{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

V.V. SPORTCLUB LOCHEM J U B I L E U M K R A N T TER ERE VAN 100 JAAR V.V. SPORTCLUB LOCHEM EDITIE 1 VAN 2  •  SEPTEMBER 2017

Ladiescorner

Meidenvoetbal groeit explosief

Op de agenda

Activiteiten 2017/2018

Word vrijwilliger

De club kan je hulp gebruiken!

V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

V.V. Sportclub Lochem bestaat 100 jaar! Voor u ligt de uitgave van de JUBILEUMKRANT van V.V. SPORTCLUB LOCHEM. Op 10 april 2018 bestaan we 100 jaar. Een goede reden om terug te kijken, maar des te meer om vooruit te kijken. Voetbalclub Blauw-Wit werd op 10 april 1918 opgericht. Deze club fuseerde in 1962 met KDC (Koolhazen Dochteren Combinatie) en zo ontstond V.V. Sportclub Lochem. Na de verhuizing van de Koedijk naar sportpark de ‘Elze’ in 1996 is Sportclub Lochem gegroeid naar 900 leden en heeft daarmee zijn sportieve plek gevonden in de Lochemse gemeenschap.

BETER BEWEGEN, GEZONDER LEVEN Sports & Science feliciteert V.V. Sportclub Lochem van harte met hun 100 jarig jubileum en hoopt de samenwerking nog lang te mogen voortzetten! Sinds april 2014 is er een samenwerkingsovereenkomst inzake de medische begeleiding bij V.V. Sportclub Lochem. De vroegtijdige inzet van expertise door verzorgers en fysiotherapeuten in combinatie met de trainers heeft invloed op het vergroten van de fysieke fitheid van de spelers. De spelers worden beter in de gaten gehouden en hun trainingsprogramma kan afgestemd worden op het niveau van de belastbaarheid van de speler. Hierdoor halen de spelers het maximale uit zichzelf. Dat geldt niet alleen voor de spelers van het eerste team, maar juist ook spelers van jeugdteams en andere teams kunnen hiervan gebruik maken. Zo worden workshops looptraining aangeboden voor trainers alsmede loopscholing en advies bij de jeugdelftallen. Sports & Science is daarnaast ook sponsor en verzorgen o.a. kleding voor het team vd week, de jeugdscheidsrechters en kratten met bidons. Alle leden en hun gezinsleden kunnen tegen een zeer gereduceerd tarief onbeperkt komen trainen met een voor jou op maat gemaakt trainingsschema. Mocht je belangstelling hebben om je training gerichter te maken, neem gewoon contact met Sports & Science op. Je bent van harte welkom!

Die 900 voornamelijk jeugdleden trainen en spelen wekelijks onder leiding van trainers, leiders, vrijwilligers en begeleiders. Ouders, oma's en opa's, broertjes en zusjes, vrienden en familieleden staan wekelijks langs de lijn en dat tekent welk een belangrijke plaats voetbal in Lochem inneemt. Een amateurclub met een lage contributie, die draait op heel veel vrijwilligers, kan niet zonder sponsoren. Gelukkig zien veel bedrijven in Lochem en omgeving de rol van Sportclub Lochem in de samenleving en steunen ons met een financiële bijdrage. We zijn dan ook niet alleen onze vrijwilligers, maar ook de sponsoren uiterst erkentelijk voor hun inzet en steun! Waar 100 jaar geleden voetbal een ‘mannensport’ was, zien we nu ook een sterke groei in dames en meisjesvoetbal. Het succes van het Nederlands vrouwenelftal maakt duidelijk dat je ook als meisje successen kunt behalen in het voetbal. Het lijkt me duidelijk dat voetbal de komende jaren wordt meegenomen in de afweging van meiden om te kiezen voor welke sport ze gaan. De recente uitbreiding met vier kleedruimtes maakt het mogelijk dat we deze groei kunnen opvangen. Met de inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers, het beheer- en onderhoudsteam, het wedstrijdsecretariaat, de kantinemedewerkers en verschillende commissies, scheidsrechters, verzorgers enz. enz. kunnen we invulling geven aan een programma van trainen en spelen voor heel veel jongens, meisjes en ouderen. Dat enthousiasme, die steun en betrokkenheid maakt dat we klaar zijn voor de volgende 100 jaar. In het komende seizoen worden verschillende activiteiten gehouden in het kader van ons 100 jarig bestaan. Voor jong en oud zijn door de jubileumcommissie onder leiding van erevoorzitter Jan Brunshorst ideeën uitgewerkt waardoor iedereen bij het feest betrokken wordt. V.V. SPORTCLUB LOCHEM bestaat 100 jaar en dat mag iedereen weten! Namens het bestuur wens ik iedereen een prachtig jubileumjaar! Sportiviteit, teamspirit, vriendschap en inzet geven plezier aan voetbal. Iedere zaterdag en zondag is dat te zien op onze velden. Tegen iedereen die dit leest zou ik willen zeggen: Kom eens kijken!

3

INHOUDELIJK: Voorwoord Ger ten Asbroek 3 100 jaar: tijd voor reflectie en feest! 5 Een organisatie met 900 leden 7 Vlammen in het jubileumjaar 9 Technische Commissie 11 De Coerver-methode 13 Sport In; Alle begin is makkelijk 15 Voetbalschool als kweekvijver 15 Meidenvoetbal groeit explosief 17 Ladies Corner 17 Goede herinneringen 18-19 Junioren, hart van de vereniging 21 Senioren en 35+ 23 Club van 100 25 Programma klasse 3B 2017-2018 27 Hans Hoetink kent alle facetten 29 Word vrijwilliger! 31 Aankomende activiteiten 33 hoofdsponsor: Intratuin Lochem 35

Colofon

Acquisitie: Plan Your Event BV.

Realisatie krant: Plan Your Event Dennis Driessen Thijs de Weerd

Tekst en redactie: LochemsNieuws.nl

Hanzeweg 25 c 7241 CS Lochem

Vormgeving: Ontwerpstudio Vermeer

 0573 - 748 000

Met z'n allen maken we er hopelijk een mooi verjaardagsseizoen van!

De Elzelaan 3 7241 RX Lochem

Ger ten Asbroek Voorzitter V.V. Sportclub Lochem

 0573 252 566 www.sportclublochem.nl

Fotografie: Jorrit van de Kolk

Drukwerk: Multicopy Lochem

SPORTMEDISCH BEWEGINGSCENTRUM FYSIOTHERAPIE - PERSONAL COACHING - FITNESS & HEATLH - EXPERTISECENTRUM

Gefeliciteerd met het 100 jarig jubileum! Advies nodig? Wij zijn uw adres voor risicobeheer, verzekeren, pensioenen en hypotheken. Zowel zakelijk als privé!

Hoeflingweg 20 7241 CH Lochem T +31 (0)573 - 25 31 64 E info@sports-science.nl

WWW.SPORTS-SCIENCE.NL

www.thomagroep.nl


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

Autobedrijf Frits Keizer feliciteert Sportclub Lochem met haar 100-jarig bestaan!

100 jaar: tijd voor reflectie en feest! Het eeuwfeest van Sportclub Lochem staat voor de deur. Op 10 april 2018 is het zo ver. Zo’n gedenkwaardige gebeurtenis laat je niet zomaar voorbij gaan. Daarom werd al in een vroeg stadium

Bergweg 27, 7242 EP Lochem

0573 252 291

www.fritskeizer.nl

5

Vlnr.: Hans Berenpas, Bram van Enckevort, Cindy ten Elshof, Jan Nales, Jan Brunshorst. (Hans Hoetink ontbreekt)

de rit wat overblijft vinden we daar vast

datum dus alvast in de agenda!

een goede bestemming voor binnen de

Belangrijk wordt ook 23 juni 2018.

vereniging’’, aldus de voorzitter.

Dan wordt de ‘Geel-Blauw sport- en speldag gehouden. Die dag is er ook

een jubileumcommissie opgetuigd. Nog niet alle puntjes staan

Vrijwilligers

op de i maar de grote lijnen staan inmiddels op papier.

De jubileumcommissie speelt

wordt een groot feest gehouden in een

een coördinerende rol. Voor alle

feesttent op het eigen complex. Ook

activiteiten die zijn bedacht is een

wordt dan een reünie voor oud-leden

nieuwe commissie opgericht die

gehouden. De start van de aanmelding

verantwoordelijk wordt voor de

wordt later bekend gemaakt.

1918 is het jaar waarin Blauw Wit werd opgericht. In 1962 volgde een fusie met KDC en ontstond de naam V.V. Sportclub Lochem.

een oriënteringsfietstocht. ’s Avonds

Sinds de start van Blauw Wit in 1918 is een ononderbroken lijn

uitvoering. Het is gelukt om daar

naar het Sportclub Lochem van nu dus een feit.

vrijwilligers voor te vinden. Brunshorst

Tussen ‘de aftrap’ in september

over hoe je mensen activeert: ,,Een

en juni 2018 zijn er nog veel meer

algemene oproep doen werkt vaak

activiteiten die in het teken van het

niet goed. Je moet mensen persoonlijk

eeuwfeest staan, zoals een Voetbal

Jubileumcommissie

voorbereidt. Als voorzitter heeft hij

aanspreken en vragen of ze mee willen

Talenten Toernooi, een keepersclinic

De jubileumcommissie staat onder

de overige leden zelf benaderd. ,,Ik

doen. Dan merk je dat Lochemers best

en een 35+-toernooi. Het volledige

voorzitterschap van Jan Brunshorst.

vond het vooral belangrijk dat alle

bereid om zich in te zetten.’’

schema staat elders in deze krant. Er

Hij kreeg deze rol ‘toegewezen’ tijdens

geledingen vertegenwoordigd waren en

zijn vertrek als verenigingsvoorzitter.

dat is goed gelukt. We hebben mensen

Hoogtepunten

De commissie bestaat verder uit: -Hans

namens jeugd, Ladies Corner, junioren,

Op de vraag wat hij zelf ziet als de

kanalen in de gaten voor het laatste

Hoetink, Cindy ten Elshof, Jan Nales,

spelende leden en niet-actieve en oud-

hoogtepunten van de activiteiten die

nieuws, waaronder natuurlijk

Hans Berenpas en Bram van Enckevort.

leden.’’

op stapel staan noemt Brunshorst het

www.sportclublochem.nl.

De voorbereidingen begonnen

Tien jaar geleden – toen het 90-jarig

Oktoberfest dat voor 14 oktober op

ongeveer een jaar geleden.

bestaan werd gevierd – is al besloten

de agenda staat maar vooral ook de

Tweede jubileumkrant

om jaarlijks een bedrag te reserveren

gebeurtenissen op 10 april 2018, de

In maart verschijnt een tweede editie

voor het aanstaande jubileum. Er is dus

dag waarop Sportclub Lochem exact

van deze jubileumkrant met interviews

Jan Brunshorst vertelt dat hij zelf heeft

een budget. ,,We gaan proberen met zo

100 jaar bestaat. Dan is er tijd voor

met clubiconen, een historisch

voorgesteld om een commissie in het

weinig mogelijk geld zoveel mogelijk te

voor felicitaties tijdens een receptie

overzicht en veel informatie over de

leven te roepen die het eeuwfeest

organiseren. Als er aan het einde van

voor leden en genodigden. Zet deze

dan nog resterende activiteiten.

Alle geledingen

moet rekening worden gehouden met wijzigingen. Houd de gebruikelijke

Sportclub Lochem gefeliciteerd met het 100 jarig jubileum!

Lindeboomsweg 5 | 7241 PR Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 | info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

HoftijzerLochem_Adv_SPLochem.indd 1

14-08-17 10:50


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

7

Een organisatie met 900 leden De V.V. Sportclub Lochem heeft

in voorkomende gevallen het eerste

zo’n 900 leden. Dan ben je een

gesprek en kan doorverwijzen naar

maatschappelijke factor van formaat.

vertrouwenspersonen of adviseurs

Dat betekent dat er een solide

van NOC*NCF, de klachten- of

organisatie moet staan. Dat begint

tuchtcommissie, advocaat, politie of

met een stevig bestuur dat de taken

andere hulpverleners.

delegeert aan diverse commissies. Maar het belangrijkste binnen een Zo zijn er de technische en de

vereniging zijn natuurlijk de leden.

organisatorische commissie en

Verreweg de meesten zijn jonger dan

het wedstrijdsecretariaat. Naast

20 jaar. Wie de jeugd heeft, heeft de

de sportieve kant van de zaak

toekomst zou je denken. Maar dat ligt

komt er ook heel wat kijken bij de

toch anders. Veel jongeren stoppen met

instandhouding van het (eigen) complex,

voetballen als ze (elders) gaan studeren

sponsorwerving, de kantine, de

of andere interesses ontwikkelen. De

toewijzing van velden en kleedkamers

doorstroming naar de senioren is dan

en noem zo maar op.

ook niet vanzelfsprekend. Voor de club

Sportclub Lochem kent een

is het belangrijk om in ieder geval de

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) in

talenten te koesteren. Op een goede

de persoon van Ludo Teunissen. Hij is

begeleiding daarvan zet de technische

binnen de vereniging het aanspreekpunt

commissie (TC) dan ook hoog in.

in geval van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP voert

Overzicht van alle teams In dit overzicht staat O voor Onder, gevolgd door de leeftijd. J = jongens, M = meisjes Sport In (4 t/m 6 jaar / jongens en meisjes) Voetbalschool (6 t/m 8 jaar / jongens en meisjes) JO  9  1 t/m 4 O  9  5 (gemengd)

JO  17  1 t/m 4 MO 17  1

JO  11  1 t/m 9 MO 11  1

JO  19  1 t/m 3

JO  13  1 t/m 5 MO 13  1 JO  15  1 t/m 6 MO  15  1 en 2

Senioren  1 t/m 6 (zondag) 35+    1 en 2 (vrijdag)


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

9

… even naar Primera voor

de mooiste wenskaarten, het grootste assortiment cadeaukaarten en nog véél meer! Tevens zijn wij PostNL-postkantoor en ING-servicepunt. Primera Gulpen Looierstraat 35-37 6271 BALochem Gulpen Primera 043AE- 450 12 56 Molenstraat 50 •Tel. 7241 Lochem • 0573 - 25 67 98

...even naar Primera

Primera.nl

Sportclub Lochem 100 jaar.

E100,- korting*

op je hypotheekadvies!

*Actie geldig tot 10-4-2018

De Hypotheekshop Lochem feliciteert Sportclub Lochem met haar komende 100 jarige jubileum en trakteert! Met deze advertentie krijg je e100,- korting op hypotheekadvies bij De Hypotheekshop in Lochem Graag tot ziens!

Zwiepseweg 1 | 7241GM Lochem | (0573) 25 58 60 lochem848@hypotheekshop.nl | hypotheekshop.nl/lochem

Hypotheken

Financiële planning

Verzekeringen

Duidelijk verhaal

Trainer en aanvoerder: ‘Vlammen in het jubileumjaar’ Trainer William Krabbenborg en aanvoerder Thomas van der Worp van het eerste elftal zijn het eens: ,,We gaan vlammen in het jubileumjaar en het zou mooi zijn als voor een stuntje kunnen zorgen.’’ Beiden steken er wel overigens wel wat anders in. Krabbenborg voelt de (extra) druk niet zo terwijl Van der Worp dat wel enigszins voelt. ,,Ik denk dat het voor anderen in de groep ook wel zo werkt’’, zegt de aanvoerder. William Krabbenborg vindt dat je elk seizoen moet

verlaten. Daar staat tegenover dat Thijs Fleming

proberen zo hoog mogelijk op te de ranglijst te komen,

terugkeert na een verblijf in Rotterdam. Daarnaast zijn

eeuwfeest of niet. Het wordt het derde Lochemse

twee spelers uit de A1 doorgestoomd naar de selectie.

seizoen voor de trainer uit Groenlo. ,,Het eerste

Ramon Pardijs en Cas Marckelbach maken deel uit

seizoen waren we nieuwkomers in de derde klasse. Dat

van een volgens William Krabbenborg veelbelovende

was even wennen maar we deden het goed met een

nieuwe lichting die er deels nog aan komt.

zesde plaats. Vorig seizoen hadden we een erg slechts

Úw dienstverlener in de schoonmaak Tel.: 0575 - 544640 www.jvanderploeg.nl

"Die start wil ik komend seizoen beslist beter doen." VV Ruurlo Ruurlo is gepromoveerd uit de vierde klasse en is volgens Thomas een beetje een ‘angstgegner’. ,,We hebben het altijd moeilijk tegen Ruurlo, eerder in de competitie maar ook in bekerwedstrijden. Ik kan niet wachten om dat ’s een keer te veranderen’’, zo zegt hij strijdvaardig. Lang hoeft hij niet te wachten want

start. Later ging het gelukkig een stuk beter maar die

Spelers testen

start wil ik komend seizoen beslist beter doen’’, aldus

Op de vraag of hij goed in het vizier houdt wat er aan

1 oktober – op bezoek. De eerste wedstrijd van de

Krabbenborg.

talent rondloopt bij Sportclub Lochem zegt hij: ,,Ja,

competitie is op 24 september en wordt gespeeld

dat hoort bij je taak als hoofdtrainer. Ik ga vaak kijken

tegen een andere nieuwkomer in 3B: SV Zwolle. De

en spreek regelmatig met de trainer van het 2de.

eerste van twee derby’s tegen Witkampers staat staat

De trainer wijt het slechte begin van vorig jaar vooral

Bovendien spelen we vaak doordeweekse wedstrijden

voor 29 oktober op de rol. Thuis!

aan het feit dat hij aanvankelijk steeds met een andere

waarbij ik jonge spelers kan testen. Dat is heel

Thomas van der Worp is met zijn 22 jaar een jonge

opstelling moest beginnen. ,,Het was rommelig.

waardevol en leerzaam.’’ Thomas van der Worp kent

aanvoerder. Zelf zegt hij daarover: ,,Ik ben al op mijn

Blessures, vakanties en andere dingen waardoor er

de beide nieuwkomers trouwens nog beter omdat hij

16de bij de selectie gekomen. De groep is sindsdien

steeds spelers waren die niet mee konden doen. Voor

trainer was van de A1 en beaamt dat het aanwinsten

nauwelijks veranderd en ik ken die jongens dus al

dit seizoen ziet het er beter uit. De competitie begint

zijn voor de selectie.

jaren. Er zijn ook geen grote leeftijdsverschillen dus het

Rommelig

drie weken later, op 24 september. Ik heb de groep nu

de ‘buren’ komen al in de tweede speelronde – op

voelt gewoon heel natuurlijk allemaal.’’

eerder bij elkaar’’, zo legt hij uit. Naast de trainingen

Over de nieuwe indeling van klasse 3B hebben zowel

zijn er voor aanvang van het seizoen nog twee

Krabbenborg als Van der Worp gemengde gevoelens.

Stunt

bekerwedstrijd en een oefenduel.

Beide neigen naar de breed gedragen opvatting dat

Hij is vast van plan er een mooi jaar van de maken. ,,We

Lochem eigenlijk in het ‘Achterhoekse’ 3C thuishoort.

gaan onze best doen en hopen op een stunt. Kampioen

De groep blijft in grote lijnen gelijk. Met spijt melden

,,Ik heb persoonlijk meer met de Achterhoek’’, zegt de

worden is misschien wat hoog gegrepen, maar dat zou

zowel de trainer als de aanvoerder dat Tim Eisink de

trainer. ,,Maar met Witkampers en VV Ruurlo krijgen

wat zijn in het jubileumjaar!’’, droomt hij hardop. En

selectie door een blessure noodgedwongen heeft

we toch mooie derby’s.’’

William Krabbenborg? ,,Ik heb er zin in!’’


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

11

De Technische Commissie zet de lijnen uit De Technische Commissie (TC) bestaat nog maar sinds 2015 maar doet belangrijk werk binnen de vereniging als het gaat om het sportieve beleid. De neuzen dezelfde kant op en zorgen dat iedereen van jong tot oud en van hoog tot laag plezier houdt in het voetballen. Dat is - simpel gezegd - de missie van de 9-koppige commissie onder voorzitterschap van Erik Kruiselbrink.

"We wilden de kwaliteit en wijze van trainer op een hoger plan brengen’’ beginnen dit seizoen met alleen al 20 nieuwe leden bij

Knelpunten

Scouting

De commissie kwam tot stand omdat een aantal

Een ander probleem was dat talent onvoldoende

sportieve knelpunten werden gesignaleerd. ,,Op de

werd gezien. Een aantal leden van de TC concentreert

eerste plaats was er de constatering dat het ontbrak

zich daarom op scouting. Ze staan letterlijk langs

aan een duidelijke lijn. We wilden de kwaliteit en

de lijn. Als een talent wordt herkend, wordt in de TC

Afspraken

wijze van trainer op een hoger plan brengen’’, zegt

besproken hoe de ontwikkeling van de speler kan

Bij Sportclub Lochem merken ze dat scouting ook

Kruiselbrink. ,,We hadden onder meer te maken met

worden bevorderd. Dat kan bijvoorbeeld door hem/

elders erg belangrijk is. ,,Vooral tijdens toernooien

ouders van spelers die als trainer optraden maar die

haar tussentijds al in een hogere leeftijdscategorie te

staan er veel scouts langs de lijn’’, aldus Kruiselbrink.

daarin weinig ondersteuning in kregen.’’

laten spelen.

,,Die benaderen speler en ouders die ze wel zien zitten

de Voetbalschool’’, zo voegt hij eraan toe. Daarbij gaat het om spelertjes van 6 tot en met 8 jaar.

soms rechtstreeks. Dat willen we liever niet meer. We willen eventuele afspraken als vereniging graag

Structuur

Beoordelend

Dit leidde tot een structuur waarin hoofdtrainers, die

Kruiselbrink: ,,Écht talent komt toch wel naar

bijvoorbeeld de F1, E1, enzovoorts onder hun hoede

boven maar het gaat ook om jongens die zich goed

hadden, de trainers van de lagere elftallen begeleiden.

ontwikkeling en waar je iets mee moet. We beoordelen

Ze dragen oefenstof aan en bespreken zaken met de

iedereen elk voorjaar maar soms moet je dat lopende

andere trainers en leggen uit hoe je als coach een

het seizoen doen. Dat komt het speelplezier van zo’n

Tevreden

gekozen speelwijze kunt overdragen aan de groep.

speler ten goede.’’

Al met al is de voorzitter tevreden met de weg die de

kennen. Als het contact niet via trainer of TC loopt kunnen we geconfronteerd worden met plotselinge gaten in onze teams. Dat is niet de bedoeling.’’

Technische Commissie is ingeslagen. ,,Het gaat prima.

Altijd aanspeelbaar De ware sportman verlegt altijd zijn grenzen, zoekt samenwerking en slaat nieuwe wegen in. Daarbij is het van belang een partner te hebben

die zorgt dat alles volgens de regels van het spel verloopt en in juridische

banen wordt geleid. Bij Tap & van Hoff Notarissen voelen we ons thuis in dit dynamische speelveld.

www.tapvanhoff.nl

Tap & van Hoff Notarissen - Lochem

Tap & van Hoff Notarissen - Doetinchem

Marinus Naefflaan 16 7241 GD Lochem

Keppelseweg 25 7001 CE Doetinchem

T (0573) 298 398 E info@tapvanhoff.nl

T (0314) 369 869 E info@tapvanhoff.nl

www.tapvanhoff.nl

www.tapvanhoff.nl

Uw barbecue en buffetten specialist www.poeliertvoske.nl Poelier ‘t Vöske | Tramstraat 28 | 7241 CK Lochem E-mail: info@poeliertvoske.nl | Telefoon: 0573 - 254683

Talento

Flinke klus

De hoofdtrainers per categorie zijn gediplomeerd

Aan die beoordeling van alle jeugdspelers heeft de

en weten veel van oefenstof en het nut daarvaan. Ze

TC jaarlijks een flinke klus. ,,We moeten dan zo’n 400

hanteren het zogeheten Talento-spelervolgsysteem.

jeugdspelers indelen’’, zegt Erik Kruiselbrink. ,,En het

Dat is een set van tools om onder meer de prestatie

worden er meer want de club groeit flink. Het aantal

van teams en individuele spelers gemakkelijker te

A-teams is in korte tijd van een naar drie gegaan en

analyseren.

ook D-tjes en de E-tjes tellen steeds meer teams. We

We zien dat de hoofdtrainers regelmatig overleg met de andere trainers plannen en ook onderling vaker dingen afstemmen.’’ Hij sluit af met: ,,We willen ons vooral niet té belangrijk maken. We zijn vooral facilitair bezig. En nogmaals: het speelplezier van álle leden staat voorop.’’


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

13

Lochem werkt met de Coerver-methode Als een van de eerste en misschien wel de allereerste vereniging in het oosten van het land start Sportclub Lochem dit seizoen met de Coerver-methode. Dat is een trainingsmethode die voetballers allerlei technieken eigen maakt om completere spelers van ze te maken.

"We wilden de kwaliteit en wijze van trainer op een hoger plan brengen’’

Einstein

Kappen en draaien

Trainers

Sportclub Lochem heeft een contract afgesloten die

Coerver introduceerde ‘kappen en draaien’ als

De introductie van de methode in Lochem houdt in

het mogelijk maakt om met de methode te werken.

trainingsstof omdat hij vond dat met name aanvallers

dat drie tot vier keer per jaar ‘train de trainers’ op het

Sponsor De Uitlener heeft het financieel mogelijk

de verdedigers van de tegenpartij de baas moesten

programma staat. Dat gebeurt op het veld door een

gemaakt. De methode is gebaseerd op de lessen die de

worden door creativiteit en balvaardigheid. De

gekwalificeerde Coerver-coach. De trainers dragen

bekende coach Wiel Coerver (1921-2011) decennialang

vermaarde coach was de eerst die voetbaltraining

de opgedane kennis over aan hun teams. Hen staat

uitdroeg. Het accent ligt op balbeheersing. De

methodisch aanpakte. Hij hanteerde daarbij letterlijk

daarnaast een omvangrijke database aan oefenstof ter

vermaarde coach was onder meer succesvol bij

een wetenschappelijke aanpak door gebruik te maken

beschikking.

Roda JC, Go Ahead Eagles en Feyenoord. Hij wordt wel

van kennis van bewegingswetenschappers van de

de ‘Albert Einstein van het voetbal’ genoemd.

Universiteit Nijmegen.


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

15

Sport In; alle begin is makkelijk Sport In is al decennialang een begrip binnen Sportclub Lochem. Het is een inlooptraining voor jongens en meisjes van 4 tot en met 6 jaar. Elke zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur staat een vast team van trainers klaar om de kinderen te begeleiden. Veel met de bal spelen, gevoel voor de bal krijgen en uiteindelijk leren samenspelen met anderen. Dat zijn de doelen van Sport In. Het is een uitgelezen gelegenheid om uit te vinden of kinderen voetballen leuk vinden. Deelname verplicht namelijk tot niets. Lid worden van de vereniging hoeft niet en het is nog gratis ook. Na afloop van elke training wordt gezamenlijk een beker ranja gedronken. De spelers van de Sport In en de Voetbalschool worden elk seizoen bovendien uitgenodigd voor het Sinterklaasfeest en PaasPret. Voor elke zomer- en winterstop wordt in overleg met de trainers door de coördinator Sport In en Voetbalschool vastgesteld welke kinderen van 6 jaar doorstromen naar de Voetbalschool. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator van Sport In: Cindy ten Elshof. E-mail: cr.te@hotmail.com.

Voetbalschool als kweekvijver De Voetbalschool van Sportclub Lochem is de kweekvijver van de club. Het concept ontstond door het inzicht dat 6-jarigen die na Sport In doorstroomden naar de F-competitie te weinig balcontact hadden. Bij de F-jes kwamen ze regelmatig tegenover spelers te staan die 1 á 2 jaar ouder waren waardoor ze fysiek het onderspit dolven. De Voetbalschool rekent af met deze nadelen. Spelertjes van 6 tot en met 8 jaar trainen eens in de week op woensdagmiddag en spelen op zaterdagochtend een onderlinge competitie tegen elkaar. Er wordt gespeeld op een klein veld (20 bij 30 meter) en in een vier-tegen-vier-opstelling. Hierdoor is er veel vaker balcontact, zijn er veel doelpogingen en neemt het plezier in het spel toe. Elke zaterdag spelen alle teams twee korte wedstrijden op het hoofdveld. Extra leuk wordt het doordat de 10 teams van de Voetbalschool zijn vernoemd naar clubs uit het betaald voetbal en ook spelen in de

Voor verkoop van nieuwe banden, reparatie, monteren en balanceren voor uw auto, aanhangwagen en caravan! Op afspraak, dus ook ‘s avonds en in het weekend!

7241CV Lochem

lweg

Larense weg

info@habanden.nl

-

www.habanden.nl

Ben je afgelopen jaar gestart als ondernemer en werk je nog aan jouw perfecte uitstraling? Neem tussen nu en 31 oktober contact op en laat jouw nieuwe logo ontwerpen + een kant en klaar gedrukt huisstijlpakket en betaal €550,- excl. btw. Bel 0573-256915 of mail naar jeroen@osvermeer.nl

nsw eg

06-83544969

Omdat een goede jeugdopleiding de levensader van de club is en van groot belang voor de toekomst, steekt Sportclub Lochem veel energie in de Voetbalschool en Sport In.

DE STARTEN ERS M E N R E D ON

Leich e

Haa lma

Leichelweg 16

Om de teams qua sterkte zoveel mogelijk gelijkwaardig te houden kan de samenstelling tijdens het seizoen worden gewijzigd. Na de zomer- of winterstop stromen de spelers die eraan toe zijn door naar een nieuw F-team dat uitkomt in de KNVB-competitie. Daar wordt met zeventallen gespeeld. De Voetbalschool wordt op die momenten versterkt met kinderen die vanuit Sport In doorstromen.

T H C O Z E G

Leichelweg

Henk-Jan Veltkamp

overeenkomstige shirts. Ze zijn niet vernoemd naar de grote clubs maar wel naar onder meer De Graafschap, RKC en FC Groningen. Een team telt 4 tot 5 spelers. Tijdens de wedstrijd is er geen sprake van coaching, maar direct naar afloop wordt de wedstrijd geanalyseerd.

DIE ER GEEN GRAS OVER LATEN GROEIEN!

ONTWERPSTUDIO VERMEER LOCHEMSEWEG 33

BARCHEM


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

17

Meidenvoetbal groeit explosief Sportclub Lochem heeft al lang voetballende meisjes en de laatste jaren groeit hun aantal snel. Dat was zelfs al het geval voordat de meiden zich massaal spiegelden aan Lieke Martens, Jackie Groenen en Vivianne Miedema van het gouden EK-team. Afgelopen seizoen waren er zes teams actief binnen de club: O11, O13, twee keer O15 en O17. Voor de leek: de O staat voor ‘onder’ en het getal voor de leeftijd van de speelsters. In overzichten worden de teams aangeduid met MO, waarbij de M voor ‘meisjes’ staat. Bij de voetbalschool (pupillen) spelen overigens ook meisjes maar daar wordt in gemengde teams gespeeld. Coördinator Cindy ten Elshof zegt: ,,We hebben bij de kleintjes geprobeerd om een meisjesteam te vormen en die in een onderlinge competitie tegen de jongens te laten spelen. Dan zie je toch dat ze fysiek tekort komen. Als je daardoor steeds verliest is dat erg slecht voor de motivatie. Gemengde teams

zijn daarom een betere oplossing.’’ De trainers van de meisjes zijn zowel vrouwen als mannen. De leidster zijn overwegend vrouwen, maar dat is elders binnen de club ook het geval. Bij Sport In (4 t/m 6 jaar) komen de laatste jaren ook steeds vaker meisjes meedoen. ,,Vroeger kwamen meiden meestal pas op latere leeftijd bij de club omdat ze dan met een vriendinnetje meekwamen’’, aldus Cindy ten Elshof. Het aantal meiden dat gaat voetballen mag dan flink toenemen, bij Sportclub Lochem is nog een sprake van damesvoetbal. Cindy ten Elshof loopt rond met het idee om een trainingsclubje voor dames te beginnen maar in het overvolle schema van het sportcomplex zou dat momenteel alleen op incourante tijden kunnen. ,,Het idee ontstond toen we vorig seizoen bij de F-jes afsloten met een potje voetbal tegen de moeders. Dat leverde enthousiaste reacties op. Dat kan de basis vormen voor meer, dacht ik toen’’, zo vertelt Cindy.

Cindy ten Elshof

Ladies Corner

PENALTY CORNERBAL

DRIBBELEN SCOREN TACKELEN JUICHEN TRAINEN PASSEN

BEWEGEN

De Ladies Corner is de vrouwelijke

Het bestuur van de Ladies Corner

tegenhanger van de Club van

behoort uit 5 personen te bestaan

100 (zie elders in deze krant).

maar er is momenteel 1 vacature.

Het begon allemaal eind 2014 en

De jaarlijkse uitstapjes voerden

inmiddels zijn er zo’n 40 leden.

de afgelopen jaren onder meer

Het gaat meest om moeders,

naar Grolsch en FC Twente en naar

vrouwen en vriendinnen van

en Pitch & Putt-baan om de eigen

spelers. De leden betalen 40 euro

golfkwaliteiten te ontdekken. Voor

per jaar. Hiervoor ondernemen ze

dit najaar staat een bezoek aan

zelf leuke activiteiten en ook de

Wijnproeverij Kranenburg op het

club vaart er wel bij.

programma. In het kader van het jubileumjaar organiseert de Ladies

Van de contributie zijn bijvoorbeeld

Corner op vrijdag 9 februari 2018

representatie-poloshirts voor de

het Ladies Corner Event.

meidenteams aangeschaft zodat ze bij uitwedstrijden goed voor de

De Ladies Corner is voor alle

dag komen. Het geld van dit seizoen

vrouwen die de vereniging

wordt ingezet voor het 100-jarig

een warm hart toedragen. Het

jubileum van de club. Jaarlijks wordt

lidmaatschap van Sportclub Lochem

zo’n 50 procent van de inkomsten

is niet vereist.

binnen de vereniging besteed.

En als het even niet meer lukt?

STAAT ONS TEAM VOOR JE KLAAR

BINNEN- & BUITENSCHILDERWERK

info@ptsschilderwerken.nl

facebook.com/PTSschilderwerken

www.ptsschilderwerken.nl

instagram.com/PTSschilderwerken

SPUITWERK

06 - 10 109 377


GEFELICITEERD! H.J. Kok Hanzeweg 25 7241 CS Lochem 06 - 1324 2512

Voor verkoop van nieuwe banden, reparatie, monteren en balanceren voor uw auto, aanhangwagen en caravan!

Bouwmaterieel Gereedschappen Benodigdheden Bouwadvies

INFO@BOUWVERHUURLOCHEM.NL BOUWVERHUURLOCHEM.NL

Henk-Jan Veltkamp 06-83544969

Leichelweg 16 7241CV Lochem

Oosterwal 26 7241 AR Lochem

0573-252048

info@habanden.nl

info@cleopatralochem.nl www.cleopatralochem.nl

-

www.habanden.nl

w w w. b a n d e n h o t e l l o c h e m . n l

GOEDE HERINNERINGEN

Walderstraat 22 Lochem tel. 0573 251712


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

21

FELICITEERT

SPORTCLU B LOCH EM MET HET 10 0-JARIG JU BI LEUM!

G E WO O N GEZE LLIG U ITETEN!

Dr. Rivestraat 6 - 0573 255145 - www.eetgalerielochem.nl

Junioren zijn het hart van de vereniging De junioren vormen het hart van de vereniging en verdienen dus veel aandacht. Freddy Fokken coördineert de zaken rondom dit deel van de club als lid van de organisatorische commissie (OC). ,,In het meest ideale geval zouden we de A-, B- en C-junioren allemaal een eigen coördinator moeten hebben maar daarvoor hebben niet genoeg vrijwilligers’’, zegt hij. De junioren vormen het hart van de vereniging

In zijn rol als coördinator heeft Freddy Fokken een

en verdienen dus veel aandacht. Freddy Fokken

aantal belangrijke taken. ,,Ik word ingeschakeld als er

coördineert de zaken rondom dit deel van de club

calamiteiten zijn. Dan speel ik een bemiddelende rol’’,

als lid van de organisatorische commissie (OC). ,,In

zo vertelt hij.

het meest ideale geval zouden de A-, B- en C-junioren

,,We zouden veel dichter op de leiders moeten zitten en ze vaker moeten spreken om te horen wat er speelt en of ze problemen hebben.’’

allemaal een eigen coördinator moeten hebben maar

Contact

daarvoor hebben we niet genoeg vrijwilligers’’, zegt hij.

Een andere taak van de coördinator is het benaderen

speciaal mailadres voor dat soort klachten. Daar wordt

Fokken maakt zich daar wel eens zorgen over. Het

van nieuwe leden die gedurende het seizoen bij de club

zo’n vier tot vijf keer per jaar gebruik van gemaakt. Dan

tekort aan vrijwilligers is in alle geledingen van de

komen. ,,Ik leg dan contact met de speler of de ouders

gaan we het gesprek aan en proberen onze keuze toe

vereniging voelbaar en bijna ieder actief lid die je

om hen de weg te wijzen’’, zo legt Fokken uit. Verder

te lichten.’’

spreekt begint erover.

geeft hij voor het seizoen de voorkeuren door van de

Opvolger Zelf stapt Fokken over naar de technische commissie (TC) maar een opvolger die zijn huidige functie

trainer voor wat betreft de trainingsdagen en -tijden.

Fokken: ,,Ik mag dan de coördinator zijn, maar er zijn

Dat wordt doorgegeven aan de mensen die daar een

ook anderen die heel veel doen om alles in goede

schema van maken.

banen te leiden.’’ Zelf is hij op zaterdag vaak langs de lijn te vinden. Niet altijd, want hij is sinds een aantal

overneemt is er nog niet. Dat gebrek aan vrijwilligers

Indeling teams

zorgt er ook voor dat de begeleiding en ondersteuning

In mei en juni wordt met trainers gepraat over de

Harfsen, waar hij eerder al actief was als trainer. Ook

van trainers en leiders wat hem betreft minder is dan

indeling van de teams voor het komende seizoen. Dat

bij Lochem heeft hij verschillende teams getraind.

je zou wensen. ,,We zouden veel dichter op de leiders

leidt soms tot onenigheid met spelers en nog vaker

Freddy Fokken wordt in zijn nieuwe rol bij de

moeten zitten en ze vaker moeten spreken om te horen

met ouders die het niet eens zijn met het niveau

technische commissie verantwoordelijk voor de

wat er speelt en of ze problemen hebben.’’

waarop hun kind is ingedeeld. Fokken: ,,We hebben een

A-junioren.

jaren ook regelmatig scheidsrechter. Meest bij SV

088 5000 800 info@voxip.nl www.VoxIP.nl

Telecom & ICT

DEVENTER

WWW.HOLLANDMINERAAL.NL


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

23

‘We gaan altijd voor het kampioenschap’

LOKALE ACTIES IN LOCHEM! t a d , l a a k o l e Acti ! l a a m e l l a e w willen

De meeste Lochemers kennen Peter

bevalt hem prima. ,,Ik maak de

Karssenberg als uitbater van café-

opstelling en sta graag langs de lijn.

restaurant Bousema en als fervent

De sfeer is altijd prima’’, zo zegt hij. En

promotor van de biljartsport. Maar hij

de ambities zijn niet minder dan in de

staat ook al op het veld bij Sportclub

hogere regionen van de club. ,,Wij gaan

Lochem sinds hij 6 of 7 jaar oud was.

altijd voor het kampioenschap maar in

Jarenlang als speler en tegenwoordig

het jubileumjaar zou het wel erg mooi

als leider van het 6de elftal.

zijn als het weer eens lukt. De laatste

Bovendien is hij als ondernemer

keer was in 2009, toen het eerste ook

sponsor van de vereniging.

kampioen werd. Dat was een groot feest’’, aldus Karssenberg.

Peter Karssenberg is verder trainer geweest bij de Voetbalschool en is nu

De afgelopen seizoenen streed het 6de

nog actief bij de F-jes, waar zijn zoon

van Sportclub Lochem altijd mee in de

speelt. Als seniorspelen bereikte hij het

top van de competitie dus ondenkbaar

2de en het 3de team.

is een nieuw kampioenschap niet.

Zijn rol als leider van het 6de elftal

Peter Karssenberg

‘35+ is lekker knallen met vrienden’

GEEN ENKELE ACTIE MISSEN? VOLG ONS OP FACEBOOK /ACTIELOKAALLOCHEM

Twee 35+ teams telt Sportclub Lochem momenteel. Uit een gesprek met Ferdinand Ariës blijkt dat sportiviteit, vriendschap en gezelligheid daar handin-hand gaan. De competitie, speelduur en de regels

WWW.ACTIELOKAAL.NL

wijken nogal af van die bij de senioren. Ariës: ,,Het is eigenlijk ontstaan uit het zaalvoetbal. De spelers die daaraan meededen waren vaak ook buiten het voetballen vrienden van elkaar. Maar ze kregen kinderen en dus minder tijd om te voetballen. Dat leidde uiteindelijk tot het idee om toch weer wat samen te gaan doen.’’ Er wordt gespeeld van september tot december en van februari tot in mei.

Geen scheidsrechter

CAFÉ

Bijzonder is dat een scheidsrechter ontbreekt. ,,Als er een overtreding wordt begaan of als een bal uit

BILJART

BILJART, BIERTJE EN LEKKER BIJPRATEN MET VRIENDEN.

BOWLING

Ferdinand Ariës

Half veld Lochem speelt in een competitie met BeQuick Zutphen, Eefde en De Hoven. Eens in de twee weken ontmoeten deze teams elkaar en spelen drie wedstrijden van 20 minuten tegen elkaar. ,,In totaal speel je dus een uur. De pauzes zijn kort’’, zo legt Ferdinand Ariës uit. Er wordt gespeelt op halve velden en met pupillendoeltjes. Een team telt zeven spelers, inclusief de keeper.

Nazit Na de wedstrijden keert hoe dan ook de vrede terug want dan is er steevast een gezamenlijke nazit met een drankje en een hapje. Ariës is er enthousiast over: ,,Het zijn mooie ontmoetingen met veel oud-spelers van het eerste. De meesten zijn nog heel fit en gaan er nog flink in. De oudste is inmiddels 53 jaar.

gaat moeten we dat onderling regelen’’, aldus Ariës.

Grensrechter

,,Meestal gaat dat goed, al is het in het vuur van

Ferdinand Ariës is overigens terug als grensrechter van

het spel ook wel eens wat lastiger. ’’ Verder gelden

het eerste elftal, naar een afwezigheid van 2 jaar. Zijn

afspraken dat er geen slidings worden gemaakt en dat

opvolger, Michiel Haarman, is nu leider van het elftal

er geen sprake mag zijn van al teveel lichaamscontact

en Ariës besloot de draag weer op te pakken. Hij stopte

maar omdat het er nog best fanatiek aan toe gaat glipt

eerder om meer tijd aan andere hobby’s te besteden.

er wel eens een bodycheck tussendoor.

Gefeliciteerd met het 100 jarig jubileum van jullie sportclub

Liefhebber van (speciaal) bieren? Onze drankkaart telt meer dan 35 soorten bier, genoeg om te proeven! Kom met je vrienden en waag een biljartje in het

DARTS

café of reserveer een gezellige avond bowlen. En heb je trek, dan staat er op onze eetkaart veel lekkers op je te wachten. Specialiteiten zijn Bousema’s trammelant, drie soorten vlees gecombineerd met garnituur, en de (winter)stamppotten. Proost!

FEESTEN

Veelzijdig in gezelligheid!

Zutphenseweg 35 7241 KP Lochem tel: 0573 - 251868 info@bousemahoreca.nl www.bousemahoreca.nl

Graaf Ottoweg 16 | 7241 DG Lochem

adv_Sportclub_265x90.indd 1

www.makkinga.nl

T 0573 - 258 258 | E info@makkinga.nl

20-07-17 13:15


Keukens, badkamers en vloeren

V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

25

(LET OP: badkamer showroom alleen in Deventer)

Het aftellen is begonnen... Wolters Keukens wenst Voetbal Vereniging Sportclub Lochem veel succes met de voorbereiding op het 100 jarig-jubileum

DE CLUBVAN 100 De Club van 100 is zo’n 14 jaar oud en een niet meer weg te denken ‘fenomeen’ binnen Sportclub Lochem. Het doel is simpel: Maximaal 100 leden die zich elk minimaal drie jaar verbinden aan de club en die jaarlijks minimaal 50 euro bijdragen. Jaarlijks wordt minimaal de helft van de opbrengst besteed aan zaken binnen de V.V. Sportclub Lochem die het bestuur graag wil uitvoeren maar waarvoor de middelen ontbreken.

Exclusief Voor 100 leden is gekozen om exclusiviteit uit te stralen. Ongeveer een jaar na de oprichting was het maximum al bereikt. Wie lid wil worden moet dus wachten tot iemand vertrekt. In de kantine hangt een ledenbord waarop alle namen zijn te lezen.

Activiteiten Voorzitter is Henny Ruiter, die in het verleden jarenlang verenigingsvoorzitter was. Hij maakt jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend waar het geld aan

Voorzitter van De Club van 100, Hennie Ruiter (rechts) met Sportclub Lochem fan Darjan Wamelink. Het tweetal heeft sinds maart van dit jaar een eigen dug-oud op het hoofdveld. Zelfs ‘Hart van Nederland’ was bij de ingebruikname (foto: Sportclub Lochem)

besteed is. Naast de bijdrage van leden leveren activiteiten die de Club in het belang van de vereniging organiseert geld op.

Demontage Afval afvoeren

Inkijkje

Ledenvergadering

Elektra

Aannemerswerkzaamheden

De bijeenkomsten van De Club zijn nooit vervelend. Zo werd eind vorig

De andere helft van de opbrengst wordt gestoken in activiteiten voor leden

jaar directeur Ronnie Degen van de Feestfabriek uitgenodigd. Ronnie, oud-

van De Club van 100 en genodigden. De Club houdt verder twee keer per jaar

Lochemer en nu Larenaar, deed de historie van de roemruchte Zwarte Cross

een ledenvergadering, die los staat van de algemene ledenvergadering van de

uit de doeken. Dat werd een bijzonder inkijkje in een organisatie van een van

vereniging.

de grootste evenementen van het land.

Loodgieterswerk

Montage

Schilderwerk

Stucwerk

Aansluiten apparatuur Tegelwerk

Ook bij Wolters tellen we graag af. Kom naar onze showroom en maak gebruik van onze acties en scherpe aanbiedingen. Het begint in de keuken... Holterweg 85 - Deventer - Tel. 0570-65 69 44 • Larenseweg 51 - Lochem - Tel. 0573 - 25 13 34 www.wolterskeukens.nl • www.wolters-renovatie-keukens.nl

Prijsuitreiking Rad van Avontuur tijdens de Boerenkoolavond

Het Club van 100 ledenbord

Boerenkoolavond


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

Connected Cars | Driver Safety | Carsharing Meer informatie: www.v-tron.eu

27

STAGECO FELICITEERT SPORTCLUB LOCHEM MET 100 JAAR SPORTIVITEIT

PROGRAMMA SEIZOEN 2017-2018 September 24 september

SV Zwolle – Sportclub Lochem

Oktober 1 oktober

Sportclub Lochem – VV Ruurlo

8 oktober

Sportclub Lochem – Albatross

15 oktober

SV Turkse Kracht – Sportclub Lochem

22 oktober

SV Colmschate ’33 - Sportclub Lochem

29 oktober

Sportclub Lochem - Witkampers

5 november

VV Twenthe - Sportclub Lochem

November

Programma Klasse 3B seizoen '17-'18

19 november

Sportclub Lochem – KCVO

26 november

Eerbeekse Boys - Sportclub Lochem

December 3 december

Sportclub Lochem - Wijhe ‘92

10 december

Warnsveldse Boys - Sportclub Lochem

17 december

Sportclub Lochem – SV Helios

Winterstop Januari 28 januari

Het eerste elftal van Sportclub Lochem komt dit seizoen opnieuw uit in de Klasse 3B Oost. Door degradatie en promotie ziet de indeling er uiteraard wat anders uit dan vorig seizoen. De belangrijkste verandering is misschien wel dat VV Ruurlo via promotie ook in 3B terecht is gekomen. Dat beloven – naast de ontmoetingen met Witkampers uit Laren – opnieuw mooie derby’s te worden. We zien u graag op sportpark De Elze.

SV Heeten - Sportclub Lochem

Februari 4 februari

Sportclub Lochem – SV Zwolle

11 februari

Sportclub Lochem – SV Turkse Kracht

18 februari

Albatross - Sportclub Lochem

Maart

De indeling van Klasse 3B ziet er zo uit: •  V.V. Sportclub Lochem

•  KCVO (Vaassen)

•  Witkampers (Laren)

• SF Turkse Kracht

•  Albatross (Apeldoorn)

•  VV Twenthe (Goor)

•  SV Colmschate ‘33

•  Warnsveldse Boys

•  Eerbeekse Boys

•  Wijhe ‘92

•  SV Heeten

•  SV Zwolle

Sportclub Lochem – VV Twenthe

18 maart

Witkampers - Sportclub Lochem

25 maart

Sportclub Lochem – SV Colmschate ‘33

April

(Deventer)

•  VV Ruurlo

11 maart

1 april

KCVO - Sportclub Lochem

8 april

VV Ruurlo - Sportclub Lochem

15 april

Sportclub Lochem – SV Heeten

22 april

Wijhe ’92 - Sportclub Lochem

Mei 13 mei

Sportclub Lochem – Eerbeekse Boys

20 mei

SV Helios - Sportclub Lochem

27 mei

Sportclub Lochem – Warnsveldse Boys

De periodekampioenen worden bepaald volgens het volgende schema: 1e periode: na 8 speelronden, 2e periode: na 9 speelronden, 3e periode: na 9 speelronden

•  SV Helios (Deventer)  Valt u wel genoeg op tussen uw concurrenten?  gezien wordt, zult u ook nooit een goede indruk achterlaten. Als u niet Opvallen kan u helpen om te groeien. Van idee tot uitvoering… We regelen het allemaal.       Drukwerk   Printwerk  

  

 Kleding  - Sign - Belettering          Posters - Canvas  Spandoeken        Vlaggen, banners roll-up  en banieren       Autoreclame - Reclameborden        Stickers  op vellen  of rollen         Promotionele  artikelen      

Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem

 


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

29

Beheerder Hans Hoetink kent alle facetten van de club

Parkeerplaats

Hans Hoetink is beheerder bij Sportclub Lochem. Hij is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het beheer van de velden, de gebouwen, de kantine en het materiaal. Dat is een flinke klus want een vereniging is een dynamisch geheel waar soms meerdere zaken om voorrang vechten. Alles tegelijk doen kan niet, al was het maar vanwege de kosten.

Functies Hoetink is als een spin in het web. Daarbij is het erg handig dat hij al lang bij de vereniging is, veel mensen kent en ook al veel verschillende functies heeft bekleed. Van bestuurder tot lid van allerlei commissies. Momenteel is hij bijvoorbeeld lid van de bouwcommissie en de jubileumcommissie.

Kleedkamers ,,De uitbreiding van de kleedkamers is al jaren een hot

Bij WILA geven we vorm aan de wereld én aan jouw carrière als Technical Sales Engineer, Productvoorbereider of bijvoorbeeld Unitleider.

item’’, zo vertelt hij. ,,In 1998 lag er al een rapport dat wees op de noodzakelijke uitbreiding van het aantal kleedkamers.. We konden het lange tijd nog redden met wat we hebben maar de laatste jaren groeit de vereniging zo snel dat uitbreiding onvermijdelijk werd.’’

Bouwtechnisch kan dat, maar het vraagt een enorme investering. ,,Dat is dan weer een flink risico omdat er op termijn vermoedelijk een dip komt in het ledental’’, legt Hans Hoetink uit. Dat betekent dat je op termijn met minder leden de lasten moet opbrengen.

Bij het verschijnen van deze krant is de uitbreiding van de parkeerplaats op De Elze nog niet gerealiseerd, zoals het plan was. De gemeente heeft de middelen beschikbaar gesteld en de aannemers waren er al even klaar voor. Vertraging in de levering van het benodigde materiaal zorgde ervoor dat de planning niet wordt gehaald. Maar de forse uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen laat niet lang meer op zich wachten.

Lange termijn De bouwcommissie gaat de komende tijd proberen een plan te maken voor de langere termijn. Daarbij hoort een zoektocht naar subsidiemogelijkheden. De ogen zijn overigens op de KNVB gericht want mogelijk komt er een andere opzet van het jeugdvoetbal. Kleine

Units De bouwcommissie heeft besloten dat de vereniging het voorlopig moet doen met vier kleedkamerunits die bij het kunstgrasveld zijn geplaatst. Je zou het containers kunnen noemen maar daarmee doe je de units tekort. Ze zijn er prima uit en van binnen zijn ze uiterst functioneel. Douches, afzuiging, verwarming… alles wat je van een kleedruimte verwacht zit erin. ,,Dit is een goede oplossing want als ze ooit overbodig worden kunnen we ze verkopen’’, aldus Hoetink.

Groei

teams en bij de allerkleinsten mogelijk zelfs één-tegenéén zijn daarbij de opties. Dat vraagt echter ook weer een investering in materiaal. Kleine doelen, andere (veelkleurige) belijning, pilonnen en ga zo maar door.

Staring College Veranderingen in de belasting van het complex zijn mogelijk op komst als het gaat om de sportactiviteiten van het Staring College. De school heeft nu het gebruiksrecht op drie velden maar dat worden er op termijn minder, zo is de verwachting. Al wordt de

Vooral op zaterdag was het vaak kritiek. Dan komen

voorspelde 'krimp' van het aantal leerlingen steeds

zoveel teams in actie dat er ruimtegebrek ontstaat.

verder naar beneden bijgesteld.

Klein Dochteren stopte met jeugdvoetbal en dat leverde Lochem nieuwe leden op. Hoetink: En het

Kantine

meisjesvoetbal groeit explosief. We zijn in korte tijd

Dan is er nog de kantine. Hans Hoetink had gehoopt

van 3 naar 5 teams gegaan.’’ De KNVB stelt andere

die voor het jubileumjaar nog een flinke opknapbeurt te kunnen geven maar daar ontbreekt het geld nu

eisen aan de accommodatie als je dames- , heren- en gemengde teams laat spelen.

Bouwcommissie De bouwcommissie onderzocht de haalbaarheid van een extra bouwlaag bovenop de huidige kleedkamers.

Kleedkamerunits bij het kunstgrasveld

even voor. De aanschaf van de kleedunits gingen voor.

Hij wijst er op dat de het kunststof ervoor zorgt dat het makkelijk is schoon te maken. ,,Je kunt er zo de hogedrukspuit op zetten.’’

Zodra het kan moeten vloer en plafond van de kantine worden vervangen. Als Hoetink zijn zin krijgt komt er voor de bar een facelift, wordt het meubilair vervangen en krijgt het interieur andere kleuren.

// sanidrome.nl/fleming

Na 1 jaar een vaste aanstelling!

OEPS...! even Sanidrõme Fleming bellen! Is uw voetballer thuis net zo fanatiek als op het veld? Dan is het ook thuis heerlijk om na die inspanning te ontspannen in de betere badkamer van Sanidrõme. Vakkundig door ons ontworpen en geïnstalleerd. Laat u door ons ontzorgen van A t/m Z. Ook als er een keer iets sneuvelt, zoals bijv. een spiegel. U bent van harte welkom in onze sfeervolle showroom.

Wil jij werken bij één van de mooiste industriële bedrijven in deze regio en al na 1 jaar een vaste aanstelling krijgen? Ga dan naar

werkenbijwila.nl voor ons vacatureoverzicht

en uitgebreide functieomschrijvingen. Ontdek wat jij kunt bereiken bij WILA! Je sollicitatie kun je richten aan sollicitatie@wila.nl, onder vermelding van ‘Jubileumkrant’.

Achterstraat 13-19, Lochem | (0573) 25 14 85


V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

Laat je meesterlijk verwennen en bel ons voor meer informatie over onze pop-up bar of onze catering op locatie.

De club kan je hulp goed gebruiken: word vrijwilliger!

Meester klassiekers

Vanaf 10 personen - ¤9,95 p.p.

Heerlijke klassieke bittergarnituren. Onze Bittergarnituur Classic bestaat uit 9 soorten klassieke hapjes zorgvuldig bereid met de beste ingrediënten.

Kaas & ham/worst schaal Vanaf 10 personen - ¤9,50 p.p.

Diverse soorten kaas, worst, ham en paté. Geserveerd met mosterd, vijgen chutney en breekbrood.

06 - 272 356 04 burger-meesters

burger-meesters.nl

Meesters tapas schaal

Vanaf 10 personen - ¤10,00 p.p.

Spiesjes, ham, tortilla’s, olijven, gehaktballetjes en nog veel meer lekkers om je vingers bij af te likken. Geserveerd met breekbrood.

Vlnr.: Dick Lammertink, Gerrit Aanstoot, Arno Sloesarwij

Druk, druk, druk! Bijna iedereen kent dat gevoel wel. Toch

vertelt Hoetink. Herkenbaar, maar de vereniging schiet er niets

vinden sommige mensen wél en andere juist geen tijd om

mee op.

vrijwilligerswerk te doen. Een vereniging als Sportclub Jorrit van de Kolk

Openluchttheater

lochem

Ook de kantine kan nieuwe vrijwilligers goed gebruiken. Het

mouwen steken. Veel tijd hoeft dat niet eens te kosten.

ligt voor de hand om hiervoor eerst ouders van jeugdleden en senioren te vragen maar dat levert weinig respons op. ,,Je

Net als overal wordt het ook bij Sportclub Lochem steeds

wilt op zaterdagochtend toch graag dat de koffie klaar staat

moeilijker om vrijwilligers te vinden. Wie je ook spreekt binnen

als je gasten ontvangt’’, zegt Hans Hoetink. De vrijwilligers

de club, iedereen begint er vroeger of later over. De bikkels die

die er wel zijn willen hun eigen kind graag zien spelen. ,,Dit

er nog wel elke keer staan merken dat ze steeds meer werk

kun je oplossen door kortere diensten zodat je elkaar kunt

moeten verzetten met minder mensen.

afwisselen. Maar ja, daar heb je dus meer vrijwilligers voor nodig’’, verzucht de beheerder.

Beheerder Hans Hoetink heeft bijvoorbeeld clubje van 8

Bruist als vanouds!

mensen die elke vrijdag alle voorkomende werkzaamheden

De jubileumcommissie merkt ook dat het lastig is om mensen

doen. Ze doen eigenlijk alles, behalve grasmaaien want dat

te vinden die willen helpen om de vele activiteiten rond het

is uitbesteed. ,,Het clubje wordt steeds kleiner en nieuwe

aanstaande eeuwfeest tot een succes te maken. De oproep is

mensen vinden is lastig. We horen regelmatig mensen zeggen

dan ook duidelijk: help Sportclub Lochem en word vrijwilliger.

dat ze na hun pensionering komen helpen. Als je ze later weer

Alle beetjes helpen.

spreekt blijken ze het daarna drukker te hebben dan ooit’’, Jan Kolkman

In 2018 bestaat Openluchttheater Lochem 80 jaar. Deze legendarische plek was jarenlang op Hemelvaartsdag voor muziekliefhebbers de place to be. Met het

Frisse wind

stoppen van de Achterhoekse rockers van Normaal kwam er een einde aan die

De laatste twee jaar is er naast het vertrouwde

traditie. Nu waait er een frisse wind. Met de komst van grote Nederlandse bands

Openluchtspel, de kindervoorstelling en Winter-

bruist het theater weer als vanouds.

Lochem kan niet zonder mensen die de handen uit de

WE w VRIJWILLIGERs!

Niet alleen onze pop-up foodbar, maar ook onze catering is Meester!

31

Wonderland, ruimte voor vernieuwing. Met Sunny Sunday heeft Lochem er een eigen

Bonte stoet alternatieven

Herinneringen maken

duurzaam, relaxed festival bij, en waar vind je nu

Menig Lochemer heeft goede herinneringen

Het Openluchttheater neemt al bijna 80 jaar

een mooiere bioscoop dan midden in het bos?

aan de popfestivals op Hemelvaartsdag. Velen

een warme plek in de gemeenschap in. En

Met de komst van Racoon en Bløf is de weg

woonden de legendarische optredens van

mooie herinneringen moeten we blijven maken,

weer vrijgemaakt voor bekende bands. Het

bekende en minder bekende bands bij.

vindt een grote groep vrijwilligers. Met veel plezier

doel is om Lochem weer op de kaart te zetten

Anderen herinneren zich de dagen waarop de

en mankracht wordt er jaarlijks een aantal

door mooie concerten in het openluchttheater.

stoelen aan de weg gezet werden om naar de

activiteiten georganiseerd. De opbrengst komt

De lat voor de programmering van 2018 ligt

bonte stoet ‘alternatieven’ te kijken, die bezit

ten goede aan de Stichting Openluchttheater

dan ook hoog. In de volgende jubileumkrant

namen van het theater. In de hoogtijdagen

Lochem, die als doel heeft het Openluchttheater

wordt hij bekendgemaakt!

waren het er meer dan 20.000!

voor Lochem te behouden.

www.openluchttheaterlochem.nl

Op de hoogte blijven? Volg onze FB pagina. En… vrijwilligers zijn van harte welkom!

OpenLucht theater Lochem

IS TROTSE UITGEVER VAN DEZE JUBILEUMKRANT. OOK EEN EIGEN THEMAKRANT UITBRENGEN? BEL ONS!

0573 - 748 000


J.E.M.

Alle toestellen Alle toestellen

33

Metaalbewerking

Smeestraat 10, Lochem | Tel: 0573 - 259978 Smeestraat 10, Lochem | Tel: 0573 - 259978 Alle netwerken Alle netwerken

V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

feliciteert Sportclub Lochem!

Alle vrijheid Alle vrijheid

Beste advies en Beste service Beste Zakelijk advies &enPar Beste service ticulier

Aalsvoort 75-A, 7241 MB Lochem tel. 0573 - 280 331

Zakelijk & Par ticulier

wij hebben de lekkerste ambachtelijke specialiteiten en het mooiste stukje vlees! Markt 9 7241 AA, Lochem

OP WELKE ACTIVITEITEN KUN JIJ JE NU ALVAST VERHEUGEN?

0573 - 251865 www.slagerijsieverink.nl

Oktober

2017

Locatie

Maart

2018

Locatie

Zaterdag 14 Oktoberfest: Start jubileumseizoen

Bousema

-datum volgt- Activiteit voor de junioren

Velden

Zaterdag 21 Voetbal Talenten Toernooi

Velden

-datum volgt- Activiteit voor de pupillen

Velden

Ma 19 - Vr 23 Tweede editie Jubileumkrant

November Vrijdag 10 Sponsoren / Club van 100 avond

Bij jou thuis ;-)

Vrijdag 30 Schoolvoetbaltoernooi Gem. Lochem Velden Kantine

April

December Vrijdag 1 Sinterklaas feest Donderdag 21 Boerenkoolavond

Kantine Kantine

Maandag 9 Stille rondgang

-Locatie volgt-

Dinsdag 10 Receptie leden

Kantine

Vrijdag 13 Receptie genodigden

Kantine

Di 10 - Di 24 Expositie

Januari

2018

Zondag 7 Nieuwjaarsreceptie

Locatie

-datum volgt- Sport in & voetbalschool activiteiten Velden

Kantine

-datum volgt- Bezoek profvoetbalwedstrijd

-datum volgt- Zaalvoetbal jeugd

Sporthal

-datum volgt- Sport&Science training

Sport-Science

Februari Woensdag 7 Spelregelavond SZO

Kantine

IN LOCHEM!

GEEN ENKELE ACTIE MISSEN? VOLG ONS OP FACEBOOK /ACTIELOKAALLOCHEM

Feliciteert Sportclub Lochem met het jubileum.

-Locatie volgtVelden

Juni Zaterdag 23 Geel-Blauw sport en speldag

Velden Velden

-datum volgt- Beautydag dames

-Locatie volgt-

OriĂŤnterings fietstocht

-Locatie volgt-

-datum volgt- FIFA Spelavond jeugd

Kantine

FEESTAVOND

Complex

-datum volgt- Keepersclinic

LOKALE ACTIES

Vrijdag 9 Regiofinale schoolvoetbaltoernooi

Vrijdag 8 35+ toernooi

Maart

Van Engbrink Automotive

Mei

September Velden

Zondag 9 Afsluiting jubileumjaar vrijwilligers

-Locatie volgt-


ZIN IN EEN NIEUW SEIZOEN Vuurkorf straight, metaal, zwart 55 x Ø36 cm.

INTRATUIN VUURKORF 19.99

Geniet zo lang mogelijk van de tuin en warm jezelf ’s avonds aan een buitenhaard of vuurkorf. Kaarslicht en een dekentje erbij en je kunt ook in het najaar eindeloos buiten blijven! Met planten die vanaf de nazomer op hun mooist zijn, geef je nog snel een kleurinjectie aan je terras. Liever naar binnen? Kom kamerplanten shoppen om het in huis net zo groen te maken als buiten, en laat je meteen inspireren door onze nieuwe wooncollectie.

14.99

Deze vrolijke bloemenhanger is perfect voor een donker(der) hoekje. Chrysanten doen het beter op een beschut plekje en brengen daar meteen lekker veel kleur. Wandhanger chrysant. Lengte 50 cm, breedte 20 cm diverse kleuren. 12.99 9.99

AGENDATIPS

Leuk! Vanaf 9 september ontvangt elke betalende klant deze mooie botanische print. OP=OP. Ga naar intratuin.nl voor de actievoorwaarden.

16 SEPT. 14:00 UUR WORKSHOP BUITENSCHAAL Kom je ook een natuurlijke buitenschaal maken van vetplantjes op hout? De plantjes hebben weinig zorg nodig en blijven lang mooi. Kosten € 17.50.

BASIC

1

VOOR ELKE STIJL

WANDREK 29.99

19.

99

Met trots presenteren we het nieuwe label Every Days! Allemaal tijdloze basisproducten die passen in elke stijl, van klassiek tot modern en alles ertussenin. Natuurlijk in de kwaliteit die je van Intratuin mag verwachten en voor een leuke prijs!

Nieuw: Intratuin muurstolp. Verkrijgbaar vanaf 11 september.

2

3

4

Intratuin muurstolp. Glas, naturel of bruin, hoogte 29 cm, Ø 21 cm. 29.99

1. Every Days wandrek. Metaal, zwart of wit, 60 x 50 x 15 cm, exclusief accessoires. 29.99 19.99 2. Every Days pot. Keramiek, diverse kleuren en maten, exclusief plant. Bijvoorbeeld: hoogte 11 cm, Ø 12 cm. 2.79 3. Every Days pot. Glas, transparant, diverse maten, exclusief plant. Bijvoorbeeld: hoogte 19 cm, Ø 21 cm. 14.99 4. Every Days rustieke kaars. Diverse kleuren en maten. Bijvoorbeeld: 8 x 6,8 cm. 1.29

OPEN

elke zondag VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Intratuin Lochem Goorseweg 27. www.intratuin.nl Looptijd aanbiedingen maandag 4 t/m zondag 17 september 2017

20 SEPT. 14:00 UUR EN 15:00 UUR KIDSWORKSHOP CACTUS KNUTSELEN Een cactus die niet prikt en die je nooit water hoeft te geven! Met stenen of van karton kunnen kinderen op woensdagmiddag 20 september hun eigen lookalike-cactus knutselen. Doe je mee? Kosten € 2.50.

SEPTEMBER TUINONTWERPMAAND

I N S P I RAT I E DA G

WONEN

SAVE THE DATE! ZATERDAG 7 OKTOBER 10.00 - 17.00 UUR Op deze dag staat Intratuin in het teken van groen wonen, want planten krijgen wat ons betreft de hoofdrol in huis! Kom ook en laat je inspireren! INSPIRERENDE WORKSHOP GROEN IN GLAS DIVERSE KIDSWORKSHOPS TEST JE KAMERPLANTEN KENNIS CULINAIRE VERWENNINGEN KAMERPLANTEN OPPOTSERVICE 20% KORTING OP KAMERPLANTEN EN POTTEN Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.

35

Intratuin Lochem: hoofdsponsor met hart voor Sportclub Lochem Intratuin is sinds 1995 (hoofd)sponsor van Sportclub Lochem. De steun stamt uit de tijd van Vreeman sr., toen Intratuin nog een klein tuincentrum en hoveniersbedrijf was. Qua klantenkring is het bedrijf Lochem inmiddels al lang ‘ontgroeid’ maar de speciale band met de club is gebleven. ,,Het is ook een stuk maatschappelijke betrokkenheid die je op deze manier kunt laten zien’’, zegt bedrijfsleider Huub Spikker van Intratuin.

CHRYSANT AAN DE WAND

VOLG INTRATUIN OP

V.V. Sportclub Lochem, dat zijn we samen, al 100 jaar!

Bescheiden schaal Veel vestigingen van Intratuin zijn vaak op de tekentafel al van (zeer) groot formaat. In Lochem was dat zeker niet zo. De familie Vreeman startte in 1989 op bescheiden schaal met een hoveniersbedrijf en tuincentrum. Door het succes en de grote toeloop werd er telkens wat bijgebouwd. Zo ontstond het prachtige tuincentrum dat wijd en zijd bekend staat.

Vier vestigingen Eigenaar Hendrik Vreeman heeft inmiddels vier vestigingen van Intratuin. Naast Lochem zijn deze te vinden in Almelo, Deventer (Twello) en Apeldoorn. In Deventer is gestart met de bouw van een nieuw tuincentrum dat in maart 2019 geopend wordt. Naast alles op het gebied van groen voor binnen en buiten biedt Intratuin ook alles voor je interieur, dier en koken, passend in het seizoen.

Afdelingen ,,De groenafdeling blijft natuurlijk de core-business maar er is inmiddels veel meer’’, zegt Huub Spikker. Hij wijst op

Claudia Koenders, afdelingshoofd tuinmeubelen en kerst. Begint al in januari met de voorbereidingen van de Kerstshow die in de herfstvakantie opent . In het voorjaar en de zomer vind je op deze afdeling een prachtige collectie tuinmeubelen.

de afdeling voor dierbenodigdheden. ,,En we hebben natuurlijk alles voor sfeer en decoratie in huis, waaronder een uitgebreid assortiment potterie’’, zo voegt hij eraan toe. Daarnaast zijn er nog de prachtige keuken- en kookafdeling ‘Aan de Dis’ en kun je voor een lekkere pauze tijdens het winkelen terecht in ons gezellige Tuincafé.

Kerstshow

Beroemd is de jaarlijkse Kerstshow van Intratuin Lochem. De opbouw hiervan begint al in september en de opening valt samen met het begin van de herfstvakantie. ,,Maar ook daarna wordt er nog veel aangevuld en gewijzigd, zodat klanten bij een volgend bezoek weer veel nieuwe inspiratie krijgen’’, zegt Claudia Koenders. Zij is hoofd van de afdeling tuinmeubelen en kerst.

Trends

Op de vraag of het niet gek is om al in september volop met Kerst bezig te zijn zegt ze: ,,Nee, dat is juist erg leuk. Ik kijk er elk jaar weer naar uit. Kerst begint voor ons al in januari, want dan zijn de beurzen waar de nieuwste trends te zien zijn en waar we onze producten

Bedrijfsleider Intratuin Lochem: Huub Spikker

inkopen.’’ Ze verklapt alvast dat dit jaar nog meer artikelen met ledverlichting worden aangeboden, waaronder zogeheten 3D-stekers. Dat zijn figuren van ledlicht die je in de tuin kunt zetten. Tijdens de Kerstshow zullen dit jaar nog meer miniaturen te zien zijn.

Tuinontwerp

Huub Spikker wijst op drie andere diensten die Intratuin de klanten kan bieden. ,,Ten eerste hebben we een eigen tuinontwerpstudio. Onze tuinarchitect kan een compleet tuinontwerp maken. Als de klant het eens is met het basisontwerp wordt de tuin ingemeten en daarna ontstaat de definitieve tekening op papier en desgewenst ook in 3D op het beeldscherm. De architect begeleidt het project tot aan de uitvoering. Hiervoor kan een externe hovenier in de arm worden genomen’’, zo legt hij uit.

Stylingteam

Ten tweede is er het stylingteam van Intratuin. De leden daarvan hebben een vakopleiding (Cibap) gevolgd en weten waar ze het over hebben als het gaat om meubels, planten en decoraties. Op

Erik Hoogenkamp, afdelingshoofd sfeer, potterie, zijde en Aan de Dis. Haalt voldoening uit de veelzijdigheid van de afdelingen die hij onder zijn hoede heeft.

verzoek komen ze zelfs aan huis hun adviezen geven.

Trimsalon

Als derde dienst vind je op de dierenafdeling van Intratuin een hondentrimsalon met gecertificeerde trimsters. De trimsalon is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Er wordt gewerkt op afspraak. Voor een afspraak bel je met : 0573-288666.

Dynamiek

Huub Spikker is al sinds het jaar 1989 in dienst bij Intratuin. Op de vraag of hij een speciale voorkeur heeft voor een van de afdelingen zegt hij: ,,Nee, eigenlijk niet. Ik ben meer een generalist en ik vind het werken met mensen erg leuk. Dat geldt voor zowel ons personeel als voor de klanten. Hier is sprake van dynamiek omdat je met de seizoenen werkt. Dat maakt het werken erg veelzijdig.’’ Voor Sportclub Lochem is Intratuin letterlijk en figuurlijk een sponsor van formaat.

Tonnie Holtrigter, afdelingshoofd groen. Vindt de afwisseling door het werken met de seizoenen leuk. Van perkplanten in het voorjaar tot de bolchrysanten die het najaar kleur geven.

Bart Jaspers, afdelingshoofd dier, vijver en tuinhout. Zorgt ervoor dat de afdelingen er altijd tiptop uitzien en geeft graag advies.

20% KORTING op 1 artikel naar keuze* *Deze aanbieding is alleen geldig t/m 31 oktober 2017 bij Intratuin Lochem. M.u.v. arbeid, bestellingen, bestrating, blokhutten, boeken, cadeaukaarten, gasflessen, horeca, levende dieren, lopende (kortings)acties, aanbiedingen en het Vast Laag assortiment. Maximaal 1 bon per persoon.

Intratuin Lochem Goorseweg 27. www.intratuin.nl


Diverse kavels te koop!

ONZE PASSIE? BOUWEN!

Het creëren van een omgeving waar je prettig kunt wonen, leven of werken. Dat doen wij met hart en ziel. Of het nu gaat om ontwikkeling, nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud: wij staan voor heldere afspraken, een soepel bouwproces én een duurzaam resultaat. Want een gebouw blijft! Meer weten over ons werk en onze beschikbare kavels? Hanzeweg 11-13, 7241 CR Lochem | 0573 - 22 26 55 | www.kreunenbouw.nl

003022_Adv-Huizenspecial_A4_Df.indd 1

08-02-176 19:08

Kreunen Bouw Lochem en Barendsen Staaltechniek Vorden feliciteren V.V. Sportclub Lochem met het 100-jarig bestaan. Wij wensen V.V. Sportclub Lochem een geweldig mooi, sportief, succesvol en vooral een onvergetelijk jubileumjaar.

Barendsen Staaltechniek Vorden B.V. Netwerkweg 3 7261 KV Vorden T (0575) 55 12 61 E hb@barendsenstaaltechniek.nl I www.barendsenstaaltechniek.nl

Ervaar onze kracht in: Staalconstructies Specialisten in staalwerk

Galerij- en balkonhekken Trappen en trapleuningen

Profile for Ontwerpstudio Vermeer

V.V Sportclub Lochem Jubileumkrant editie 1  

Ter ere van 100 jaar V.V. Sportclub Lochem

V.V Sportclub Lochem Jubileumkrant editie 1  

Ter ere van 100 jaar V.V. Sportclub Lochem

Profile for osvermeer
Advertisement