Page 1

17/02/2010

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

1


Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej Jak przekazywać informacje nie uŜywając słów?

17/02/2010

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

2


Podczas rozmowy kwalifikacyjnej naturalne jest nasze zdenerwowanie. Nikt nie lubi być poddawany ocenie, i to w dodatku przez obcą osobę. koncentracja

Jeśli jednak poznamy podstawowe informacje dotyczące mowy naszego ciała, będzie nam łatwiej kontrolować nasze zachowanie.

niepewność O ile, przy odpowiednim odpowiednia skoncentrowaniu postawa się, zapanowanie nad słowami jest zdenerwowanie w miarę łatwe, o tyle nad ciałem pewny głos zapanować jest o wiele trudniej. stres

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Warto podjąć próbę zapanowania nad naszym przekazem niewerbalnym, gdyŜ stanowi on 50%-70% sukcesu naszej komunikacji.

3


Jakie elementy składają się na mowę ciała? mimika twarzy

kinezjetyka – pozycja i postawa ciała oraz gesty

proksemika – odległość między rozmówcami

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

parajęzyk – głos i jego charakterystyczne cechy oraz tempo mówienia

4


Mimika Przede wszystkim naleŜy pamiętać o uśmiechu – naturalnym i swobodnym. Pomaga rozluźnić atmosferę.

Pamiętajmy równieŜ aby nie dotykać twarzy w trakcie rozmowy, zwłaszcza okolic ust i nosa. MoŜe być to odczytane jako chęć zatajenia czegoś.

Istotny jest takŜe kontakt wzrokowy. Nie powinniśmy go unikać, ale nie naleŜy takŜe wpatrywać się w rozmówcę przez cały czas.

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

5


Ciało SkrzyŜowanie rąk i nóg moŜe być uznane za przyjęcie pozycji obronnej i odczytane jako chęć ucieczki, albo odcięcia się od rekrutera.

NaleŜy unikać zbyt intensywnej gestykulacji – świadczy ona o zbytnim rozemocjonowaniu i braku pewności siebie.

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Najlepiej usiąść prosto i pewnie. Ani zbyt spięta, ani zbyt rozluźniona postawa nie będą odebrane pozytywnie.

6


Intymność

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zachować odległość pomiędzy drugą a trzecią sferą intymności.

Strefa Strefa osobista intymna 45 cm – 1,2 m do 45 cm

Strefa społeczna 1,2 m – 3,6 m

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Strefa publiczna powyŜej 3,6 m

7


Głos NaleŜy mówić spokojnie i wyraźnie, w normalnym tempie, prawidłowo modulować głos – tak, Ŝeby nie uśpić odbiorcy.

Nad odpowiedzią na kaŜde pytanie naleŜy się chwilę zastanowić, aby odpowiedź nie była chaotyczna i nieprzemyślana.

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

obraz

NaleŜy starać się opanować spowodowane stresem drŜenie głosu i zadbać o to, aby nie był on przerywany, płaczliwy czy jękliwy.

8


Poszukiwanie pracy marzeń od teraz na pewno będzie prostsze.

Powodzenia! ☺

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

9


Zapraszamy na www.otoPraca.pl

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

10

otoPraca - Mowa ciala na rozmowie kwalifikacyjnej  

W Wasze ręce oddajemy kolejną prezentację, która ułatwi Wam zapanowanie nad swoim zachowaniem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dowiecie się...