Page 1

OFERTA HANDLOWA www.continuumgt.pl


M „

isją naszej firmy jest zapewnienie Państwu możliwości skoncentrowania się na najistotniejszych sprawach dotyczących prowadzenia własnego biznesu poprzez dostarczanie kompleksowych usług zgodnych ze światowymi standardami jakości i funkcjonalności.

F

irma CONTINUUM GT Sp. z o.o. została zawiązana w 2010 roku. Nowa marka powstała w wyniku założonego rozwoju firmy GAZ-TECHNIKA, specjalizującej się w obsłudze i eksploatacji sieci gazowniczej, w firmę oferującą kompleksowe projektowanie sieci i instalacji gazowniczych, wodociągowych oraz kanalizacji oraz fachowe doradztwo w zakresie zarządzania inwestycją.

Firma dysponuje profesjonalną kadrą techniczną, której kwalifikacje potwierdzają uprawnienia pozwalające na wykonywanie wszelkich prac projektowych i budowlanych w zakresie gazownictwa, energetyki, wod-kan i ciepłownictwa.

Tak zbudowane zaplecze pozwala na wykonywanie pełnego zakresu usług każdego zadania inwestycyjnego na terenie całego kraju i za granicą przy wykorzystaniu najbardziej nowoczesnych rozwiązań.


O

W

Zarządzania gospodarką wodną i ściekową

Instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych

opracowanie koncepcji technicznych dla nowobudowanych instalacji oraz koncepcji modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów;

Instalacji centralnego ogrzewania

Audyty energetyczne

Instalacji gazowych wraz z budową i modernizacją elementów sieci gazowej

wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej;

opracowanie specyfikacji dostaw;

Instalacji przemysłowych

wykonanie kosztorysów;

Sieci ciepłowniczych

inwentaryzacje obiektów;

opracowanie dokumentacji powykonawczej;

opracowanie analiz, ekspertyz, opinii technicznych;

nadzór autorski;

ferujemy kompleksowe usługi projektowe i koordynacyjne w dziedzinie:

ramach usług projektowych oferowany jest pełny zakres prac obejmujący:

R

ealizujemy kompletację i dostawy sprzętu czołowych polskich i zagranicznych producentów:

gazomierze (rotorowe, turbinowe, zwężkowe);

podgrzewacze gazu;

przepływomierze;

wkłady filtracyjne;

przeliczniki objętości gazu;

tłocznie

rejestratory impulsów;

przepompownie ścieków;

urządzenia do transmisji danych;

separatory

filtry gazu;

systemy zagospodarowania wody deszczowej

filtroseparatory;

szafy AKP;

pompy dozujące;

akcesoria.


F

irma Continuum GT posiada bogate doświadczenie w projektowaniu, wykonaniu i uruchamianiu nowoczesnych systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem sterowników firm: SIEMENS, SCHNEIDER, UNITRONICS i innych wiodących producentów.

Kompleksowa oferta obejmuje: •

projektowanie systemów auto-

programowanie sterowników

matyki i sterowania w oparciu

PLC (Programable Logic Con-

o wymagania klienta

troller )

tworzenie nowych, jak i modyfi-

kacje już istniejących systemów sterowania

wykonanie, montaż i uruchomienie szaf sterowniczych

dobór i dostawa urządzeń

instalacja układów sterowania

i pozostałych elementów auto-

dostawa, instalacja i oprogramo-

matyki

wanie paneli HMI (Human-Ma-

doradztwo techniczne

chine Interface)

Zapraszamy do współpracy

CONTINUUM GT Sp. z o.o. ul. Jesionowa 22/20, 40-158 Katowice tel/fax: 32 782 46 78 www.continuumgt.pl

Folder A4_ContinuumGT  

ContinuumGT leaflet