__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr 2 MJÖLBY • ÖDESHÖG • BOXHOLM • MOTALA • VADSTENA

Business

Årgång 2021

Linda Staaf satsar fortsatt på hållbar turism på Omberg: ”Privata bokningar har ökat” Sidan 8

36 procent av företagen i Östergötland har minst en kvinna i sin styrelse

Ida Dahl lever ut proffsdrömmen tack vare lokala sponsorer

Maria Wallin kompletterade sin fysiska butik med webshop

Med fokus på kvinnan.

8 MARS Internationella kvinnodagen

1


Business

Banken satsar på solenergi VADSTENA. Vadstena Sparbank genomför en storsatsning med hållbarhet i fokus. På bankfastigheten monteras ett av de större soltaken i Vadstenas innerstad. Solenergin kommer att täcka merparten av bankens energibehov, uppger man i ett pressmeddelande. – Hållbarhetsfrågorna är viktiga för vår bank, som jobbar med FN:s globala hållbarhetsmål. Nu tar vi ett stort kliv mot vårt mål att bli en koldioxidneutral bank, säger Henrik Hendeby, styrelseordförande i Vadstena Sparbank, i pressmeddelandet. Totalt 172 solpaneler med en yta på 310 kvadratmeter monteras på tre takytor som är vända in mot bankfastighetens innergård. För att även värna om den estetiska miljön placeras panelerna så att de inte är synliga från omgivande gator. Vadstena Sparbanks energiinvestering på cirka en miljon kronor sker utan statligt bidrag. Elproduktionen med solenergi från panelerna beräknas till

Henrik Hendeby, styrelseordförande i Vadstena Sparbank. Foto: Stefan Holgersson

tens energibehov kommer att försörjas med egenproducerad elenergi. Dessutom kommer vi att kunna ladda bankens bilar, som är antingen hybrider eller rena elbilar, med vår egen

cirka 54 000 kWh per år, vilket minskar koldioxidbelastningen med cirka 22 ton årligen. – Satsningen vi gör innebär att större delen av bankfastighe-

solenergi. Det är angeläget att vi gör vad vi kan för att bidra till klimatomställningen, kommenterar Henrik Hendeby. Text Carolina Fransson

INNEHÅLL – NR 2 2021 2

Banken satsar på solenergi

4

Knappt en fjärdedel av alla föratagare är kvinnor

5

Regionen har det tredje bästa logistikläget i landet

6

Maria Wallin kompletterade sin fysiska butik med webshop

8

Linda fortsätter med tydliga affärsidén – turism ska vara hållbar

10

Maria sadlade om och arbetar med sin stora hobby

14

Ida Dahl lever ut proffsdrömmen tack vare lokala sponsorer

15

Tog vågat ekonomiskt beslut - nu har Johan prisats för sitt jobb

NÄSTA NUMMER AV Här är tidningen som vill synliggöra lokala entreprenörer och stärka den positiva näringslivsutvecklingen i regionen. Lokalt samarbete för starkare företag

Business KOMMER V 16 2021. BOKNINGS- & MANUSSTOPP FREDAG 9 ARPIL 2021

Ansvarig utgivare: Åsa Brage Säljare: Ann Nyman Lindén, Britt-Marie Oskarsson och Stina Löfberg Text och foton: Carolina Fransson och Anton Rimstedt Produktion och grafisk formgivning: Åsa Göransson och Sofia Johansson Nr 2, vecka 10 2021 Kontakt: 0142-48 27 00 • annons@ostgotatidningen.se • redaktion@ostgotatidningen.se • Kungsvägen, Mjölby • www.östgötatidningen.se Tryck: Mjölby Tryckeri 2


Business

Har ditt företag drabbats ekonomiskt av pandemin? Sök stöd! Samlad information om olika statliga företagsstöd finns på:

Både stat och kommun har infört flera stöd för företag som drabbats av pandemin. De statliga stöden är bland annat

www.regeringen.se

Korttidsstöd för permittering

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare som tappat omsättning

Omställningsstöd för alla företag som tappat omsättning

Samlad information om kommunalt stöd för företagare i Mjölby kommun finns på

Nedstängningsstöd för företag som fått stänga på grund av pandemilagen

www.mjolby.se/corona

www.verksamt.se www.eastsweden.se

Vi finns här för dig Kommunens näringslivskontor arbetar intensivt med att hjälpa näringslivet hantera coronasituationen. Vi har tät kontakt med region och länsstyrelse och förmedlar företagarnas synpunkter och önskemål om stöd till dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss:

Näringslivschef Torbjörn Sjögren 0142 - 850 11 torbjorn.sjogren@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Michael Agu 0142 - 851 14 michael.agu@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson 0142 - 851 12 jonny.bertholdsson@mjolby.se

Följ gärna ”Näringslivskontoret Mjölby kommun” på Facebook för aktuell information. 3


Business

Knappt en fjärdedel av alla företagare är kvinnor ÖSTERGÖTLAND. Sverige och Östergötland har många företagande kvinnor, men de kan bli fler. Bolag har också mycket att vinna på om fler kvinnor tar plats i styrelser. Det menar Åsa Ekman på Almi Företagspartner.

Satsningen hette Qbusiness och innehöll föreläsningar, aktiviteter och workshops för kvinnliga företagare. – Under aktiviteterna fick deltagarna bland annat svara på olika frågor som handlade om ägarformer, ojämställda styrelser med mera. Detta för att vi behöver lära oss mer om sanningarna bakom siffrorna för att vi ska kunna stötta med rätt saker, säger Åsa.

2019 var andelen kvinnliga företagare i landet cirka 23 procent. Det visade en rapport som Almi Företagspartner beställt från UC 2019.

– Deltagarna gav många olika svar. Några av svaren handlade om svårigheter att få i hop familjepusslet, att de möttes av fördomar, att det behövs fler förebilder och att de skulle vara mindre riskbenägna. Men just att kvinnor skulle vara mindre riskbenägna är en fördom som inte stämmer, men som lever kvar. Det finns ny forskning som visar att det faktiskt inte är så. Kvinnor är inte mindre riskbenägna eller driver mindre framgångsrika företag, detta är bara myter som inte stämmer idag, fortsätter Åsa.

– På den nivån har det legat i många år, säger Åsa Ekman på Almi. Andelen bolag i Östergötland som har en kvinnlig VD var förra året elva procent och samma siffra i riket låg på 13 procent. Almi arbetar för att uppmuntra kvinnligt företagande och att de kvinnor som driver företag ska våga lite mer. – Vi vill gärna bidra till att de vågar tänka lite större. En stor andel av de 23 procent kvinnliga företagare i rapporten från 2019 drev enskild firma, nästan 70 procent. Här kan vi dock se från 2020 att andelen som väljer aktiebolag som bolagsform ökar. Vi kan också se att en stor del av företagen som drivs av kvinnor har en omsättning på under 700 000 kronor. Det finns bolag som ägs och drivs av kvinnor och som omsätter över tre miljoner, men de är få. Endast cirka åtta procent av de bolag som drivs av en kvinna omsätter mer än tre miljoner, säger Åsa Ekman.

”Fler kvinnor i styrelsen innebär ofta ett bättre resultat för bolaget.” – Men det står definitivt inte still. Det går sakta men säkert framåt och vi kan alla bidra till att göra skillnad. Det handlar bland annat om att utmana strukturer, mönster och normer genom att upp-

Andelen bolag i Östergötland som har en kvinnlig VD var förra året elva procent. Foto: Pixabay

I år fortsätter Qbusiness och tanken är att fortsätta lyfta kvinnliga förebilder och inspirera andra till att våga mer. Precis som under större delen av 2020 blir nätverksträffar och kunskapsseminarier under våren digitala. – Men vi ser verkligen fram emot att få träffas fysiskt snart igen, avslutar Åsa Ekman på Almi Företagspartner Östergötland.

muntra varandra och ifrågasätta gamla sanningar, betonar hon. Almi har nyligen gjort en styrelsekartläggning och i den kan man läsa att 36 procent av företagen i Östergötland har minst en kvinna i sin styrelse. Det är samma siffra som 2019 och 2018. Om man ser på hela riket så är siffran 39 procent. Tio procent av styrelserna i Östergötland har en kvinna som ordförande och av det totala antalet styrelseplatser i länet är 17 procent besatta av en kvinna. Åsa Ekman menar att det kan bli bättre och att bolag har mycket att vinna på att få in fler kvinnor i styrelserna.

– Fler kvinnor i styrelsen innebär ofta ett bättre resultat för bolaget. Det finns undersökningar som visar att om man har en jämställd styrelse där mellan 33 och 50 procent är kvinnor så är vinstmarginalen tio gånger högre i företaget, säger hon.

4

Under 2020 gjorde Almi Företagspartner Östergötland en satsning för att stärka kvinnors företagande. Flera organisationer brinner för frågan vilket gjorde att flera träffar skapades i samverkan med Östsvenska handelskammaren, 100-listan, Företagarna, Styrelseakademien Östsverige och Nyföretagarcentrum.

Text Carolina Fransson

8 MARS Internationella kvinnodagen


Business

Östgötaregionen har det tredje bästa logistikläget i landet

Exponera ert budskap som Roll-ups · Vepor · Banderoller Trottoarpratare mm.

under 2021. Regionen har 126 000 kvadratmeter tillkommande ytor under 2021.

ER SEDAN AK KS

VE

IR RH UNDRA ÅR

0142-185 55 info@mjolbytryckeri.se www.mjolbytryckeri.se

Sedan 2005 har Sveriges bästa logistiklägen listats. Foto: Pixabay

Goda råd är inte dyra! Kommunala energi- och klimatrådgivningen är till för alla i kommunen.

MISSA INTE VÅR DIGITALA FÖRELÄSNINGSSERIE FLERBOSTADSHUS - FÖRETAG

18 mars 11-12:15 Energieffektivisering, värme, ventilation

Här får du kostnadsfri och opartisk information om hur du kan spara energi i din bostad eller verksamhet.

23 mars 11-12:15 Solel 25 mars 11-12:15 Elbilar och laddstolpar

Varmt välkomna att kontakta energioch klimatrådgivningen.

ANMÄLAN

www.mjolby.se/energiradgivare

För mer information besök oss på Kommuns hemsida.

FRÅGOR

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se Energioch klimatrådgivning

Energi och klimatrådgivare i Mjölby,

Ödeshög, Vadstena, Boxholm och Ydre Energi- och klimatrådgivare

Ann-Christin Nilsson-Cedermo 070-60 90 700

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Vi finns i hela Östergötland. Verksamheten finansieras av Statens Energimyndighet.

5

M

Ö

PL

JU

SET

TRY C

ÖSTERGÖTLAND. Tidningen Intelligent Logistik har sedan 2005 varje år listat Sveriges bästa logistiklägen. Från början var det 15 logistiklägen som listades och på senare år har listan utökats till de 25 bästa logistiklägena. I år, liksom förra året, är det Göteborgsregionen som hamnar i topp. Därefter följer Helsingborgsregionen följt av Östgötaregionen som hamnar på delad tredje plats tillsammans med Örebroregionen. Rankningen är tänkt som en vägledning till den som vill etablera ett centrallager i Sverige. De kriterierna som styr placeringen är yta, flöden/geografi, infrastruktur, kompetens, klimat och mark. Regionerna får poäng i kategorierna och Östgötaregionen plockar många poäng främst för sitt stora tillväxtläge ytmässigt

Storformat

A


Business

Sedan Maria Wallin tog över Mantorps Travshop efter den tidigare ägaren som drivit butiken i cirka 20 år har hon strukturerat upp butiken, vidareutvecklat sortimentet och startat en kompletterande webshop.

8 MARS Internationella kvinnodagen

”Vi kommer att växa”

Maria Wallin, vd på Mantorps Travshop, om framtiden MANTORP. 2019 tog Maria Wallin över Mantorps Travshop efter den tidigare ägaren som drivit butiken i cirka 20 år. Sedan dess har hon strukturerat upp butiken, vidareutvecklat sortimentet och startat en kompletterande webshop. Och hon har fler planer på gång. – Vi kommer att växa. Jag är ingen förvaltare, säger hon. Maria har en bakgrund inom industrin, bland annat som platschef inom Husqvarna och Sandvik. Hon har varit med och byggt upp en fabrik åt Husqvarna i Polen, varit global process owner för produktutvecklingsprocesser för Husqvarna och projektledare för ett stort flyttprojekt åt Sandvik i Barcelona. Drömmen om att göra något eget har alltid funnits där och genom åren har den vuxit sig starkare. Först tänkte hon att hon skulle ta över ett industriföretag. Hon gjorde en analys över vad som var viktigt för henne och vad hon inte kunde tumma på. När hon började se sig om var Mantorps Travshop ett av företagen som dök upp. – Det var lite av en slump som jag lade in det här företaget i min analys, men jag kunde pricka av

kvällar har hon vanligtvis mycket kunder bestående av kuskar, skötare, hästägare och publik. Nu har det bara varit kuskar och en skötare per häst på tävlingarna och det har gjort att försäljningsvolymen i butiken under pandemin minskat. Uteblivna tävlingar inom ridsporten har också minskat efterfrågan på tävlingsutrustning. Men det hårda arbetet med att starta upp webbshopen och att driva den hjälpte till att hålla omsättningen uppe när försäljningsvolymen i butiken gick ner under 2020.

alla mina krav när det gällde det. Jag har haft häst i många år och alltid handlat här. Jag har alltid sett det här som en butik med väldigt mycket kapacitet och utvecklingsmöjligheter, så jag gick hit och frågade han som hade butiken om han inte skulle sälja den. Han var 67 år då och svarade att det tänkte han. Och då köpte jag. Maria berättar att hon och hennes personal förändrat mycket i butiken sedan hon tog över den. De har rensat, sålt ut äldre lagervaror, gjort om i ridsportsortimentet, satt upp nya väggar och byggt om. En av de största förändringarna som skett är att Maria startat upp en webbshop. Tanken var att den skulle vara i gång i augusti 2020, men när coronapandemin kom snabbade hon på processen och startade den redan den 28 mars samma år.

– Tack vare hemsidan behöll vi omsättningen, och ökade den dessutom, under 2020. Vi lämnade 2020 med ett bra resultat.

– Vi jobbade dygnet runt i mars förra året- och då menar jag dygnet runt. Det var jag och en grafisk designer som gjorde i ordning hemsidan och såg till att få in allt där så vi kunde släppa den.

– Men det riktigt vinnande konceptet, tror jag, är att vi är så breda i utbudet. Vi har allt ifrån hovslageri till dressyr, hopp och fälttävlan. Vi har det kompletta plus att vi är en av få kompletta butiker med täcken. Vi har också fått väldigt bra feedback om att vi har snabb service och levererar samma dag som vi får ordern.

Maria har, som många andra, märkt av pandemin. Under trav-

Vad har du för drömmar framöver? 6

– Vi kommer att växa. Jag är ingen förvaltare - över huvudtaget. Framförallt ska vår webbshop bli mycket större och då kommer vi ganska snart att behöva en rejäl lagerbyggnad där vi kan ha lager och även packa utgående ordrar. Sen ska vi profilera oss mer på att vi har det här kompletta som vi har. Att vi har ett komplett sortiment av hästskor till exempel. När pandemin är över vill hon också starta upp regelbundna clinics med föreläsningar, fika och diskussion. Många hovslagare stannar ofta till här och Maria vill göra butiken till en ännu större samlingsplats särskilt för personer med det yrket. – När två hovslagare kommer in hit hör jag hur de börjar diskutera. Det finns ett behov av det. De träffar ju nästan aldrig varandra annars. Det är ett ganska ensamt yrke. – Ett annat koncept som jag hoppas ska växa är att vi går in som totalleverentör till en stor travtränare.

Text och foto Carolina Fransson


Lätt

Business

Vi är experter på

Ventilationslösningar

att byta däck!

• VENTILATIONSMONTAGE • VENTILATIONSSERVICE • OVK-BESIKTNING • BOSTADSVENTILATION • LUFTVÄRMEPUMPAR Däckteam Skänninge Däckcentralen i Skänninge AB

Måndagar-Fredagar 07.00-16.30 Torsdagar extraöppet till kl 19.00 0142-40524 • Verkstadsvägen 6

Kontakta oss på 0141-549 49 LUXORGATAN 4C, MOTALA • VENTTEK.SE

vet vilka däck du behöver

Din leverantör av formgjutna hörselskydd i Östergötland

Streamingstudio I Hemerycksalen på Louis De Geer finns Strömmen Studio – en streamingstudio för digitala upplevelser. Här finns all teknik ni kan tänkas behöva för livesändning av föreläsningar, kurser eller möten. Här kan ni också kombinera era fysiska möten med digital närvaro eller arrangera andra digitala event.

Vi kommer ut till er arbetsplats för utprovning! Kontakta: jorgen@hearnordic.com Tel 070-33 11 430 hearnordic.com 7


Business

Linda fortsätter med tydliga affärsidén – turism ska vara hållbar OMBERG. Det har nu hunnit bli en hel del år som Linda Staaf genom sitt Woods & Water har guidat fotgängare, kajakpaddlare och MTB-cyklister i naturmiljöerna kring Omberg och Vadstena. Utbildning, opinonsbildning och ställningstaganden varvas med guidningar, och Linda Staaf planerar inte att varva ner. Det är inom hållbar turism och outdoorföretagande som Linda Staaf har profilerat sig på senare år med mer eller mindre uppmärksammade ställningstaganden kring riktad marknadsföring för att undvika hitflugna kunder och besökare. Det är också på ämnet hållbar turism som Linda sedan 2016 utbildar, på både uppdrag och i egen regi. Men när vi träffar Linda Staaf på Stocklycke på Omberg denna varma februariförmiddag och inleder vår lilla vandring på de närliggande naturstigarna så framkommer det ganska direkt att innehållet i hennes guidningar inte bara handlar om hållbar turism eller själva naturen. - I det jag berättar under guidningarna så är det också mycket fokus på det historiska. På vad som har hänt på den mark vi vandrar på, eller det vatten vi paddlar i, genom århundradena. Det finns så mycket att berätta. Sedan får naturmiljön tala för sig själv under mina guidningar, för den är rätt fantastisk här, säger Linda Staaf. Ja, det är bara att hålla med. Linda leder oss in på stigar som kanske inte är helt främmande för den lite mer vana Ombergsvandraren, men det är definitivt på avvägar från de leder där ”alla” turister går under sommarmånaderna. Och vyerna ut mot Vättern är lika svindlande som de är hisnande.

Linda Staaf i den miljö hon trivs bäst i, intill Ombergs sluttningar.

bar turism och hållbart friluftsliv, så jag försöker alltid slå ett slag för att man ska utforska sina närliggande naturmiljöer och att man inte alltid behöver dela med sig av sina lite mer avlägsna smultronställen. Det är delvis det hållbart friluftsliv handlar om, att alla inte behöver vara på exakt samma ställen, fortsätter Linda Staaf. Woods & Water erbjuder kajakturer, vandringar och MTB-guidningar på och kring Omberg och i Vadstena med omnejd. Linda har länge drivit företaget själv, med

hjälp av samarbeten med lokala aktörer och frilansade och timanställda guider. Men till sommaren är det tänkt att hon ska anställa. – Ja, planen är att jag ska anställa en person till att börja med. Tanken är att jag successivt ska kunna ta några steg tillbaka och ta färre guidningar och turer själv. Pandemin har inneburit att i stort sett alla företagsbokningar har försvunnit, men privata bokningar har istället ökat, vilket har gjort att företaget klarat sig förhållandevis bra under pandemin.

– Jag går liksom inte omkring och berättar om det och det trädet eller om vilka arter som finns här. Det är inte riktigt mitt expertområde, utan på vandringarna fokuserar jag på de historiska platser som Omberg och Vadstena med omnejd erbjuder. – Sedan utbildar jag ju inom håll-

8 MARS Internationella kvinnodagen

Här vill man inte få ett snedsteg... Foto: Anton Rimstedt. 8

Men Linda Staaf har ju, som i både lokal media och i riksmedia har uppmärksammats tidigare, genom åren också själv avstått från potentiella intäkter. Redan 2018 fattade Linda beslutet att sluta marknadsföra sig mot kunder och agenter ”på flygavstånd”, något som först uppmärksammades av Sveriges Radio sommaren 2019 och då skapade stora rubriker. Hennes val väckte på sina håll aggressioner och missnöje. – Konstigt nog var det många som hade väldigt starka åsikter om det, alltså folk som inte verkade berörda, de blev bara provocerade. Jag fick bland annat höra att jag bidrar till att ge folk dåligt samvete. Men vad jag har gjort är att jag valt att begränsa min marknad. Om det kommer någon från Kina eller USA och vill ta del av min verksamhet så kommer jag inte att stoppa dem. Alla är välkomna, men det är min marknadsföring som jag har begränsat, säger Linda Staaf.

Text och foto Anton Rimstedt


Business

Helt nya Kia Sorento Plug-In Hybrid Lanseras nu

Vi lever nu Valen vi gör idag, påverkar oss alla imorgon. Därför lanseras helt nya Kia Sorento Plug-In Hybrid, en fyrhjulsdriven SUV med plats för sju personer, som gör det möjligt för fler att vara en del av omställningen till elektrifierat. Pris från 569 900 kr. Förmånsvärde från 2 349 kr/mån.*

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/4 -2021 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sorento Plug-In Hybrid 1,6 l/100 km, CO₂ -utsläpp 38 g/km, enligt WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

9


Business

Maria arbetar med sin stora hobby MJÖLBY. Maria Olofsson hade ett jobb inom socialtjänsten och bodde i ett hus Aneby tillsammans med sin man och två barn. När coronapandemin kom började hon fundera över vad som var viktigt i livet och vad hon hade för drömmar som hon ville förverkliga. Flyttlasset gick närmare hennes och hennes mans släkt och vänner i Östergötland och hon började jobba på socialtjänsen i Mjölby. Nu har hon sagt upp sig från sin fasta anställning och öppnat en egen second hand-butik i Mjölby. Marias tar emot i hennes butik vid Stora torget i Mjölby. När hon tog över lokalen hade den stått tom ett bra tag och hon har sedan dess gjort ett omfattande renoveringsarbete med den på kvällar och helger. – Många tycker att jag är lite knäpp som öppnar en ny butik under coronapandemin, men jag tänker att är det någonting som det här året har lärt oss så är det väl att man inte ska ta saker för givet utan köra på om det går? Det är också många som har sagt att är det någon som kommer att lyckas så är det du som har öga för färg och form, säger hon.

”Många tycker att jag är lite knäpp som öppnar en ny butik under coronapandemin.”

Maria Olofsson tycker om att ta vara på det gamla och göra något nytt av det.

rensa bland det vi hade. Var det något vi inte behövde, men som vi kunde använda på ett annat sätt? När jag började tänka så började jag också tänka på vad jag kunde ta vara på och göra om. Det första jag gjorde om var en tv-bänk. Den har jag faktiskt kvar - och den är inne på sitt fjärde utseende nu, berättar hon.

riktigt gammal möbel med signering. I bland har jag hittat gamla kvitton i möblerna och i en möbel har jag hittat fotografier. Det är lite charmigt att man kan hitta gamla skatter i möblerna och se att möbeln haft ett annat liv. Och att den möbeln som jag nu sitter och gör om kommer att hålla i ytterligare 50-60 år sen, säger hon.

så roligt ut. Det går att ”rädda” de flesta möblerna, menar hon.

Mycket av möblerna och sakerna hon säljer är sådant som hon tror blir lite bortglömt.

Hon hittar sakerna hon gör om på lite olika ställen, som loppisar och via annonser på sociala medier. Hon vill mest ha sånt som kanske är lite trasigt och inte ser

”Det är lite kul när man hittar en riktigt gammal möbel med signering.”

– Det är lite kul när man hittar en – Det är klart läskigt att gå från anställd till egen företagare på heltid. Men jag tänker också att; varför skulle det inte funka? Man måste tänka positivt och jag har sålt lite innan som jag gjort om. Det finns ett intresse märker jag, säger hon.

– I bland går det bra att spackla och slipa och laga på så sätt - i bland inte. Då kan man till exempel leka med texturer som täcker det som inte går att få bort, säger hon.

Maria har även en webbplats med webshop och finns på sociala medier. – Jag känner att det är viktigt att ha en webshop som komplement om det är så att man inte vill komma in i butiken nu i de här tiderna. Det finns mycket färdiga sidor där man i princip bara kan lägga in text och bild på produkter, säger hon.

I butiken säljer hon möbler och saker som hon gjort om. Hon säljer också nya saker i hållbara material. Intresset för att ta vara på möbler och inredning och ge dem nytt liv väcktes hos henne i samband med att hon flyttade till huset i Aneby för några år sedan. – Vi fick så mycket ytor att fylla. Det kändes inte försvarbart att bara köpa nytt, så jag började

8 MARS Internationella kvinnodagen

I möblerna kan Maria hitta ”skatter”, exempelvis gamla fotografier, som berättar något om möbelns tidigare liv. 10

Text och foto Carolina Fransson


Business

Elsa Zewebrand och Ebba Gustavsson går på Carlsund utbildningscenter i Motala.

8 MARS Internationella kvinnodagen

Elsa och Ebba är två av många unga UF-företagare MOTALA. Varje år driver cirka 30 procent av landets gymnasieelever UF-företag. Elsa Zewebrand från Vadstena och Ebba Gustavsson från Motala är två av dem. Det var i höstas som tjejerna, som läser vård- och omsorgsprogrammet på Carlsunds utbildningscenter i Motala, startade sitt UF-företag Care by UF. Egentligen hade de tänkt rikta in sig på Hjärt- lungräddning, HLR, i mindre grupper, men när coronapandemin förvärrades fick de tänka om. De valde i stället att sälja saker till förmån för Lilla hjärtats vänförening. – Jag bor i Vadstena och kände Melindas dotter. Det hade skrivits mycket om Lilla hjärtat och vi ville göra något för vi brinner för barns rättigheter. Vi säljer tygkassar, pins, isskrapor och skrivblock till förmån för Lilla hjärtats vänförening, säger Elsa. – Det finns halsband och örhängen redan och vi tänkte att vi kunde utveckla det och göra lite annat också, tillägger Ebba.

De har testat sig fram lite när det gäller vad de ska sälja. På frågan om hur UF-året varit hittills säger de: – Jättekul! Men lite utmaningar har de stött på längs vägen.

– Ingen vill ge sig, skrattar Elsa.

någon/några kategorier.

– Det kan bli lite turbulent i bland då vi inte alltid har samma åsikt. Men det brukar lösa sig till slut, säger Ebba.

Tjejerna har tänkt att fortsätta med UF-företaget så länge de kan.

Det mesta när det gäller Ung Företagsamhet i år är digitalt.

– Vi hittade inte riktigt samarbetspartners i början. Men sen när vi väl hade börjat kom de till oss i stället, säger Elsa.

– Man får lägga ut videos på youtube och locka kunder via instagram och facebook. Vi lägger ut det mesta på stories och när vi utvecklar våra produkter gör vi vanliga inlägg. Vi ska jobba på att vara lite mer online, säger Ebba.

Ung Företagsamhet under pandemin har inneburit distansundervisning, digitala presentationer och digital marknadsföring. Elsa och Ebba har träffats två gånger i veckan hemma hos varandra under UF-året för att arbeta med företaget.

– Så länge båda finns i närheten och ingen flyttar långt härifrån kommer vi nog att fortsätta med det här, säger Ebba.

Text och foto Carolina Fransson

– Innan jul delade Melinda på sin instagram att vi fanns och att folk kunde köpa av oss. Då bara ramlade det in kunder, fortsätter hon.

– I början var vi här i skolan och vi kom i gång med ganska mycket då. Sen fortsatte vi att jobba med det på distans, säger Ebba.

Året har också inneburit en hel del tävlingar. De har försökt vara med i så många som möjligt. Just nu tävlar Care by UF i kategorierna Årets UF-företag, Årets säljare, Årets socialt hållbara företag och Årets vara. Den 10-11 mars får de reda på om de går vidare i

– När vi väl visste vad vi ville göra så gick det rätt fort, säger Elsa. De har båda väldigt starka viljor. 11

De säljer produkter till förmån för Lilla hjärtats vänförening.


Business DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN RESULTAT FINANS

Aktivt arbete med fakturor skapar viktig tillväxt ”Vårt upplägg är lite som en buffé”

”Jag har aldrig några kundförluster” kan låta fint, men ju längre tiden går desto större är risken att det faktiskt inträffar. Resultat Finans hjälper sina kunder att få rätt betalt i rätt tid för att på så sätt förbättra både kundrelationen och ekonomin. Det finns en stor nytta med att hålla koll på betalningar, eftersom det är väldigt dyrt att jobba tillbaka en kundförlust. Resultat Finans arbetar därför med inkassotjänst och fakturaservicetjänst, med möjlighet att sälja fakturor och få pengar samma dag. Den unika tjänsten Prokasso har en aktiv metodik med fokus på en dialog för att steg för steg få betalt. – Vårt upplägg är lite som en buffé där kunden nyttjar de tjänster som behövs i stunden, vilket gör det kostnadseffektivt för kunden. Vi är väldigt aktiva i vårt arbete och jobbar varje dag med fakturahantering. Vi hittar lösningar innan advokater behöver komma in för att tvista om vem som har rätt juridiskt. Vill du få rätt ska du gå till en advokat. Vill du få betalt ska du gå till oss, förklarar Martin Haase som är VD för Resultat Finans.

Bättre likviditet på ett enkelt sätt

Resultat Finans hjälper många små och medelstora företag med att få bättre likviditet och att få betalt för fakturor i tid. I tjänsten ingår metodik, erfarenhet, legal kompetens och kundtjänst utifrån olika prismodeller. Det vanligaste är att betala en fast summa per faktura. – Statistiskt sett finns en sanning, nämligen att det aldrig är vad vi tar betalt av kunden som är det dyra. Det dyra för våra kunder är i stället de fakturor som de aldrig får betalt för. Några tior per faktura är en väldigt låg kostnad i jämförelse med den reella kostnad som uppstår när en kundfaktura inte betalas, säger Martin.

Resultat Finans fr v: Patrik Ljungberg (Controller), Jessica Brewald Kulle (Kundrådgivare), Martin Haase (VD), Therese Karlsson (Paralegal & Handläggare), Morgan Persson (Säljare), är några av de medarbetare du som kund är i kontakt med på Resultat Finans.

likviditet, vilket har ökat behovet av tjänster från Resultat Finans. – Vi har sett en tillströmning av företag som behöver vår hjälp. Betalningstiden har ökat generellt och i takt med det har våra tjänster blivit viktigare för våra kunder. Vi tillför bättre likviditet och mer allvar. Det handlar lite om att våga uppfostra sina kunder. Våra kunder behöver få betalt för att kunna fortsätta jobba, förklarar Martin Haase.

– Ibland kan det uppstå tillfälliga problem och då framkommer det i vår dialog med den som ska betala. Då hittar vi ett gemensamt upplägg kring amortering, med lösningsfokus i stället för hot om inkasso. Det är där vårt proaktiva arbete gör allra störst nytta, eftersom det stärker både kundrelationen och ekonomin för våra kunder.

Företaget har i dag svenska kunder från Kiruna till Trelleborg, både ovan och under jord. – Vi vill utöka med fler kunder i hela landet och Östergötland är en intressant, expansiv region. Vi jobbar digitalt och nära våra kunder, för att förstå dem. Det gör att vi kan komma med goda råd som gör deras vardag enklare när det gäller att göra affärer och att få betalt för dem.

”Att agera snabbt, professionellt och på rätt sätt är avgörande för god likviditet och en stark kundrelation. Med rätt kompetens vid varje unikt tillfälle hjälper Resultat Finans till att skapa ett förtroende som stärker ert samarbete.”

Viktigare tjänster under pandemin

Pandemin har påverkat många företagares 12


Business

Patrik Martin Morgan Therese

Jessica

Vill du få betalt för ALLA dina fakturor? Eller behöver du pengar IDAG? Vi bjuder på en timma gratis rådgivning. Ring eller boka rådgivningstid hos Jessica på 042-300 97 89

Inkasso – Factoring – Fakturaservice

eller jessica.b.kulle@resultatfinans.se

info@resultatfinans.se | www.resultatfinans.se 13


Business

Ida Dahl har haft ordentlig medvind i Ski Classics i år, men utan den där riktiga fullträfIda Dahl knep en pallplats, en tredjeplats, i det fen. Den hoppas hon kommer i Vasaloppet. Foto: Jakub Nedbal/Tomas Hejzlar. prestigefyllda Marcialonga och formen är god inför Vasaloppet. Foto: Jakub Nedbal/Tomas Hejzlar.

Idas lyckade satsning: ”Häftigt att leva som ett proffs” MANTORP. Ida Dahl går som tåget i långloppscupen och satsar på seger i Vasaloppet. Mantorpstjejen har tack vare lokala sponsorer och satsningar från sitt team kunnat leva proffsdrömmen. Samtidigt som hon pluggar till civilingenjör. Ida Dahl är van att ha många bollar i luften. Skola, träning, tävlingar och jobb har alla varit stora delar av hennes liv under flera år, men numera ”slipper” hon det sistnämnda. Eller rättare sagt så är skidåkningen nu också hennes jobb. Och det är långt ifrån givet inom individuella idrotter, även om man tävlar på elitnivå. Ida Dahl tillhör Team Ramudden, ett av de större ”teamen” i Ski Classics. Avtalen, sponsor- och prispengarna är numera så pass bra att Ida kan leva på sin sport. – Alla åkare har personliga kontrakt med teamet med olika typer av ersättningar. Många har en fast ersättning plus en prestationsbunden ersättning. Och när vi är iväg på tävling är det Ramudden som står för alla kostnader. Det är hur bra som helst och ger en möj-

lighet att satsa på ett helt annat sätt, säger Ida Dahl och tillägger:

”Sedan har man lite personliga egna sponsorer som hjälper till. Och där har jag några lokala hemifrån. Som Noss AB i Ödeshög och Axel Lås & Larm och Cenova i Mjölby.”

– Jag har kunnat leva som ett proffs. Det har varit väldigt häftigt och roligt. Men hon har också stöttning från hemtrakterna att tacka för möjligheten att kunna satsa fullt ut på långloppsåkningen.

– Eftersom utbildningen är fem år på helfart så skulle det ta så himla lång tid om man läste på halvfart. Jag får se om jag börjar dra ner på takten till nästa år, men hittills har det funkat bra. Jag tänker att jag vill tajma det där så att jag är klar när jag är färdig med skidåkningen, men det vet man ju aldrig hur det blir med det.

– Sedan har man lite personliga egna sponsorer som hjälper till. Och där har jag några lokala hemifrån. Som Noss AB i Ödeshög och Axel Lås & Larm och Cenova i Mjölby. Att de är med och hjälper till gör jättestor skillnad för mig. Det här var första sommaren som jag kunde ägna helt åt träning och inte behövde jobba. Och det är också väldigt värdefullt, säger Ida Dahl.

hela tiden, och så får man ta ikapp det på helgen. Men helgen 6-7 mars får hon ledigt, i alla fall från studierna. För då är tanken att Ida Dahl ska färdas i fäders spår. För framtids segrar.

Text Anton Rimstedt

Men hur hinner du med? – Nej, men det går bra. Man kan ju styra mycket själv när man ska sitta med skolan. Så jag kan träna, vila och sen sätta mig och kolla på föreläsning i lugn och ro hemma.

Men skidproffset från Mantorp har dessutom en inte alltid så avkopplande ”syssla” vid sidan av elitsatsningen. För framtids segrar är hon nämligen inne på andra året av civilingenjörsstudier på heltid vid Umeå universitet.

Men någon helg har aldrig Ida Dahl. – Det blir att man halkar efter lite 14

8 MARS Internationella kvinnodagen


Business

Tog vågat ekonomiskt beslut - nu har Johan prisats för sitt jobb MOTALA/GÖTEBORG. Fotbollsmagasinet Offsides chefredaktör Johan Orrenius tilldelades för en dryg månad sedan utmärkelsen Årets sportjournalist av Svenska sportjournalistförbundet. Journalisten från Motala delade priset med kollegan Anders Bengtsson och hösten 2018 tog de ett ekonomiskt modigt beslut som spelade in i juryns val av pristagare. ”Fristående med en stark trovärdighet. Med ett mod som främjar journalistikens oberoende”, stod det bland annat i Svenska sportjournalistförbundets motivering. En inte alltför vild gissning är att det som bland annat åsyftas är det beslut som Johan Orrenius och Anders Bengtsson tog hösten 2018 när de valde att tacka nej till spelreklam i Magasinet Offside, och därmed en hel del intäkter. Årligen fick tidningen in ungefär en halv miljon i annonsintäkter från spelbolag.

”Fristående med en stark trovärdighet. Med ett mod som främjar journalistikens oberoende” – Det var ingen liten grej för oss att göra eftersom spelannonser stod för cirka 40 procent av våra annonsintäkter. Men vi hade länge känt, jag och Anders, att det kändes allt sämre i magen att ha det här. Det blev svårare och svårare att skilja på den journalistiska integriteten och det rent kommersiella. Plus att vi då nåddes av allt fler inom fotbollen som hade ett spelberoende, berättar Johan Orrenius.

hejdå till ganska mycket pengar i och med detta. På kort tid fick vi ganska mycket positiv respons från läsare och lyssnare och vi fick fler prenumeranter som helt enkelt gillade det ställningstagandet. Det är fortfarande lite tidigt att göra en riktig utvärdering, men det har ju inte gjort att vi har gått omkull och kortsiktigt fick vi fler prenumeranter tack vare detta, säger Johan Orrenius. Offside har, precis som så många andra verksamheter och företag, haft det kämpigt under pandemin, men Johan Orrenius är vid gott mod och framför allt så ångrar han inte en dag det han och Anders Bengtsson gjorde för 2,5 år sedan. – Det är fortfarande en väldigt svår tid för oss att jobba i, utan att gnälla för mycket på pandemin. Men den typ av journalistik som vi gör bygger rätt mycket på att vi är ute på fältet och hänger med folk. Och det är det ju svårt att göra i den här tiden, säger Johan Orrenius och lägger snabbt till:

Johan Orrenius på kontoret i Göteborg. Foto: Privat.

Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter och gäller mars–april 2021.

– Men fastnar man för mycket i att bara tycka synd om sig själv så blir jobbet ännu sämre, så vi försöker att bara acceptera läget. Och priset som årets sportjournalist kom som en glad överraskning och som ett kvitto på att Offsides journalistik är fortsatt uppskattad.

Skönhetsbruket specialiserar sig på avancerade behandlingar så som Dermapen4, Laser, Intim vaxning och Diatermi av brustna blodkärl/hudflikar m m. Med 20 års erfarenhet!

– Jag blev jätteglad. Lite förvånad då jag tillbringade halva 2020 med att vara pappaledig. Men jag misstänker väl att det var något som vi hade samlat ihop till, att vi över tid har gjort bra grejer. Offside har varit ganska stilbildande och drivit på kvälls- och morgontidningar att våga satsa på lite längre berättande, så jag ber verkligen inte om ursäkt för priset, säger Johan Orrenius.

Ta med kupongen och få 15% rabatt på en behandling!

Spelberoende, matchfixning och bakbunden journalistik. Nackdelarna med spelreklam blev fler än fördelarna, trots att Johan och Anders visste att de sa nej till mycket pengar. – Vi lyckades övertyga vår styrelse att göra detta, och det var ju en jättechansning eftersom vi sa

skonhetsbruket.se • tel. 0733-54 54 74 Sörby Rundloge, Bygatan 1b, 595 34 Mjölby Bruksvägen 9, Spångsholm, 595 95 Mjölby

Text Anton Rimstedt 15

Emma Eskilsson del Frate


Business

Välkommen att kontakta oss privatpersoner och företag

Persontransporter

Godstransporter

Flytttransporter Möbelmontering

HogstaBuss & Godstransporter AB Kontakta oss: 0703-18 15 97

hogstabuss@hotmail.com 16

www.hogstabuss.se

Profile for ostgotatidningen

20210309 Östgötatidningen Business  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded