Page 1

– SK O P / ØST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. september – 16. oktob er

16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

Kunsthåndverk 2016 GJESTEKUNSTNER ØKS: ALEXANDER BLANK

uke#1 FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

17–18. september


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

K u nst h ån d v e r k 2 0 1 6 17 . SE PT. – 16 . OKT.

ONS. – SØN. KL. 12.00 – 17.00 HYD ROGENFA BR IKKE N ADR.: ØRAVEIEN 2. GAMLE FREDRIKSTAD

ØST F OL D KU NSTSE NT E R ADR.: FERGESTEDSVEIEN 5, FREDRIKSTAD

O M VI SNI NG I HYDRO GENFAB R I K K EN H VE R S ØNDAG K L .13.00 VED KRISTIN ROMBERG

Gratis inngang Åpen kafé begge steder i åpningstiden GRATIS BYFERGE SE FERGETIDER: WWW.FREDRIKSTAD.KOMMUNE.NO/BYFERGA

Støttes av:


uke#1 1 7–18 . s e pt e m b er

PERFORMANCE: FREDS VENN

BENDIK RIIS OBDUKSJON AV MYTEN

KUNSTHÅNDVERK 2016 / KIYOSHI YAMAMOTO FOTO: KJELL S. STENMARCH

LØR D AG 1 7 . SE PT E MB E R

S Ø N D AG 1 8 . S EPTEMB E R

OFFISIELL ÅPNING AV KUNSTHÅNDVERK 2016 OG – SKOP/ØSTFOLD KUNSTFESTIVAL

KL. 12.00: OMVISNING I KUNSTHÅNDVERK 2016 På Østfold kunstsenter v/ juryleder Hilde Hauan Johnsen KL. 13.00: OMVISNING I KUNSTHÅNDVERK 2016 På Hydrogenfabrikken v/ juryleder Hilde Hauan Johnsen KL. 14.00: HVA ER EN ÅRSUTSTILLING? Årsutstillingens historikk og betydning presenteres av daglig leder i Norske Kunsthåndverkere, Elisabeth Sørheim KL. 14.30: MØT VINNEREN av Kunsthåndverksprisen

ØSTFOLD KUNSTSENTER KL. 13.00 ÅPNINGSTALE v/ Østfold fylkeskultursjef Toril Mølmen PERFORMANCE i Sjømannsparken: Freds venn: Bendik Riis obduksjon av myten PER MAGNUS BARLAUG & CORENTIN LEVEN I samarbeid med Akademi for Scenekunst, Blå Grotte og No13 contemporary

KL. 12.00 – 17.00: Mat, grilling og leker for barn i parken ved Hydrogenfabrikken

KUNSTVANDRING: Innvielse av KUNSTSTI mellom Østfold kunstsenter og Hydrogenfabrikken HYDROGENFABRIKKEN KL. 15.00 ÅPNINGSTALE v/ forfatter Klaus Hagerup OVERREKKELSE AV ÅRETS KUNSTHÅNDVERKSPRIS fra Bildende Kunstneres Hjelpefond v/ Hege Imerslund KL. 12.00 – 17.00: Mat, grilling og leker for barn i parken ved Hydrogenfabrikken

KUNSTSTI MELLOM ØKS OG HYDROGENFABRIKKEN 17. SEPT – 16. OKT / SE EGET PROGRAM

PERFORMANCE / KUNSTSTI VIOLA TØMTE OG ELIZABET DAMYANOVA 17. OG 18. SEPT. FRA KL.12.00 – / TOLBODGATEN 36 B GAMLEBYEN


Bendik Riis: Autopsy of the myth Corentin Leven & Per Magnus Barlaug

4. sept. - 18. sept. 2016

no13contemporary.blogspot.com


A RRANG E M ENT ER –SKO P / U K E# 1 / 1 7 –18. s eptember

4 . – 1 8 . SE PT E M BE R NO13 CONTEMPORARY

Co r e n t i n L ev e n o g Pe r M ag nu s B a rl a ug Tidligere studenter ved Akademi for Scenekunst som har research residency for sitt pågående prosjekt “Bendik Riis or The Myth Building Project”. ADRESSE: H.J.NILSENSGATE 13 (VIS A VIS FREDRIKSTAD BRANNSTASJON) KONTAKT: 41 55 59 37

1 7 . -1 8. -2 3 . -2 4 . -2 5 . o g 3 0 . s e p te mb e r 1 . og 2 . o kto b e r. SARPSBORG KUNSTFORENING

A n ne-Line Iversen og I ve Hagen TEKSTIL, INSTALLASJONER OG FOTO. ANNE-LINE IVERSEN OG IVE HAGEN ER TO KUNSTNERE MED FELLES REFERANSERAMMER, MEN MED SVÆRT FORSKJELLIG UTTRYKK.

11. – 1 8 . se pte mbe r GALLERI KNOLLEN

Ole Jako b I h l eb a e k INVENSJONER

Dette er en todelt ustilling. Tittelen har utspring i Bachs musikk Han skrev en rekke stykker for klaver som han kalte INVENSJONER. (Påfunn, oppfinnelser) Dette betegner de eksperimentelle arbeidene i det første rommet. SARABANDE betegner arbeidene i det indre rommet, og er tittelen på en gammel, spansk danseform, rolig og innadvendt ÅPNINGSTIDER: 12.00 TIL 15.00 BEGGE SØNDAGER. ÅPNET OGSÅ VED DIREKTE HENVENDELSE TIL GALLERIET PÅ UKEDAGENE. ADRESSE: KNOLLEN 6 , 1630 GAMLE FREDRIKSTAD KONTAKTPERSON. EGIL SYVERSEN, 69 32 08 78, E-POST: ATELIER. KNOLLEN@GMAIL.COM

Anne- Line Iversen arbeider med silketrykk i kombinasjon med andre teknikker. Motivene er forenklede organiske former; ornamentalt oppbyggede flater i store formater. “Ornamentet” er uløselig knyttet til det universelle, noe enhver kan kjenne seg igjen på en eller annen måte. Ive Hagen arbeider med installasjoner, foto og skulptur. Hun syr, broderer, vikler, tegner og maler. Temaet er “reiseforberedelser”. Det henviser til den fysiske prosessen som de fleste reiser innebærer, så vel som egen indre reise. Med en brokete oppvekst og en flyver til far, har pakking vært en selvfølgelig del av livet til kunstneren, såvel som vissheten om andre steder, mennesker og miljøer. Planlegging er viktig. Mors kjole er utgangspunktet for enhver ny reise. Torsoer, klær og kofferter er objekter som benyttes i installasjoner sammen med tekster og foto. På utstillingen viser Anne-Line Iversen store tekstiler og Ive Hagen installasjoner og foto. RÅDMANN I SARPSBORG UNNI SKAAR ÅPNER UTSTILLINGEN LØRDAG 17. SEPTEMBER KL. 12.00 UTSTILLINGEN ER ÅPEN FRA KL. 12 - 16 ADRESSE: GALLERI ST.MARIE, SARPSBORG SCENE, ST.MARIEGT. 38, SARPSBORG


A RRANG E M ENT ER –SKO P / U K E# 1 / 1 7 –18. s eptember

10.se pte mbe r – 2 . o kt ob er FREDRIKSTAD KUNSTFORENING

1 7 . s e p te mb e r – 1 6 . o kto b e r KAFÉUTSTILLING ØSTFOLD KUNSTSENTER

Sw h a n D l e r Q a r a d a k i

Trude Joh an sen

VISER PROSJEKTET “TIL MINE FØDTE BARN, OG UFØDTE BARNEBARN”

WHICH SIDE DOES AN OBJECT TURN TOWARD DREAMS?

Shwan (født 8. juni 1977 i Suleimania i det irakiske Kurdistan) er norsk billedkunstner som jobber med tegning, maleri, foto, installasjon og video. Han kom til Norge som politisk flyktning på slutten av året 1999.

Vi overtok huset etter nittifire år gamle Borghild Elfrida Sørensen. Sønnen hennes, på femogseksti, felte en tåre, der han satt ved siden av den glatte meglerdressen, under overtakelsesmøtet i banken.

Shwans kunst problematiserer identiteter i en multietnisk og multikulturell verden. Med utgangspunkt i sin kurdiske bakgrunn og ti års opphold i Norge har han gjort spenningsfeltet mellom muligheter, tradisjoner, brudd og fordommer til et gjennomgangstema.

Huset er en del av en rekke like arbeiderboliger som ble oppført på dugnad av arbeiderne nede på glassverket og stod klare i 1947. I flere tiår bodde det tre enker på rad og rekke, medregnet vårt hus. Jeg vet ikke om det var arbeidet eller tilfeldigheter som tok livet av de tre mennene.

Arbeidene hans har temaer som spenner fra livet som barn under trusselen av kjemiske angrep fra Saddams regime i Irak, via livet som flyktning, og til mer abstrakte størrelser som identitet.

Vi er de siste til å overta et av disse husene, der kun en familie har bodd siden starten. Selg det til noen som har barn, sa Borghild da hun flyttet.

Han mottok Oslo bys kulturpris i 2013, Norsk kulturråds Nykommerpris i 2015 og var festspillkunstner under Festspillene i Nord Norge 2016. ÅPENT HVER HELG LØR-SØN 12.00-16.00. ADRESSE FREDRIKSTAD KUNSTFORENING: FERGESTEDSVEIEN 5 A KONTAKTPERS. LEIF NYLAND E-POST: LEIFNYLAND3@GMAIL.COM TLF. 99 58 04 53

Østveggen var lekk og porøs som fuktig knekkebrød. Røranlegget var tett. Parafintanken måtte ut og pipa forsterkes. Vi begynte å rive. Vi skavet oss ned tiår for tiår, til den sytti år gamle innkledte planken igjen fikk lufta og sola seg. Hvilken side vender et objekt mot drømmer? Under renovasjonen sparte jeg ut kapp og plater fra forskjellige deler av huset. I kappene har jeg gravert inn scener fra arbeidet vi har gjort med huset. Det har blitt et arkiv som viser noen sider ved transformasjonen av et hus og et hjem. KAFÉ ØKS / TEL.:981 31 341/ÅPNINGSTIDER: ONS-TOR 11-18 / FRE-LØR. KL. 11-22 / SØN 12-18 ADR.: FERGESTEDSVEIEN 5, 1606 FREDRIKSTAD TEL.: 69 31 09 95 / WWW.OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO


A RRANG E M ENT ER –SKO P / U K E# 1 / 1 7 –18. s eptember

3 . s ep te mb e r– 2 . o kto b e r MOSS KUNSTFORENING

A n i ta Han c h - Han s en Tr i ne Wester STATE OF MATTER

“Anita Hanch-Hansens abstrakte keramikkskulpturer og Trine Westers hybride former av readymades, digitale reproduksjoner og materialfragmenter kan oppfattes som metaforer for geologiske og biologiske prosesser - som seige legemer i ulike stadier av tilblivelse og oppløsning. Sammen skaper Hanch-Hansens og Westers ulike verker og uttrykk en fortelling som strekker seg over et enormt tidsspenn, fra før menneskets eksistens og til en potensielt nær og dystopisk fremtid der naturen sees på med et nostalgisk blikk gjennom digitale simuleringer og fysiske collager. Hanch-Hansens og Westers verker står som kontraster i tid og rom, men har også et formmessig språk som gir gjenklang hos hverandre”. -Andrè Gali ÅPNINGSTIDER: TORSDAG OG FREDAG FRA KL 11.00 – 15.00 LØRDAG KL 11.00 – 14.00 SØNDAG KL 12.00 – 16.00 ADRESSE: VED MOSS KIRKE. E-POST: MOSS.KUNSTFORENING@M-KUNST.NO

1 7 . s ept – 9. oktober GALLERI HENRIK GERNER

O l e Lislerud ÅPNINGSTIDER: ONSDAG - SØNDAG 12:00 - 16:00 ADRESSE: HENRIK GERNERS GATE 7, N-1530 MOSS KONTAKTPERS. DAG MODAL, +47 69 25 77 75 E-POST: GHG@GHG. AS, NETTSIDE: WWW.GHG.AS


A RRANG E M ENT ER –SKO P / U K E# 1 / 1 7 –18. s eptember

17. se pte mbe r – 1 . okt ob er GALLERI FESTIVITETEN / MYSEN

1 6 . S eptember – 18. September NON STOP-FESTIVALEN / MOSS

Ju b i l e u m s u t s t i l l i n g Bil d e n d e K un s t n e r i n n e r s For e ni ng 85 å r

M e l lemrum - Kunstnerisk b y v an d rin g

12 BILLEDKUNSTNERE: HANNE BORCHGREVINK, NINA SUNDBYE, HILDE MÆHLUM, CHRISTINA ASPELUND, BENTE TØNNESEN, BERIT ARNESTAD, LIV BENEDICTE NIELSEN,ANNE WEIGLIN, MARIT LIE , JOHANNE MARIE HANSEN KRONE, KJERSTI WEXELSEN GOKSØYR & BRITT JUUL.

Arr. E i dsbe r g Ku n st f or en i n g STORGATEN 28, 1850 MYSEN GALLERI FESTIVITETEN LIGGER I FESTIVITETEN KULTURHUS I MYSEN SENTRUM. ADRESSE: STORGATEN 28, 1850 MYSEN KONTAKT. BRITT JUUL , 95 12 63 61, BRITTSKY.JUUL@GMAIL.COM WWW.EIDSBERGKUNSTFORENING.BLOGSPOT.NO/

OPPLEV MOSS SOM ALDRI FØR! PROSJEKTET MELLEMRUM ENCOUNTER / MOSS ER ÅRETS IN SITU PRODUKSJON OG GJENNOMFØRES UNDER NONSTOP-FESTIVALEN. Prosjektet er sammensatt av to ulike guidede byvandringer i to forskjellige områder av bysentrum. Hvor du skal gå er en hemmelighet, men vi kan si at du skal bevege deg i deler av Moss som er i stor forandring. Under byvandring 1 vil du møte scenekunstnere, musikere, performancekunstnere, en billedkunstner og en forfatter. Disse velger hvert sitt sted og lager hver sin iscenesettelse i respons til samtidens Moss.

w w w. no ns to p f e s tivale n. no

MELLEMROM

FOTO: ERIK(SEN)


ST E DER – SKOP / U K E# 1 / 1 7 – 1 8 . s eptember

ELLEN K. SOLBERG “ B l å oppbevaringboks” står i vinduet til Fr e d r i kstad kommune, byarkivet fra 17. s ep t emb e r 2 0 1 6 .

MARIANNE BREKKE #SVART DIAMANT FARGE MELLOM LINJENE

HOUSE // OF // FOUNDATION På H // O // F e r d e t j ev n l i g a r r a n g e m e n t e r, kon s e r t e r, u t s t i l l i n g s å p n i n g e r e l l e r lit te r a t u r p r o g r a m m e r. Ofte settes kunstformene sammen i varierte programmer. Huset er en av landets mest levende litteraturscener. Siden etableringen høsten 2009 har vi hatt besøk av flere hundre forfattere, kunstnere og musikere. ÅPENT TIRSDAG OG ONSDAG 10.00–15.00, TORSDAG 10.00–20.00, FREDAG 10.00–15.00 OG 20.00–02.00, LØRDAG 11.00–15.00 OG 20.00–02.00, SØNDAG 11:00–18.00. ADRESSE: HENRIK GERNERS GATE 12, 1530 MOSS KONTAKT@AUDIATUR.NO / WWW.HOUSE-OF-FOUNDATION.NO

Ellen K. Solberg er opptatt av det samfunnet vi lever i –og dette kommer til utrykk gjennom hennes kunstverk som både har et alvor i bunnen men også et humoristisk skråblikk på menneskelige tema. Hun har tidligere stått for utstillingen “I boks” hvor temaet dreide seg rundt det å bli plassert i en boks, selvpålagt eller ufrivillig plassert og sortert. Hun har over flere år vært fasinert av mauren og brukt den i kunsten som modell for mennesket. I “Blå oppbevaringsboks” fabulerer hun videre på samme tema–menneskemasser i forskjellige situasjoner. Typisk nok er verket plassert I vinduet til Fredrikstad kommunes byarkiv, et lite minigalleri som visualiserer arkivet der vi alle fins. ADRESSE: NYGÅRDSGATEN 42-44, FREDRIKSTAD


– SK O P / ØST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. september – 16. oktob er

PLU S– SK O L E N

– ET PLUS I NORSK DESIGNHISTORIE

Organisasjonen PLUS ble stiftet I 1958 for å fremme samarbeid mellom brukskunstnere, håndverks- og industribedrifter. Verkstedene der PLUS knyttet til seg noen av vår fremste kunsthåndverkere I en periode på 20 år, skulle fungere som et slags laboratorium for utvikling av gode modeller og design. PLUS ble derfor av stor betydning for den norske delen av Scandinavian Design, som ble et varemerke for kvalitet på 60-tallet. Utstillingen viser noen utvalgte gjenstander som PLUS ble så kjent for. KIRKEGATEN 28 B, GAMLEBYEN

ÅPENT ALLE HELGENE KL. 12 – 17.00 KUN UNDER –SKOP/ ØSTFOLD KUNSTFESTIVAL

UTSTILLING MED BL.A ANNET:

TEKSTILER AV KARI FRONTH, “DYRENE I AFRIKA” AV JAGA PINDELL, KLÆR AV TURID HOLTER, GRO JESSEN, BADI BATCHELOR OG KRISTI SKINNTVEIT. STOL AV TORBJØRN AFDAL, GIRAFF-STOL AV SIVERT DONALI, BORD MED EMALJE AV HERMANN BONGARD, TREBÅTER AV CHRISTIAN MAC NETTUM, GLASS AV RICHARD DUBORGH, SMYKKER AV ANNA-GRETA EKER OG TONE VIGELAND. FOTO: MATS LINDER


KUNSTSTI / GLEMMEN VGS / FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN


– SK O P / ØST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s ep. – 16. okt .

KU N STSTI

/ MELLOM ØKS OG HYFA

VANDRING LANGS EN STJERNEMERKET STI, MED KUNSTVERK OG AKTIVITETER SOM BEST LAR SEG PRESENTERE UTE I NATUREN ELLER I ET BYLANDSKAP.

LYDKUNSTINSTALLASJON

DRIVE IN FOR LYDKUNST PÅ SOLKRAFT TULLE RUTH

VERK AV 6 KUNSTNERE MED TILKNYTNING TIL ØSTFOLD: SØSSA JØRGENSEN, JONAS QVALE, HENRIK LANGGÅRD, SIGURD GURVIN, HÅVARD ØIEROSET OG INGVILD LANGGÅRD. FERGELEIET BYSIDEN / TOLBODKAIA

ÅPENT ONS. – SØN. KL. 12–21.00 HELE FESTIVALPERIODEN INSTALLASJON

THE SMALLEST DETECTABLE FEELING ALEJANDRA MENDEZ

Gratis byferge

GRATIS BYFERGE

EN PORTAL AV BØKER VED KRYSSET TOLDBODGATEN/TORVGATEN GAMLEBYEN

ÅPENT HELE FESTIVALPERIODEN PERFORMANCE

PERFORMANCE

HINNE

TILREISENDE

UTE OG INNE I LEILIGHET I TOLDBODGATEN 36B I GAMLEBYEN.

AKTØRER: EVA LOTTA SANDBERG, TULLE RUTH, KRISTINE ULFENG, SØREN NIELSEN, MARGRETHE HOLMBERG. ELISABETH THORSEN PÅ THEREMIN. KOSTYMER SVEIN OVE KIRKHORN STED: VED HOVEDINNGANGEN TIL ADM. BYGGET, FRIP/ HYDROGENFABRIKKEN.

VIOLA TØMTE OG ELIZABET DAMYANOVA 17. OG 18. SEPT. / 2. OKT. FRA KL 12.00 – LANDART

GLEMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORMGIVNINGSFAG

I OVERKANT AV 130 ELEVER VED GLEMMEN VGS. FRA VG2 OG VG3 STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNING OG VG2 INTERIØR OG UTSTILLING HAR DELTATT. PÅ BROEN OVER TIL RAVELINEN GAMLEBYEN/VATERLAND

ÅPENT HELE FESTIVALPERIODEN

SVEIN OVE KIRKHORN

LØRDAG 17. SEPTEMBER KL 14.40 - 15.10 KUNSTSTI ARRANGØRER: NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE SØRØST-NORGE OG ØSTFOLD BILDENDE KUNSTNERE SVEIN OVE KIRKHORN, NK-SØRØST NORGE KRISTIN ROMBERG, ØBK PROSJEKTMEDARBEIDER / ØKS, SILJE STEINSVIK

INSTALLASJON OG PERFORMANCE

LONG SHOT FOR RECENT TIDES AKADEMIET FOR SCENEKUNST

HAZEL BARSTOW (NORGE), MARIA KVALHEIM (NORGE) ALEJANDRA MENDEZ (COSTA RICA), KLARA KRAMER (TYSKLAND), VIOLA TØMTE (NORGE). SKYTEBANEN I KJELLEREN PÅ HYLLA / HYDROGENFABRIKKEN.

PERFORMANCE: LØRDAG 1. OKTOBER KL 13.00 OG KL 16. 00

KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å UNDERSØKE OG SE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å VISE FRAM OG TYDELIGGJØRE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å FOKUSERE OG SAMLE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å GI MANGFOLD OG OPPLEVELSER KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR ALLE!


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

KUNSTHÅNDVERK 2016 / SIGURD BRONGER

FOTO: KJELL S. STENMARCH

KUNSTHÅNDVERK 2016 ET SAMARBEID MELLOM: NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE, FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK OG ØSTFOLD KUNSTSENTER PROSJEKTLEDELSE MARIT LØNNING REITEN, NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE AN DOAN NGUYEN, FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK PUTTE H. DAL, ØSTFOLD KUNSTSENTER

PROSJEKTLEDELSE – SKOP 2016: ØSTFOLD KUNSTSENTER: TRINE ERIKSEN, DAGLIG LEDER PUTTE HELENE DAL SIRI HEIDE LARSEN BIBBI BØRRESEN

SAMARBEIDSPARTNERE – SKOP:

PUTTE H. DAL, ØSTFOLD KUNSTSENTER MARIT LØNNING REITEN, NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

HIOF – AKADEMI FOR SCENEKUNST STRIKKEFESTIVALEN 2016 SIRIUS, KUNSTNERORG. VED HYDROGENFABRIKKEN PROSJEKTROM HELIUM GLEMMEN VGS

UTSTILLINGSARKITEKT

MER INFORMASJON OG DIGITALE KART:

CAMILLA WEXELS RISER

OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

FORMIDLING

GRAFISK DESIGN LAILA KONGEVOLD

PÅMELDING KUNSTSAFARI OG WOORKSHOPS: POST@OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO TELEFONNR.: 69 31 09 95

uke#1 FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

Skop uke01  
Skop uke01  
Advertisement