Page 1

SUOMI

SVENSKA


FA S T E R . TAVA L L I S TA K E S TÄVÄ M P I S U O M A L A I N E N

SUOMALAISELLE SUUNNITELTU

VARUSTUKSELTAAN VERRATON

Faster on Suomessa valmistettu ja kuin kotonaan maamme vaihtele-

Vakiovarustukseen kuuluu kaikki tarpeellinen, mm. 7” monitoiminäyttö,

vissa keleissä, kivikkoisilla rannikoilla ja karikkoisilla vesillä. Fasterilla

CHIRP-kaikuluotain, hydrauliohjaus, Trolling Control -uistelunopeuden

pääset aina perille asti - kelistä ja rannasta riippumatta.

säätö, lukittavat säilytystilat, istuinlaatikot, tyhjennyspumppu, kaiteet, kulkuvalot, traileri-/lukituskoukku, mela, 12 V:n pistoke. Näiden lisäksi

VAHVEMPI KUIN MUUT

vakiovarustelu vaihtelee mallikohtaisesti.

Faster on tavallista vahvempaa tekoa, erikoislujaa, käsittelemätöntä merialumiinia, käsin hitsatuilta saumoiltaan täysin tiivis, laitapaksuu-

AMMATTIKÄYTÖSSÄ TESTATTU

deltaan muita alumiiniveneitä tuntuvasti tuhdimpi.

Fasterin käyttöominaisuudet on hiottu huippuunsa ammattikäytössä, joten myös siviilikäytössä se on täyttä vastinetta rahalle. Fasteriin ovat

OMINAISUUKSILTAAN AINUTLAATUINEN

vuosikaudet luottaneet mm. poliisi ja pelastuslaitokset - he, joiden

Fasterin pohjan muotoilu takaa huippuluokan suorituskyvyn ja erin-

on mentävä silloin, kun kutsu kuuluu, säästä piittaamatta. Mikset siis

omaisen ajettavuuden. Nousulistaton pohja antaa Fasterille pehmeät

sinäkin luottaisi?

liukuominaisuudet, eivätkä kulkuominaisuudet kärsi, vaikka veneessä kapasiteettia. Iskunkestävä alumiiniturkki on helppo pitää puhtaana ja

HONDA-PERÄMOOTTORILLA ENEMMÄN TEHOA – VÄHEMMÄN KULUTUSTA

siistinä, ja sen liukuesteellinen pinta tekee mahdolliseksi turvallisen

Honda-perämoottorit ovat tehokkaimpia kokoluokissaan. Siksi tarvit-

liikkumisen veneessä. Kölikisko on jykevämpi kuin muissa veneissä.

setkin Faster/Honda-venepaketissa yleensä vähemmän hevosvoimia

Faster on myös poikkeuksellisen hiljainen, mikä on miellyttävää sekä

kuin muissa saman kokoluokan venepaketeissa. Faster kulkee Honda-

veneessä matkaaville että rannalla olijoille.

moottorilla myös tavallista vähemmällä polttoaineella. Faster-venei-

olisi kuormaa tavallista enemmän. Suorat sisälaidat lisäävät kuljetus-

siin tehdään jo tehtaalla esiasennus Honda-perämoottoreille.

MONEEN KÄYTTÖÖN MUUNTUVA Muunneltavat sisätilat mahdollistavat veneen soveltuvuuden monen-

FASTER JA HONDA – VIIDEN VUODEN TAKUU

laisiin käyttötarkoituksiin. Istuin-/säilytyslaatikoita voi lisätä ja poistaa

Faster-vene ja maailman suosituin nelitahtinen perämoottori Honda

tarpeen mukaan, ja niitä on kolmea moduulikokoa: 44 cm, 78 cm ja

muodostavat paketin, joka kestää keliä, kulutusta ja elämää. Siksi tälle

118 cm. Laatikot kiinnität kätevästi veneen laidoissa oleviin profiileihin.

yhdistelmälle annetaankin peräti 5 vuoden takuu.

Yli viisimetrisissä Faster-malleissa kippari ja kartanlukija taittavat mat-

Tarkemmat takuuehdot Faster/Honda-kauppiaaltasi.

kaa tukevilla kuppi-istuimilla.

2


FA S T E R – F I N S K S T Y R K A O C H H Å L L B A R H E T

FASTER ÄR PLANERAD FÖR FINLÄNDARE

UTMÄRKT UTRUSTAD

Varje båt är ett välgjort inhemskt hantverk, ingen massprodukt. Den

Till standardutrustningen hör alla nödvändiga tillbehör, bl.a. 7” mul-

är som hemma i de varierande väderförhållandena vi har, vid våra

tifunktionsdisplay, CHIRP-ekolod, hydraulstyrning, Trolling Control-

steniga stränder och grunda vatten. Med en Faster kommer du alltid

hastighetsjusteringsfunktion för t.ex. dragfiske, låsbara förvaringsut-

fram, oberoende av väder eller typ av strand.

rymmen, sittlådor, länspump, grabbräcken, lanternor, trailer-/låskrok, paddel, 12V eluttag. Utöver dessa varierar standardutrustningen be-

HÅLLBARARE ÄN ANDRA

roende på båtmodell.

Faster är starkare byggd i specialstark, obehandlad marinaluminium. Den är helt vattentät med fogar som är svetsade för hand och den har

TESTAD AV PROFFS

tjockare sidoplåtar än andra aluminiumbåtar.

Fasters användningsegenskaper har finslipats och nått sitt kulmen i yrkesbruk, så även som fritidsbåt ger de full valuta för pengarna. Så-

UNIKA EGENSKAPER

väl polis som räddningsverk och alla de som måste rycka ut när alar-

Utformningen av Fasters botten garanterar högklassig prestationsför-

met går oberoende väder och vind har alltid litat på Faster. Därför kan

måga och en utmärkt körbarhet. Bottnet utan steglister gör gången

du också lita på Faster.

mjuk och stabil. Den raka inre sidan gör att lastkapaciteten maximeras. Den stöttåliga aluminiumdurken är lätt att hålla ren från skräp och

HONDA – MERA EFFEKT, MINDRE FÖRBRUKNING

smuts. Båtens halkskyddade durk gör det tryggt att röra sig i båten.

Honda-utombordare är effektivast i sina storleksklasser. Därför be-

Faster är även ovanligt tyst vilket är behagligt för såväl passagerarna

höver Faster & Honda-båtpaket ofta mindre hästkrafter för att klara

i båten som för de på stranden.

samma prestation som övriga båtpaket i samma klass. Med andra ord förbrukar en Faster med en Honda mindre bränsle. Faster båtarna

PASSAR ALL ANVÄNDNING

förmonteras för Honda redan i fabriken.

Faster anpassar sig till mången användning genom sin flexibla interiör. Du kan lägga till eller ta bort sitt-/förvaringslådor efter behov.

FASTER OCH HONDA – FEM ÅRS GARANTI

De finns tillgängliga i tre modulstorlekar: 44 cm, 78 cm och 118 cm.

Faster och världens populäraste fyrtaktssnurra Honda bildar ett paket

Lådorna fästs praktiskt i profilerna som finns längs båtens inre sida.

som klarar av väder som väder, användning och ett långt liv. Därför ges

I de större båtmodellerna färdas förare och kartläsare bekvämt i sta-

denna kombination fem års garanti. Noggrannare garantivillkor får du av

diga komfortstolar.

din närmaste Faster & Honda handlare.

3


T I N K I M ÄT Ö N TÄ S U O M A L A I S TA K Ä S I T Y Ö L A AT U A

Faster-veneiden menestys on syntynyt huippusuunnittelijoiden kunnianhimoisesta tuotekehittelystä ja venemestareiden intohimoisesta asenteesta veneiden valmistukseen. Faster ei olekaan massatuote, vaan jokaisen veneen valmistaminen on tarkkaa käsityötä. Faster-veneet suunnitellaan ja valmistetaan Juha Snell Oy:n tehtailla Tuusulan Kellokoskella. Ensimmäiset Faster-alumiiniveneet valmistuivat jo vuonna 1978.

H U O L E T O N TA V E N E I LY N N A U T I N T O A Materiaalivalinnoilla ja yksityiskohtien huolellisella suunnittelulla olemme halunneet tehdä käyttäjälle mahdollisimman huolettoman veneen. Paljas merialumiini on lujaa, ja se kestää kovan käytön niin rantauduttaessa kuin trailerikäytössäkin. Fasterit säilyttävät arvonsa vuosien saatossa. Yhä useammilla aloilla ympäristökysymykset ovat tätä päivää. Näin myös meillä Juha Snell Oy:ssä. Kaikki Fastereissa käytetyt materiaalit ovat kierrätyskelpoisia.

4


FA S T E R A L U M I N I U M B ÅTA R – F I N L Ä N D S K T H A N T V E R K

Fasterbåtarnas framgång härstammar från toppkonstruktörernas ambitiösa produktutveckling och produktionspersonalens passion för båttillverkning. Sålunda är Faster ingen massprodukt, utan varje båt är ett noggrant handarbete. Faster båtarna konstrueras och tillverkas under samma tak i Juha Snell Oy:s fabriker i Kellokoski (Mariefors) i Tusby, Finland. De första Faster aluminiumbåtarna tillverkades redan år 1978.

B E K Y M M E R F R I T T B ÅT L I V Med materialval och noggrann planering av detaljer har vi gjort en för användaren möjligast bekymmerfri båt. Marinaluminium är starkt och håller tuff användning både då man tar i land och då man använder trailer. Faster båtarna har ett högt andrahandsvärde eftersom den håller år ut och år in. I allt flere branscher är miljöfrågor aktuella, vi på Juha Snell har också beaktat dessa. Allt material i en Faster är återvinningsbar.

5


”Fasterit ovat kerta toisensa jälkeen testeissä ja vertailuissa osoittaneet kyntensä viimeistään siinä vaiheessa kun kokka ohjataan kohti vaahtopäitä. 635 CC ei tee tähän minkäänlaista poikkeusta, kumma kyllä. Tai ei se oikeastaan ole kummaa. Veden alla olevat linjat ovat tuttua Fasteria, ja ajokäytöksen tunnistaa helposti kellokoskelaistehtaan aikaansaannokseksi.”

“Keularampista on suurin hyöty luonnonrannoille rantautumisissa. Kuivalle maalle pääsee useimmiten kuivin jaloin ja kuorman lastaaminen ja purkaminen on uskomattoman paljon helpompaa kuin ilman ramppia.” Venemestari 12/2015 - Faster 545 SC

Kippari 6/2015 - Faster 635 CC

”Eri testeissä Fasterit ovat pärjänneet yleensä erinomaisesti. Etenkin niiden kruusailematon muotoilu, ajettavuus ja tukeva rakenne kovemmassakin kelissä ovat saaneet kiitosta.”

”Fasterilla on taito tehdä pehmeäkulkuisia alumiiniveneitä. Uusin todiste siitä on 495 CC, jolla ajaminen osoittautui suorastaan koukuttavan nautinnolliseksi.” Kippari 12/2013 - Faster 495 CC

Kippari 12/2012 - Faster 525 SC/CC

s 10 6

s 12

s 14

s 16

s 18

s 20


Uutuus / Nyhet

s 22

s 24

s 26

s 28

s 30 7


K Y M M E N E N A I N U T L A AT U I S TA S Y Y TÄ VA L I TA FA S T E R 1

FASTER KESTÄÄ

7

- Rakennemateriaalit ja ainevahvuudet on suunniteltu ja toteu-

- Rungon kokoonpano ja jäykisterakenteet tehdään aina

tettu siten, että Faster kestää kovissakin olosuhteissa.

2

hitsaamalla. - Sisäpohja on kauttaaltaan kovaa käyttöä kestävää

FASTER ON AITO ALUMIINIVENE

alumiiniturkkilevyä.

- Puhdas, maalaamaton merialumiini sietää kolhuja ja kulutus-

- Lattia on tiivis ja sadevesityhjentyvä, eivätkä reilunkokoiset

ta kestäen väsymättä vuodesta toiseen. Lisäksi se on huoleton pitää puhtaana.

3

veden poistoreiät tukkiudu.

8

FASTER ON SUOMALAINEN

7” monitoiminäyttö/CHIRP-kaikuluotain, hydrauliohjaus,

Veneet valmistetaan Juha Snell Oy:n tehtailla Suomessa.

5

FASTER ON LUOTETTAVA

9

FASTER JA HONDA – VIIDEN VUODEN TAKUU - Sekä Faster-veneille että Honda-perämoottoreille annetaan

set ja poliisi, luottavat Faster-veneisiin. Helppokulkuisuus

viiden vuoden takuu. Tarkemmat takuuehdot Faster/Honda-

sekä korkeat laidat ja kaiteet ovat osa Fasterin turvallisuutta.

kauppiaaltasi.

FASTER ON MONIKÄYTTÖINEN Faster-mallistossa pienimmästä suurimpaan on käytössä

10

FASTER JA HONDA-ESIASENNUS - Faster-veneisiin tehdään jo tehtaalla esiasennus kaapelointeineen Honda-perämoottoreille. Honda on maailman suu-

irrotettavat istuinlaatikot: 44 cm, 78 cm ja 118 cm.

rin ja kokenein nelitahtisten moottorien valmistaja, joka toi

Niillä sisustus voidaan muuntaa käyttäjille sopivaksi.

ensimmäisen nelitahtisen perämoottorimallinsa markkinoille jo vuonna 1964. Se on kautta aikojen ollut ostetuin nelitahti-

FASTER SÄILYTTÄÄ ARVONSA

nen perämoottori maailmassa. Menestyksen taustalla on ai-

- Luja rakenne ja huolettomat, kestävät materiaalit takaavat

nutlaatuinen ja varmatoiminen tekniikka, moderni muotoilu,

sen, että tarpeittesi kasvaessa voit huoletta vaihtaa isompaan

hiljainen käyntiääni sekä tinkimätön ympäristöajattelu, jota

Fasteriin, sillä jälleenmyyntiarvo säilyy Fasterissa poikkeuksel-

Honda on toteuttanut toiminnassaan alusta alkaen.

lisen korkeana. Lisävarusteita on saatavana myöhemminkin.

8

Trolling Control -uistelunopeuden säätö.

- Useat vesillä liikkumisen ammattilaiset, kuten pelastuslaitok-

- Muunneltavuus on vakiona kaikissa Faster-veneissä.

6

VALMIIKSI VARUSTELTU - Kaikissa Faster malleissa vakiovarusteena mm.

- Fasterit ovat suomalaista laatutyötä mestarien käsistä.

4

FASTER ON TEHTY HUOLELLA


T I O U N I K A S K Ä L AT T VÄ L J A E N FA S T E R 1

FASTER ÄR HÅLLBAR

7

- Tillverkningsmaterialen och materialtjockleken är planerade

2

- Skrovet samt styvkonstruktionen svetsas alltid.

och förverkligade så att Faster håller även i hårda förhållan-

- Stark och hållbark aluminiumdurk.

den.

- Durken är tät och självlänsande.

FASTER ÄR EN ÄKTA ALUMINIUMBÅT

8

- Omålat marinaluminium tål hårt bruk och behåller sitt goda

FASTER ÄR INHEMSK Juha Snell Oy:s fabrik.

9

FASTER OCH HONDA – FEM ÅRS GARANTI - Såväl Faster- båtarna som Honda utombordsmotorerna tillskrivs 5 års garanti. För närmare garantiuppgifter kontakta

- Utvecklad för yrkesbruk. Bl.a. båtpolisen och räddningsver-

närmaste Faster/Honda-återförsäljare.

FASTER FÖR ALLA BRUK - Det är lätt att inreda en Faster enligt eget behov. Hela Faster serien utrustas med likadana sittlådor, 44 cm, 78 cm och 118 cm.

6

dragfiske.

FASTER ÄR PÅLITLIG ket litar på Faster

5

7” multifunktionsdisplay/CHIRP-ekolod, hydraulstyrning, Trolling Control-hastighetsjusteringsfunktion för t.ex.

- Faster är inhemskt arbete av högsta kvalitet och tillverkas i

4

FÄRDIGT UTRUSTAD - Alla Faster-båtmodeller kommer färdigt utrustade med bl.a.

utseende år efter år.

3

FASTER – EN VÄLBYGGD BÅT

10

FASTER OCH HONDA FÖRMONTERING - Faster båtarna förmonteras redan på fabriken för Honda utombordare. Honda är världens största och mest erfarna tillverkare av fyrtaktsutombordare och lanserade den första fyrtaktssnurran redan år 1964. Honda har genom tiderna varit

FASTER HÅLLER SITT VÄRDE

den mest köpta fyrtaktsutombordaren i världen. Bakgrunden

- Stark konstruktion och lättskötta, hållbara material garan-

till framgången är den unika tekniken, moderna designen,

terar att Faster håller ett ovanligt högt andrahandsvärde.

tysta gången samt det strikta miljötänkandet som Honda til�-

Tilläggsutrustning finns även att få i ett senare skede.

lämpat från första början.

9


10


AINA PERILLE ASTI. R A N N A S TA R I I P P U M AT TA . Yksin, kaksin, kavereiden tai perheen kanssa. Rantaan saakka, vaikka kivet vähän kolisevatkin. Faster sopii niin kalamiehen kaveriksi kuin mökkiläisen mutkattomaksi yhteysveneeksi merelle tai järvelle. Uudistuneessa 460 i -mallissa voit siirtää ohjauspulpetin paikkaa toiveesi mukaan. Näin se toimii parhaiten juuri siinä tarkoituksessa mihin sitä tarvitset. Fasterissa on vaivatonta liikkua, ja se on helppo lastata. Vakiovarusteina mm. 7” monitoiminäyttö, hydrauliohjaus, Trolling Control, 12 voltin pistoke ja Honda-esiasennus.

460 i, i SOM i INTELLIGENT ”Faster 460 i kuuluu kokoluokkansa ehdottomaan eliittiin.” Om du är ensam, med kompisen eller tillsammans med familjen når du stranden tryggt ”Veneen erikoisuus on, että pulpetin voi siirtää. Sen voi sijoittaa joko keskelle tai styyrpuurin laidalle.” ”Olemme viime vuosina kehuneet kaikkien uusien Fastereiden ajo-ominaisuuksia. Nousulistattomien runkojen pehmeys on tehnyt vaikutuksen erityisesti vastaisiin aallonsuuntiin ajettaessa.”

trots steniga stränder. Faster 460i är fritidsfiskarens och stugägarens trygga förbindelsebåt såväl till havs som på sjön. På den nya Faster 460 i är styrpulpeten flyttbar. På så sätt kan du ändra om i båten så att den passar dina behov. Faster är en båt i vilken det är lätt både att röra sig och stuva. Standardutrustningen innehåller bl.a. 7” multifunktionsdisplay, hydraulstyrning, Trolling Control-funktion, 12 V uttag, samt Honda förinstallation.

Vene 8/2013 Pituus (m)

4,60

Längd (m)

Leveys (m)

1,85

Bredd (m)

Paino (n. kg)

330

Henkilöluku

5

Vikt (kg) Antal personer

Moottorisuositus (hv)

30-50

Motor storlek (hk)

Hyväksyntä

CE/C

Godkänd

11


12


T U R VA L L I S E S T I S I L L O I N K I N , K U N M U I L L A E I PÄ Ä S E . Faster 495 CC on helposti ympärikuljettava, vaivattomasti käsiteltävä ja kaikkiin keleihin sopiva keskipulpettivene, joka sopii erityisesti yhteys- ja kalastuskäyttöön. Muiden Fastereiden tapaan tässäkin mallissa on nousulistaton pohja ja olematon liukuunnousukynnys. Ohjauspulpetti on sijoitettu keskelle venettä, jota kuljettaja ohjaa erilliseltä istuimelta. Istuimen takana on reilusti tilaa irrotettaville istuinlaatikoille, joita on valittavissa eri kokoisina. Faster 495 CC:ssä on luokkaansa suuremman veneen ajo-ominaisuudet ja runsas vakiovarustus, johon kuuluvat mm. 7” monitoiminäyttö, hydrauliohjaus ja Trolling Control. Varustus on täydennettävissä erillisillä, kiskoihin kiinnitettävillä säilytyslaatikoilla ja muilla varusteilla.

”495 CC soveltuu erinomaisesti kesämökin yleisveneeksi. Se on helppo ja turvallinen ajaa. Johdonmukaisen käytöksen ansiosta veneen uskaltaa tarvittaessa antaa kokemattomankin kuskin käyttöön. Turvallisuuden tunnetta lisää, että kallistelu on maltillista laidoilla liikuttaessa.”

TRYGGT FRAM, ÄVEN DÅ FÄRDMÅLET INTE KAN NÅS MED ANDRA BÅTAR Faster 495 CC är en lätthanterlig allvädersbåt, försedd med mittpulpet som medger stor rörelsefrihet för passagerarna. Båten lämpar sig mycket bra till fiske och som förbindelsebåt. I enlighet med de övriga Fastermodellerna saknar denna modells botten

”Ajoimme 495 CC:tä kovatuulisella Vanajavedellä. Testikelin lyhyt terävä aalto on valtaosalle veneistä haastava, useille se pahin mahdollinen. Nousulistattomalla, sileäpohjaisella Fasterilla pystyi kuitenkin ajamaan kaikkiin aallonsuuntiin yli 30 solmun nopeudella ilman minkäänlaista pelkoa alaselän pysyvistä vaurioista. En muista, koska minulla olisi viimeksi ollut veneen ratissa yhtä hauskaa.” Vene-lehti 10/2013

steglister. Detta medför att båten stiger snabbt upp i plan. Styrpulpeten är monterad på båtens mittlinje och körs från ett skillt säte. Bakom sätet finns vältilltaget utrymme för löstagbara förvaringslådor som finns att få i olika storlekar. Båtens goda köregenskaper och basutrustning såsom tex. 7” multifunktionsdisplay, hydraulstryning och Trolling Control-funktion finns normalt inte i båtar av denna storlek. Som tilläggsutrustning kan nämnas förvaringslådor monterade på skena. Pituus (m)

4,96

Längd (m)

Leveys (m)

1,97

Bredd (m)

Paino (n. kg)

440

Henkilöluku

6

Moottorisuositus (hv)

40-60

Hyväksyntä

CE/C

Kiinteä polttoainesäiliö (l)

65

Vikt (kg) Antal personer Motor storlek (hk) Godkänd Fast bensintank (l)

13


14


M E S TA R I L L I S TA M U K A U T U M I S TA E R I K ÄY T T Ö TA R P E I S I I N . Suosittu Faster 495 CX on alle viisimetrisessä kokoluokassa uudenlainen vene, jossa yhdistyvät erinomaiset ajo-ominaisuudet ja suojaisat tilat neljälle henkilölle. Runko, joka perustuu kehuttuun 495-runkoon, on nousulistattomuuden ja korkean kölilistan ansiosta pehmeäkulkuinen ja hiljainen. Kuljettajan paikka on leveän sivupulpetin vasemmassa laidassa jolloin tämä istuu keskellä venettä. Tämä takaa hyvän näkyvyyden sekä tasapainoisen kulun, myös yksin ajettaessa. Ajopulpetin ja paapuurin laidan väliin on asennettu näppärä kiinteä sivuovi, jonka myötä takaosassa matkustavat taittavat matkaa tuulensuojassa. Vene on tuttuun tapaan hyvin vakiovarusteltu: vakiona löytyy mm. kaikukarttaplotteri CHIRP-anturilla, hydrauliohjaus sekä Trolling Control -uistelunopeuden säätö. Uniikin kiskokiinnitysjärjestelmän ja laajan lisävarustevalikoiman ansiosta vene on helposti muunneltavissa käyttäjän tarpeisiin sopivaksi.

FLEXIBILITETENS MÄSTERVERK Utomordentliga köregenskaper och skyddade utrymmen för fyra personer kombineras i denna mångsysslare. Modellen lanserades inför säsongen 2015 och hittade snabbt sin trogna användargrupp. Båtens skrov baseras på det väl omtalade 495-skrovet som utan steglist och med en hög köllist gör att båten glider fram mjukt och tyst. Föraren sitter på vänstra sidan av den breda sidopulpeten, och således i mitten på båten, vilket bidrar till god sikt och balans till och med då båten körs ensam. Mellan styrpulpeten och babord sida har en stadig sidodörr installerats, vilket utökar vindskyddet för passagerarna i aktern. Liksom resten av Faster-modellerna är även 495 CX väl standardutrustad. I båtpaketet ingår bl.a. ett Raymarine ekolod-/sjökortsplotter med Chirp-sensor, hydraulisk styrning samt Trolling Control. Tack vare en omfattande tillbehörslista och Fasterbåtarnas unika snabbfästningslister kan båten enkelt anpassas för olika användningsbehov. Pituus (m)

4,96

Längd (m)

Leveys (m)

1,97

Bredd (m)

Paino (n. kg)

470

Henkilöluku

6

Vikt (kg) Antal personer

Moottorisuositus (hv)

40-60

Motor storlek (hk)

Hyväksyntä

CE/C

Godkänd

Kiinteä polttoainesäiliö (l)

65

Fast bensintank (l)

15


16


SUURENMOINEN NAUTINTO KELILLÄ KUIN KELILLÄ. Jykevä joka sään kulkija suojaavin laitapulpetein. Merikelpoisuudeltaan ja ajo-ominaisuuksiltaan kokoistaan paljon suurempien veneiden luokkaa. Huipputason mukavuus, varustelu ja kuljetuskapasiteetti. Tuplapulpetin takana viimalta suojassa kulkee kaikkiaan viisi henkeä, ja erittäin tukeva pulpettien väliovi on vakiovaruste. Moottorikaivon viereen sijoitetut poikkeuksellisen suuret takalaatikot tarjoavat hyvät säilytystilat. Toinen laatikoista on irrotettavissa, jolloin paikalle voidaan asentaa apumoottori.

K Ö R N J U T N I N G I A L L A VÄ D E R “Kun ynnätään veneiden ominaisuudet tasavahvalla priorisoinnilla, huomataan, että vahvimpaan suoritukseen ylsi tällä kertaa Faster. Se ei ole huono millään osa-alueella, ja pelkistetyt ratkaisut ovat avoimessa alumiiniveneessä tarkoituksenmukaisia. Lisäksi Faster on esteettisesti tyylipuhdas lajinsa edustaja.”

En stadig allvädersbåt med skyddande sidopulpeter. Båtens egenskaper kan jämföras med mycket större båtar då jämförelsekriterierna är såväl sjösäkerhet som körkomfort. Faster 525 SC har premiumklassens utrustning och stor förvaringskapasitet. Bakom dubbelpulpeten sitter fem personer skyddade mot väder och vind; dels av pulpeterna och dels av den skyddande mellandörren (standardutrustning). De invid motorbrunnen placerade förvaringslådorna bjuder på stor förvaringsvolym. En av förvaringslådorna kan även lösgöras.

”Pulpettien takana on hyvät oltavat. Penkit ovat tukevat ja hyvin säädettävissä. Pulpetit ovat selkeät ja riittävän tukevat. Kuskin työtila on toimiva ja pulpetilla on syvennys pikkutavaroille.” Kippari 12/2012

Kippari 4/2014

”Faster 525:ssä tilankäyttö tuntuu onnistuneen hyvin. Kaulan avotila on riittävän suuri, eikä siihen välttämättä kaipaa penkkejä, lisävarusteena saa niitäkin. Keulasta on helppo tulla veneeseen.”

Alumiiniveneet vertailussa

Kippari 4/2014

Pituus (m)

5,25

Längd (m)

Leveys (m)

2,10

Bredd (m)

Paino (n. kg)

530

Henkilöluku

7

Moottorisuositus (hv) Hyväksyntä Kiinteä polttoainesäiliö (l)

50 - 80 CE/C 100

Vikt (kg) Antal personer Motor storlek (hk) Godkänd Fast bensintank (l)

17


18


M E N E , M I L L O I N H A L U AT J A M I N N E H A L U AT. Turvallisesti perille niin kuin olet suunnitellut - aina aikataulussa. Fasteriin voit luottaa silloinkin, kun keli muuttuu kesken kaiken tai määränpää on tavallista haasteellisemmassa paikassa. Tämä keskipulpettimalli tekee matkaamisen ja tavarankuljetuksen huolettomaksi. Kookas keskipulpetti suojaa erillisistuimilla istuvien lisäksi tehokkaasti myös takapenkkiläisiä. Kulku on esteetöntä veneessä ympäri pulpetin, ja säilytystilaa riittää katseilta ja säältä piilossa runsaasti sisätiloissa ja poikkeuksellisen suurissa takakulmien säilytyslaatikoissa.

A L LVÄ D E R S B ÅT E N ”Hydrauliohjaus tekee Fastereiden käsittelystä mukavan kevyttä ja silti tunnokkaan tarkkaa.” Du kan lita på att Faster tar dig vart du vill, även då vädret hastigt försämras och slutdes”Fastereiden erinomaisuus korostuu, kun aallonkorkeus kasvaa. Täytyy itse asiassa hieman hämmästellä sitä pehmeyttä, jolla SC ja CC meriolosuhteissa etenevät – kelissä, jossa pääosa tämänkokoisista veneistä pitää jo laskea liu´usta. Varsinkin suoraan päin terävää vasta-aaltoa ajaminen on mieleenpainuva kokemus.”

tinationen är avlägsen och karg. Inte ens oväntade händelser rubbar på tidtabellen. Faster 525 CC, som är en mittpulpetmodell, gör färden och transporten av förnödenheter säker och bekymmerfri. Den stora mittpulpeten skyddar, utöver förare och navigator, även medresenärerna på de sittplatserna/förvaringslådorna akteröver. Det är lätt att röra sig i båten runt den stora mittpulpeten. De många slutna utrymmena och de stora förvaringslådorna i aktern skyddar från insyn och väder.

Vene 10/2012

”Yksi Fasterin parhaimpia puolia on ollut helppo kuljettavuus, tasainen ja jalan alla pitävä turkki.” Kippari 12/2012

Pituus (m)

5,25

Längd (m)

Leveys (m)

2,10

Bredd (m)

Paino (n. kg)

530

Vikt (kg)

Henkilöluku

7

Moottorisuositus (hv) Hyväksyntä Kiinteä polttoainesäiliö (l)

50 - 80 CE/C 100

Antal personer Motor storlek (hk) Godkänd Fast bensintank (l)

19


20


K E U L A R A M P I N T U O M AT E D U T AJO-OMINAISUUKSISTA TINKIMÄTTÄ. 545 SC on keularampillinen monikäyttövene kahdella pulpetilla. Veneen 88 cm leveää keularamppia pitkin lastaat helposti painavat ja kookkaat kuljetettavat – mukaan mahtuu jopa kottikärryt tai kaksipyöräiset. Rampin ansiosta rantautuminen kivikkoisille rannoille on vaivatonta. Keularamppi operoidaan sähköisesti ohjauspulpetin käyttökytkimestä. Veneen 18° nousulistaton V-pohja takaa pehmeän kulun jopa kovassa aallokossa. Runkomuotoilun ansiosta veneen ajo-ominaisuudet ovat täysin verrattavissa normaalikeulaisiin veneisiin – 34 solmun huippunopeus saavutetaan jopa neljän hengen kuormalla. Veneen kaksi pulpettia ja kiinteä väliovi muodostavat suojaavan matkustamon. Soveltuu monipuoliseksi yhteysveneeksi, sukeltajien ja kookkaiden sukellustarvikkeiden kuljetukseen tai kalastukseen.

L ÄT T I L A N D L Ä N G S PRAKTISK BOGRAMP Faster 545 SC är en dubbelpulpetbåt med bogramp, som gör det lätt att ta i land även på ojämna och steniga stränder. Längs den 88 cm breda bogrampen forslar du enkelt tyngre laster ombord – även en skottkärra eller tvåhjuling får plats i fören. Bogrampen styrs via strömbrytaren på instrumentpanelen. Pulpeterna med stadig mellandörr utgör ett skyddat utrymme i aktern. Skrovdesignen gör att båtens köregenskaper helt och hållet kan liknas vid båtar med normal för – en toppfart på 34 knop uppnås med glans, med t.o.m. fyra personers belastning. Båtens 18° V-botten utan steglister garanterar balanserad gång även i grov sjö. 545 SC passar som mångsidig förbindelsebåt, men lämpar sig gott även till transport av dykare och dykarutrustning “Normaalissa, alle puolimetrisessä aallokossa ajaminen kuormaamattomalla 545:lla ei poikkea millään tavalla tavanomaisista veneistä. Fasterin nousulistaton runko on erittäin mukava, ja se halkoo aaltoja pehmeästi ja hiljaisesti.” “Faster 545 SC:n myötä keularamppivene on järkevämpi ja houkuttelevampi vaihtoehto kuin koskaan ennen.”

samt till fiske. Pituus (m)

5,45

Längd (m)

Leveys (m)

2,10

Bredd (m)

Paino (n. kg)

670

Vikt (kg)

Henkilöluku Kokonaiskantavuus Moottorisuositus (hv) Hyväksyntä

Venemestari 12/2015

Kiinteä polttoainesäiliö (l)

8

Antal personer

8 henk. (600 kg) + 125 kg

Total bärförmåga

80 - 100

Motor storlek (hk)

CE/C 100

Godkänd Fast bensintank (l)

21


22


K ÄT E VÄ K E U L A R A M P I L L I N E N M O N I TA I T U R I . Faster 545 CC on jykevä keularampillinen monitaituri jolla kuljetat suurempiakin lasteja helposti ja kätevästi. Ohjauspulpetin kiinteästä käyttökytkimestä operoitava 88 cm leveä keularamppi helpottaa kulkemista ja tekee luonnonrannoille rantautumisesta vaivatonta. Nerokkaan runkomuotoilun ansiosta ajo-ominaisuudet ovat keularampista huolimatta tuttua Fasterin huippuluokkaa, ja meno on pehmeää ja tasapainoista kovassakin kelissä. Kookas keskipulpetti suojaa tuulilasin takana istuvia, ja ympärikäveltävyys takaa esteettömän kulun ympäri venettä. Erinomainen muunneltavuus on tämänkin mallin valtteja. Faster 545 CC:stä on moneksi; monipuoliseksi kuormajuhdaksi, kalastukseen, sukeltajille tai yhteysveneeksi etenkin jos matkassa on esim. liikuntarajoitteisia.

EN MÅNGSYSSLARE MED PRAKTISK BOGRAMP Faster 545 CC är en äkta mångsysslare som är utrustad med en behändig bogramp. Den 88 cm breda bogdörren underlättar ombordstigning och gör det enkelt att ta iland vid steniga stränder. Bogrampen styrs elektroniskt via strömbrytaren på styrpulpetens instrumentpanel. Den tilltagna mittpulpeten skyddar dem som sitter bakom vindrutan och underlättar rörelse ombord. Skrovets geniala design gör att båtens köregenskaper, trots bogramp, är utomordentligt goda – båten går mjukt och balanserat även vid hård sjögång. 545 CC är väldigt enkel att anpassa till egen användning. Modellens styrka är dess mångsidighet; båten kan användas som stadig lastdragare, som båt för fiske och för dykare. Den gör även bra av sig som förbindelsebåt, speciellt då passagerarna är äldre eller rörelsehindrade. Pituus (m)

5,45

Längd (m)

Leveys (m)

2,10

Bredd (m)

Paino (n. kg)

670

Vikt (kg)

Henkilöluku Kokonaiskantavuus Moottorisuositus (hv) Hyväksyntä Kiinteä polttoainesäiliö (l)

8

Antal personer

8 henk. (600 kg) + 125 kg

Total bärförmåga

80 - 100

Motor storlek (hk)

CE/C 100

Godkänd Fast bensintank (l)

23


24


K A I K K I VA L M I S TA M Y R S K Y N VA R A L L E . Jämerä ja kaikkiin keleihin aina lähtövalmis tuplapulpetti-Faster, jonka merikelpoisuutta ja ajoominaisuuksia et tapaa monissa isommissakaan veneissä. Veneessä on erinomainen varustelu, suuri kuljetuskapasiteetti ja huippuluokan mukavuus. Tuplapulpetin suojassa mahtuu matkustamaan kaikkiaan viisi henkeä, sillä kuljettajan ja kartanlukijan istuimien takana on koko veneen levyinen, kahdesta istuinlaatikosta muodostettu takapenkki. Moottorikaivon viereen sijoitettu takalaatikko tarjoaa tilavan säilytystilan ja on irrotettavissa, jolloin sen paikalla voi kuljettaa pientä uistelumoottoria. Veneessä on myös kuomukotelo, johon kuomun saa siististi pakatuksi silloin, kun sitä ei tarvita.

”Faster 560 SC on hyvä vene. Erityisesti sen merikelpoisuus tekee lähtemättömän vaikutuksen.” ”Nauvossa järjestetyssä Floating Showssa, jossa ennalta sovittuja reittejä jouduttiin ajoittain muuttamaan kovan tuulen ja merenkäynnin takia. Lähdimme kuitenkin Fasterilla surutta kuohuvan veden keskelle samaan aikaan, kun melkoinen joukko isojakin moottoriveneitä pysytteli saarten suojassa. Juuri näillä ”ristiretkillä” tuli hämmentävällä tavalla selväksi, ettei 5,6-metrinen avovene pelkää suurtakaan keliä. Päinvastoin, veneellä pystyi ajamaan aktiivisella kaasunkäytöllä kaikkiin eri aallonsuuntiin pehmeästi ja luontevasti.” Vene 9/2010

TRYGGT GENOM STORMVINDAR En mycket stadig allvädersbåt. Köregenskaperna och sjösäkerheten är i särklass. Faster 560 SC ger dig toppkomfort, utrustningsmöjligheter och transportkapasitet. Bakom den stora dubbelpulpeten åker fem personer tryggt och dragfritt. Bakom förare och navigator finns sittutrymme för tre personer på de två förvaringslådorna akteröver. Den ena av de två förvaringslådorna kan även bortmonteras och då kan t.ex. en liten trollingmotor förvaras på lådans plats. Båten har också förvaringsutrymme för kapell.

Pituus (m)

5,60

Längd (m)

Leveys (m)

2,20

Bredd (m)

Paino (n. kg)

600

Henkilöluku

8

Moottorisuositus (hv) Hyväksyntä Kiinteä polttoainesäiliö (l)

70 - 115 CE/C 140

Vikt (kg) Antal personer Motor storlek (hk) Godkänd Fast bensintank (l)

25


26


S I N N E , M I S S Ä VÄ L I N E I S TÄ E I K A N N ATA T I N K I Ä . Faster 560 CC on tehty ihmisille, joiden on mentävä silloin, kun tilanne niin vaatii. Kelistä ja jopa vuodenajasta riippumatta - tarvittaessa läpi jäätävän viiman. Veneen hyvin sijoitetun keskipulpetin ansiosta liikkumiselle on tilaa runsaasti. Ripeääkin toimintaa vaativat tilanteet ovat helposti hallittavissa, olipa kyse menosta merten syvyyksiin tai tavallista kookkaamman kalanvonkaleen väsyttämisestä. SC-mallin tapaan vene on merikelpoisuudeltaan ja ajo-ominaisuuksiltaan kokoistaan paljon suurempien veneiden luokkaa.

NÄR FÖRHÅLLANDENA Ä R S O M VÄ R S T ”Yksi Fasterin vahvuuksista on sen muunneltavuus. Erikokoisia istuin/varustelaatikoita voi sijoitella veneeseen oman tarpeen ja halun mukaan.” ”Veneessä on vain vähän puutteita, sen merikelpoisuus on kokoonsa nähden huippuluokkaa, tilojen muokkaus omiin tarpeisiin on helppoa, eikä huoletonkaan käyttö aiheuta välittömästi näkyvää kulumista.”

Faster 560 CC är tillverkad med tanke på extremförhållanden. Det är en trygg båt oberoende av klimat och årstider. Den välplanerade placeringen av mittpulpeten gör att det finns gott om utrymme att röra sig problemfritt på, även då det krävs snabba manövrar ombord. I enlighet med SC modellen är modellens körkomfort och sjösäkerhet i egen suverän klass.

Vene 9/2010

Pituus (m)

5,60

Längd (m)

Leveys (m)

2,20

Bredd (m)

Paino (n. kg)

600

Henkilöluku

8

Moottorisuositus (hv) Hyväksyntä Kiinteä polttoainesäiliö (l)

70 - 115 CE/C 140

Vikt (kg) Antal personer Motor storlek (hk) Godkänd Fast bensintank (l)

27


28


JÄREÄ MONIKÄYTTÖVENE VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN. Faster 625 CC on järeä monikäyttövene joka ei kaihda kovaakaan keliä. Vaativan ihmisen käyttöön tarkoitettu vene on helposti muokattavissa monipuolisten lisävarusteiden avulla juuri omiin käyttötarkoituksiin sopivaksi. Suuret avotilat mahdollistavat esteettömän liikkumisen veneessä, oli kyse sitten kalastuksesta, yhteyskäytöstä tai kuormajuhtana toimimisesta. Iso ergonomisesti suunniteltu keskipulpetti tarjoaa hyvän suojan ja mahdollistaa vaativatkin lisävaruste-asennukset. Keulan moderni muotoilu kääntää katseet niin satamissa kuin aaltojen välissä. Fasterilla liikutaan lähes vuoden ympäri, silloinkin kun muut jäävät rantaan!

ROBUST MÅNGSYSSLARE TILL KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN Faster 625 CC är en robust multifunktionsbåt som inte skyggar för krävande väderförhållanden. Båtens ergonomiskt designade mittpulpet ger bra skydd och gör det ytterst enkelt att installera även mer krävande tillbehör och elektronik. Båtens stora öppna ytor möjliggör obehindrad rörelse ombord, oberoende om båten används för fiske, för förbindelser mellan hemmahamn och stuga eller som lastdragare. Förens moderna formgivning väcker uppseende både i hamnen och mellan vågorna. Ett brett urval av tillbehör gör det enkelt att modifiera båten så den passar just det egna användningssyftet. Nya stryktåliga Faster 625 CC är avsedd till krävande båtägare, som utnyttjar sin båt så gott som året om oberoende av väderförhållanden och årstid. Pituus (m)

6,25

Längd (m)

Leveys (m)

2,35

Bredd (m)

Paino (n. kg)

840 kg

Henkilöluku

10

Moottorisuositus (hv) Hyväksyntä Kiinteä polttoainesäiliö (l)

115 - 150 CE/C 140

Vikt (kg) Antal personer Motor storlek (hk) Godkänd Fast bensintank (l)

29


30


HYÖTY-, AMMATTI- JA HUVIVENEEN TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ. Faster 635 CC on monikäyttövene, joka sopii yhteysveneeksi, urheilukalastajille, saariston urakoitsijoille, sukeltajille, viranomaisille, öljyntorjuntaan tai pelastusveneeksi – se muuntautuu täydellisesti käyttötarpeen mukaan ja sopii niin mökkiläisen kuin ammattilaisenkin kuljetustarpeisiin. Veneen kestävä ammattikäyttöön suunniteltu rakenne ja suuri etuavotila luovat sille uudenlaisia käyttömahdollisuuksia: Helppokulkuinen turkkitila on käytettävissä tavaroiden kuljettamiseen, kalastukseen tai vaikka sukellusreissun varusteille. Kätevä keularamppi helpottaa lastausta ja kulkua veneeseen sekä mahdollistaa vaikka mönkijän kuljettamisen veneessä. Veneen sisälaitoihin ja pulpetin eteen kiinnitettyyn kiskoon saa vaivattomasti kiinnitettyä istuin- ja säilytystiloja sekä lisävarusteita, jolloin veneeseen saadaan istumapaikat jopa 10 henkilölle ja runsaat säilytysmahdollisuudet. Faster 635 CC on sarjavalmisteinen ammattitason vene huviveneiden hintaluokassa.

”Faster 635 tekee heti kättelyssä vaikutuksen moneen taipuvalla käytettävyydellään avattavine keulaportteineen ja ammattimaisen tarkoituksenmukaisella tyylillään” ”Provokatiivisesta ajamisesta huolimatta ei ramppikeulaa saatu pilaamaan ajokokemusta, ei sitten millään. Lopulta se oli vain uskottava.” ”Vankka rakenne on myös omiaan madaltamaan veneen melutasoa. Fasterin ja Hondan yhdistelmä oli taas kerran korvalle mieluisaa kuultavaa siitäkin huolimatta, että takapenkin pehmustettua selkänojatyynyä ei tällä kertaa ollut moottorin ja matkustamon välissä.” Kippari 5/2015

EN KOMBINATION AV NÖJES-, ARBETS- OCH BRUKSBÅT Faster 635 CC är en mångsidig aluminiumbåt som är utrustad med en praktisk bogramp. Båtens hållfasta konstruktion, tillverkad med tanke på yrkesbruk, samt dess stora öppna utrymme i fören bidrar till många användningsmöjligheter. Båten lämpar sig både som förbindelsebåt, till sportfiske, till skärgårdsentreprenad och till dykare, men den är även till stor nytta för myndigheter, oljebekämpning och sjöräddning. Den nedfällbara bogrampen möjliggör t.o.m. transport av fyrhjuling och är till stor hjälp vid all transport. De geniala skenorna i båtens fribord och pulpet möjliggör snabb fastsättning av tilläggsbänkar, förvaringslådor och andra tillbehör. Vid behov kan upp till 10 personer få sittplats i båten m.h.a. extra sittlådor. Trots bogrampen är båtens köregenskaper utomordentligt goda och den glider balanserat t.o.m. i grov sjö. Pituus (m)

6,35

Längd (m)

Leveys (m)

2,35

Bredd (m)

Paino (n. kg)

835

Vikt (kg)

Henkilöluku Kokonaiskantavuus Moottorisuositus (hv) Hyväksyntä Kiinteä polttoainesäiliö (l)

10

Antal personer

10 henk. (750 kg) + 315 kg

Total bärförmåga

115 - 150

Motor storlek (hk)

CE/C 140

Godkänd Fast bensintank (l)

31


PÄ ÄM ITAT Pituus Leveys Paino Henkilöluku Moottori Hyväksyntä Pohjan V-kulma Peräpeilin korkeus Ohjausletkujen pituus Kaukosäätökaapelin pituus Sadevesityhjentyvä Uppoamattomuus

460 i

495 CC

495 CX

525 SC/ CC

545 SC

545 CC

560 SC/CC

625 CC

635 CC

4,60 m 1,85 m 330 kg 5 30-50 hv CE/C 18 508 mm 3,6 m 13’ / 3,96 m on/ja on/ja

4,96 m 1,97 m 440 kg 6 40-60 hv CE/C 18 508 mm 4,0 m 17’ / 5,18 m on/ja on/ja

4,96 m 1,97 m 470 kg 6 40-60 hv CE/C 18 508 mm 4,0 m 17’ / 5,18 m on/ja on/ja

5,25 m 2,10 m 530 kg 7 50-80 hv CE/C 18 508 mm 4,8 m 18’ / 5,48 m on/ja on/ja

5,45 m 2,10 m 670 kg 8 80 - 100 hv CE/C 18 508 mm 4,8 m 18’ / 5,48 m on/ja on/ja

5,45 m 2,10 m 670 kg 8 80 - 100 hv CE/C 18 508 mm 4,8 m 18’ / 5,48 m on/ja on/ja

5,60 m 2,20 m 620 kg 8 70-115 hv CE/C 18 508 mm 4,8 m 18’ / 5,48 m on/ja on/ja

6,25 2,35 840 kg 10 115-150 hv CE/C 17 635 mm 5,5 m 18’ / 5,48 m on/ja ei/nej

6,35 m 2,35 m 835 kg 10 115-150 hv CE/C 17 635 mm 5,5 m 18’ / 5,48 m on/ja ei/nej

EN-AW 5754/5083 Polyeteeni/ Polyethen

EN-AW 5754/5083 Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen HST/RST Uretaani/ Urethan Alumiini/ Aluminium Akryyli/ Akryl Alumiini/ Aluminium

EN-AW 5754/5083 Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen HST/RST Uretaani/ Urethan Alumiini/ Aluminium Akryyli/ Akryl Alumiini/ Aluminium

EN-AW 5754/5083 Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen HST/RST Uretaani/ Urethan Alumiini/ Aluminium Akryyli/ Akryl Alumiini/ Aluminium

EN-AW 5754/5083 Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen HST/RST Uretaani/ Urethan Alumiini/ Aluminium Akryyli/ Akryl Alumiini/ Aluminium

EN-AW 5754/5083 Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen HST/RST Uretaani/ Urethan Alumiini/ Aluminium Akryyli/ Akryl Alumiini/ Aluminium

EN-AW 5754/5083 Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen HST/RST Uretaani/U rethan Alumiini/ Aluminium Akryyli/ Akryl Alumiini/ Aluminium

EN-AW 5754/5083 Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen HST/RST

EN-AW 5754/5083 Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen Polyeteeni/ Polyethen HST/RST

-

-

Alumiini/ Aluminium Lasi/ Glas Alumiini/ Aluminium

Alumiini/ Aluminium Akryyli/ Akryl Alumiini/ Aluminium

4 mm 4 mm 3 mm 2 mm 2 mm

4 mm 4 mm 4 mm 3 mm 2 mm 3/4,5 mm

4 mm 4 mm 4 mm 3 mm 2 mm

M AT E RIAAL IT Runko Istuinlaatikot

Kaiteet Kellukkeet Kansi Tuulilasi

Polyeteeni/ Polyethen HST/RST Uretaani/ Urethan Alumiini/Aluminium Akryyli/ Akryl

Polttoainesäiliö

-

A I N E VA H V UUDE T

1270 mm

Pohja Peräpeili Laita Ylälaita Sisälaita Kansi

Längd Bredd Vikt Antal personer Motorstorlek Godkänd V-botten i grader Akterspegelns höjd Styrkabelns längd (hydraulisk) Reglagekabelns längd Regnläns Osänkbar

MATERI AL

Kuppipenkit Ohjauspulpetti

DI MENSI ONER

Skrov Sittlådor Båtsäten Styrpulpet Grabbäcken Flytmaterial Däck Vindruta Bränsletank

MATERI ALTJ OCKLEK 3 mm 3 mm 3 mm 2 mm 2 mm

3 mm 3 mm 3 mm 2 mm 2 mm

3/4,5 mm

3/4,5 mm

3 3 3 2 2

mm mm mm mm mm

4 mm 4 mm 3 mm 2 mm 2 mm

3/4,5 mm

3/4,5 mm

870 mm

870 mm

1240 mm

1240 mm

4 4 4 2 2

mm mm mm mm mm

3/4,5 mm

4 4 4 2 2

mm mm mm mm mm

3/4,5 mm

3/4,5 mm

3/4,5 mm

Botten Akterspegel Sidor Övre sida Inre sida Däck

1600 mm 1760 mm

2240 mm 1350 mm 1870 mm

1700 mm 1600 mm

1450 mm

1800 mm 1640 mm

33


FASTER - VENE-ELEKTRONIIKAN SUUNNANNÄYTTÄJÄ JO VUODESTA 2012. Yhteistyössä

maailman

suurimpien

vene-elektroniikkavalmistajan

ja

Honda-

✓✓ Honda ECOmo –moottoridata. Kaikki tarpeelliset tiedot moottorilta veneilijälle,

perämoottorien kanssa olemme kuluttajille monipuolisen monitoimilaitteen, joka

näyttää myös taloudellisimman ajotavan. Voit itse räätälöidä näyttösivusi itselle sopi-

palvelee veneilijää optimaalisesti navigoinnin, kalastuksen ja viihteen saralla.

vimmilla moottoritiedoilla tai yhdistää ne kartta-, kaiku- tai esim. tutkasivuston kanssa.

Raymarine-monitoiminäyttö, joka on vakiona jokaisessa Faster-veneessä näyt-

✓ ✓ Viihde-elektroniikan ohjaus Bluetooth-toiminnon kautta.

tää mm. Honda-moottoridatan, tukee navigoinnin yleisimpiä karttaformaatteja,

✓ ✓ CHIRP-kalakaiku vakiona. Näe pohjanmuodot ja kohdekalat.

pystyy toistamaan ja tallentamaan liikkuvaa kuvaa. Lisävarusteilla voit laajentaa

✓ ✓ Sisäänrakennettu WiFi. Voit esim. langattomasti jakaa näytön oman tablettisi

Raymarine-monitoiminäytön ohjaamaan autopilottia, reitittämään automaattisesti veneilyreitit väyliä pitkin, tai vaikkapa päivittämään syvyyskäyrät reaaliajassa.

kanssa, sekä saada uusimmat päivitykset ja ominaisuudet käyttöösi vaivattomasti. ✓ ✓ Tukee navigoinnin yleisimpiä karttaformaatteja: Lighthouse, Navionics ja C-Map Essentials. ✓ ✓ Ohjekirjat suoraan näytön kautta. Voit selata Raymarine-monitoimi näytön

sekä veneen ohjekirjat suoraan näytöstä käsin.

34


FASTER - PIONJÄR INOM KOMBINERING AV MARINELEKTRONIK, BÅT OCH MOTOR, REDAN FRÅN ÅR 2012. I samarbete med världens största marinelektroniktillverkare och Honda Marine

✓ ✓ Honda ECOmo -motordata. Berättar all viktig information från motorn till

har vi utvecklat en mångsidig multifunktionsdisplay som optimalt tjänar båtåkaren

båtföraren, inklusive det mest ekonomiska körsättet. Du kan enkelt skräddarsy

inom både navigation, fiske och nöje. Raymarine a-seriens kartplotter, som ingår

skärmvisningen så den passar just ditt användningsbehov.

som standard i varendaste en av Faster-båtarna, visar bland annat Honda motor-

Visar bl.a. hastighet, diverse mätare och position på sjökortet.

datan, stöder de allmänna sjökortsformaten samt berättar åt föraren det mest

✓ ✓ CHIRP-ekolod. Se bottenformer och fiskar under ytan.

ekonomiska körsättet (Honda ECOmo). Raymarine a78/a98-skärmarna inkluderar

✓ ✓ Inbyggd Wifi-kontakt. Du kan t.ex. trådlöst dela din skärmvisning med egen

även Bluetooth och W ifi. W ifi-kontakten gör bl.a. uppdateringen av skärmen av-

pekplatta, samt få alla nyaste uppdateringar och egenskaper enkelt taget i bruk.

sevärt enklare. Med hjälp av diverse tillbehör kan du även via displayen styra

✓ ✓ Bluetooth-funktion.

autopiloten, automatiskt uppdatera djupkurvor i realtid eller t.ex. spela in och

✓✓ Stöder de allmänna sjökortsformaten: Lighthouse, Navionics och C-Map Essentials.

spela upp videoklipp.

✓ ✓ Handböcker direkt via skärmen. Du kan enkelt bläddra i båtens eller displayens användarhandböcker via multifunktionsdisplayen.

35


VAR US T E E T Raymarine a78 -monitoiminäyttö Lukittavat säilytystilat Uistelunopeuden säädin Hydrauliohjaus Käsikäyttöinen tyhjennyspumppu Laitakaiteet HST Kulkuvalo Mela Kiinteä polttoainesäiliö Polttoainesuodatin Traileri-/lukituskoukku Anturiteline Uimaporras 12 V pistoke Sammutin Kuppipenkit, säädettävät Comfort-istuin säädettävä * Comfort-istuimen suojahuppu Swing-istuin taittuvalla selkänojalla ja etuosalla 42 cm* 42 cm Swing-istuimen suojahuppu Swing-istuin taittuvalla selkänojalla ja etuosalla 80 cm* 80 cm Swing-istuimen suojahuppu Ankkuri- ja köysilaatikko takana Istuinlaatikko 44 cm** Istuinlaatikko 78 cm** Istuinlaatikko 118 cm** Hanskalokero pulpetissa Klaffipenkki 78 cm Kiinteä väliovi (SC-mallit) Kiinteä sivuovi (CX-malli) Kuomun säilytystila Keulakaidesarja Keulakaide A-malli Patja 44 cm istuinlaatikolle Patja 78 cm istuinlaatikolle Patja 118 cm istuinlaatikolle Pehmuste kuppipenkille Selkänoja takapenkille Peräkuomu Pulpetin suojapeite Kuormansidontapiste Ankkuriteline + liinakela Fenderiteline, köysiteline/askelma Säädettävä anturiteline Faster-varustekassi Trimmitasot Keulamoottoriteline Vesihiihtotanko

36

460 i

495 CC

495 CX

525 SC

525 CC

545 SC

545 CC

560 SC

560 CC

625 CC

635 CC

-

(65 l)

(65 l)

(100 l)

(100 l)

(100 l)

(100 l)

(140 l)

(140 l)

(140 l)

(140 l)

-

-

-

-

✗ ✗

-

-

-

-

1/✗ ✓ 1 / ✗

1/✗

1/✗

1/✗

1/✗

1/✗

1/✗

2/✗

2/✗

2/✗

✗ ✓

2/✗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✗ ✗

-

✗ ✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓ = vakiovaruste ✗ = lisävaruste * Sisältäen suojahupun. ** Istuinlaatikoiden veneen hintaan sisältyvä vakiomäärä ilmoitettu kappaleina.

UTRUSTNI NG Raymarine a78 -multifunktionsdisplay Låsbara stuvutrymmen Trollingkontroll Hydraulisk styrning Manuell länspump Sidoräcken RST Lanterna Paddel Fast bränsletank Bränslefilter Trailer/ låskrok Givarställning Badstege Eluttag 12 V Skumsläckare Båtstolar, justerbara Comfort-stol, justerbara * Skyddshuva för Comfort-stol Swing-stol med klaffsits/ryggstöd 42 cm Skyddshuva för 42 cm Swing-stol Swing-stol med klaffsits/ryggstöd 80 cm Skyddshuva för 80 cm Swing-stol Box för tampar Sittlåda 44 cm** Sittlåda 78 cm** Sittlåda 118 cm** Handskfack i pulpeten Klaffbänk 78 cm Fast mellandörr (SC-modellerna) Fast sidodörr (CX-modell) Kapellgarage Förräcksserie Förräck A-modell Dyna till 44 cm sittlåda Dyna till 78 cm sittlåda Dyna till 118 cm sittlåda Dyna för båtstol Ryggstöd för akterbänk Akterkapell Pulpetöverdrag Lastsurrningslänkar Ankarställning och linhjul Fenderhållare, replåda/trappsteg Justerbar givarställning Faster utrustningsväska Trimplan Stävmotorställning för hjälpmotor Vattenskidbåge

✓ = standardutrustning ✗ = tilläggsutrustning * Innehåller överdrag ** Antal sittlådor som ingår i båtens pris är angivet i kolumnen.


VA R U S T E L E FA S T E R O M A A N K ÄY T T Ö Ö S I S O P I VA K S I U T R U S TA D I N FA S T E R E F T E R B E H O V

C omf or t- i stu i n ✓ ✓ Suojahuppu

Swing Comfor t - is t uin t a it t uva lla s elk ä noja lla 42 cm ✓ ✓ Suojahuppu

Swing Comf ort - is t u in taittuvalla s elkänojalla 80 c m ✓ ✓ Suojahuppu

I s t ui nl a a ti k k o 4 4 c m

Is t uinla a t ik k o 78 cm

Is t u inlaatikko 118 c m

✓ ✓ Istuintyyny

✓ ✓ Istuintyyny

✓ ✓ Istuintyyny

Varmista sivun 38 taulukosta varusteiden ja venemallin yhteensopivuus.

Säkerställ att tillbehören är kompatibla med båtmodellen i fråga, se tabell sid. 38.


Sel kä noj a

S e l kä noja

Selk ä noja

Selkänoja

✓ ✓ Faster 460 i

✓ ✓ Faster 496 i/CC/CX

✓ ✓ Faster 525 SC/CC ✓ ✓ Faster 545 SC/CC ✓ ✓ Faster 635 CC

✓ ✓ Faster 560 SC/CC

Kl affip enkki

F e nder it eline

k öys ibok s i/ a s k elma

Ankkuriteline + liinakela

✓ ✓ 78 cm

Kuo rmansi do n t a p i s t e

38

K e ula moot t or ite l ine

K eula k a ide

Keulakaidesarja

✓ ✓ Faster 460 i

✓ ✓ Faster 460 i


P u l pet i ns uoj a p ei t e

K u ppipenk in i stu int yynyt

Vesi hi i ht ot anko

S ä ä det t ä vä a n tu r it eline

TROLLING CONTROL

Uistelutoiminnon ansiosta perämoottorin kierros-lukua voidaan hienosäätää 50 kierroksen välein tyhjäkäynnistä aina 900 kierrokseen asti.

TROLLINGKONTROLL

Trollingfunktion - noggrann hastighetsjustering för t.ex. dragfiske. Tack vare trollingfunktionen kan aktermotorns varvtal finjusteras med 50 varvs intervall från tomgång ända till 900 varv.

P er ä k uomu ✓ ✓ Faster 495 CC ✓ ✓ Faster 495 CX ✓ ✓ Faster 525 SC

✓ ✓ Faster 525 CC ✓ ✓ Faster 545 SC ✓ ✓ Faster 545 CC

✓ ✓ Faster 560 SC ✓ ✓ Faster 560 CC ✓ ✓ Faster 635 CC


Ist uinla a t ik on l u u k un s a lpa

Tyhjennys t ulppa per ä ä n

Ty hjennys t ulppa laitaan

P ult t i C- k is k oon

Va loma s t o

Sor mimut t er i

Tri mm i t a s ot

Näytö l l i nen s ä ä t öp a n e e l i tri mmi t

Varmista sivun 38 taulukosta varusteiden ja venemallin yhteensopivuus. Säkerställ att tillbehören är kompatibla med båtmodellen i fråga, se tabell sid. 38.

F aste r- v ar us t ek a s s i ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

kiinnitysköysi 12 mm / 6 m 3 kpl ankkuriköysi 10 mm / 30 m 1 kpl lepuuttaja 140x508 mm 4 kpl lepuuttajaköysi 4 kpl naara-ankkuri 5,5 kg 1 kpl


Va r us t ekaar i

P er ä k a ide uis t eluun

Varustelaatikko

✓ ✓ CC-mallien pulpettiin ✓ ✓ ei sisällä vapaputkia

✓ ✓ ei sisällä vapaputkia

✓ ✓ kolme lokeroa ✓ ✓ kaidekiinnitys

Va p a p ut ki / ha a v i p u tk i

Ta k ila - a lus t a

Tölkkiteline

✓ ✓ HST-kiinnitys

✓ ✓ kaidekiinnitys

✓ ✓ kaidekiinnitys


E S I M E R K K E J Ä FA S T E R - M A L L I S T O N M U U N N E LTAV U U D E S TA

44


EXEMPEL PÅ FASTER BÅTARNAS FLEXIBLA INREDNINGSALTERNATIV I stuinlaatikko 44 c m ✓ ✓ Istuintyyny (lisävaruste)

I stuinlaatikko 78 c m ✓ ✓ Istuintyyny (lisävaruste)

I stuinlaatikko 118 c m ✓ ✓ Istuintyyny (lisävaruste)

45


46


FA S T E R – A M M AT T I L A I S T E N T E S TA A M A , S I N U N P U O L E S TA S I . Vaikka tuuli myllertää ja vaahtopäät kuohuvat, poliisin pitää partioida ja tullin vartioida. Muiden viranomaisten ohella myös palo- ja pelastuslaitokset käyttävät Faster-veneitä. Ammattilaiskäyttö asettaa veneelle aivan omat laatukriteerit. Juuri siksi ammatikseen veneilevät valitsevatkin työkalukseen Fasterin. Merialumiinista valmistettuna se täyttää korkeimmatkin laatuvaatimukset. 40 vuoden kokemus ja jatkuvat tuotekehittely ovat hioneet Fastereista, pienimmästä isoimpaan, tyrskyjen timantteja. Ammattiveneistä hankittua tietoa ja taitoa hyödynnämme myös vapaa-ajan veneissämme. Faster on siis sinun puolestasi ammattilaisten testaama voit huoletta luottaa siihen.

FA S T E R – T E S TA D I YRKESBRUK FÖR DIG När stormen viner och skummet yr skall polisen och räddningsverket patrullera och tullen bevaka. Av de övriga myndigheterna använder även brand- och räddningstjänsten Faster båtar. I yrkesbruk ställs det helt säregna kvalitetskriterier på båtarna. Faster är ofta valet för de som färdas på sjön i sitt yrke; för en arbetsbåt som är tillverkad av marinaluminium fyller även de högsta kvalitetskraven. 40 års erfarenhet och kontinuerlig produktutveckling har finslipat Faster båtarna, från den minsta till den största, till en havets diamant. Den kunskap och erfarenhet vi fått av yrkesbåtarna tillämpar vi även på våra fritidsbåtar. Faster har testats av proffs, för dig. Den kan du lita på.

Faster 940 Jet

Faster 1010

47


JÄL L EEN MY Y JÄSI / D IN ÅTERFÖRSÄL JA RE

OY BRANDT AB PL 1 01741 VANTAA Puh. 020 7757 200 Fax 09-878 5276 info@brandt.fi

fas t e r.fi

HONDAMARINE.FI Puhelun hinta kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Koska Juha Snell Oy tutkii ja kehittää uusia teknisiä ratkaisuja, Juha Snell Oy varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ilmoittamatta niistä etukäteen. Eftersom Juha Snell Oy ständigt forskar och utvecklar nya lösningar, bibehåller Juha Snell Oy rätten till tekniska ändringar utan att meddela om dem på förhand.

Profile for Oy Otto Brandt Ab

Faster Aluminium Boats 2017  

Faster Aluminium Boats 2017 -esite Suomi - Svenska Proudly Made In Finland www.faster.fi

Faster Aluminium Boats 2017  

Faster Aluminium Boats 2017 -esite Suomi - Svenska Proudly Made In Finland www.faster.fi