Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Østjysk Bolig

1. marts 2012 · Nr. 150

KREATIV VINTERFERIE:

Kunst & kærlighed I D E T T E N U MMER:

Bispehaven: Nytænkende samarbejde vinder pris Reportage: Kreative kunstværker i vinterferien Madanmeldelse: Saftig og veldrejet bøfsandwich Bestyrelsen kommenterer: Vækst med omtanke Invitation: Diskofest i Trivselshuset Ret & Pligt: Giv boligen en kærlig hånd Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · Marts 2012

I dette nummer: Frontløbere i frivillighed og faglighed: side 4-5 Bispehaven har været centrum for et vellykket udviklingsprojekt, hvor 40 socialrådgiverstuderende har fået mulighed for at kombinere frivillighed med faglighed.

Vinterferie fuld af farver: side 6-7 Vinterferien i Trivselshuset var en farverig affære. Børnene skabte i ugens løb masser af kreative kunstværker – se FællesBladets flotte billedreportage fra børnenes fernisering.

Giv lejligheden et frisk pust: side 8-9 Alle lejligheder har tilknyttet en vedligeholdelseskonto. Læs, hvordan du benytter kontoen, og hvilket arbejde du selv må give dig i kast med.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Østjysk Bolig. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 15. marts 2012.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: nadia@publico.dk Postadresse: Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Nadia Bjørnson-Langen, Hasan Jensen og Nanna Mia Jørgensen

Oplag: 1.350 eksemplarer - Repro og tryk: We Produce

Layout: INEO Designlab a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · Marts 2012

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Østjysk Boligs officielle standpunkt.


Leder

Forår, farver og faglig frivillighed Kære læser – velkommen i martsnummeret af dit beboerblad Langt om længe viser kalenderen forår. Skulle man være i tvivl, hjælper det at lade blikket glide langs hække og hegn, hvor små forårsbebudere i form af sprøde vintergækker og lysegule erantis titter frem.

Med Trivselshuset som arnested for et væld af sociale aktiviteter – året rundt – er det ikke tilfældigt, at Bispehaven blev valgt som omdrejningspunkt for det samarbejdsprojekt, Aarhus Kommune og VIA University College indledte i efteråret. Og som nu er blevet hædret med en pris. Projektet går i al sin enkelhed ud på, at socialrådgiverstuderende giver en frivillig hånd med i nye og etablerede boligsociale aktiviteter, alt imens de selv får styrket og afprøvet deres faglige kompetencer. Læs mere om win-win-projektet på side 4-5.

Med Trivselshuset som arnested for et væld af sociale aktiviteter – året rundt – er det ikke tilfældigt, at Bispehaven blev valgt som omdrejningspunkt for det samarbejdsprojekt, Aarhus Kommune og VIA University College indledte i efteråret. Og som nu er blevet hædret med en pris.

Hvor forårets farver holder sig til den sarte skala, var der anderledes smæk på farverne, da en flok stolte børn viste deres kunstværker frem ved vinterferiens afslutning. En flot fernisering satte nemlig punktum for en uges kreative udfoldelser i Trivselshuset i Bispehaven, der som de forgangne år lagde hus til et væld af sjove og alsidige aktiviteter i vinterferien for omegnens børn. Se fotoreportagen side 6-7.

Apropos forår, så er det som bekendt også den tid på året, hvor mange hiver støvekosten frem og giver hjemmet en ordentlig – ja – forårsrengøring. Måske de lysere dage endda inspirerer til at få frisket farven på væggene op? Malerarbejde er en af de ting, du selv må udføre, og som du oftest også kan få refunderet udgifterne til via vedligeholdelseskontoen. Læs mere om reglerne på side 8-9. Go’ læselyst! På redaktionens vegne Nadia Bjørnson-Langen

FællesBladet· ·Marts April 2012 2010 FællesBladet

Side 3


FællesBladet · Marts August2012 2011

Frontløbere i frivillighed & faglighed   AF NANNA MIA JØRGENSEN

Siden august 2011 har en gruppe frivillige socialrådgiverstuderende været aktive i Bispehaven. I samarbejde med Aarhus Kommune har de studerende fået mulighed for at blive frontløbere på et projekt, hvor de kombinerer deres faglighed med en frivillig indsats.

Læssevis af halvtør teori og hovedet begravet i bøger uden megen berøring med den virkelige verden. Sådan er dagligdagen for mange studerende. Men hvorfor ikke tænke ud af boksen og undersøge, hvordan man kan bringe de studerende ud af læsesalene og få dem ind i frivilligt arbejde, hvor de kan bruge teorierne aktivt? Det er bare nogle af de overvejelser, som i august førte til et nyt samarbejde mellem VIA University College og Aarhus Kommune.

at være stedet, hvor det nye partnerskab skulle realiseres. I Trivselshuset er der stor tilfredshed med det stykke arbejde, som de studerende bidrager med. – Det er et super koncept. Det er dejligt med nogle flere dygtige og tiltrængte hænder herude, forklarer boligsocial leder i Trivselshuset, Pia Mortensen og tilføjer, at de studerende har en dejlig fri rolle, mens det også sender et godt signal til områdets unge om, at de er her, fordi de har lyst til at gøre en ekstra indsats.

Fra teori til praksis En af de 40 studerende fra socialrådgiverud-dannelsen i Aarhus, som er med i projektet som frivillig i Bispehaven, er Annette Hougaard. Arbejdet i Bispehaven får hende til at brænde endnu mere for studiet, mens det samtidig også styrker hendes realitetssans. – Jeg har fået øjnene op for, at når ting skal udføres i praksis, kan det ofte være knap så enkelt og lige til, som det fremstilles i lærebøgerne. Det er en vigtig lektion, som ruster mig til fremtiden som socialrådgiver.

Glade for de studerende Østjysk Bolig blev en del af projektet, da Bispehaven og Trivselshuset blev udset til

Side 4

FællesBladet · Marts 2012

Spændende projekter I Bispehaven er de studerende med i de aktiviteter, der i forvejen gennemføres så som sy-stue, lektiecafé, skiture og +30-projektet. Men de er også koblet på nye spændende projekter. Annette Hougaard synes, det giver god erfaring at stå i spidsen for projekter: – Jeg er med i ’Jobpatruljen’, hvor vi rådgiver unge i forhold til at få et fritidsjob, fordi det er vigtigt at hjælpe de unge til at komme ind på jobmarkedet fra en tidlig alder. Hun er også med i et udviklingsprojekt om forældrekompetencer. – Vi undersøger, hvad der kan gøres for, at det bliver lettere at være forældre i

Bispehaven. På den måde er fokus ikke udelukkende på børn og unge, men også på at styrke indsatsen over for forældrene.

Win-win Pia Mortensen fra Trivselshuset er helt enig i, at der er tale om en rigtig win-win løsning, hvor både de studerende og området får noget ud af samarbejdet. – De kommende socialrådgivere får kendskab til beboerne og en forståelse for livet i området. Det kan blive en styrke, hvis de senere kommer til at sidde som administrative medarbejdere. Omvendt er det også en god måde at få Bispehavens beboere til at forbinde socialrådgivere med andet end regler og love, fordi de møder dem i øjenhøjde og ikke som autoriteter. Sidst men ikke mindst synes Pia Mortensen at kunne se nogle ’ildsjæle i støbning’. – Man kan jo håbe, at der er nogle af de frivillige studerende, der hænger ved efter endt studietid.


Beboerbladet for Østjysk Bolig

Vandt pris for inspirerende samarbejde   AF NANNA MIA JØRGENSEN

Partnerskabet mellem VIA University College og Aarhus Kommune fik et stort skulderklap, da de 26. januar vandt Tryghedsprisen 2012. Bispehaven er det første boligområde, som i praksis afprøver konceptet. På Kommunernes Tryghedsdag 2012 fik Annette Hougaard, studerende på VIA University College, overrakt Tryghedsprisen af Hanne Berg, afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring. Foto: Lars Svankjær

Når vinderen af Tryghedsprisen vælges, er fokus på, at det skal være et nytænkende koncept, som samtidig er enkelt, økonomisk og praktisk at gennemføre. Juryen fremhævede, at det unikke ved vinderprojektet er, at de socialrådgiverstuderende får brugt kompetencerne fra deres uddannelse, mens de bidrager med en vigtig frivillig indsats. Projektet er desuden en næsten omkostningsfri måde at skaffe ekstra hænder og tryghed i Bispehaven.

Tilfreds med samarbejde Undervejs har HotSpotcentret, FrivilligCenter Aarhus og Østjysk Bolig været centrale samarbejdspartnere, som de studerende har kunnet trække på. Hos Østjysk Bolig er man stolte og glade over at være del af det succesfulde samarbejdsprojekt, som nu har modtaget Tryghedsprisen. Boligorganisationen glæder sig over de mange gode initiativer, som ’det boligsociale laboratorium’ allerede har bragt med sig og håber på, at erfaringerne fra Bispehaven kan føres videre til byens andre udsatte boligområder.

FAKTA Tryghedsprisen uddeles hvert år på baggrund af en idékonkurrence, som afholdes af Den Trygge Kommune. Her indsendes ideer og eksempler på, hvordan lokalsamfund kan bidrage til at skabe tryghed. Et bedømmelsesudvalg udvælger den mest originale idé, som præmieres med en check på 25.000 kroner.

FællesBladet · Marts 2012

Side 5


FællesBladet · Marts 2012

Vinterferie fuld af farver Ferniseringen fredag d.17. februar i Trivselshuset var en stemningsfyldt affære, hvor voksne kunne se på ugens kreative indsats, mens børnene nød den store opmærksomhed og begejstring for deres arbejde.

  AF HASAN JENSEN

”Utroligt, så mange drenge, der maler”, var en kommentar, der blev hørt i Trivselshuset flere gange i løbet af uge 7. Svaret fra en af de deltagende drenge lød blot: ”Rigtige mænd maler”. Det var nemlig denne engagerende stemning – både blandt de deltagende piger og drenge – som prægede hele ugen. Et af de mange tilbud på paletten af vinterferieaktiviteter var et kreativt værksted, hvor børn kunne udfolde deres kreative evner og selv kreere malerier, glaskunst og smykker. Herudover har den også stået på blandt andet biografture, bowling, hygge og fællesspisning.

Kamp om kunstværkerne Sima på 10 år viser stolt sine tegneserieinspirerede kunstværker frem

Det sidste kreative penselstrøg sættes, før børnene skal hjem efter ferniseringen. Alle fik lov til at sætte en streg på lærredet.

Side 6

FællesBladet · Marts 2012

For at dække udgifterne til lærreder og maling blev der som del af ferniseringen afholdt en auktion som finale på den kreative uge. Her blev der på bedste auktionshusmanér budt livligt, og det kom da også til hård kamp om særligt eftertragtede malerier. Søren Küsch, som er projektleder for projekt 30+ og har stået i spidsen for flere af vinterferieaktiviteterne, fortæller, at oplevelsen har været fantastisk med rigtig god stemning. Aktiviteterne blev generelt taget rigtig positivt imod af de over 100 børn, som kom forbi Trivselshuset i ugens løb. Han håber, at man med disse gode erfaringer kan byde velkommen til lignende aktiviteter i fremtidige ferier.


Beboerbladet for Østjysk Bolig

Sara med sin egen fortolkning af Smølfine

Kunst på lang række i Trivselshuset

Auktionen er kommet i fuld sving, og her sælges ’8210’ til højeste bud

FællesBladet · Marts 2012

Side 7


FællesBladet · Marts August2012 2011

RET & PLIGT I DIT BOLIGSELSKAB

Giv lejligheden et frisk pust   AF NANNA MIA JØRGENSEN

Vedligeholdelse: Din bolig kræver en kærlig hånd i ny og næ. Den udvendige vedligeholdelse sørger boligselskabet for, mens det derimod i udgangspunktet er dig selv, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse. Til dette indbetaler du via huslejen hver måned et beløb på en vedligeholdelseskonto. Så går du og tænker på at give lejligheden et frisk pust, enten med lidt malerarbejde eller nylakering af gulve, er der god grund til at læse med her.

leverandør, der skal udføre det arbejde, som du gerne vil have udført. Det er vigtigt altid at få fat i denne meddelelse, før du bestiller vedligeholdelsesarbejdere eller malervarer. Vedligeholdelseskontoen dækker kun udgiften efter regning fra et momsregistreret firma. Ønsker du vedligeholdelsesarbejde udført ud over beløbet på meddelelsen, må du selv til lommerne. Regningen skal desuden som minimum være på 300 kroner.

Kan jeg selv trække i malertøjet? Vedligeholdelseskontoen Hvad er en vedligeholdelseskonto? Det er en konto, som er tilknyttet hver enkelt lejlighed. Når du overtager en lejlighed, ’følger den med’, og når du opsiger lejligheden forbliver pengene på kontoen til den næste lejer. Hvor meget, der står på vedligeholdelseskontoen, oplyses hver måned på din huslejekvittering. Hvis du ønsker at få udført vedligeholdelse i din bolig, og der er penge til det på boligens konto, skal du rette henvendelse til boligselskabets kontor. Boligselskabets kontor udskriver en såkaldt ‘Meddelelse om vedligeholdelseskonto’, der fortæller, hvor stort et beløb, der er til rådighed. Denne meddelelse fungerer også som ordreseddel, når du senere henvender dig til den

Side 8

FællesBladet · Marts 2012

Når det handler om vedligeholdelse af lejligheden, er der en del arbejde, du selv må udføre. Det omfatter følgende: • tapetsering af vægge • hvidtning af lofter • maling af vægge • lakering af gulve • maling af træværk Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger omkring reg-

Det kan dog være klogt at anvende en professionel håndværker, hvis du ikke er bekendt med håndværksarbejde. På boligselskabet hjemmeside kan du finde en oversigt med de håndværksfirmaer og malerforretninger, som er godkendt af boligselskabet.

lerne for vedligeholdelse på www.oestjyskbolig.dk: Klik under menuen på ”For beboere” > ”Det gælder for alle afdelinger” > ”Vedligeholdelse”.


Beboerbladet forBeboerbladet Boligselskabet for Østjysk Præstehaven Bolig

Ting du skal være

• Maler du selv, er der risiko for, at du bliver pålagt udgiften til ommaling,

opmærksom på:

hvis kvaliteten ikke er i orden.

• Forskellige farver på træværk accepteres inden for rimelige grænser, men

det anbefales, at du holder dig til nogle få, afstemte farver.

• Afhøvling af gulve og udskiftning af eksisterende gulvbelægning skal altid

udføres af et af boligselskabets godkendte firmaer.

• Ved ændringer i bestående VVS- og el-installationer samt skift af

eksisterende vægbeklædninger skal der indhentes skriftlig tilladelse.

• Regninger uden navn eller kassebon vil ikke blive accepteret.

Hvad gør jeg bagefter?

Firmaet/forretningen sender regningen: • Når arbejdet er udført eller malervarer/tapet er indkøbt, kan du vælge at få

Der er to måder at sørge for, at

forretningen/firmaet til at fremsende regningen til boligselskabets kontor.

regningen på vedligeholdelses-

• Sørg for, at de udsteder det i dit (beboerens) navn og påført lejlighedsnummer.

arbejdet bliver betalt.

• Boligselskabet fremsender derefter beløbet direkte til de enkelte leverandører. Du sender selv regningen: • Du kan også vælge selv at indsende regningerne til boligselskabet. Her skal

du også huske navn og lejlighedsnummer.

• Hvis du benytter denne fremgangsmåde skal du af hensyn til betalingen til

Tilskud til huslejen?

firmaet indsende regningerne straks efter modtagelsen.

• Læs med i næste uge, hvor vi guider dig gennem reglerne for

boligsikring og boligydelse.

FællesBladet · Marts 2012

Side 9


FællesBladet · Marts 2012

Festen afholdes i Trivselshuset Lørdag d. 31 marts. Kl. 19.00—02.00 Kom med til en fed diskofest med levende musik, surprise 80’er-menu, karaoke

Billetter

og dans i diskokuglens lysende skær. Der vil være mulighed for at købe drinks, øl og vin. Udklædning anbefales — men er ikke et krav.

Henvendelse i Trivselshuset’s cafe Senest 23.marts Pris: 90,- pr. billet

Åbent hus TRIVSELSHUSET

Du kan få råd og vejledning om opdra-

Hasle Centervej 159, 8210 Aarhus V

gelse, kost, børns udvikling og leg m.m.

 Torsdag kl. 10-12

Hilsen Sundhedsplejerskerne

(ikke i skolernes ferie eller på helligdage).

Annie Damsgaard, Pytte Vesterager Lind,

Mød en sundhedsplejerske fra området i

Joan Ø. Lund

samvær med andre kvinder og børn

NKO! HUSK BA SHUSET TRIVSEL KL. 18.00 5. MARTS Side 10

FællesBladet · Marts 2012


Beboerbladet for Østjysk Bolig

NY SKRIBENT

Nanna Mia Jørgensen

Nanna Mia Jørgensen er i foråret 2012 praktikant hos Publico og bliver samtidig ny skribent på FællesBladet. Nanna har en bachelor i sociologi og er lige nu i gang med en kandidat i Analytisk Journalistik ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Ud over studierne har Nanna i det seneste år været studentermedhjælper ved Center for Sociologiske Studier ved Aarhus Universitet. Derudover arbejder hun også som webassistent og tovholder for en række klummeskribenter hos Århus Stiftstidende. Nanna glæder sig til, som skribent på FællesBladet det næste halve år, at få mulighed for at fortælle en række spændende og vedrørende historier til selskabets beboere.

Hele 82 procent af de ældre mellem 70 og 90 år i almene boliger er ”meget tilfredse” med både værelsesfordelingen og størrelsen af boligen. Det viser en undersøgelse fra Boligøkonomisk Videnscenter. Til trods for, at mange af de adspurgte har problemer med trapper og frygter fald i hjemmet, så foretrækker langt de fleste ifølge undersøgelsen, at få mulighed for at blive boende frem for at blive tilbudt en ældrebolig. Kilde: Boligen

Få et gratis sundhedstjek

Ældre er meget glade for deres almene bolig

i Bispehaven Et tilbud for alle i Sundhedscaféen Trivselshuset

form? - Vil du gerne i bedre højt? - Mon dit blodtryk er syge? - Kan du have sukker

Hver torsdag kl. 13.15-15.45

Tænk ikke mere på huslejen Ender girokortet til huslejebetaling altid nederst i bunken – og bliver betalt for sent? Tilmeld regningen til Betalingsservice og slip for rykkere. Du kan tilmelde dig

Et samarbejde

stehaven igselskabet Præ Kommune og Bol ariat mellem Aarhus ale Fællessekret oci igs Bol Det via

direkte på Østjysk Boligs hjemmeside: www.oestjyskbolig. dk/Husleje-2966.aspx

FællesBladet · Marts 2012

Side 11


FællesBladet · Marts August2012 2011

Sagen er bøf   AF ANDERS POULSEN

Enhver avis med respekt for sig selv har sin egen madanmeldelse. FællesBladet har selvfølgelig også selvrespekt, og derfor disker vi her op med en madanmeldelse fra en torsdag aften i Trivselshusets café. Det tegner godt. Duften fra saftige hakkebøffer, der knaldes på en glohed stegepande, er nemlig ikke til at tage fejl af. Både uden for og inden for i Trivselshuset møder vi denne duft en råkold torsdag i december. Menuen står nemlig på gammeldags bøfsandwich. Og for to mænd med hang til både gammeldags mad og bøffer er forventningerne derfor høje.

En dårlig start Foran os i køen stikker en veltilfreds Bispehaveianer af med flere Take Away-bokse fyldte med bøfsandwich og pomfritter. Forventningsfulde bestiller vi herefter to styk sandwich, men den unge mand bag disken er ikke sikker på, at der flere bøfsandwich tilbage. Ganske rigtigt: efter en del pendulering mellem køkkenet og

ekspeditionsdisken må den unge medarbejder konstatere, at der er udsolgt! På blot 10 minutter har Bispehavens beboere tømt køkkenets beholdning af bøfsandwich. Frustrerende? Ja, men på samme tid også imponerende! Efter lidt forhandling bliver vi dog tilbudt, at vi kan vente indtil de har købt noget nyt kød og stegt nogle flere bøffer. Fornem service, så vi takker ja. Ventetiden bruger vi inde i Poolrummet, hvor bassen dunker og spørgsmålene – hvem er I?, flyver gennem luften. Efter cirka en halv times ventetid, står der to frisklavede bøfsandwich til os, og vi kan gå i gang.

Veldrejet sandwich Vi kan selv tilføje tilbehøret til bøffen. Det består af syltede rødbeder, syltede agurker, ketchup, remoulade, (ristede) løg og sennep. Klassisk og godt. Det er dog ikke hjemmelavet, men det kan man heller ikke forvente den lave pris taget i betragtning. Esben, min medspiser, er første mand til at sætte tænderne i sin sandwich. Han konstater hurtigt, at bøffen er saftig, og at der heldigvis ikke er sparet på sovsen. Han påpeger, at sovsen ikke går ind og overdøver smagen af bøf – sådan skal det være!, lyder det fra ham. Jeg har personligt aldrig selv kunne se fidusen med sovs i burgere. Det er jo smag og behag. Sovsen fejlede bestemt ikke noget. Pomfritterne var gode, om end lidt bløde. Det skal til køkkenets forsvar siges, at vi måtte lade den færdige mad vente et par minutter for at afgøre poolmatchen. Vi var altså måske selv skyld i de bløde pomfritter. Alt i alt var bøffen dog måltidets stjerne. Bøffen var velstegt og ikke mindst hjemmelavet. Jeg havde frygtet den præfabrikerede industriudgave, men kunne med glæde konstatere, at bøffen var som den skulle være. Stor, saftig og kødfuld.

God og billig mad – Hvorfor skal man lave mad derhjemme, når man kan spise her?, spørger Esben retorisk i slutningen af måltidet. Jeg kan kun give ham ret. 22 kroner for en burger med hjemmelavet bøf er billigt. Læg dette sammen med god service og et imødekommende og nysgerrigt hjemmepublikum. Så burde dette være grund nok til at forlade lejligheden og lade Trivselshuset stå for aftensmaden en gang i mellem. Den opgave løser de nemlig glimrende. (Men husk, at der kan være udsolgt efter 10 minutter). Side 12

FællesBladet · Marts 2012


Beboerbladet forBeboerbladet Boligselskabet for Østjysk Præstehaven Bolig

FÆLLESSPISNING I TRIVSELSHUSET

Trivselshuset – Hasle Centervej 159 – 8210 Aarhus V – Tlf.: 86159197

MARTS 2012 Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.00

D AT O

AFTENSMAD

MA

05-03

Indbagt farsbrød med stegte kartofler

TI

06-03

Kylling I karry med ananas og kokosmælk

ONS 07-03

Fyldte pandekager med salat

TO

08-03

Frikadeller med brun sovs og kartofler

MA

12-03

Torskegratin med kartofler og dildsovs.

TI

13-03

Boller i karry.

ONS 14-03

Bøf med bløde løg

TO

15-03

Minestrone suppe

MA

19-03

Lasagne med salat

TI

20-03

Roterende grillkylling med salat og kartofler.

ONS 21-03

Flæskesteg med brun sovs og kartofler

TO

22-03

Græsk farsbrød af lam og oksekød med tzatziki og bagekartofler

MA

26-03

Fiskefrikadeller med persillesovs og kartofler

TI

27-03

Karbonader med stuvede gulerødder og ærter

ONS 28-03

Brændende kærlighed

TO

29-03

Varm pastasalat med kylling.

MA

02-04

Kalkungryde med ris (Husk Banko)

TI

03-04

Kartoffelsuppe.

Husk atON du i hverdagene kan købe softice 04-04 Påskemiddag med Lammekølle og flødekartofler, Dessert: citron fromage. i Trivselshuset til kun 10 kr. TO 05-04 Lukket

Alle hverdage ka n der købes sand wich, fiskefilet, gr illkylling, hamburger, smørrebr ød og pommes frites til rimelige priser (mad ud af huset skal bestille s i forvejen).

/04

ag 04

idd åskem

tter, e bille at køb k s u nest 0 kr. h afé se Pris 5 set’s c u h ls e 3-12 i Trivs . 29/0 dag d s r o T .

P

•  1 middag kr. 25,•  Ud af huset kr. 30,•  Ekstra kød kr. 10,•  Emballage kr. 5,•  Levering kr. 5,•  10 klip kr. 230,• 10 klip ud af hu set kr. 330,-  (inkl. emballage og udbringning)

FællesBladet · Marts 2012

Side 13


FællesBladet · Marts 2012

K O N TA K T O P LY S N I N G E R AARHUS AFDELINGER Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Rino Jensen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf.: 86 15 57 52 rj@praestehaven.dk – Udlejning af selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03. Kontakt venligst på hverdage mellem kl. 15-18. Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Dennis Pedersen Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 25 73 13 dp@praestehaven.dk Fælleshus udlejes ved henvendelse til varmemester Dennis Pedersen på varmemesterkontoret hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86 25 73 13 eller på dp@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren kan træffes på Hasle Centervej 209 Træffetid 8.00-10.00 Torsdag tillige 15-17 Tlf.: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon

RY A F D E L I N G E R 42 70 59 50 torsdage mellem kl. 17.00 og 18.30 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.30-19.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@webspeed.dk Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00

Tlf.: 86 15 27 39 sv@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester. Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Karlo Kortsen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf.: 87 44 75 93 kk@praestehaven.dk Beboere fra Rytoften og Ryhavevej kan leje fælleslokalet på Ryhavevej, via mail: ryhavevej14@gmail.com

Varmemester for alle afdelinger I Ry: Hans Døssing Tlf.: 87 44 76 43 had@ojba.dk Kontortid på Rugaardsvej 5: kl. 9.00-9.30. Afdeling 85 – Moselunden Afdelingen råder over både selskabslokale og gæsteværelse. Det udlejes til beboerne i afdeling 85, derudover kan afdeling 76, 82 og 83 leje det til beboeraktiviteter, f. eks. afdelingsmøder. For udlejning kontakt: Mette Aaby. Mette Aaby Moselunden 7 D Tlf.: 35 11 64 06 Afdeling 88 – Skæphøj Afdelingen råder over både selskabslokale og gæsteværelse, som udlejes til beboere i alle Ry- afdelingerne. For udlejning kontakt Katja Hillers. Katja Hillers Skæphøj 11, 8680 Ry Tlf.: 40 47 45 80 mail@katjahillers.dk


Beboerbladet for Østjysk Bolig

A D M I N I S T R AT I O N

BESTYRELSE

AARHUS AFDELINGER

ØSTJYSK BOLIG

Hasle Centervej 215 · 8210 Aarhus V

Else Christensen (form.) Præstevangsvej 12 st. tv Tlf.: 26 85 03 46

Karen Hansen Tilst Søndervej 8 B Tlf.: 23 35 20 29

Aase Jensen (næstform.) Skanseparken 27 B, 8680 Ry Tlf.: 86 89 34 02

Gitte Bülow Light Hasle Centervej 133 Tlf.: 20 22 61 46

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. Tlf.: 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, st. tv. Tlf.: 21 62 84 93

Anne Kristensen Isagervej 21 B 01 1, 8680 Ry

Jette H. Madsen Skanseparken 23 B, 8680 Ry Tlf.: 60 20 42 83

Tlf. 86 15 66 88 Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Ons: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Tors: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 14.00-18.00 9.30-18.00

Fre:

9.30-11.00 9.30-11.00

Pers. henv. Tlf. henv.

Inspektører: Preben Hansen: Tlf. 87 44 75 99. Flemming Juhl: Tlf. 87 44 75 92

Birte Sørensen Isagervej 21 B st. 3, 8680 Ry Tlf.: 21 14 49 98

Klaus Dahlerup Djernes Ryhaven 19 Tlf.: 31 26 78 02

Tommy Jørgensen Skansehøj 6, 8680 Ry

Preben er inspektør for afd. 1, 2, 6 og 16. Flemming er inspektør for afd. 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (og Ry). Inspektørernes træffetider: Hverdage 8.15 – 8.45 Torsdage tillige 15.00 – 17.00

ANDRE NYTTIGE ADRESSER RY A F D E L I N G E R Rugaardsvej 5 · 1. lok. 23 · 8680 Ry

Tlf. 86 15 66 88 Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

10.00-12.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. 10.00-12.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Ons: Pers. henv. 10.00-12.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Tors: Pers. henv. 16.00-18.00 Tlf. henv. 9.30-15.30 Fre:

FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15 c/o Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Aarhus C Redaktør: Nadia Bjørnson-Langen, e-mail: nadia@publico.dk Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Pia Mortensen

Vagttelefon Aarhus: 87 44 75 95 Vagttelefon Ry: 87 44 76 46

Serviceafdelingen Hasle Centervej 215 86 15 12 15, serviceafdeling@ojba.dk.

Pers. henv. 10.00-12.00 Tlf. henv. 9.30-11.00

FællesBladet · Marts 2012

Side 15


KOMMENTAR FRA BESTYRELSEN:

Vækst med omtanke Attraktive boliger i alment nybyggeri, udvikling af eksisterende boliger i takt med boligbehovet, ambitiøse energimål og blanding af bolig- og ejerformer i byområder. Det er målsætninger for vækst med omtanke i Østjysk Bolig. Men kommunal vilje og evne til at prioritere kvoter til alment boligbyggeri er en forudsætning for at tænke almene boliger ind i kommende års vækst i aarhusområdet. Samtidigt skaber private fondsmidler håb om at realisere tanker om nye rammer for socialt liv i og omkring almene boligområder.

Ifølge sit målsætningsprogram vil Østjysk Bolig vækst med omtanke. Det betyder, at der skal bygges fleksibelt og visionært, og at boliger skal indrettes i overensstemmelse med fremtidens boligbehov. Boligsøgende skal opleve almene boliger som attraktive for alle. ”Vækst med omtanke” betyder – ikke at forglemme -, at ambitiøse energimål står på dagsordenen for både nybyggeri og eksisterende boligafdelinger. Det betyder også, at Østjysk Bolig med nybyggeri vil medvirke til at udvikle boligområder med blandede bolig- og ejerformer. Men i overordnet boligpolitisk perspektiv betyder ”vækst med omtanke”, at der bygges almene boliger som en markant del af det boligbyggeri, der skal tilbydes den forventede stærke befolkningsvækst i Aarhus i de kommende år.

Vækst i Aarhus uden almene boliger? Der har været en pæn udvikling i de kommunale kvotetilsagn på alment boligbyggeri i 2011. Derfor har Østjysk Bolig udsigt til en rimelig byggeaktivitet i 2012. Men nye regler for alment nybyggeri i kombination med lavvande i de kommunale kasser gør udsigterne for almene boliger dystre. Kommunalpolitikere i Aarhus synes at have en forventning om, at den almene boligsektor er på banen, når grundlaget for den forventede vækst skal skabes. Men uden kvoter på Kommunens budget er det varm luft over Aarhus Å. Og resultatet bliver vækst uden tilstrækkelig omtanke.

Blandede bolig- og ejerformer Østjysk Bolig har erhvervet byggegrunde, som gør det muligt at bygge alment, hvor almene boligafdelinger som ny boligform er med til at udvikle boligområdet. Bolig- og ejerformer blandes. ”Vækst med omtanke” stiller ikke alene krav til nybyggeri. Også eksisterende boliger skal fleksibelt og visionært tilpasses udviklinger i boligbehovet. Ligesom det handler om fremme af fællesskab i bestående byområder på tværs af boligform. Flere af Østjysk Boligs afdelinger har en beliggenhed, som gør dem til naturlige dele af et blandet boligområde. Det betyder desværre ikke nødvendigvis, at den fysiske blanding af boligformer også opleves som et boligområde med fællesskab på tværs af ejerform. Derfor hilser Selskabsbestyrelsen velkomment, at Realdania har afsat 100 mill. kr. til at støtte etablering af rammer for socialt liv. Midlerne kan søges af almene boligafdelinger, men bl.a. med det formål at skabe en bedre kobling mellem almene boligafdelinger og andre boligformer i et byområde. Realdania har stillet støtte til 30 projekter i udsigt ved den første ansøgningsrunde. Alene i Aarhus har Det Boligsociale Fællessekretariat bistået med udarbejdelse af 14 ansøgninger. Heller ikke her bliver det mangel på omtanke i den almene boligsektor, der sætter grænsen for vækst.

150_Faellesbladet_marts2012  
Advertisement