Page 4

4

Östra Sörmlands Posten

Nr 18 - 2018

Vikarierande kommunekologen Marianne Haage står på Husby kvarndamm i Vagnhärad och visar hur kommunen hoppas kunna bygga om. I vanliga fall är det ytterst svårt för fisken att ta sig upp för den gamla slitna laxtrappan i betong. I nuläget är det helt omöjligt, då vattnet i Trosaån är rekordlågt.

Kommunen satsar miljoner på ån MILJÖ Endast ett fåtal starka havsöringar kan kämpa sig förbi hindren som finns i Trosaån. Situationen ställer till det för den akut utrotningshotade ålen och många andra arter. Nu startar kommunen ett stort projekt för att åtgärda problemen. Text och foto: Johan Karlsson

Kvarnen i Trosa. Husby kvarndamm nedanför Hulo, Nygårdsdammen och Möl­ na bro i Vagnhärad. De fyra hindrena förstör vandring­ en mellan insjön Sillen och Öster­sjön. – Dammarna sätter stopp. Fisken kommer inte förbi. Det gör att i princip ingen havsöring kan komma upp i ån och då kan den inte föröka sig. Ålens yngel, som kommer

från lekområdet i Sargasso­ havet, kommer inte till bo­ platserna uppe i ån och sjö­ systemet och kan då inte bli vuxna könsmogna ålar. Olika fiskarter har olika krav på när och varför de vill vandra eller sprida sig, och hur långt, men alla har en sak gemensamt: de måste röra på sig för att över­ leva som art, säger Marianne Haage, vikarierande kommu­ nekolog i Trosa.

Och det går inte i dag? – Precis. Tidigare har Tro­ sa kommun gjort fisktrappor, men de fungerar inte alls. Det är egentligen samma problem i hela Sverige, där människan har tänkt att ”det här borde funka för fisk”. Men fiskarna håller inte med. Nu har man förstått att man måste jobba med metoder som lockar fiskarna, till exempel strömt vatten. Vad händer med fisken som inte klarar sig förbi hindren? – Det är svårt att uttala sig om vad som händer mer ex­ akt med varje enskild art, då det skiljer sig på individnivå och i sådana fall måste stu­ deras mer noga. Men gene­ rellt får de antingen försöka leva någon annanstans eller så klarar de sig inte och kan inte föröka sig. Så en sådan här satsning har stor påverkan

TACK ANN-SOFIE! Ann-sofie Soleby-Eriksson har under drygt 8 år varit vår främsta företrädare och oppositionsråd i Trosa kommun.

Vi vill tacka henne för hennes insats och välkomnar därför dig som vill delta i avtackningen till

Trosa Stadshotell Onsdagen den 7 november kl. 14-16 TROSA KOMMUN

!

EN M M O VÄLK

på hur många fiskar och arter som kan trivas i vår å. Trosa kommun tar i med hårdhandskarna för att få bukt med problemen. Flera miljoner kronor läggs på sats­ ningen.

”Extrabäck” vid Trosa kvarn

När det gäller Husby park och Nygårdsdammen vill man delvis riva dammarna. – Bara delvis, för att inte äventyra hela strukturen och inte förändra vattenflödet för mycket. En utrivning av det slaget är också det bästa för fiskarna, för då är det bara raka spåret framåt för dem. De flesta Vagnhäradsbor kommer nog inte att se någon större skillnad i slutänden. I fallet Mölna bro – eller Alby bro som vissa säger – rör det sig troligtvis om en upp­ tröskling, där nivån på bot­ ten höjs nedströms dammen för att minska fallhöjden men samtidigt bevara dammens funktion.

Vid kvarnbyggnaden i Trosa är huvudmålet att bygga ett inlöp på norra sidan. Det blir som en lång ränna bredvid den nuvarande ån, som en ex­ trabäck om man så vill. Vatt­ net i rännan ska vara strömt, då fiskarna som förflyttar sig vill simma motströms. – Vi kan ha naturlig botten i inlöpet så att det även blir en levnadsmiljö för flera arter – insekter, fiskar och kanske Tänker på rasrisken till och med kräftor kan bo Efter det omfattande raset i den nya extramiljön, säger i Vagnhärad för drygt 20 år Marianne. sedan, tas det extra hänsyn till

rasrisken. Dammsäkerheten ska undersökas. Arkeologis­ ka undersökningar kan vara aktuella. Tillståndsprocesser ska till. Det kommer att dröja några år innan hela projektet gått i mål. – Vi har precis kommit i gång. En av de första sakerna vi kommer att göra är att bju­ da in till samråd för alla berör­ da parter, både folk som bor längs de här områdena och intresseorganisationer. Alla ska ges chansen att tycka till, säger Marianne.

Redan upphandlat Kartläggning och utredning är redan upphandlat. Före­ taget Sweco ansvarar för för­ studier, samråd, tillståndsprocess samt själva projekte­ ringen inför byggnationen. Byggnationen kommer sedan att upphandlas separat. n

Trobo söker fastighetsskötare

med inriktning trädgård (vikariat)

Läs mer på www.trobo.se

Trosabygdens Bostäder AB Industrigatan 6C 619 33 Trosa Tel: 0156 - 533 30

Profile for Östra Sörmlands Posten

Nr 18 2018  

Nr 18 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded