Page 1

NL

WADDENROUTE FRIESLAND EEN WERELDWANDELING ONDER EN BOVEN DE WATERSPIEGEL


OVER DE WADDEN

ROUTEBESCHRIJVING

Wandelend de schoonheid van het waddengebied ontdekken. Een wereldwandeling onder en boven de waterspiegel van de waddenregio. Wandelen is een van de leukste manieren om het waddengebied te ontdekken. De Waddenzee is de enige ‘wildernis’ van Nederland en er valt voor iedereen iets te beleven: van natuurliefhebber tot fijnproever.

Waar ter wereld zijn de steden kleiner dan dorpen? In Friesland! Niet vanwege hun omvang, maar door hun historische betekenis zijn ze als stad aangemerkt. Een van de Friese hoogtepunten is natuurlijk de Elfstedentocht. Wist je dat drie van de elf steden in het waddengebied liggen? Dokkum, Franeker en Harlingen behoren tot de waddenregio. Deze steden bieden prachtige wandelroutes.

geschiedenis van de Friese kaats­ balsport in het Kaatsmuseum in Franeker.

De provinciehoofdstad Leeuwarden mag niet ontbreken als je Friesland bezoekt. Leeuwarden is een koninklijke stad, de roots van onze koninklijke familie liggen namelijk in Leeuwarden (of Ljouwert, zoals de Friezen de stad zelf noemen). Van 1584 tot 1747 was Leeuwarden de hofstad van Nederland en woonde de koninklijke familie in het Stadhouderlijk Hof. Om meer te weten te komen over dit stukje geschiedenis kun je de Nassauroute door Leeuwarden wandelen.

Toe aan wat anders? Ontdek Harlingen, een echte waddenstad. Je vindt hier bijvoorbeeld de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek, een familiebedrijf met een rijke historie. In 1598 werd de fabriek opgericht en vandaag de dag is dit het laatste bedrijf in Nederland dat op authentieke wijze aardewerk en tegels vervaardigt.

Natuurliefhebbers ervaren tijdens het wandelen de groene hoogtepunten van het wad. De Waddenzee is populair bij een enorme hoeveelheid diersoorten: vlak boven de waterspiegel van de Waddenzee zijn ruim 10.000 soorten dieren te vinden. En wat dacht je van de 250 plantensoorten? Door de getijden is het gebied altijd in beweging, en de natuur beweegt mee. Het landschap is geen dag hetzelfde. Wist je dat: Friesland trotse mede­ bezitter is van een gebied dat thuis­ hoort in hetzelfde rijtje als de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië? Het waddengebied staat namelijk op de Unesco Werelderfgoedlijst.

VAARGEUL SCHIERMONNIKOOG

De wandelkaart voert je langs verschil­ lende hoogtepunten in de waddenregio en loopt door Friesland, Groningen en het Duitse Oost-Friesland. Ga jij een culinaire wandeling maken? Of ga je op zoek naar een van de bijzondere vogelsoorten die in het waddengebied voorkomen? Wist je dat: het waddengebied ruim 400 kilometer lang is en zich uitstrekt tot aan Denemarken? Het heeft een totale oppervlakte van wel 10.000 vierkante kilometer. Een unieke kans om dit gebied zelf te verkennen in Nederland. Langs het hele waddengebied vind je per regio 5 routes.

De rijke historie van Friesland heeft ervoor gezorgd dat er tal van musea te vinden zijn in de provincie. Bezoek bijvoorbeeld eens het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand. Dit oorlogsmuseum vertelt het verhaal van de Slag om de Afsluitdijk bij de Duitse aanval op Nederland in 1940. Of ontdek de

De kustvisserij en visserscultuur hebben een grote bijdrage geleverd aan de Provincie Friesland zoals we die nu kennen. In het noordelijkste deel van Friesland, direct aan de Waddenzee, ligt in het beschermde dorpsgezicht van Moddergat ’t Fiskershúske ‘. In dit openluchtmuseum wordt de herinnering aan de verdwenen kustvisserij en de visserijcultuur in het algemeen levend gehouden.

Hongerig? Ga een hapje eten in restaurant Zwarte Haan. Het restau­ rant ligt aan het einde van de Nieuwe­ bildtdijk. Vanaf de zeedijk heb je een prachtig uitzicht over het Wad. Je kunt Ameland zien liggen. Een standbeeld van de Slikwerker herinnert aan het monniken­werk dat tussen 1505 en 1754 in het gebied van het Bildt verricht werd. Dankzij de aanleg van de Oude- en Nieuwebildtdijk ontstond het Bildt, een rijk akkerland dat wereldberoemd is geworden dankzij de Bildstar-aardappel.


SCHIERMONNIKOOG

N o o r d z e e A M E L A N D

N361

T E R S C H E L L I N G 86

VAN STAD NAAR WAD

36 38 37

N358

Holwerd Holwert 60

43

69

76

96

Marrum

77 94 78

ROND DE TERPEN 33 34 13

W a d d e n z e e

68

N357

46

89

85

90 98 99

73

39

16 15

Dokkum

N388

N358

Oldehove

FRIESLAND BUITENDIJKS

Hallum

Sint-Annaparochie Sint-Anne

97

88

17 14

LAUWERSMEER 46

Kollum

Damwoude Damwâld

N355

Stiens Zwaagwesteinde De Westereen

N361

Berltsum

V L I E L A N D

Gytsjerk Giekerk

Berlikum N393 VAN PLANETARIUM TOT FIBULA

44 43

Harlingen Harns

5857 59

64 65

80 87

96

Dronrijp

Franeker Frjentsjer

Dronryp

Leeuwarden Ljouwert

N356

N355

T E X E L

87

70 27 28

29

N359

Wommels

32 14 15

Witmarsum Wytmarsum

Bolsward Boalsert

Kootstertille Koatstertille

N358

Surhuisterveen Surhústerfean

Wergea Warga

93 92

A7

N359

Grou

Grootegast

N388

Niekerk

N980

Leek

Roden

Marum

Drachten

N354

Zuidhorn

Harkema De Harkema

N31

N31

Grijpskerk

Buitenpost Bûtenpost

Burgum Bergum

A31

PINGJUMER GULDEN HALSBAND

N983

Beetsterzwaag

Ureterp

NieuwRoden

Oerterp Haulerwijk


VAN STAD NAAR WAD

VAN STAD NAAR WAD

SCHIERMONNIKOOG

A M E L A N D

Nes

Route 16 km 39  99  98  90  97  85  46  60  37  38  36  86

Veerdienst Holwerd–Ameland

E 86

36 38 37

Holwerd Holwert

N358

D 60 46

N356

C 85

90 98 97 99

N357

A

Marrum

Sint-Annaparochie Sint-Anne

Hallum

39

B

Dokkum

Damwoude Damwâld

Stiens Zwaagwesteinde De Westereen Gytsjerk N356 Giekerk

N361

MOLEN DE HOND LEEUWARDEN

N355

Burgum Bergum

Leeuwarden Ljouwert

D In Holwerd vind je Wadden­ Oldehove N983 belevings­centrum de Noordhoren, de ideale uitvalsbasis voor wadwandel­ tochten. Onder begeleiding van een ervaren gids loop je met laag water over A In de oude vestingstad Dokkum GrijpsN355 het Wad. Tochten voor volwassenen, zijn een hoop historische bouwwerkenkerk educatieve tochten of tochten voor Zuidhorn kinderen, het kan allemaal. te bewonderen, waaronder de SintBuitenpost Martinuskerk, het stadhuis, het Bûtenpost en de Waeg, waar E Vanaf de pier in Holwerd vertrekt Admiraliteitshuis N388 de boot naar Ameland. Eerst een vroeger de zuivel gewogen werd en Niekerk Grootegast soldaten gelegerd waren. Dokkum gezellige veertocht over het Wad, en N358 is internationaal bekend door de dan tot rust komen op dit prachtige moord op Bonifatius. Ook Museum Waddeneiland met zijn prachtige flora N980 Surhuisterveen Dokkum, de twee korenmolens en de en fauna. Surhústerfean Bonifatiuskerk zijn een bezoekje meer dan waard. Harkema

De Harkema B

N31

Wergea Warga

N359

De wandelrouteN361 van stad naar wad is ongeveer 16 kilometer lang. We starten in het monumentale Dokkum bij de Aalsumer­poort, een van de oude stadspoorten. Het eindLAUWERSMEER punt is de pier van historisch handelsdorp Holwerd. Via verharde en onverharde wegen kom je langs de Sint-Bonifatius­ N388 N358 kerk en de drie terpendorpen Aalsum, Foudgum en Waaxens. Het eindpunt is de pier van Holwerd, waar je de boot naar Kollum Ameland kunt nemen.

UITWAAIEN OP DE DIJK

Drachten N354

Grou

C De drie terpendorpen Aalsum, Foudgum, en Waaxens in de gemeente Dongeradeel dateren uit de vroege middeleeuwen. Bij opgravingen in Aalsum werden onder andere een 7e-eeuwse spang, een weefzwaard en hoofdkappen uit de laat-Merovingische periode gevonden. In de pastorie van Foudgum woonde enige tijd dichterdominee François Haverschmidt (pseudoniem: Piet Paaltjens). De SintThomaskerk van Waaxens dateert uit de 12e eeuw.

De rooms-katholieke SintBonifatiuskerk is gebouwd in Marum 1871 naar een ontwerp van Pierre Cuypers, de tweede van in totaal zeven neogotische kerken die hij in Friesland heeft gebouwd. In de Bonifatiuskapel staat eenUreterp reliekschrijn waarin een van de schedel van de heilige A7 gedeelte Oerterp Bonifatius wordt bewaard.

Leek

BONIFATIUSKAPEL IN DOKKUM

Roden NieuwRoden

Haulerwijk Haulerwyk

Beetsterzwaag Beetstersweach N381 N392

Sneek Snits

N919

Gorredijk De Gordyk

Norg


T E R S C H E L L I N G

FRIESLAND West-Terschelling BUITENDIJKS West-Skylge

FRIESLAND BUITENDIJKS

N35

Holwerd Holwert N356

C

Route 8,8 km 68  33  34  13  14  46

W a d d e n z e e

In het noordwesten van Friesland, op het aangeslibde land in de monding van de voormalige Middelzee, ligt gemeente het Bildt. Hier zijn geschiedenis en cultuurhistorie duidelijk zichtbaar: de inpoldering, de bijzondere bebouwde dijken, de speciale boerderijbouw en het kenmerkende ruime landschap. In een tocht van ongeveer 30 kilometer over de oude zeedijken kom je langs veel markante plekken, galeries, gezellige cafés en eetgelegen­ heden. Ook natuurgebied Noord-Friesland Buitendijks is het bezoeken waard. Vanuit het karakteristieke Oudebildtzijl is een dagwandeling van 8,8 kilometer uitgezet door dit prachtige gebied.

N357 33 34 13

A

Midden in Oude Bildtzijl ligt de Aerden Plaets, een cultureel bezoekers­centrum. In het Archeo­ logisch Steunpunt kom je meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van dit specifieke gebied. Bezoek ook de achtergelegen Vlindertuin of drink een kopje thee in de theeschenkerij.

A

68

14

Marrum

B

46

Hallum

Sint-Annaparochie Sint-Anne

Stiens N361

Berltsum

B

In het onbemande Kwelder­ centrum Noarderleech vlak bij N393 Hallum en vlak onder de zeedijk van Noarderleech kom je meer te weten over de historie van het buiten- en binnendijkse Noord-Friese kustgebied. A31 Harlingen Wip hier naar binnen, zodat je buiten Franeker Harns meer ziet.

Gytsjerk Giekerk

Berlikum

N355

Leeuwarden Ljouwert

Dronrijp

Dronryp

Frjentsjer

C

Sinds 2013 is de hele Elfsteden­ vaarroute geschikt voor plezier­vaar­ tuigen. Een prachtig natuurgebied, en N31 een paradijs voor vogelliefhebbers, dat jevanaf het water op een unieke manier kan ervaren. Witmarsum

AERDEN PLAATS

Wytmarsum

N31

FRIESLAND BUITENDIJKS

Wergea Warga

N359

Wommels N354 N359

Grou

Bolsward Boalsert Makkum

Sneek Snits

N359

A7

PAESSENS N392

IJlst Drylts Heeg Heech

A7

Joure De Jouwer

Workum Warkum

N359

I J s s e l m e e r

A3

Koudum

N354

Balk

Tsjûkemar N924


ROND DE TERPEN

ROND DE TERPEN

SCHIERMONNIKOOG

Schiermonnikoog Skiermûntseach

A M E L A N D

Nes Route 15,5 km N361 77  96  69  43  76  89  88  73  15  16  17  94  78

Veerdienst Holwerd–Ameland

Holwerd Holwert

B 69

Ferwerd Ferwert

E

43 76

96

77 94 78

Marrum

D

Een route door het cultuurland­ schap van Noordoost-Friesland met zijn lange geschiedenis. Treed wandelendLAUWERSMEER letterlijk in de voetsporen van de monniken van kloosters als Foswert, die het land ontgonnen, en bezoek Hegebeintum; de hoogste terp N358 van Friesland, die al vanaf 600 voor Christus bewoond wordt. De naam van de terp verwijst Kollum naar zijn hoogte en naar buntgras, een grassoort die nu niet meer in het dorp voorkomt.

N358

A

17

89

N356

C

88 73

Dokkum

16 15

Hallum

Sint-Annaparochie Sint-Anne

Damwoude Damwâld

Stiens HET FRIESE PAARD

Zwaagwesteinde De Westereen

N361

Berltsum

Berlikum LEEUWARDEN

Gytsjerk Giekerk

N356

N355

Dronrijp

Burgum Bergum

Dronryp

Leeuwarden Ljouwert

N388

E In buurtschap de Rijp stonden vroeger drie voorname Oldehoveboerderijen: N983 Jansma, Roula en Elsma. De Kahool­ sterlaan (Kahournsterweg) is genoemd naar boerderij Groot Koohool (bouwjaar 1783), wat ‘koude plaats’ GrijpsN355 betekent.

kerk A Begin 16e eeuw werd in de Ferwerd de gotische Sint-Martinuskerk Buitenpost gebouwd. De hoge toren gaf aan dat ZEEDIJK Bûtenpost de kerk echt een centrumfunctie Kootstertille N388 vervulde. Ferwerd heeft lange tijd Koatstertille Grootegast twee terpen gehad, deN358 Terpsterp en de Burmaniaterp, vernoemd naar de N980 familie Burmania. Surhuisterveen

Zuidhorn

Niekerk

Surhústerfean

B

Achter de Zeedijk ligt de Ferwerdera­­ deel buitendijkse polder Harkema (Vriespolder) met daarachter de De Harkema Waddenzee.

N31

Wergea Warga

N359 HEGEBEINTUM TERP

D Voormalig klooster Foswert te Ferwerd is een Benedictijns nonnenklooster of dubbelklooster dat in 860 op Ameland zou zijn gesticht, maar wegens invallen van de Noormannen in de 11e of 12e eeuw naar Ferwerd zou zijn verplaatst. Sinds 1581 is het klooster hervormd en aangesloten bij de congregatie van Bursfeld.

C

De Harstastate is een oude state (voormalige burcht) ten oosten van Hegebeintum. In 1511 wordt de state voor het eerst in de boeken vermeld. Drachten Op het landgoed bevindt zich ook de Ureterp A7 Harsta Hoeve, dat nu een hotel is. Oerterp

Wommels N354

Grou

Beetsterzwaag Beetstersweach

Leek Roden

Marum

NieuwRoden

Haulerwijk Haulerwyk N381

N392

N919

Sneek Snits IJlst Drylts

Jubbega

Oosterwolde Easterwâlde

Norg


West-Skylge

VAN PLANETARIUM TOT FIBULA

VAN PLANETARIUM TOT FIBULA

Sint-Annaparochie Sint-Anne Route 14,2 km VLIELAND 65  64  59  57  58  44  43  80  87  96

Deze gevarieerde wandeling voert je langs de belangrijkste monumenten in de oude universiteitsstad Franeker en door het prachtige cultuur­ landschap daarbuiten. Franeker zou rond 800 zijn ontstaan als een Karolingisch castellum. De naam is afgeleid van Froonacker, wat ‘land van de koning’ betekent. De route volgt een deel van de 42 kilometer lange de slaperdijk T E X Slachtedijk, E L (landinwaarts gelegen reserve­ dijk) van de Middelzee. Ga voor meer informatie over Franeker naar www.franeker.frl A

Het Planetarium Eise Eisinga is een bezoekje meer dan waard. Aan het plafond van de woonkamer van een prachtig grachtenpand in Franeker bevindt zich het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Dit nauwkeurig bewegende model van het zonnestelsel werd tussen 1774 en 1781 gebouwd door de Friese wolkammer Eise Eisinga. B

Het Museum Martena is het stads­ museum van Franeker, gevestigd in de Martenastins, die in 1498 in opdracht van Hessel van Martena is gebouwd. Hier zijn regelmatig tentoonstellingen van hedendaagse kunst teDen zien, en Oever bovendien bevindt zich hier een van de enige drie xylotheken van Nederland. De prachtige tuin is in 1834 aangelegd door Lucas Pieters Roodbaard. Hippolytushoef

Anna Paulowna

C Sjûkelân is de Friese naam voor het kaatsveld op het Sternse Slotland in Franeker. Twee torens aan de oostzijde van het kaatsveld herinneren aan het Slaerdemaslot dat tot 1727 op deze plaats stond. Sinds 1856 wordt hier jaarlijks op de vijfde woensdag na 30 juni de kaatswedstrijd PC gehouden. D

In Franeker was van 1585 tot 1811 een universiteit gevestigd in het oud-Kruisheerenklooster. Dit klooster werd in 1476 gesticht, maar in 1585 ontruimd om plaats te maken voor de faculteiten godgeleerdheid, rechten, geneeskunde, letteren en wijsbegeerte. De concurrentie met andere universi­ teiten was echter te groot en in 1811 hief Napoleon de universiteit op. E De Slachtedijk of Slachte is een slaperdijk van bijna 42 kilometer lang die door de Friese streek Westergo loopt. De dijk is tussen de 10e en 13e eeuw ontstaan uit de koppeling en uitbreiding van de polderdijken. Bij de watersnood van 1825 heeft hij voor het laatst als zeewering gefunctioneerd. Om de vier jaar wordt over de lengte van de hele dijk de Slachtemarathon gehouden.

A7 In 1953 deed een boer in Wijnaldum een van de grootste internationale terpvondsten ooit: de gouden fibula, een mantelspeld uit de 7e eeuw. De rode edelsteen komt helemaal uit India. In Wijnaldum is een archeologisch steunpunt waar je alles over de vondst te weten komt.

Berltsum

Berlikum N393

F

5857 59

44 43

Harlingen Harns

D C

64 65

Dronrijp

Dronryp

B A

80 87

96

E

Franeker Frjentsjer

PLANETARIUM EISE EISINGA

N359

N31

Witmarsum Wytmarsum

Wommels

N35 N359

Bolsward Boalsert Makkum

Sneek Snits KAATSEN N359

IJlst Drylts Heeg Heech

F

A7

Workum Warkum

N359

Koudum

N354

Balk

Wieringerwerf

Leeuwarden Ljouwert

N359


N356

Dokkum

N357

PINGJUMER GULDEN HALSBAND Hallum Damwoude

N358

Marrum

PINGJUMER GULDEN HALSBAND

Sint-Annaparochie Sint-Anne

Kollum

Damwâld

Stiens N361

Berltsum

Route 14,6Gytsjerk km 15  32  29  28  Giekerk 27  87  93  92  70  14

Berlikum N393

A31

87

C

29

Dronryp Leeuwarden

Ljouwert

N359 93

B 27 28

Franeker Frjentsjer

D

N31

92 70

Wommels

32 14 15

A

Witmarsum Wytmarsum

N354 N359

Bolsward Boalsert

Makkum

B

N356

Sneek Snits

Een prachtige tocht over de Burgum oudste dijken van Friesland Bergum door een gebied met een rijke cultuurhistorie. De Pingjumer Gulden Halsband beschermde het dorp Pingjum tegen het N31 water in de zeearm de Marne. C Poldermolen de Eendracht werd Veel herinnert onderweg aan Wergea in 1872 gebouwd voor de bemaling van Menno Simons, de grondlegger Warga de gelijknamige polder uit het hetzelfde van de doopsgezinde kerk. jaar. Tussen 1966 en 1975 hielp een Het koepelkerkje Witmarsum dieselmotor de wind een handje. Sinds bijvoorbeeld, en Menno’s Drachten 2006 is de molen reservegemaal bij Fermanje in Pingjum, dat waar­­ Ureterp ernstige wateroverlast. schijnlijk het bekendste bede­ A7 Oerterp vaarts­oord voor doopsgezinden Grou D De Sint-Laurentiuskerk in is. Ten zuidwesten van Beetsterzwaag Kimswerd is gewijd aan Laurentius Kims­werd, het dorp van de Beetstersweach en dateert uit de 11e eeuw, waarmee legendarische Friese krijger N381 het de oudste nog bestaande kerk van Grutte Pier, ziet u poldermolen Friesland is. de Eendracht. N392

SINT-LAURENTIUSKERK N359

Buitenpost Bûtenpost In Pingjum bevindt zich Menno’s

Fermanje. HetKootstertille schuilkerkje voor G doopsgezindenKoatstertille dateert uit 1600. N358 Fermanje betekent ‘vermaning’, de naam die doopsgezinden voor hun Surhuisterveen kerkgebouw gebruiken. De kerkruimte Surhústerfean bevindt zich in het achterhuis. De opvallend sobere inrichting is typerend Harkema voor de doperse eenvoudsnorm. De Harkema

N355

Dronrijp

Harlingen Harns

Zwaagwesteinde De Westereen

IJlst Drylts Heeg Heech

A7

Workum Warkum

A De koepelkerk Witmarsum verving Gorredijk in de 17e eeuw haar voorganger die De Gordyk door een storm werd verwoest, en waar Menno Simons nog zou hebben gepreekt. De leider van de Menno­ Joure nieten zelf heeft nog gelopen over de De Jouwer bewaard gebleven houten vloer en de Heerenveen bijzondere grafzerken. It Hearrenfean

Jubbega N380

N351 N380

N359

A32

Koudum

N354

Tsjûkemar

Balk

N924

N359

N351

Wolvega

Lemmer

A6

N351


WANDEL-APP WADDEN-ROUTE Download nu de Wandel-app en geniet van alle mooie waddenroutes die Groningen, Friesland en Oost-Friesland te bieden hebben. De app is gratis voor iPhone, iPad en Android en geeft een overzicht van wandelroutes in Nederland (Groningen en Friesland) en Oost-Friesland (Duitsland) voor actieve vakantiegangers, natuurliefhebbers en gezinnen.

LEEUWARDEN

OVERNACHTEN EN ACTIVITEITEN Iedereen kent de Elfsteden­ tocht, maar in Friesland is meer te beleven. We hebben vijf prachtige deel­ routes uitgekozen (bron: waddenwandelen.nl). Je kunt bijvoorbeeld van stad naar wad lopen, of een wandeltocht maken over de oudste dijken van Friesland. Alle routes zijn afzonderlijk van elkaar te lopen en je kunt ze in eigen tempo afleggen. De routes variëren van 8 tot 16 kilometer en zijn dus zeer geschikt als dagwandeling.

Wil je meerdere routes wandelen? Voor avonturiers biedt Friesland volop overnachtingsmogelijkheden. Variërend van luxe hotel tot knus bed & breakfast. Slaap in een grachtenpand in het oude centrum van Dokkum of overnacht bij de boer op historisch landgoed De Wylde Swanne op het Friese platteland. Bekijk de uitgebreide mogelijkheden voor een verblijf in Friesland op www.friesland.nl/nl/ plannen/overnachtingen. Uiteraard kun je voor meer tips en informatie terecht bij een van de VVV-kantoren in de regio of op: www.franeker.frl www.friesland.nl www.uytland.nl www.eropuitinfriesland.nl It giet oan! Pak je wandelschoenen uit de kast en ga d’r op uit!

De routetips bieden een ideale ondersteuning voor de wandelingen. Je kunt vooraf thuis je route plannen, maar de app ook onderweg gebruiken als handige wegwijzer. Je ontvangt uitvoerige routebeschrijvingen met informatie over de afstand, duur en moeilijkheidsgraad van de wandelingen en bezienswaardigheden en tips voor recreatie en reizen. De bezienswaardigheden worden als interactieve en klikbare symbolen op de kaart weergegeven. De kaart is zowel online als offline beschikbaar en kan vooraf worden gedownload, waardoor de opgeslagen routes ook offline altijd te bekijken zijn. De app heeft bovendien als meer­ waarde dat je via een GPS-signaal je positie kunt bepalen, zodat je altijd weet waar je op dat moment bent. De topografische kaart is inzoombaar en heeft een schaal van 1:25.000. Ook is de routeinformatie te sorteren op alfabet, moeilijkheidsgraad en afstand tot de standplaats. Voor meer informatie ga je naar: www.wadden-route.com


COLOFON SAMENSTELLING Projectpartners Wadden-Agenda: Provincie Fryslân, Marketing Groningen, Ostfriesland Tourismus GmbH DRUK Zalsman Groningen bv  FOTOGRAFIE Marcel van Kammen, Theo de Witte, Niels Bons, Hans-Albert Dirks, Monique Pruyt en anderen VERANTWOORDING Alle gegevens zijn met grote zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. Marketing Groningen kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of prijswijzigingen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREGprogramma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners.

Profile for Ostfriesland Tourismus GmbH

Wanderführer Friesland (NL)  

Entdecken Sie fünf spannende Wanderrouten in der Provincie Friesland (NL) in niederländischer Sprache

Wanderführer Friesland (NL)  

Entdecken Sie fünf spannende Wanderrouten in der Provincie Friesland (NL) in niederländischer Sprache

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded