Page 1

Wisznia Mała Moje miejsce

Logo w wersji podstawowej

Wisznia Mała Mo j e m i e j s c e

Gmina Wisznia Mała


Gmina Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała graniczy od południa z Wrocławiem, a od północy z Trzebnicą - dogodne położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu, tworzeniu się nowych miejsc pracy i budownictwu mieszkaniowemu. Dzięki drodze krajowej nr 5 relacji Wrocław - Poznań, wybudowanej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i planowanej drodze ekspresowej S-5 dojazd do gminy nie stanowi problemu. Przez gminę przebiegają linie kolejowe z Wrocławia do Poznania i Trzebnicy, regularnie kursują

www.wiszniamala.pl

busy i autobusy usprawniające transport głównie w kierunku Wrocławia. Ponadto, uruchomiono system komunikacji wewnętrznej, między miejscowościami w obrębie gminy, co czyni gm. Wisznia Mała jedną z lepiej skomunikowanych gmin na Dolnym Śląsku. Gmina Wisznia Mała to miejsce dla Twojego domu, biznesu, nauki Twoich dzieci, aktywności sportowej i kulturalnej. Gmina położona jest w obrębie Kocich Gór, charakteryzujących się bogactwem przyrody i różnorodnością form ukształtowania terenu. Nowych mieszkańców przyciąga szereg udogodnień, na które w mieście liczyć nie mogą. W gminie działają przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, a władze gminy ciągle podejmują działania usprawniające system oświaty. Zwiększa się liczba miejsc w przedszkolach, a niedawno do użytku oddano nowoczesne gmachy zespołów szkół w Krynicznie i w Szewcach, wyposażonych w multimedialne pracownie. Gmina Wisznia Mała to miejsce Twojego wypoczynku. Możesz wybrać się do karczmy „Miłocin” położonej nad wodą wśród lasów i wzgórz, odwiedzić gminne biblioteki z bogatym księgozbiorem czy wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w gminie Wisznia Mała. W gminie funkcjonują zespoły folklorystyczne znane szerszej publiczności: „Szymanowianie” i „Strzeszowianki” oraz grupa folkowa „Mitlos”. Prężnie działa Jednostka Strzelecka nr 3003, Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas, to właśnie miejsce dla Ciebie - masz możliwość zwiedzania gminy z kijkami uprawiając Nordic Walking pod okiem profesjonalnych trenerów, 1

uprawiać sport na licznych boiskach czy salach sportowych. Przez teren gminy przebiega wiele znakowanych szlaków rowerowych, przemierzenie których sprawi przyjemność każdemu rowerzyście i przyczyni się do lepszego poznania przyrody, oraz zabytków architektury,

wśród których 24 jest wpisanych do rejestru zabytków. W Rakowie znajduje się również pole golfowe „TOYA Golf”, a w Krzyżanowicach i Rakowie szkółki jeździeckie. Miłośników sportów ekstremalnych zapraszamy do Szymanowa, na lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego, loty na motolotni, skoki spadochronowe, loty szybowcem - wszystko to w gminie Wisznia Mała. 1. Szlak Mamuci przez wąwóz lessowy

moje miejsce

2


Najdawniejsze

Moje miejsce zamieszkania

Gmina Wisznia położona jest w sąsiedztwie wzgórz trzebnickich, gdzie odkryto pierwsze

Już od kilkunastu lat gmina Wisznia Mała cieszy się zainteresowaniem osób poszukujących nowego miejsca

na ziemiach polskich ślady człowieka (Homo erectus). W samej gminie Wisznia

zamieszkania. Położenie przy dwóch liniach kolejowych, drodze krajowej i sąsiedztwo autostradowej i śródmiejskiej

Mała ślady bytności człowieka pochodzą z okresu epoki kamienia, a świadczą o tym

obwodnicy Wrocławia czyni Wisznię Małą idealnym miejscem do zamieszkania bez konieczności czynienia wielkich

luźne, przypadkowe znaleziska. Wyszczególnić można kilka stanowisk z dość ubogim

zmian w swoim prywatnym i zawodowym życiu. W 2011 roku gmina Wisznia Mała zwyciężyła w plebiscycie

materiałem - m.in. trzy topory kamienne i dwa krzemienne odłupki. Po dwa stanowiska

przeprowadzonym przez Gazetę Wrocławską „Gmina do życia - najlepsze miejsce do zamieszkania pod Wrocławiem”.

występują w rejonie miejscowości Ligota Piękna, Piotrkowiczki, Psary i Szewce,

Gmina dba o ciągłe i sukcesywne rozwijanie bazy przedszkoli i szkół oraz o rozwój sieci infrastrukturalnej,

a po jednym w Ozorowicach, Pierwoszowie i Rogożu. Na epokę brązu można datować

tak by w każdej miejscowości stworzyć odpowiedni potencjał inwestycyjny dla osób prywatnych. Na terenie gminy

odnalezione ślady 6 osad, 9 cmentarzysk (w tym jedno halsztackie, ale mające swe

budowana jest sieć kanalizacyjna i gazyfikacyjna. Mimo bliskiego położenia Wrocławia, obszar gminy Wisznia Mała

początki w epoce brązu).

to tereny zielone o dużym zróżnicowaniu fauny i flory. Od centrum Wrocławia mieszkańców Wiszni Małej dzieli ok. 15km.

Z przeglądu materiałów z osad i przede wszystkim z cmentarzysk wynika, że tereny te pod względem osadniczym stały się atrakcyjne dla ludności kultury łużyckiej. Do najstarszych wiosek należą Kryniczno (1155 r.), Piotrkowiczki, Strzeszów i Mienice. Gmina Wisznia Mała leżała na uczęszczanym szlaku z Wrocławia do Trzebnicy, przez co pozostawała w stałym kontakcie z ośrodkami miejskimi.

3

4

1

2

3

Wraz z rozwojem budownictwa mieszkalnego na terenie gminy i ukończeniem autostradowej i śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia ożywiło się zainteresowanie terenami przeznaczonymi na aktywność gospodarczą w gminie Wisznia Mała.

ruiny pałacu - Ozorowice

Inwestorzy mają do wyboru obszary położone bezpośrednio przy drodze krajowej nr 5 czy linii kolejowej WrocławPoznań. Urząd Gminy oferuje wsparcie dla osób, które zechcą rozwijać swój biznes właśnie w gminie Wisznia Mała. 1. Stawy w Machnicach

1. Obelisk ustawiony w 800-lecie istnienia Strzeszowa, w tle Kościół p.w. Podwyższonego Krzyża w Strzeszowi

ślady człowieka

1

2. Z wędrówki po wzgórzach 3. Wysoki Kościół

Moje miejsce biznesu


Kultura Trudno uwierzyć, że w jednej gminie można jeździć na nartach po trasach biegowych, latać szybowcem, spacerować przez wąwóz lessowy, wspiąć się na wzniesienie i obejrzeć panoramę Wrocławia czy poopalać się w kompleksie wypoczynkowym Miłocin. Przez teren gminy przebiega wiele tras rowerowych i pieszych, jedna z nich 1

przebiega z Wiszni Małej do Machnic przez wąwóz lessowy i otrzymała specjalne oznaczenie „Szlaku Mamuciego”. Co roku na terenie gminy odbywa się kilka koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, a w Strzeszowie odbywa się Festiwal Rockowy PAZUR. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej dba o to, by kalendarz imprez w każdym roku obfitował w ciekawe i ambitne przedsięwzięcia. Mieszkańcy gminy Wisznia Mała szczególnie upodobali sobie muzykę i to na dodatek wszelkiego gatunku. Podczas koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej publiczność nigdy nie zawodzi. Sami mieszkańcy utworzyli kilka grup muzycznych. W gminie funkcjonują i odnoszą sukcesy dwa zespoły ludowe - Szymanowianie i Strzeszowianki, muzyczny kunszt i estradowe doświadczenie zdobywają także młodzi zgrupowani w zespole Yellow Station

2

5

i Promyczki. Unikatowym przedstawicielem muzycznego środowiska gminy jest grupa folkowa „Mitlos”, cieszy się dużą popularnością i uznaniem fanów. Gmina Wisznia Mała corocznie bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, podczas których prezentuje zdjęcia i eksponaty związane z tematem przewodnim ogłaszanym przez organizatorów. Do tej pory powstały dwie wystawy zdjęć w ramach EDDN: „Szlakiem młynów, mąki i chleba” oraz „Przeszłość - Przyszłości”. Spragnieni sportowych wrażeń mogą skorzystać z wielu boisk i sal sportowych. W Szymanowie znajduje się lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego, gdzie można nauczyć się latać samolotem lub skoczyć ze spadochronem.

3

1. Dzień Europy w Szkole w Wiszni Małej 2. Dożynki gminne 3. Piknik wojskowy 4. MTB Cross Country 2011

i rozrywka

dożynki gminne 4

6


Warto odwiedzić...

Wysoki Kościół

Centralną miejscowością gminy jest Wisznia Mała. Najstarsze wzmianki o miejsco-

Najstarsze wzmianki na temat Wysokiego Kościoła pochodzą z XIII wieku. Niemal od razu wzniesiono

wości pochodzą z 1337 roku, nie jest to tak stara wieś, jak inne na terenie gminy,

tu świątynię. Miejscowość leżała na ważnym szlaku łączącym czeską Pragę z Pomorzem, drogą przez

jednak od wieków pełniła już wiele społecznych funkcji. Nazwa niemiecka oznacza łąkę

Wysoki Kościół przez wieki podążali kupcy, handlarze, ale i wojska zmierzające na północ albo południe.

i taka polska nazwa poświadczona została w 1845 roku. Inna hipoteza wywodzi nazwę

Średniowieczny kościół był wielokrotnie grabiony i niszczony przez husytów czy węgierską armię króla Macieja

od wesny - wiosny. Obecna nazwa Wisznia Mała została nadana w 1945 roku i nawiązuje

Korwina. Po reformacji kościół przeszedł w ręce protestantów, którzy rozebrali i wznieśli nową świątynię

do najwcześniejszego nazewnictwa miejscowości. Od początku XVI wieku do dóbr

w 1828 roku w stylu neogotyckim. W 1945 roku Wysoki Kościół stał się bazą dla radzieckich wojsk podczas

w Wiszni Małej należy majątek w Wysokim Kościele. W Wiszni Małej w XVIII w.

oblężenia Festung Breslau. Z okolicznych wzgórz ostrzeliwano Wrocław. Po wojnie polscy osadnicy utworzyli

wzniesiono pałac i zaaranżowano przy nim park, które wspólnie dziś stanowią znaczący

parafię p.w. Niepokalanego Serca NMP. Prócz kościoła zabytkowymi obiektami są: kaplica przy kościele

zabytek gminy, a gmach pałacu pełni funkcję siedziby Szkoły Podstawowej. Budowa

i kaplica cmentarna.

barokowego pałacu trwała kilkadziesiąt lat, w XIX w. ówczesny właściciel postanowił

1

przebudować pałac i uczynić go klasycystycznym. W 1904 Wisznia Mała liczyła

1. Wysoki Kościół z lotu ptaka

312 mieszkańców i w swoim posiadaniu miała karczmę oraz młyn. Od 1937 roku

2. Karczma Miłocin w Pierwoszowie

Wisznia Mała i Wysoki Kościół funkcjonowały jako fideikomis z Piotrkowiczkami. Dziś

3. Kaplica Cmentarna w Wysokim Kościele

w Wiszni Małej znajduje się Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Poczta, Apteka, Posterunek

4. Krajobraz Wysokiego Kościoła

Policji, Ośrodek Wodny, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

1

8 2

Najstarszy odnaleziony dokument na temat miejscowości pochodzi z 15 stycznia 1352 roku, wtedy to papież Klemens VI na prośbę kanonika wrocławskiego, Andrzeja de Raslavitz, nadaje mu folwark Pierwoszów w diecezji wrocławskiej oraz prebendę zwolnioną przez zmarłego Stanisława z Krakowa. Początkowo wieś funkcjonowała

panorama Wiszni Małej 1. Szkoła Podstawowa mieszcząca się w Pałacu w Wiszni Małej 2. Wystawa „Szlakiem młynów, mąki i chleba” w OKSiR w Wiszni Małej

samodzielnie, potem przyłączono ją do majątku rycerskiego Machnice. W XIX w. dzierżycielem majątku wraz z posesjami wiejskimi został Richter - porucznik w stanie spoczynku. Nazwa miejscowości pochodzi od pierwotnej polskiej nazwy - Pirwosow. Dziś w Pierwoszowie główną rolę odgrywa kompleks wypoczynkowy i karczma Miłocin

2

Wisznia Mała

3

przyciągające turystów.

4

Pierwoszów


Psary

Piotrowiczki

Miejscowość pochodzi z XIV wieku, w 1492 roku Balthasar von Silwen, ówczesny właściciel majątku otrzymał

Osada Potrocowichi wymieniona została w 1203 r. przy opisie granic ziemi księcia

od króla Władysława przywilej rynku solnego dla Psar, co wywołało protesty wrocławian, którzy naciskając na króla

Henryka dla klasztoru w Trzebnicy. Źródła z XIV wieku mówią o istnieniu kościoła

doprowadzili do jego cofnięcia. Na początku XVII wieku rozpoczęto budowę kościoła z fundacji właściciela wsi,

z parafią,12 stycznia 1375 roku Paulus, proboszcz parafii Piotrkowiczki ufundował

Conrada. Początkowo uzależniony był od kościoła w Praczach, a samodzielność uzyskał w 1653 roku. Od 1785 roku

ołtarz dla katedry we Wrocławiu. Ok. 1530 roku kościół został zreformowany. Znana

w Psarach znajdował się Królewski Oleśnicki Urząd Celny, usytuowany u zbiegu czterech ulic. Miejscowość chętnie

jest lista pastorów już od 1570 roku. W XX wieku nastąpił podział własnościowy

odwiedzali wrocławianie, na początku XX wieku tutejsza kawiarnia i ogrody stały się modnym miejscem spędzania czasu.

miejscowości, część z Wisznią Małą stanowiła fideikomis, a w pozostałej

W 1937 roku majątek Psary uzyskał udziały w cukrowni Burgweide.

części kilka folwarków posiadało różnych właścicieli. Ewangelicki kościół po 1945 roku stał się ponownie kościołem katolickim p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Do rejestru zabytków w 1966 r. została wpisana także dzwonnica. W Piotrkowiczkach znajduje się Pomnik Pamięci poświęcony wszystkim Polakom poległym za wolną Polskę. Obok Piotrkowiczek położone są Mienice. To malownicza miejscowość na południowych stokach Kocich Gór oraz w bliskim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Usytuowana jest wzdłuż potoku „Mienia”. Najstarsze wzmianki o Mienicach pochodzą z 1203 roku. We wsi znajdowały liczne majątki i pałac

9

dworski, który niestety nie zachował się do naszych czasów.

1. Piękne kompleksy leśne

urokliwe zakątki 1

i Mienice

10


Ozorowice Miejscowość Ozorowice położona jest nad rzeczką Ława. Najstarszy dokument na temat Ozorowic pochodzi z XIIIw. Już za czasów Henryka I Brodatego wzniesiono tu pierwszy drewniany kościół. W połowie XIV wieku właścicielami wioski zostali rycerze Jan i Konrad z Parszowic. Za pozwoleniem matki Agnieszki odstąpili część 1

dochodów z Ozorowic rajcom wrocławskim w zamian za okazałą pożyczkę. Wtedy to rozpoczęto przebudowę kościoła i po wielu latach w miejsce drewnianej świątyni powstał gotycki kościół p.w. św. Jana Chrzciciela. Na północnej ścianie świątyni w Ozorowicach namalowano sceny ilustrujące przypowieści z Nowego Testamentu, stanowiące tutejszą Biblię Pauperum - biblię dla ubogich. Po reformacji w Ozorowicach pozostało niewielu katolików, w 1908 roku z powodu bardzo małej liczby wyznawców, nabożeństwa odbywały się tylko 8 razy w roku. W miejscowości znajdują się także ruiny niegdyś okazałego pałacu z folwarkiem. Najludniejszą miejscowością w gminie Wisznia Mała jest Strzeszów. Nazwę miejscowości wymienia się po raz pierwszy w dokumencie pochodzącym z 1204 roku, w którym to książę Henryk I Brodaty przekazuje wieś Stresevic wraz z poddanymi

2

11

klasztorowi w Trzebnicy. Natomiast pierwsze wzmianki o kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi pochodzą z XIV wieku. Po najazdach husyckich musiano odbudować kościół niemalże od nowa. Wewnątrz możemy znaleźć średniowieczną chrzcielnicę, późnogotycką pietę i unikatowe malowane drewniane sklepienie z początku XVII, niewiele takich zachowało się w Polsce. Dziś to kościół p.w. Podwyższenia Krzyża. Tutejsze dobra w XVI wieku zakupił bogaty mieszczanin wrocławski Niklas von Rehdiger. Ród wzniósł w Strzeszowie renesansową rezydencją, która nieprzetrwana wojny siedmioletniej. Pałac odbudowano, a na początku XX wieku poddano przebudowie. Tuż po wojnie, w maju 1945 roku do Strzeszowa zesłani zostali oficerowie niemieccy, których wzięto do niewoli w twierdzy Wrocław. Zanim Pałac w Strzeszowie dostał się w ręce Polaków, został częściowo zniszczony,

3

splądrowany i ograbiony. 1. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Ozorowicach 2. Malowidła na ścianie Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Ozorowicach 3. Kościól p.w. Podwyższonego Krzyża w Strzeszowie 4. Chrzcielnica w Kościele w Strzeszowie

Strzeszów

pałac w Strzeszowie 4

12


Rogoż i Szymanów

Szewce

Najstarsza wzmianka o Rogożu pochodzi z 1251 roku, natomiast o Szymanowie z 1295 r. Wsie leżały na terenie

W miejscowości Szewce wieki temu osadzono grupę rzemieślników wykonujących

donacji klasztoru trzebnickiego, któremu składano znaczną roczną daninę w zbożu. W XIII wieku kanonik

buty, dokonano tego jeszcze przed kolonizacją w XIII wieku, co stawia Szewce

z Szymanowa Johann Simon podarował wrocławskiej katedrze młyn znajdujący się w Szymanowie, to właśnie

w gronie najstarszych śląskich miejscowości. W buty z Szewc zaopatrywali się biskupi

od jego imienia utworzono nazwę miejscowości. Początkowo była to Simonis Villa, a tuż przed 1945 rokiem

wrocławscy, to właśnie za wstawiennictwem biskupów w XIV wieku powstał pierwszy

Simsdorf. Z XIX wieku pochodzą wzmianki o tym, że Rogoż miał status wsi i posiadał swą księgę w Sądzie

kościół p.w. św. Anny. Przez lata świątynia ulegała przebudowom, o czym świadczą

krajowym i miejskim w Trzebnicy, na początku XX wieku otrzymał status gminy liczącej sobie 257 mieszkańców.

barokowe kaplice i renesansowa chrzcielnica. Do dziś możemy podziwiać dzieło Schefflera - obraz św. Anny w towarzystwie matki boskiej. Temat głównego obrazu na ołtarzu nie wybrano przypadkowo, ukazanie matki boskiej miało być manifestacją przeciwko protestantom. Obraz przetrwał wieki, jednak same mury kościoła dotrwały do połowy XIX wieku, wtedy to zdecydowano się na generalną przebudowę. Powstała nowa neogotycka świątynia na średniowiecznych fundamentach. W Szewcach znajdował się także pałac, którego nieliczne pozostałości można odnaleźć jeszcze w parku za kościołem.

1

13

domek dróżnika w Szewcach 2

1. Kościół p.w. św. Anny w Szewcach 2. Zespół Szkół w Szewcach

lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie


Ligota Piękna Pierwsza wzmianka o miejscowości Ligota Piękna pochodzi z 1400 roku. Obecna nazwa jest wiernym tłumaczeniem jej niemieckiego odpowiednika: Ellguth - Ligota, Schön - piękna. Miano „Ligota” nadawano miejscom i osobom zwolnionym na jakiś czas z opłat. Warto w Ligocie Pięknej zobaczyć przydrożna kapliczkę z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego (ul. Prosta w kierunku Malina). Mieszkańcy w XVIII wieku musieli odbudowywać swoje domostwa po tym, jak w czasie wojny 7-letniej wieś podpalono. Na początku XX wieku zanotowano, że w Ligocie Pięknej zamieszkiwało 293 mieszkańców. Przed 1937 rokiem majątek rycerski rozparcelowano na gospodarstwa chłopskie przez Śląskie Towarzystwo Ziemskie.

16 1

2

3

O Krzyżanowicach pierwsze wzmianki pochodzą dopiero z XIV wieku, jednak sama wieś musiała powstać wcześniej. W miejscowości można natrafić na niewielkie owalne wzniesienie, które niegdyś było grodziskiem otoczonym fosą. XIX - wieczne źródła odnotowują Krzyżanowice jako miejscowość o statusie wsi, w 1830 dokonano podziału własnościowego. Jedna część została przeznaczona na sołectwo rycerskie należące do Schillera, drugą uczyniono gminą stanowiącą królewszczyznę.

1./2. Krzyżanowice 3. Dożynki Gminne 2010 w Ligocie Pięknej

... na Szlaku Mamucim

Krzyżanowice


Machnice

Kryniczno

Miejscowość położona po wschodniej stronie drogi krajowej nr 5 w dolinie niewielkiego potoku, na którym utworzono

W 1155 roku papież Adrian IV potwierdził posiadłości kapituły katedralnej we

3 stawy. Nazwa niemiecka Machnitz jest zniekształconym zapisem nazwy pierwotnej. Badacze wywodzą nazwę

Wrocławiu, obejmujące między innymi wieś Chitinchici - obecne Kryniczno. Nazwa

od wyrazu „mączyć” (mechlicht), „mącznica” (mehlloch), zatem wieś określana była jako miejscowość pańszczyźnia-

pojawiająca się w latach 1305 r. (Cruczicz, Caputsdorf) wywodzi się od kopca.

nych piekarzy klasztornych. Zanim w XIX wieku pojawił się tu ród Obernitz, wioskę stanowiła kilka małych domostw.

Potwierdza to zachowana nazwa polska zanotowana w 1845 r. (Kopska Wieś).

Obecność rodu Obernitz związana jest z wojnami napoleońskimi, z rodu tego pochodziło wielu wojskowych. Jednym

Współczesna nazwa nie ma uzasadnienia historycznego. Kościół w Krynicznie

z nich był Moritz von Obernitz dowódca 3 batalionu muszkieterów w królewskim regimencie von Meinschtem. Podczas walk

powstał już w XII wieku, a w XVI wieku nastąpiła budowa obecnego budynku

z wojskami francuskimi odznaczył się szczególną odwagą, za co król pruski nadał mu jeden z najważniejszych orderów.

kościoła parafialnego. W latach 1690-1702 kościół przebudowywano dwukrotnie,

Wtedy to pruskiemu generałowi nadano wieś Machnice. W 1817 roku rozpoczęła się budowa pałacu, podjął się tego

a w 1746 roku zbudowano organy. Na początku XX wieku świątynię poszerzono

Carl Gottfriet Geissler, uczeń Carla Gottharda Langhansa, twórcy berlińskiej Bramy Brandenburskiej.

i rozbudowano oraz nadano jej zewnętrzny neogotycki wygląd. Kościół od samego początku nosił nazwę patronalną św. Stanisława. Nazwa wywodzi się od malin, jej niemiecki odpowiednik Mahlen to fonetyczny zapis polskiej - pierwotnej nazwy Malin. Najstarsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1414 roku. W zachodniej części Malina znajdował się Pałac z folwarkiem otoczone kompleksem parkowym, którego pozostałości można oglądać do dziś. 1

17

18

1. Pałac w Machnicach 2. Mistrzostwa Dolnego Śląska - Machnice 3. Folkloriada w Malinie

2 3

urokliwe zakątki Machanic

Malin


Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, woj. Dolnośląskie tel: (71) 312 70 25 / fax: (71) 312 70 68 e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl www.wiszniamala.pl, www.facebook.com/wiszniamala

JUXSD Wydawca: VEGA Studio Adv. Tomasz Müller

82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 22/3A www.grupavega.pl, e-mail: biuro@grupavega.pl Tekst: Urząd Gminy Wisznia Mała Zdjęcia: Marcin Mazurkiewicz, Archiwum Urzędu Gminy Wisznia Mała Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Agnieszka Zdaniewicz Marketing: Alina Barra Koordynator wydania: Sebastian Ottenbreit, Joanna Müller Wydano na zlecenie: Urzędu Gminy Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 tel. 71 312 70 25, fax 71 312 70 68 e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl, www.wiszniamala.pl VEGA Studio Adv. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved Printed in Poland - Kwidzyn 2011 Przedruk i powielanie w jakiejkolwiek formie jest zabronione ISBN 978-83-63075-25-5

Wisznia Mała  
Wisznia Mała  

Folder o gminie Wisznia Mała

Advertisement