Page 15

sen menestyjä on urakameleontti, joka taipuu työelämässä notkeasti eri osaamisalueiden tehtäviin. – Pitää oppia oppimaan. Uran aikana voi joutua uudelleenkouluttautumaan useamman kerran. Näyttää siltä, että tulevaisuudessa ihminen ei pärjää enää yhdellä osaamisella. Kun toimialojen rajat hämärtyvät ja limittyvät, ihmisiltä vaaditaan joustavuutta ja kimmoisuutta, Kokko linjaa. Vaikka tulevaisuudessa ydinammattiosaamiseen kytkeytyy monia ennakoimattomia osaamisalueita, yksi asia ei Kokon mukaan muutu. – Perusasiat pitää osata. Näitä ovat esimerkiksi digi- ja viestintätaidot, kielitaito ja liiketoiminnan ymmärtäminen, hän luettelee.

Tulevaisuus on sen tekijöissä Ennakointi on iso haaste oppilaitoksille. HAAGA-HELIAssa työelämän osaamistarpeisiin varautuminen näkyy Kokon mukaan esimerkiksi vahvana yhteistyönä yritysten kanssa. Myös opetussuunnitelmia muutetaan osaamisperustaiseen suuntaan, mikä mahdollistaa työn ja koulutuksen integroinnin. Kokko pitääkin tätä varsin tärkeänä opiskelijoiden menestymisen kannalta. – HAAGA-HELIA kulkee etujoukoissa. Ammattikorkeakouluna meille on itsestäänselvyys yhdistää käytäntöä ja teoriaa. Kun opiskelijat menestyvät, myös yritykset menestyvät. ▫

Hubbitti-hanke selvittää maahanmuuttajien tulevaisuuden haasteita

Tavoitteena parempi arki Teksti Sanna Leporanta Kuva: Elina Keckman

HAAGA-HELIAn Hubitti-esiselvityshankkeessa kartoitetaan, millaisia haasteita nuoret, maahanmuuttajataustaiset ja ikääntyvät kohtaavat arjessaan. Tarkoituksena on pohjustaa toimenpiteitä, joilla luodaan parempia lähipalveluita. Samalla luodaan parempaa arkea. Hankkeessa on haastateltu asukkaita Viikin, Laajasalon, Pasilan ja Malminkartanon kirjastoissa. Tarkoitus on ollut kerätä lisätietoa asukkai-

henkisiin ihmisiin, tiloja spontaaniin yhdessä harrastamiseen ja ympäristöjä oman osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Ikääntyvät ovat kertoneet haasteistaan arjen tilanteissa tapahtuvissa haastatteluissa. He kaipaavat lisää harrastustiloja ja paikkoja, joissa voisi kohdata muita ihmisiä. Osa toivoo enemmän yhteistoimintaa ja mahdollisuuksia talkootoimintaan. Osa toivoo tietoa ja palvelua

den arjesta, ajankäytöstä ja elämää hankaloittavista kipupisteistä. Hankkeessa ideoidaan palveluja, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia, ja tapoja, jotka mahdollistavat osallistumisen palvelujen kehittämiseen.

myös muuten, kuin verkon kautta. Seuraavaksi hankkeessa toteutetaan kaksi työpajaa, joihin osallistuu mm. Helsingin kaupunginkirjaston, kaupunginosayhdistysten ja yritysten edustajia sekä asukkaita. Hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin kaupungin osallisuus ja neuvonta -yksikkö, Helka eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry, Viikki-Seura ry, Pasila-Seura ry, Malminkartanon Asukasyhdistys ry ja Born Local Oy (www.nearhood.net/). ▫

Nuoret valokuvaavat arjen haasteitaan

Yliopettaja Jarmo Sarkkinen luotsaa Hubbitti-hanketta.

Jatkossa hanke keskittyy erityisesti nuorten ja ikääntyvien haasteisiin. Nuoret osallistuvat kampanjaan kuvaamalla arkensa haasteita kännykkäkameroillaan. Hankkeessa on tullut esille, että nuoret kaipaavat kontakteja saman-

Lisätiedot: jarmo.sarkkinen@haaga-helia.fi

15

Profile for Otavamedia OMA

Signals-lehti 2/2014  

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti.

Signals-lehti 2/2014  

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti.