Nr 5 2019

Page 12

12

Östra Sörmlands Posten TEMA BÅT & MARIN

Nr 5 - 2019

Stora fartyg passerar redan idag utanför östra Sörmlands kust. När Landsortsfarleden till Södertälje är klar kommer ännu större båtar att kunna trafikera de vattnen.

Miljardsatsning påverkar båtar – och biltrafiken ÖSTERSJÖN Nyligen har Sjöfartsverket lämnat in en begäran till Miljödepartementet angående en så kallad begäran om tillåtlighet för inrättande av två nya farledsavsnitt. Det gäller sträckningen Fifång-Regarn samt Oaxen-Skanssundet. Regeringen gör en prövning enligt 17:e kapitlet i miljöbalken. Det är svårt att säga när beslutet i den frågan kommer.

riksintresse som pågår. Tre stora delprojekt, som var och ett behöver komma på plats för att de båda andra ska få planerat utfall. • Breddning, fördjupning och muddring av Landsorts­ farleden; • Breddning och fördjupning av slussen i Södertälje. • Muddring i Mälaren. Landsortsfarleden

behöver

breddas och fördjupas för att det över huvud taget ska vara möjligt att ta in större fartyg jämfört med idag. Vissa fartyg kommer att lossas i Södertälje Hamn, där utbyggnad pågår. Andra fartyg ska vidare in i Mälaren. Därmed behöver slussen i Södertälje breddas. Det är ett arbete som be­ räknades vara klart under 2019. Arbetet kommer nu att försenas med två år. Det be­ ror på oväntade geotekniska

utmaningar samt att en plane­ slussen i Södertälje förutsätt­ rad arbetsform inte fungerar ningar för minskad trängsel och kortare köer på vägar och som det var tänkt. järnvägar i Mälardalen. Kostar 2,7 miljarder I Mälaren, en sjö full av öar, Detta fördyrar slussprojektet kommer det också att behöva med 50 procent, från 1,8 mil­ muddras för att större fartyg jarder till 2,7 miljarder. För­ säkert ska kunna frakta gods seningen kanske inte har så till hamnarna i Köping och stor betydelse för helheten, Västerås. Mälaren fyller också bortsett från den ökade kost­ en grundläggande funktion naden. som dricksvattentäkt i det Enligt Sjöfartsverkets hem­ dagliga livet för drygt två mil­ sida skapar ombyggnaden av joner människor.

Idag är fartygen som trafi­ kerar Landsortsfarleden till Södertälje max 160 meter långa (200 meter med vissa restriktioner). När projektet är klart ska 220 meter långa och 32 meter breda fartyg trafikera farleden. Säkerhe­ ten upprätthålls genom far­ tyg med dubbla skrov och vissa fall lots. Nya, moderna sjömärken kommer att bidra till säkerheten för det ökade tonnaget. n

Listiga kunder handlar lokalt

TAPETKAMPANJ

Text och foto: Kerstin Holm

Dagarna 4 - 10 mars har vi 20% på tapeter!

När regeringen har fattat sitt beslut, kommer ärendet till­ baka till Sjöfartsverket som i sin tur inrättar en ny, allmän farled. Det är ett stort infrastruktur­projekt med

Gör som Wilma! Kom in och inspireras för att sedan sätta upp dina vårkänslor på väggen

Folkpool Järna • Ullängsvägen 1, Järna Tel: 08-551 715 33 • www.folkpooljarna.se

ETT ANRIKT BAGERI

Fika på ett klassiskt konditori med anor från 1800-talet Mån–fre 07.30–18.00, lör–sön 09.30–16.00 V:a Långgatan 27 • 0156-123 94

• • • • • • •

Reparationer LED-belysning Golvvärme Värmekablar Nybyggnad Ombyggnad Styr- & Reglerteknik

Varmt välkommen!

070-586 37 34

Vi utför service med största omtanke:

0156-164 38 Industrigatan 6 Trosa

N

atu

r Desi

gn

Service Däckbyten Reparationer Framvagnsinställning

Drop-in-tvätt Fönsterputsning Handling Rumsuthyrning All sorts städning per vecka eller månad

KVALITÉ OCH OMTANKE

Gilla oss på Vi har ansvarsförsäkring. Vi är godkända av Trosa kommun. Vi tar hand om Rut & Rot.

Trosa Natur Design AB Skärlagsg. 46, Solsidans lokaler 073 - 967 34 24 • www.naturdesign.nu

TROSA JÄRN - FÄRG - BYGG

OBS! Söndagsöppet kl 10-14!

Verktygsgatan, Trosa • Tel: 0156-214 30 • info@bolisttrosa.se Öppet: Mån-fre 6:30 -18 • Lör 9 -14 • Sön 10 -14