Page 1

OTA N! E E T TAL

Sosiaali- ja Terveyspalvelut


SISÄLLYS TERVEYSPALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS ———————–—————————————————– 5 2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA ——————————————-

6

3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA —————————————————————–—–—- 7 Asiointi neuvontapisteessä ……………………………………………...… 7 Reseptiasiointi ………………………………………………………………. 8 Kanta-arkisto ……………………………………………………………….. 9 4. VASTAANOTTOTOIMINTA —————————————————————————————– 10 Lääkärit …………………………………………………………………….... 10 Saapuminen vastaanotolle ……………………………………………...... 10 Sydänfilmi = EKG …………………………………………………………... 11 Terveys- ja hoitosuunnitelma …………………………………………..…. 11 Ravitsemusterapeutin vastaanotto ……………………………………..... 11 Terveyskeskuksessa tehtävät erikoistutkimukset …………………….... 11 5. ASIANTUNTIJAHOITAJIEN VASTAANOTOT ——————–—————————————– 12 Vastaanottohoitajan vastaanotto ………………………………………..... 12 Rokotushoitajan vastaanotto (= matkailijoiden rokotukset) ……………..….. 12 Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto ………………………………… 13 Astma- ja allergiahoitajan vastaanotto ………………………………….... 14 Depressiohoitajan vastaanotto ………………………………………….... 14 Diabeteshoitajan vastaanotto ……………………………………………… 14 Jalkahoitajan vastaanotto ………………………………………………….. 15 Reumahoitajan vastaanotto ……………………………………………….. 15 Sydän- ja verenpainehoitajan vastaanotto ……………………………..... 15 6. TUKIPALVELUT —————————————————————————————————–—-- 16 Fysioterapian palvelut ……………………………………………………… 16 Laboratorio ………………………………………………………………….. 17 Röntgen ……………………………………………………………………… 18 Kuulotutkimus …………………………………………………………...….. 18 Kuuloyhdyshenkilö (= kuulokojeasiat) ……………………………………...... 18 Hoitotarvikejakelu ……………………………………………………. ..….. 19

2

2


7. PÄIVYSTYS JA KIIREVASTAANOTTO ————————————–———————–——— 20 Päivystysuudistus …………………………………………………………... 20 Kiireellisen hoidon työnjako ……………………………………………….. 20 Muutokset Lapualla 1.1.2015 alkaen …………………………………….. 22 Kriisipäivystys .…………………………………………………………..….. 23 8. SUUN TERVEYDENHOITO —————————————————————————–———— 24 Hammashoitola ……………………………………………………………... 24 Ohjeet kiireellisestä hammashoidosta ……………………………………. 24 Hammaslääkäripäivystys virka-ajan ulkopuolella ……………………….. 25 9. AVOTERVEYDENHUOLTO —————————————————————————–———— 26 Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolat ………………………………………... 26 Lastenneuvolat …………………………………………………………….... 27 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ………………………………………… 29 Neuvoloiden aikuisvastaanotot ……………………………………………. 32 Työnhakijoiden terveystarkastukset ………………………………………. 33 10. MUUT TUTKIMUKSET JA PALVELUT ————————————————————–—— 34 Seulontatutkimukset ………………………………………………………… 34 Asiakasmaksut …………………………………………………………...…. 35 Potilasasiamies …………………………………………………………..…. 35 Taksi ja palveluliikenne (yhteystiedot) ……………………………………. 35 Asiakaspalautteet ……………………………………………………………. 35 11. OMAHOITOA TUKEVAT PALVELUT —————————————————————–——- 36 Hyvis -terveyssivut ……………………………………………………….... 36 Sairauksien omahoito - potilasohjeiden nettisivut …………………...…. 36 Verenpaineen omaseurantapisteet ……………………………………….. 37 Ryhmäohjaukset …………………………………………………………..... 37 Laboratoriotulosten tulkinta ……………………………………………...… 38 12. OSASTOTOIMINNOT ———–—————————————————————–——————— 42 Sairaala- ja kuntoutusosasto ………………………………………………. 42 Sairaalapappi ………………………………………………………………... 43 Tehostettu kotihoito …………………………………………………………. 43

IKÄIHMISTEN PALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1. KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT ——————————————–—————– 44 Palveluohjaus ja -neuvonta ………………………………………………… 44 Jatkuu →

3

3


Muistineuvola ………………………………………………………... 44 Kotihoito ………………………………………………………………. 45 2. ASUMISPALVELUT ———————————————————————————–——— 47 Lyhytaikainen palveluasuminen = intervallihoito …………………. 47 Palveluasuminen …………………………………………… ………. 48 Tehostettu palveluasuminen……………………………......…….... 49

SOSIAALIPALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1. AIKUISSOSIAALITYÖ —————————————————————————————– 51 Toimeentulotuki………………………………………………………. 52 Kuntouttava työtoiminta…………………………………………….. 53 Aktivointisuunnitelma……………………………………………….. 54 Sosiaalityön päihdepalvelut………………………………………... 55 Nuorisoasema Steissi………………………………………. ………. 58 Sosiaaliasiamies……………………………………………..………. 59 Velkaneuvonta…………………………………………………...…… 60 2. LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ ——————————————————————– 61 Lastensuojelu……………………………………………………….... 61 Sosiaalipäivystys ………………………………………………….... 62 Perhetyö …………………………………….……………………….. 62 Perheoikeudelliset palvelut………………………………………..... 64 3. KASVATUS- JA PERHENEUVOLA ——————————————————————— 66 Perheneuvolapalvelut………………………………………. ………. 66 Terveyskeskuspsykologi ………………………………………….... 67 Puheterapiapalvelut………………………………………………..... 68 4. VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PALVELUT ——————————– 69 Vammaispalvelut ………………………………………………….... 69 Kehitysvammahuolto………………………………………………... 70 Tulkkipalvelut……………………………………………………...…. 70 Työ- ja päivätoiminta ……………………………………………….. 71 Niittypuiston asuntola………………………………………..…….... 72 5. MUUT SOSIAALIPALVELUT JA TUKIMUODOT ———————————————–- 73 Omaishoidon tuki…………………………………………………….. 73 Kuljetuspalvelut………………………………………………..…….. 74 Palveluliikenne SEVERI………………………………………..…... 75 4

4


TERVEYSPALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS Virka-aikana: Ajanvaraus ja neuvonta Tutkimustulokset ym. tiedustelut Reseptin uusinnat

→ klo 8-15 → klo 12-15 → klo 12-15

Ajanvaraus ja neuvonta kiirevastaanotolle: (kts lisätietoja s.20-22) → arkisin klo 16-20 (8-20) → viikonloppuisin ja arkipyhisin klo 10-18 Ajanvaraushoitaja arvioi onko kyseessä kiireellinen asia vai lääkärin tai hoitajan ns. normaalilla vastaanotolla tai puhelimitse hoituva asia. Hän antaa tarvittaessa myös neuvoja ja kotihoito-ohjeita sekä ohjelmoi mahdollisesti tarvittavat laboratoriotutkimukset.

TERVEYSKESKUKSEN AJANVARAUS / ASIOINTINUMERO

(06) 438 4844 virka-aikana numerossa palvelee useita hoitajia. mikäli katkaiset puhelun välillä joudut aina jonon viimeiseksi.

5

5


2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA ( = kiireettömään hoitoon pääsyn turvaaminen)

Hoitotakuun mukaan terveyskeskukseen on saatava välittömästi yhteys virka-aikana. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse tai käymällä terveyskeskuksessa. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko puhelimitse tai vastaanotolla. Hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri. Perusterveydenhuollossa potilaan tulee päästä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltuun hoitoon 3 kk:n sisällä yhteydenotosta. Uusien, oireettomien potilaiden hammaslääketieteellinen tutkimus on toteutettava 6 kk:n kuluessa yhteydenotosta. Varatessasi aikaa kiireettömään hoitoon sinulla on mahdollisuus valita vastaanottava lääkäri. Hoitotakuun piiriin katsotaan kuuluvaksi kuitenkin ajan tarjoaminen vapaana olevalle lääkärille. Asiakkaan päätettäväksi jää haluaako hän tarjotun ajan vai odottaako vapaata aikaa haluamalleen lääkärille. Johtava ylilääkäri Martti Luomala puh. (06) 438 4801 Hoitotyön johtaja Kristiina Niemelä puh. (06) 438 4803 Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lapua.fi

6

6


3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA ASIOINTI NEUVONTAPISTEESSÄ Ajanvaraus ja neuvonta Reseptiasiat Todistusasiat Tutkimustulosten tiedustelu Muut tiedustelut Neuvontapisteessä on käytössä vuoronumerojärjestelmä asiointirauhan takaamiseksi. Vuoronumero vaihtuu äänimerkin jälkeen neuvontapisteen numerotauluun.

OTA VUORONUMERO

ISTU ODOTTAMAAN

ASIOINTIVUOROSI NEUVONTAPISTEESSÄ

7

7


RESEPTIASIOINTI Lääkemääräys tehdään sähköisesti eReseptillä valtakunnalliseen, Kelan hallinnoimaan reseptikeskukseen ja asiakas voi sen jälkeen noutaa lääkkeen mistä tahansa Suomen apteekista Kela-kortin esittämällä. Toinen henkilö voi myös puolestasi noutaa lääkkeen apteekista esittämällä Kela-korttisi. Muu eResepti -asiointi toisen puolesta vaatii kirjallisen suostumuksen. Suostumuslomakkeita saa terveyskeskuksesta, apteekista ja Kelan toimistosta. Apteekki kertoo lääkettä toimittaessaan miten pitkään lääkemääräys on voimassa ja paljonko lääkemääräystä eReseptiin jää jäljelle. Halutessasi voit pyytää terveyskeskuksesta tulostetun lääkelistan tai yhteenvedon sinulle eReseptillä määrätyistä lääkkeistä. eReseptin uusiminen voidaan tehdä: Lääkärin vastaanoton yhteydessä Soittamalla terveyskeskuksen asiointinumeroon Asioimalla terveyskeskuksen neuvontapisteessä Asioimalla apteekissa On tärkeää että uusimispyyntö tehdään hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. Lapuan terveyskeskuksessa eReseptin uusimispyyntö käsitellään viimeistään 8 arkipäivän kuluessa.

HUOM! www.kanta.fi/omakanta -sivuilla voit halutessasi tarkastella sähköisiä resepti- ja terveystietojasi omilla verkkopankkitunnuksilla.

8

8


KANTA-ARKISTO Julkinen terveydenhuolto on liittynyt kansalliseen potilastiedon arkistoon, jossa ainoastaan sinua hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää hoitosi kannalta oleellisia tietoja organisaatiosta ja paikkakunnasta riippumatta, mikäli olet antanut siihen suostumuksen. Palvelun joustava käyttö edellyttää potilaan informointia kantapalveluista sekä suostumusta tietojen luovuttamiseen potilastiedon arkistosta. Asiakaspalvelun nopeuttamiseksi toivomme, että käyt kuittaamassa informoinnin ja antamassa edellä mainitun suostumuksen osoitteessa: http://www.kanta.fi/omakanta. Palvelussa voit asioida omilla verkkopankkitunnuksilla.

Apteekkipäivystys: Pariton viikko Lakeus apteekki Parillinen viikko Keskus apteekki

9

9


4. VASTAANOTTOTOIMINTA LÄÄKÄRIT Huoneet 2-11 Johtava ylilääkäri Martti Luomala Avohoidon ylilääkäri Pentti Kalliola Geriatrian ylilääkäri Kristiina Vihla Osastotoimintojen ylilääkäri Jari Vihla Terveyskeskuslääkäri Johanna Latikka Terveyskeskuslääkäri Olga Jankovskaja Terveyskeskuslääkäri Anu-Maria Fabritius Terveyskeskuslääkäri avoin virka (nyt sijainen) Terveyskeskuslääkäri avoin virka (nyt sijainen) Vaihtuva yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittava lääkäri SAAPUMINEN VASTAANOTOLLE Mikäli olet varannut ajan lääkärin vastaanotolle sinun ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit istua odottamaan vastaanottojen lähiodotustilaan takakäytävälle, josta sinut kutsutaan nimellä.

(Ainoastaan kiireelliselle vastaanotolle tultaessa - johon olet saanut ajan samana päivänä - ilmoittaudutaan päivystyksen hoitajalle).

Saavu vastaanotolle hyvissä ajoin ennen varattua aikaa, jolloin hoitaja ehtii tehdä ennen lääkärin vastaanottoa mahdollisesti tarvittavat esivalmistelut. HUOM! Valmistaudu vastaanotolle. Ota mukaan ajantasainen lista käytössäsi olevasta lääkityksestä sekä mahdolliset omaseurantatiedot (esim. verensokeri- ja verenpaineseuranta). Mikäli aikasi on myöhässä yli 30 minuuttia tiedustele asiaa vastaanoton hoitajalta.

10

10


SYDÄNFILMI = EKG Mikäli sinusta on määrätty otettavaksi (ei kiireellinen) sydänfilmi, ilmoita siitä vastaanoton hoitajalle. TERVEYS- JA HOITOSUUNNITEMA Terveys- ja hoitosuunnitelma on tarkoitettu sinulle, jolla on yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Sen tarkoituksena on koota yhteen kaikki hoitosi kannalta tärkeät tiedot ja sovitut seurantakäynnit (= sairaudet, lääkitykset, hoidon tavoitteet ja tarpeet sekä keinot niiden saavuttamiseksi). Hoitosuunnitelmakäynnille valmistaudut täyttämällä omahoitolomakkeen, jonka saat terveyskeskuksesta. Omahoitolomakkeen ja keskustelujen pohjalta hoitajan kanssa laadittu hoitosuunnitelma annetaan valitsemallesi lääkärille tarkennettavaksi ja tallennetaan potilastietoihisi. Tämän jälkeen saat sen tulostettuna myös itsellesi. Hoitosuunnitelmaa voit pyytää käydessäsi vastaanotolla tai varata ajan sitä varten. RAVITSEMUSTERAPEUTIN VASTAANOTTO Keskussairaalan ravitsemusterapeutti käy terveyskeskuksessa säännöllisesti. Ravitsemusneuvontaan kutsutaan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan lähetteen perusteella. TERVEYSKESKUKSEN ERIKOISTUTKIMUKSET Mahantähystykset (Gastroskopia) Paksunsuolentähystykset (Kolonoskopia) Rasitustestit (Ergo) Vuorokausi-EKG (Holter -tutkimus) UÄ -tutkimukset (ultraääni) Uniapnea -tutkimukset Rannekanavatutkimukset (Mediracer) Edellä mainittuihin tutkimuksiin kutsutaan lääkärin lähetteen perusteella.

1111


5. ASIANTUNTIJAHOITAJIEN VASTAANOTOT VASTAANOTTOHOITAJAN VASTAANOTTO Vastaanotto arkisin ma - to klo 10-14, pe 10-12 ajanvarauksella ellei edellisellä käynnillä ole sovittu seuraavaa aikaa. Istu odottamaan pääaulaan, mikäli sinulla on aika varattuna. Vastaanottohoitajan vastaanotolla hoidetaan esim. Ompeleiden poistot Korvahuuhtelut Säännöllisesti annettavat lääkepistokset Lyhytaikaiset haavahoidot jne. ROKOTUSHOITAJA (= matkailijoiden rokotukset, matkailijoiden terveysneuvonta) Vastaanotto torstaisin klo 14-17. Ajanvaraus puh. (06) 438 4844 tai torstaisin suoraan rokotushoitajalta puh. 044 438 4780. Henkilökohtaisen rokotusohjelman suunnittelu Matkailijoiden terveysneuvontaa Keltakuumerokotus ja rokotustodistus (10,00 €) Tarvittaessa perusrokotusten tehosteet (ilmaisia) Lääkemääräysten pyytäminen muihin tarvittaviin rokotuksiin ja Malarianestolääkitykseen. Asiakasmaksu yli 18-vuotiailta on 16,10 €/rokotussarja. Otathan yhteyttä rokotusvastaanotolle kaksi kuukautta ennen matkalle lähtöä. HUOM! Lääkemääräyspyynnön selviin rokotteisiin (esim. A- ja B-hepatiittirokotuksiin) voit jättää myös terveyskeskuksen neuvontapisteeseen tai puhelimitse asiointinumeroon puh. (06) 438 4844. Lisätietoja rokotteista löytyy osoitteesta: www.thl.fi 12

12


PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO Huone 12 Vastaanotto arkisin ma - to klo 8-15, pe klo 8-13 ajanvarauksella. Päivystävä sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia itsenäisesti, konsultoiden tarvittaessa lääkäriä. Tarvittaessa hän voi varata myös ns. kiireettömän ajan lääkärille mikäli oireilu ei vaadi välitöntä lääkärin arviota tai hoitoa sekä antaa neuvoja ja kotihoito-ohjeita. Päivystävän sairaanhoitajan arvioon voidaan ohjata esim. Flunssa-, influenssa- ja nielutulehdusoireiset Silmätulehdusepäilyt Kynsivallintulehdukset Haavatulehdukset Ihottuma- ja ”näppylä”-arviot Virtsatieinfektio-oireiset Hiivatulehdusoireiset Sukupuolitautiepäilyt Ym. hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi ajanvaraushoitajan arvion mukaan Päivystävä sairaanhoitaja voi tarvittaessa kirjoittaa sairauslomatodistuksen flunssa-, influenssa- ja mahatautioireiselle sekä alle 10vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.

1313


ASTMA- JA ALLERGIAHOITAJAN VASTAANOTTO Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotto terveyskeskuksessa torstaisin klo 8-16 ajanvarauksella. Puhelinaika torstaisin klo 12-13, puh. 044 438 4890. Säännölliset seurantakäynnit kutsutusti Hoitosuunnitelmat astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastaville Astma- ja lääkeohjaukset Spirometria -tutkimukset Allergiatestit (Prick) Siedätyshoidot Tupakasta vieroitus -ohjaukset Uniapnea -tutkimukset DEPRESSIOHOITAJAN VASTAANOTTO Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotto masennuksesta kärsiville lääkärin lähetteellä. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tietoa masennuksesta ja sen hallintakeinoista Apua elämäntilanteen kartoitukseen, masennusta aiheuttavien asioiden pohdiskeluun ja uusien ratkaisujen löytämiseen Keskustelutukea masennusoireiden sietämiseen ja helpottamiseen Apua voimavarojen etsimiseen ja muutettavissa olevien elämän epäkohtien korjaamiseen DIABETESHOITAJAN VASTAANOTTO

(Yllinpuiston neuvola, Asemakatu 8 C, 62100 Lapua)

Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotto ajanvarauksella Yllinpuiston neuvolassa. Ajanvaraus ja puhelinaika ma - to klo 10-11 puh. (06) 438 4972 / (06) 438 4963 Hoitosuunnitelmat diabeetikoille Säännölliset seuranta- ja hoidon tehostamiskäynnit Elintapaohjaukset ja riskikartoitukset Lääkeohjaukset Omahoidon neuvonta ja seurantavälineiden käytön ohjaus Hoitotarvikejakelu Silmänpohjakuvaukset (kutsu lähetetään kotiin) 14

14


JALKAHOITAJAN VASTAANOTTO (Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5)

Terveyskeskuksen jalkahoitajan vastaanotolle lähetetään vain diabeetikkoja lääkärin tai diabeteshoitajan tekemän riskiarvion perusteella. Ajat annetaan Yllinpuiston neuvolasta (kts. edellinen sivu). Vastaanotot keskiviikkoisin Hopearinteen kellarikerroksessa. REUMAHOITAJAN VASTAANOTTO Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotto reumaa sairastaville terveyskeskuksessa tiistaisin klo 8-16 ajanvarauksella. Puhelinaika tiistaisin klo 12-13 puh. 044 438 4890. Yhteyshoitaja reumaa sairastavien jatkohoidon siirtyessä keskussairaalasta perusterveydenhuoltoon Hoitosuunnitelmat reumaa sairastaville Säännölliset seurantakäynnit Ohjaukset Lääkepistokset Turvaverikokeiden seuranta SYDÄN- JA VERENPAINEHOITAJAN VASTAANOTTO Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotolle pääsee omasta pyynnöstä tai lääkärin lähettämänä. Vastaanotto terveyskeskuksessa keskiviikkoisin klo 8-16 ajanvarauksella. Tarvittaessa voit jättää myös yhteydenottopyynnön terveyskeskuksen asiointinumeroon puh. (06) 438 4844. Yhteyshoitaja sydänsairaiden jatkohoidon siirtyessä keskussairaalasta perusterveydenhuoltoon Hoitosuunnitelmat sydän- ja verenpainetauteja sairastaville Riskikartoitukset Kolesteroli- ja elintapaohjaukset Verenpaineen omaseurannan arviot ja verenpaineohjaukset Lääkevasteen seurannat Marevan -ohjaukset Muut antikoagulanttilääkitys -ohjaukset (verenohennuslääkitys)

1515


6. TUKIPALVELUT FYSIOTERAPIAN PALVELUT (Rauhanpolku 6)

Fysioterapian tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eri-ikäisten kuntalaisten terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä fysioterapian keinoin. Tavoitteena on... Tukea itsenäistä harjoittelua ja omatoimisuutta Edistää ja tukea ikääntyneiden kotona selviytymistä Vastata osastolla akuuttiin kuntoutustarpeeseen ja edistää kuntoutuksen keinoin kotiutumista. Toimintaan kuuluvat myös apuvälinepalvelu ja kodinmuutostöiden arviointi. Ajanvaraus fysioterapeutin vastaanotolle ma - pe klo 7:45-11 puh. (06) 438 4974 lääkärin lähettämänä ohjauskäynnit ilman lähetettä Apuvälinelainaus ja palautus ma - pe klo 7:45-11 puh. (06) 438 4974 (muuna aikana sopimuksen mukaan) Fysioterapeutin selkävastaanotto Äkillisestä selkäkivusta kärsivät yli 18-vuotiaat voidaan ohjata suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Asiakkaat ohjataan vastaanotolle terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta puh. (06) 438 4844. Muut palvelut AVH-yhdyshenkilö (= aivoverenkiertohäiriöt) puh. (06) 438 4873 Ikääntyneiden kuntoutusohjaus puh. 044 438 4872 Osteoporoosihoitaja puh. 044 438 4872 Rintamaveteraanien kuntoutusasiat puh. (06) 438 4974

16

16


LABORATORIO Laboratorion näytteenotto avoinna arkisin ma - pe klo 7-14. Laboratoriotutkimukset lähetteellä. Asioidessasi laboratoriossa ota vuoronumero. Ilmoittautumista ei tarvita. Epäselvissä tilanteissa asioi ensin neuvontapisteessä (esim. yksityislääkärin lähetteet). Osa verikokeista on otettava ravinnotta eli syömättä, juomatta (lasillinen vettä sallitaan) ja tupakoimatta 12 tuntia. Virtsanäytettä varten tulee olla virtsaamatta - mikäli mahdollista - 4 tuntia. Virtsanäytesetin voit hakea ennakkoon laboratoriosta, pääaulasta tai päivystysvastaanotolta. Noudata näytteenotto-ohjetta luotettavan tuloksen saamiseksi. Tutkimustuloksia voit tiedustella tarvittaessa ajanvarauksesta puh. (06) 438 4844 klo 12-15 tai neuvontapisteestä ellei toisin ole sovittu. Marevan -hoidossa olevien tulee laboratoriossa käytyään tiedustella annosohjetta seuraavana arkipäivänä asiointinumerosta tai neuvontapisteestä klo 12-15 välisenä aikana. Mikäli Marevan -annosohje muuttuu samalle tai seuraavalle päivälle, terveyskeskuksesta otetaan yhteyttä näytteenottopäivänä.

1717


RÖNTGEN Röntgentutkimukset tehdään aina lääkärin lähetteellä ja niihin varataan aika vastaanotosta, päivystyksestä tai neuvontapisteestä. Kiireelliset tutkimukset tehdään ilman ajanvarausta. Röntgeniin ei tarvitse ilmoittautua. Röntgen avoinna arkisin ma - to klo 7:30-15:30, pe klo 7:30-13:30 Yksityislääkärien lähetteillä tulevien on itse varattava aika röntgenistä puh. (06) 438 4884. Mikäli tarvitset terveyskeskuksessa otettuja röntgenkuvia yksityispuolella asioidessasi, kuvien siirto tilataan suoraa keskussairaalan röntgenistä puh. (06) 415 4602.

KUULOTUTKIMUKSET Kuulo-ongelmissa voit varata ajan kuulotutkimukseen. Vastaanotto terveyskeskuksessa torstaisin klo 13-14 ajanvarauksella puh. (06) 438 4844 tai torstaisin suoraan tutkimushoitajalta puh. 044 438 4780. KUULOYHDYSHENKILÖ

(Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3 E)

Kuulokojeen huollot sopimuksen mukaan puh. 044 438 4962

18

18


HOITOTARVIKEJAKELU Hoitotarvikejakelu perustuu lääkärin toteamaan sairauteen eli sairaudesta on oltava merkintä sairauskertomuksessa. Oikeus ilmaistarvikkeisiin alkaa jos lääkäri on arvioinut hoidon tarpeen olevan yli 3 kk. Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi vaipat, diabetestuotteet, katetrit ja kroonisten haavojen hoitotuotteet. Terveyskeskuksen keskusvarastolta lääkärin lähetteellä ti - to klo 8-15, puh. (06) 438 4902 tai 044 438 4902. varasto.terveyskeskus@lapua.fi Keskusvarasto sijaitsee terveyskeskuksen kellarikerroksessa. Kyläneuvoloista ajanvarauksella (kts. Neuvoloiden aikuisvastaanotot s.32-33) Diabetestarvikejakelu Yllinpuiston neuvolasta ajanvarauksella (kts. Diabeteshoitajan vastaanotto s.14)

1919


7. PÄIVYSTYS JA KIIREVASTAANOTTO PÄIVYSTYSUUDISTUS 1.1.2015 astui voimaan päivystysasetus, joka on osa laajempaa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Tarkoituksena on luoda yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Tavoitteena on taata mahdollisimman yhdenvertaiset, laadukkaat ja turvalliset päivystyspalvelut koko maassa. Päivystyksessä hoidetaan kiireelliset tapaukset, joiden hoitoa ei voida siirtää ilman hengenvaaraa tai merkittävää terveydellistä haittaa. Päivystyksessä tulee tarjota terveydenhuollon ja sairaanhoidon palvelut ympäri vuorokauden.

HÄTÄTILANTEESSA SOITA AMBULANSSI !

112 KIIREELLISEN HOIDON TYÖNJAKO Lapuan terveyskeskus Arkisin ma - pe klo 8-16 päivystystoiminta säilyy entisellään. Muutokset koskevat ilta- ja viikonloppuvastaanottoa, jolloin välitöntä lääkärin hoitoa tarvitsevat päivystystapaukset ohjataan suoraa yhteispäivystykseen Seinäjoelle. Iltaisin ja viikonloppuisin terveyskeskuksessa toimii ajanvarauksellinen kiirevastaanotto ma - pe klo 16-20, la - su klo 10-18.

20

20


Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden joko puhelimitse tai paikan päällä. Tarvittaessa hän antaa ajan kiirevastaanotolle, konsultoi lääkäriä tai ohjaa hakeutumaan suoraan yhteispäivystykseen Seinäjoelle. Kiirevastaanoton ajanvarausajat ovat päiväkohtaisia eli annetaan saman päivän aikana hoitoa tai arviota tarvitseville, joiden oireilu ei kuitenkaan vaadi välittömiä laboratorio- tai röntgenpalveluita. Kiirevastaanotolle saavutaan ensiavun sisäänkäynnistä ja ilmoittaudutaan sairaanhoitajalle.

Seinäjoen yhteispäivystys (keskussairaalan Y-talo) Yhteispäivystys toimii ilman ajanvarausta, kiireellisyysjärjestystä noudattaen arkisin klo 16-08, viikonloppuisin ja arkipyhisin 24h/vrk. Yhteispäivystyksessä hoidetaan vain kiireelliset tapaukset joiden sairaus tai vamma vaatii välitöntä lääkärin hoitoa. Hätätilanteessa soita ambulanssi. Epäselvissä tapauksissa voit kysyä neuvoa puhelimitse yhteispäivystyksestä puh. (06) 415 4555. Kts. seuraavan sivun yhteenveto → Muutokset Lapualla 1.1.2015 alkaen

2121


MUUTOKSET LAPUALLA 1.1.2015 alkaen

Päivystys Lapuan terveyskeskuksessa virka-aikana: (= toiminta säilyy ennallaan)

→ ma - pe klo 8-16 Kiirevastaanotto ajanvarauksella Lapuan terveyskeskuksessa virka-ajan ulkopuolella: (= uusi toimintatapa ja muuttuneet aukioloajat)

→ ma - pe klo 16-20 → la - su ja arkipyhisin klo 10-18 Ajanvaraus ja neuvonta puh. (06) 438 4844

Päivystys Seinäjoen yhteispäivystyksessä kiireellisissä tapauksissa: (= ilman ajanvarausta ja ilman lähetettä)

sä vis a l e s äs Ep uksis ! n a nsi tap e a t soi

→ ma - pe klo 16-08 → la - su ja arkipyhisin 24h/vrk Neuvonta puh. (06) 415 4555 (oman terveyskeskuksen ollessa suljettuna)

22

22


KRIISIPÄIVYSTYS Kriisipäivystäjä auttaa traumaattisen tapahtuman sattuessa. Ota yhteyttä kriisipäivystäjään kun... Tapahtuu vakava liikenneonnettomuus, itsemurha, hukkuminen, työtapaturma, tulipalo yms. traumaattinen tapahtuma. Tapahtuu vakava ”läheltä piti” tilanne (esim. suuronnettomuuden uhka, väkivaltatilanne yms.) Tapahtuu äkillinen sairauskohtauskuolema. Kuolema koskettaa läheltä pientä lasta (lapsen tai tämän vanhemman kuolema, lapsi silminnäkijänä yms.) Kriisipäivystäjä tutustuu tilanteeseen ja selvittää mitä toimenpiteitä tarvitaan.

Kriisiapu arkisin ma - pe klo 8-16 puh. 044 438 4840

Kriisiapu muuna aikana puh. (06) 415 4555 (Seinäjoen keskussairaalan päivystys)

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan Päivystävä pappi on tavoitettavissa ympäri vuorokauden puh. 040 531 9164.

2323


8. SUUN TERVEYDENHOITO HAMMASHOITOLA

(Sahanplassi, Poutuntie 15, 62100 Lapua)

ma - to klo 7:30-15 pe klo 7:30-14 (+ arkipyhien aatot)

PU A L

A

Ajanvaraus puh. (06) 438 4990 Kiireellisissä tapauksissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä heti aamulla. Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan puhelimessa.

OHJEET KIIREELLISESTÄ HAMMASHOIDOSTA Päivystyksen tarkoituksena on turvata sellainen tutkimus ja ensiapuhoito, jota ei voida siirtää ilman hengenvaaraa tai merkittävää terveydellistä haittaa. Tilanteita, jotka vaativat kiireellistä ensiapua: Lisääntyvä hammasperäinen turvotus suun tai leukojen alueella Voimakas hammasperäinen kipu (jatkuva kipu, joka estää unen saannin ja särkylääkkeet eivät auta) Kuume edellisten yhteydessä Leukalukko (suu ei mene kiinni) Tehtyyn toimenpiteeseen liittyvä verenvuoto, joka ei lakkaa painesiteellä Hammastapaturma: pysyvä hammas vääntynyt paikoiltaan tai irronnut Rikkoutunut kiinteä oikomiskoje, joka pistää tai hankaa suun kudoksia eikä tilannetta saa helpotettua esim. purukumilla tai oikomisvahalla pehmustamalla 24

24


Tilanteita, jotka eivät vaadi kiireellistä ensiapua: Hammaslääkäripäivystyksessä ei hoideta: Särkylääkkeellä helpottuvaa hammassärkyä Hampaiden lohkeamisia ja paikkojen irtoamisia Hammasproteesi-ongelmia Irrotettavien oikomiskojeiden ongelmia Lieviä paikallisia ienturvotuksia, limakalvomuutoksia Maitohammasvammoja, elleivät ne estä suun sulkemista. HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS (virka-ajan ulkopuolella) (= kiireellinen hammashoito)

Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhisin

(Päivystyspaikka on Y-talon ensiapupäivystys, Koskenalantie 18, Seinäjoki)

la - su ja arkipyhisin klo 9-12 puh. (06) 425 5428 Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan puhelimessa ja tarvittaessa annetaan ensiapuaika vastaanotolle.

Iltaisin ja öisin

ITA O S IN! S EN

Arki- ja viikonloppuiltaisin + öisin klo 16-08 ensiapuhoito keskussairaalan lääkäripäivystyksen kautta. (→ sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden)

iltaisin ja öisin puh. (06) 415 4555 Arki- ja viikonloppuiltaisin hammaspäivystyspiste vaihtelee Seinäjoella ja Vaasassa. Yöpäivystys järjestetään Tampereella.

2525


9. AVOTERVEYDENHUOLTO ÄITIYS- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAT (Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)

Äitiysneuvolan tavoitteena on huolehtia koko odottavan perheen ja tulevan lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Äitiysneuvolan palveluita ovat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, ultraäänitutkimukset sekä ensisynnyttäjille tarkoitetut synnytysvalmennukset. Perhesuunnitteluneuvolan tehtäviin kuuluu mm. sopivan ehkäisymenetelmän valinta asiakkaalle.

Puhelinaika ma - pe klo 10-11 Jokilaakson äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 1 (Hellanmaa, Ritamäki, Mustamaa, Hirvijoki, Kauhajärvi, Ojutkangas, Kauhajärvi, Alajoki, Jänismäki, Kaunissaari, Kiviristi, Alapää, Pouttu, Härsilä, Kukkukangas, Välilä)

puh. (06) 438 4965.

Jokilaakson äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 2 (Suokko, Simpsiö, Länsikylä, Alanurmo, Ruha, Keisala, Ilkka, Siirilä, Saarenkangas, Kiviniemi, Jokipelto, Marielund, Virpimäki)

puh. (06) 438 4964.

Jokilaakson äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 3 (Keskusta, Huhtala, Liuhtari, Koskikylä, Ritakallio, Honkimäki, Haapakoski, Tiistenjoki, Ylikylä, Lakaluoma, Myllykylä, Karhunkylä, Sippolanmäki, Männikkö, Paavola)

puh. (06) 438 4960. 26

26


LASTENNEUVOLAT Lastenneuvola on tarkoitettu kaikille lapsiperheille lapsen täytettyä 2 viikkoa. Lapsi kuuluu lastenneuvolan piiriin kouluikään saakka. Lastenneuvolassa pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistämään koko perheen hyvinvointia. Lastenneuvolat toimivat ajanvarauksella. Lapsen sairastuessa on vanhemmilla mahdollisuus saada myös omasta neuvolasta todistus työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.

Puhelinaika ma - to klo 11:30-12:30 (Lastenneuvola 4 ma - to klo 11:30-12:00)

Jokilaakson lastenneuvola 1 (Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)

(Keskusta, Kiviristi, Marielund, Saarenkangas, Siirilä, Simpsiö, Välilä, Jokipellontie)

Vastaanotot maanantaisin ja torstaisin, puh. 044 438 4728 Jokilaakson lastenneuvola 2 (Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)

(Alanurmo, Härsilä, Keisala, Koskikylä, Pouttu, Ruha, Ilkka, Alajoki, Jänismäki, Kaunissaari, Alapää, Kukkukangas, Huhtala, Länsikylä, Kiviniemi, Virpimäki)

Vastaanotot ma - pe, puh. 044 438 4975 Jokilaakson lastenneuvola 3 (Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)

(Ritamäki, Ritavuori, Ojutkangas)

Vastaanotot tiistaisin, torstaisin ja kuukauden parittoman viikon perjantaina, puh. 044 438 4780

Jatkuu →

2727


Jokilaakson lastenneuvola 4 (Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)

(Haapakoski, Männikkö ja Mustamaa, Karhunkylä)

Vastaanotot tiistaisin, puh. 050 537 4151 Jokilaakson lastenneuvola 5 (Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)

(Honkimäki, Liuhtari, Ritakallio, Myllykylä, Sippolanmäki, Suokko)

Vastaanotot maanantaisin, keskiviikkoisin ja kuukauden parillisen viikon perjantaina. puh. 044 438 4781 Hellanmaan neuvola

(Hellanmaantie 422, 62130 Hellanmaa) (Alahella, Hellanmaa, Raamattu, Toijanniemi)

Vastaanotot keskiviikkoisin. puh. (06) 438 4878 / 044 438 4728 Tiistenjoen neuvola

(Pappilantie 15, 62165 Tiistenjoki) (Tiistenjoki, Lakaluoma, Ylikylä, Paavola)

Vastaanotot tiistaisin ja torstaisin. puh. (06) 438 4999 / 044 438 4781 Kauhajärven neuvola

(Kauhajärventie 5, 62295 Kauhajärvi) (Kauhajärvi, Hirvijoki)

Vastaanotot maanantaisin ja keskiviikkoisin. puh. (06) 438 4979 / 044 438 4780

28

28


KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden ja kehityksen edistäminen ja terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Ydintoimintana ovat koko ikäluokalle määräajoin tehtävät terveystarkastukset, terveysneuvonta, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja koulun terveydellisten olojen valvonta. Kouluterveydenhuolto Oppilaiden terveyttä seurataan kolmella laaja-alaisella terveystarkastuksella, joihin kutsutaan mukaan myös vanhemmat: 1. luokalla koulutyön alkutaipaleella 5. luokalla murrosiän alkaessa 8. luokalla perusopetuksen loppupuolella Terveystarkastuksen tekee terveydenhoitajan lisäksi lääkäri. Tarkastusten välisinä vuosina kouluterveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat. Opiskeluterveydenhuolto Tutkinto-opiskelijoiden terveystarkastukset terveydenhoitajan tarkastus 1. opiskeluvuotena 2. opiskeluvuotena terveystarkastus ja lääkärintarkastus Lapualaisten asevelvollisuusikäisten terveystarkastukset/ lääkärintarkastukset tehdään yhdistettynä opiskelijaterveydenhuollon tarkastuksiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltojen yhteystiedot: Alanurmon koulu (Vierulantie 1, 62100 Lapua) Terveydenhoitaja tavattavissa joka kuukauden 1. ja 3. perjantai koulupäivän ajan. puh. 044 438 4968 Haapakosken koulu (Koulutie 9, 62100 Lapua) Terveydenhoitaja tavattavissa parittomien viikkojen torstaina aamupäivällä. puh. 044 438 4962

2929


Hautasen koulu (Siiriläntie 1, 62100 Lapua) Terveydenhoitaja tavattavissa yläkoululla perjantaisin klo 9-11:30 puh. 044 438 4976 Hellanmaan koulu (Puhdontie 5, 62130 Hellanmaa) Terveydenhoitaja tavattavissa kk:n 1. ja 3. keskiviikko klo 8-13. puh. 044 438 4728 Kauhajärven koulu (Honkiniementie 95, 62295 Kauhajärvi) Terveydenhoitaja tavattavissa kuukauden 2. ja 4. perjantai klo 9-11. puh. 044 438 4780 Keskuskoulu (Koulukatu 8, 62100 Lapua) Terveydenhoitaja tavattavissa ti - to koulupäivän ajan puh. (06) 438 4968 / 044 438 4968 Liuhtarin koulu Terveydenhoitaja tavattavissa maanantaisin koulupäivän ajan. puh. (06) 438 4968 / 044 438 4968 Männikön koulu (Vasunmäentie 550, 62160 Karhunkylä) Terveydenhoitaja tavattavissa keskiviikkoisin klo 8:30-11:30. puh. 044 438 4940 Poutun koulu (Poutuntie 239, 62100 Lapua) Terveydenhoitaja tavattavissa perjantaisin klo 9-11. puh. 044 438 4975 Ritamäen koulu (Kaunistontie 10, 62100 Lapua) Terveydenhoitaja tavattavissa maanantaisin klo 8:30-11:30. puh. 044 438 4940 Ruhan koulu (Ojalantie 21, 62190 Ruha) Terveydenhoitaja tavattavissa kk:n 1., 2., 4. maanantai klo 9-11. puh. 044 438 4975 Tiistenjoen koulu (Paavolantie 7, 62165 Tiistenjoki) Terveydenhoitaja tavattavissa parittomina perjantaina klo 8:30-11. puh. 044 438 4781

30

30


Yläkoulu (Koulukatu 4, 62100 Lapua) Terveydenhoitaja tavattavissa ma - to klo 9-11. puh. 044 438 4976 Kristillinen opisto (Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua) Terveydenhoitaja tavattavissa torstaisin klo 9-15. puh. 044 438 4940 Opiskeluterveydenhuolto 1 → Sedu:n opiskelijat (Vesipalontie 2, 62100 Lapua Sedu:n C -rakennus, sisäänkäynti Ammattikoulunkadun puoleisesta päädystä)

Vastaanotto ilman ajanvarausta: ma - ke klo 8-9 ja klo 11:30-12 sekä pe klo 8-9 ja klo 11:30-12 puh. 044 438 4977

Opiskeluterveydenhuolto 2 → Lukion opiskelijat (Vesipalontie 2, 62100 Lapua Sedu:n C -rakennus, sisäänkäynti Ammattikoulukadun puoleisesta päädystä).

Vastaanotto ilman ajanvarausta: ma - ke klo 8-9 ja klo 11:30-12 pe klo 8-9 ja klo 11:30-12 puh. 044 438 4940

3131


NEUVOLOIDEN AIKUISVASTAANOTOT Vastaanotot toimivat ajanvarauksella puhelinaikana neuvolasta tai neuvolakäynnin yhteydessä. Aikuisvastaanottotoimintaan sisältyy mm. Terveydenhoidollinen seuranta, neuvonta ja ohjaus Ikäihmisten terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, varhainen toteaminen ja jatkohoidon tarpeen arviointi Ikäihmisen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Neuvolan aikuisvastaanotolla hoidetaan esim. Lääkeinjektiot ja rokotukset Ompeleiden poistot Korvahuuhtelut Haavahoidot Verenpaineen, verensokerin ja hemoglobiinin mittaukset Pika-INR mittaukset ja Marevan -annostelu Elintarviketyöntekijöiden terveystodistukset (todistusmaksu laskutetaan myöhemmin) Sairauslomatodistukset flunssa-, influenssa- ja mahatautioireiselle (mikäli asiakkaalla ei ole työterveyshuollon sairaanhoitosopimusta) Aikuisvastaanottojen toimipisteet Hellanmaan neuvola

(Hellanmaantie 422, 62130 Hellanmaa)

Ajanvaraus / puhelinaika ma - to klo 11:30-12:30. Aikuisvastaanotto tiistaisin ja perjantaisin. puh. (06) 438 4878 / 044 438 4728 Kauhajärven neuvola

(Kauhajärventie 5, 62295 Kauhajärvi)

Ajanvaraus / puhelinaika ma - to klo 11:30-12:30. Aikuisvastaanotto maanantaisin ja keskiviikkoisin. puh. (06) 438 4979 / 044 438 4780

32

32


Tiistenjoen neuvola

(Pappilantie 15, 62165 Tiistenjoki)

Ajanvaraus / puhelinaika ma - to klo 11:30-12:30. Aikuisvastaanotto tiistaisin ja torstaisin. puh. (06) 438 4999 / 044 438 4781 Yllinpuiston neuvola

(Asemakatu 8 C, 62100 Lapua)

Ajanvaraus / puhelinaika ma - to klo 10-11 puh. (06) 438 4972 / (06) 438 4963 Diabetes -asiat kts. Diabeteshoitajan vastaanotto s.14. TYÖNHAKIJOIDEN TERVEYSTARKASTUKSET Työnhakijoilla tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevalla on mahdollista hakeutua ilmaiseen terveystarkastukseen terveydenhoitajan vastaanotolle. Terveystarkastus sisältää terveydentilan kartoituksen, mahdollisen lähetteen verikokeisiin ja tarvittaessa ohjauksen lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle. Tarkastuksessa tarkistetaan myös rokotustiedot ja laaditaan terveys- ja hoitosuunnitelma. Ajanvaraus terveydenhoitajalta puh. 044 438 4977 / 044 438 4940.

3333


10. MUUT TUTKIMUKSET JA PALVELUT SEULONTATUTKIMUKSET Irtosolunäyte (Papa-koe) Kaikki 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaat naiset kutsutaan kohdunkaulan syövän seulontatutkimukseen viiden vuoden välein. Kutsu lähetetään henkilökohtaisesti. Mikäli sinulle varattu aika ei sovi, niin ajan voi siirtää puh. 050 537 4151. Tutkimustulokset ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse. Tutkimus on maksuton. Mammografiatutkimus Rintasyöpä on naisten yleisin syöpäsairaus. Rintasyöpäseulonnan tarkoituksena on löytää rintasyöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siten parantaa hoitotuloksia ja vähentää rintasyöpäkuolleisuutta. Mammografiaseulonta järjestetään 50-69-vuotiaille lapualaisille naisille. Ensimmäinen seulonta tehdään 50-vuotiaana ja seuraavat tutkimukset kahden vuoden välein. Kutsu lähetetään henkilökohtaisesti kaksi viikkoa ennen tutkimusaikaa. Suolistosyöpäseulonnat Suolistosyöpäseulontaan kutsutaan valtakunnallisen seulontaohjelman mukaan satunnaisesti 60-69-vuotiaita naisia ja miehiä. Seulonta tapahtuu ulostenäytteellä. Ulosteessa positiivisen tuloksen (=ulosteessa todettiin verta) saaneet henkilöt kutsutaan terveyskeskukseen paksusuolen tähystystä eli colonoscopiaa varten. Positiivinen tulos ulostenäytteessä ei automaattisesti tarkoita suolistosyöpää vaan tähystyksellä selvitetään positiivisen tuloksen syy. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

34

34


ASIAKASMAKSUT Terveyskeskuksen taloustoimisto. Avoinna ma - pe klo 9-15 puh. (06) 438 4806. Lisätietoja asiakasmaksuista: www.lapua.fi → Asiakasmaksut → Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut POTILASASIAMIES Puhelinaika ma - pe klo 12-13 puh. (06) 438 4105 / 044 438 4103 TAKSI JA PALVELULIIKENNE KELA-taksi puh. 0100 86001 ULA-taksi puh. 0100 84999 (alueellinen taksikeskus) Palveluliikenne SEVERI puh. 0400 335 577 (kts. Lisätietoja s.75) ASIAKASPALAUTTEET Toivomme palautetta saamastanne hoidosta toimintamme kehittämiseksi odotustilojen palautelaatikkoon tai sähköpostitse hoitotyön johtajalle kristiina.niemela@lapua.fi

3535


11. OMAHOITOA TUKEVAT PALVELUT HYVIS -TERVEYSSIVUT Etelä-Pohjanmaa on liittynyt valtakunnallisesti laajenevaan Hyvis-palveluun. Lapuan terveyskeskus on osallisena hankkeessa. Hyvis.fi -sivuilta löytyy luotettavaa, asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. Sivuilla voit testata ja seurata terveyttäsi, etsiä alueesi terveyspalveluita sekä tulevaisuudessa myös asioida sähköisesti. Hyviksen sisältö on koottu niin lapsiperheiden, nuorten, työikäisten kuin ikääntyvienkin tarpeisiin. SAIRAUKSIEN OMAHOITO - POTILASOHJEET Ohjeita omahoidon tueksi löydät paperiversiona terveyskeskuksesta tai www.lapua.fi → Terveyspalvelut → Potilasohjeet 1. Aikuisen aivotärähdys - commotioseuranta 2. Lasten aivotärähdys - commotioseuranta 3. Flunssa - ylähengitysteiden virusinfektio 4. Hyperventilaatio - ns. ylihengitys 5. Influenssa - epidemioina esiintyvä virustauti 6. Kihomadot 7. Kipsattu - ohjeita kipsauksen jälkeen 8. Klamydia 9. Kohonnut verenpaine - omaseurantaohje 10. Laboratoriotulosten tulkinta 11. Lasten sairaudet 12. Liimattu haava 13. Marevan - tietoa ja ohjeita lääkityksen käyttäjälle 14. Mykoplasma -infektiot 15. Ommeltu haava 16. Terveyskeskuksessa järjestettävät ryhmät 17. Tulppa - avokuntoutusryhmä valtimotautia sairastaville 18. Täit 19. Virtsatieinfektio - ennaltaehkäisy, oireet, toteaminen ja hoito 20. Ärtynyt suoli

Luotettavaa tietoa sairauksien hoidosta/omahoidosta löydät myös: www.terveyskirjasto.fi eri potilasjärjestöjen nettisivuilta

36

36


OMAMITTAUSPISTEET  VERENPAINEEN Kolesterolit eli rasva-arvot (lipidit) Omaseurantatulokset kuvaavatTutkimus parhaiten todellista fS-Kol = kokonaiskolesteroliarvo. mittaa kaikenverenpainetaplasmasta löytyvän kolesterolin - seomaa ei mitenkään erittele hyvää ja pahaa soa. Mikäli sinulla ei ole verenpainemittaria on verenpaineen seurantaan käytettävissä omamittauspisteitä. kolesterolia. Omamittauspisteitä fS-Kol-HDL = ”hyvän” löydät: kolesterolin pitoisuus veressä. Korkea pitoisuus veressä suojaa sydänsairauksilta, sillä HDL kuljettaa kolesteTerveyskeskuksesta rolia pois verisuonista. HDL-pitoisuutta voit itse nostaa säännölliKirjaston sellä liikunnalla jalukusalista ylipainoa alentamalla/painonhallinnalla. Kirjastoautosta S-marketin aulasta fS-Kol-LDL = ”pahan” kolesterolin pitoisuus veressä. LDL kuljettaa Urheilutalolta kolesterolia suonten seinämiin, kudoksiin ja valtimoiden seinämiin. Kohonnut arvo suurentaa valtimosairauksien riskiä. Verenpainemittari on helppokäyttöinen. Mittaus- jaruokavaliolla seurantaohjeet LDL-pitoisuutta voit itse alentaa sydänystävällisellä mittauspisteistä. saat tarvittaessa ohjaeli löydät mm. välttämällä ”kovia”Terveyskeskuksesta eläinrasvoja, suosimalla kasvisrasvoja usta verenpainemittarin käytössä. ja kuitupitoista ruokaa. Verenpaineongelmissa voit varatapitoisuus. myös sydänja verenpainehoitafS-Trigly = veren triglyseridirasvan Kohonnut arvo suujalle vastaanottoajan tai jättää yhteydenottopyynnön. Sydänja verentaa valtimosairauksien riskiä. Sokeripitoiset ruoat, runsas alkorenpainehoitaja kartoittaa tilanteesi ja varaa tarvittaessa ajan - tai holin käyttö, keskivartalolihavuus ja diabeetikon huono hoitotasakonsultoi lääkäriä. paino nostavat triglyseridiarvoa. RYHMÄOHJAUKSET Lisätietoa kolesterolista löydät esim. www.sydanliitto.fi Ikihyvä elintaparyhmä Virtsasta otettavia tutkimuksia

→ sopii hyvin diabetes riskiläisille, ylipainoisille ja elintapamuutosta haluaville

PVL = puhtaasti laskettu virtsa. PLV voidaan alustavasti tutkia piTulppa-ryhmä kaliuskakokeilla, jolloin saadaan viitteitä mahdolliseen infektioon → avokuntoutusryhmä valtimotautia sairastaville ja niille joilla on hoitoa vaativia valtimotaudin riskitekijöitä ja sokerin määrään. Infektio varmistuu kuisekä virtsan valkuaisen tenkin vasta varsinaisella PLV:stä tehdyllä bakteeriviljelyllä (UTupakasta vieroitusryhmä BaktVi). Bakteeriviljelyä varten virtsan pitää olla rakossa vähintään neljä tuntia. HUOM! dU-Alb-Mi = albumiinin määrä määritellään koko vuorokauden aikana kerätystä virtsasta. Sitä käytetään diabeteksen seurannassa Lisätietoja ryhmistä saat terveyskeskuksesta. ja kohonnutRyhmistä arvo kertoo diabetekseen liittyvän munuaissairauden löydät kirjallisen esitteen pääaulan riskistä. esitetelineestä tai www.lapua.fi → potilasohjeet puhelimitse tai neuvontapisteeseen mikäli -CtNgNhO Ilmoita = sukupuolitaudit klamydia + tippuri. Tutkimus otetaan haluat osallistua ryhmään! laboratoriossa ensivirtsasta ilman alapesua. Virtsaamatta vähintään tunti ennen näytteenottoa.

4137 41 37


LABORATORIOTULOSTEN TULKINTA Laboratoriokokeiden normaaliarvot (viitearvot) on määritelty siten, että 95% terveiden arvoista osuu rajojen sisälle ja 5% rajojen ulkopuolelle. Yksittäisellä poikkeavalla arvolla ei siten välttämättä ole merkitystä. Poikkeavien vastausten tulkinta on lääkärien tehtävä. Mitä laboratoriokokeet kertovat? B-PVK = perusverenkuva antaa yleiskuvan verisoluista ja hemoglobiinista. B-Hb = veren hemoglobiinipitoisuus. Hemoglobiini on punasoluissa ja se kuljettaa hapen keuhkoista kudoksiin. E-MCV, MCH, MCHC = punasoluindeksit kuvastavat punasolujen kokoa ja hemoglobiinipitoisuutta ja antavat lisätietoa esim. anemian syistä. Lievästi poikkeavilla arvoilla ei yleensä ole merkitystä, jos hemoglobiini on normaali. B-ERYT = punasolujen määrä veressä. B-HKR = hematokriitti ilmoittaa, kuinka suuri osuus verestä on punasoluja. E-RDW = kuvaa punasolujen koon vaihtelua B-Tromb = kuvaa verihiutaleiden määrää. Verihiutaleet eli trombosyytit osallistuvat veren hyytymistapahtumaan. B-Leuk = veren valkosolujen määrä. Valkosolut ovat elimistön puolustussoluja ja niiden määrä nousee esimerkiksi tulehdustautien yhteydessä. P-CRP = herkkä äkillistä tulehdusta kuvaava verikoe. Se mittaa Creaktiivisen proteiinin määrää, joka kohoaa yleensä voimakkaammin bakteeritautien yhteydessä. B-La = lasko, kutsutaan myös senkaksi. Se kohoaa monissa kroonisissa tulehduksellisissa tiloissa, reumaattisissa sairauksissa ja muun muassa iän myötä.

38

38


S-K (kalium) ja S-Na (natrium) = ovat veren suoloja ja tärkeitä elimistön nestetasapainon säätelyssä. Monet lääkkeet voivat vaikuttaa arvoihin (erityisesti nesteenpoistolääkkeet) ja siksi arvoja seurataan esimerkiksi verenpainetaudin hoidon yhteydessä. Arvot voivat myös laskea ripuli- ja oksennustautien yhteydessä P-Krea = munuaisen toimintaa mittaava verikoe. Pt-GFR = tarkempi munuaisen toimintaa mittaava verikoe, joka kertoo munuaiskerästen suodattumisnopeudesta. Ikä ja sukupuoli vaikuttavat viitearvoihin. P-INR = mittaa veren hyytymistä ja sitä käytetään verenohennuslääke Marevanin seurannassa (=turvaverikoe). Mitä korkeampi INR tulos on, sitä heikommin veri hyytyy. P-PSA = prostata- eli eturauhaskoe. Psa erittyy eturauhasesta ja sen arvo nousee iän myötä, eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa, eturauhassyövässä ja virtsatulehdusten yhteydessä. P-Uraat = uraatti eli virtsahappo on aineenvaihdunnan lopputuote, joka poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Kohonnut uraattiarvo altistaa kihdille. Nesteenpoistolääkkeet voivat nostaa uraatin pitoisuutta. P-Ca ja P-Ca-ion = kalsium on yksi veren elintärkeistä suoloista. Se on välttämätön hyvin monissa aineenvaihdunnan reaktioissa. Riittävä D-vitamiinin saanti on välttämätön, jotta kalsium imeytyy normaalisti. Maksakokeet Alat ja Asat = ovat maksan entsyymejä. Niiden arvot kuvastavat maksan toimintaa. Lievästi koholla olevat arvot ovat tavallisia diabeteksessa ja monien lääkitysten yhteydessä. Alkoholin käyttö nostaa arvoja. Alat on arvoista herkempi ja siksi rutiiniseurannassa riittävä. AFOS, Bil ja GT = kuvastavat myös maksan toimintaa. Näistä GT nousee erityisesti runsaan alkoholin käytön yhteydessä. Jatkuu →

3939


 Kilpirauhaskokeet S-TSH = aivolisäkkeestä erittyvä kilpirauhasen toimintaa säätelevä hormoni. Arvo on koholla kilpirauhasen vajaatoiminnassa ja laskee liikatoiminnassa. S-T4V = vapaa kilpirauhashormonin pitoisuus. Vajaatoiminnassa se on matala ja liikatoiminnassa koholla. Verensokeritutkimukset P-Gluk = kertoo plasman sen hetkisen sokeripitoisuuden fP-Gluk = paastoverensokeri, joka otetaan 12 tunnin paaston jälkeen (=ravinnotta 12 tuntia). Viitearvo: 4-6 mmol/l Kun arvo on 6.1-6.9 mmol/l, kyseessä on kohonnut paastove rensokeri jolloin suositellaan sokerirasituskoetta ellei tutkittaval la ole vielä diabetesdiagnoosia. Kun arvo on yli 7 mmol/l, tulos viittaa diabetekseen Pt-Gluk-R = kahden tunnin glukoosirasituskoe (sokerirasitus). Ensin mitataan paastoglukoosikoe, sitten tutkittava juo 75 grammaa glukoosia ja kahden tunnin kuluttua veren glukoosipitoisuus mitataan uudelleen. Tämä aika on odotettava laboratoriossa. Viitearvo kahden tunnin kuluttua: alle 7.8 mmol/l Kun kahden tunnin arvo on yli 7.8 mmol/l = heikentynyt sokerin sieto Kun paastoarvo on yli 7 mmol/l ja/tai kahden tunnin arvo on yli 11 mmol/l = diabetes HbA1c = ”pitkäaikaissokeri” eli sokerihemoglobiini mittaa punasolujen pintaan tarttunutta sokeria. Punasolujen elinikä on n. 2kk joten arvo kuvastaa keskimääräistä sokeriarvoa edeltävän 2kk:n ajalta. Arvoa käytetään diabeteksen diagnostiikassa ja erityisesti hoidon seurannassa. Lisätietoa verensokeriasioista löydät esim. www.diabetesliitto.fi ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 40

40


 Kolesterolit eli rasva-arvot (lipidit) fS-Kol = kokonaiskolesteroliarvo. Tutkimus mittaa kaiken plasmasta löytyvän kolesterolin - se ei mitenkään erittele hyvää ja pahaa kolesterolia. fS-Kol-HDL = ”hyvän” kolesterolin pitoisuus veressä. Korkea pitoisuus veressä suojaa sydänsairauksilta, sillä HDL kuljettaa kolesterolia pois verisuonista. HDL-pitoisuutta voit itse nostaa säännöllisellä liikunnalla ja ylipainoa alentamalla/painonhallinnalla. fS-Kol-LDL = ”pahan” kolesterolin pitoisuus veressä. LDL kuljettaa kolesterolia suonten seinämiin, kudoksiin ja valtimoiden seinämiin. Kohonnut arvo suurentaa valtimosairauksien riskiä. LDL-pitoisuutta voit itse alentaa sydänystävällisellä ruokavaliolla eli mm. välttämällä ”kovia” eläinrasvoja, suosimalla kasvisrasvoja ja kuitupitoista ruokaa. fS-Trigly = veren triglyseridirasvan pitoisuus. Kohonnut arvo suurentaa valtimosairauksien riskiä. Sokeripitoiset ruoat, runsas alkoholin käyttö, keskivartalolihavuus ja diabeetikon huono hoitotasapaino nostavat triglyseridiarvoa. Lisätietoa kolesterolista löydät esim. www.sydanliitto.fi Virtsasta otettavia tutkimuksia PVL = puhtaasti laskettu virtsa. PLV voidaan alustavasti tutkia pikaliuskakokeilla, jolloin saadaan viitteitä mahdolliseen infektioon sekä virtsan valkuaisen ja sokerin määrään. Infektio varmistuu kuitenkin vasta varsinaisella PLV:stä tehdyllä bakteeriviljelyllä (UBaktVi). Bakteeriviljelyä varten virtsan pitää olla rakossa vähintään neljä tuntia. dU-Alb-Mi = albumiinin määrä määritellään koko vuorokauden aikana kerätystä virtsasta. Sitä käytetään diabeteksen seurannassa ja kohonnut arvo kertoo diabetekseen liittyvän munuaissairauden riskistä. -CtNgNhO = sukupuolitaudit klamydia + tippuri. Tutkimus otetaan laboratoriossa ensivirtsasta ilman alapesua. Virtsaamatta vähintään tunti ennen näytteenottoa.

4141


12. OSASTOTOIMINNOT VUODEOSASTO Sairaala- ja kuntoutusosasto puh. (06) 438 4920 Sairaalaosasto on lyhytaikaishoidon osasto, jossa hoitojaksot pyritään pitämään lyhyinä. Hoidossa keskitytään suunnitelmallisesti tukemaan asiakkaan omatoimisuutta ja kuntoutumista siten, että hän kykenisi selviytymään mahdollisimman pitkään omassa kodissaan omaisten ja erilaisten tukipalvelujen avulla. Lisäksi osastolla järjestetään hoitoa kriisitilanteissa kuten mielenterveys- ja alkoholiongelmissa sekä saattohoitoa.

Hoivaosasto puh. (06) 438 4810 Liuhtarin hoivaosasto puh. (06) 438 4971 (Hoivaosastot tulevat siirtymään syksyn 2015 aikana uuteen 60 paikkaiseen ikäihmisten asumispalveluyksikköön)

42

42


SAIRAALAPAPPI On tavattavissa parillisen viikon torstaina klo 16-18. Tiedustelut sairaalaosaston hoitajilta. TEHOSTETTU KOTIHOITO (= kotisairaalatoiminta) Tehostettua kotihoitoa annetaan lääketieteellisiä ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä tarvitseville potilaille, vaihtoehtona sairaalan vuodeosastohoidolle (esim. saattohoito, neste- ja antibioottihoito) Hoitoa annetaan potilaan kotona, palvelutalossa tai vastaavassa asumisyksikössä yhteistyössä omaisten, kotihoidon tai muun hoitavan tahon kanssa. Hoitoneuvottelujen pohjalta tehdään työnjako kotihoidon ja kyläneuvolojen kanssa. Sairaalaosasto vastaa hoidon järjestämisestä, kodin järjestelyistä hoitoa varten sekä konsultoinnista ilta- ja yöaikaan. Vastuulääkärinä toimii sairaalaosaston lääkäri. Tavoitteena on tarjota potilaalle hyvää ja turvallista hoitoa tutussa ympäristössä. Tiedustelut terveyskeskuksen sairaalaosastolta puh. (06) 438 4920.

4343


IKÄÄNTYVIEN PALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Vanhustyönjohtaja Sirkka Eväsoja puh. (06) 438 4171 Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lapua.fi

1. KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA Palveluohjaus ja -neuvonta on tarkoitettu ikäihmisten palveluksi, jossa ikääntynyt tai hänen läheisensä saa ohjausta ja neuvontaa kotona asumisen tukemiseksi ja turvaamiseksi. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa eri etuuksista. Palveluohjaus ja -neuvonta ja palvelutarpeen arviointi on maksutonta palvelua ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Palveluohjaaja tavoitettavissa arkisin ma - pe puh. (06) 438 4127, 044 438 4127 MUISTINEUVOLA

(Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5)

Muistisairauden varhaisella toteamisella ja varhain aloitetulla lääkityksellä voidaan hidastaa sairauden kulkua ja parantaa itsenäistä selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Muistineuvolassa työskentelee muistihoitaja ja geriatrian erikoislääkäri. Ajanvaraus ja neuvonta muistihoitajalle: Arkisin ma - pe klo 8-9 (muuna aikana mahdollisuuksien mukaan) puh. (06) 438 4165 / 050 432 8721. Yhteyttä voi ottaa joko itse tai läheiset voivat kysyä neuvoa ja ohjeita tilanteeseen. Muistihoitaja kartoittaa alustavasti päivittäistä toimintakykyä haittaavia muistipulmia. Tarvittaessa tehdään muistitesti ja ohjataan jatkotutkimuksiin. Muistiasioiden selvittely voidaan aloittaa myös varaamalla aika lääkärille. Epäillessään muistisairautta tekee lääkäri lähetteen muistineuvolaan ja tarvittaessa geriatrian erikoislääkärille jatkotutkimuksia varten. 44

44


KOTIHOITO Kotihoito on palvelukokonaisuus, jonka muodostavat kotisairaanhoito, kotipalvelu, tukipalvelut ja palveluohjaus. Kotihoidon tavoitteena on tukea asukkaan kotona asumista sairauksista tai toimintakyvyn alentumisesta huolimatta mahdollisimman pitkään. Kotihoito kohdennetaan ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoito sisältää terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut (esim. lääkehoito, haavahoidot, hoidon seuranta, sairaanhoidolliset toimenpiteet), perushoitoon liittyvät palvelut sekä kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät palvelut. Avun tarve voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Käynneistä peritään asiakasmaksu. Yhteydenotot arkisin ma - pe: Kotihoidon päällikkö puh. 044 438 4997 Kotihoidon palveluvastaava puh. (06) 438 4973 Kotihoito puh. 044 438 4198 tai 044 438 4784 Kotihoito iltaisin klo 14-21, la - su ja arkipyhisin klo 7-21 puh. 044 438 4791 (hoidollisesti välttämättömissä asioissa)

4545


Hautasen koulu (Siiriläntie 1, 62100 Lapua) Lisätietoja asiakasmaksuista Terveydenhoitaja tavattavissa yläkoululla perjantaisin klo 9-11:30 puh. 044 438 www.lapua.fi → 4976 Ikäihmisten palvelut → Kotona asumista tukevat palvelu → Kotihoito → Kotihoidon asiakasmaksut Hellanmaan koulu (Puhdontie 5, 62130 Hellanmaa) tai Terveydenhoitaja palveluohjaajalta tavattavissa puh. (06) 438kk:n 4127, 438 4127 klo 8-13. 1. ja044 3. keskiviikko puh. 044 438 4728 Kotihoidon tukipalvelut Kauhajärven koulu (Honkiniementie 95, 62295 Kauhajärvi) Kotihoidon tukipalveluja ovat ateria-, sauna- ja turvapalvelut, Terveydenhoitaja tavattavissa kuukauden 2. ja 4. perjantai klo 9-11. kuljetuspalvelut ja omaishoidon tuki. Tukipalvelujen avulla pyritään puh. 044 438 4780 tukemaan iäkkäiden kotona asumista varhaisessa vaiheessa. Keskuskoulu (Koulukatu 8, 62100 Lapua) Kotihoidon turvapalvelut Terveydenhoitaja tavattavissa ti - to koulupäivän ajan puh. (06) 438 / 044 438 saada 4968 turvapuhelimen avulla apua Yksin asuvalla on4968 mahdollisuus ympäri vuorokauden. Asiakkaalla on mahdollisuus saada myös muiLiuhtarin koulu ta turvalaitteita kuten esim. liesivahti. Terveydenhoitaja tavattavissa maanantaisin koulupäivän ajan. puh. (06) 438 4968 / 044 438 4968 Ikäihmisten asuntojen korjausavustus Lapuan kaupunki on varannut vuosittain yli 65Männikön koulu (Vasunmäentie 550, 62160korjausmäärärahaa Karhunkylä) vuotiaiden asunnon muutostöihin. Avustus on tarkoitettu pienimuoTerveydenhoitaja tavattavissa keskiviikkoisin klo 8:30-11:30. toisiin kuten tukikahvoihin, tukikaiteisiin, ylösnousutukiin puh.korjauksiin 044 438 4940 ja kynnysten poistoon. Avustuksen saanti edellyttää fysioterapeutin suositusta mahdollista kotikäyntiä. Poutunjakoulu (Poutuntie 239, 62100 Lapua) Terveydenhoitaja tavattavissa klo 9-11. Lisätietoja palveluohjaajalta puh. perjantaisin (06) 438 4127, 044 438 4127 tai puh. 044 438 4975 fysioterapeutilta puh. 044 438 4872 Ritamäen koulu (Kaunistontie 10, 62100 Lapua) Omaishoidon tuki Terveydenhoitaja tavattavissa maanantaisin klo 8:30-11:30. kts. puh. sivu 044 73 438 4940 Ruhan kouluja(Ojalantie 21, 62190 Ruha) Palveluliikenne kuljetuspalvelut Terveydenhoitaja tavattavissa kk:n 1., 2., 4. maanantai klo 9-11. kts.puh. sivu 044 74-75 438 4975 Tiistenjoen koulu (Paavolantie 7, 62165 Tiistenjoki) Terveydenhoitaja tavattavissa parittomina perjantaina klo 8:30-11. ■ ■ puh. ■ ■ ■044 ■ ■438 ■ ■ 4781 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

46

46 3030


2. ASUMISPALVELUT LYHYTAIKAINEN PALVELUASUMINEN (= intervallihoito) Lyhytaikaista palveluasumista tarjoaa pienkoti Päivärinne. Intervallihoidolla tarkoitetaan lyhytaikaista hoitoa palveluasumisen yksikössä omaishoidon vapaan aikana tai muun tilapäisen tarpeen vuoksi. Intervallihoito voi olla asiakkaan tarpeen mukaan kertaluontoista tai pitkäjänteistä vuorohoitoa, jolloin asiakas käy etukäteen sovittuina jaksoina. Intervallihoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen kuntoutusta sekä hoitoa ja huolenpitoa omaishoidon vapaapäivien aikana. Intervallihoito on myös kotihoidon asiakkaan kotona selviytymisen tukimuoto ja toimii tarvittaessa asiakkaan toimintakyvyn arviointijaksona. Päivä- ja/tai yöhoito on tarkoitettu kotona asuvalle iäkkäälle henkilölle, joka tilapäisen hoidon tarpeen vuoksi tarvitsee hoitoa ja hoivaa osan vuorokaudesta. Tiedustelut ja varaukset Palveluohjaaja puh. (06) 438 4127, 044 438 4127

4747


PALVELUASUMINEN Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pärjää kotiin annettavien palvelujen turvin omassa kodissaan, mutta jotka eivät ole vielä ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Palveluasumisessa tehdään asukkaan kanssa vuokrasopimus ja sovitaan ruoka-, turva- sekä hoito- ja huolenpitopalveluista. Tavoitteena on asukkaan omatoimisuuden ja aktiivisuuden ylläpitäminen jokapäiväisissä toimissa sekä antaa asukkaalle tukea ja turvaa sekä mahdollisuuden toisten seuraan. Palveluasumista koskevat hakemukset käsitellään kaupungin SAS -työryhmässä (SAS = selvitys, arviointi, sijoitus). Lapuan kaupunki ostaa ikäihmisten palveluasumista seuraavilta palveluntuottajilta: Hoivakoti Vuosikas Rauhankuja 4, 62100 Lapua puh (06) 433 2599 Palveluasumispalvelua tuottaa kaupungin taloudellisella tuella myös Lapuan Saarenpään palvelukoti ry, jonka palveluihin hakeudutaan täyttämällä heidän oma hakemus. Lapuan Saarenpään Palvelukoti ry Saarelantie 3 62100 Lapua puh. (06) 433 6100 Lisäksi Lapuan kaupunki ostaa tehostettua palveluasumista Mikeva Oy:ltä: Myllytupa

(Myllykyläntie 16, 62100 Lapua)

puh. 044 780 0465 (Yksikön vastaava puh. 044 780 0464) Lisätietoja: Palveluohjaaja puh. (06) 438 4127, 044 4384 127

48

48


TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, jossa asiakas saa ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Se on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti fyysisen tai psyykkisen syyn tai muistin alenemisen vuoksi. Tehostettu palveluasuminen on avopalvelua. Asunnot ovat vuokraasuntoja. Asukas maksaa hoitomaksun, vuokran, ateriamaksun, veden, sähkön, siivouksen ja pyykinpesun. Hoito- ja asumiskustannuksiin on mahdollisuus saada eläkkeensaajan hoito- ja asumistukea Kelalta. Tehostetun palveluasumisen hakemukset käsitellään Lapuan kaupungin SAS-työryhmässä (SAS= selvitys, arviointi, sijoitus). Palvelukeskus Hopearinne (Sairaalantie 5, 62100 Lapua)

Eevankoti asunnot 1-15, puh. 044 438 4181 Matintupa asunnot 16-30 puh. 044 438 4182 Osastonhoitaja puh. 044 438 4189 Illansini asunnot 31-45 puh. 044 438 4192 Hopeapaju asunnot 46-60 puh. 044 438 4193 Osastonhoitaja puh. 044 438 4190 Palvelukoti Niittypuisto (Niskalankatu 6)

2 kerros puh. 06 438 4148 3 kerros puh. 06 438 4156 Niittypuiston osastonhoitaja puh. 044 438 4911 Uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö (Myllykyläntie 8) Osasto A puh. 044 438 4992 Osasto B puh. 044 438 4993 Osatonhoitaja puh. 044 438 4991 Osasto C puh. 044 438 4995 Osasto D puh. 044 438 4996 Osastonhoitaja puh. 044 438 4994

a itta Alo ansa int 5 toim llä 201 sy syk

4949


SOSIAALIPALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Sosiaalipalvelujen tavoitteena on ylläpitää ja edistää kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Palveluihin kuuluvat mm. sosiaalityön neuvonta ja ohjaus, toimeentulotuki, vammaispalvelu, kehitysvammahuolto, päihdetyö, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, lasten huolto- ja tapaamisasiat sekä perheneuvonta. Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen puh. (06) 438 4101 Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lapua.fi PERUSTURVAKESKUS Liuhtarintie 2, 62100 Lapua puh. (06) 438 4125 (neuvonta) Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lapua.fi Avoinna: ma - to klo 9-15 pe klo 9-13 Muina aikoina ajanvarauksella.

50

50


1. AIKUISSOSIAALITYÖ Palvelu on tarkoitettu yli 18 vuotta täyttäneille yksinasuville, lapsettomille pariskunnille ja lapsiperheille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä mm. Arkielämän hallintaan ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Työttömyyden kohdatessa, jolloin tarvitaan mm. ohjausta työllisyyspalveluihin ja kuntouttavaan työtoimintaan. Sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Taloudellista ohjausta ja neuvontaa edellyttävissä asioissa. Päihde- ja mielenterveysongelmien vaikuttaessa elämänhallintaan. Äkillisen kriisin kohdatessa. Perhe-elämän ristiriitatilanteissa ja lähisuhdeväkivallan kohdatessa. Puhelinaika ma - pe klo 12-13 Sosiaalityöntekijä puh. (06) 438 4103 Sosiaalityöntekijä puh. (06) 438 4105 Sosiaaliohjaaja puh. (06) 438 4129

5151


TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Toimeentulotuen suuruus määrätään tukeen oikeuttavien menojen (perusmenot ja erityismenot) ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen perusteella. Ennen tuen myöntämistä selvitetään hakijan tai hänen perheensä mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä, ensisijaisesti työ- ja yrittäjätuloista. Ensisijaisia avustuksia toimeentulotukeen nähden ovat mm. eläkkeet, työttömyysturva, sairauspäiväraha, lapsilisä, asumistuki ja opintotuki. Miten toimeentulotukea haetaan? Toimeentulotukea haetaan sen kunnan sosiaalitoimistosta, jonka alueella henkilö ja hänen perheensä vakinaisesti oleskelee. Miten perustoimeentulotuki määräytyy? Toimeentulotuki määräytyy laskemalla yhteen hakijan ja hänen perheensä toimeentulotukeen oikeuttavat menot ja vähentämällä summasta perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Mikäli tulot eivät riitä hyväksyttyihin menoihin, ilmaisee erotus toimeentulotuen määrän. Toimeentulotukea haettaessa tarvittavat asiapaperit Työssäkäyvien perheenjäsenten palkkatodistukset tai tilinauhat Tositteet muista tuloista (esim. eläkkeistä, työttömyys- tai sairauspäivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta, lastenhoidon ja omaishoidon tuesta, opintotuesta, asumistuesta) Tiliotteet ja pankkikirjat Verolippu ja verotodistus Vuokrasopimus ja ote talonkirjasta, tosite vuokran maksusta Tositteet asuntolainoista ja koroista Tositteet terveydenhuoltomenoista Selvitys omaisuudesta Muut taloudellista tilannetta selventävät tositteet

52

52


KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jossa määritellään keinot asiakkaan aktivoimiseksi koulutukseen tai työelämään. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona. Aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta, jos työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, ettei asiakkaalle voida viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä TE-palveluita. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen suunnitelman ja tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1 - 5 päivänä viikossa 3 - 24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta. Lapualla kuntouttavan työtoiminnan käytännön järjestelyistä vastaa työvalmentaja. Toiminta sijoittuu kunnan eri toimipisteisiin sekä yhdistyksiin. Kuntouttava työtoiminta on henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä avustavissa tehtävissä. Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen palveluohjaus. Kyseessä ei ole työsuhde. Lisätietoja: Työvalmentaja puh. (06) 438 4124, 044 438 4124

5353


AKTIVOINTISUUNNITELMA Aktivointisuunnitelma on pitkään työttömänä olleelle henkilölle laadittava suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa henkilön työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Kuntouttavan työtoiminnan lain mukaan aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston asiantuntija. Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelma. Kutsun lähettää joko kaupungin sosiaalitoimi tai TE-toimisto. Aktivointisuunnitelma laaditaan työttömälle alle 25 vuotiaalle: Joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana. Joka on saanut 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa. Jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. Aktivointisuunnitelma laaditaan työttömälle 25 v. täyttäneelle: Joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä. Joka on 500 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä. Jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. Aktivointisuunnitelmat: Sosiaalityöntekijä puhelinaika ma - pe klo 12-13 puh. (06) 438 4103

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

54

54


SOSIAALITYÖN PÄIHDEPALVELUT Päihdepalvelujen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden runsas käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja tämän läheisille kärsimystä. Päihdetyön tarkoitus on auttaa lievittämään päihteiden käytön synnyttämää hätää ja antaa tukea pyrittäessä eroon päihdekierteestä. Missä tilanteissa voit ottaa yhteyttä? Päihteidenkäyttösi huolestuttaa sinua ja/tai läheisiäsi. Haluat tietoa paikallisista päihdepalveluista ja/tai laitoskuntoutuksesta. Haet tukea päihteidenkäytön vähentämiseen/lopettamiseen. Läheisesi päihteidenkäyttö huolestuttaa - tarvitset tukea itsellesi päihteidenkäyttäjän läheisenä. Olet nuori ja haluat keskustella elämäntilanteestasi ja/tai päihteidenkäytöstäsi ulkopuolisen kanssa. Työntekijänä tarvitset konsultaatiota tai työparia päihdeasioissa. Mitä tapahtuu kun otat yhteyttä? Voimme sopia tapaamisesta. Kartoitamme tilannetta. Suunnittelemme mahdollisia hoitomuotoja. Teemme kuntoutus-/palvelusuunnitelman. Voimme sopia säännöllisistä tapaamisista. Saat apua ja tukea päihdeasiaan. Keskustelu on luottamuksellista. Palvelu on maksutonta. Jatkuu →

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5555


Mihin otat yhteyttä? Sosiaali- ja perusterveydenhuollon henkilöstön kanssa voit vastaanottotilanteissa keskustella luottamuksellisesti myös päihdeasioista ja saada tietoa sosiaalisista- ja terveysriskeistä sekä tukea ja ohjausta päihdeasioissa. Voit ottaa suoraan yhteyttä päihdetyön sosiaalityöntekijään: Päihdetyön sosiaalityöntekijä puhelinaika arkisin ma - pe klo 12-13 puh. (06) 438 4105 Avokatkaisu- ja katkaisuhoito toteutetaan terveyskeskuksessa. (Sairaalantie 3, 62100 Lapua)

Terveyskeskuksen päivystys/kiirevastaanotto avoinna Lapualla ma - pe klo 8-20 la - su ja arkipyhisin klo 10-18 Yhteydenotto terveyskeskukseen puh. (06) 438 4844 Päivystyksessä sairaanhoitaja tekee ensivaiheessa hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjaa tarvittaessa asiakkaan lääkärin vastaanotolle. Avokatkaisu- ja katkaisuhoito toteutetaan lääkärin suorittaman arvioinnin perusteella. Laitoskuntoutukseen hakeutuminen Avohuollon palvelut ja tukitoimet ovat ensisijaisia. Päihdekuntoutuslaitokset kuuluvat erityispalveluihin ja niihin hakeutuminen edellyttää kuntoutustarpeen arviointia sekä maksusitoumusta (ellei asiakas maksa sitä itse). Maksusitoumus on oltava asiakkaalla ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista. Laitoskuntoutuksen myöntämisestä ja maksusitoumuksesta vastaa Lapuan kaupungin sosiaalitoimi. Sosiaalityöntekijälle on varattava aika, jonka yhteydessä on syytä mainita, että kyseessä on laitoskuntoutuksen tarpeen arviointi.

56

56


Ehkäisevä päihdetyö Ehkäisevä päihdetyö on koko väestöön kohdistuvaa toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden käyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin sekä ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin. Ehkäisevä päihdetyö on pitkäjänteistä, monialaista ja tavoitteellista yhteistyötä. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö on päihdetyön sosiaalityöntekijä (kts. edellinen sivu yhteystiedot). Muita palveluja Päiväkeskus Myötätuuli on Lapuan Sininauha ry:n ylläpitämä työja päivätoimintakeskus. Toiminta on kristilliseen arvopohjaan perustuvaa päihdetyötä. Lapuan Sininauha ry Toiminnanjohtaja Anna-Leena Ruotsalainen Kotisivut. www.lapuansininauha.fi Kauppakatu 7, 62100 Lapua puh. (06) 437 4755, 040 749 3158 Sähköposti: anna-leena@lapuansininauha.fi

5757


NUORISOASEMA STEISSI

(Keskuskatu 32 K, 3. krs 60100 Seinäjoki)

Nuorisoasema Steissin toiminta on tarkoitettu 13 - 25 -vuotiaille seinäjokelaisille ja sopimuksesta myös muista kunnista tuleville nuorille ja heidän perheilleen. Voit ottaa yhteyttä kun... Sinulla on huolia ja murheita Kotona asiat eivät ole kohdallaan Koulussa on vaikeaa Tulevaisuus askarruttaa Alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käyttö huolestuttaa (vain alle 18-vuotiaat) Kaverin tai jonkun muun läheisen elämänmeno huolestuttaa Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Steissille voi tulla yksin, kaverin tai perheen kanssa myös ilman ajanvarausta ma - to klo 9 - 14. Ajanvaraus on kuitenkin suotavaa. Ajan voit varata soittamalla puh. (06) 416 6311, (06) 416 6310 tai lähettämällä sähköpostia steissi@seinajoki.fi www.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/paihdepalvelut/steissi

58

58


SOSIAALIASIAMIES Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, kuten Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa Toimii sosiaalihuollon henkilöstön ja asiakkaan välillä sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin ei kuulu ryhtyä valitusasiassa avustajaksi. Yhteystiedot: Sosiaaliasiamies Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki puh. 044 415 6716 elina.aaltonen@eskoo.fi

5959


VELKANEUVONTA Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoa ja neuvoja yksityistalouden ja velkojen hoidosta. Neuvonnan ensisijaisena tarkoituksena on auttaa asiakasta huolehtimaan itsenäisesti ja riittävän suunnitelmallisesti taloudellisista asioistaan. Neuvonnan antaminen ei edellytä, että asiakkaalla on jo maksuvaikeuksien asteelle kehittynyt velkaongelma tai muita taloudellisia vaikeuksia. Neuvonnalla pyritään myös ennaltaehkäisemään velkaongelmien syntymistä. Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteistä toimintaa ja asiakkaille maksutonta palvelua. Asiakaskäynnit vain ajanvarauksella. Puhelinneuvonta arkisin ma - pe klo 13-15 Talous- ja velkaneuvoja puh. (06) 416 2796 mervi.kallio@seinajoki.fi Talous- ja velkaneuvoja puh. (06) 416 2053 seppo.korpimaki@seinajoki.fi Avustava talous- ja velkaneuvoja puh. (06) 416 2797 anita.makinen@seinajoki.fi Toimistosihteeri puh. (06) 416 6268 marketta.lehto@seinajoki.fi Ajo-ohje velkaneuvontaan Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki Velkaneuvonta sijaitsee ns. Sorsanpesän kiinteistössä Törnävällä. Hamarintien (Jalasjärventien) liittymästä parkkipaikalle. Velkaneuvonnan sisäänkäynti parkkipaikalta maatasosta.

60

60


2. LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ LASTENSUOJELU

(Perusturvakeskus, Liuhtarintie 2)

Lastensuojelulain mukaan lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä. Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen huolenpitoon. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet kunnassa asuville lapsille vaikuttamalla heidän kasvuoloihinsa, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet mm. perhetyö ja perheohjaus, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Kuka voi ottaa yhteyttä? Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteydenottajana voivat olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, omaiset tai naapurit. Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Puhelinaika arkisin ma - pe klo 12-13 Sosiaalityöntekijät: 1. puh. (06) 438 4104 2. puh. (06) 438 4106 3. puh. (06) 438 4107

6161


SOSIAALIPÄIVYSTYS

Sosiaalipäivystys tarkoittaa virka-ajan ulkopuolella tapahtuvaa sosiaalityön akuuttipalvelujen järjestämistä sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa. Sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia virka-ajan ulkopuolella. Tehtävä-alueena ovat äkilliset kriisit, ensisijaisesti lastensuojelun akuutit ongelmatilanteet. Toimeentulotukiasiat eivät ole sosiaalipäivystyksen asioita.

Yhteydenotto hätäkeskuksen kautta puh. 112 Puhelu ohjataan tarvittaessa sosiaalipäivystäjälle.

Sosiaalipäivystys toimii arkisin ma - pe klo 16-08 välisenä aikana. Viikonloppuisin ja arkipyhisin sosiaalipäivystys toimii ympärivuorokautisesti. Virka-aikana kiireellisissä tapauksissa yhteys perusturvakeskukseen.

PERHETYÖ Perhetyö tarjoaa ammatillista tukea ja apua erilaisissa elämäntilanteissa lapsiperheille. Perhetyötä annetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena sekä ehkäisevänä perhetyönä. Lapsiperheille kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelu on ennaltaehkäisevää, perheiden arjessa tapahtuvaa tilapäistä tai säännöllistä apua. Perhetyön tiimivastaava: Sosiaalityöntekijä puh. 044 438 4113

62

62


Akuutti perhetyö

(Perusturvakeskus, Liuhtarintie 2)

Akuutin perhetyön tarve liittyy akuuttiin, ennalta odottamattomaan tilanteeseen, johon perhe ei voi varautua ennakolta. Akuutin kotipalvelun myöntämiskriteerit ovat: Yllättävä vanhemman sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä Vanhemman uupumus Vaikea elämäntilanne Äkilliset elämän muutokset (mm. onnettomuudet, perheenjäsenen kuolema) Akuutin kotipalvelun tarve arvioidaan henkilökohtaisen yhteydenoton pohjalta puhelimitse tai asiakkaan asioimiskäynnin yhteydessä. Tilapäinen perhetyö Tilapäistä perhetyötä voi saada ennakoitavissa olevaan eiakuuttiin avun tarpeeseen. Tilapäisen perhetyön tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Pitkäkestoinen perhetyö Pitkäkestoisesta perhetyön tarpeesta on kysymys silloin, kun perhe tarvitsee tukea selvitäkseen arkielämään liittyvistä asioiden hoidosta, lasten hoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea. Pitkäkestoinen kotiavun tarve arvioidaan yhdessä alueen sosiaalityöntekijän kanssa. Perhetyö on maksullista palvelua, josta peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. Lisätietoja asiakasmaksuista www.lapua.fi → Asiakasmaksut → Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

6363


PERHE-OIKEUDELLISET PALVELUT Isyyden selvittäminen Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämistä varten kaupungissa on lastenvalvoja. Isyyden selvittämisen ja isyyden tunnustamisen jälkeen lastenvalvoja toimittaa isyysasiakirjat maistraattiin, jossa tapahtuu isyyden vahvistaminen. Ellei isyyttä saada lastenvalvojan toimesta selvitettyä on isyysasia käsiteltävä käräjäoikeudessa. Isyyden tunnustamisella vahvistetaan isän ja lapsen sukulaissuhde, mikä antaa lapselle… Oikeuden saada elatusta 18 ikävuoteen saakka Oikeuden isän sukunimeen Perimisoikeuden isäänsä ja isänpuoleisiin sukulaisiin Oikeuden isän eläke- ja vakuutusetuuksiin Elatusapu Avio- tai avoerotilanteessa on aina syytä turvata alaikäisten lasten asema mm. heidän elatuksensa suhteen. Lapsen oikeus saada elatusta siltä vanhemmalta, jonka kanssa hän ei asu vahvistetaan ensisijaisesti perusturvakeskuksessa tehtävällä elatussopimuksella. Elatussopimuksella vanhempi sitoutuu maksamaan tuloihinsa ja maksukykyynsä nähden kohtuullisena pidettävän elatusmaksun. Ellei lapsen elatusta saada sovittua lastenvalvojan vahvistamalla elatussopimuksella on elatusavun vahvistamista haettava oikeusteitse käräjäoikeudessa. Lasten huoltajuus ja tapaamisoikeus Avio- tai avoerotilanteessa vanhempien on syytä sopia alaikäisten lastensa huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

64

64


Sopimuksella lapsen vanhemmat voivat sopia... Lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti. Lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle. Lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona ei asu. Ellei lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta kyetä sopimaan lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella on asia ratkaistava oikeusteitse käräjäoikeudessa. Lastenvalvoja/sosiaalityöntekijä: Ajanvaraus arkisin ma - pe puh. (06) 438 4155, 044 438 4155 Osoite: Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3-5 E 2.krs

6565


3. KASVATUS4. VASTAANOTTOTOIMINTA JA PERHENEUVOLA LÄÄKÄRIT Huoneet 2-11 PERHENEUVOLAPALVELUT

(Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3-5 E, II krs, 62100 Lapua)

Johtava ylilääkäri Martti Luomala Perheneuvola palvelee Pentti lasten Kalliola ja nuorten kasvuun ja kehitykseen Avohoidon ylilääkäri liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen vaikeGeriatrian ylilääkäri Kristiina Vihla uksissa. Osastotoimintojen ylilääkäri Jari Vihla Voit ottaa yhteyttä perheneuvolaan kun... Terveyskeskuslääkäri Johanna Latikka Olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä Terveyskeskuslääkäri Olga Jankovskaja tai tunne-elämään liittyvistä asioista. Terveyskeskuslääkäri Anu-Maria Fabritius Haluat keskustella lapsesi kehityksestä, vanhemmuudesta tai Terveyskeskuslääkäri avoin virka (nyt sijainen) kasvatuksesta. Terveyskeskuslääkäri virka (nytkoulussa sijainen)tai kavereiden Lapsellasi on pulmia avoin päiväkodissa, kanssa. yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittava lääkäri Vaihtuva Kotona on ristiriitoja, joihin toivot selvittelyapua. Perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämänSAAPUMINEN VASTAANOTOLLE tilanteita. Perheessä harkitaan avioeroa taivastaanotolle perheenjäsenet tarvitsevat Mikäli olet varannut ajan lääkärin sinun ei tarvitse iltukea erosta selviytymiseen. moittautua, vaan voit istua odottamaan vastaanottojen lähiodotustilaan takakäytävälle, josta sinut kutsutaan nimellä. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan asiakas voi itse (Ainoastaan kiireelliselle vastaanotolle tultaessa - johon olet saanut ajanottaa samana päiväyhteyttä hakiessaanpäivystyksen apua. Palvelut ovat maksuttomia, vapaaehnä - ilmoittaudutaan hoitajalle). toisia ja luottamuksellisia. Saavu vastaanotolle hyvissä ajoin ennen varattua aikaa, jolloin hoitaja ehtii tehdä ennen lääkärin vastaanottoa mahdollisesti tarvittavat esivalmistelut. HUOM! Valmistaudu vastaanotolle. Ota mukaan ajantasainen lista käytössäsi olevasta lääkityksestä sekä mahdolliset omaseurantatiedot (esim. verensokeri- ja verenpaineseuranta). Mikäli aikasi on myöhässä yli 30 minuuttia tiedustele asiaa vastaanoton hoitajalta.

66

66 1010


SYDÄNFILMI = EKG Perheneuvolan psykologit: Mikäli sinusta on määrätty otettavaksi (ei kiireellinen) sydänfilmi, ilmoita siitä vastaanoton hoitajalle. Neuvolat, perhepäivähoito, TERVEYS- JA HOITOSUUNNITEMA päiväkodit ja ryhmikset: Terveysja hoitosuunnitelma on tarkoitettu sinulle, jolla on yksi tai Psykologi puh. (06) 438 4478 useampi pitkäaikaissairaus. Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä tai 044 438 4478 sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Sen tarkoituksena on koota yhteen kaikki hoitosi kannalta tärkeät tiedot ja sovitut seurantakäynnit (= sairaudet, lääkitykset, hoidon tavoitteet ja tarpeet sekä keinot niiden saavuttamiseksi). Hoitosuunnitelmakäynnille Alakoulut ja yläkoulu:valmistaudut täyttämällä omahoitolomakkeen, jonkapuh. saat terveyskeskuksesta. Omahoitolomakkeen ja Psykologi (06) 438 4467 keskustelujen pohjalta tai 044 438 4467 hoitajan kanssa laadittu hoitosuunnitelma annetaan valitsemallesi lääkärille tarkennettavaksi ja tallennetaan potilastietoihisi. Tämän jälkeen saat sen tulostettuna myös itsellesi. Hoitosuunnitelmaa voit pyytää käydessäsi vastaanotolla tai varata ajan sitä varten. RAVITSEMUSTERAPEUTIN VASTAANOTTO TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI (Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3 E, 2. kerros)

Keskussairaalan ravitsemusterapeutti käy terveyskeskuksessa Tavoitteena Ravitsemusneuvontaan on ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöiden syntysäännöllisesti. kutsutaan lääkärin, sairaanmistä tai ja saada ne, jotka tarvitsevat tukea, mahdollisimhoitajan terveydenhoitajan lähetteenpsyykkistä perusteella. man varhain tuen piiriin. TERVEYSKESKUKSEN ERIKOISTUTKIMUKSET Asiakastyössä terveyskeskuspsykologin vastuualueena on opiskeluterveydenhuolto ja aikuiset. Asiakastyö painottuu lyhytaikaiMahantähystykset (Gastroskopia) seen elämän kriisitilanteiden selvittelyyn ja neuvontaan. Jonkin Paksunsuolentähystykset (Kolonoskopia) verran on myös psykologisia tutkimuksia ja traumaterapiaa. Rasitustestit (Ergo) Vuorokausi-EKG (Holter -tutkimus) Asiakkaaksi voi hakeutua ilman lähetettä. Palvelu on maksutonta. UÄ -tutkimukset (ultraääni) Vastaanotot ajanvarauksella puhelinaikana ma - to klo 9:30-10, Uniapnea -tutkimukset puh. (06) 438 4961 / 044 438 4961. Rannekanavatutkimukset (Mediracer) Edellä mainittuihin tutkimuksiin kutsutaan lääkärin lähetteen perusteella. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1167 11 67


PUHETERAPIAPALVELUT

(Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3 E, 2. kerros)

Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Häiriöitä voi olla kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa tai lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Työ painottuu ensisijaisesti alle kouluikäisiin lapsiin. Kouluikäisten ja aikuisten puheterapia toteutetaan pääsääntöisesti kaupungin maksusitoumuksella. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen avulla. Asiakkaaksi voi hakeutua ilman lähetettä. Palvelu on maksutonta. Vastaanotot ajanvarauksella puhelinaikana ma - to klo 12-12:30 puh. (06) 438 4868 / 044 438 4868.

68

68


4. VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PALVELUT Vammaisella ja/tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä on mahdollisuus saada palveluja vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla. Palvelujen saamiseksi asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma yhteydenoton tai hakemuksen perusteella. VAMMAISPALVELUT Vammaisen elämisen laadun helpottamiseksi voidaan järjestää erilaisia palveluja ja tukitoimia silloin, kun henkilö ei saa hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain perusteella. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Heillä on palveluihin subjektiivinen oikeus. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset toimenpiteet: Kuljetuspalvelut Palveluasuminen Henkilökohtainen apu Vaikeavammaisten päivätoiminta Asunnon muutostyöt Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia järjestetään määrärahojen mukaan. Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet: Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet Sopeutumisvalmennus Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin Avopalveluohjaaja: Puhelinaika ma - ke klo 12-13 puh. (06) 438 4119

6969


KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuoltoon kuuluvina palveluina ovat mm. kuntoutusohjaus, asumispalvelut sekä työ- että päivätoiminta. Lapuan kaupunki tuottaa kuntoutusohjausta, työ- ja päivätoimintaa, tuki- ja palveluasumista omana toimintana. Tehostettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja mm. laitoshoitoa sekä tilapäishoitoa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä. Kuntoutusohjaus Kuntoutusohjausta annetaan kotihoidossa, päivähoidon ulkopuolella oleville alle esikouluikäisille lapsille. Avopalveluohjaaja: Puhelinaika ke - pe klo 12-13 puh. (06) 438 4119 TULKKIPALVELUT Siirtyivät Kelan palveluksi 1.9.2010 alkaen.

70

70


TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA 3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA Jukantuvan toimintakeskus tarjoaa palveluja yli 16-vuotiaille kehiASIOINTI NEUVONTAPISTEESSÄ tysvammaisille asiakkaille. Toimintakeskuksessa on työ- ja päivätoimintaryhmät. Ajanvaraus ja neuvonta Reseptiasiat Toimintaan sisältyy mm. Todistusasiat Arkielämän taitojen opettelua Tutkimustulosten tiedustelu Liikuntaa, ulkoilua, rentoutusta sekä musiikkia Muut tiedustelut Retkeilyä ja virikkeitä Käsitöiden jaon alihankintatöiden valmistus Neuvontapisteessä käytössä vuoronumerojärjestelmä asiointirauhan takaamiseksi. Vuoronumero vaihtuu äänimerkin jälkeen Toimintakeskuksen oma myymälä on pääsääntöisesti avoinna neuvontapisteen numerotauluun. arkisin ma - to klo 7-15 ja pe klo 7-13:30 (suljettuna heinäkuun). Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. edulliset, mutta laadukkaat poppanaliinat, käsinkudotut matot, aitaelementit ja paljon muuta sisustus- ja lahjatavaraa. OTA VUORONUMERO Alihankinnoissa on viime vuosina tehty mm. muoviosien lajittelua ja värikarttojen kokoamista. Mikäli sinulla on tarjota pussitus-, purkitus-, lajittelu-, teippaus- tms. alihankintatyötä, voit ottaa yhteyttä toimintakeskukseen. Tervetuloa tutustumaan! Jukantuvan työtoiminta ISTU ODOTTAMAAN Sairaalantie 7, 62100 Lapua puh. 044 438 4139 / naiset puh. 044 438 4138 / miehet Jukantuvan päivätoiminta Rahkatie 4, 62100 Lapua puh. 044 438 4152 ASIOINTIVUOROSI Työja päivätoiminnan vastaava: NEUVONTAPISTEESSÄ puh. (06) 438 4139

7 71 7 71


NIITTYPUISTON ASUNTOLA Niittypuiston asuntola on koti kahdeksalle aikuiselle kehitysvammaiselle asukkaalle, lisäksi yksi paikka on varattu intervalliasukkaalle. Asuntola tarjoaa ohjattua ja tuettua palveluasumista. Niittypuiston asuntolassa asutaan kotoisesti. Asukkaat osallistuvat arjen askareisiin sekä käyvät työ- ja avotyötoiminnassa, harrastuksissa ja asioilla kukin oman toimintakykynsä mukaan. Asukkaita kannustetaan ja tuetaan omatoimisuuteen sopivan ohjauksen ja tuen turvin. Henkilökunta työskentelee kahdessa vuorossa, yövalvontaa ei ole. Niittypuiston asuntola Vastaava ohjaaja Niskalankatu 6 A 1, 62100 Lapua Puh. (06) 438 4137, 044 438 4137

72

72


5. MUUT SOSIAALIPALVELUT JA TUKITOIMET OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai muun pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi hoitajalle maksettava hoitopalkkio, joka määritellään hoitajan ja hoidettavan kanssa laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuesta laaditaan sopimus kunnan ja hoitajan välillä. Sopimus sisältää lisäksi sopimuksen hoitajalle järjestettävästä vapaasta, hoidon kestosta ja sopimuksen irtisanomisesta. Omaishoidon tuki maksetaan hoitopalkkiona hoitajalle porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuella tarkoitetaan lakisääteistä sosiaalipalvelua, jonka järjestämisestä kunta huolehtii määrärahojensa puitteissa. Määrärahasidonnaisuuden takia tuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja kriteereihin lain myöntämisedellytyksiä noudattaen. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus. Omaishoidon tuki ei ole kuitenkaan subjektiivinen eli ehdoton oikeus. Päätös omaishoidon tuesta tehdään toistaiseksi. Lisätiedot ja hakemukset Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki: Avopalveluohjaaja Puhelinaika arkisin ma - pe klo 8-11 puh. (06) 438 4119 Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki: Palveluohjaaja arkisin ma - pe puh. (06) 438 4127, 044 438 4127 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

7373


KULJETUSPALVELUT Kuljetuspalvelut tarkoittavat mahdollisuutta käyttää erityiskuljetusta, taksia tai invataksia alennetulla hinnalla, joka vastaa julkisen liikenteen taksoja. Tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä tai Severi-palveluliikennettä. Kuljetuspalvelua haetaan hakemuslomakkeella ja hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus hakijan terveydentilasta. Lisätiedot ja hakemukset avopalveluohjaajalta Puhelinaika arkisin ma - pe klo 8-11 puh. (06) 438 4119 KELA-taksi puh. 0100 86001 ULA-taksi puh. 0100 84999 (alueellinen taksikeskus) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

74

74


PALVELULIIKENNE SEVERI Palveluliikenne on Lapuan kaupungin tarjoama palvelumuoto, jonka avulla asukkaat voivat hoitaa asioinnit Lapuan kaupungin keskustassa. Palveluliikenne on kaikille avointa, mutta se on erityisesti suunnattu ikäihmisille ja vammaisille. Palvelu toimii kotiovelta haluttuun määränpäähän ja takaisin Lapuan kaupungin alueella. Tarvittaessa kuljettaja avustaa kulkemisessa ja tavaroiden kantamisessa. Myös pyörätuolin käyttäjät voivat käyttää palveluliikennettä. Palveluliikenne toimii Lapuan kaupungin alueella ns. kutsuohjaus periaatteella arkisin ma - pe klo 7:30-16. Yhdensuuntaisesta matkasta peritään seuraavasti: alle 10 km 3,50 €

yli 10 km 4,30 €

yli 20 km 5,00 €

SEVERI -palveluliikenteen kuljetukset tilataan suoraan kuljettajalta hyvissä ajoin ja viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 16 mennessä.

SEVERI 0400 335 577

7575


Perusturvalautakunta Valtuustontie 8, 62100 Lapua

Perusturvan johtoryhmä Perusturvajohtaja Piia Aro Johtava ylilääkäri Martti Luomala Johtava hoitaja Kristiina Niemelä Vanhustyönjohtaja Sirkka Eväsoja Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lapua.fi

Te r v e y s k e s k u s Sairaalantie 3, 62100 Lapua puh. (06) 438 4844 poli.tk@lapua.fi

Palvelukeskus Hopearinne Sairaalantie 5, 62100 Lapua puh. (06) 438 4170

Sosiaalipalvelut Liuhtarintie 2, 62100 Lapua puh. (06) 438 4125

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Esite: 3/2015 HH Kuvat: Lapuan terveyskeskus/HH, Pixapay, Microsoft Word

76

Sosiaali ja terveyspalvelut lapua  

Lapuan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen opas.

Sosiaali ja terveyspalvelut lapua  

Lapuan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen opas.

Advertisement