Page 1

Februar 2013 #03

Artikler / Debat / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG

TEMA: KULTUR & TRADITIONER

SAMMENHOLD PÅ TVÆRS AF FORSKELLE SIDE 4-11

SYNLIGE ID-KORT SIDE 12:

Nu er det nemt at kende Østjysk Boligs medarbejdere KONKURRENCE SIDE 13: Har du den bedste udsigt? BEBOERDEMOKRATI SIDE 14: Rosengården kan få nye vinduer før tid


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

LEDER

Traditioner bidrager til at skabe sammenhold, samvær og tryghed. Vel at mærke, når det er traditioner, der giver mening for beboerne.

Nadia Bjørnson-Langen REDAKTØR

BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG

Bladet udkommer hver anden måned. Stof til næste nummer (udkommer 3. april) skal være redaktionen i hænde senest 1. marts. REDAKTION Uffe Lyngaae (ansv.), Nadia Bjørnson-Langen, Rasmus Kjær og Vibeke Harder. Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15 LAYOUT Ineo Designlab www.ineo.dk TRYK We Produce www.weproduce.dk POSTADRESSE Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Aarhus C Vores Blad e-mail: nadia@publico.dk OPLAG 2.623 eksemplarer

FÆLLESSKAB TIL GAVN OG GLÆDE Traditioner. I nogle afdelinger findes nagelfaste, årelange traditioner – som for eksempel Onsdagsklubben i Rønnehegnet. I nogle fejres traditionelle fester med vidt forskelligt kulturelt ophav side om side – for eksempel i Bispehaven. Og andre steder handler det om at skabe grobund for nye, gode traditioner – som i Ry-afdelingerne, der netop har været samlet til nytårskur. Men hvorfor er det så vigtigt med traditioner, og hvad bidrager de til? Blandt de mennesker, vi har spurgt i forbindelse med dette blads tema, lyder de gennemgående forklaringer, at traditioner bidrager til at skabe sammenhold, samvær og tryghed. Vel at mærke, når det er traditioner, der giver mening for beboerne. For som Klaus Djernes fra Ryhaven så sandt pointerer, skal vi ikke have traditioner bare for traditionernes skyld. Læs om traditioner rundt om i Østjysk Bolig – og meningen med dem – på temasiderne, side 4-11 og bagsiden. Energi- og miljørigtighed er noget, der ligger Østjysk Bolig meget på sinde og som prioriteres højt ved renoveringer og nybyggerier. Heldigvis er der også meget, du kan gøre som enkeltperson eller familie ved blot at omlægge nogle vaner i dagligdagen. På side 16 kan du møde familien C. O. Tofri, som i dette og de kommende numre af bladet giver masser af gode spareråd. Papirspilde er unødvendigt. Blandt andet derfor vil vi meget gerne have din tilbagemelding på, om du fortsat ønsker at få Vores Blad i papirudgave, eller om du foretrækker at læse dit beboerblad på nettet. Så husk at skrive eller ringe og give besked om dette – se side 20.

Go’ læselyst! På redaktionens vegne Nadia Bjørnson-Langen

2


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

INDHOLD

STORT TEMA SIDE 4-11

SIDE

12

SIDE

16

KULTUR & TRADITIONER Traditioner består, mens andre forgår. Få indblik i nogle af de traditioner, der eksisterer i boligselskabets afdelinger, og hvad de betyder for kulturen blandt beboerne.

HVEM ER DU? Østjysk Boligs folk i marken bærer nu synligt ID-kort, så du kan føle dig tryg, når de ringer på din dør.

SPAR MED FAMILIEN C.O. TOFRI Vi indleder en ny serie energisparetips – og begynder på badeværelset.

3


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

TEMA: KULTUR & TRADITIONER

DET ER DÉT, DE UNGE VIL HA’! Vibeke Harder

I afdeling 3, Ryhaven, afholdes der hvert år en del arrangementer. De fleste tiltag har den forholdsvis store børnegruppe i centrum. Det er nemlig de arrangementer, der har fokus på børnene, der har størst succes blandt beboerne, har afdelingsbestyrelsens aktivitetsudvalg erfaret.

– Opbakningen til vores aktiviteter er svingende fra gang til gang. Men i de fire år, jeg har boet i Ryhaven og har været en del af bestyrelsen og aktivitetsudvalget, har tilslutningen generelt været for opadgående, fortæller Klaus Djernes, som er formand for afdeling 3’s bestyrelse. – Jeg tror, det handler om, at vi efterhånden har fundet et godt leje for vores aktiviteter – vi har fået dem tilpasset godt til vores beboergruppe. DET, DE UNGE VIL HA’

Ryhavens beboergruppe består af over en tredjedel børn. Og aktivitetsudvalget har fundet ud af, at når de tilpasser deres aktiviteter til børnegruppen – for eksempel når de lejer en hoppeborg til Sankt Hans-festen – så kommer der generelt flere beboere til arrangementerne. – Det er rigtig godt, at vi har fundet ud af, hvad der kan tiltrække beboerne lige nu – men vi må ikke gå i stå. Vi skal blive ved med at tilpasse aktiviteterne til den eksisterende beboergruppe. Vi har allerede en del børn i teenagealderen hos os – og om nogle år får vi formentlig endnu flere. Så vi er begyndt at prøve at lave nogle forskellige arrangementer for de unge, fortæller Klaus. Sidste år blev der for første gang afholdt sodavandsdiskotek – det mødte en del unge op til, så den succes bliver gentaget i år, hvor en filmaften også er på tapetet.

BEDRE NABOSKAB

Mange af Ryhavens aktiviteter har ikke så mange år på bagen, at Klaus vil kalde dem traditioner allerede. Og i bund og grund betyder det heller ikke så meget, om der er tale om traditioner eller ej. – Vi skal ikke have traditioner bare for traditionernes skyld. Vi skal have nogle arrangementer, som vores beboere har lyst til at komme til. Jeg synes, det er vigtigt at komme hinanden ved og at kende sine naboer i en afdeling som vores. Det er rart, at børnene kommer til at kende hinanden som legekammerater, og som forælder er det rart at få sat ansigt på legekammeraternes forældre, siger Klaus og tilføjer: – En sidegevinst kan desuden være, at beboerne får lyst til at tage større ansvar for afdelingen. Måske bliver der begået færre indbrud, hvis folk i afdelingen taler mere sammen, så man ved, hvornår naboen for eksempel er på ferie, og man kan holde ekstra øje med hinandens hjem.

Vi skal blive ved med at tilpasse aktiviteterne til den eksisterende beboergruppe. Gederne i Munkholm Zoo var et stort hit blandt de mindste på sommerudflugten i 2011.

4


TEMA: KULTUR & TRADITIONER

VORES BLAD — FEBRUAR 2013

RYHAVENS AKTIVITETER

AKTIVITETSPLAN 2013 10. februar: Fastelavn

2. marts: Ungearrangement 20. marts: Påskebanko

I flere år har der været afholdt både jule- og påskebanko. Her deltager især Ryhavens voksne beboere. Hvert år dukker der også et par børn eller fem op for at prøve lykken. Efter nogle års pause er Sankt Hans-festen, eller midsommerfesten, som den også kaldes, blevet en realitet igen – nu med mere fokus på børnene, blandt andet i form af en hoppeborg. De seneste to år har der været afholdt en sommerudflugt. Første gang til Munkholm Zoo og sidste år til Madsbjerg Legepark. I år planlægger bestyrelsen at indtænke de lidt ældre børn i højere grad, når destinationen skal vælges. Hvert år omkring 1. december mødes Ryhavens beboere til en omgang juleklip. Her laves der kravlenisser og juledekorationer, så alle er klar til julens komme.

23. juni: Sankt Hans

24. august: Sommerudflugt

12. oktober: Ungearrangement

Til fastelavn er der tradition for, at Ryhavens børn mødes og slår katten af tønden. Desuden afholdes der forskellige andre arrangementer, som planlægges af aktivitetsudvalget, og gerne med baggrund i henvendelser fra beboerne. Ryhaven har en flot multibane, som afdelingens unge beboere tit bruger.

30. november: Juleklip 11. december: Julebanko

Med forbehold for ændringer

TRADITIONER I DIN AFDELING Hvilke traditioner (udflugter, arrangementer osv.) afholdes i din afdeling? Hvad fungerer godt? Send et tip til redaktionen – måske kan andre afdelinger finde inspiration hos jer.

5


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

TEMA: KULTUR & TRADITIONER

TRADITIONER HANDLER IKKE KUN OM GRIS OG JESUS Vibeke Harder

I Trivselshuset er der plads til alle kulturer og traditioner. Hvad enten der skal fejres traditionel dansk juletræsfest, muslimsk Eid-fest eller iransk nytår, så er Bispehavens beboerhus klar til at danne rammerne. Og fælles for alle arrangementerne er, at lige meget hvad, så er alle altid inviteret med som gæst – uanset baggrund.

For to måneder siden var der store diskussioner, hærværk og trusler i en boligforeningsafdeling i Kokkedal på Sjælland. Omdrejningspunktet var et juletræ. Afdelingsbestyrelsen, som primært består af muslimer, havde vedtaget, at afdelingen ikke skulle have noget juletræ i 2012. Kort forinden havde afdelingen holdt en dyr Eid-fest. Det vakte stor opstandelse – ikke blot i afdelingen, men over hele Danmark. – Vi kan slet ikke genkende diskussionen fra Kokkedal her, fortæller Pia Mortensen, boligsocial leder i Bispehaven. – Vi er vant til at give plads til hinanden, og vi holder altid både Eid-fest og juletræsfest for vores beboere – og det er der ingen, der rynker på næsen af. ALLE SLAGS FESTER

Eid-fest og juletræsfest er bestemt ikke de eneste arrangementer, der finder sted i Trivselshuset, som Bispehavens beboerhus hedder. Hvert år er der også fastelavnsfest og Sankt Hansfest – og derudover bliver der afholdt MGP, udflugter, sommerlejre, forskellige nytårsfester, fodboldskole og meget andet i Trivselshuset-regi. – Vi har plads til at lave alle mulige arrangementer – og vi gør det også gerne, hvis en eller flere beboere blot kommer med en idé og selv har mod på at hjælpe med det praktiske, fortæller Pia.

GOD OMTALE

Mange af Trivselshusets arrangementer tager udgangspunkt i en bestemt kulturbegivenhed – det kan være jul, Eid, Sankt Hans, fastelavn, iransk nytårsfest eller arabisk kvindefest. Men fælles for dem alle er, at selvom der for eksempel er tale om en iransk fest, så er det ikke kun iranere, der er inviteret med. Det er alle. Pia Mortensen fortæller, at der som udgangspunkt ikke er nogen, der ikke må komme med – heller ikke selvom de ikke bor i Bispehaven eller i Østjysk Bolig i det hele taget. – En gang imellem kommer der folk til vores arrangementer, der for eksempel bor i et af de nærliggende villakvarterer. Og det er helt ok! Det er bare dejligt, at vi kan vise dem, at man laver nogle rigtig velbesøgte og hyggelige arrangementer i Bispehaven – for det er jo ikke altid den vinkel, medierne har på os, siger hun. Til en arabisk kvindefest, som en gruppe arabiske kvinder pt. er ved at arrangere, er alle kvinder, uanset herkomst, også inviteret. Det arabiske består så i, at man spiser arabisk mad, lytter til arabisk musik og så videre. Til denne fest er der dog ingen adgang for mænd – det er nemlig meningen, at det skal være en tørklædefri fest, fortæller Pia, som selv glæder sig til en arabisk oplevelse.

den forståelse for hinandens kulturer skaber respekt og tolerance. Der er intet mystisk over de forskellige kulturers traditioner – de er blot en del af hverdagen her i Bispehaven, fortæller Pia. – Når man ser nærmere på de forskellige kulturers fester, så opdager man faktisk også, at de slet ikke er så forskellige igen. Både Eid og jul handler for eksempel rigtig meget om at forkæle børnene, pynte flot op og spise god mad i hinandens gode selskab, fortsætter hun. – Derfor er mange kristne også med, når vi fejrer Eid, og mange muslimer deltager i vores julearrangementer, fordi de har opdaget, at det jo ikke bare handler om gris og Jesus det hele. FÆLLESSKABET ER VIGTIGT

I Bispehaven er der ikke planer om at skrue ned for traditionerne – tværtimod. – Det er rigtig vigtigt for en stor afdeling som vores, med en så blandet beboergruppe, at vi har nogle ting at være fælles om. At man har noget til fælles med sine naboer, noget at se frem til og noget at kigge tilbage på. Derfor gør vi rigtig meget for at bibeholde de gode traditioner, slutter Pia.

GRIS OG JESUS

Mange danskere ved ikke helt, hvad det der Eid er for noget. Hvad går det nu ud på? I Bispehaven er uvidenhed ikke noget problem – her kender og respekterer man hinandens traditioner. – Bispehavens beboere er rigtig gode til at sætte sig ind i hinandens traditioner. Det er nok de færreste Bispehaven-beboere, der ikke ved, hvorfor man fejrer Eid – og

6


TEMA: KULTUR & TRADITIONER

VORES BLAD — FEBRUAR 2013

Mange muslimer deltager i vores julearrangementer, fordi de har opdaget, at det jo ikke bare handler om gris og Jesus det hele.

Rigtig mange Bispehaven-beboere dukker op, når Eid-festerne løber af stablen. Billedet her er fra Eid-alAdha-festen i oktober sidste år.

MGP-festen er en af de mange sjove arrangementer for Bispehavens børn og unge. Her er der plads til at give den gas, klæde sig ud og optræde med det, man er god til.

Der arrangeres rigtig mange udflugter i Bispehaven – blandt andet til Djurs Sommerland, som blev besøgt i juli sidste år.

Ved Saksild Strand arrangerer Trivselshuset en del sommerlejre. Billedet her er fra vandregruppen Solstrålernes weekendtur til Saksild i juli 2012. Forrest ses Emma og bagved sidder Lilly.

7


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

TEMA: KULTUR & TRADITIONER

Kirsten Langhoff og John Duedahl synes det er vigtigt at følge med i, hvad der rører sig i lokalsamfundet og i deres boligselskab.

Gert Bo Jensen og Gert Dahl-Pedersen dækker op til nytårskuren, som de håber, bliver en succes – og gerne en tradition.

Den heldige vinder af et gavekort til Kvickly

8


TEMA: KULTUR & TRADITIONER

VORES BLAD — FEBRUAR 2013

TIL TAFFEL PÅ SKÆPHØJ Nadia Bjørnson-Langen

19. januar 2013 mødtes 30 beboere fra de forskellige afdelinger i Ry og Gl. Ry til nytårskur i Skæphøjs selskabslokale. Formålet var at hygge, spise og debattere – og måske skabe en ny tradition?

– Vi sad syv folk fra Ry om et bord til repræsentantskabsmødet tilbage i oktober og blev enige om at holde noget på tværs af Østjysk Boligs afdelinger i Ry. Det skulle selvfølgelig være en nytårskur! Gert Bo Jensen fortæller om baggrunden for det arrangement, som om lidt skydes i gang i Skæphøj selskabslokale. Der dufter af ris fra køkkenet, og de første par gæster træder ind fra vinterkulden. – Tanken er at forsøge at skabe et miljø, hvor vi mødes, os fra ØB i Ry. Der kom kun 40 til sidste generalforsamling, og vi er trods alt over 300 lejemål! forklarer Gert Bo Jensen. – Jeg synes i bund og grund, det er vigtigt at skabe grobund for netværk. For når man kender hinanden, bliver det lettere at hjælpe hinanden. Også med små ting, som for eksempel at køre naboen hjem fra fest, siger initiativtageren, som håber at arrangementet kan blive startskuddet til en årligt tilbagevende begivenhed – i form af en nytårskur, juletræsfest eller noget helt tredje. TRAVLT, MEN SPÆNDENDE ÅR

FÆLLESSKAB TIL GAVN OG GLÆDE

Kirsten Langhoff bor i Moselunden, og hun er kommet for at høre Søstrøms oplæg – og ikke mindst møde nogle folk fra de andre afdelinger. – Jeg synes, det er fint, hvis der kan komme nogle nye traditioner og etableres et fællesskab blandt os. Og så er jeg her, fordi man er nødt til at være aktiv for at følge med i, hvad der sker. Selskabet er jo blevet stort efter fusionen. Derfor er sådan et arrangement her godt, siger hun. Også Karin Thæstensen-Holm fra afd. 74 mener, at afdelingerne i Ry kan få glæde af at lære hinanden bedre at kende: – Vi er mange små afdelinger, og vi har brug for at kende hinandens behov. Dels for at vi kan bruge vores mandater i bestyrelsen bedst muligt, men også bare fordi det er godt at have en fælles kultur og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe og bruge hinanden. KLASSISK OG EKSOTISK PÅ BORDET

Efter Søstrøms engagerede oplæg kan forsamlingen endelig gå i gang med maden, som består af traditionelle, danske frokostretter – bl.a. sild sponsoreret af SuperBrugsen – tilført et eksotisk tilsnit med Saeid og Minas hjemmelavede iranske retter. Og så står den ellers på hyggesnak resten af eftermiddagen. Måske er en ny tradition født?

Omkring 30 Ry-beboere har tilmeldt sig nytårskuren. På programmet er et oplæg fra Østjysk Boligs direktør Allan Søstrøm, som er inviteret til at give en status på Østjysk Boligs aktiviteter. Han kan fortælle, at det har været et travlt år med mange nybyggerier, administrationsopgaver og implementering af selskabets ambitiøse målsætningsprogram, som blandt andet har fokus på kommunikation og på energi og miljø. – Vi vil være med til at gøre en indsats og mindske forureningen – derfor har vi sat barren højt i forhold til energimål. Og vi er nået langt, faktisk har Kildebjergbyggeriet fået den bedst mulige energi-certificering, fortæller Allan Søstrøm.

30 beboere fra Ry mødte op til nytårskur i Skæphøj selskabslokale.

9


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

TEMA: KULTUR & TRADITIONER

Preben kommer fast i Onsdagsklubben. “Det er et godt samlingspunkt – her kan vi komme og bilde hinanden nogle historier på ærmet!”

ONSDAG ER LIG MED KLUBDAG Nadia Bjørnson-Langen

I Rønnehegnet mødes beboerne jævnligt til fælles aktiviteter. Én klub har eksisteret i stort set hele Rønnehegnets 20-årige levetid: Onsdagsklubben.

– Onsdagene, de er hellige. Her skal der hverken ligge familiebesøg eller ture til lægen. De otte mennesker omkring bordet er enige om, hvad der skal foregå om onsdagen. For onsdag er dedikeret til den faste begivenhed Onsdagsklubben, og sådan har det været i mange år. Denne råkolde januarformiddag er flokken ikke så stor, men alligevel går snakken livligt, og ’verdenssituationen’ i Tilst bliver vendt over kaffen og rundstykkerne. – Vi plejer at være flere, omkring 16 stykker, på eftermiddags-onsdagene. Der spiller vi også jævnligt banko eller pakkespil. Det er rigtig hyggeligt, fortæller Lone Jespersen. INTERESSANTE UDFLUGTSMÅL MED HØJ HYGGEFAKTOR

I klubbens mangeårige historie er det blevet til en hel del udflugter ud af huset. Som udgangspunkt tager de afsted på én større tur hvert år.

– Senest var vi i Jesperhus Blomsterpark. Vi bruger helst den samme vognmand, for han fortæller så fint om seværdighederne, siger Grethe Andersen. De andre stemmer i med minder fra udflugterne til blandt andet Industrimuseet, Saltmuseet og Haunstrup Dyrepark. Alle husker især den formidable rundvisning på brunkulslejerne i Søby. – Det var enormt spændende. Og så sluttede vi af med en formidabel frokost: Et bjerg af stegt flæsk!, fortæller Preben Nielsen. VIL GERNE VÆRE FLERE

– Vi er også rigtig gode til at feste! Vi har indimellem hyret underholdning udefra, for eksempel musikere. Desværre ikke så ofte mere, da vi skal op på 32 tilmeldte for at søge om tilskud fra FOF til den slags arrangementer, og det kan vi slet ikke mønstre længere, siger Alice Pedersen, som var med til at starte onsdagsklubben for over 16 år siden. Mandefaldet i klubben er et faktum, må de trofaste onsdagsklubgængere konstatere. – Folk bliver jo gamle og dør! Og det er lidt svært at få nye beboere med. Vi må

se at få dem lokket med herover, så de kan se, hvor hyggeligt vi har det. MANGE ARRANGEMENTER I AFDELING 9

Udover de “almindelige” onsdage afholder klubben som fast tradition en påskefrokost, en sommerfest og en julefrokost. Generelt er Rønnehegnet blandt de flittigste af Østjysk Boligs afdelinger i forhold til at sociale tiltag. Senest har en mandeklub set dagens lys, og afdelingsbestyrelsen arrangerer altid fastelavn, julefest og en sommerfest, oftest med stor tilslutning. – Det er da med til at gøre, at vi lærer hinanden at kende og ved, hvad der rører sig, siger Alice Pedersen, og Preben Nielsen supplerer: – Jeg synes det er dejligt at få blandet børn, familier og ældre – at vi kan komme hinanden ved herude.

10


TEMA: KULTUR & TRADITIONER

VORES BLAD — FEBRUAR 2013

Dagens deltagere om kaffebordet har alle været del af Onsdagsklubben i mange år. Lone Jespersen, som også er formand for afdelingsbestyrelsen, synes det er ærgerligt, at klubben er blevet mindre med årene.

LYST TIL AT VÆRE MED? • Onsdagsklubben er for alle beboere i Rønnehegnet, og alle aldre er velkomne. • Klubben mødes i fælleshuset, Havkærvænget 100. Hver anden onsdag kl. 10-12, hver anden 14-16. Der skal være lidt til ganen hver gang.

11


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

ARTIKEL

Det er denne flok, du nu får lettere ved at kende – Østjysk Boligs varmemestre, gårdmænd og håndværkere. Når de har et ærinde i dit hjem, bærer de deres ID-kort synligt.

NU ER DET NEMT AT KENDE ØSTJYSK BOLIGS MEDARBEJDERE Østjysk Boligs folk i marken har fået ID-kort, som de skal bære synligt, hver gang de har et ærinde hos en beboer. Formålet er, at du som beboer skal føle dig helt tryg ved at lukke boligselskabets håndværkere, varmemestre og gårdmænd ind i dit hjem.

Østjysk Bolig har 23 varmemestre, gårdmænd og håndværkere ansat. Formentlig kender du langt fra dem alle sammen. Derfor skal du have mulighed for at se, at ham, der vil ind i dit hjem, faktisk er, hvem han udgiver sig for at være. – Vi har heldigvis aldrig haft problemer med hjemmerøverier eller andet i den alvorlige kategori. Men man hører i stigende grad om, at folk bliver udsat for forbrydelser i deres hjem, og det kan godt virke skræmmende. Derfor synes vi, det er vigtigt, at vores beboere føler sig trygge, når de lukker fremmede ind i deres hjem, siger Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig.

UTRYGHED I RY

Beslutningen om, at der skulle indføres ID-kort, blev taget på repræsentantskabsmødet i oktober sidste år. Nogle af boligselskabets Ry-beboere var nervøse for at få besøg af en tricktyv eller det, der er værre, og havde derfor foreslået, at Østjysk Bolig-medarbejderne skal bære ID-kort. – Det er en rigtig god idé. Vi har en del ældreboliger i Ry, og det er jo ofte dem, der bliver ramt af for eksempel tricktyverier. Derfor var det fint, at repræsentantskabet vedtog, at vores medarbejdere skal være lettere at kende, siger Allan Søstrøm.

Logo, navn og titel gør det let at kende Østjysk Boligs personale.

NYE KORT

ID-kortene viser Østjysk Boligs logo, et billede af medarbejderen og medarbejderens navn og titel. Til at starte med består ID-kortene af et stykke papir i en lille plastiklomme. Ganske snart bliver der trykt rigtige kort, så de får kreditkortform og bedre kan holde til vind og vejr.

12


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

HYGGESIDE

KONKURRENCE

HAR DU DEN BEDSTE UDSIGT? Udsyn udover skov, åbne markarealer eller beboerområder. En smuk udsigt kan se ud på mange forskellige måder. Hvis du mener, at din boligafdeling har Østjysk Boligs bedste udsigt, så send os et billede af den, og deltag i konkurrencen om flot gavekurv. Send dit billede og gerne et par ord om, hvorfor du kan lide udsigten, til nadia@publico.dk, senest 1. marts.

STRIBE SØRENSENABDULLAHJØRGENSEN

13


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

ARTIKEL

AFDELING 5 FÅR NYE VINDUER FØR TID Vibeke Harder

Et forslag på sidste års afdelingsmøde bliver nu – formentlig – til virkelighed. Beboerne i afdeling 5, Rosengården på Silkeborgvej, var trætte af deres gamle vinduer, som hverken holder støj eller kulde ude. Der var planlagt udskiftning af vinduerne i 2020, men nu er udskiftningen flyttet frem til sommeren/ efteråret 2013.

– Siden jul har jeg allerede talt med mange af naboerne. De har jo spurgt nysgerrigt til beregningerne, og synes alle sammen, at det lyder rigtig godt, fortæller hun. Birthe Pedersen glæder sig over, at det er et beboer­ forslag, der har bragt dem i disse lykkelige omstændigheder. – Når de glæder sig over resultatet, så husker jeg dem lige på, at det jo er deres egen skyld, smiler hun.

– Det trækker simpelthen ind med kold luft – og støjen fra Silkeborgvej kan de heller ikke holde ude! Der blev ikke sagt mange pæne ord om Rosengårdens vinduer på det ordinære afdelingsmøde i september sidste år. Rosengårdens beboere var godt trætte af de ca. 30 år gamle vinduer, og en beboer havde derfor foreslået, at vinduerne skulle skiftes ud. Østjysk Boligs økonomichef kunne fortælle, at der var planlagt udskiftning af vinduer i 2020 – men det var for længe at vente, syntes beboerne. Økonomiafdelingen lovede derfor at regne på, hvor stor en huslejestigning en udskiftning i 2013 ville betyde. Det har de nu gjort – og svaret er 0 kroner. EKSTRA JULEGAVE

Fordi afdelingen har lavet henlæggelser til vinduesudskiftning gennem mange år, er der sparet en del op. Og fordi man i dag kan få vedligeholdelsesfri vinduer, skal man ikke tænke på penge til reparationer de næste syv år, som man havde skullet med de gamle. Derfor er der penge nok til nye vinduer allerede nu. – Det er jo helt fantastisk! Vi blev så glade, da vi hørte det – det var jo en ekstra julegave til hele Rosengården, siger Birthe Pedersen, formand for Rosengårdens afdelingsbestyrelse, som fik nyheden lige omkring juletid.

DE NYE VINDUER De nye vinduer bliver sat i fra ca. august og omtrent tre måneder frem. Der er tale om lavenergivinduer, som er specielt lydisoleret, hvilket er vigtigt, da Rosengården ligger lige ud til Silkeborgvej, som er meget trafikeret. De nye vinduer har en levetid på ca. 40-50 år.

BEBOERNES EGEN SKYLD

Sidste hurdle på vejen til nye vinduer er nu det ekstraordinære afdelingsmøde, der skal til, for at afdelingen kan få sine nye vinduer. På mødet er der kun ét punkt på dagsordenen, nemlig en afstemning: Skal Rosengården have nye vinduer i 2013 – ja eller nej? – Jeg håber på, at der dukker rigtig mange op til mødet, så vi kan få vedtaget forslaget om de nye vinduer. Der er jo ingen grund til ikke at skifte dem ud nu, når vi får et meget bedre produkt, uden at det koster os mere! siger Birthe Pedersen. Hun er dog ret sikker på, at fremmødet nok skal blive godt.

14


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

ARTIKEL

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE Hvis du bor i afdeling 5, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 4. april 2013 kl. 19.00. Den dag afholdes det ekstraordinære afdelingsmøde nemlig. Det er her, der skal stemmes om de nye vinduer. Afstemningen afgøres ved simpelt flertal.

Rosengårdens vinduer skal ikke bare holde kulde ude – også støj er en udfordring her på Silkeborgvej.

Mødet finder sted i Østjysk Boligs nye kontor på: Søren Frichs Vej 25, Aarhus C.

De gamle vinduer er fra først i 1980’erne.

15


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

SPARERÅD

38. årgang nr. 5/ november 2012

Beboerblad for AL2bolig

Besøg af energirådgiver s. 4-5

Kom til Klimadag i AL2bolig s. 6-9

Klimaspil og demokratispil s. 10-11

Mød familien C. O. Tofri s. 13-20

Højt til loftet i Petersminde

side 4-5

MØD FAMILIEN C. O. TOFRI Anette Rønnow

Der er masser af små ting i hverdagen, du selv kan gøre for at spare på energien. I dette og de kommende numre af Vores Blad giver vi dig sammen med familien C. O. Tofri brugbare tips, der både gavner miljøet og pengepungen.

Svend, Yvonne og deres to børn Frode og Amanda er helte – Klimahelte. Hos den lille familie er der tænkt på det hele. Alt ånder lutter grøn idyl. I familiens almene bolig er der ingen energislugere, lysende standby-knapper, karbade eller store røde bøffer på menuen. Her er intet at komme efter, selv for den mest ihærdige energirådgiver. Men sådan har det ikke altid været. Vejen mod det CO2neutrale hjem har været lang og ikke uden forhindringer.

Det hele startede med, at Svend læste diverse energisparetips i deres beboerblad. Familien C. O. Tofri så straks, hvor meget de kunne spare om året. Ved få investeringer og ændringer af daglige vaner, kom der pludselig flere penge i hverdagen, og det blev sjovt at spare. Læs mere i næste nummer.

16


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

SPARETIPS TIL BADEVÆRELSET

SPARERÅD

FORTJENESTE

Tag kortere brusebade, og drop karbadet.

Hvis alle i Danmark afkorter det daglige bad med 1 minut, spares hvad der svarer til 280.000 personers årlige vandforbrug eller ml. 200 – 400 kr. pr. person om året.

Reparer den dryppende vandhane eller cisternen, der “løber”.

En dryppende vandhane kan koste mellem 280 og 1200 kr. ekstra om året. En løbende cisterne kan lede op til 1500 liter vand ud i kloakken i døgnet, hvilket kan koste 10.000 kr. ekstra på vandregningen.

Installer et to-skyls toilet.

En familie på fire kan spare op mod 3000 kr. årligt ved at skifte toilettet ud med et to-skyls toilet.

Sluk for vandet, når du børster tænder, sæber dig ind osv.

Man kan spare 11.000 liter vand om året, hvis man lukker for vandet, mens man børster tænder. Der løber ca. otte liter ud af hanen i minuttet. Hvis du bruger et krus til tandbørstning, bruger du i alt kun en kvart liter.

Skift den gamle bruser ud med en sparebruser.

Hvis din husstand tilsammen står ti minutter om dagen under bruseren, kan en sparebruser spare dig for ca. 1800 kr. årligt. En sparebruser kan fås fra ca. 200 kr.

Indsæt en perlator i vandhanen. Perlatoren begrænser mængden af vand ved at blande luft i vandet.

Perlatoren sænker vandforbruget i en vandhane med ca. 40 procent, og det kan ses på vandregningen.

17


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

OPSLAGSTAVLE

PAS PÅ – DET ER GLAT DERUDE! Vinteren er over os, og det betyder høj-sæson for forstuvede håndled, ankler eller arme. På redaktionen har vi derfor samlet tre gode råd, der skal holde dig oprejst, når du færdes på den isglatte undergrund. 1. 2. 3.

Brug altid fornuftigt fodtøj med skridsikre såler. Sæt hastigheden ned, når du bevæger dig ud på gader, veje og stræder i vintervejret. Sørg for, at der er sneryddet foran dit hjem. Både for din egen og for andres skyld.

NB: På østjyskbolig.dk kan du læse, hvordan reglerne for snerydning er i din afdeling. Se under “For beboere”, “Det gælder for din afdeling”.

VI MANGLER STADIG BEBOERAMBASSADØRER! Har du lyst til at bidrage med gode historier til Vores Blad, hjemmesiden, Facebook-siden osv.? Eller føler du, at din afdeling aldrig bliver hørt, og at alle historierne altid bare handler om Bispehaven? Så meld dig som beboerambassadør! En beboerambassadør har antennerne ude i sin egen afdeling og sørger for at give Østjysk Boligs kommunikationsansvarlige et praj, når der sker noget spændende. Hver (større) afdeling skal meget gerne have mindst én beboerambassadør. Når du har meldt dig, bliver du indkaldt til et lille møde, hvor du får lidt mere information om, hvad en beboerambassadør kan og skal. Skriv en mail til kommunikationsansvarlig Vibeke Harder, hvis du har lyst til at være med. E-mail: vih@ojba.dk

MOSELUNDEN – SE HER! SPILLEBULE

Der er startet en “spillebule – hyggeeftermiddag” op i Fælleshuset i Moselunden i Ry! Det foregår om søndagen fra kl. 14 her i vinterhalvåret, og såfremt Fælleshuset ikke er udlejet. Der vil være opslag herom på opslagstavlen ved Fælleshuset og i Vaskehuset. Alle er særdeles velkomne, huset er vores! FACEBOOK

Vi har i Moselunden oprettet en gruppe, som vi vil opfordre alle i Moselunden til at tilmelde sig! Den forudsætter, at man er på Facebook og den hedder: Moselunden Ry Er der problemer med at finde den, kan du ringe til Ida på: 29 92 60 53. Her kan vi lufte alle vores idéer, frustrationer, ønsker, ting at bytte med eller alt muligt andet. Idéen bag gruppen er ønsket om at skabe nabokontakt og formidling af diverse oplysninger. Intet er for småt! Det er vores alle sammens side, og alle er med til at sætte sit præg.

18


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

OPSLAGSTAVLE

JAGT GENBRUGSFUND PÅ LOPPEMARKED Er du på udkig efter møbler, porcelæn, lamper, tøj eller noget helt femte kan en tur på loppemarked være noget dig og din familie. Ofte er priserne lave – og samtidig til forhandling – så her er der mulighed for at lave en rigtig god handel. Find et loppemarked i nærheden af dig på www.markedskalenderen.dk

BEBOERARBEJDSGRUPPENS MØDEDAGE:

Beboerarbejdsgruppen er for alle beboere, der har lyst til at engagere sig i deres boligområde og bidrage til at forbedre og forskønne udearealerne. Beboernes egne ideer bliver her omsat til konkrete projekter og udføres af beboerne selv. Hvis du f.eks. har lyst til at plante blomster, skabe idrætsaktiviteter for beboere i udearealerne eller være med til at lave en legeplads, så kom til et beboerarbejdsgruppemøde. Alle beboere kan være med, så kig forbi!

ÅBENT HUS Mød en sundhedsplejerske fra området i samvær med andre kvinder og børn. Du kan få råd og vejledning om opdragelse, kost, børns udvikling og leg m.m. Hilsen Sundhedsplejerskerne Annie Damsgaard, Pytte Vesterager Lind, Joan Ø. Lund

TRIVSELSHUSET Hasle Centervej 159, 8210 Aarhus V Torsdag kl. 10-12 *

Onsdag den 6. februar Onsdag den 6. marts Onsdag den 3. april Onsdag den 8. maj

Møderne finder sted fra kl. 19.00-20.30 i Trivselshuset.

Onsdag den 12. juni

Få et gratis sundhedstjek

GØR BISPEHAVEN BEDRE

Et tilbud for alle i Bispehaven i Sundhedscaféen Trivselshuset

- Ved du, hvilke sunde aktiviteter, der findes i dit område? - Vil du gerne i bedre form? - Mon dit blodtryk er højt? - Kan du have sukkersyge?

Hver torsdag kl. 13.15-15.45

*(ikke i skolernes ferie eller på helligdage).

Et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Boligselskabet Præstehaven via Det Boligsociale Fællessekretariat

19


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

KALENDER

KALENDER for Østjysk Bolig

5. februar: Bogbytte mellem kl. 19.00 og 19.30 – afd. 1

6. februar: Madklubben Stavnsvej (afd. 15) mødes kl. 18.30 – den første onsdag i hver måned 6. februar: Onsdagsklubben, afd. 9 – mødes hver onsdag 6. februar: Beboerarbejdsgruppen i Bispehaven mødes, Trivselshuset kl. 19.00-20.30

7. februar: Mandeklubben, afd. 9 – mødes den første torsdag i måneden

10. februar: Fastelavnsfest, afd. 3

15. februar: Fredagsbar i afd. 15 kl. 20.00

HVORDAN VIL DU HAVE VORES BLAD SERVERET? Du har nu fået tre udgaver af det nye beboerblad “Vores Blad” leveret til din postkasse. Vi håber, du synes om det nye design og finder indholdet interessant og relevant. POSTKASSE ELLER INDBAKKE

Det er nu blevet tid til at tage stilling til, om du fortsat ønsker at få bladet i din postkasse hver anden måned, eller om du foretrækker at gå på hjemmesiden og læse bladet som bladre-pdf. Tilmelder du dig Østjysk Boligs nyhedsbrev (se forsiden af www.østjyskbolig.dk), får du automatisk en mail den dag, bladet er tilgængeligt på nettet. Indholdet er det samme i den fysiske og den digitale udgave. JA TAK ELLER NEJ TAK

Vi vil gerne have besked senest 1. marts, om du ønsker fortsat at modtage beboerbladet i din postkasse eller ej.

2. marts: Ungearrangement, afd. 3

Skriv en mail til kommunikationsansvarlig Vibeke Harder vih@ojba.dk eller ring på tlf. 87 44 75 94.

6. marts: Beboerarbejdsgruppen i Bispehaven mødes, Trivselshuset kl. 19.00-20.30

JA TAK?

20. marts: Påskebanko, afd. 3

Har din afdeling et arrangement, der skal med i kalenderen?

NEJ TAK?

Skriv til nadia@publico.dk eller vih@ojba.dk

20


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

MADPLAN

MADPLAN for Trivselshusets café

MAN 4/2

Pasta med tomatsovs og italienske kødboller

TIR

Millionbøf med kartoffelmos

5/2

ONS 6/2

Flanksteak med bagekartofler og salat

TOR 7/2

Biksemad med spejlæg og bearnaise sauce

MAN 11/2

Kylling i karry

TIR

12/2 Stegeben med kartofler og brun sovs

ONS 13/2 Gryderet à l’espagnole Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag Fra kl. 17.00 – 18.00 Hasle Centervej 159 / 8210 Aarhus V

TOR 14/2 Flæskesteg med kartofler, sovs og franske kartofler MAN 4/3

Pizza med salat

TIR

Krydret lammegryde med grøn cremefraiche

5/3

ONS 6/3

Cheeseburger med pommes frites

TOR 7/3

Kåldolmer med kartofler og sovs

MAN 11/3

Koteletter med champignoner og ost

TIR

12/3 Forloren and med sovs og kartofler

ONS 13/3 Helstegt urtekylling med stegte kartofler TOR 14/3 Bøf med glaserede grønsager MAN 18/3 Wokgryde med ris TIR Påskemiddag, pris 50 kr. Husk at købe billetter i Trivselshusets café senest torsdag d. 29. marts.

19/3 Brændende kærlighed

ONS 20/3 Flanksteak med flødekartofler TOR 21/3 Karbonader med stuvede gulerødder og ærter MAN 25/3 Tachos med oksekød og salat og nachos med cheddarost TIR

26/3 Gullasch med kartoffelmos

ONS 27/3 Påskemiddag med lammekølle og flødekartofler. Dessert: citronfromage. TOR 28/3 Lukket MAN 1/4 Lukket Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørrebrød og pommes frites til rimelige priser (mad ud af huset skal bestilles i forvejen).

TIR

2/4

Kylling i paprikasauce

ONS 3/4

Farserede porrer med kartofler

TOR 4/4

Gammeldags grydesteg med sovs og kartofler

MAN 8/4

Japansk ret (Sammenkogt ret med oksekød, champignon og løg) Hakkebøf med bløde løg og kartofler

1 middag

kr. 25,-

TIR

9/4

Ud af huset

kr. 30,-

ONS 10/4 Paneret skrubbe med kartofler og dildsovs

Ekstra kød

kr. 10,-

TOR 11/4

Emballage

kr. 10,-

MAN 15/4 Hønsekødssuppe og tarteletter

Levering

kr. 5,-

TIR

10 klip

kr. 230,-

ONS 17/4 Skinkesnitzel med kartoffelbåde

10 klip ud af huset

kr. 330,-

TOR 18/4 Lasagne med salat og hvidløgsflutes

Kæmpe pariserbøf med sennepsfløde

16/4 Persillerulle med kartoffelmos

MAN 22/4 Oksespyd med græske kartofler og tzatziki (inkl. emballage og udbringning)

TIR

23/4 Indbagt farsbrød med stegte kartofler

ONS 24/4 Gratineret fisk med tomat TOR 25/4 Boller i karry 21


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

INFO

KONTAKTOPLYSNINGER

VARMEMESTRE & SELSKABSLOKALER AARHUS-AFDELINGER

RY-AFDELINGER

Afdeling 1 & 2 – Præstehaven

Torsdage mellem kl. 17.00-18.30

Fælleshuset Bymosevej 194

Alle afdelinger i Ry

Varmemester Rino Jensen

eller på mail:

udlejes ved afdelingsbestyrelsen.

Varmemester Hans Døssing

Træffetid 8.30-9.00

bispehavensselskabslokaler

Udlejes ikke til private fester.

Træffetid 9.00-9.30

Samt torsdage 16.00-17.00

@hotmail.com. Afdeling 13 – Wilstergade

Rugaardsvej 5

Præstevangsvej 16

Afdeling 9 – Rønnehegnet

Varmemester Henrik Rørbæk

Tlf.: 87 44 76 43

Tlf.: 86 15 57 52

Varmemester Keld Laursen

Træffetid 8.30-9.00

had@ojba.dk

rj@praestehaven.dk

Træffetid 8.30-9.00

Samt torsdage 15.30-16.30

Udlejning af selskabslokaler:

Havkærvænget 100

Silkeborgvej 44

Afdelingen råder over både

Jette Hansen, Tlf. 30 66 59 03

Tlf.: 86 24 64 66

Tlf.: 86 19 98 91

gildesal og gæsteværelse.

Kontakt venligst på

kl@praestehaven.dk

hr@praestehaven.dk

Udlejning af Fælleshuset og

Afdeling 14 – Tuestensvej

Hanne Dittmar

Afdeling 3 – Ryhaven

gæsteværelser: Mød op på

Varmemester Søren Voigt

Isagervej 23 A st. 1, 8680 Ry

Varmemester Dennis Pedersen

bestyrelsesmødet 1. tirsdag i

Træffetid 8.30-9.00

Tlf.: 86 89 10 01

Træffetid 8.30-9.00

mdr. 18.30-19.00, eller kontakt

Afdeling 78 – Isagervej

hverdage mellem kl. 15-18.

For udlejning kontakt:

Ingelise på iph@webspeed.dk Ryhaven 65 Tlf.: 86 25 73 13

Afdeling 10 – Neptunvej

dp@praestehaven.dk

Varmemester Henrik Rørbæk

Udlejning af selskabslokaler:

hdsry@hotmail.com Stavnsvej 193 Tlf.: 86 21 68 23

Afdeling 85 – Moselunden

sv@praestehaven.dk

Afdelingen råder over både selskabslokale og gæsteværelse.

Træffetid 8.30-9.00

Afdeling 15 – Stavnsvej

Det udlejes til beboerne i afde-

Samt torsdage 15.30-16.30

Varmemester Søren Voigt

ling 85, derudover kan afdeling

Træffetid 8.30-9.00

76, 82 og 83 leje det til beboer-

Kontakt Dennis Pedersen i træffetiden. Udlejes kun til

Silkeborgvej 44

egne beboere.

Tlf.: 86 19 98 91

Stavnsvej 193

hr@praestehaven.dk

Tlf.: 86 21 68 23

For udlejning kontakt:

sv@praestehaven.dk

Mette Aaby

Afdeling 5 – Rosengården

aktiviteter, f.eks. afdelingsmøder.

Varmemester Henrik Rørbæk

Fælleslokalet udlejes ved

Træffetid 8.30-9.00

afdelingsbestyrelsen. Udlejes

Beboere fra afdelingen kan leje

maa@gefiber.dk Moselunden 7 D

Samt torsdage 15.30-16.30

kun til egne beboere.

fælleslokalet på Stavnsvej.

Tlf.: 51 70 13 36

Kontakt afdelingsbestyrelsen. Silkeborgvej 44

Afdeling 11 – Holbergsgade

Tlf.: 86 19 98 91

Varmemester Henrik Rørbæk

Afdeling 16–Rytoften-

Afdelingen råder over både

hr@praestehaven.dk

Træffetid 8.30-9.00

Ryhavevej

selskabslokale og gæsteværelse,

Samt torsdage 15.30-16.30

Varmemester Karlo Kortsen

som udlejes til beboere i alle

Træffetid 8.00-10.00

Ry-afdelingerne.

Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren

Silkeborgvej 44

Træffetid 8.00-10.00

Tlf.: 86 19 98 91

Samt torsdag 15-17

hr@praestehaven.dk

Hasle Centervej 209

Afdeling 12 – Bymosevej

Tlf.: 87 44 75 93

Varmemester Søren Voigt

driftkontoret@praestehaven.dk

Træffetid 8.30-9.00

Udlejning af selskabslokale og

Stavnsvej 193

gæsteværelser: Pia Jarland,

Tlf.: 86 15 27 39

Tlf: 42 70 59 50.

sv@praestehaven.dk

Afdeling 88 – Skæphøj

samt torsdage 15.00-17.00 For udlejning kontakt: Hasle Centervej 209

Katja Hillers

Tlf.: 87 44 75 93

Skæphøj 11, 8680 Ry

kk@praestehaven.dk

Tlf.: 40 47 45 80 mail@katjahillers.dk

Beboere fra afdelingen kan leje fælleslokalet på Ryhavevej, via mail: ryhavevej14@gmail.com

22


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

INFO

ADMINISTRATION AARHUS-AFDELINGER

RY-AFDELINGER

Hasle Centervej 215 · 8210 Aarhus V · Tlf. 86 15 66 88

Rugaardsvej 5 · 1. lok. 23 · 8680 Ry · Tlf. 86 15 66 88

Administrationens åbnings- og telefontider:

Administrationens åbnings- og telefontider:

Man:

Man:

Pers. henv.

9.30-11.00

Pers.henv.

10.00-12.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tirs:

Tirs:

Pers. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00

Pers. henv.

10.00-12.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Ons:

Ons:

Pers. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00

Pers. henv.

10.00-12.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tors:

Tors:

Pers. henv.

9.30-11.00 + 14.00-18.00

Pers. henv.

16.00-18.00

Tlf. henv. 9.30-18.00

Tlf. henv. 9.30-15.30

Fre:

Fre:

Pers. henv.

9.30-11.00

Tlf. henv. 9.30-11.00

Pers. henv.

10.00-12.00

Tlf. henv. 9.30-11.00

INSPEKTØRER

Træffetider: Hverdage 8.15–8.45 Samt torsdage 15.00–17.00 Flemming Juhl

Rasmus Christensen

Lars Bertelsen

Lars varetager syn i samtlige

Tlf. 87 44 75 92

Tlf. 87 44 75 99

Tfl. 87 44 75 97

afdelinger og er inspektør for

flj@ojba.dk

rac@ojba.dk

lab@ojba.dk

alle afdelinger i Ry.

Afd.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 og 16.

Afd.: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

ØVRIGE BESTYRELSEN

ANDRE NYTTIGE

Else Christensen (form.)

Karen Hansen

Vores Blad

Serviceafdelingen

Præstevangsvej 12 st. tv

Tilst Søndervej 8 B

86 19 72 15

86 15 12 15

Tlf.: 26 85 03 46

Tlf.: 23 35 20 29 Mejlgade 47, Baghuset 1. sal,

Hasle Centervej 215

Aase Jensen (næstform.)

Gitte Bülow Light

8000 Aarhus C

86 15 12 15,

Skanseparken 27 B, 8680 Ry

Hasle Centervej 133

mail: nadia@publico.dk

serviceafdeling@ojba.dk.

Tlf.: 86 89 34 02

Tlf.: 20 22 61 46

Leif Scherrebeck

Lene Hansen

Trivselshuset

Vagttelefon

Hasle Centervej 239, 1.tv.

Præstevangsvej 22, st. tv.

86 15 91 97

Uden for normal arbejdstid

Tlf.: 60 77 21 55

Tlf.: 21 62 84 93 Pia Mortensen

Aarhus: 87 44 75 95

Birte Sørensen

Jette H. Madsen

86 15 91 97

Ry: 87 44 76 46

Isagervej 21 B st. 3, 8680 Ry

Skanseparken 23 B, 8680 Ry

Hasle Centervej 159

Tlf.: 21 14 49 98

Tlf.: 60 20 42 83

Tommy Jørgensen

Klaus Dahlerup Djernes

Skansehøj 6, 8680 Ry

Ryhaven 19 Tlf.: 31 26 78 02

Anne Kristensen Isagervej 21 B 01 1, 8680 Ry

23


VORES BLAD — FEBRUAR 2013

VOXPOP

VOXPOP HAR DIN AFDELING SÆRLIGE TRADITIONER? Rasmus Kjær

Tilbagevendende julefrokoster, udflugter til kulturelle seværdigheder, bankoaftener eller sommerfester. I hver af Østjysk Boligs 33 forskellige afdelinger er der – i større eller mindre grad – skabt særlige traditioner. Vores Blad har talt med tre beboere om traditionerne i deres boligforening.

Hedvig Christensen, har boet i Rosengården, (afd. 5) i fem år HVILKE TRADITIONER ER DER I DIN BOLIGFORENING?

– I Rosengården er der tradition for, at vi beboere laver mange ting sammen. Der bliver eksempelvis holdt faste bankoaftener, fællesspisning og særlige grillaftener om sommeren. Det er jo ikke sådan, at man skal være med, hvis man ikke har lyst, men alle har muligheden for at deltage. HVAD BETYDER TRADITIONER FOR DIG?

– Traditioner er vigtige for mig. Det er vigtigt med gode fællesskaber, og det er traditioner med til at sikre.

Tanya Løvschall, har boet i Præstehaven, (afd. 1) i syv år

Kasper Christensen, har boet på Ryhavevej, (afd. 16) i et år

HVILKE TRADITIONER ER DER I DIN BOLIGFORENING?

HVILKE TRADITIONER ER DER I DIN BOLIGFORENING?

– I Præstehaven stabler vi hvert år en række forskellige arrangementer på benene. Eksempelvis er der tradition for særligt tilrettelagte seniorudflugter. Jeg sidder selv i afdelingsbestyrelsen og er derfor med til at planlægge nye arrangementer. Desværre oplever vi ofte, at det kan være svært at skabe stor tilslutning – særligt blandt de yngre beboere.

– Jeg ved, at der bliver arrangeret grillaftener, som skulle være rigtig hyggelige og en god tradition. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at deltage endnu, men det regner jeg med at gøre til sommer.

HVAD BETYDER TRADITIONER FOR DIG?

– Gode traditioner betyder meget for mig. De skaber sammenhold og giver mulighed for at være sammen med mennesker, man holder af.

HVAD BETYDER TRADITIONER FOR DIG?

– Jeg forbinder særligt traditioner med min familie og de hyggelige ting, vi laver sammen i forbindelse med særlige højtider.

Vores Blad februar 2013  

Traditioner består, mens andre forgår. I denne udgave af beboerbladet har vi sat luppen på nogle af de mange traditioner, der eksisterer run...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you