Page 1

Vürprogram 2018 Fredrikstad Røde Kors Nettverksarbeid

Kontaktpersoner: Eva Borgersen - ansvarlig frivillig Tlf: 918 39 403 - E-post: nettverk@ostfoldrk.no Silje Ă˜dmann - koordinator Nettverksarbeid Tlf: 918 16 011 - E-post: silje.odmann@redcross.no


Mandager: Lavkarbomatgruppe klokken 18.00 - 21.00 Følgende datoer: 29. januar, 26. februar, 19. mars, 23. april, 28. mai og 18. juni. Spørsmål og påmelding til Eva innen klokken 15.00 fredagen før de aktuelle datoer.

Tirsdager: Strikke- og heklegruppe klokken 11.00 - 14.00 Ansvarlige: Eva, Hilde og Erzebet Hobbygruppe klokken 18.00 - 20.00 Ansvar: Eva - tlf: 918 39 403

Torsdager: Matlagingsgruppe klokken 10.00 - 14.30 Følgende datoer: 18. januar, 8. februar, 1. mars, 22. mars, 12. april, 3. mai, 24. mai og 14. juni. Vi lærer å lage sunn, god mat og spiser sammen. Her er det veldig viktig at dere melder dere på senest mandag før den aktuelle dagen. Ansvarlige: Thuy - tlf: 955 29 645 (påmelding til dette nummeret) Bodil - tlf: 926 25 619 Narin - tlf: 476 08 673 Hobbygruppe klokken 18.00 til 20.00 Vi lager ting av ulike produkter. Enkel bevertning. Ansvarlige Eva - tlf: 918 39 403 Hilde

(påmelding til dette nummeret)


Fredager:

Lørdager:

Klatregruppe klokken 17.00 - 20.00. Klatring i vegg hos Gekko Klatring Sarpsborg. Adresse: Vestengveien 40, 1725 Sarpsborg (tidligere ABB-bygget)

Brettspill og sosialt samvær klokken 13.00 - 16.00 Ansvarlig og påmelding til Peter - tlf: 936 84 915

Det er viktig med påmelding senest torsdag klokken 20.00. Når dere kommer på klatrgruppa MÅ dere gi beskjed til gruppeansvarlig om at dere har kommet, slik at vi får registrert dere. Klatresenteret brukes også av andre enn oss. Hvis barn skal klatre, MÅ foreldrene delta! Spørsmål og påmelding til: Egil - tlf: 473 34 704

Søndager: Turgruppe klokken 13.00 - 15.00 Vi møtes ved Skytterhuset og går sammen i Fredrikstadmarka. Det blir pauser underveis med mulighet for grilling og hygge. Viktig at dere melder dere på senest lørdag før klokken 14.00 slik at ansvarlig får handlet inn. Ansvarlig og påmelding til: Egil - tlf : 473 34 704 Angela

Vi ser frem til mange fine opplevelser sammen! Alle våre nettverksaktiviteter er et lavterskeltilbud hvor også barn kan være med sine foresatte. Tilbudene våre er gratis og rusfrie. På større arrangementer og eventuelt turer er det bindende påmelding. Det er viktig at dette overholdes og respekteres da vi bruker mye ressurser og midler på organisering. Dersom dere ikke overholder dette vil det kreves en egenandel av den enkelte.


Andre aktiviteter hos oss Fredrikstad Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom redningsog beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. I tillegg til Nettverksarbeid har vi også aktiviteter som hjelpekorps, beredskapsvakt, besøksvenn med og uten hund, vitnestøtte.

Følg oss på Facebook: Fredrikstad Røde Kors og Fredrikstad Røde Kors Nettverksarbeid

Røde Kors-prinsippene • Humanitet • Upartiskhet • Nøytralitet • Uavhengighet • Frivillighet • Enhet • Universalitet

Gjør en forskjell; bli med i Røde Kors Ta kontakt med: Fredrikstad Røde Kors Ilaveien 106, 1605 Fredrikstad E-post: fredrikstad@ostfoldrk.no

Brosjyre vårprogram 2018  
Brosjyre vårprogram 2018  
Advertisement