terhi-veneet ovat käytännössä uppoamattomia: Terhi-vene pysyy pinnalla vaikka keskeltä kahtia sahattuna! Turvallisuus perustuu edistykselliseen ja ainutlaatuiseen valmistusprosessiin.

Terhi är, inte att undra på, berömd för ovillkorlig säkerhet eftersom Terhi-båtarna i praktiken är osänkbara: Terhi-båten flyter fastän den sågas mitt itu! Säkerheten baseras på en avancerad och unik tillverkningsprocess.

Terhi er kjent for sin absolutte satsning på sikkerhet, og det er ikke så rart. Terhi-båter er praktisk talt usenkbare – en Terhi-båt vil holde seg flytende selv når den sages i to! Dette sikkerhetsnivået er basert på en avansert og unik produksjonsprosess.

Kaikkien Terhi-veneiden sisä- ja ulkokuori on vahvaa, iskun- ja säänkestävää ABS-kestomuovia. Tyhjiömuovattujen kuorien väli täytetään vettä imemättömällä polyuretaanivaahdolla, joka kiinnittyy sekä sisä- että ulkokuoreen.

Alla Terhi-båtarnas inre och yttre skal består av kraftig, slagfast och väderbeständig ABS-termoplast. Mellanrummet mellan de vakuumformade skalen fylls med ickeabsorberande polyuretanskum som fäster vid både det inre och det yttre skalet. Slutresultatet är tyst, stark och vridstyv sandwichkonstruktion; i praktiken en osänkbar Terhi!

Skroget og innredningen til alle Terhi-båter er laget av sterkt, støt- og værbestandig ABS termoplast. Mellomrommet mellom det termoformede skroget og innredningen er fylt med et polyuretanskum som ikke trekker vann, og som limes på en sikker måte til begge skrogene.

Lopputuloksena on luja ja jäykkä sandwich-rakenne – vene on turvallinen ja myös mukavan hiljainen käytössä. Terhi-veneet täyttävät kaikki viranomaisten pienveneille asettamat tekniset turvallisuusvaatimukset. Jokainen vene käy myös läpi huolellisen, sisäisen laaduntarkastuksen. Tasaisen, korkean laadun takeena on toiminnallemme myönnetty ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti.

Terhi-båtarna uppfyller myndigheternas alla tekniska säkerhetskrav för småbåtar. Varje båt genomgår också en noggrann intern kvalitetsgranskning. En garanti för jämn och hög kvalitet är vårt kvalitetscertifikat ISO 9001:2008.

Sluttresultatet er en solid og stiv sandwich-konstruksjon – en praktisk talt usenkbar Terhi-båt! Terhi båterne samsvarer med alle offisielle tekniske sikkerhetskrav for små båter. Hver båt gjennomgår en nøye, intern kvalitetskontroll. En garanti for ensartet, høy kvalitet er kvalitets sertifikatet ISO 9001: 2008 som vi er godkjent etter.

T E R H I . F I

3


Terhi on turvallinen myös luonnolle.

Terhi är också säker för miljön.

Terhi er miljøvennlig.

Terhi-veneet valmistetaan pienessä Rymättylän kalastuspitäjässä Varsinais-Suomessa. Kauniista saaristosta kotoisin olevana Terhi osaa arvostaa ainutlaatuista ympäristöä ja on turvallinen valinta myös luonnolle.

Terhi-båtarna tillverkas i Rimito, en liten fiskebygd i Finland. Terhi, som kommer från den vackra skärgården, förstår att uppskatta den ovärderliga naturen och är också ett säkert alternativ ur miljösynpunkt.

Terhi båter bygges i den lille finske fiskebygda Rymättylä. Med sin skjermede beliggenhet blant de vakre finske øygruppene har Terhi all grunn til å sette pris på unike naturlig omgivelser. Dersom du er miljøbevisst er Terhi et trygt valg.

Terhi-veneiden tuotannosta ei synny haitallisia päästöjä luontoon eikä tehdasilmaan. ABS-kestomuovi on kierrätettävä materiaali ja kaikki tuotannossa syntyvä muovijäte hyödynnetään uudelleen. Kaksikerrosrakenteessa käytettävä polyuretaanivaahto ei sisällä otsonikerrokselle vaarallisia CFC-yhdisteitä.

Produktionen av Terhi-båtarna ger inte upphov till skadliga utsläpp i naturen eller i fabriks-luften. ABS-termoplast är ett material som kan återvinnas och allt plastavfall som uppstår vid produktionen återanvänds. Polyuretanskummet som används vid dubbelkonstruktionen innehåller inte för ozonlagret skadliga CFC-föreningar.

Produksjonsprosessen for Terhi båterne skaper ingen utslipp som er skadelige for naturen, verken på land, i vann eller i luften. ABS termoplast er et gjenvinnbart materiale, og alt plastavfall som er et resultat av produksjonen gjenvinnes og brukes på nytt. Polyuretanskum som brukes i ”sandwich” konstruksjonen inneholder ingen ozonnedbrytende CFC-forbindelser.

För att garantera en miljövänlig tillverkningsprocess har TerhiTec har blivit granskad och godkänd av Den Norske Veritas för miljöcertifikat ISO14001.

TerhiTec er etter en fullstendig gjennomgang av sin produksjonsprosess fått tildelt Miljøsertifikat ISO14001 av Det Norske Veritas.

Ympäristöystävällisen valmistusprosessin takeena olemme ottaneet käyttöön ISO14001 –standardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän.

4

T E R H I . F I


Käytännössä uppoamaton.

Terhi – i praktiken osänkbar.

Praktisk talt usenkbar.

Tämä testi tehtiin valvotuissa olosuhteissa. Testin tarkoitus oli konkreettisesti todistaa Terhi-veneiden uppoamattomuus. Ja kuten kuvasarja osoittaa, Terhi todellakin on uppoamaton.

Detta test utfördes under kontrollerade förhållanden. Avsikten med testet var att på ett konkret sätt bevisa att Terhi-båtarna är osänkbara.

Denne testen ble utført under kontrollerte forhold. Hensikten med testen var å demonstrere usenkbarheten til Terhi-båterne, og som bildene viser, er Terhi båt virkelig usenkbare.

Tässä tehokkaassa demonstraatiossa soutuvene sahattiin moottorisahalla keskeltä kahtia. Jopa kahtia sahattunakin Terhi-vene pysyy sandwich-rakenteensa ansiosta todistettavasti pinnalla ja vie soutajan turvallisesti kotilaituriin!

Under den här effektiva demonstrationen sågades en roddbåt mitt itu med motorsåg. Tackvare sandwichkonstruktionen hölls båten flytande och kunde tryggt föra roddaren i hamn.

Under denne virkningsfulle demonstrasjonen ble en robåt saget i to med en motorsag. Takket være den unike sandwichkonstruksjonen, holdt Terhi-båten seg flytende selv etter at den ble delt i to, og fikk roerne trygt i land!

T E R H I . F I

5


Terhi Baby Fun/Green

Pienestä on moneksi

En mångsidig liten båt

• kulkee jarruttelematta matkaveneen vetämänä tai taaveteissa • helppo käsitellä: vaivaton soutaa, kevyt nostaa ja siirtää • vakaa ja turvallinen • penkin alla lukittava tila airoparille ja muille varusteille • Baby Green, mainio vene vesilinnustukseen

Smått er godt

• den perfekta släpjollen! • lätt att hantera, lättrodd, lätt att lyfta och flytta • stabil och säker • låsbart förvaringsutrymme under bänken för åror och övrig utrustning • Baby Green, bra alternativ till sjöfågeljakten

• kan henge i daviter • lett og enkel å ro, løfte og slepe • stabil og trygg • låsbart stuerom under setet for årer og annet utstyr • den perfekte slepejolle

2 6

T E R H I . F I

235 cm

130 cm

55 kg

2,3 kW/3 hp

2-3 hp

Max 2 pers.

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


Terhi Sunny

Vapaa-ajan pikkupuuhiin

Lätt och behändig

• luotettava ja turvallinen • helppo ja hyvä soutaa, kulkee hyvin myös pienellä perämoottorilla • suunniteltu hinattavaksi, taavettikoukut lisävarusteena

For hverdagens mange oppgaver

• designad för bogsering, som tillvalsutrustning lyftöglor för dävert • pålitlig och säker • bra och lättrodd, kan också köras med en liten utombordsmotor

3 Varusteet/Utrustning/Utstyr

39

310 cm

147 cm

75 kg

3,7 kW/5 hp

2-4 hp

Max 3 pers.

• konstruert for å kunne slepes • pålitelig og trygg • enkel å ro, går godt med en liten påhengsmotor • løftekroker for daviter kan leveres som ekstrautstyr

CE D

T E R H I . F I

7


Terhi 385

Soutuveneiden aatelia!

En roddbåt av bästa slag!

• vakaa ja turvallinen koko perheen yleisvene • kevyt soutaa, kulkee mukavasti myös pienellä perämoottorilla • keulapenkin alla lukittava säilytystila • soutumahdollisuus keski- ja keulapenkeiltä

• en stabil och säker båt för hela familjen • lättrodd, kan också köras med en liten utombordsmotor • under bänken ett låsbart förvaringsutrymme • roddmöjlighet från mitt- och frambänken

4 8

T E R H I . F I

380 cm

Robåt nummer én!

150 cm

98 kg

4,4 kW/6 hp

2-4 hp Max 4 pers.

• stabil og trygg båt for alle brukere • enkel å ro, går godt med en liten påhengsmotor • låsbart stuerom under setet

CE D

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

9


Terhi 400

Mallistosuosikki

Något för alla

• mainio mökkivene moneen käyttötarkoitukseen • toimii hyvin pienellä moottorilla, helppo vetää maihin • lukittavat säilytystilat airoille, polttoainesäiliölle ja akulle • soudettavissa etu-ja keskipenkiltä

En båt som passer för alle

• båten är lämplig för många användningsområden • fungerar bra med en liten motor, i praktiken ingen planingströskel • utmärkt stugbåt, lätt att dra upp på land • bra förvaringsutrymmen, låsbara utrymmen under för- och aktertoften, plats för twå årpar

4 10

T E R H I . F I

401 cm

150 cm

120 kg 7,4 kW/10 hp 5-10 hp Max 4 pers.

• denne båten er egnet for alle type bruksområder • fungerer godt selv med en liten motor, og den har i praksis ingen planningsterskel • dette er en utmerket hyttebåt, som er enkel i bruk og lett å trekke i land • oppbevaringsrom i hele båten; et låsbart rom under baugog aktertofte, to årpar

CE D

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


2013

T E R H I . F I

11


Terhi 400 C

Suomen suosituin moottorivene

Sommarnöje för alla • enkel att hantera, lätt att dra upp på land • stabil konstruktion ger säkerhet • rikligt med tilläggsutrustning • vindruta och räcken som tilläggsutrustning

• kätevä käsitellä, helppo vetää maihin • vakaa rakenne tuo turvallisuutta • viimeistele lisävarusteilla oman makusi mukaan • tuulilasi ja kaiteet lisävarusteina

4 12

T E R H I . F I

401 cm

Sommermoro for alle

150 cm

130 kg 7,4 kW/10 hp 8-10 hp Max 4 pers.

• enkel å håndtere, lett å trekke i land • stabil konstruksjon for sikkerhet • godt utvalg av ekstrautstyr • rekker og vindskjerm kan leveres som ekstrautstyr

CE D

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

13


Terhi 440

Tukeva kuormajuhta

Stabil lastdragare

• erittäin vakaa, reilusti mitoitettu yleisvene • paikat kahdelle airoparille sekä perämoottorille • lukittavat säilytystilat keulassa ja perässä • säädettävä, irrotettava keskipenkki • runsaasti kuljetustilaa irrotettavan keskipenkin ansiosta

For tung last

• rejält dimensionerad universalbåt • plats för två årpar samt utombordsmotor • låsbara förvaringsutrymmen både i för och akter • justerbar och löstagbar mittbänk • löstagbar mittbänk möjliggör rikligt med transportutrymme

5 14

T E R H I . F I

440 cm

175 cm

150 kg 7,3 kW/9,9 hp 4-6 hp Max 5 pers.

• en generøst dimensjonert farkost • to årepar • går godt med en liten påhengsmotor • låsbart stuerom for og akter • justerbart og avtagbar sentertofte

CE D

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

15


Terhi Saiman

Soutuvene perinteitä kunnioittaen • kantava ja vakaa perinteinen soutuvene • paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perämoottorille • lukittavat säilytystilat • säädettävä, irrotettava keskipenkki

En roddbåt på traditionellt vis • bärig och stabil traditionell roddbåt • plats för två årpar samt utombordsmotor • låsbara förvaringsutrymmen • justerbar och löstagbar mittbänk

4 16

T E R H I . F I

478 cm

148 cm

105 kg

2,9 kW/4 hp

2-4 hp Max 4 pers.

En robåt på tradisjonelt vis • tradisjonell robåt med stor bæreevne og stabilitet • to roplasser og plass for en påhengsmotor • låsbare stuerom • justerbart og avtagbar sentertofte

CE D

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

17


Terhi Saiman Sunwind

Ennakkoluuloton ekovene

Det miljövänliga valet

• täydellinen, ympäristöstä välittävän venepaketti • jopa kolmen tunnin ajovalmius • 40W aurinkopaneeli, lataussäädin ja huoltovapaa akku sisältyvät hintaan

• perfekt, miljövänligt båtpaket • upp till tre timmars körtid per laddning • priset innehåller 40W solpanel, laddningsregulator och servicefritt batteri

4 18

T E R H I . F I

478 cm

En miljøbåt

148 cm

105 kg

2,9 kW/4 hp

2-4 hp Max 4 pers.

• en perfekt miljøvennlig båtpakke • opptil tre timers driftstid mellom oppladningene

CE D

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


Terhi Saiman Hunter

Erämiehen kaveri

Saiman special edition

• luontoon hyvin sulautuva erämiehen suosikkivene • vihreä sisä- ja ulkokuori • lukittavat säilytystilat • soudettavissa edestä ja keskipenkiltä

• passar bra i naturen • inner- och ytterskrov grönt • roddmöjlighet från för- och mittbänken

4 Varusteet/Utrustning/Utstyr

39

478 cm

Saiman special edition

148 cm

105 kg

2,9 kW/4 hp

2-4 hp

Max 4 pers.

• grønt inner- og ytterskrog • tradisjonell Saiman • passer godt inn i naturen • er mulig å ro fra baug- og sentertofte

CE D

T E R H I . F I

19


Terhi Sea Fun

Rehti tuhattaituri

Mångsysslaren

• monikäyttöinen yleisvene • tyylikkäät sisätilat • runsaat, lukittavat säilytystilat • paljon lisävarusteita erilaisiin käyttötarkoituksiin

Har det meste

• mångsidig universalbåt • stiliga utrymmen • stora, låsbara förvaringsutrymmen • riklig tilläggsutrustning finns att få för olika användningsändamål

4 20

T E R H I . F I

406 cm

167 cm

140 kg

11 kW/15 hp 8-10 hp Max 4 pers.

• allsidig nyttebåt • stilig interiør • lanterne uttak • masse låsbar plass for stuing • mye ekstrautstyr gjør båten lett å tilpasse ditt bruk

CE D

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


Terhi Sea Fun C

Varusteista tinkimättä

Rikligt utrustad

• pulpettivene runsain vakiovarustein • runsaat, lukittavat säilytystilat • paljon käytännöllisiä yksityiskohtia • runsas kaidevarustelu lisää turvallisuutta

Rikelig med utstyr

• en motorbåt med riklig standardutrustning • stora, låsbara förvaringsutrymmen • stiliga och funktionella utrymmen ombord

4 Varusteet/Utrustning/Utstyr

39

406 cm

167 cm

165 kg

15 kW/20 hp 10-15 hp Max 4 pers.

• en motorbåt med mye utstyr • store låsbare oppbevaringsrom • lanterne uttak • stilig og funksjonelt interiør

CE D

T E R H I . F I

21


Terhi 4110

Monipuolinen ja näppärä

Mångsidig och rationell

• tyylikäs ja käytännöllinen kokonaisuus • runsaat, lukittavat säilytystilat • kaiteet, tuulilasi ja kulkuvalovalmius vakiona • runsas vakiovarustus

• räcken, vindruta och lanternförberedd som standard • stora, låsbara förvaringsutrymmen • en säker båt till sommarstugan • perfekt instegsbåt till båtlivet

4 22

T E R H I . F I

Hele familiens favoritt

410 cm

172 cm

200 kg

22 kW/30 hp 20-30 hp Max 4 pers.

• griperekker og vindskjerm • lanterne uttak • perfekt for dagsturer • stilig enhet • store låsbare oppbevaringsrom

CE C

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

23


Terhi 445

UUTUUTS!! NYHE 2014 Tilaihme

Utrymme för alla

• reilusti vapaata lattiapinta-alaa • taloudellista ajoa, käytännössä ei plaanikynnystä • nerokkaita säilytysratkaisuja • erittäin vakaa

Plass for alle

• rikligt med golvyta • ekonomisk, i praktiken ingen planingströskel • smart planerade förvaringsutrymmen • mycket stabil

5 24

T E R H I . F I

445 cm

185 cm

220 kg

22 kW/30 hp 15-20 hp Max 5 pers.

• stor dørkplass • økonomisk i drift, i praksis ingen planingsterskel • gjennomtenkte innredning med mange stuverom • ekstremt stabil i alle hastigheter

CE C

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


Terhi 445 C

UUTUUTS!! NYHE 2014 Taloudellisuus kunniaan

Ekonomisk och förnuftig

• kulkee hyvin 20 hv moottorilla • taitettava keskipenkki helpottaa veneessä liikkumista • mökkivene isollekin perheelle • vakiona kaikki tarvittava, muokkaa omanlaiseksi lisävarusteilla

• fungerar med en 20 hp motor • genomgångbar, fällbar mittbänk • som standard allt det nödvändiga, utrusta med tillbehör efter eget behov

5 Varusteet/Utrustning/Utstyr

39

445 cm

Økonomisk og fornuftig

185 cm

240 kg

22 kW/30 hp 20-30 hp Max 5 pers.

• fungerer med en 20 hk motor • en stabil og rask liten motorbåt med mye utstyr • stort utvalg av ekstrautstyr

CE C

T E R H I . F I

25


Terhi Nordic 6020

Kalastajan kaveri

Den sjövärdiga fiskebåten

• helppokulkuinen ja turvallinen jokasään yleisvene • kalasumppu vakiovarusteena • suuri, monikäyttöinen avotila • keskipenkki kääntyy tarvittaessa pois tieltä säilytyslaatikon kanneksi

• säker fiskebåt för alla väder • fiskesump som standardutrustning! • stora, mångsidiga öppna ytor • fällbar mittbänk

• en sikker fiskebåt for all slags vær • støpt fiskebrønn som standard • stor åpen flerbruksbåt • praktisk sentertofte kan vippes til side å gi større dørkplass

5 26

T E R H I . F I

462 cm

Fiskerens venn

187 cm

225 kg

22 kW/30 hp 10-15 hp Max 5 pers.

CE C

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

27


Terhi Nordic 6020 C

Perheelle paras

Det bästa för familjen

• reilusti mitoitettu, kaartuva tuulilasi suojaa roiskeilta • kulkuvalovalmius ja pilssipumppu vakiona • kaiteet lisäävät turvallisuutta • monikäyttöinen pulpettivene runsain vakiovarustein

• rejält dimensionerad, böjd vindruta skyddar mot stänk • körljusberedskap som standard • räcken ökar säkerheten • otroligt rymlig

5 28

T E R H I . F I

462 cm

Familiebåten

187 cm

255 kg

22 kW/30 hp 20-30 hp Max 5 pers.

• stor, buet vindskjerm som beskytter mot sjøsprut • lanterne uttak • solide rekker øker sikkerheten • rommelig og stabil

CE C

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

29


Terhi 475 Open CC

Nerokasta tilankäyttöä

Briljant utnyttade utrymmen

• tuulelta ja roiskeilta hyvin suojaava keskipulpetti • korkeat laidat, tasainen pohja, paljon avotilaa • erikoisvahva, uppoamaton ABS-kolmikuorirakenne • runsaasti nerokasta säilytystilaa • erinomainen vakiovarustus, runsaasti lisävarusteita

• rejält dimensionerad, vindruta skyddar mot stänk • höga fribord, jämn durk, stort öppet utrymme • extra stark treskrovskonstruktion, osänkbar • rikligt med förvaringsutrymme • säker och tyst

5 30

T E R H I . F I

475 cm

185 cm

345 kg

45 kW/60 hp

50 hp

Max 5 pers.

Perfekt plassutnyttelse • solid dimensjonert, krummet vindskjerm som beskytter mot vind og sjøsprøyt • høyt fribord, stor og rommelig dørk • ekstra sterk sandwich konstruksjon, ikke senkbar • rikelig med låsbare oppbevaringsrom • sikker og stabil

CE C

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

31


Terhi 475 Open FC

Etu pulpetissa

Fiskeglädje

• kookas, tavallista edemmäs sijoitettu ohjauspulpetti • 360° kääntyvä ohjaajan istuin, jossa etäisyyden säätö • runsaasti nerokkaasti suunniteltua säilytystilaa • korkeat laidat • erinomainen vakiovarustus, runsaasti lisävarusteita • ajajan unelma

Sporty styrekonsoll båt

• rejält dimensionerad, framåtflyttad styrpulpet • höga fribord, jämn durk, rikligt med förvaringsutrymme • förarsätet kan vändas 360°, justerbar i längdriktning • låg planingströskel • förarens favorit

5 32

T E R H I . F I

475 cm

185 cm

355 kg

45 kW/60 hp

50 hp

Max 5 pers.

• kraftig dimensjonert styrekonsoll som er flyttet fremover i båten • høyt fribord, flat dørk, rikelig med oppbevaringsrom • førerestolen kan vendes 360° og justeres i lengderetning • lav planingsterskel • førerens favoritt - en underholdende båt!

CE C

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

33


Terhi 475 Twin C

Tuplasti enemmän veneilyn iloa

Dubbel nöje

• tuulelta ja roiskeilta hyvin suojaavat pulpetit • erikoisvahva, uppoamaton ABS-kolmikuorirakenne • runsaasti nerokkaasti suunniteltua säilytystilaa • korkeat laidat • erinomainen vakiovarustus • runsas lisävarustevalikoima

Dobbel nytelse

• pulpeterna ger bra skydd mot blåst och stänk • extra stark treskrovskonstruktion, osänkbar • rikligt och smart planerade stuvutrymmen • höga fribord • utmärkt standardutrustning

5 34

T E R H I . F I

475 cm

185 cm

370 kg

45 kW/60 hp

50 hp

Max 5 pers.

• vindskjermene gir meget bra beskyttelse mot vind og sjøsprøyt • ekstra sterk sandwich konstruksjon, ikke senkbar • rikelig med oppbevaringsrom som er praktisk plassert • høyt fribord gir høy sikkerhet ombord • perfekt tilpasset standardutstyr

CE C

Varusteet/Utrustning/Utstyr

39


T E R H I . F I

35


Terhi 300 Sail

Terhi 300 Sail - kolme venettä yhdessä Erinomainen purjevene sekä aloittelijalle että kokeneelle purjehtijalle. Kestävä ja monipuolinen pikkupursi, joka kevyessä tuulessa tarjoaa mukavan rauhallista ja nautittavaa purjehdusta, mutta tuulen yltyessä laittaa kokeneemmankin purjehtijan taidot testiin. Ihanteellinen purjehduskoulutukseen, sillä opettaja voi käydä oppilaansa kanssa läpi kaikki purjehduksessa tarvittavat perustaidot samassa veneessä istuen. Terhi 300 Sail on ihanteellinen vene mökkikäyttöön, sillä voi purjehtia, soutaa ja ajaa moottorilla: kolme venettä yhdessä paketissa!

36

T E R H I . F I

Pituus Leveys Syväys Maston korkeus Paino Purjeala

300 cm 130 cm 10-75 cm 495 cm (jaettu 270 cm) 53 kg 4,2 m2

Vakiovarusteet: Kiinteä keulapenkki, säilytyslokero (ei vesitiivis), airot ja avohankaimet, keulaköysi, kahteen osaan jaettava profiloitu hiilikuitumasto, alumiinipuomi, isopurje 4,2 m2, säilytyspussilla, alumiiniperäsin, ohjauspinna ja jatkopinna, alumiiniköli, purjehdusköydet

• purjehdukseen yksin tai kaksin, kantavuus max. 175 kg • soutamiseen • perämoottorilla ajoon, max. 2.5 hv • perässä vetoon • kuljetukseen kattotelineellä (varusteet kulkevat veneen sisällä)

Myytävänä vain Suomessa

Till salu endast i Finland

Lisävarusteet: Irrotettava peräpenkki, fokka 1,0 m2, 5,2 m2-isopurje, rantakärry, satamapeite

Markedsføres kun i Finland


Terhi Fix + Spray 1.

2.

3.

4.

Tehokas ja helppokäyttöinen pesuaine, joka pesee vaikeankin lian pois. Ett effektivt tvättmedel för ABS-båtar. Vaskemiddel till Terhi ABS-plast. Terhi-veneen kestomuovikuoret sietävät koviakin iskuja, jotka vaurioittaisivat pahasti lujitemuovista venettä. Vahvimpaankin materiaaliin voi kuitenkin joskus tulla pintavaurioita. Siksi korjaus on tehty mahdollisimman helpoksi. Terhi Fix -massalla voi kuka tahansa yksinkertaisten käyttöohjeiden mukaan itse korjata veneensä kolhut, vaivattomasti ja ilman riskejä. Käsittelyn jälkeen korjattu kohta on yhtä vahva kuin alkuperäinen. Korjausmassana käytetään Terhin kehittämää kaksikomponenttista Terhi Fixiä, jonka ainesosat sekoitetaan massaksi. Purkkien sisältö on tarkoitettu kerralla käytettäväksi. Kaksikomponenttista Terhi Fix -massaa on saatavana 300 g sekä 1 kg pakkauksissa, Terhi ABS-maaleja kaikissa Terhi-veneiden väreissä. Terhi-båtens skal i termoplast klarar även hårda stötar som skulle ge båtar av glasfiberplast svåra skador. Men hur starkt materialet än är kan det ibland få ytskador. Därför har vi gjort det så lätt som möjligt att reparera eventuella skador. Terhi Fix är en massa som vem som helst kan reparera skråmor och hack med, enkelt och riskfritt. Efter behandlingen är det skadade stället lika starkt som före skadan. Burkarnas innehåll är avsett att användas genast. Tvåkomponentsmassan Terhi Fix finns att få i 300 g och 1 kg-förpackningar, Terhi ABS-spray i alla Terhibåtars färger. Det termoplastiske materialet som brukes i skrogene til Terhi-båter står imot harde støt som ville ha skadet båter laget av vanlig glassfiber-plast. Men selv de sterkeste materialer kan få overflateskader, så vi har laget vår egen reparasjonsprosedyre så enkel som mulig. Ved å bruke Terhi Fix kan alle våre kunder reparere skader på båtene sine, enkelt og uten risiko, så lenge de følger disse enkle instruksjonene. Etter reparasjon vil det reparerte området være like sterkt som det opprinnelig var. Reparasjonsmassen som skal brukes er den Terhi-utviklede tokomponentmassen Terhi Fix. Innholdet i beholderne anvendes samtidig. Tokomponentmassen Terhi Fix er tilgjengelig i pakker på 300 g og 1 kg og Terhi ABS-maling kommer i alle fargene til Terhi-båtene.

1. Puhdista vauriokohta liasta ja irtonaisista tai huonosti kiinni olevista muovipaloista. Hio vaurion ympäristö hienolla hiomapaperilla ja viistä reiän reunat. 2. Sekoita kovettaja-aine ja massa toisiinsa. Purkeissa olevat määrät ovat juuri oikeassa suhteessa toisiinsa: käytä siis kummankin purkin koko sisältö. Levitä korjausmassa vauriokohtaan lastalla niin, että massa on hieman alkuperäistä pintaa korkeammalla. 3. Kun paikattu kohta tuntuu kiinteältä ja kimmoisalta, tasoita se raspilla tai hiomapaperilla. Korjattu vaurio on nyt maalausta vaille valmis. 4. Maalaa lopuksi korjattu kohta joko Terhi ABS-spraymaalilla tai siveltimellä käyttäen kaksikomponenttista uretaanimaalia. 1. Rengör det skadade stället från smuts eller delvis fastsittande plastdelar. Slipa plasten runt det skadade stället och fasa hålets kanter. 2. Blanda härdaren och massan. Mängderna i burkarna är exakt avpassade till varandra: använd alltså hela innehållet i båda burkarna. Bred ut massan på det skadade stället med en spackel så att massan är lite högre än den ursprungliga ytan. 3. När det reparerade stället känns fast och elastiskt, slipa med en rasp eller slippapper. Det reparerade stället är nu klart för målning. 4. Måla till slut det reparerade stället med Terhi ABS-sprayfärg eller med pensel och tvåkomponentsfärg (uretan). 1. Rengjør og ta vekk og løse plastpartikler fra området som er skadet. Puss rundt det skadede området med fint sandpapir og skjær kantene til hullet på skrått. 2. Bland herderen med massen. Mengden i beholderne er i nøyaktig de riktige forhold til hverandre, så bruk hele innholdet i begge beholderne. Spre reparasjonsmassen ut over det skadede området slik at nivået på massen er litt høyere enn nivået til overflaten rundt. 3. Når stedet som er reparert føles fast og elastisk, puss med sandpapir eller fil ned til nivået til området rundt. Det reparerte området må nå males. 4. Mal til slutt det reparerte området, enten med Terhi ABS spraymaling eller med en tokomponent uretanmaling.

T E R H I . F I

37


Esimerkkejä saatavilla olevista peitteistä – Exempel på kapell – Eksempel på kalesje Baby Fun - satamapeite/hamnkapell/havnepresenning Sunny - satamapeite/hamnkapell/havnepresenning #723515

440 - satamapeite/hamnkapell/havnepresenning #744020

Nordic 6020 - peräkuomu/akterkapell/akterkalesje #54570

38

T E R H I . F I

#731013

Saiman - satamapeite/hamnkapell/havnepresenning #7500099

Nordic 6020 - ajokuomu/körkapell/kalesje #54553

385 - satamapeite/hamnkapell/havnepresenning

400 - satamapeite/hamnkapell/havnepresenning

#738513

#54051

4110 - peräkuomu/akterkapell/akterkalesje #741060

475 Twin - peräkuomu/akterkapell/akterkalesje #54754

4110 - ajokuomu/körkapell/kalesje #54152

475 Twin - säilytyspeitto/förv.kapell/transportpresenning #54753


Pyydä lisätietoja lähimmältä Terhi-jälleenmyyjältä

För mer information, kontakta din närmaste Terhi-återförsäljare

For mer informasjon, kontakt din lokale Terhi-forhandler

Esimerkkejä saatavilla olevista lisävarusteista - Exempel på tilläggsutrustning - Eksempel på ekstrautstyr 475 Twin C - tyynysarja/serie sittdynor/puter

Nordic 6020 - aurinkotaso + lisäpatja/solbedd

#74759

valomasto/ljusmast/lys mast

74573

targakaari/targabåge/targabøyle

1135 mm #703570 750 mm #703571

400 - pollari/pollare/pullert

#70061

#73850

400 - keulakaide/hajfena/baugrekke

#70062

Sea Fun - ohjauslaite/styrpulpet/styrekonsoll #75002

385 - tyynysarja/serie sittdynor/puter

tyynysarja #74005 tuulilasi #740070

anturiteline/givarstativ/brakett til ekkoloddgiver

Saiman - kaidepari/räcken/rekker #71051

400 C - tyynysarja/serie sittdynor/puter

#74047

Kesää odotellessa - Terhi Pulkka!

tuulilasikaide #74006 ohjauslaite #74060

#29000

T E R H I . F I

39


Leveys (cm) Bredd (cm) Bredde (cm)

ituus (cm) P Längd (cm) Lengde (cm)

Paino (kg) Vikt (kg) Vekt (kg)

Max kW/hp Max Kw/hp Maks Kw/hk

Suositeltava moottoriteho (hp) Rekommenderad motoreffekt (hp) Anbefalt motorstyrke (kh)

Tekniset tiedot – Teknisk data – Teknisk informasjon Sadevesityhjentyvä

CE planeMax kW/ Max. rekommenderad Max fart med 2 pers Rigglängd Längd Styrkabel Längd reglagekabel (ft/m) (fot) ringskategori hp motorvikt (kg) (hp/Kn)

Regnvattendränerande

Suurin suositeltava moottorin paino (kg)

Max nopeus 2 hlö:n kuormalla (hp/Kn)

Ohjauskaapelin pituus (j/m)

Leveys (cm)

Paino(kg) Henkilömäärä

Längd (cm)

Bredd (cm)

Vikt (kg)

Belastning, personer

Lengde (cm)

Bredde (cm)

Vekt (kg)

Antall pers.

Maks kW/hk

Maks anbefalt motor vekt (kg)

Maks hastighet med 2 pers. (hk/gj.hastig)

Stamme

Baby Fun/Green

235

130

55

2

2,3/3

25

2/4

lyhyt/kort

Sunny

310

147

75

3

3,7/5

25

5/12

lyhyt/kort

D

x

385

380

150

98

4

4,4/6

27

2/4 4/6

lyhyt/kort

D

x

400

401

150

120

4

7,4/10

42

5/7 10/13

lyhyt/kort

D

x

400 C

401

150

130

4

7,4/10

42

10/13

lyhyt/kort

D

x

440

440

175

150

5

7,3/9,9

37

4/7 6/9

lyhyt/kort

D

x

478

148

105

4

2,9/4

25

4/7

lyhyt/kort

D

x

478

148

105

4

sähkö/el/ elektrisitet

25

4 Kn

lyhyt/kort

D

x

Sea Fun

406

167

140

4

11/15

52

8/15 15/21

lyhyt/kort

D

x

Sea Fun C

406

167

165

4

15/20

52

8/15 15/21

lyhyt/kort

9’/2,7 m

7’

D

-

4110

410

172

200

4

22/30

80

20/23 30/27

pitkä/lång/ lang

11’/3,3 m

7’

C

x

445

445

185

220

5

22/30

80

pitkä/lång/ lang

C

x

445 C

445

185

240

5

22/30

80

pitkä/lång/ lang

C

x

Nordic 6020

462

187

225

5

22/30

80

15/15 20/21

pitkä/lång/ lang

C

x

Nordic 6020 C

462

187

255

5

22/30

80

20/21 30/25

pitkä/lång/ lang

12’/3,6 m

12’

C

x

475 Open CC

475

185

345

5

45/60

115

40/28 50/30

pitkä/lång/ lang

13’/3,9 m

14’

C

x

475 Open FC

475

185

355

5

45/60

115

40/28 50/30

pitkä/lång/ lang

17'/4,9 m

18'

C

x

475 Twin C

475

185

370

5

45/60

115

40/27 60/32

pitkä/lång/ lang

9’/2,7 m

10’

C

x

Saiman/ Saiman Hunter Saiman Sunwind

40

Kaukosäätökaapelin CE-suunnitpituus (j) telukategoria

Max kW/ hp

Pituus (cm)

T E R H I . F I

Rikipituus

Lengde på Lengde på kabel for styrekabel (ft/m) fjernkontroll (ft)

CE kategori

Drenering av regnvann x

9’/2,7 m

7’

TerhiTec Oy pidättää oikeuden muutoksiin. TerhiTec Oy förbehåller rätten till ändringar. TerhiTec Oy forbeholder seg retten endringer (uten forutgående varsel).


5

Henkilömäärä Belastning, personer Antall pers.

CE-suunnitelukategoria CE planeringskategori CE designkategori

CE

Pulpetti Styrpulpet Styrekonsoll

Suojaisat vedet Skyddade vatten Avskjermet farvann

Kahvaohjaus Rorkult Rorkult

Rannikkovedet Kustvatten Kystfarvann

Varusteet – Utrustning – Utstyr Airopari (j)

Tyynysarja

Satamapeite

Etukuomu

Ajokuomu

Peräkuomu

Säilytyspeitto

Kaiteet

Keulakaide

Anturiteline

Kulkuvalot

Aurinkotaso

Ohjauspulpetti + tuulilasi

Targakaari + vapatelineet

Uima-porras

Pulpetin suojahuppu

Värit

Årpar (fot)

Serie sittdynor

Hamnkapell

Förkapell

Körkapell

Akterkapell

Förvaringskapell

Räcken

Hajfena

Givarstativ

Lanternor

Solbedd

Styrpulpet + vindruta

Targabåge + spöhållare

Badstege

Överdrag till pulpet

Färger

Årer (ft)

Puter

Havnepre- Baugsenning kalesje

Kalesje

Akterkalesje

Transportpresenning

Rekker

Baugrekke

Brakett til ekkoloddgiver

Lanterner

Solseng

Styrekonsoll + vindskjerm

Targabøyle + fisketangholdere

Bade- og redninsstige

Trekk til styre-konsoll

Fargevalg

Baby Fun

x (6,5')

o

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sunny

x (7,5')

o

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

385

x (8')

o

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

x (8,5')

o

o

-

-

-

-

o

o

o

-

-

-

-

-

-

400 C

x (8,5')

o

o

-

-

-

-

o

o

o

-

-

x/o

-

-

-

440

x (9')

o

o

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x (8,5')

o

o

-

o

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

x (8,5')

o

o

-

o

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

Sea Fun

o (8')

o

-

-

o

-

-

o

o

o

o

-

o

-

-

-

Sea Fun C

o (8')

o

-

-

o

-

o

x

o

o

o

-

x

-

-

-

4110

o (8')

o

-

-

o

o

o

x

-

o

o

-

x

o

o

-

445

o

o

o

o

o

-

-

o

o

o

o

o

o

o

x

-

445 C

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

x

o

x

o

Nordic 6020

o (9')

o

-

o

o

-

-

o

o

o

o

o

o

-

x

-

Nordic 6020 C

o (9')

o

-

o

o

o

o

x

-

o

o

o

x

o

x

o

475 Open CC

-

o

-

-

-

o

o

x

-

o

o

-

x

o

x

o

475 Open FC

-

o

-

-

-

o

o

x

-

o

o

-

x

o

x

o

475 Twin C

-

o

-

-

-

o

o

x

-

o

o

o

x

o

x

-

Saiman/ Saiman Hunter Saiman Sunwind

x = vakiovaruste/standard o = lisävaruste/ tillbehör/ekstrautstyr

- = ei saatavissa/ finns inte/finnes ikke

T E R H I . F I

41


Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunta on myöntänyt Terhi-veneille Avainlipun käyttöoikeuden. Merkki kertoo korkeasta kotimaisuusasteesta ja suomalaisesta työstä. Ursprungsmärkeskommissionen vid Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Terhibåtarna tillstånd att använda Nyckelflaggan. Nyckelflaggan anger att graden av finskt ursprung och arbete är högt. Komiteen for opprinnelsesmerking ved Forbundet for Finsk Arbeid har bevilget Terhibåtene rett til å bruke Nøkkelmerket. Merket bevitner høy andel av finsk egenproduksjon og om finsk arbeid.

T E R H I . F I

43


W WW.T E RH I TEC. FI

44

Jälleenmyyjät Suomessa:

Åter försäljare i Sverige:

WWW. T E R H I .F I

W W W.T E R H I .F I

Importør i Norge:

W W W.KE L L OX.NO

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Kuvissa olevien veneiden varustelu saattaa poiketa vakiovarustelusta. På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten till tekniska ändringar utan separat kungörelse. Utrustningen i båtarna på bilden kan avvika från standardutrustningen. På grunn av kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å gjøre tekniske endringer uten egne kunngjøringer. Utstyret til båtene på bildene kan avvike fra standardutstyret.

T E R H I . F I

2014

Terhi 2014 -esite  

Terhi 2014 -esite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you