Page 1

Renata Křivánková

Jak rozvinout potenciál dítěte bez tlaku na výkon

E-book zdarma, díky kterému pochopíte, kde je ukryt potenciál každého miminka, batolete či dítěte a naučíte se dvě základní techniky pro jeho rozvoj.

www.smyslovy-pruzkumnik.cz

1


Renata Křivánková

Jak rozvinout potenciál dítěte bez tlaku na výkon Autorka e-booku

„Děkuji zvídavým rodičům z Montessori pracoven

Renata Křivánková

v Rodinném a Montessori centru 4medvědi

z www.smyslovy-pruzkumnik.cz.

za jejich dotazy s touhou poznat potřeby svých dětí.“

Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Informace obsažené v tomto e-booku jsou pouze informace a je čistě na vás jak je použijete, autorka nenese žádnou odpovědnost za jejich použití.

www.smyslovy-pruzkumnik.cz

2


Renata Křivánková

Obsah Úvodem 1. Rodičovský úkol 2. Něco s dětmi funguje a něco ne 3. Potřebujeme „nové“ přístupy k výchově? 4. Podpořit, ale netlačit na výkon 5. Vnitřní motivace a rozvoj potenciálu 6. Dvě konkrétní techniky pro rozvoj potenciálu dítěte 7. Co to tedy znamená v každodenním životě? Závěrem

www.smyslovy-pruzkumnik.cz

3


Renata Křivánková

Úvodem Na našich Montessori pracovnách pro rodiče s miminky, batolaty a dětmi, které nabízíme v Rodinném centru 4medvědi a kam jste také srdečně zváni, se nás rodiče velmi často ptají, co by mohli udělat pro to, aby podpořili rozvoj potenciálu svých dětí. Tyto dotazy mne inspirovaly, a tak přináším e-book díky kterému pochopíte, kde je ukryt potenciál každého dítěte a naučíte se dvě základní techniky pro jeho podporu. A pokud se Vám informace v tomto e-booku budou líbit, budou pro vás inspirativní a budete z nich chtít něco použít v praxi se svými dětmi - vyberte si jednu techniku a tu zkuste co nejdříve. Protože informace se nepromění v sílu, dokud je nepoužijeme. Samy jsme s kolegyněmi a kamarádkami totiž zjistily, že častokrát dočteme nějakou knihu nebo se vrátíme ze zajímavého semináře nabyté energií vykročit a něco nového použít, ale po dvou týdnech se vše vrátí zpět do původních kolejí. Pokud Vám informace v tomto e-booku zní logicky, můžete začít tím, že si vyberete jen jednu www.smyslovy-pruzkumnik.cz

4


Renata Křivánková

techniku, která je pro vás zajímavější, aktuálnější či prostě jednoduší a zkusíte ji aplikovat během svých běžných dnů s dětmi. Až si ji osaháte a stane se pro vás tak trochu rutinou, začněte s další technikou.

1. Rodičovský úkol Pokud vás zaujala otázka z názvu tohoto textu, asi patříte mezi rodiče, kteří si uvědomují svou zodpovědnost za emoční, sociální i intelektuální vývoj svého dítěte. Chápete, že zdárný vývoj v těchto oblastech pravděpodobně dovede vaše dítě ke štěstí, zdraví a budoucímu úspěchu. Jako rodiče jsme ochotni udělat mnoho a tohoto úkolu se chceme zhostit opravdu naplno. Kupujeme plno hraček a materiálů, také čteme plno knih „nabušených“ informacemi o výchově, a to vše jen ve jménu zdárného vývoje dítěte. Hledáme dobré zdroje informací, nejlépe podložené výzkumy, které nám umožní pečovat o mysl a srdce našich dětí, a to nejlépe účinnou a efektivní cestou. Hledáme zároveň dobré nápady, příklady z praxe a jednoduché návody, jak to vše použít. Nechceme se trápit věcmi, které nefungují. Chceme se vyhnout námaze pro nás i pro naše dítě a najít klid a pohodu při výchově.

www.smyslovy-pruzkumnik.cz

5

Jak rozvinout potencial 01  

Volná e-kniha o Montessori pedagogice.