Page 1

& NT NOSTAEN & TAITTAEN

Entistäkin vahvempi Mesvac Hörmannin omistajuus tuo lisää voimaa ja mahdollisuuksia sivu 4


Sisältö 4 Mesvacista osa Hörmann Groupia Hörmann Group osti Mesvacin koko osakekannan

Mitä yhteistä on pienellä korjaamohallilla ja Euroopan suurimmalla päivittäistavaralogistiikkakeskuksella? Lue sivulta 7.

helmikuussa 2016. Tulevaisuudessa Mesvac hyödyntää Hörmannin laajaa tuotevalikoimaa entistä paremmin.

7 Mesvac-Hörmann nosto-ovet

Oviratkaisuja yhdistävät laatu ja luotettavuus, olipa kyseessä näyttävään arkkitehtuuriin suunniteltu design-ovi tai vaativien olosuhteiden lämpöeristysovi.

10 Kaikki alkaa asiakaspalvelusta

Mesvacin asiakaspalvelutehtävissä työskenteleviltä ammattilaisilta asiakas saa ratkaisuja ja apua. HelpDesk-numero palvelee ympäri vuorokauden.

13 Espoon kaupunkisuunnittelu

Länsimetrolla on merkittävä vaikutus Espoon kaupunkirakentamiseen. Kaupunkikuva muuttuu, tarvitaan lisää asuntoja, palveluja ja uusia liikennejärjestelyjä.

17 Elämäntapana suunnistus

Nina Ljungqvist-Sarparanta on suunnistanut lapsesta asti. Hänen isänsä harrasti suunnistusta ja sai Ninankin innostumaan lajista.

2


Uusi omistaja – vahvempi Mesvac!

H

ELMIKUUSSA 2016 sol-

maassa varmistavat lyhyen asiointietäi-

kuormaustilojen toimitukset ja asennuk-

mittiin kauppasopimus,

syyden Hörmannin asiakkaille kaikkialla

set SOK:n PTDC Logistiikkakeskukseen

jolla Hörmann Group osti

maailmassa. Yrityskauppaan liittyvä artik-

ovat loppusuoralla. Länsimetron palorul-

Mesvac Oy:n koko osake-

keli lehdessä.

la- ja paloliukuovet on toimitettu ja asen-

kannan. Hörmann on ollut

Vaikka elämme vaikeaa ja haasteellista

nettu, testauksia ja säätöjä tehdään parhaillaan.

Mesvacin hyvin läheinen

aikaa, katsomme Mesvacissa tulevaisuutta

päämies Suomessa vuo-

positiivisin silmin. Bisnes on kehittynyt vii-

Miten tästä eteenpäin?

desta 2003, jolloin siir-

me vuosina hyvin, ja meillä on hyvä taso,

”Älä koskaan muuta voittavaa tiimiä”

ryimme edustamaan Hörmannin erilaisia teollisuusovia, kuormauslaitteita ja varaosia. Hörmann Group on Euroopan johtava

josta ponnistella tulevaisuuteen. Mesvac on edelleen kehittänyt hyvin menestyksellistä Mesvac 360 – Tapa toimia -palvelukonseptia. Satsaus asia-

-periaatteen mukaisesti niin Mesvac Oy:n nimi, organisaatio kuin yrityksen liiketoiminta jatkuvat entisellään. Sekä Mesvac että Hörmann voivat

teollisuus- ja autotallinovien toimittaja.

kaspalveluun ja lisäarvopalveluiden tar-

oppia toisiltaan, kasvaa yhdessä ja onnis-

Yhtiö on perustettu vuonna 1935, ja tä-

jontaan sekä myynnissä että huollossa on

tua markkinoilla. Tulemme olemaan entis-

nään Hörmannin konsernia johtavat kol-

otettu hyvin vastaan markkinoilla. Onnis-

tä vahvempi yritys myös Suomessa!

mas ja neljäs sukupolvi. Perheomisteisen,

tumisista erilaisissa segmenteissä ja ym-

maailmanlaajuisesti toimivan konsernin

päristöissä kerromme lisää tämän lehden

pääkonttori sijaitsee Steinhagenin kau-

artikkeleissa. Hyvinä esimerkkeinä toimi-

pungissa Saksassa. Sen liikevaihto on yli

vasta palvelukonseptistamme voisin mai-

1 miljardi euroa. Konsernissa työskentelee

nita myös kaksi isoa projektia, Länsimet-

noin 6 500 henkilöä. Yli 80 yksittäistä

ron ja SOK:n PTDC logistiikkakeskuksen.

myyntipistettä yli 30 maassa sekä sadat

Normaalia paremmin eristettyjen

valtuutetut jälleenmyyjät noin 35 muussa

nosto-ovien, pikarulla- ja palo-ovien sekä

3

Kent Silvan toimitusjohtaja


Mesvacista osa Hörmann Groupia Tuotevalikoima laajenee ja palvelu paranee entisestään. Teksti SUSANNA HAANPÄÄ Kuvat JUHO KUVA

H

örmann Group osti Mesvacin koko osakekannan helmikuussa 2016. Johtoryhmä ja yhtiön nykyiset rakenteet jatkuvat muuttumattomina, ja Kent Silvan jatkaa Mesvac Oy:n toimitusjohtajana omistajavaihdoksen jälkeen. – Haluamme integroida Mesvacin­­ Hörmanniin positiivisella tavalla, Hörmann Groupin­ omistaja ja Mesvacin hallituksen puheenjohtaja Christoph Hörmann toteaa.

4


”Haluamme integroida Mesvacin Hörmanniin positiivisella tavalla.” – Christoph Hörmann

Molemmat perheyritykset ovat rakentaneet liiketoimintaansa samoille arvoille. Kent Silvan uskoo, että Mesvac hyötyy Hörmannin pitkälle automatisoidusta tuotannosta ja jatkuvasta tuotekehityksestä. – Mesvac puolestaan on kehittänyt erittäin vahvan palvelukonseptin. Näistä molemmista otamme parhaat puolet ja teemme entistä parempaa liiketoimintaa, Christoph Hörmann sanoo. Tulevaisuudessa Mesvac hyödyntää Hörmannin laajaa tuotevalikoimaa entistä paremmin. – Uskomme, että voimme tuoda Suomen markkinoille uusia tuotteita sekä tarjota asiakkaillemme yhä enemmän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, Kent Silvan kertoo. – Pyrimme myös kasvattamaan autotallinovien markkinaosuutta Suomessa, Christoph Hörmann lisää. – Hörmann Group keskittyy jatkossakin peruskonseptiinsa. Tarjoamme innovatiivisia tuotteita ja meillä on markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat, joille tarjotaan markkinoiden parasta palvelua, hän kiteyttää.

Tutut kumppanukset Hörmannin ja Mesvacin läheinen yhteistyö alkoi jo vuonna 2003 teollisuusovien, kuormauslaitteiden ja varaosien myynnissä. Vuosien mittaan Mesvac on lisännyt Hörmann-tuotteiden edustusta muun­muassa autotalli- ja rullaovissa sekä koneistoissa, ohjauskeskuksissa ja puomeissa.

5

Hörmann Groupin omistaja Christoph Hörmann, Brandt Groupin toimitusjohtaja Charlotta Furuhjelm, Hörmann Groupin aluejohtaja Susanne Barthel, Brandt Groupin hallituksen puheenjohtaja Tom Brandt sekä Mesvacin toimitusjohtaja Kent Silvan.


Hörmann Groupin omistaja Christoph Hörmann.

”Pyrimme kasvattamaan autotallinovien markkinaosuutta Suomessa.” – Christoph Hörmann Hörmann Group on Euroopan johtava ovien toimittaja, joka kehittää ja valmistaa muun muassa erityyppisiä ovia ja koneistoja yksityis- ja teollisuuskiinteistöihin. Yhtiö on vuodesta 1935 valmistanut ja toimittanut yli 15 miljoonaa ovea maailmanlaajuisesti. Hörmann Groupin pääkonttori sijaitsee Steinhagenin kaupungissa Saksassa, ja sen liikevaihto on yli miljardi euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 6 500 työntekijää 26 tehtaalla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Mitä odotuksia mesvaclaisilla on yrityskauppojen jäljiltä? ”ODOTAN, ETTÄ yhdessä Hörmannin kanssa pystymme luomaan ja selkeyttämään muun­muassa hankinnan rutiineja sekä laajentamaan kontaktiverkostoa. Näin kykenemme hyödyntämään varastoja sekä toimittamaan tarvittavia erikoistuotteita kentälle ja asiakkaille entistä nopeammin ja tehokkaammin.”

”ENTISESTÄÄN LAAJA valikoimamme täydentyy jatkossa vieläkin kattavammaksi. Uusmyyntiin on mahdollista lisätä valikoimaa uusilla tuotteilla, sillä Hörmannin tuotevalikoima on erittäin laaja. Suurena toimijana Hörmann tuo toimintaamme vakavaraisuutta ja takaa Mesvacin kehityksen jatkuvuuden.”

Gunne Ahola, laatupäällikkö, ostaja

Juha Rajala, aluemyyntipäällikkö

”MESVAC ON AINA ollut monien tuotteiden talo, mutta jatkossa tuotevalikoima laajenee ja käytössämme on entistä paremmat resurssit. Asiakkaalle tämä näkyy entistäkin koulutetumpana henkilökuntana ja parempana sekä laajempana tuotevalikoimana. Repertuaari kasvaa varmasti, ja saamme asiakkaillemme tarjottua tuotteita, joita tähän mennessä ei ole ollut saatavilla.” Arno Pylvänen, kouluttaja, tekninen tuki, huoltaja

6

”YHTEISTYÖ Hörmannin kanssa on jatkunut samanlaisena kuten aiemminkin. Teknisiä selvityksiä ja muita tuotekyselyjä tehdään samaan tapaan ja samojen henkilöiden kanssa kuin ennenkin. Positiivisena muutoksena on tullut vapaampi pääsy tuotedokumentaatioon, jolloin tiedon omatoiminen etsiminen on mahdollista – kaikkea ei tarvitse selvittää enää kyselyjen kautta.” Jussi Hakola, tekninen suunnittelija


MesvacHörmann nosto-ovet ”Takaamme asiakkaalle toimivan oviaukon.” Teksti TIMO TOIVIAINEN Kuvat HÖRMANN

M

ITÄ YHTEISTÄ ON pienellä korjaamohallilla ja Euroopan suurimmalla päivittäistavara-logistiikkakeskuksella? Molempiin sopivat oviratkaisut löytyvät Mesvac-Hörmannin laajasta nosto-ovivalikoimasta. – Vaikka Hörmann tunnetaan ehkä parhaiten huippuvarustelluista teollisuusovistaan, olemme kilpailukykyisiä myös aivan tavallisissa hallirakentajan perusovissa, sanoo Mesvac Oy:n myyntijohtaja Kimmo Mattila.

7


”Oviratkaisuja yhdistävät laatu ja luotettavuus. Myös energiatehokkuus kiinnostaa asiakkaitamme.”

Kaikkia oviratkaisuja yhdistävät Mattilan mukaan laatu ja luotettavuus, olipa kyseessä sitten näyttävään arkkitehtuuriin sopivaksi suunniteltu läpinäkyvä design-ovi tai vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu lämpöeristysovi. – Energiatehokkuus kiinnostaa asiakkaitamme yhä enemmän. Parhaan lämpöeristyksen antavan, 67 mm lamellein varustetun ovimallin ja muiden huippuluokan U-arvon nosto-ovien kysyntä on kasvanut voimakkaasti, ja odotamme kasvun vielä voimistuvan.

Vankat resurssit näkyvät toimitusvarmuutena Kun Mesvac alkuvuodesta liitettiin osaksi Hörmann Groupia, vahvistui tuote- ja palveluvalikoima Suomessa entisestään. Kimmo Mattila kertoo yhdistymisen eduista käytännön työssään: – Hörmannilla on erittäin hyvä laatumaine, eikä turhaan. Hyvä esimerkki ovat vaikkapa kuulapommitetut jouset, jotka kestävät huomattavasti tavanomaisia pitempään.

8


Mesvac Palvelupaketit

Euroopan suurimman teollisuusovien valmistajan vankat resurssit näkyvät myös toimitusvarmuutena. Uudet nosto-ovet saadaan toimitettua asiakkaalle noin viidessä viikossa, toimitusmäärästä riippumatta. Vaikka nosto-ovien tekniset ratkaisut, ohjaustavat ja huipputekninen oviautomatiikka ovatkin mielenkiintoisia asioita, tietää Mattila asiakkaansa olevan ennen kaikkea kiinnostunut oviratkaisun toiminnan luotettavuudesta. – Takaamme asiakkaalle toimivan oviaukon toimituspäivästä lähtien hamaan tulevaisuuteen. Siksi sekä huoltomme että myyntimme sijaitsevat asiakkaan läheisyydessä. Olemme aina valmiita tulemaan paikalle ympäri Suomen. Näin varmistamme, että ovet pysyvät häiriöttömässä tilassa.

Mesvac SUUNNITTELU SUUNNITTELU-palvelu tarjoaa asiakkaan oman suunnittelun avuksi Mesvacin ovi- ja kuormauslaitealan asiantuntijoiden tietotaidon tuotteista, niiden soveltuvuudesta ja sijoittelusta. Mitoitus-, sijoitus- ja julkisivupiirustukset voidaan lisätä asiakkaan pohja- tai julkisivupiirustuksiin. Lisäksi oviratkaisuihin tehdään asiakaskohtaisesti suunnitellut kytkentäkaaviot. Toteutuneet suunnitelmat jäävät asiakkaan omaisuudeksi. Myös räätälöidyt, käyttömääriin perustuvat huoltosuunnitelmat syntyvät Mesvacin asiantuntijoiden toimesta.

Mesvac OMATIETO Nosto-ovien ajan tasalla oleva sähköinen huoltokirja on kiinteistön ylläpidon keskeinen apuväline. Se tehostaa merkittävästi kiinteistön hoidon ja huollon ohjausta. Mesvac OMATIETO antaa asiakkaalle mahdollisuuden ulkoistaa sähköisen huoltokirjan ylläpidon valitsemassaan järjestelmässä. Palvelu varmistaa lähes reaali­ aikaisen informaation ja nopean koko-

Euroopan suurimman teollisuusovien valmistajan vankat resurssit näkyvät myös toimitusvarmuutena.

9

naiskuvan esimerkiksi vika- ja korjaustapahtumien historiasta sekä määräaikaishuolloista. Mesvac OMATIETO on tietovarasto, joka vapauttaa asiakkaan aikaa ja resursseja.

Mesvac VARMA Ylläpito Ylläpitosopimus kattaa sovitun ­laitekannan ennakoivat määräaikaishuollot ja luonnollisesta kulumisesta aiheutuvat korjaukset tarvittavine ­varaosineen. Mesvac VARMA-ylläpitopalvelu on helppo ja huoleton tapa ennakoida ja hallita ovi- sekä kuormauslaitteiden kuluja. Sopimus voi sisältää eri valmistajien eri-ikäisiä ovi- ja kuormauslaitteita. Ennen palvelun aloittamista laitteiden kunto ja turvallisuus tarkastetaan. Sen jälkeen sopimus tarjoaa riskitöntä, helppoa ja huoletonta käytettävyyttä. Yllätyksiä huolto-, korjaustai varaosakustannuksissa ei sopimuskauden aikana tule. Maankattava Mesvac-verkosto 24h vikapalveluineen takaavat ovi- ja kuormausratkaisujen toiminnan.


Kaikki alkaa asiakaspalvelusta Mesvacin asiakaspalvelutehtävissä työskenteleviltä ammattilaisilta asiakas saa ratkaisuja ja apua. Teksti TIMO TOIVIAINEN Kuvat JUHO KUVA JA ISTOCKPHOTO

10


Vasemmalta: Christel Stjernberg, Ville Lindholm ja Kari Tannijärvi.

O

LIPA KYSEESSÄ sitten uudisrakennuksen oviliikenteen suunnittelu, pakkasessa temppuilevan oven pikahuolto, määräaikaishuolto tai korjaus varaosineen, järjestyy asia ottamalla yhteyttä palvelumyyntiin tai asiakaspalveluun.

Oikeita ratkaisuja oikeaan paikkaan Palvelumyynnin projektipäällikkö Ville Lindholm kuvailee olevansa yhteyshenkilö asiakkaan ja Mesvacin organisaation välissä. – Tieto kulkee kauttani oikeille henkilöille asiakasyrityksessä ja vastavuoroisesti asiakkaalta meille päin oikeaan osoitteeseen, Lindholm kiteyttää. Suuret asiakkaat ovat vaativia ja arvostavat ennen kaikkea Mesvacin valtakunnallisen huollon tietotaitoa. Oviaukkojen liikenne on oleellista ydinliiketoiminnan joustavuudelle toimialasta riippumatta. Käyttökatkojen minimointi, oviratkaisujen turvallisuus ja energiatehokkuus ovat asioita, joita arvostetaan. Lindholm pitää kaikki linkit käsissään, kun esimerkiksi valtakunnallisen asiakkaan toimipisteiden oviratkaisujen nykykunto arvioidaan, annetaan korjausehdotuksia kustannuslaskelmineen tai tarjouksia uusista tuotteista.

Ennakoivan huollon valmentaja Yhdeksän vuotta Mesvacilla työskennellyt Kari ­Tannijärvi on tyytyväinen uuteen pestiinsä.

11


– Valmennan Mesvacin huoltomiehiä, työnjohtoa ja muuta henkilökuntaa yhtenäiseen tapaan toimia. Varmistan, että asiakasrajapinnassa työskentelevillä henkilöillä on käytettävissä riittävän laajat tiedot ja taidot, sekä osaaminen erityyppisissä huollon tehtävissä. Mesvac huollon erikoisosaaminen näkyy hyvin esimerkiksi vieraiden laitemerkkien huoltamisessa ja korjaamisessa, ja tähän Tannijärvi kiinnittää ­myös huomiota valmennuksissa. Tannijärven uusi tehtävä tekee Mesvacista edelläkävijän sisäisessä ­koulutuksessa.

HelpDesk palvelee 24 h vuorokaudessa – Syksy ja talvi ovat meillä HelpDeskissä kiireisintä aikaa, sillä kylmänä vuodenaikana ovissa ei saa olla käyttökatkoja, sanoo tiiminvetäjä Christel Stjernberg. HelpDeskin tiimin palvelunumero päivystää arkisin kello 7.00–16.00. Lisäksi asiakkaita palvelee sopimuspalveluiden hoitajat. Tyypillisesti asiakas soittaa HelpDeskiin, jos oven toiminnassa on häiriö tai tarvitaan muuten pikaista huoltoa. – Katson karttasovelluksestani lähimmän huoltomiehen tiedot ja otan häneen yhteyttä. Yleensä saamme huollon onnistumaan jo saman päivän aikana. Ovi saadaan kuntoon, olipa syynä sitten vaikkapa valokennon päälle kuivumaan unohtunut lapanen, Stjernberg hymyilee. HelpDesk-numero palvelee Mesvacin asiakkaita ympäri vuorokauden. Tiimin päivystysaikojen ulkopuolella puhelut ohjautuvat vuorossa oleville ­päivystäjille.

24/7

HelpDesk-numero palvelee Mesvacin asiakkaita ympäri vuorokauden. Tiimin päivystysaikojen ulkopuolella puhelut ohjautuvat vuorossa oleville päivystäjille. 12


Metro sähköisti Espoon kaupunkisuunnittelun Espoon kaupunkisuunnittelussa viime vuodet ovat olleet kiireisiä. Länsimetron ja uusien asuinkorttelien odotetaan houkuttelevan Espooseen jopa 50 000 uutta asukasta. Teksti TIMO TOIVIAINEN Kuvat ARKKITEHTITOIMISTO SARC OY

13


L

änsimetrolla on merkittävä vaikutus Espoon kaupunkirakentamiseen. Kaupunkikuva muuttuu, tarvitaan lisää asuntoja, palveluja ja uusia liikennejärjestelyjä, luettelee Niittykummun asemakaavan parissa työskentelevä arkkitehti Sampo

Sikiö. Kaikkeen tähän on Espoon kaupunkisuunnittelussa varauduttu. Asemakeskusten asemakaavojen valmistelut aloitettiin hyvissä ajoin, suurimmat niistä ovat Tapiola, Niittykumpu ja Matinkylä.

Asukkaat ja perinteet huomioiden Tapiolan aluearkkitehti Meiri Siivola kertoo, että metrokeskuksen suunnittelu pyörähti käyntiin jo 2007. Alkuun painopiste oli maanalaisessa asemakaavassa. – Oli tärkeää löytää metroraiteille sellaiset reitit, että aseman sisään- ja uloskäynnit saadaan istumaan kaupunkirakenteeseen. Lopulta eri vaihtoehdoista löytyi paras ratkaisu. Asemalta on suora pääsy yläpuolelle nousseeseen joukkoliikenneterminaaliin, ja laaja kalliopysäköinti on aivan vieressä. Suomalaisen kaupunkisuunnittelun maailmanmaineeseen nostanutta Tapiolan perinteistä puutarhakaupunkimiljöötä uusi metroasema ei riko. – Uudet rakennukset eivät nouse korkeudeltaan keskustornin yläpuolelle. Tehokkain rakentaminen kohdistuu aseman päälle, eli uuteen keskustaan.

14


Vanhassa keskustassa kehittäminen on hienovaraisempaa, sanoo Siivola. Metroaseman maanpäällisessä rakentamisessa on mietitty tarkkaan, miten asemalle päästään sujuvasti kävellen, pyörällä tai autolla, sekä miten asemaliikenne vaikuttaa asukkaiden lähiympäristöön. Metron ansiosta joukkoliikenteestä tulee houkuttelevampaa. Liityntäpysäköinnin suurimmat parkkipaikat valmistuvat Tapiolaan ja Matinkylään. Näppärät yhteydet kaupungin päästä päähän ja Helsinkiin lisäävät Espoon vetovoimaa. Nukkumalähiön maineestakin kärsineet alueet saavat uutta dynamiikkaa.

Edut voittavat haitat Entä kuinka nykyiset asukkaat ovat suhtautuneet metroasemien ympäristöjen rakentamiseen? Muutosten, rakentamismelun ja tilapäisten liikennejärjestelyjen luulisi rassaavan lähiasukkaiden hermoja. – Mielestäni asukkaat ovat olleet hyvin kärsivällisiä, vaikka maankäytön suunnittelu onkin sellaista, että hyvin harvoin kaikilla on siitä sama mielipide. Niittykummussa asukkaiden kanssa on käyty hyviä keskusteluja virallisten kaavaprosessien ulkopuolellakin, sanoo Sampo Sikiö. – Tämä on ollut pitkä hanke. Ensin aseman kohdalla oli vain isoja kuoppia, mutta nyt maan päällekin alkaa valmistua rakennuksia. Kun metro alkaa kulkea, vaikuttaa se positiivisesti koko alueen toimintaan ja arvostukseen. Metro on Espoon kehityksen kannalta tärkeä askel kohti parempaa kaupunkia. Länsimetron ensimmäinen vaihe käsittää kahdeksan asemaa Helsingin Ruoholahdesta Matinky-

15


KUVA: JANI SÖDERLUND

lään. Toisessa vaiheessa rakentuu vielä viisi uutta asemaa Kivenlahteen saakka. Espoon kaupunkirakentamisen suunnitelmassa metroasemien valmistuminen on kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Esimerkiksi Tapiolassa keskustan maanpäällinen rakentaminen jatkuu näillä näkymin aina vuoteen 2025 asti.

Mesvacin ovitoimitukset: Iso Omena Rulosec, satoja kappaleita neljään rakennusvaiheeseen Tapiola Keskuspysäköintiin ja Tapiolan metroasemalle lähes 70 ovea Nosto-ovet 1 kpl Rulosec 21 kpl Taitto-ovet 3 kpl Pikarullaovet 18 kpl (V5030 SEL, V6030 SEL, V10008) Hörmann Decotherm S rullaovi 1 kpl Palo-ovet: Aqua Steel 1 kpl, VR60 palorullaovi, FVR 121-SC palorullaovia 23 kpl

Uusi sairaala Jorvin naapuriin LÄNSIMETRON ja siihen liittyvän kaupunkirakentamisen lisäksi Espoossa on meneillään kaupungin kautta aikojen suurin yksittäinen talonrakennushanke. Jorvin sairaalan entiselle pysäköintialueelle on noussut Espoon uusi sairaala, jonne keskitetään vanhusten kuntoutus ja kotiuttaminen. Uuden sairaalan urakoitsija Lujatalo Oy luovutti Espoon hankkeen tilaajalleen jo kesällä, mutta sairaala avaa ovensa potilaille vasta 2017 alussa. Tilat varustellaan, kalustetaan ja saatetaan käyttökuntoon syksyn 2016 aikana. Uuteen sairaalaan tulee 270 yhden hengen potilashuonetta, päiväsairaala, geriatrian poliklinikka, kotisairaala, suun terveydenhuollon yksikkö ja Espoon

Niittykummun kauppakeskus Rulosec 22 kpl Nosto-ovet 4 kpl NT60-sivuovia 2 kpl Espoon uusi sairaala 8 nosto-ovea 2 pikarullaovea 8 kpl Rulosec 2 kpl kokonaisia kuormaustiloja 2 palorullaovea

16

apuvälinekeskus. Aiemmin espoolaiset ovat löytäneet nämä palvelut eri paikoista: Jorvin sairaalasta, Puolarmetsän sairaalasta ja Muuralan päiväsairaalasta. Vierekkäin toimivien sairaaloiden tavoite on tehdä saumatonta yhteistyötä potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Henkilöliikenne- ja huoltoputki yhdistävät rakennukset myös käytännössä toisiinsa. Espoon sairaalassa potilaalle tarjotaan mahdollisuus sekä yksityisyyteen että yhdessäoloon. Yhden hengen huoneissa on oma wc-suihkutila. Yhteiset tilat soveltuvat sekä omatoimiseen tai ohjattuun kuntoutukseen että virkistykseen.


Elämäntapana suunnistus Nina Ljungqvist-Sarparanta on suunnistanut lapsesta asti. Hänen isänsä harrasti suunnistusta ja sai Ninankin innostumaan lajista. Teksti TARJA VILHUNEN Kuvat NINA LJUNGQVIST-SARPARANTA

N

ina toimii kirkkonummelaisen suunnistusseura Lynxin hallituksessa. Seura järjestää toimintaa niin lapsille kuin ikäihmisillekin. Etenkin lapsille ja nuorille on suunnistuskouluja ja kuntorasteja. Lisäksi kesällä on suunnistusleirejä. – Kun omat lapset olivat pieniä, olin aktiivisesti mukana nuorisotoiminnassa. Nyt toimin seuran

17


Ninalla on viestissä Suomen mestaruus ja yksi henkilökohtainen pronssi.

rahas­tonhoitajana. Olen mukana myös kilpailujärjestelyissä, mm. suunnistuksen SM-kisat tämän vuoden syyskuussa olivat Lynxin järjestämät, Nina kertoo. Lynx on perustettu jo vuonna 1971, ja jäseniä seurassa on noin 300. Kilpaileminen aloitetaan yleensä kouluikäisenä, piirinmestaruus- ja aluemestaruuskisoja järjestetään 13–14-vuotiaasta alkaen. Nina itse käy kuntorasteilla sekä osallistuu kansallisiin ja SM-tason kilpailuihin. Hänellä on viestissä Suomen mestaruus ja yksi henkilökohtainen pronssi. – Suunnistuksesta on tullut oikeastaan elämäntapa, se on koko perheen harrastus, Nina toteaa. Suomessa järjestetään SM-kisat joka vuosi. Kilpailuissa on eripituisia matkoja sprintistä erikoispitkään. Sprintti on noin 2 kilometriä ja järjestetään kaupunkiolosuhteissa. Erikoispitkä vaihtelee, se on miehillä 20 km ja veteraaneilla 8–10 km. Myös Nina osallistuu lähes vuosittain veteraanien MM-kisoihin, jotka järjestetään eri puolilla maailmaa. Hän on kilpaillut useassa eri maassa, mm. Liettuassa, Portugalissa ja Italiassa. – Eri maissa on erilaiset maastot, ja kisoihin yhdistyy kivasti matkailu. Erityisesti Liettua on jäänyt

18

mieleen, mutta myös Italian vuoristomaisemat olivat hyvin erilaiset kuin koti-Suomessa. Tunnetuin suunnistuskilpailu Suomessa lienee Jukolan viesti, johon Ninakin on osallistunut kolme kertaa. Samassa yhteydessä järjestettävään Venlojen viestiin Nina osallistuu vuosittain, takana on jo 30 kertaa. Eikä urheilullisen Ninan harrastukset jää pelkästään suunnistukseen. Hän hiihtää, juoksee ja pyöräilee ja on osallistunut mm. Finlandia-hiihtoon sekä juossut puolimaratoneja. Ninan perheeseen kuuluu mies ja kaksi aikuista poikaa, joista vanhempi on vielä aktiivisesti mukana suunnistuksessa. Myös mies osallistuu satunnaisesti mm. veteraanikisoihin ja Jukolan viestiin. Koulutukseltaan Nina on ekonomi, ja hän aloitti pääkirjanpitäjänä Mesvacilla tämän vuoden huhtikuussa. Hänellä on takanaan melkein 30 vuoden työura erilaisissa taloushallinnon tehtävissä. – Hyvin olen viihtynyt. Mesvacilla on avoin ilma­piiri ja täällä tuntee itsensä heti tervetulleeksi joukkoon, Nina kehuu.


Nimityksiä

PETRI KORVENPÄÄ, 44, nimitettiin Mesvacin Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluemyyntipäälliköksi 4.1.2016. Hänen työnkuvaansa kuuluu tarjousten laskemista, urakkaneuvotteluita ja asiakastapaamisia. Myyntityö on tuttua, sillä Korvenpää työskenteli aiemmin aluemyyntipäällikkönä ikkunoita valmistavassa yrityksessä ja sitä ennen lähes 15 vuoden ajan rakennusalan yrittäjänä. Korvenpää tekee töitä kotitoimistossaan Naantalissa mutta matkapäiviä kertyy viikoittain toimialueella, joka ulottuu Inkoosta Meri-Karvialle. Monet tuntevat Korvenpään Naantalin aurinkoinen -lempinimestä. – Nimi taitaa juontua siitä, että en kulje ympäriinsä otsa rypyssä. Olen kai aika positiivinen tyyppi, hän luonnehtii. Mesvacin hyvä yhteishenki saa Korvenpäältä kehuja: – Saan suunnittelijoilta ja kollegoiltani aluemyynnissä aina neuvoja, jos tulee kysyttävää vaikka

joistakin teknisistä asioista. Asiakkaiden palveleminen on yhteinen päämäärämme. POHJOIS-SUOMEN aluemyynnistä vastaavaksi on nimitetty aluemyyntipäällikkö Jukka Koponen. Jukka on koulutukseltaan insinööri YAMK ja on toiminut erilaisissa myyntitehtävissä. ETELÄ-SAVON, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelle on nimitetty aluemyyntipäälliköksi Sami Lehtinen. Sami on valmistumassa talotekniikan insinööriksi. Hänellä on kokemusta myyntitehtävistä ja asennustehtävistä Mesvacin alihankkijana. HALLINTOON on nimitetty Nina Ljungqvist-Sarparanta pääkirjanpitäjäksi, Noora Aho ostoreskontranhoitajaksi, Anna-Kaisa Basdeki talousassistentiksi ja Anneli Aho toimistoassistentiksi. HUOLTAJAVERKOSTOA on vahvistettu uusilla huoltoasentajilla. Mesvacin huoltoasentajiksi on nimitetty Jyväskylään Sami Salmelin, Lappeenrantaan Sami Neuvonen, Tampereelle Ville Ritala, Sipooseen Eelis Rautakoski ja pääkaupunkiseudulle Ari Alander, Jesper Tannijärvi ja Kalle Miettinen.

19

Myös huollon HelpDeskin resursseja on vahvistettu, HelpDeskiin on nimitetty Arja Pynnönen ja Elina Multisilta. Paul Leiden on nimitetty huoltopalvelupäälliköksi. Paul toimi aiemmin asennuspalvelupäällikkönä. Asennustyönjohtaja Jarno Lyyra on nimitetty asennuspalvelupäälliköksi ja Inari Lehmusto asennustyönjohtajaksi. HUOLLON TYÖNJOHTAJIKSI on nimitetty Joni Mättö, Tapio Lehto, Ari Vaimare, Kari Ylihakola ja Petteri Kokko. Tero Lehtinen on siirtynyt tekniseksi myyjäksi huolto-osastolle huoltotyönjohtajan toimesta ja Kari Halttu huoltoasentajan tehtävästä toimihenkilöksi vahvistamaan huolto-osaston työnjohtotiimin resursseja. Taito Alakastari on siirtynyt aluemyynnistä Kenttäpalvelut-organisaation assistentiksi. KIITÄMME huoltotyönjohtaja Kari Luomanperää ja teknistä tukea Martti Rajalaa yhteisistä työvuosista heidän siirtyessään eläkkeelle.


Päätoimittaja: Kent Silvan, Toimituspäällikkö: Soile Raja-Halli, Toimitus: Otavamedia OMA Oy, Mesvac Oy Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas, Puh. 010 836 3000, Faksi 010 836 3099 S-posti etunimi.sukunimi@mesvac.fi, www.mesvac.fi

Nostaen&taittaen 1/2016  

Mesvac Hörmann Oy:n asiakaslehti.