Page 95

NOIN 96 SIVUA / 167 X 237 MM / 4-VÄRIKUVITUS / 72.2 / ISBN 978-952-254-228-1 / HUHTIKUU

Katariina Sewón

Venevaja

Veneilevä arkkitehti kuvaa ja tutkii vanhoja ja uusia venevajoja ja ohjeistaa vajan rakennuttajaa. Venevajat ovat perinteisiä hyötyrakennuksia vesistöjen varsilla. Vajaan liittyy usein myös laituri. Rannikko­seudun ja saariston monen kylän omalei­ mainen ilme syntyy kylänrannan venevajarivistöstä. Runsaasti kuvitetussa kirjassa esitellään Varsi­ nais- ja Etelä-Suomen rannikon sekä sisämaan vesis­ töjen vanhoja ja uusia perinteisiä venevajoja ja niiden erityispiirteitä: miten ne on rakennettu, mitä niiltä vaaditaan ja miten niiden merkitys on muuttu­ nut käytön ja maiseman kannalta. Mukana on myös ohjeet nykyaikaisen venevajan rakennuttamiseen.

Katariina Sewon on veneilevä arkkitehti, joka tutkii rannik­ koseutujen perinteistä rakentamista. Hän on aikaisemmin kirjoittanut kirjan Hirsiarkkulaituri.

Kustannusosakeyhtiö Moreeni

93

Otavan uutisia KEVÄT 2016  
Otavan uutisia KEVÄT 2016