Page 1

4/2015

Solmut auki! HSL: N RIIKK A A ALTONE N HALUA A POISTA A STRESSIN JOUKKOLIIKE NNEVÄLINE IDE N VAIH DOISTA .

HSL Mobiililippu käy kaikkialla SIVU 4 Matkustusohjeet saa nyt myös arabiaksi SIVU 5 Mitä teräsmies tekee Reittioppaan uudistuksessa? SIVU 11 Bussipysäkki omaan makuun - miten se tehdään? SIVU 14


TOIMITUSJOHTAJALTA

Joukkoliikenne kehittyy innovaatioiden kautta

NÄKÖKULMA: Pekka Leskelä, arkkitehti

VA LT T ER I HI RVON EN

Metroaseman ilmeellä on väliä Toimistomme sai suunniteltavakseen Matinkylän, Niittykummun ja Urheilupuiston asemat. Pyrimme antamaan kaikille erilaisen ilmeen, joka poikkeaisi lisäksi muista Länsimetron asemista. Mielessäni tavoittelin sitä, että metrojunassa vaikkapa kirjaa lukeva matkustaja jotenkin syrjäsilmällä aistisi asemien erot ja tietäisi, missä mennään. Tämän toteuttaminen ei ole helppoa, koska asemilla on niin paljon yhteisiä rakennusosia ja vaatimuksia. Metroaseman suunnittelussa turvallinen ja sujuva liikenne ovat itsestään selviä lähtökohtia. Tärkeää on myös metron houkuttelevuus ja aseman liittyminen lähiympäristöönsä. Maanalaisuuden tuntua ja pitkiä käytäviä täytyy välttää, ja luonnollisesti maanalaisissa tiloissa oikeanlaisella valaistuksella on suuri merkitys. Matinkylässä metroasema, bussiterminaali ja liikekeskus palveluineen on sovitettu saumattomaksi kokonaisuudeksi. Eri rakennushankkeiden yhteensovittamisessa on paljon työtä. Esimerkiksi paloturvallisuuden ja esteettömyyden huomiTavoitteena oli, oiminen on tällaisessa ympäristössä eriettä metromatkustaja tyisen tärkeää. syrjäsilmällä aistisi Niittykummun aseman laiturialueen seinät verhotaan taiteilija Mari Ranta- asemien erot ja tietäisi, missä mennään. sen suunnittelemalla taideteoksella, jonka voimakkaat, raikkaat värit ovat saaneet innoituksensa kukkaniitystä. Muuten asemasta tulee väreiltään hillitty ja arkkitehtuuri jää taustalle. Monet varmasti pitävät väreistä, mutta epäilemättä ne herättävät myös kritiikkiä harmaan ja beigen ystävissä. Matinkylän ja Niittykummun asemat on yhdistetty liikekeskuksiin, eivätkä ne näy juurikaan kaupunkikuvassa, mutta Urheilupuistossa lippuhalli on itsenäinen rakennus. Se muodostaa pienen maamerkin vinoine kattoikkunoineen, joiden kautta johdetaan luonnonvaloa alas laiturille asti. Tukholman metro on ensimmäinen metro, jolla olen matkustanut, ja se on edelleen yksi suosikeistani. Asemat ovat usein luolamaisia mutta väljiä, ja niistä on tehty persoonallisia taiteen keinoin. Kaikki taideviritelmät eivät ole onnistuneita, mutta kokonaisuus toimii, ja siinä on jotain hyvin ruotsalaista. Uusista metroista Kööpenhaminan automaattimetro on erittäin toimiva ja sympaattisen pienikokoinen. Junasta voi nähdä suoraan eteenpäin, ja etupaikat ovatkin suosituimpia. Pienenä miinuksena Kööpenhaminassa on asemien identiteetin puute. Pekka Leskelä työskentelee Arkkitehtitoimisto HKP Oy:ssä, joka on suunnitellut Länsimetron kolmen aseman lisäksi koko Matinkylän metrokeskuksen liike- ja palvelutiloineen.

Vuonna 2007 käynnistyi Aalto-yliopistossa joukkoliikenteen kehitysprojekti, jossa rakennettiin täysin automatisoitua kutsuliikennejärjestelmää. Hanke eteni kokeiluvaiheeseen, jossa järjestelmällä hoidettiin aluksi pääkaupunkiseudun korkeakoulukampusten välisiä yhteyksiä. Kaikille avoin liikenne alkoi 3.4.2013, ja palvelu sai nimen Kutsuplus. Kutsuplus on runsaassa kahdessa vuodessa saavuttanut laajan suosion. Liikenteessä olleet 15 bussia ovat kuljettaneet yritysasiakkaita asiakastapaamisiin, lapsia harrastuksiin ja kiireisiä kulkijoita suoraan perille. HSL:n hallitus päätti marraskuussa, että Kutsuplus-palvelun laajentamiselle viranomaisen toimesta ei ole edellytyksiä. HSL etsii palvelulle yksityistä palveluntuottajaa, joka voisi ottaa Kutsuplussan vastatakseen vuoden 2017 alusta. Vaikka palvelu päättyy tämän vuoden lopussa HSL:n tarjoamana, kehitystyötä ei ole tehty turhaan. Maailmalla tällaisen liikennepalvelun uskotaan olevan yksi avain ruuhkautumisen hillitsemisessä. Suomessa kehitetty Kutsuplus-ohjelmisto onkin yksi maailman pisimmälle viedyistä matkojenyhdistelyohjelmistoista ja hankkeessa tehdylle kehitystyölle löytyy varmasti hyödyntämiskohteita niin ulkomailta kuin kotimaastakin. Ilman julkisen toimijan vahvaa roolia kutsujoukkoliikenteen kehittäminen olisi jäänyt ideatasolle. HSL on ottanut vahvan roolin myös ympäristöystävällisen, päästöttömän bussiliikenteen kehittämisessä. Tavoitteenamme on, että kymmenen vuoden kuluttua HSL-alueen bussiliikenteestä kulkisi sähköllä noin 30 prosenttia. Jotta sähköbusseja saataisiin käyttöön nopeasti, HSL on hankkinut itse 12 sähköbussia suoraan suomalaiselta Linkker-yhtiöltä. Hankinta on erityislaatuinen, koska normaalisti HSL tilaa suunnittelemansa joukkoliikenteen eri liikennöitsijöiltä eikä itse omista kalustoa. Koska teknologiaa vasta testataan, vastuun sälyttäminen liikennöitsijöille olisi liian suuri riski heille. Siksi HSL sen sijaan vuokraa pitkäksi ajaksi omistamansa 12 sähköbussia viidelle suurimmalle liikennöitsijälle. Ensi vuonna valmistuvat, Linkkerin alusta asti suunnittelemat sähköbussit kulkevat Espoon ja Helsingin sisäisillä linjoilla. Myös julkisella toimijalla täytyy olla uskallusta kokeilla uudenlaisia toimintatapoja. Vaikka kaikki innovaatiot eivät muutu menestystarinoiksi, niin kokeiluista jää myös oppia seuraaviin hankkeisiin. Teorian mukaan yksi kymmenestä kokeilusta lähtee lentoon. Jonkin sellaisen kautta syntyvät myös tulevaisuuden uudet joukkoliikennepalvelut.

Suvi Rihtniemi


Ajassa

RAITIOLIIKENTEEN keskinopeus halutaan nostaa nykyisellä raitioverkolla 17 kilometriin tunnissa. Nyt raitiovaunut kulkevat 14,6 kilometrin keskinopeutta. Raitiovaunuja koskevat tavoitteet määritellään ratikkaprojektissa, jossa myös HSL on mukana. Projektia käsiteltiin marraskuussa Helsingin kaupunginhallituksessa. Projektin tavoitteena on myös, että rai-

tiovaunut pysähtyvät vain pysäkeillä eivätkä odottele liikennevaloissa tai risteyksissä sekä se, etteivät autot ja liikenneonnettomuudet häiritse ratikoita yhtä paljon kuin nyt. Tavoitteiden saavuttaminen parantaisi joukkoliikenteen kilpailukykyä, säästäisi matkustajien aikaa ja alentaisi merkittävästi raitioliikenteen liikennöintikustannuksia.

HSL AVASI marraskuussa verkkokaupan osoitteessa hsl.fi/verkkokauppa. Nyt HSL:n liput ja tuotteet ovat saatavilla koko Suomessa. Aluksi verkkokaupasta voi tilata aikuisten tai lasten henkilökohtaisen matkakortin verkkopankkitunnuksilla, vuorokausi- ja Suomenlinna-lippuja, fanituotteita sekä lahjakortteja verkkokauppaan. Matkakortin nettilataus tulee verkkokauppaan vuonna 2017.

LAURI ERI KSSON

Suuri työmaa mullistaa bussiliikenteen Otaniemessä

HSL selvittää, voiko Kutsupluspalvelu jatkua yritysvetoisena ilman kunnallista rahoitusta.

HSL etsii jatkajaa Kutsuplussalle Kutsuplus on sarja innovaatioita. HSL lopettaa Kutsuplus-tilausbussipalvelun kokeiMatkustajat ovat antaneet palvelulle kiitettäviä arvosanolun vuoden lopussa. Palvelu avautui yleiseen käytja ja käyttäjien määrä on kasvanut koko ajan. Kutsuplus-bustöön keväällä 2013. seilla tehtiin tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä noin 81 Kun HSL:n joukkoliikennesuunnittelu-osaston johtaja 000 matkaa, lähes 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna Tero Anttila summaa kokeilua, hän löytää vastaavana aikana. Matkustajamäärien kassiitä paljon hyvää. vun myötä julkinen tuki matkaa kohden on ”Kutsuplus perustuu ajatukseen, että pienentynyt. HSL:n jäsenkunnat kuitenkin Hienoa oli, sähköinen tilausjärjestelmä yhdistelee sakatsoivat, että niillä ei ole tiukentuneessa taettä tilaussysteemi malle suunnalle kulkevien matkoja kimploustilanteessa mahdollisuutta jatkaa kokeikehittyi jatkuvasti. pakyydeiksi. Kokeilu on osoittanut, että lun rahoittamista. älykäs, nopea matkojen yhdistely on tekHSL selvittää, josko Kutsuplus-palvelu nisesti mahdollista. Matkan päällä olevan voisi jatkua täysin yritysvetoisena ilman kunbussin uudelleen reitittäminen on sujunut nallista rahoitusta. Uusi matkojen yhdistelyyn ongelmitta.” perustuva kokeilu voisi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2017. ”Hienoa oli myös se, että tilaussysteemi kehittyi jatkuvas”Kutsuplus-tyyppisen liikennemuodon kehittäminen on tärti kokeilun myötä. Kutsuplus ei ole ollut pelkästään yksi inno- keää, sillä maailmalla vastaavan liikennepalvelun uskotaan olevaatio vaan pikemminkin innovaatioiden sarja.” van yksi avain ruuhkautumisen hillitsemiseksi”, Anttila sanoo. TT

Liikenne Espoon Otaniemessä muuttuu perusteellisesti 18. joulukuuta, kun Otaniementie katkaistaan liikenteeltä Vuorimiehentien ja Tietotien väliseltä osuudelta. Samalla kaikki Otaniemeen tai Otaniemessä kulkevat bussilinjat siirtyvät poikkeusreiteille. Poikkeusjärjestelyt johtuvat laajoista rakennustöistä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen uudistamiseksi. Kampuksen uusi keskus rakentuu elokuussa avattavan uuden metroaseman ympäristöön, jossa rakennustyöt jatkuvat myös metron aloitettua liikennöintinsä Espoossa elokuussa. Bussien reittimuutokset Otaniemessä pysyvät voimassa aina Länsimetroon ja linjaston uudistumiseen eli ensi vuoden elokuuhun asti. Järjestelyt vaikuttavat myös HSLalueen suosituimman bussilinjan, runkolinjan 550, reittiin.

Korvaavaa Y-junaliikennettä Siuntioon HSL valmistelee Siuntioon korvaavaa Y-lähijunaliikennettä, jonka on määrä käynnistyä ensi maaliskuussa. Helsingin ja Siuntion välille on tulossa Yjunakokeilun myötä arkipäivien ruuhka-aikoina kahdeksan lähtöä: neljä lähtöä molempiin suuntiin. Uuden Y-junan asemat ovat aluksi Helsinki, Pasila, Leppävaara, Masala, Kirkkonummi ja Siuntio. HSL:n hallitus hyväksyi marraskuussa esisopimuksen, jonka perusteella junayhteys Helsingin ja Siuntion välille järjestetään HSL:n tilaamana liikenteenä. Kokeilu toteutetaan 28.3.2016–31.12.2017. Siuntion kunta on valmis rahoittamaan osan kokeilusta.Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti syyskuussa, että Y-junayhteys Kirkkonummen ja Siuntion kautta Karjaalle lopetetaan ensi vuoden maaliskuussa säästösyistä.


Ajassa

HSL-ALUEEN lähijunaverkon ulottaminen Sipoon Nikkilään on tulevaisuudessa järkevää vain, jos radanvarren ja asemanseutujen maankäyttöä tehostetaan huomattavasti. Juna vaatisi radanvarteen noin 20 000 asukasta. Asia käy ilmi HSL:n laatimasta Kerava–Nikkilä-radan tarveselvityksestä, joka valmistui lokakuussa. Selvityksen tavoitteena oli tutkia, onko Kerava–Nikkilä-

rataosuuden avaaminen henkilöliikenteelle yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja liikenteellisesti perusteltua. Selvityksessä tarkasteltiin radan avaamista henkilöliikenteelle vuonna 2025 tai 2040. Ensi vaiheessa Kerava–Nikkilä-vyöhykkeen liikennejärjestelmää kannattaa selvityksen mukaan kehittää bussiliikenteeseen tukeutumalla.

VANTAAN KIVISTÖSSÄ viime kesänä järjestetty kuskittomien bussien kokeilujakso keräsi paljon positiivista palautetta. Suurin osa matkustajista oli tyytyväisiä uudenlaiseen automaattiseen joukkoliikennepalveluun ja haluaisi tulevaisuudessa käyttää kuskittomia busseja osana joukkoliikennettä. Ilta- ja yöaikaan enemmistö toivoisi henkilökuntaa busseihin.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunnitellun Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa. Hankesuunnitelmassa määritellään raitiotien ja pysäkkien sijainti, tarvittavat muutokset katuihin ja selvitetään rakentamisen kustannukset ja hankkeen vaikutukset. Helsinki ja Espoo päättävät hankkeen etenemisestä vuonna 2016. Jos molemmat kaupungit päättävät jatkaa hankkeen valmistelua, aloitetaan yksityiskohtaisempien toteutussuunnitelmien laadinta. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Raide-Jokeri on esitetty toteutettavaksi ennen vuotta 2025. Liikennesuunnitelmiin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla osoitteessa raidejokeri.info.

Infrakustannukset nostavat lippujen hintoja Kuntien sisäisen aikuisten kausilipun hinta nousee ensi vuoden alusta 2,90 euroa 52,40 euroon (30 päivän lipun hinta). Vastaavan aikuisten seutukausilipun hinta nousee 3,80 euroa 102,40 euroon. HSL:n jäsenkunnat tukevat vahvasti etenkin kuntalaisille myytäviä kausilippuja. Ilman kuntien tukea liput olisivat keskimäärin kaksi kertaa kalliimpia.Kunnan sisäisen aikuisten kertalipun hinta nousee 20 senttiä 3,20 euroon. Matkakortin arvolla maksettaessa kertamatka maksaa ensi vuonna 2,06 euroa. Suurin syy lippujen hinnankorotuksiin ovat seudun isojen joukkoliikennehankkeiden – tänä vuonna avatun Kehäradan, ensi elokuussa liikennöinnin aloittavan Länsimetron sekä metrovarikon laajennuksen ja kulunvalvontalaitteiston – aiheuttama infrakustannusten kasvu.

Lue verkossa hsl.fi/matkaketju

VALTTERI HI RVON EN

Raide-Jokerin hankesuunnittelu loppusuoralla

HSL Mobiililippu -sovelluksella ostettu kertalippu näytetään bussissa kuljettajalle. Voimassaoleva lippu on vihreä.

Mobiililippu käy kaikkialla HSL jatkaa juuri julkaistun HSL Mobiililippu -sovelluksen kehitystä. HSL aloitti uuden HSL Mobiililippu -sovelluksen pi”Kun uusi Reittiopas valmistuu 2016, sinne on suunnitteillotoinnin marraskuun lopussa. Sovelluksella voi ti- la mahdollisuus maksaa haettu matka suoraan mobiililipulla. lata kertalipun kaikille HSL-alueen vyöhykkeille, ja Suunnitteilla on myös mahdollisuus tilata lippu ennakkoon lippu käy kaikissa kulkuvälineissä. Ensimmäisenä julkaistiin sekä uusia lipputuotteita kuten vuorokausi- ja lastenlippusovelluksen Android-versio. Windows Phone- ja iOS-puheli- ja”, Vaattovaara kertoo. miin sovellus on tulossa joulukuun aikana. HSL Mobiililippu -sovelluksen käyttökokemusten perusSovellusta ladattiin jo ensimmäisten päivien aikana tuhan- teella mietitään myös sitä, tuotaisiinko busseihin mahdollisiin puhelimiin. suus tarkistaa mobiililippu koneellisesti. ”Mobiililippu on helppo tapa maksaa ”Liikkuminen palveluna” eli MaaS (Mobili”Suunnitteilla on matka: kaikilla on nyt oma lippuautomaatti ty as a Service) -toimijoiden kanssa on käyuusia lipputuotteita taskussa. Mobiililippu on älykkäämpi verty keskusteluja, miten HSL:n mobiililippua ja mahdollisuus sio tekstiviestilipusta: se käy kaikkialla eli hyödynnetään, kun maksetaan HSL-osuuttilata lippu sillä voi matkustaa ja vaihtaa rajattomasti”, ta asiakkaan matkaketjussa. ennakkoon.” sanoo ryhmäpäällikkö Risto Vaattovaara HSL Mobiililippu on osa HSL:n digiHSL:n Matkustajapalvelut-osastolta. julkistusten sarjaa, joka käynnistyi marSovellus on maksuton. Sillä tilattu lippu maksaa saman raskuun alussa verkkokaupan ja sähköisen asiakasohjelman verran kuin kuljettajalta tai konduktööriltä ostettavat kerta- avautumisella. Ensi vuoden aikana HSL tuo asiakkaidensa liput. Voimassaoleva lippu on vihreä, ja se näytetään bussissa käyttöön kaupunkipyörien digipalvelut, mobiililipun seuraakuljettajalle. Muissa kulkuvälineissä lippu näytetään pyydet- van version sekä täysin reaaliaikaisen liikennetiedon koko täessä konduktöörille tai matkalippujen tarkastajalle. HSL-alueelle. Matkakortin lataus onnistuu verkkokaupassa HSL jatkaa HSL Mobiililippu -sovelluksen kehittämistä. arviolta vuoden 2017 alussa. HSL kehittää aktiivisesti digiHSL Mobiililippu-sovellukseen suunnitellaan uusia mak- palveluitaan ja etsii jatkuvasti yhteistyömahdollisuuksia alan sutapoja, esimerkiksi mahdollisuutta maksaa maksukor- muiden toimijoiden kanssa. HE teilla. Lisätietoa: hsl.fi/mobiililippu


Ajassa

HELSINGISSÄ on käynnissä Joukkovoimalla harrastuksiin -hanke, jossa pyritään kehittämään kestävän liikkumisen mahdollisuuksia lapsiperheiden arjessa. Hankkeessa tarkastellaan lasten harrastusmatkojen kulkutapoja Pakilassa ja Viikissä. Hankkeessa on käynnistetty kokeiluja, joissa lapset kulkevat harrastuksiinsa joukkoliikenteellä tai pyörällä.

PARIISIN ilmastokokous kannusti valtioita tekemään julkiseen liikenteeseen liittyviä sitoumuksia päästöjen vähentämiseksi. Ennen kokousta Intia sitoutui lisäämään vähäpäästöistä julkista liikennettä. Benin ja Turkki ovat tehneet suunnitelmat laajentaa kaupunkien raideinfrastruktuuria. Kiina koettaa nostaa julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden kolmannekseen kaupungeissa 2030 mennessä.

Matkustusohjeita nyt myös arabiaksi Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on näkynyt syksyn aikana HSL-alueen joukkoliikenteessä. Matkustamisen tavat ja säännöt eivät voi olla tulijoille tuttuja. Kuljettajat ovat parhaansa mukaan opastaneet turvapaikanhakijoita rahastustilanteissa, mutta kielimuuri on ollut haasteellinen. Busseissa tyypillinen ongelma on ollut se, että turvapaikanhakija on yrittänyt maksaa viidenkympin tai satasen setelillä, josta kuljettajalla ei ole ollut antaa takaisin. Myös se, että bussin kyytiin on pyritty myös muusta kuin etummaisesta ovesta, on aiheuttanut kitkaa matkustamiseen. HSL on reagoinut ongelmiin muun muassa keskustelemalla vastaanottokeskusten henkilökunnan kanssa. ”Emme ole itse lähteneet puhumaan turvapaikanhakijoiden kanssa, koska opastuksesta tulisi tulkin välityksellä kankeaa, mutta henkilökunta vie neuvojamme eteenpäin”, liikennetarkastaja Timo Vahde kertoo. ”HSL on toimittanut maahanmuuttovirastolle hakemuksia, joilla turvapaikanhakijat voivat hakea matkakorttia. Tämä käytäntö on ollut voimassa jo vuodesta 2010. Vastaanottokeskuksissa on jaossa englanninkielisiä matkustusohjeita. Koska suurin osa viimeaikaisista tulijoista puhuu äidinkielenään arabiaa, HSL:ssä on tehty myös arabiankielinen ohje vastaanottokeskuksia varten.” TT

MYYRMÄEN Vantaa-infon palvelupiste avataan remontin jälkeen 7. joulukuuta. Vantaa-infosta voi muun muassa hankkia HSL:n matkakortin, ostaa siihen lisää kautta tai arvoa. Palvelupiste auttaa myös ongelmatilanteissa. Infossa on nyt rauhallinen nurkkaus henkilökohtaiselle neuvonnalle ja tilassa voi tehdä etätöitä langattomalla yhteydellä.

HSL:n sähköbussit liikenteeseen joulukuussa

‫أهالً وسهالً بكم في‬ ‫النقل العام بمنطقة‬ ‫ضواحي هلسنكي‬

Esite_vastaanottokeskuksiin-kuva käännetty_131x210mm_30.10_AR.indd 1

HSL:n tilaamat sähköbussit alkavat näkyä pääkaupunkiseudulla. Ensimmäiset kaksi kotimaisen Linkkerin valmistamaa bussia alkavat kulkea joulukuussa Espoossa linjalla 11. Bussit ovat niin kutsuttuja konversiobusseja eli aiemmin valmistettuja dieselbusseja, joiden koneisto on vaihdettu sähköiseksi. Ensimmäiset kokonaan Linkkerin valmistamat sähköbussit alkavat kulkea arviolta helmi–maaliskuussa Helsingissä linjalla 23 (Rautatientori–Ruskeasuo). Myöhemmin vuoden 2016 aikana sähköbussit liikennöivät myös linjoilla 55 (Rautatientori–Koskela), 51 (Hakaniemi–Malminkartano) ja 16 (Rautatientori–Korkeasaari). Sähköbussit ovat osa ePeli-pilottihanketta, jossa HSL poikkeuksellisesti omistaa kaluston ja vuokraa sitä eteenpäin eri liikennöitsijöiden käyttöön. HSL teki kesällä Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen, jolla se sitoutuu vähentämään joukkoliikenteen päästöjä edistämällä sähköbussien käyttöönottoa.

24.11.2015 9:39:49

HSL:ltä saa ohjeita matkustukseen nyt myös arabian kielellä.

Turvapaikanhakijat voivat ostaa subventoidun kausilipun HSL:n alueelle kuten muutkin alueen asukkaat. Heidän pitää vain esittää matkakortin palvelupisteessä vastaanottokeskuksen asukaskortti ja vastaanottokeskuksen täyttämä HSL:n maahanmuuttajan matkakorttihakemus. Yksittäisiin matkustustarpeisiin vastaanottokeskukset ovat ostaneet asiakkailleen HSL:n kertakortteja. Matkalippu pitää olla kaikilla matkustajilla. ”Jos matkalippujen tarkastaja kirjoittaa turvapaikanhakijalle maksun, ongelmana saattaa kielimuurin ohella olla henkilötietojen tarkistaminen”, matkalippujen tarkastuksen päällikkö Jaakko Heinilä kertoo. Jos turvapaikanhakija on oleskellut maassa vasta pari kuukautta, hänestä ei Matkustajia kohdellaan tasavertaisesti. Turvapaikan­hakijat voivat ostaa subventoilöydy tietoja väestötietojärjestelmästä. dun kausilipun HSL:n alueelle. Vastaanottokeskuksen kortti, johon on kirjattu turvapaikanhakijan tiedot, käy henkilöllisyystodistuksesta. Matkalippujen tarkastajia neuvotaan kohtelemaan turvapaiJos sellaistakaan ei löydy, tarkastaja voi kutsua paikalle poliisin. kanhakijoita lähtökohtaisesti tavallisina matkustajina.”Toisaalta ”Kyseessä voi periaatteessa olla henkilö, jonka viranomai- on olemassa tarkastusmaksulain 10 pykälä, jonka mukaan makset ovat määränneet poistumaan maasta. Toisaalta ulkomaa- susta voidaan vapauttaa, jos henkilö ei ole mielentilansa ja tielaisvalvonta ei ole tarkastajien päätehtävä, joten tarkastajal- tämättömyytensä vuoksi kyennyt hankkimaan lippua. Arkijärle riittää, jos hän pyytää liputonta poistumaan kulkuvälinees- ki ja pelisilmä ovat kaikissa tilanteissa lipuntarkastajan parhaat tä”, Heinilä kertoo. työvälineet.” TT

VA LT T ERI HI RVON EN

Matkalippu joka matkustajalle

Suora yhteys lentoterminaaliin avautuu joulukuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin ja juna-aseman välisen suoran yhteyden arvioidaan avautuvan joulukuun puolivälin jälkeen, kun hissit saadaan käyttöön. Liukuporrastyöt jatkuvat sisäänkäynnillä vielä alkuvuonna. Hissien avautumiseen asti matkustajia palvelee asemalla Tietotien sisäänkäynti, josta on kävely-yhteys sekä bussikuljetus T1- ja T2-terminaaleihin. Sisäänkäynnin avaaminen on viivästynyt aiemmin suunnitellusta, koska rakennustyöt teräs-lasirakenteisella sisäänkäyntikuilulla ovat osoittautuneet arvioitua haastavammiksi.HSL on parantanut Hämeentien ja Mäkelänkadun varresta lentokentälle tehtäviä työmatkoja perustamalla uuden työmatkalinjan 617. Hakaniemen ja lentoaseman välillä liikennöivä uusi yhteys tuo helpotusta niille, jotka joutuvat vaihtamaan lentoterminaalin sisäänkäynnin puuttumisen vuoksi sekä Kehäradan alku- että loppupäässä.


Pasilan aseman liuku­portaat ovat tuttu paikka HSL:n Solmuprojektia vetävälle Riikka Aaltoselle. Hän ei ole ainoa: Pasilan asema on HSL-alueen vilkkaimpia vaihtopaikkoja.

Vaihtamalla paranee Helsingin seudun liikennejärjestelmä tukeutuu tulevina vuosina ja vuosikymmeninä entistä vahvemmin raide­ liikenteeseen ja runkobussiyhteyksiin. Siksi myös vaihdot joukkoliikennevälineestä toiseen yleistyvät – ja helpottuvat. TEKSTI J OHAN N ES LAI TI LA KU VAT TOMMI TU OMI /OTAVAMEDI A


Sähköinen informaatio pitää huolen matkojen sujumisesta Tikkurilan asemalla (ylh.) ja matkakeskuksessa (alh.).

Laajasalossa asuva Raili Hyväri pitää Herttoniemen metroasemaa hyvänä vaihtopaikkana.

Herttoniemen metroaseman ylätasanne ei hehku toimii.­Vaihtopaikan muut ominaisuudet, kuten palvelut tai tai kiiltele, vaikka aurinko paistaakin marraskuisen ostosmahdollisuudet, alkavat merkitä vasta sitten, kun itse vienosti. Asfalttia koristaa harmaa purukumimosavaihto on toimiva. iikki. Sisäänkäynnin edustan katosta tukevat metallipylväät Tällaiseen havaintoon on päädytty myös Helsingin seuon vuorattu lukuisin puoliksi irti revityin tarroin. dun liikenteen (HSL) käynnistämässä Solmu-projektissa. Metrojunat sylkevät matkustajia ulos – neljän minuuSen tarkoituksena on yksinkertaistetusti tutkia, mitä jouktin välein Helsingin keskustasta, neljän minuutin välein Itäkoliikennevälineen vaihtaminen ihmisille merkitsee ja miHelsingin itäisemmistä osista. Matkustaten vaihtamisen kokemusta voisi parantaa. jat nousevat sen jälkeen tottuneesti porAsia on juuri nyt erityisen ajankohtaitaita tai liukuportaita pitkin ylätasanteelnen. Vaihdot joukkoliikenteessä yleistyvät le, mistä moni jatkaa viereisille bussilaitulevina vuosina, sillä liikennejärjestelmä ”Tavoitteenamme tureille. perustuu entistä vahvemmin raide- ja runon vähentää kobussiliikenteeseen. Vuodet 2015 ja 2016 joukko­liikenteen Purukumiasfaltin päällä seisoo myös laatarjoavat aiheesta konkreettisia esimerkvaihtamisesta jasalolainen Raili Hyväri. Hän on matkankejä. matkustajalle nut ensin runkolinjalla 550 Itäkeskukseen ”Tänä vuonna avattiin Kehärata ja ensi aiheutuvaa ja noussut sieltä metroon, joka on tuonut vuonna avataan Länsimetro. Tarkoituksestressiä.” Herttoniemeen. Nyt hän odottaa bussina on saada joukot kulkemaan raiteilla”, aan kotiin. kertoo Solmu-projektin projektipäällikkö, ”Minusta tämä on ollut sujuvaa. Tämä HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Riikka on riittänyt minulle, ja vuorot pelaavat Aaltonen. hyvin yhteen”, Hyväri kertoo. ”Tavoitteenamme on vähentää joukkoliikennevälineen ”Herttoniemestä on helppo lähteä mihin vain. Metro on vaihtamisesta matkustajalle aiheutuvaa stressiä.” todella toimiva.” Kehäradan myötä junasta on tullut osa yhä useamman Vieressä seisova nainen kuulee keskustelumme ja sen, vantaalaisen matkaketjua. Metron laajeneminen länteen että on kyse HSL:stä. Hän haluaa antaa palautetta siitä, että Ruoholahdesta Matinkylään taas tarkoittaa sitä, että Eteläliikennevälineiden aikataulut sovitettaisiin vaihtopaikoissa Espoosta Helsingin keskustaan matkustavien on vaihdettaparemmin yhteen. va bussista metroon pääasiassa joko Matinkylässä tai TapiNiin itsestään selvältä kuin asia kuulostaakin, matkustaolassa. Suorat bussilinjat Länsiväylää pitkin Kamppiin lakjan näkökulmasta joukkoliikenteessä tärkeintä on, että se kaavat.


Herttoniemen metroasema ja bussiterminaali eivät koreile ulkonäöllään, mutta yhteydet pelaavat.

Irlantilainen Tom Murphy löysi Tikkurilassa helposti oikealle laiturille matkallaan Järvenpäästä lentoasemalle.

Roope Miettinen matkustaa junalla Malmilta Lahteen. ”Junasta junaan vaihto sujuu hyvin, mutta junasta bussiin on joskus vaikeampaa”, hän sanoo.

Ylipäätään bussien rooli joukkoliikenteen vaihdoissa väheEi sillä, että liikennevälineen vaihtajan elämä täälläkään nee ratkaisevasti seuraavien kymmenen vuoden aikana. Sololisi pelkkää herkkua. mu-projektissa on vertailtu Helsingin seudun kymmentä ”En tykkää tästä ollenkaan”, sanoo Kuusikossa asuva Evi vilkkainta vaihtopaikkaa vuosina 2014 ja 2025. Vertailussa Nevalainen, joka vaihtaa bussista bussiin Tikkurilassa. Kätutkittiin sitä, kuinka paljon ja mihin liikenvelymatkat ovat hänen mukaansa pitkiä ja nevälineeseen kussakin vaihtopaikassa aaopasteet puutteellisia. mun ruuhkahuipussa noustaan. ”Vanha oli paljon parempi.” Vielä vuonna 2014 kymmenen yleisimTikkurilassa Dixin laajennusosan ramän vaihdon joukkoon ylsi vaihtaminen kentaminen vaikuttaa auttamatta bussiliibussiin Kampissa ja Pasilassa, mutta vuonkenteeseen ja aiheuttaa poikkeusjärjestelyLentokoneen na 2025 vilkkaimmissa vaihtopaikoissa jä, vaikka itse terminaali toiminnassa onkin. noustaan aamuruuhkassa vain raideliikenSuuret massat asemalla liikkuvat kuitenkin kuvan nähdessään teen kyytiin. asemasillan kautta, missä homma toimii paei vain voi eksyä. Tässä tavallaan kiteytyy koko liikennejärremmin. jestelmän idea: bussit keräävät matkustajia Monet vaihtavat junasta junaan – tai väkeskuksiin, joista muodostuu tiivis raideliihintäänkin bussista junaan. Siihen Tikkurikenneyhteys eri puolille Helsingin seutua. la tarjoaa erinomaiset olosuhteet – oli sitten Tikkurilan asema tarjoaa tästä oivan esimenossa minne päin Suomea tahansa. merkin. Asemalle on kuljettu bussilla en”Omalta osaltani tämä on toiminut hynenkin, mutta Kehäradan myötä juna tarjoaa entistä enemvin”, sanoo Malmilta Lahteen matkustava Roope Miettinen. män vaihtoehtoja. Samalla myös bussiterminaalia ja rauta”Ei mitään ongelmaa. Todella helppoa. Lentokoneen kutieasemaa on kehitetty: nyt bussiterminaali on kokonaan kavan nähdessään ei vain voi eksyä”, sanoo puolestaan irlantitettu, ja aseman yhteyteen on noussut uusi Dixi-kauppakeslainen Tom Murphy, joka odottaa Tikkurilan neloslaiturilla kus, joka laajenee edelleen. junaa lentoasemalle.


Panu Liesiö matkustaa Martinlaaksosta Otaniemeen Huopalahden aseman kautta. Hän toivoo, että aikataulut osuisivat paremmin yhteen.

Opastaminen on yksi asia, johon Solmu-projektissa kiinnitetään huomiota. Piktogrammit – kuten lentokoneen kuva lentoasemalle kulkevan junan aikataulunäytössä – tarjoavat opastamiseen yhden mahdollisuuden. Joissain tapauksissa ainoan mahdollisuuden. Esimerkiksi rautatieasemien opasteita ohjaavat Euroopan unionin säädökset, joissa on tarkoin määritelty, mitä tekstiä opasteet saavat sisältää. Pasilan asemarakennuksessa busseihin ja raitiovaunuihin voi opastaa vain sinipohjaisin raitiovaunun ja bussin kuvin. Tarkempia opasteita voi sijoittaa lähtökohtaisesti vasta aseman ulkopuolelle. Oman haasteensa opastamiseen tuo se, että joukkoliikenteen solmukohdissa kohtaavat monet toimijat. Junaradoista ja rautatieasemista vastaa Liikennevirasto, raitioteistä Helsingin kaupungin liikennelaitos, kaduista ja teistä joko kaupungit, kunnat tai Ely-keskus. ”Olemme tehneet tässä asiassa paljon esityötä kaupunkien, infrastruktuurin omistajien, Liikenneviraston ja muiden pääasiallisten toimijoiden kanssa”, Solmun projektipäällikkö Aaltonen kertoo. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoituksena olla yhteydessä myös kaupallisiin toimijoihin. Lopulta kaiken takana on kuitenkin liikenteen toimivuus. Aamuruuhkan jälkihöyryt marraskuisena torstaiaamupäi-

vänä Huopalahden asemalla osoittavat, että vaihtopaikka muuttuu toimivaksi varsin pienin teoin. Huopalahti on runkolinjojen risteysasema: kehäradan Ija P-junat kohtaavat tässä rantaradan junat, ja samalla poikittaisyhteyksiä palvelee runkolinja 550. Huopalahdessa pääosin bussiliikenteelle pyhitetty Eliel Saarisen tie kulkee suoraan asemalaiturien alla tunnelissa, ja pysäkkien näytöt kertovat sekä seuraavien bussien että junien lähtöajat ja määränpäät. ”Tässä kyllä löytää. Aika hyvin nämä linjat on merkattu”, kertoo Panu Liesiö, joka on matkalla Martinlaaksosta kouluun Otaniemeen. Hän vaihtaa parhaillaan I-junasta bussiin numero 552. Keskeisin parannusehdotus ei ole yllättävä. ”Jos niitä busseja kulkisi tiheämmin.”

Vantaalainen Evi Nevalainen kritisoi Tikkurilan bussiterminaalin pysäkkijärjestelyjä.


MI KKO RYHÄN EN

”Tavoitteenamme on säilyttää kaikki se, mitä vanha Reittiopas osaa ja opettaa uusi palvelemaan ihmisiä reaaliaikaisesti, ketterästi ja tyylikkäästi”, sanoo uuden Reittioppaan kehitystä HSL:ssä vetävä Petro Tamminen.

Reittiopas syntyy uudelleen

Vanha kouluttaa poikasestaan itseään ketterämmän Raitiovaunu kolistelee kotipysäkkiäsi kohti kuuden korttelin päässä. Et vielä näe etkä kuule sitä, mutta puhelimesi ruudulta näet sen tarkan sijainnin. Huomaat, että ehdit mainiosti vielä livahtaa kioskille hakemaan kahvia ennen kuin kyyti saapuu. HSL:ssä kehitetään nyt uutta Reittiopasta, joka alkaa tarjota matkalaiselle reaaliaikaista kulkutietoa kaikista HSL-alueen busseista, ratikoista, lähijunista ja metroista. ”Uudesta Reittioppaasta tulee asiakkaillemme kaupungin avain, joka räätälöidään erityisesti mobiilikäyttäjien tarpeisiin. Se paikantaa käyttäjän, vastaa aina juuri käyttöhetken tiedontarpeeseen ja kertoo, mitä ympärillä tapahtuu. Matkaaja ei myöhästy yhdestäkään kulkuvälineestä sen takia, ettei ehtinyt saada tietoa sen liikkeistä ajoissa”, HSL:n informaatiojärjestelmät-ryhmän päällikkö Kerkko Vanhanen kuvailee. Vanha, rakastettu Reittiopas uudistetaan, koska se ei pystyisi ilman mittavaa remonttia sulattamaan valtavaa joukkoliikennevälineistä saatavaa reaaliaikaisen tiedon määrää. Reaaliaikaisen kulkutiedon keräämisen taas tekee mahdolliseksi HSL:n uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä, joka alkaa ensi vuonna välittää tietoja pysäkkien ja ­terminaalien näytöille sekä uuteen Reittioppaa-

seen. Tarkoituksena on, että vanha ja uusi Reittiopas vaihtavat läpsystä vuoroa ensi syksynä. Uuteen Reittioppaaseen on tulossa reaaliaikaisuuden kyljessä myös paljon muuta. ”Tavoitteenamme on säilyttää kaikki se, mitä vanha Reittiopas osaa ja opettaa uusi palvelemaan ihmisiä reaaliaikaisuuden lisäksi ketterästi ja tyylikkäästi. Käyttäjä pystyy esimerkiksi paremmin vaikuttamaan siihen, mitä linjoja haluaa suosia. Reitteihin saa halutessaan räätälöityä mukaan pyörällä ja autolla kuljettavia osuuksia”, luettelee projektipäällikkö Petro Tamminen. Hän vetää HSL:ssä uuden Reittioppaan kehitystyötä. Uusi Reittiopas tarjoaa valmistuttuaan tietoja myös liityntäparkkien paikkatilanteesta, jolloin oman auton ja julkisen liikenteen käytön yhdistäminen tulee helpoksi. Kulkija saa myös räätälöidyn tiedon juuri hänen reittiinsä vaikuttavista liikennehäiriöistä – turha tieto suodatetaan pois. Uutta on myös se, että uuden Reittioppaan kautta ihminen voi tehdä reittihakuja koko Suomeen, sillä sitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. HSL:n Reittioppaan lisäksi myös Liikenneviraston Matka.fi-palvelu uudistuu.­ Liikenneviraston keräämien joukkoliikenne­ ­ tietojen yhdistäminen Reittioppaaseen tuo ruu-

dun näpäytyksen päähän valtakunnalliset reitit ja yhteydet. Kehitystyössä johtotähtenä on avoimuus. Avointen tietorajapintojen lisäksi Uusi Reittiopas perustuu avoimeen lähdekoodiin. Uuden Reittiopaan käyttämä Open Street Map -karttajärjestelmä pohjautuu vapaaehtoisten tekemän karttaan. Samoin uuden Reittioppaan reitityksiä tekevä algoritmi on syntynyt kansainvälisillä talkoilla. Uuden Reittioppaan koodi julkaistaan aina, kun jotain uutta on syntynyt, ja esimerkiksi kaikki Suomen kunnat voivat halutessaan tulla mukaan kehitystyöhön. Norjassa selvitetään nyt, miten he voisivat hyödyntää uuden Reittioppaan kehitystyötä omassa palvelussaan. ”Koodia voi vapaasti hyödyntää ja parantaa, kunhan julkaisee työnsä niin, että se on kaikkien käytettävissä”, Tamminen sanoo. Myös uuden Reittioppaan varhainen kehitysversio on jo kaikkien käytettävissä. ”Kehitysversion kokeileminen Digitransit.fi-sivulla ja palautteen antaminen on hyvä tapa vaikuttaa lopputulokseen: mitä enemmän saamme palautetta, sitä parempi tästä tulee”, Tamminen sanoo. HE Kokeile uuden Reittioppaan varhaista kehitysversiota osoitteessa: Digitransit.fi


KUVAT MI KKO RYHÄ N EN

Aktiivikäyttäjä odottaa kätevää mobiiliversiota

”Käytän uutta Reittiopasta varmaan pelkäs­ tään puhelimella”, arvioi ulkoministeriön verkkopäätoimittaja Laura Rantanen.

Ulkoministeriön verkkopäätoimittajana työskentelevä Laura Rantanen on Reittioppaan tehokäyttäjä. ”Avaan Reittioppaan aina, kun menen jonnekin Helsingissä – myös silloin, kun pyöräilen tai kävelen. Vain työmatka hoituu ilman”, Rantanen sanoo. Uudelta Reittioppaalta Rantanen odottaa kuumeisesti yhtä parannusta: sitä pitää olla helppo käyttää mobiililaitteilla. ”Mobiiliversion puuttuminen on ainoa miinus nykyisessä. Käytän uutta Reittiopasta varmaan pelkästään puhelimella, kun se on mahdollista.” Uuden Reittioppaan tarjoamaa reaali­aikaista tietoa Rantanen uskoo tarvitsevansa enemmän matkan aikana kuin ennen matkaa.

”Joulukuussa pilkkopimeässä ei näe yhtään, missä bussi on menossa. Varsinkin, jos joutuu käyttämään vieraampia linjoja, on tosi tärkeää, että saa tiedon siitä, missä kuljetaan ja milloin pitää jäädä pois.” Lastenvaunujen kanssa paljon liikkuva Rantanen haluaisi uuteen Reittioppaaseen tiedot myös esteettömyydestä:”Vaunujen kanssa on stressaavaa arvailla, onko seuraavassa ratikassa matala lattia ja mahtuuko sisään, jos on. Olisi kiva tietää etukäteen, mihin ratikkaan kannattaa yrittää.” HE

Teräsmies tekee kehittäjän elämän helpoksi Scrummaster Samuli Heljo on uuden Reittioppaan kehitystiimin teräsmies ja lammaskoira: hän syöksyy paikalle ennen kuin muut ovat pulassa. Tehtävänä on auttaa tiimiä onnistumaan. Lisäksi Heljo koodaa myös itse. Uutta Reittiopasta tehdään ketterän ohjelmistokehityksen Scrum-menetelmällä. Uutta syntyy kahden viikon sykleissä, joiden aikana koodaajat ja graafikot suunnittelevat, toteuttavat ja esittelevät uuden kokonaisuuden. ”Toteutamme näitä kahden viikon sprinttejä, kunnes maailma – ja uusi Reittiopas – on valmis”, Heljo kertoo. Marraskuussa uuteen Reittioppaaseen esimerkiksi upotettiin Helsinkiin ensi keväänä saapuvat kaupunkipyörät. Palvelu osaa sen ansiosta kertoa, missä telineissä kaupunkipyöriä on saatavilla, missä on tilaa palautukseen ja millä reitillä on nopeampaa noutaa fillari kuin odottaa ratikkaa.

Uusi Reittiopas kasataan osittain avoimen lähdekoodin komponenteista. Käyttöliittymä syntyy omin voimin. ”Otamme valmiita legopalikoita ja lisäämme itse liiman väliin. Se kannattaa, koska olisi posketon homma tehdä kaikki itse. Esimerkiksi valmiilla avoimen lähdekoodin reititystyökalulla säästämme paljon aikaa ja rahaa.” Joka päivä myös uuden Reittioppaan vastasyntynyt koodi julkaistaan avoimena lähdekoodina Github.com-palvelussa. Koodia saa kuka tahansa katsoa, kommentoida ja hyödyntää, mutta tulokset pitää myös julkaista avoimena lähdekoodina. Nykyinen Reittiopas on suosittu, ja uudistus herättää paljon intohimoja – myös uuden Reittioppaan kehittäjissä:”Koska tiedän, että tulen käyttämään tätä paljon itse, en halua mitään kuraa: haluan tästä sairaan hyvän”, Heljo tiivistää tavoitteensa. HE

Scrummaster Samuli Heljon tehtävänä on auttaa uuden Reitti­ oppaan kehitystiimiä onnistumaan. ”Haluan tästä sairaan hyvän”, Heljo kuvaa tavoitettaan.

Paras yhteys kotoa Kajaaniin? –­Reittiopas koko Suomeen

”Teemme HSL:n kanssa yhteistyössä sen, mitä molemmat muuten tekisivät erikseen”, sanoo Martin Johansson. Hän on Liikenneviras­ tossa avoimen Reittioppaan ja Matka.fi:n projektipäällikkö.

Kun Reittiopas uudistuu, se saa samalla valtakunnallisen sisaruksen. Reittioppaan kylkeen liitetään Liikenneviraston Matka.fi-palvelu, joka tarjoaa matkalaisille reittejä julkisilla kulkuneuvoilla koko Suomeen – vaikka Vantaan Varistosta Kuusamon Käylään. ”Tavoitteena on joukkoliikenteen käytön lisääminen ja aikataulu- ja reittitiedon tuominen ihmisille mahdollisimman helposti saataville. Tämä on peruspalvelu, josta näkee kaikki vaihtoehdot tasapuolisesti. Teemme HSL:n kanssa nyt yhteistyössä sen, mitä muuten molemmat tekisivät erikseen”, sanoo Martin Johansson, joka on Liikennevirastossa avoimen Reittioppaan ja Matka. fi:n kehityksen projektipäällikkönä. Liikennevirasto kerää uuden Reittioppaan käyttöön tiedot koko Suomen joukko­

liikenteestä. Aikataulutietojen lisäksi esimerkiksi junista saadaan myös reaaliaikaista kulkutietoa. Johanssonin mukaan uuden Reittioppaan ja Matka.fi:n kehitys avoimen lähdekoodin periaatteilla on erityisen tärkeää. ”Avoimen datan ja koodin pohjalta kuka vain voi kehittää uusia palveluita, joista matkustajat valitsevat sitten parhaat.” Suomalaiset kunnat voivat myös ottaa palvelun käyttöönsä, kunhan lataavat julkisen liikenteensä tiedot Liikenneviraston tietokantaan. ”Jos kaupunki haluaa, se voi myös räätälöidä tästä itselleen vielä sopivamman palvelun. Kaikki on mahdollista, kun kehitystyö ja data ovat avoimia.” HE


Ennen matkaa

Reittiopas

Uusi syksyllä 2016 käyttöön otettava Reittiopas tunnistaa tiedonhakijan sijainnin ja kertoo reaaliaikaisesti, missä lähettyvillä olevat liikennevälineet sijaitsevat ja milloin ne saapuvat pysäkille. Näin matkan suunnittelu helpottuu entisestään ja sen voi tehdä vaikka tien päällä käynnykällä.

2 6 min 2 40

Reittiopas näyttää lähialueen reaaliaikaisen tilanteen ilman erillistä hakua.

Odottaess

40

2 min

• • Linja 43 poikkeusreitill

1500 650

Asemien, terminaalien näytöillä näkyy reaalia bussi tai raitiovaunu o pysäkille. Uudistuksen reaaliaikainen matkus laajenee koko HSL-alu koko bussi-, raitiovaun lähijunaliikenteen.

Reaaliaikainen tieto kaikista liikenne

pysäkkinäyttöä

Reittiopas

2 40DElielinaukio

Haagan paloasem

2 Reittioppaassa voi tarkkailla tiettyä lähtöä, jolloin matkan seuranta ja oikealla pysäkillä pois jäänti helpottuu.

kokoomanäyttöä

1 min

Ruskeasuon varikk

2 min

Ruskeasuo

3 min

Tilkka

4 min

Kuusitie

6 min

Tullinpuomi

Järjestelmän sydän

Poikkeustilanteessa OMM – Liikenteen hallinta ja seuranta Liikenteen seuranta ja hallinta -sovellus, OMM, on informaatiojärjestelmän pääkäyttöliittymä. OMM:n avulla HSL:n ja liikennöitsijöiden työnjohto mm. seuraa ja ohjaa liikennettä reaaliajassa. Sovelluksella voidaan myös hyväksyä ajamattomia lähtöjä ja luoda poikkeusreittejä.

Äkilliset reittimuutokset tehdään uudessa liikenteen seuranta- ja hallintasovelluksessa. Tieto siitä, että ajoneuvo on poikkeusreitillä, välittyy esimerkiksi pysäkkien ja asemien näytöille, reittioppaaseen sekä bussien omille sisänäytöille. Poikkeusreitti välitetään samalla kuljettajan infopäätteelle. Uusi reitti piirtyy karttana sekä pysäkkilistauksena kuljettajalle. Kuljettaja saa myös laitteen viestitoiminnon avulla tietoa poikkeusjärjestelyn syystä. Poikkeustilanteessa asiakas saa tiedon muuttuneesta reitistä tai aikataulusta kännykästä, pysäkkinäytöltä, hsl.fi:stä, Reittioppaasta tai suoraan kuljettajalta. Uusi Reittiopas voi myös suunnitella reitin uudestaan, mikäli suunniteltu vaihto on epäonnistumassa.


Milloin bussi tulee? Tieto kulkee pian reaaliajassa

HSL:n uusi, vuonna 2016 käyttöönotettava, Lippu- ja informaatiojärjestelmä parantaa merkittävästi matkustajainformaatiota. Nykyään reaaliaikaiset tiedot saadaan vain raitiovaunuista ja noin kolmasosasta Helsingin busseja, mutta syksyllä 2016 tämä koskee kaikkia HSL-alueen liikennevälineitä. Asiakas saa sekä ennen matkaa että matkan aikana ajantasaista tietoa liikennevälineen kulusta niin pysäkkinäytöistä kuin kännykästäkin. Reaaliaikainen matkustajainformaatio parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja tekee joukkoliikenteestä entistä luotettavampaa.

sa

n ja pysäkkien aikaisesti, milloin on tulossa n myötä stajainformaatio ueelle ja kattaa nu-, metro- ja

8000 1500 180

evälineistä

kuulutustiedostoa

kilometriä kaapelia

ajoneuvolaitteistoa

Matkan aikana

ma

Matkan etenemistä helpottavat busseissa ja raitiovaunuissa olevat sisänäytöt sekä kuulutukset, jotka kertovat asiakkaalle seuraavan pysäkin nimen. Näin myös pimeässä oma pysäkki löytyy helposti. Matkan aikana omaa reittiä ja sen etenemistä voi seurata myös Reittioppaasta.

ko

300 tunnistavaa liikennevaloa PARTURIKAMPAAMO

Liikennevalojen määrä kasvaa vielä. Kaikkien seudun liikennevalojen on lopulta tarkoitus olla mukana järjestelmässä.

40

Kuljettajan infopääte

Elielinaukio Tilkka Ruskeasuo Ruskeasuon varikko Haagan paloasema 2

1

5

Kuljettaja kirjautuu järjestelmään ja lähdölle (lähtöketjuun) uudella kuljettajapäätteellä, joka tarjoaa kuljettajalle tietoa linjan reitistä sekä karttapohjalla että pysäkkilistauksena. Sen lisäksi kuljettaja saa kuljettajapäätteen avulla tietoa poikkeusreiteistä ja liikennehäiriöistä sekä voi seurata aikataulussa pysymistä ja oman linjansa edellisen ja seuraavan lähdön etenemistä. Päätteen kautta välittyvät myös puhelut ja viestit työnjohdon ja kuljettajan välillä.

Vasemmalla saman linjan seuraava lähtö (2 min etuajassa), keskellä oma lähtö (1 min myöhässä) ja oikealla edellinen (5 min myöhässä).

Liikennevaloetuudet Liikennevaloetuudet laajenevat uudistuksen myötä koko HSL-alueelle. Liikennevalot tunnistavat bussin tai raitiovaunun lähestyvän, ja valot vaihtuvat vihreäksi mahdollisimman pian. Liikennevaloetuuksien avulla joukkoliikennematkat nopeutuvat ja liikennöinnistä tulee täsmällisempää.


Halusimme tehdä pysäkistä niin hienon, ettei kukaan haluaisi rikkoa sitä.

LASTEN RAKENTAMA PYSÄKKI ILAHDUTTAA TEKSTI J EN N I U U SI LEHTO KU VA TOMMI TU OMI /OTAVAMEDI A

Onni ja Alda Aflatuni, Miisa Haverinen ja Antonio Leberov suunnittelivat ja rakensivat omannäköisen bussipysäkin rikkinäisen tilalle Vantaan Ylästössä.

Pirteän värinen hymyilevä bussipysäkkikaksikko ilahduttaa vantaalaisia Ylästöntien varrella. Pysäkkien takana on vantaalainen varhaisnuorten ryhmä, joka kyllästyi katselemaan rikkinäistä ja töherryksiä täynnä olevaa koulupysäkkiään kaksi vuotta sitten. 12-vuotias Onni Aflatuni kavereineen päätti rakentaa itse uuden pysäkin rähjäisen tilalle. ”Halusimme tehdä pysäkistä niin hienon, ettei kukaan haluaisi rikkoa sitä”, sanoo projektissa mukana ollut 11-vuotias Alda Aflatuni. Nuoret kertoivat suunnitelmastaan kirjeellä Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenoselle, joka innostui ajatuksesta heti. Nuoret saivat työtilat, rakennusmateriaalit ja asiantuntija-apua kaupungilta sekä joukolta vantaalaisia yrityksiä.

Nuoret rakensivat oman ideansa pohjalta kaksi erikokoista bussipysäkkiä, jotka pitävät toisiaan kädestä. ”Ylästössä asuu paljon lapsia, siksi halusimme tehdä lapsille oman pienemmän pysäkin”, Onni Aflatuni kuvailee. Pysäkkien vieressä seisovat roskapöntöt muistuttavat vihaisia koiria, jotka pidetään tyytyväisenä roskilla. Pimeällä pysäkit loistavat värillisten led-valojen ansiosta. Nuorten mielestä parasta projektissa oli yhdessä tekeminen ja se, että pääsi tekemään jotain hyödyllistä oman asuinalueensa eteen. ”Tuntuu hienolta, että onnistuimme tässä. Saimme näyttää, että me nuoret pystymme tosi isoihin juttuihin, jos meille vain annetaan siihen mahdollisuus”, Onni Aflatuni sanoo.


Tšekkitaitelija tuo katusoittajat raitiovaunuun

Päättäri

Taiteilija Kateřina Šedá ihmetteli Helsingin vierailullaan raitiovaunujen penkkien asettelua – osassa vaunuja vierekkäiset istuimet ovat toisistaan erillisissä linjoissa. Šedá tulkitsi tilaratkaisun tukevan suomalaisten varautuneisuutta ja halua pysytellä erillään toisistaan. Ensi keväänä ratikkamatkustajille tarjoutuu tilaisuuksia keskusteluun, kun IHME-nykytaidefestivaalin pääteos Ratikkasoittajien kiertue valtaa raitiovaunut 14.–20.3.2016 ruuhka-aikojen ulkopuolella. IHME tilaa teoksen Šedálta, joka kutsuu kiertueelle esiintymään kansainvälisten katusoittajien parhaimmistoa. HSL ja HKL ovat IHME-nykytaidefestivaalin kumppaneita ja lahjoittavat palkinnot IHME-festivaalin syksyn ja kevään yleisökilpailuihin.

käsittelivät yliluonnollisia ilmiöitä. ”Valmistaudu hämmästymään Annelin aavemaisesta kyvystä tietää, onko ratikka myöhässä”, Guardianin esittelyteksti varoittaa. Muita Guardianin suosittelemia videoita ovat muun muassa Adidaksen, Lipton teen ja Samsung Galaxyn mainokset. HSL:n videon on suunnitellut mainostoimisto 358 ja ohjannut Teemu Niukkanen.

HELSI N GI N KAUPUN GI N MUSEON KUVA-A RKI STO

Pysäkki V EI KKO SOMERPURO

HSL:N Anneli ja etiäiset -mainosvideo kipusi seitsemän valitun joukkoon, kun brittilehti Guardianin listasi viime aikojen kiinnostavimpia mainoksia. Kampanjassa esitellään ihmisiä, joilla on piileviä voimia, joita HSL:n kanta-asiakas saa käyttöönsä HSLtunnuksella ja matkakortilla. Guardian esittelee mainoksen olevan taitavasti tehty parodia 1970-luvun tv-ohjelmista, jotka

Metron rakentamisessa auttoi Helsingin suurin pakastin Rautatientorilla saattoi syksystä 1976 alkaen nähdä merkillisiä putkia. Menossa oli metron rakentaminen Itä-Helsingistä keskustaan. Pääkaupungin luja peruskallio oli ollut tunneleitten tekijöille kiitollista louhittavaa, mutta ydinkeskustan alla heille tuli vastaan Kluuvin ruhje, rapautuneesta kalliosta, savesta ja liejusta muodostunut kiila, joka ulottuu Töölönlahdelta pitkälle Kruununhakaan. Tunneleiden tekeminen saviseen maastoon onnistui niin, että maaperä jäädytettiin. Maahan työnnettiin putkia ja putkiin Freon 22-nimistä jäädytysainetta. Jäätynyt maa irrotettiin varovaisin

Normalisoidaan pyöräily Pyöräily on ihmiselle hyvästä. Pyöräily tarjoaa sopivan katkon ajatuksille, kun ihminen siirtyy kotoa töihin tai päinvastoin. Pyöräily on elämys niin lämpimänä kevätaamuna kuin pimeänä ja sateisena joulukuun iltapäivänä. Pyöräily tekee hyvää mielelle. Pyöräily tekee myös onnelliseksi. Kysykää vaikka tanskalaisilta ja hollantilaisilta, jotka keikkuvat onnellisuustilastojen kärjessä. Pyöräily on järkevää ja halpaa. Se on halpaa myös yhteiskunnalle: ei tarvitse rakentaa kalliita moottoriteitä saati metrotunneleita. Pyörätien saa pikkurahalla kulkemaan sinne, minne autolla ei pääse. Pyöräily estää ruuhkien syntymistä ja parantaa kansanterveyttä.Miksi sitten vain joka kymmenes pääkaupunkiseutulainen ajaa pyörällä oman auton tai joukkoliikenteen sijaan? HSL kysyi seudun asukkailta, miksi he eivät pyöräile enemmän. Selvisi, että pyöräilyä rasit-

Matkaketju Matkaketju on HSL:n sidosryhmälehti. 6. vuosikerta.

taa mielikuva urheilusta, josta on nautinto kaukana. Aamuisen ja iltaisen hikisuorituksen yhdistäminen työpäivään on vaikeaa. Pitäisi olla urheilupyörä, tiukat trikoot, suihku ja vaihtovaatteet joka päivä silitettynä konttorilla. Ei ihme, jos tuntuu työläältä. Urheilupyörä on niin kallis, ettei sillä uskalla käydä asioilla, jossa joutuisi jättämään pyörän varkaiden armoille.Meillä on ilosanoma. Pyöräily ei ole urheilua vaan yksinkertainen ja helppo tapa liikkua. Polkiessa ei tarvitse tulla hiki, ja pyörällä voi kulkea helposti myös toimistovaatteet päällä. Jos Hollannissa tulet työpalaveriin hikisenä, kollega kysyy ”miksi ajoit liian lujaa?”. Hyvä kysymys. Kulkuvälineeksi kannattaa hankkia vehje, jota kukaan ei viitsi pölliä. Kun poljet rennosti ja halvalla, huomaat kuinka hauskaa pyörällä ajo olikaan. Ihan niin kuin lapsena. MF

TOIMITUS   päätoimittaja Mari Flink, puh. 040 715 0440 toim. sihteeri Hanna Eriksson, puh. 040 6870 500 Eeva Jakobsson, puh. 045 632 2800 Johannes Laitila, puh. 050 414 0111 Tapio Tolmunen, puh. 050 385 5055 Sami Jokivirta, puh. 040 506 3259 Suvi Lahti, puh. 050 532 3079

räjähdyksin. Kun tunnelit oli louhittu,­valurautaelementit saivat korvata kalliokaton, joka muualla metron maanalaisella osuudella kaartuu vahvana tunneleiden ylle. Elementit oli suunniteltu kestämään sekä maan että pohjaveden paine. Kluuvin ruhjeen tunnelityöt kestivät marraskuuhun 1977 asti, ja niiden tuloksena metrojunat kulkevat valurautaputkissa noin viidenkymmenen metrin matkan Mikonkadun ja Kaivokadun kulmassa. Nokkelat toimittajat keksivät nimittää Kluuvin työmaata Helsingin suurimmaksi ja kalleimmaksi pakastimeksi. TT

Mittari 7834

on HSL:n bussien ja ratikoiden käyttämien pysäkkien kokonaismäärä.

3251

Helsingissä on pysäkkejä melkein yhtä paljon kuin Espoossa (1784 pysäkkiä) ja Vantaalla (1564) yhteensä.

70

pysäkkiä mahtuu Suomen pienimpään kuntaan Kauniaisiin, jonka pinta-ala on vain 6 km2.

TOIMITUSNEUVOSTO   Suvi Rihtniemi (pj), Mari Flink, Anne Kandolin, Anne Koivisto, Satu Koskinen, Leena RautanenSaari, Heli Rautio, Pirkko Repo, Heli Skippari, Annamari Ruonakoski. Jakelu: Johanna Asunmaa, puh. 040 579 5097 sähköpostit etunimi.sukunimi@hsl.fi

46

HSL:n lähijunaliikenteen asemista 15 on Helsingissä, 14 Vantaalla. 10 Espoossa, 5 Kirkkonummella ja 2 Keravalla.

LEHTI Taitto: Otavamedia asiakasviestintä Kansi: Tommi Tuomi/Otavamedia Paino: Lönnberg Painot Oy Paperi: G-print 90g Painos: 8 000 kpl ISSN: 1799-1862


METKAA MATKAA ETUJEN MAAILMAAN HSL on käynnistänyt asiakasohjelman, jonka edut HSL:n kanta-asiakas saa käyttöön HSL-tunnuksella ja matkakortilla. HSLtunnuksen avulla asiakas saa muun muassa personoituja informaatiopalveluita HSL.fi:stä ja Reittioppaasta sekä erilaisia etuja ja alennuksia HSL:n kumppaneiden tuotteista ja palveluista. Tunnuksen voi luoda osoitteessa www.hsl.fi/asiakasedut. HSL:llä on nykyisin noin 900 000 aktiivista matkakorttiasiakasta ja 80 000 HSL-tunnuksen luonutta asiakasta. ”HSL-tunnuksen hankkineet matkustajat saavat entistä personoidumpia palveluita ja viestintää. Voimme muun muassa osallistaa heidät nykyistä paremmin linjastosuunnitelmiin, joita heidän asuinalueellaan laaditaan ja tarjota etuja, jotka sopivat juuri kyseisen asiakkaan elämäntilanteeseen”, HSL:n asiakkuusmarkkinointipäällikkö Sami Jokivirta sanoo. Matkakortilla tai HSL-tunnuksella saa nyt alennuksia Helsingin seudun kaupoista, ravintoloista, autovuokraamoista, lehtitilauksista tai vaikkapa teatterista. Lista voimassaolevista eduista löytyy osoitteesta hsl.fi/ asiakasedut. Edun lunastaminen vaihtelee kumppanikohtaisesti. Alennuksen voi lunastaa verkossa kirjautumalla HSL-tunnuksella tai näyttämällä matkakorttia kumppaniliikkeessä. Asiakasohjelmassa on myös arvontoja, joissa voi voittaa esimerkiksi lippuja kaupunkitapahtumiin. Arvontoihin osallistuminen edellyttää HSL-tunnuksen luomista. HSL-tunnuksella voi lisäksi tilata suoraa ja henkilökohtaista infoa muutoksista ja poikkeuksista omilla reiteillä ja kommentoida kaikkia HSL.fi -palvelun sisältöjä. SJ

Matkaketju 4/2015  

Helsingin seudun liikenteen sidosryhmälehti Matkaketju 4/2015.

Matkaketju 4/2015  

Helsingin seudun liikenteen sidosryhmälehti Matkaketju 4/2015.