Page 1

Ðîçêàæ³òü îíóêó адяр _М адка Вкл

а

їн Укра

нець

ас, кі

)

року

кл . (3-й нком а ознаки малю а, нь за а – двом т рече ька предме іл к иши (3-й , дію і зап лінією Ой, ади ію. Скл однією вал нок. сли ня кон е уч малю підкре ся ила ти … різвищ лянь ч П в ючи а ті зг е поб ристу ь. ірва 1. Ро предм а, ко овід и Оля , щоб з . слов Назв лястою розп вині ку том зміс ючи їх. хви иши а галя гла ру а п – н за о о В Д бери а, зміню уся __ у. Н ні ми. остя ок. ня в т. До юдь мові – _______ е уч діле люн и до ліс вже пр текс ені сло их л звищ .У __ . Ви л ь ма Прі янь щ ворен_______ вічний ння лян зі піш а! Оля е озгл пропу ст г ч р і, , з е о б о _ _ а. о и ир , со н ____ ого ____ себе вік ловейк 1. Р ці дру квітк важн . Впиш _ е ю У _ . л о _ 2 а н .сн у, й кою ні ч ло в х __ __ со Вра красив и и, в ряд атьо _ народ е ввібра _______ піт. довід озділ _ е з баг ашк _ н руго яка ва р дне _______ ово рід я, ____ уша, ш та д , пт і сло _ а–о л ,д сс вні ізда ілен Мов онює _ роду. С __ коло ія, плин . гн голо Вид . м а зв ч р с _ н и д а о _ о _ __ ів, іст від ____ гол .лен визн _ ____ а. п в на іс, з елі. ня, овою. білк оста ик ____ ра, ____ , диво, с чен с м, л м. П єць, )айч и ре за буд , цвіто али в.. віто Дніп ка: доля к, за рід. ро, (з алфа лісо ід клад й ри ч Дов , про їхній (д)ніп 2. С а розбе .сняни адзюр ва за о о к ч л с а еч з н зн уй чка слов ився, в очки, ка, со зташ . Ви . (р)і р м 3. Ро ереносу ик, річ ики шок, Пок ь. стру ел п енн )у т для во, мет Прізв и ім еня (п ище в.ю е учня ц пиш Дер

ку) ць ро , кіне клас

Навчаємо, розвиваємо, виховуємо 1. Розг і за , (ц)у жки раїна речен лянь малю ь за м н )к й ду алюн ок. До чо кри нко, (у ком. . Розго ан ві)р н 3 (ф ас закл икає? Іван Склад и

11

(3-й кл

ас, кін

ец і запи ши кі ь року) 2. Про лька чи дієсло тай, під 1 кр ва Ось ст , поділи если при км їх схили оїть легк для перен етники ж и іночог л осу. ни. Ц ася дони й, тендітн о роду зу ий пр е знач в текс олісок ить, . А поряд ті. Ви що п пиши рийш ростуть та . Його бі ла за ла сп 3. Про кі ж паш р ск нумер авжн я вес ромні, ніж на голів уй сл ка на. ова за ні віс підсн ) ал н ики в фавіт іжни , кінець року (3-й клас есом. к голос. ку) словах на весна ць ро Познач у , кіне білка іменника. клас конв сло чи (3-й і алія 4. Розб рід е учня ень. у. Визнач Прізвищ ери за заєць берез а реч ай загадк будово ільк ень квітен 1. Відгад к ва. и сло ю слов ад ь ли діє вед Скл іша, Пімдк а прол пр 3 ідрес ь іша, наймил тішить, ить? ісок, олісок віт апестить, йріднк ас вч білка. с трав Наіх вона нак він н . еньВс ає з нами иго ення. Чои. ям о?к.Як еч скрізь був діт га н р лова ди ти ня ю й вж и би уч л За е це? ені с рад ма лен ищив

по те, хто і ч. виділ ам, де лянь ва мавнма звав? Що Прізв иозг Відгадай німР до сло голо ти його на овою ітує т к. Як би бери сино 1. кресли до. за буд , що кв ь малюно маму? До гніз Під ери та 2. Розглян ми ще називаємо ине . Розб квітка и е пок вам н рере сло з ми она ва ща ні члени ку, в лісу! другоряд Виділені и дієсло найкра . , головні та ш пташ голоси ч рід й и о, зна а й п ив ви т а и жл ні к В й ам’я ому речен знач число і, де мо е) ля слуха тай. ку. Пну ай. У перш ння , ви рочи. За мамищуй її. у лісі. (Н аще по квіт 3. Прочит ши прикметники луче 2. П ям и ні Кр ом рви еі) ізн пи оспо ома. своїм діт бр ніжвеснян х гнізд! чення. Ви (Не) їїадо слов (Н дв будовою. тепло дарує мама у чу- ини збери за і шіть нник – й му сл . неасу і пісні,зрза и ть о ов зас ск ніс ш ап слова ро ли е о ніж а З гал пт і ночі і ко і обіцяєм ікс. у любов, рийм (Не) руйнуй недоспан у ми дякуємо їй Незмінн преф інією, п бов, за її ук л де – (Не) ласку і лю лагідну вдачу і на ик, а с однією її менн ік важати. слова, за прий ь преф бити і по е лю д її, іт , те вати есл ідкр изнач 3. В ужок. П рева е без д ти (з) д ) дорозі ь и и ін 5 (з) б сів (пр а) кам ) (н (при кочив с (на)

Передплатний індекс –33597 7


Тематична вкладка до часопису «Розкажіть онуку» № 23—24’2011

ла пора е с е В

T T

T

T

T

T

T

T

T

Пропонуємо вам комплекс вправ на розвиток пам’яті, мислення, уваги, уяви, спостережливості, моторики та емоційного сприйняття дитини. Добірку завдань можна рекомендувати і батькам, які приділяють увагу творчому та інтелектуальному розвитку дитини.

Щоб узимку було тепло Щоб узимку людям було затишно на вулиці, вони вдягають шуби, шапки, рукавички, чобітки. Спробуйте зробити пари рукавичок і шкарпеток однаковими. Для цього спочатку намалюйте на другій парі рукавиць і шкарпеток потрібний орнамент, а потім розмалюйте їх.

--


Îíóêó

Хвилинка ерудита Ðîçâèâàºìî ó âàãó

Микита — фотограф Микита вирішив сфотографувати друзів. Іринці та Валику він подарував дві схожі фотографії. Спробуйте знайти на них 8 відмінностей.

--


Ðîçâè âàºìî ó âàãó

Ігри з буквами Сніговичок розгубив букви зі слова «зимонька». Допоможіть йому: з’єднайте букви так, щоб утворилося «загублене» слово.

К

C

Ь

Н

И

З

А

Т

І

Ш

П

О

М

Якщо ви з’єднаєте букви, то прочитаєте прислів’я про зиму. Починати читати потрібно з букви в кружечку.

Б

И І C

Ь

Ь

И ●

О ●

Т ●

И

Н

Щ ●

М ●

Е●

О

О

● ●

Т

Р

Л

Т

Ц

А

З

Щ

Р

Відповідь. Сонце блищить, а мороз тріщить.

Звірята полюбляють гру «Склади слово». Ви теж можете взяти в ній участь. Для цього потрібно склади, записані звірятами, переставити так, щоб отримати слово. Слова-відгадки запишіть.

ЖИН СНІ КА Я КА ЛИН ЦЯ ЛИ МЕ ТЕ


Îíóêó

Хвилинка ерудита Ðîçâèâàºìî ìèñëåííÿ

Загадка Бабусі Метелиці Бабуся Метелиця запропонувала Сніговику нелегку загадку: розставити подані цифри в порожні кружечки таким чином, щоб на кожній прямій і по кругу всередині сніжинки сума дорівнювала вказаній цифрі. Використані цифри потрібно закреслити.

- -


Îíóêó

Хвилинка ерудита Ðîçâèâàºìî ìèñëåííÿ

Незвичайний снігопад Сніжинки з математичними завданнями падають на землю. Спробуйте їх розв’язати, поки сніжинки не розтанули. 1) Вставте пропущені цифри в клітинки. Починати потрібно від числа, біля якого намальовано стрілочку.

2) Розв’яжіть приклади за зразком.

3) Які числа пропущено? Запишіть їх.

--


Îíóêó

Хвилинка ерудита Â÷èìîñÿ ïð àâèë áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè

Як не потрапити в біду? Чи відомо вам, що існує незвичайна мова – мова дороги. Цією мовою з водіями і пішоходами розмовляють вулиці всіх країн світу. Це дорожні знаки та спеціальна розмітка. Особливо небезпечно на дорозі взимку, адже дорога може бути слизькою або вкрита снігом. Зафарбуйте в зелений колір сліди, які показують правильний шлях переходу через дорогу, а червоним – неправильний.

Зима – чудова пора відпочинку на льоду. Скільки радощів вона приносить! Забави на ковзанах, лижах, санчатах! Проте іноді ми забуваємо про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонка крига. Які правила поведінки на кризі ви знаєте? Яке з них порушують діти на першому малюнку? Якими будуть ваші дії, якщо ви побачили людину під льодом? Чи правильно поводиться підліток на другому малюнку? Малюнок 1

Малюнок 2

- -


Хвилинка ерудита

Îíóêó

Ðîçâèâàºìî Ð îçâèâàºì î ìèñëåííÿ ì èñëåííÿ

×è âñ³ ñí³æèíêè îäíàêîâ³? Âñ³ ìè çíàºìî ð³çí³ âèäè ñí³ãó: ðèõëèé, ìîêðèé, ðîçñèï÷àñòèé, ïóõêèé òîùî. ßêùî ïîâ³òðÿ õîëîäíå, ñí³æèíêè óòâîðþþòüñÿ ó âèãëÿä³ ïëàñòèíîê ³ ïðèçì. Ïðè íåâåëèê³é ì³íóñîâ³é òåìïåðàòóð³ ñí³æèíêè íàáóâàþòü ôîðìè ç³ðî÷îê. Ïðè òåìïåðàòóð³ 0 ãðàäóñ³â óòâîðþþòüñÿ íàéá³ëüø³ ñí³æèíêè ð³çíèõ ôîðì, îñê³ëüêè äîñòàòíÿ âîëîã³ñòü äîçâîëÿº êðàïåëüêàì âîäè çëèâàòèñÿ â íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ôîðìè. Ñïðîáóéòå é âè ðîçôàáóâàòè ñí³æèíêó-áàëåðèíêó. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïðàâèëüíî ðîçâ’ÿçàòè ïðèêëàäè.

Ãîëóáèé Ñèí³é Á³ëèé Æîâòèé

– 13 – 14 – 15 – 16

95–80

83–68

77–63 28–12

63–50

31–18

60

35

– 49

–1

27

99–86

75–

18–3

55–40 3

99

37

–8

47–32 12

4

4

–2

60–45

64–51

59–

44

38

– 73

84–71 41–27

36–20

57

+3

77–62

90–75

19–

33–19

36–22

11+4

34–19

17–2

24–9

4

53

56–40

86–73

40–27

48–32 21–7

-

83

98–

50–37

78–63


Хвилинка ерудита

Îíóêó

Ðîçâèâàºìî Ð îçâèâàºì î ìèñëåííÿ ì èñëåííÿ

Ïðèáðàíà ÿëèíî÷êà ³ãðàøêàìè ñÿº Äîïîìîæ³òü ijäó Ìîðîçó «çàñâ³òèòè» ÿëèíêó ð³çíîáàðâíèìè âîãíÿìè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïðàâèëüíî ðîçâ’ÿçàòè ïðèêëàäè.

1 – зелений 2 – жовтий 3 – червоний 4 – голубий 5 – коричневий

-


Хвилинка ерудита

Îíóêó

Ðîç Ð îçâèâàºì âèâàºìîî ïàìÿ’òü ïàì ÿ’ òü

Êàçêîâ³ ïåðñîíàæ³ íà íîâîð³÷íîìó ñâÿò³ Óñ³ ä³òè ëþáëÿòü êàçêè. Ç’ºäíàéòå ñòð³ëêàìè ïåðñîíàæ³â, ÿê³ çàâ³òàëè íà íîâîð³÷íå ñâÿòî, ç íàçâàìè êàçîê òà ¿õí³ìè óðèâêàìè. «…³í çðîáèâ íåâåëè÷êå êîëî íàä äàõîì ñóñ³äíüîãî áóäèíêó, îáëåò³â äèìàð ³ ïîâåðíóâñÿ íàçàä äî â³êíà…»

Øàðëü Ïåððî «Ê³ò ó ÷îáîòÿõ»

«Ïåðø çà âñå Êàðëî âèð³çàâ íà ïîë³í³ âîëîññÿ, ïîò³ì – ÷îëî, ïîò³ì – î÷³... Ðàïòîì î÷³ ñàì³ ðîçïëþùèëèñü ³ âòóïèëèñÿ â íüîãî çåëåíèì ïîãëÿäîì... Êàðëî é âèãëÿäó íå ïîäàâ, ùî çëÿêàâñÿ…»

Áðàòè Ãð³ìì «Çà÷àðîâàíà êðàñóíÿ»

«…Òà ò³ëüêè-íî âîíà âçÿëà â ðóêè âåðåòåíî, ÿê â³ùóâàííÿ ÷àð³âíèö³ ñïðàâäèëîñÿ: ïðèíöåñà âêîëîëà ñîá³ ïàëüöÿ ³ âïàëà íåïðèòîìíà».

Àñòð³ä ˳íãðåí «Ïðî Êàðëñîíà, ùî æèâå íà äàõó»

«… –² ÿê ÿ âèãëÿäàþ? – ßê âåäìåæà, ùî âèñèòü ï³ä ïîâ³òðÿíîþ êóëüêîþ. – ² ÿ çîâñ³ì íå ñõîæèé íà ìàëåíüêó õìàðèíêó â ñèíüîìó íåá³?»

Àëàí ̳ëí «Â³íí³-Ïóõ»

«Îäèí ì³ðîøíèê çàëèøèâ ó ñïàäùèíó òðüîì ñâî¿ì ñèíàì ìëèí, îñëà ³ êîòà. Ñèíè øâèäêî ïîä³ëèëè ñïàäùèíó: ñòàðøèé çàáðàâ ñîá³ ìëèí, ñåðåäí³é – îñëà, à ìåíøîìó ä³ñòàâñÿ ê³ò».

Îëåêñ³é Òîëñòîé «Çîëîòèé êëþ÷èê, àáî Ïðèãîäè Áóðàò³íî»

--


Хвилинка ерудита

Îíóêó

Ðîçâèâàºìî Ð îçâè âà ºì î òâîð÷³ çä³áíîñò³

Ìàëåíüê³ õóäîæíèêè Îëåñÿ íàìàëþâàëà ìàëþíîê. ßêùî â³í âàì ñïîäîáàâñÿ, âè ìîæåòå íàìàëþâàòè òàêèé ñàìèé. Ìàëþâàòè ïîòð³áíî ïî êë³òèíêàõ, òîä³ êàðòèíêè áóäóòü îäíàêîâèìè.

Малюнок Олесі

Ваш малюнок

--

30012013rozkazhit  
30012013rozkazhit  

http://www.osvita.biz/images/downloads/30012013rozkazhit.pdf

Advertisement