Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Østjysk Bolig

1. juni 2012 · Nr. 153

Vores lokale skole lukker ikke! I DE T T E N U MME R :

Skolelukninger: Ellekærskolen undslap sparekniven Bispehaven: Genbrugsbutik genåbnet i nye gevandter Sundhed: Aktivitetsuge med fokus på mænd Trivselshuset: Gratis morgenmad til skolebørn Portræt: Mød selskabets nye kommunikationsmedarbejder Bestyrelsen kommenterer: Byrådet fører boligpolitik med bind for øjnene Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · Juni 2012

I dette nummer: Vores lokale skole er den bedste side 4-5 Ellekærskolen i Aarhus Vest var i forbindelse med den nye skolestrukturanalyse lukningstruet – men gik fri. Mød en forælder, som har været aktiv i protesten mod lukning.

En god start på dagen side 6 11. maj blev projekt ”Godmorgen Start” skudt i gang i Trivselshuset. Her kan Bispehavens børn tre gange om ugen komme og få sig et solidt morgenmåltid, inden skoledagen begynder.

Snup bare platten fra væggen side 8-9 Bjørnebandens genbrugsbutik er åbnet igen i et nyt koncept. Besøg dagligstuen, hvor alt er til salg.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Østjysk Bolig. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 26. juni 2012.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: nadia@publico.dk Postadresse: Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Nadia Bjørnson-Langen, Nanna Mia Jørgensen & Vibeke Harder

Oplag: 1.350 eksemplarer - Repro og tryk: We Produce

Forsidefoto: Gellerup.nu Layout: INEO Designlab a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · Juni 2012

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Østjysk Boligs officielle standpunkt.


Leder

Ellekærskolen kom styrket ud på den anden side Kære læser – velkommen i juni-nummeret af dit beboerblad!

For boligselskabet står ikke alene om at mene, at en skolegang med forankring i nærmiljøet gavner børnene mest. Og at det ville være noget nær en katastrofe at lukke en skole, som kan fremvise gode faglige resultater, har stigende elevtal og samtidig er godt i gang med at etablere sig som et stærkt børnekulturelt centrum for alle børn i lokalområdet. Der var derfor mange, som kunne ånde lettet op, da det blev offentliggjort, at skolen overlever – og tilmed kommer styrket ud af skolestrukturanalysen: Skolen er nemlig blevet udpeget som udviklingsskole for de næste 5 år, og busordningen for skolestartere nedlægges fra sommeren 2013. Læs mere på side 4-5, hvor du kan møde en familie, der har skoletasken fuld af gode erfaringer med fra Ellekærskolen.

Boligselskabet står ikke alene om at mene, at en skolegang med forankring i nærmiljøet gavner børnene mest.

”Vores lokale børn skal gå på vores lokale skole.” Udtalelsen kommer fra Østjysk Boligs direktør Allan Søstrøm, som – blandt andet med debatindlæg i pressen – har været aktiv i forsommerens skoledebat. I første omgang med et budskab om det uhensigtsmæssige i at fragte Bispehavens børn med bus til skoler i andre bydele. Og siden hen som en stemme i det fælles protestkor, hvor kvarterets aktører lige fra skole og forældre til dag- og fritidstilbud har stået sammen om at opponere mod en eventuel lukning af Ellekærskolen.

Et solidt morgenmåltid skyder skoledagen godt i gang – ikke mindst, hvis man skal tidligt op og med bus i skole. 11. maj blev morgenmadsprojektet ”Godmorgen Start” skudt i gang i Trivselshuset, og der var både fiberboller, taler og rap på menuen. Læs side 6. Genåbningen af genbrugsbutikken på Bispehavevej kom også godt fra start. FællesBladet kiggede forbi på dagen, hvor den røde løber var rullet ud – se side 8-9. Og så kan du (på bagsiden af bladet) møde Østjysk Boligs senest tilkomne medarbejder, Vibeke Harder. Vibeke er ansat som kommunikationsmedarbejder og vil gøre sit til, at alle selskabets gode historier finder vej ud i verden – blandt andet gennem FællesBladet.

Go’ læselyst, og rigtig god sommer!

På redaktionens vegne Nadia Bjørnson-Langen

FællesBladet 2010 FællesBladet· ·April Juni 2012

Side 3


FællesBladet · Juni August 2012 2011

Vores lokale skole er den bedste Noura Murad er glad for, at hendes søn kan gå på den lokale skole, som tilmed er blandt landets bedste, når det kommer til integration og til at løfte sine elever fagligt. Derfor var det gode nyheder, da Ellekærskolen i maj undslap Aarhus Kommunes sparekniv.

  AF NANNA MIA JØRGENSEN

- Det er vigtigt, at mine børn går på en god skole, som både kan integrere dem i det danske samfund og give dem en god uddannelse. Begge disse krav føler jeg, at Ellekærskolen kan opfylde. Sådan fortæller 28-årige Noura Murad, som gennem Ellekærskolens skolebestyrelse har været aktiv i debatten om skolelukninger i Aarhus Kommune. Den 14. maj kunne hun og hele Ellekærskolen ånde lettede op, da Ellekærskolen ikke var blandt de skoler, der til august 2013 lukkes.

Gode erfaringer Noura har boet i Bispehaven, siden hun som 16-årige flyttede dertil med sin familie. Hun er kurder, men er født i Kuwait. I 1995 kom hun som 11-årig til Danmark. Hun boede de første fem år i Hobro og har derfor ikke selv gået på Ellekærskolen, men det har hendes lillebror. - Ellekærskolen er en god skole, som gør meget for at bakke op om tosprogede elever. Min bror har gået på skolen, og i dag læser han til elektronikingeniør på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, forklarer Noura. De gode familieerfaringer var afgørende for, at Noura og hendes mand Badran Ahmed var opsatte på, at deres søn Zidan skulle gå på netop Ellekærskolen.

Side 4

FællesBladet · Juni 2012

Sprogtest og busning I dag går Zidan i 0. klasse på Ellekærskolen. Men vejen til skolen var dog ikke så lige til og enkel. Tosprogede børn i Aarhus Kommune skal nemlig som femårige bestå en sprogtest for at få mulighed for frit skolevalg. Zidan bestod ikke testen, hvilket for de fleste børn betyder, at de skal med i den såkaldt busordning, hvor børn bliver fragtet til og fra skoler i yderkanten af Aarhus Kommune. Eksempelvis fra Bispehaven til Lystrup. - Vores Zidan slap for at blive kørt med bus til en skole langt væk, fordi 20 procent af dem der dumper, alligevel får en plads på Ellekærskolen, fortæller Noura, som føler, at hendes lille familie er meget heldige på det punkt. Noura kender til ordningen gennem naboer og bekendte.

- Jeg ser, hvordan naboernes helt små børn bliver sendt tidligt af sted hver morgen, for først at være hjemme igen ved halvsekstiden. Ofte er de så udkørte, at de falder i søvn med tøjet på inden aftensmad. Vi er heldige at have Zidan på en god skole, der ligger tæt på vores hjem, understreger hun.

Venskaber med danske børn At skolen er tæt på hjemmet, er altafgørende for Noura. Hvis Ellekærskolen var blevet lukket, tror hun, at det ville være ødelæggende for venskaber mellem børn i nærområdet. - For os er det vigtigt, at han går i skole med børn fra lokalområdet, så det er nemt at besøge hinanden og lege sammen efter skole. Danmark er hans land, han er født her, og det er vigtigt, at han er integreret med danske børn og får dansk kultur at se, forklarer hun.


Beboerbladet for Østjysk Bolig

Det gode sammenhold for børnene i området bliver styrket af projektet Børneby Ellekær. Ifølge Noura er her noget rigtig godt og spændende i udvikling. Noget, som hun gerne ser, at hendes børn bliver en del af.

Noura Murad bliver færdig med sine sidste fag på Handelsskolen til juni. Hun håber på at kunne starte som kontorelev inden for administration efter sommerferien. Hun har været aktiv i kampen mod lukningen af Ellekærskolen, fordi hun mener, at det er skolen, som kan give hendes børn den bedste uddannelse.

Plads til tosprogede På Ellekærskolen går Zidan i en klasse, hvor der er mange danske elever. For at hjælpe de tosprogede børn er der også færre elever i klassen. - Zidan går i en rigtig god klasse, hvor der er tid til den enkelte og god koncentration i timerne. Det er altafgørende, at min søn får en god skolegang, så han efterfølgende kan få en uddannelse og et godt job, siger Noura. Hun håber, at familiens to yngste børn, tvillingerne Elias og Dina på tre år, kan følge i storebrorens fodspor og komme på Ellekærskolen. De skal ligesom deres storebror sprogscreenes som femårige. I modsætning til Zidan har de fra en tidlig alder gået i den integrerede daginstitution Myretuen. - I Myretuen arbejdes der allerede nu på deres sprogfærdigheder. Jeg håber, det kan sikre, at de består sprogtesten, så de også får mulighed for at gå i skole i lokalområdet. Det ved jeg, vil være det bedste for dem, siger Noura.

Fakta: • Ellekærskolen var blandt de 12 skoler, som konsulentfirmaet Brøndum og Fliess foreslog, at Aarhus Kommune kunne nedlægge i bestræbelserne på at spare penge. Ellekærskolen gik fri for sparekniven, som i stedet ramte Rundhøjskolen, Vejlby Skole og Kolt Skole. • En undersøgelse fra Cepos fra 2010 viser, at Ellekærskolen er Aarhus’ bedste skole til at give eleverne et fagligt løft. Og den 7. bedste på landsplan. • Børneby Ellekær er et 22,6 mio. kroner dyrt projekt, som arbejder med at skabe sammenhæng i børn og unges opvækst fra de er nul til 18 år. Det sker blandet andet ved etablering af en ny institution tæt på Ellekærskolen samt et tæt samarbejde mellem skole, daginstitutioner og fritidsklubben. • En særlig sprog-indsats i Børneby Ellekær har fra 2009 til 2012 betydet, at antallet af børnehavebørn, som klarer den obligatoriske sprogscreening er gået fra 11,4 procent til 29,6 procent.

FællesBladet · Juni 2012

Side 5


FællesBladet · Juni 2012

En god start på dagen En del børn i Bispehaven, der efter en sprogscreening er blevet henvist til en anden skole end den lokale, køres hver morgen med bus til en anden del af byen. Men de fleste af dem har ikke nået morgenmaden hjemmefra, og kommer derfor i skole på tom mave. Det er hverken godt for indlæringen eller humøret.

  AF VIBEKE HARDER

”Du skal da have noget mad, inden du skal med bussen, skal du ikke?” ”Om jeg skal!” Fredag den 11. maj klokken 07.00 var en flok sultne og overraskende morgenfriske drenge – og en enkelt pige – mødt op til Trivselshusets nye morgenmadsprojekt ”Godmorgen Start”. Et projekt, der skal sikre, at Bispehavens børn ikke tager sultne i skole – heller ikke selv om de skal busses til en anden del af byen og derfor skal umanerligt tidligt op.

Forudsætningen for en god dag Rådmand Hans Halvorsen fra Aarhus Kommune var også stået tidligt op og bød både børn og voksne velkomne. – Morgenmaden er dagens vigtigste måltid. Det er her, man får tanket op til resten af dagen, og det er en god mulighed for socialt samvær. Der skal et godt solidt morgenfoder til – det er en forudsætning for at få en god dag, sagde han.

Flere børn om nogle måneder

Fakta: ”Godmorgen Start” er et samarbejde mellem Østjysk Bolig og blandt andre Sundheds-cafeerne og HotSpot Erhverv. Desuden er der tilknyttet nogle sponsorer – for eksempel sponsorerer Kvickly i Hasle fiberbollerne.

Hans Halvorsen glædede sig desuden over, at projektet er et godt eksempel på et vellykket samarbejde mellem boligselskabet, kommunen og erhvervslivet. Og så undrede han sig over, at der ikke var mødt endnu flere børn op til morgenmaden. En undren, Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig, adresserede i sin tale: – Måske er der ikke så mange børn her i dag, men vi ved, at denne slags projekter lige skal rodfæste sig hos vores beboere. Hvis vi mødes her igen om nogle måneder, så er jeg sikker på, at vi vil se mange flere børn, vurderede han.

Projektet blev officielt skudt i gang den 11. maj, og forstætter mandag,

Rap til morgenmad

onsdag og fredag morgen året ud.

Rundt om cafébordene satte børnene blandt andet havregryn, fiberboller, frugt, æg, hummus, yoghurt, knækbrød og ost til

Side 6

FællesBladet · Juni 2012

Måske er morgenmad mest et drengemåltid? I hvert fald var kun en enkelt pige mødt op denne fredag

livs, mens de voksne snakkede og holdt taler. Men et indslag fik de små munde til at holde op med at tygge – nemlig en rap, som Kamal Mohamad og Hamed Balosha havde lavet til lejligheden. De to unge drenge rappede om at bo i Bispehaven og om, hvilke drømme man kan have, når man bor her. Da de havde rappet færdig, satte de sig også til bords – selv om man er rapper, skal man stadig have sin morgenmad og i skole.


Beboerbladet for Østjysk Bolig

Har du værktøjerne til din sundhed, mand? I uge 24 er der aktiviteter for mænd, drenge og drengerøve i Bispehaven, når Sundhedscafeen, frivillige, Trivselshuset, Lokalcentret og Folkesundhed Århus sætter fokus på mænds sundhed.

  A F R O S I TA A H M A D I A N

Mange mænd har sans for at leve livet og bagatelliserer ofte, når kroppens maskineri giver signaler om, at noget kan være galt. Men at give den hele armen, overse symptomer og undlade at søge behandling har stor betydning for helbredet og gør, at mænd lever kortere end kvinder.

Mange interessante og sunde arrangementer At indgå i godt samvær med andre, at bruge kroppen og styrke hjertet med motion og at få sig en god latter… Sundhed kan være mange ting. Blandt andet viser undersøgelser, at drenge, der kommer godt ud af det med deres far, bliver mindre stressede som voksne. For tiden bobler ideerne til aktiviteter for mænd i Bispehaven, så dagene 11.-17. juni kan byde på et væld af aktiviteter, fædre og andre mænd kan lave med deres sønner, nevøer eller venner. Blandt aktiviteterne på programmet er ’Madlavning for Mænd og Drenge’. Du kan også ’Give din krop et serviceeftersyn’ med bl.a. lungefunktionsmåling i Sundhedscafeens åbningstid. Eller deltage i nogle af de aktiviteter, der finder sted i Toveshøj/Gellerup eller Herredsvang.

– Ideen med arrangementerne er at mænd bliver mere opmærksomme på egen sundhed, siger projektleder for Sundhedscafeerne, Helle Dybdal Jensen, og tilføjer: – Vi synes, at det er vigtigt med forskellige arrangementer med fokus på bevægelse, mental eller socialt velvære. Men der bliver altså også mulighed for et tjek i Sundhedscafeen. Vi håber, mange forskellige mænd og drenge kigger forbi eller melder sig til.

Behov for mere fokus på mænds sundhed For mange mænd går for hårdt til den og passer ikke godt på sig selv. De bevæger sig for lidt, ryger, drikker, knokler på arbejde og spiser helst det, de kan lide – uden blik for, om det er det rette brændstof at fylde på kroppens motor. Alt sammen væsentlige årsager til, at mænd i gennemsnit lever fem år kortere end kvinder. Og det endda uden at medregne unge mænds mere risikable liv, der kan føre til ”game over” allerede i 20’erne. Mændene selv er ellers af den overbevisning, at ”det nok skal gå alt sammen”, og at man helst ikke skal bekymre sig for meget. Men der er faktisk en grund til

bekymring. Undersøgelser viser nemlig, at mænd dør for tidligt af årsager, som kan forebygges. De reagerer for sent på symptomerne, og det får oftere end for kvinder konsekvenser i form af kræft, sukkersyge og hjerteproblemer. Desværre viser det sig også, at dobbelt så mange mænd begår selvmord i forhold til kvinder. Det er baggrunden for, at der i Århus, Danmark og internationalt hvert år sættes fokus på mænds sundhed og sygdomme i Mens Health Week i uge 24. I år altså også i Bispehaven!

Info Der kommer mere information om aktiviteterne i uge 24 på opslag i Trivselshuset m.m. Vil du vide mere allerede nu, så kontakt Kasper eller Pernille i Trivselshuset, eller kom forbi Sundhedscafeen torsdage kl. 13.15-15.45.

FællesBladet · Juni 2012

Side 7


FællesBladet · Juni August 2012 2011

Snup bare platten fra væggen Genåbningen af Bjørnebandens genbrugsbutik 30. april løftede sløret for en række nye tiltag. Butikken i Bispehaven har fået en ’Hall of Fame’, og på indretningsfronten er der også tænkt i nye baner. Lokalerne i butikken fungerer nu som små showrooms, så du kan se en stue fuldt møbleret og et børneværelse fyldt med legetøj.

  AF NANNA MIA JØRGENSEN

Legetøjet bliver tjekket ud i børnerummet. Der er alt, hvad et pigehjerte kan begære.

Den røde løber er rullet ud, og da den lille viser rammer 13-tallet denne forårs mandag, er Bjørnebandens genbrugsbutik igen klar til at sælge ud af genbrugsguldet. Butikken i Bispehaven har i forårets første måneder fået en tur med malerpenslen og er blevet indrettet på ny af stedets medarbejdere og frivillige. Unge fra Trivselshuset har også tjent lidt lommepenge til udflugter ved at give en hånd med.

ALT er til salg På væggen hænger malerier og porcelænsplatter, mens hylderne er udsmykket med velvalgte nipsting. Spisebordet er dækket op til middagsselskab, og ved sofaen står skakspillet fremme, klar til at blive benyttet. I genbrugsbiksen arbejder de med et nyt koncept; kunderne skal se varerne i brug. - Ved at indrette lokalerne som egentlige rum i stedet for som en almindelig butik, er det nemmere for kunderne at få en fornemmelse af, hvordan tingene vil kunne tage sig ud i deres eget hjem, forklarer Pernille Katborg, som er daglig leder af stedet. Butikkens største lokale er indrettet som dagligstue og fungerer samtidig som stedets café. Så forelsker en kunde sig i sofaen, som cafégæsterne sidder i, så må de rykke til side. For som Pernille Katborgsiger:”ALTer til salg”.

Side 8

FællesBladet · Juni 2012

L.O.C. hædret på ’Hall of Fame’ Et andet nyt påfund i butikken er en ’Hall of Fame’-væg. Det er Trivselshusets Pia Mortensen, som er kommet på idéen. Ifølge idekvinden er væggen er et sted, hvor Bispehavens kendte ansigter kan få en lille velfortjent hyldest. Det mest iøjenfaldende billede på væggen er af Danmarks nok mest populære rapper L.O.C, som i sine sange har rappet en del om netop 8210. - Jeg husker ham tilbage fra de rap-projekter, der var i gang i Bispehaven, dengang han var 13-14 år gammel. Han var altid en af dem, der ville nasse mine smøger, fortæller en

storgrinende Pia Mortensen, som satser på, at der løbende kommer flre ansigter på væggen.

Gang i salget Til dagens åbning dukker en del kunder op. Og der går ikke mere end 10 minutter, før dagens første salg er i hus. En kunde smutter ud af døren med en fin, antik lampe til den nette sum af 625 kr. Få minutter senere bliver en fin sofa med chaiselong købt for en tusindlap. Pengene er igen begyndt at rulle ind til det gode formål, som genbrugsbiksens overskud går til, nemlig den årlige Bjørnebanden sommerlejr for børn i Bispehaven.


Beboerbladet forBeboerbladet Boligselskabet for Østjysk Præstehaven Bolig

Dagligstue, butik og café i et.

L.O.C pryder ’Hall of Fame’væggen i genbrugsbutikken. Også rapperen USO, dansk billardmester Marianne Mortensen, pigegruppen 8210 og El:rond: Harald

Bliv frivillig

Åbningstider

Genbrusbutikken og caféen på Bispehavevej nr. 41P

12-16: Mandag

mangler altid frivillige hænder. Så har du lyst til at

12-20: Tirsdag

give et nap med som frivillig, er det bare om at

12-16: Onsdag

lægge vejen forbi genbrugsbiksen og tage en snak

12-16: Torsdag

med Pernille Katborg.

12-16: Fredag 12-16: Lørdag 12-16: Søndag

FællesBladet · Juni 2012

Side 9


FællesBladet · Maj 2012

Selskabslokale Du kan som beboer i afdeling 1-2 og 5 leje Præstehavens selskabslokale, som ligger på Præstevangsvej 10.

Priser: Pris pr. dag mandag - torsdag: kr. 250 for alle.

Du kan læse mere om betingelserne for

Pris pr. weekend (fredag-søndag): kr. 650 for afdeling 2, kr.

leje af lokalet i boligmappen afsnit 3.14

750 for afdeling 1 og 5. For personer ”udefra”: kr. 1500.

Kontakt:

Depositum kr. 1000 kr. for personer i afdeling 1,2 og 5.

Jette Hansen

For personer ”udefra” kr. 1.500.

Viborgvej 115, 1. 3. Tlf. 30 66 59 03

Hvem kan leje selskabslokalet i afd. 2:

Hverdage mellem 15 og 18

• Alle der bor i afdeling 1,2 eller 5. • S åfremt en person ”udefra” ønsker at leje lokalet, SKAL det gå gennem en af beboerne i de pågældende afdelinger. Det er denne beboer, der har det fulde ansvar for lokalet, såvel i forhold til rengøring som det økonomiske.

Åbent hus TRIVSELSHUSET Hasle Centervej 159, 8210 Aarhus V Torsdage kl. 10-12 (ikke i skolernes

Du kan få råd og vejledning om opdra-

ferie eller på helligdage).

gelse, kost, børns udvikling og leg m.m.

Mød en sundhedsplejerske fra området

Sundhedsplejerskerne: Annie Damsgaard,

i samvær med andre kvinder og børn.

Pytte Vesterager Lind, Joan Ø. Lund

FællesBladet ønsker sine læsere en god sommer! Vi holder traditionen tro sommerferie i juli, men fatter pen

Vil du have stof med til næste nummer?

og papir igen til august. I mellemtiden ønskes du en god og

… skal det være redaktionen i hænde senest 26. juni.

solrig sommer!

Side 10

FællesBladet · Juni 2012


Beboerbladet for Østjysk Bolig

Hvad indeholder et godt beboerblad? Vi vil gerne gøre dit beboerblad så interessant og vedkommende som muligt. Derfor arbejder vi nu på en ny og forbedret version af FællesBladet,

Kontoret i Ry holder lukket: Den 1. juni, 5. juni, 29. juni sam t i ugerne 28-29-30

som vil blive lanceret til efteråret. Men vi vil rigtig gerne høre, hvad der skal til for at gøre bladet endnu bedre og mere interessant – set

Kontoret i Aarhus holder lukk et: Den 1. juni, 5. juni og i ugerne 29 og 30

fra din stol. Hvad savner du? Hvad skal der mere af? Hvad vil du ikke undvære? Skriv en e-mail til redaktionen på nadia@publico.dk

k e j t s d e h d n u s s i t a r g t Få e

med dine forslag og input. På forhånd tak!

i Bispehaven Et tilbud for alle i Sundhedscaféen Trivselshuset

form? - Vil du gerne i bedre højt? - Mon dit blodtryk er syge? - Kan du have sukker

Hver torsdag kl. 13.15-15.45

haven elskabet Præste mune og Boligs llem Aarhus Kom ariat ret sek lles Fæ ale via Det Boligsoci

me Et samarbejde

FællesBladet · Juni 2012

Side 11


FællesBladet · Maj August 2012 2011

KOMMENTAR FRA BESTYRELSEN:

Boligpolitik med bind for øjnene Politikerne mangler indsigt i og viden om den almene boligsektor. Derfor risikerer Aarhus at vokse uden ny alment boligbyggeri. Derfor risiko for endnu mere overvæltning af sociale opgaver på huslejer i almene boliger. Og derfor udsigt til utilstrækkelig renovering og fornyelse af en ældre almen boligmasse.

På valgmøde i BL’s 5. kreds blev det formuleret som mål for den kommende toårige valgperiode at opbygge en basal og helt nødvendig viden om den almene boligsektor hos Aarhus Byråds politikere. BL – Danmarks Almene Boliger er som landsforening af almene boligorganisationer opdelt i kredse. Kreds 5 består af de almene boligorganisationer i Aarhus Kommune. På Kredsens valgmøde i april lød der hårde ord om Kommunens boligpolitik og mangel på kendskab til den almene boligsektor.

Vækst uden alment nybyggeri Selskabsbestyrelsen for Østjysk Bolig savner klare kommunalpolitiske tilkendegivelser om den almene boligsektors rolle i mål for vækst i de kommende år. Aarhus forventes at vokse med 75.000 nye borgere inden 2030. Det kræver boliger. Men Byrådet vil åbenbart ikke gøre sig anstrengelser for, at det bliver ret meget andet end ejerboliger og privat spekulationsbyggeri. Tværtimod har Byrådet lagt op til begrænsninger i det almene boligbyggeri i de kommende år ved besparelse på kvoter til alment boligbyggeri i de kommende år. Penge til at redde et lukningstruet børnehjem blev taget fra kontoen til alment nybyggeri. Ganske vist med løfte om tilbageføring, men det løfte er forblevet uindfriet. De kommunale besparelser kommer oven i en ændring af de statslige regler for alment nybyggeri, som halverer det antal almene boliger, der kan fås for de samme kommunale midler. Efter krise for ejerboligsektoren skabt af uskønt matadorspil for boligejere er politikerne nu i gang med at skabe krise for den almene boligsektor gennem et spil sorteper med forudsigeligt resultat.

Krav til boligsocial indsats Selskabsbestyrelsen savner forståelse for boligsocialt ansvar hos politikere i både Folketing og Byråd. Den almene boligsektor løser

Side 12

FællesBladet · Juni 2012

sociale bosætningsopgaver og boligsociale problemer for samfundet for sine egne midler. Den slags anerkendes hos private virksomheder som noget så fint som Corporate Social Responsibility. Men at huslejerne i den almene boligsektor finansierer en formentligt langt større social indsats, skaber ikke tilsvarende opmærksomhed endsige høst af laurbær. I takt med udbredt politisk enighed om, at løsning af velfærdsopgaver for skattebetalte offentlige midler må begrænses, er der al mulig grund.til frygt for kriseagtig overvæltning af endnu flere opgaver på den almene boligsektor under betegnelsen boligsocial indsats med et bredere og bredere sigte.

Behov for renovering og fornyelse Selskabsbestyrelsen savner markering fra kommunalpolitikere over for de politiske partier og Christiansborg af behov for renovering og fornyelse af den bestående den almene boligmasse i kommunerne. Store dele af den bestående almene boligmasse i kommunerne har nået en alder, hvor renovering, tilpasning til en ny tids boligbehov og reduktion af energiforbrug presser sig voldsomt på. Den slags kan ikke finansieres af friværdi og skattefordele som for ejerboligens vedkommende. Ej heller plejer den almene boligsektor at blive begunstiget af de fordelagtige tilskudsordninger, som i rigt mål tilflyder ejerboligsektoren. Der er midler til formålet i Landsbyggefonden fra almene huslejebetalinger. Men den disponerer og regulerer Folketinget brugen af på en måde, som ville være utænkelig i forhold til private fonde eller opsparede midler i ejerboligsektoren. Det burde ikke være så svært at forstå for byrådspolitikere, at den almene boligsektor har afgørende lokalpolitisk betydning. Selv om de ikke selv bor alment som en fjerdedel af byens borgere.


Beboerbladet forBeboerbladet Boligselskabet for Østjysk Præstehaven Bolig

FÆLLESSPISNING I TRIVSELSHUSET JUNI / JULI 2012 Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.00 MA

04-06

Medister med brun sovs og kartofler

TI

05-06

Bøf stroganoff med kartoffelmos

ONS 06-06

Gryderet med kylling

TO

07-06

Forloren hare med kartofler og sovs

MA

11-06

Skinkestang med salat

TI

12-06

Cheeseburger med pommes frites

ONS 13-06

Koteletter i fad med ris og salat

TO

14-06

Bøf stroganoff med kartoffelmos

MA

18-06

Fyldt Kalkunbryst med bådkartofler og salat

TI

19-06

Mørbradgryde

ONS 20-06

Hamburgerryg med hvid sovs, kartofler og grøntsager

TO

21-06

Frikadeller med kartoffelsalat

MA

25-06

Kylling i karry med ananas og ris

TI

26-06

Fyldte pandekager med salat

ONS 27-06

Hakkebøf med bløde løg, sovs og kartofler

TO

28-06

Gammeldags oksesteg med kartofler og sovs

MA

02-07

Kyllingelasagne med spinat og karry

03-07

Dampet laks med varm kartoffelsalat

TI

ONS 04-07 TOR

05-07

MAN 09-07 TIR 10-07

Torsk i fad med persillekartofler og salat Brændende kærlighed Græsk farsbrød med tzatziki og græske kartofler Stegte revelsben med coleslaw og bagekartoffel

ONS 11-07

Gammeldags bøfsandwich med pommes frites

TOR 12-07

Svinekød i sur/sød sauce med ris

MAN 16-07 TIR 17-07

Svensk pølseret Lasagne med salat og flutes

ONS 18-07

Krebinetter med stuvede gulerødder og ærter

TOR 19-07

Hønsefrikassé med kartofler

MAN 23-07 TIR 24-07

Flanksteak med bagekartofler og salat Kalkun gryderet med ris

ONS 25-07

Bøf i folie med kartoffelbåde og salat

TOR 26-07

Skinkestang med salat

MAN 02-08 TIR 03-08

Pita med 4 slags fyld og salat

Alle hverdage ka n der købes sand wich, fiskefilet, gr illkylling, hamburger, smørrebr ød og pommes frites til rimelige priser (mad ud af huset skal bestille s i forvejen). •  1 middag kr. 25,•  Ud af huset kr. 30,•  Ekstra kød kr. 10,•  Emballage kr. 5,•  Levering kr. 5,•  10 klip kr. 230,•  10 klip ud af hu set kr. 330,-  (inkl. emballage og udbringning)

Farseret høne

ONS 04-08

Grillet svinekam med bagekartofler og salat

TOR 05-08

Sej i folie med salat og flutes

FællesBladet · Juni 2012

Side 13


FællesBladet · Juni 2012

K O N TA K T O P LY S N I N G E R RY A F D E L I N G E R

AARHUS AFDELINGER Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Rino Jensen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf.: 86 15 57 52 rj@praestehaven.dk – Udlejning af selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03. Kontakt venligst på hverdage mellem kl. 15-18. Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Dennis Pedersen Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 25 73 13 dp@praestehaven.dk Fælleshus udlejes ved henvendelse til varmemester Dennis Pedersen på varmemesterkontoret hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86 25 73 13 eller på dp@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren kan træffes på Hasle Centervej 209 Træffetid 8.00-10.00 Torsdag tillige 15-17 Tlf.: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon

42 70 59 50 torsdage mellem kl. 17.00 og 18.30 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.30-19.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@webspeed.dk Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00

Tlf.: 86 15 27 39 sv@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester. Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Karlo Kortsen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf.: 87 44 75 93 kk@praestehaven.dk Beboere fra Rytoften og Ryhavevej kan leje fælleslokalet på Ryhavevej, via mail: ryhavevej14@gmail.com

Varmemester for alle afdelinger I Ry: Hans Døssing Tlf.: 87 44 76 43 had@ojba.dk Kontortid på Rugaardsvej 5: kl. 9.00-9.30. Afdeling 85 – Moselunden Afdelingen råder over både selskabslokale og gæsteværelse. Det udlejes til beboerne i afdeling 85, derudover kan afdeling 76, 82 og 83 leje det til beboeraktiviteter, f. eks. afdelingsmøder. For udlejning kontakt: Mette Aaby. maa@gefiber.dk Moselunden 7 D Tlf.: 51 70 13 36 Afdeling 88 – Skæphøj Afdelingen råder over både selskabslokale og gæsteværelse, som udlejes til beboere i alle Ry- afdelingerne. For udlejning kontakt Katja Hillers. Katja Hillers Skæphøj 11, 8680 Ry Tlf.: 40 47 45 80 mail@katjahillers.dk


Beboerbladet for Østjysk Bolig

A D M I N I S T R AT I O N

BESTYRELSE

AARHUS AFDELINGER

ØSTJYSK BOLIG

Hasle Centervej 215 · 8210 Aarhus V

Else Christensen (form.) Præstevangsvej 12 st. tv Tlf.: 26 85 03 46

Karen Hansen Tilst Søndervej 8 B Tlf.: 23 35 20 29

Aase Jensen (næstform.) Skanseparken 27 B, 8680 Ry Tlf.: 86 89 34 02

Gitte Bülow Light Hasle Centervej 133 Tlf.: 20 22 61 46

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. Tlf.: 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, st. tv. Tlf.: 21 62 84 93

Anne Kristensen Isagervej 21 B 01 1, 8680 Ry

Jette H. Madsen Skanseparken 23 B, 8680 Ry Tlf.: 60 20 42 83

Tlf. 86 15 66 88 Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. 9.30-11.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Tirs: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Ons: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Tors: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 14.00-18.00 9.30-18.00

Fre:

9.30-11.00 9.30-11.00

Pers. henv. Tlf. henv.

Inspektører Rasmus Christensen: Tlf. 87 44 75 99, rac@ojba.dk Flemming Juhl: Tlf. 87 44 75 92, flj@ojba.dk Lars Bertelsen, Tfl. 87 44 75 97, lab@ojba.dk

Birte Sørensen Isagervej 21 B st. 3, 8680 Ry Tlf.: 21 14 49 98

Klaus Dahlerup Djernes Ryhaven 19 Tlf.: 31 26 78 02

Tommy Jørgensen Skansehøj 6, 8680 Ry

Flemming er inspektør for afdeling 1, 2,3, 4, 5, 6, 9 og 16. Rasmus er inspektør for afdeling 7,8,10,11, 12, 13,14 og 15. Lars Varetager alle syn i samtlige afdelinger og er inspektør for alle afdelinger i Ry. Inspektørernes træffetider: Hverdage 8.15 – 8.45 Torsdage tillige 15.00 – 17.00

ANDRE NYTTIGE ADRESSER FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15

RY A F D E L I N G E R

c/o Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Aarhus C Redaktør: Nadia Bjørnson-Langen, e-mail: nadia@publico.dk

Rugaardsvej 5 · 1. lok. 23 · 8680 Ry

Tlf. 86 15 66 88

Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Administrationens åbnings- og telefontider:

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Man: Pers.henv. Tlf. henv.

10.00-12.00 9.30-14.00

Pia Mortensen

Vagttelefon Aarhus: 87 44 75 95

Tirs:

Pers. henv. Tlf. henv.

10.00-12.00 9.30-14.00

Ons: Pers. henv. Tlf. henv.

10.00-12.00 9.30-14.00

Hasle Centervej 215

Tors: Pers. henv. Tlf. henv.

16.00-18.00 9.30-15.30

serviceafdeling@ojba.dk.

Fre:

10.00-12.00 9.30-11.00

Pers. henv. Tlf. henv.

Vagttelefon Ry: 87 44 76 46 Serviceafdelingen 86 15 12 15,

FællesBladet · Juni 2012

Side 15


Østjysk Boligs nye kommunikationsmedarbejder - Ja, det er lige, hvad jeg er. Jeg hedder Vibeke Harder, og jeg har siden 1. maj lavet kommunikation for Østjysk Bolig.

I løbet af efteråret og vinteren 2011 blev der udarbejdet en kommunikationsstrategi for Østjysk Bolig. En del af den strategi er, at vi skal være bedre til at gøre opmærksom på vores gode projekter og historier, for eksempel i medierne, og at vi skal være bedre til at kommunikere med dem, vi arbejder sammen med i hverdagen. Det er blandt andre beboerne – altså dig og din nabo. Derfor blev jeg ansat. Jeg skal sørge for, at de mange gode historier fra vores afdelinger kommer ud i verden. At vi sørger for at få fortalt omverdenen, hvad vi er gode til, og hvordan vi adskiller os fra andre boligselskaber. Jeg skal også sørge for, at den interne kommunikation – altså kommunikationen medarbejderne imellem – bliver forbedret. Og at kommunikationen med dem, vi arbejder sammen med og for bliver bedre

– det er for eksempel kommunikationen med dig. Du skal føle dig velinformeret om renoveringsarbejder, driftsændringer og så videre, der vedrører dig. Du kan hjælpe mig med at forbedre kommunikationen ved for eksempel at gøre mig opmærksom på, hvis der gemmer sig en spændende, anderledes eller interessant historie i dit nabolag. Det kan være, at jeg så skriver historien til FællesBladet, som i løbet af efteråret kommer til at få et løft. Du kan også fortælle mig, hvis du synes, et af vores kommunikationstiltag har fungeret rigtig godt – eller rigtig skidt. Du er meget velkommen til at skrive til mig på vih@ojba.dk eller ringe til mig på 28 58 25 38, hvis du har input til mit arbejde. Jeg glæder mig meget til at kommunikere med, om og til dig!

Fakta: • Jeg er 28 år, gift med Anders, der er selvstændig kommunikationsrådgiver, og mor til Thea, der bliver et år til august. • Jeg kommer oprindelig fra Oksbøl i Vestjylland, men har boet i Aarhus de seneste ni år. Her har jeg taget en bachelor i Engelsk og Retorik på universitetet, og siden har jeg læst til journalist på Journalisthøjskolen. • Jeg bor selv i boligforening og har gjort det i cirka fire år.

153_faellesbladet_juni2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you