Page 1

NR. 23 – JUNI 2017 – 12. ÅRGANG

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN

SIDE 8 STORTRIVES SOM TØMRERE SIDE 10 STOLT SPONSOR / TOUR DES FJORDS SIDE 16 NORE SUNDE – NYTT, UNIKT BOLIGPROSJEKT SIDE 18 FORNØYDE HYTTEEIERE I SIRDAL


BÆREBJELKEN — INNHOLD

INNHOLD 2 LEDER 4 NYANSATTE 5 INNFLYTTINGSKLARE BOLIGER 6 BOLIG – SALG OG MARKED 8 FRA BYGGEPLASSEN 10 STOLT SPONSOR / TOUR DES FJORDS 12 ENEBOLIG PÅ KUNDENS TOMT 14 TOMTE- OG PROSJEKTUTVIKLING 16 NORE SUNDE – NYTT, UNIKT BOLIGPROSJEKT 18 FORNØYDE HYTTEEIERE I SIRDAL 20 SOLHYTTEN MED NY HYTTEBOK 22 ØSTER HUS ENTREPRENØR

Forsidefoto: Øster Hus er stolt sponsor av lokalidretten, her representert ved blide jenter fra Sola Fotball.

I redaksjonen: Njål Østerhus, Kirsten Vervik og Arild Sie. Bærebjelken er Øster Hus Gruppens internmagasin og utgis to ganger årlig. www.oster-hus.no Design og layout: Ensign reklamebyrå Foto: AD. Moment, Alf Inge Lima, Arne Hernes, Joakim Bjerk, Monika Larsen, Sola Fotball, Øster Hus Gruppen 3D: Ensign reklamebyrå, AD. Moment, Arkitektkontoret Stav Trykk: Gunnarshaug Trykkeri

Øster Hus Gruppen består i hovedsak av driftsselskapene og merkenavnene Øster Hus og Solhytten, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Øster Hus er Rogalands største boligbygger. Virksomheten holder til i Sandnes, og har stor byggeaktivitet på hele Nord-Jæren. Også Solhytten har sitt hovedkontor i Sandnes, i tillegg til salgskontor i Bergen, Oslo og Nord-Norge. Øster Hus Gruppen har ca. 110 ansatte og omsatte i 2016 for rundt 1 milliard kroner.

SIDE 2

Ekte vinnervilje! Et sterkt lag med dyktige ansatte, samt offensive og risikovillige eiere, er et godt utgangspunkt for å lykkes i markedet. Det siste halvåret har vi ansatt flere nye medarbeidere, og det er stor aktivitet i hele organisasjonen. Regnskapet for 2016 er avsluttet og vi kan nok en gang være stolte over resultatene vi oppnår. Dette kan i stor grad tilskrives at vi er tilpasningsdyktige og ser mulighetene i å tilpasse produkter og priser. Boligsalget i Øster Hus er 50 % høyere hittil i år sammenlignet med 2016, det skal vi være fornøyd med. Det jobbes godt med hver eneste kontrakt som blir signert. Innen salg/marked har vi styrket laget vesentlig


LEDER — BÆREBJELKEN

Med det salget som er oppnådd, er det garantert full drift på byggeplasser ut året.

Arild Sie har gått over i stillingen som adm. direktør i Øster Hus Gruppen AS.

ved å ansette Rune Ree i stillingen som prosjekt- og markedsdirektør. Rune var tidligere vår faste megler på Jæren i DNB Eiendom. I tillegg har vi ansatt Roger D. Lillejord fra DNB Eiendom Stavanger som selger. Sammen med resten av avdelingen, Kristine Marie Nødland og John Mydland, har vi et fantastisk godt utgangspunkt for å opprettholde nødvendig trykk og fokus slik at salgsbudsjett kan nås. Med det salget som er oppnådd, er det garantert full drift på byggeplasser ut året. I tillegg har vi besluttet å starte byggmesterarbeid på inntil 10 usolgte hytter i Sirdal. Disse vil være et reserveoppdrag for Øster Hus sine tømmermenn om vi ikke oppnår forventet salg i høst. Vi tar en betydelig risiko, og fortsetter den offensive strategien med støping av grunnmurer og oppstart tømmerarbeid på usolgte hytter og boliger. Dette gir oss en unik mulighet til å oppnå rasjonell og effektiv drift. En intern nysatsing vi går i gang med i år er Øster Hus-skolen. Første semester er planlagt med tre samlinger for alle ansatte, med oppstart i juni. Ønsket kultur i Øster

Hus er sammenfattet i en enkel setning, «Ekte vinnervilje», og fundamentet i kulturen er noe av det som skal gjennomgås. Dette blir spennende og lærerikt for alle ansatte, og vil styrke og utvikle oss som organisasjon. I vår har vi jobbet godt med å få på plass nye, formelle samarbeidsavtaler med alle våre faste underleverandører. I tillegg ble ny 3-års rammeavtale med Optimera inngått. Denne avtalen er betydelig også for Optimera, og sikrer dem en jevn og stor vareleveranse gjennom hele året.

konsernsjef-jobben vil jeg være mer delaktig innen konseptutvikling av boliger og hytter på egenregi felt. Vi ser frem til god aktivitet og flotte salgstall resten av året, som igjen bidrar til at alle ansatte er sikret en god og trygg arbeidsplass. Ønsker alle en riktig god sommer og ferie. Njål Østerhus Stolt eier

Det er gledelig at vi siste halvår har ansatt flere nye medarbeidere både ute på byggeplass og i administrasjonen. Vi ønsker alle nyansatte velkommen på laget! I konsernledelsen er det foretatt et fremtidsrettet grep ved at Arild Sie har gått over i stillingen som administrerende direktør i Øster Hus Gruppen AS. Arild har jobbet hos oss som økonomiog administrasjonssjef siden 2009. Undertegnede vil fortsatt være aktiv eier og konsernsjef, men i en noe mer tilbaketrukket rolle i den daglige driften. Utover

SIDE 3


BÆREBJELKEN — NYANSATTE

Nyansatte 02.12.16-01.06.17

Øster Hus:

SIDE 4

Oddgeir Bjånes 19.01.17 Byggeleder

Karzan Chemak 01.02.17 Trainee prosjektutvikler

Kjell Inge Sele 15.02.17 Prosjektleder EAT

June Tytlandsvik 01.03.17 Prosjektutvikler

Roger Ravndal 18.04.17 Tømrer

Roger Dybedal Lillejord 25.04.17 Selger

Solhytten:

Øster Hus Entreprenør:

Anders Semb Rønaas 08.05.2017 Salg Oslo / Trøndelag / Møre

Olaf Løvold 16.01.17 Forskalingssnekker

Helge Bue 23.01.17 Forskalingssnekker

Rune Ree 01.03.17 Prosjekt- og markedsdirektør

Ousman Olsen Jallow 02.05.17 Forskalingssnekker


INNFLYTTINGSKLARE SOLHYTTEN.NO BOLIGER — BÆREBJELKEN

TRENGER DU BOLIG NÅ?

VI HAR INNFLYTTINGSKLARE BOLIGER TO

TO

IG JE

!

Risaberg Terrasse, Tananger

Sandsgårdveien 13-15, Sandnes

LEILIGHETER | Priser fra kr 3 450 000,-

REKKEHUS | Pris kr 3 390 000,-

BRA 90-98,6 m2

BRA 96 m2

TO

TO

IG JE

B

!

G

Hovemarka, Sandnes

Storrvegen 83-91, Klepp N12 B6

LEILIGHETER GI BUD!

REKKEHUS Pris kr 3 990 000,-

ENEBOLIG I REKKE Pris fra kr 4 160 000,-

BRA 54 m2

BRA 126-129 m2

BRA 127 m2

B

B

G

LI

G

2

3

O

O

LI

LI

!

Raunåkerstubben, Undheim

O

!

O

IG JE

N

N

B

IG JE

N

N

LI

G

3

Storrvegen 77-81, Klepp N12 B7

Gabriel Edlands vei 113-127, Orstad Utsyn

Gabriel Edlands vei 1-17, Orstad Utsyn

ENEBOLIG I REKKE Pris kr 4 950 000,-

ENEBOLIG I REKKE Pris fra kr 4 140 000,-

ENEBOLIG I REKKE Pris fra kr 5 190 000,-

BRA 139,4 m2

BRA 124,2 m2

BRA 175,3 m2

3

Sjekk oster-hus.no for mer informasjon og avtale om visning.

SIDE 5


BÆREBJELKEN — SALG OG MARKED

- Prioriterer visningsboliger Øster Hus har til enhver tid mange boliger under oppføring i ulike faser av byggeprosessen. Vi har flere møblerte visningsboliger, og det oppleves som en stor fordel i salget å kunne ta potensielle kunder med i en ferdig bolig. I skrivende stund planlegger vi for fullt vår sommerkampanje, denne går ut i begynnelsen av juni. Vi tør påstå at det skal være umulig å ikke få den med seg! Vi går bredt ut både i aviser og på digitale flater. Ensign Reklamebyrå hjelper oss med å lage materiell og annonser som skal vise igjen. Det er viktig for oss å gjøre våre prosjekter, så langt det lar seg gjøre, enkelt tilgjengelig for kundene våre. Dette gjør vi både med innbydende salgskontorer på byggeplasser, innredede visningsboliger koplet opp med faste visninger, og visninger etter avtale med våre samarbeidende meglere i DNB Eiendom og EiendomsMegler 1. Som en prosjekterende boligutvikler er det ofte vanskelig å vise fysisk produkt, da salg ofte går på 3D-materiell og beskrivelser. Vi har valgt å ta den risikoen det er å heller bygge ferdig en rekke usolgte boliger, nettopp for å vise kundene våre

konkret produkt. Med alle de positive tilbakemeldingene vi får fra kunder på dette, så vil det også bli prioritert fremover. Det er kjekt å se at markedet i vårt område nå er lysere enn det var i fjor, det er mer omsetning og positiv prisutvikling.

og boliger med spennende og moderne arkitektur med en flott områdeplan. Her samler vi blant annet det meste av parkering og biltrafikk under jorden. Det er stor aktivitet i avdelingen, og vi gleder oss til Roger Lillejord begynner for fullt hos oss på salg/marked i august. Roger har lang erfaring som megler og eier i meglerforetak, og vil ha ansvar for en del av våre prosjekter ute i markedet.

Som det fremgår av våre nettsider, har vi mye spennende ute i markedet. Vi jobber videre for å få frem nye prosjekter fra vår solide tomtebank. Det er kjekt å se at markedet i vårt område nå er lysere enn det var i fjor, det er mer omsetning og positiv prisutvikling. På side 16 presenterer vi et av våre kommende prosjekter, Nore Sunde i Stavanger. Dette er et nydelig område

Rune Ree Prosjekt- og markedsdirektør

Se hele utvalget av eneboliger, rekkehus og leiligheter for salg på oster-hus.no Her er det enkelt å søke på kommune, boligtype og pris for raskt å finne aktuelle boliger.

!

H

Y

N

ET

For salg: FrøylandsParken, nytt boligområde på Kvernaland. Åtte leiligheter med kort vei til det meste og flott nærmiljø.

SIDE 6


SALG OG MARKED — BÆREBJELKEN

!

Y

N

ET

H

For salg: Skorpefjell, Mosterøy. Moderne eneboliger og tomannsboliger med flott, sjønær beliggenhet.

For salg: Skorpefjell, Mosterøy. Boligene har flott utsikt mot sjøen.

G LI BO RD GS GÅ N I S SN D VI SAN

VISNINGSDAG 13. OG 14. JUNI

Roger Lillejord og Kristine Marie Nødland jobber med salg og markedsføring i Øster Hus, og har mange spennende boligprosjekter å by på!

ES DN N A 1S EM

Da møter du oss og våre meglere i ferdige visningsboliger, på tomtene eller i en av våre visningsbrakker. Hele oversikten fi nner du her.

STOR VISNINGSDAG! KOM OG SE VÅRE BOLIGER Tirsdag 13. og onsdag 14. juni møter du oss og våre meglere i våre ferdige visningsboliger, på tomtene eller i en av våre visningsbrakker. Hele oversikten fi nner du her. Velkommen!

Kampanje: Nettbannere fra kampanjen i forkant av visningsdager 13. og 14. juni.

SIDE 7


BÆREBJELKEN — PRODUKSJON

- Stortrives som tømrere! Kjell og Pål er stolte av faget sitt og ville valgt det samme igjen. Og når kalenderen viser sommer og sola sørger for behagelige temperaturer, er livet på byggeplassen ekstra fint.

På Grødem Allé i Randaberg er det travel aktivitet med bygging av leiligheter og eneboliger. Flere tømrerlag er i sving, og på et av leilighetsbyggene treffer vi Kjell Johansen (49) og Pål Berge (21) travelt opptatt med å sette opp innervegger. Her brukes tiden godt, og vi blir med i brakka i lunsjpausen for en prat mens matpakken inntas. Begge tømmermennene har jobbet i Øster Hus Gruppen i fire år, først hos Jærbygg og etter sammenslåingen nå altså i Øster Hus. Mens dette var starten på Påls karriere og hvor han tok fagbrev, kan Kjell skilte med adskillig lengre fartstid i tømrerfaget.

Som tømrere har vi en variert og interessant jobb som inkluderer mye mosjon og frisk luft. – Jeg begynte i lære allerede som 15-åring, forteller Kjell, og konstaterer etter en rask hoderegning at han har vært i yrket i snart 35 år. – Etter å ha vokst opp i landlige omgivelser omgitt av gårdsbruk, var jeg vant med kroppsarbeid og tømrervalget kom naturlig. Dette var på Myklebust i Tananger, faktisk akkurat der hvor Øster Hus Gruppen har bygd ut mye, fortsetter han. Pussig nok var det også i dette området Pål hadde sitt første oppdrag, og de to begynte å jobbe sammen. Begge stortrives i yrket og hadde valgt det samme igjen. De er stolte over alt de bygger og peker gjerne ut boligene hvis de kjører forbi med passasjerer i bilen. Hva som er det beste med jobben, er de skjønt enige om. – Som tømrere har vi en variert og interessant jobb som inkluderer mye mosjon og frisk luft. Vi har selvfølgelig en fremdriftsplan å forholde oss til, men kan til en viss grad styre arbeidsdagen selv.

SIDE 8

For eksempel kan vi gjerne jobbe utendørs på fine sommerdager, sier de to fornøyd. Tømmermennene er også opptatt av boligløsninger og arkitektur på det de bygger. – Det er interessant og kjekt å se ulike løsninger og få inspirasjon til jeg selv en dag kanskje skal bygge det ultimate huset, ler Pål. Kjell har også tanker om utformingen av boligområdene. – Jeg må si jeg er imponert over hvordan det ser ut når vi forlater feltene, og hvor bra det er lagt opp med friområder og lekeareal, fremholder han. – Folk trenger jo ikke store hager rundt egen bolig når de kan benytte seg av så flotte fellesareal. I årene som har gått siden Kjell startet tømrerkarrieren har det vært flere endringer enn at lønna i starten kom i pose! Arbeidsforholdene er i det store og hele bedre tilrettelagt med færre tunge løft. Også innen HMS er opplegget adskillig mer omfattende enn før. Kjell bemerker at han for øvrig alltid har tenkt sikkerhet når han jobber på byggeplassen og har heldigvis unngått skader. Begge karene liker når det går unna, og er fornøyd med at forholdene er lagt til rette for god fremdrift i prosjektene. – Vi slipper å lure på hvordan ting skal gjøres; tegninger, detaljer og samarbeid med byggeledere fungerer bra, og prosjektene er generelt godt planlagt. Pål forteller at han lærer noe nytt hver dag, og vet råd om han skulle ha byggfaglige spørsmål. – Da har jeg Kjell som «google», smiler han lurt. De to skryter av hverandre og trekker også frem det gode samholdet mellom alle ansatte i firmaet. – Vi stortrives, har mange kjekke kollegaer og blir tatt godt vare på, slår de fast. Selv om tømreryrket medvirker til mosjon i massevis, er Pål og Kjell aktive også på fritiden. – Det går mye i trening, skating, snow-

Tømrerlaget Pål Berge og Kjell Johansen, for tiden i sving med nye leiligheter på Grødem Allé i Randaberg.

board om vinteren og samvær med venner, forteller Pål, som bor på Sviland sammen med samboeren. Kjell sykler og løper litt for å holde formen, og har barnebarn som nok også holder ham i aktivitet. Med bolig like ved sjøen på Røyneberg i Sola er han ofte ute med båten, og


PRODUKSJON — BÆREBJELKEN

God aktivitet Kraftig løft for tømrerfaget Regjeringen har lagt frem mer enn 100 forslag for å bedre yrkesfagene. Vi er svært tilfreds med at arbeidslivets behov skal gå foran. Endringene innebærer at elevene får spesialisert seg tidligere og vil få et mer relevant og tilpasset opplæringsløp. To år skole VG 1 og VG 2 tømrer, og så rett ut i lære i tømrerfaget. Det er mange fordeler med fagutdanning: • Du får lønn i læretiden • Du kan bygge videre på fagutdanningen for å få studiekompetanse • Du får mange muligheter for videre utdanning • Du får brukt både dine praktiske og teoretiske evner • Svennebrevet dokumenterer din kompetanse • Svennebrevet gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet Vi har signert avtale med fem nye lærlinger som begynner hos oss rett etter ferien, det er viktig for oss å sikre rekrutteringen til tømrerfaget.

underleverandører. Sammen skal vi nå vårt hovedmål om å levere alle boliger fri for mangler. Mye å gjøre Vi har for tiden mye å henge fingrene i og har sikret oss nok kontrakter til at vi får det travelt ut hele 2017. Selv om vi nå gleder oss til en fin sommer, har vi allerede begynt å planlegge neste vinters produksjon. Veldig mange spennende boligprosjekter er under utvikling. Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke vår kontaktperson John Arne Karlsen hos Optimera for fruktbart samarbeid i over 30 år. Siste møte sammen med John Arne ble en hyggelig stund på Gamlaværket i Sandnes hvor ny 3-års samarbeidsavtale mellom Optimera og Øster Hus ble signert. Ønsker John Arne lykke til med pensjonisttilværelsen. God sommer!

For å utvikle og produsere gode Øster Hus er vi avhengige av dyktige medarbeidere både i administrasjonen og, ikke minst, ute på byggeplassene. Jeg er stolt over kompetansen hos våre ansatte samt

Gord Rostøl Leder drift

i garasjen står en gammel amerikaner som krever sitt. Innimellom går turen til Lindesnes og fritidsboligen fra 1886. Vi ser ikke bort fra at hammeren tas frem i helgene heller! Signering av ny samarbeidsavtale med Optimera. F.v. John Arne Karlsen, Njål Østerhus og Knud Holm i Optimera.

SIDE 9


BÆREBJELKEN — SPONSOR / TOUR DES FJORDS

Stolt sponsor av lokal topp- og breddeidrett

Gratis pølser og brus utenfor Øster Hus-kontoret da Tour des Fjords inntok Sandnes 27. mai. Njål Østerhus styrte grillen.

SIDE 10

Sponsor av Øster Hus-runden i Sandnes.


SPONSOR / TOUR DES FJORDS — BÆREBJELKEN

Sola Fotball.

Oltedal Fotballklubb.

Inspirerende å se så mange barn og unge med Øster Hus-logoen på brystet.

Oltedal Fotballklubb.

Øster Hus har i mange år vært en stor sponsor av den lokale idretten. Dette engasjementet gir oss stadig kjekke opplevelser, nå sist under sykkelrittet Tour des Fjords, som avsluttet 4. etappen med Øster Hus-runden. Traséen gikk rett forbi kontoret vårt i Høylandsgata i Sandnes. I den anledning inviterte vi til grilling med gratis pølser og brus, samt rittet på storskjerm. Hensikten var å lage god stemning og bidra til folkefest når syklistene inntok byen vår. Været spilte på lag, folk møtte opp i stort antall, og det ble liv og røre utenfor kontoret. 4. etappen med Øster Hus-runden ble vunnet av Edvald Boasson Hagen som også tok sammenlagtseieren i årets ritt. Som lageier/sponsor av Team Coop gleder vi oss over August Jensens sterke prestasjon og 4. plass sammenlagt. Viktig er det også å opprettholde den omfattende sponsingen av distriktets

breddeklubber. Her får vi ofte høre hvilken stor betydning sponsorbidragene har for at klubbene skal kunne gi et godt tilbud til barn og unge. Det er et imponerende arbeid som legges ned, og mange frivillige ildsjeler som bidrar til den store aktiviteten. Men så finnes det vel heller ikke større belønning enn å oppleve idrettsgleden og fellesskapet blant små og store medlemmer! I tillegg til gode opplevelser og det å ta samfunnsansvar og engasjere oss i nærmiljøet, er sponsingen en viktig del av vår markedskommunikasjon. Eksponering av logo og kobling til sponsoratene bidrar til merkevarebygging og økt kjennskap til bedriften.

Vi sponser: Austrått IL, fotball Frøyland IL Gjesdal IL Hana IL Havdur IL Klepp IL Mastra IL Mosterøy Skolekorps Nærbø IL Oltedal Fotballklubb Randaberg Fotball Sandnes Sykleklubb Sandnes Ulf Sirdal Fjellgolf Sirdal Ski Skiskyting Skifestivalen BLINK Ski NM Gålå Sola Fotball Stavanger Oilers Stavanger Sykleklubb Sunde IL Team Coop Team Rynkeby Rogaland Tour des Fjords Voll IL Ålgård Håndballklubb Ålgård Rideklubb

SIDE 11


BÆREBJELKEN — ENEBOLIG PÅ KUNDENS TOMT

- Hva koster et hus? Man kan gjerne trekke på smilebåndet av dette spørsmålet og tenke at det kommer selvfølgelig an på en rekke variabler, og er vanskelig å gi et klart svar på. Hos Øster Hus får kunden en informativ prisliste over alle boligtyper for raskt å få et bilde av hva drømmehuset vil koste. I møte med boligselger John Mydland blir priser og leveranseinnhold nøye gjennomgått slik at kunden har trygghet for den totale kostnadsrammen på byggeprosjektet.

HUS 100

HUS 101

HUS 102

kr. 3.125.000,-

kr. 3.918.000,-

kr. 3.260.000,-

HUS 210 kr. 2.555.000,-

HUS 330 kr. 3.188.000,-

HUS 106 kr. 2.860.000,-

Egen tomt? Drømmen om skreddersydd hus kan fort gå i oppfyllelse. Øster Hus har husvarianter og størrelser for alle behov og drømmer, og vi tar oss av alt det praktiske – enklere blir det ikke. Følgende er inkludert i leveransen av et Øster Hus: • Tegning og prosjektering • Utstikking og oppmåling • Ledninger i grunnen • Betongarbeid • Pipe • Fliser på alle våtrom • Komplett rørleggerarbeid • Elektrikerarbeid inkl. varmekabler i alle våtrom • Alle bygningsartikler iht tegning/byggebeskrivelse • Vinduer og ytterdører hvitmalte • Innvendige dører hvitmalte • Trapper hvitmalte • Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning • Eikeparkett i alle tørre rom • Sparkling og maling • Kjøkken og baderomsinnredning Følgende er ikke inkludert såfremt det ikke er spesifisert i pristilbud: • Tomt • Grunnarbeid • Byggestrøm • VA og El tilførsel inn til grunnmur • Tilknytningsavgifter • Kommunale gebyrer • Uavhengig kontroll • Indeksregulering • Utvendig maling Mer utfyllende informasjon om leveransen fås på forespørsel.

SIDE 12

HUS 421

HUS 431

kr. 2.743.000,-

kr. 4.200.000,-

HUS 500

A: kr. 2.811.000,- / B: kr. 2.800.000,C: kr. 2.805.000,-

HUS 610

HUS 621

kr. 3.918.000,-

kr. 4.239.000,-

HUS 640

HUS 641

kr. 4.798.000,-

kr. 4.730.000,-

HUS 652

HUS 653

HUS 625

kr. 5.260.000,-

kr. 4.139.000,-

kr. 3.250.000,-


ENEBOLIG PÅ KUNDENS TOMT — BÆREBJELKEN

HUS 104

HUS 105

HUS 120

HUS 131

HUS 140

HUS 200

kr. 2.154.000,-

kr. 3.175.000,-

kr. 3.064.000,-

kr. 2.345.000,-

kr. 2.829.000,-

kr. 3.664.000,-

HUS 220

HUS 245

HUS 311

kr. 2.808.000,-

kr. 3.265.000,-

HUS 320

kr. 4.754.000,-

HUS 331

HUS 340

HUS 400

HUS 405

HUS 410

kr. 3.880.000,-

kr. 4.030.000,-

kr. 2.750.000,-

kr. 3.634.000,-

kr. 3.808.000,-

kr. 3.820.000,-

HUS 321

kr. 3.425.000,-

HUS 501

HUS 502

HUS 521

HUS 600

HUS 601

HUS 602

kr. 3.820.000,-

kr. 2.746.000,-

kr. 3.246.000,-

kr. 2.970.000,-

kr. 4.164.000,-

kr. 4.188.000,-

HUS 625 kr. 3.250.000,-

HUS 651 kr. 5.643.000,-

HUS 654

John Mydland har sammen med resten av teamet i Øster Hus realisert boligdrømmen til mang en fornøyd kunde. For den som ønsker en boligprat er John å treffe på 904 07 907 eller john@oster-hus.no.

kr. 4.458.000,-

SIDE 13


BÆREBJELKEN — TOMTE-/PROSJEKTUTVIKLING

Stort engasjement innen tomte- og prosjektutvikling Det jobbes målrettet, systematisk og langsiktig for å legge til rette for utbygging av gode boligprosjekter. Det er avgjørende med rett beliggenhet, riktig boligtype og rett pris i forhold til hva markedet etterspør. Da er det godt med engasjerte, kompetente lagspillere som kjenner prosessene og hver på sin plass bidrar til et så godt sluttprodukt som mulig.

– Bredt boligtilbud Øster Hus er tilstede der det skjer i regionen vår. Vi utvikler eneboliger, rekkehus, flermannsboliger og leiligheter i allerede etablerte og i nye, attraktive bo-områder. Nye felt planlegges med spennende arkitektur og arealeffektive boliger. Vi er også opptatt av helheten i et nytt boligfelt og ønsker å utvikle felt med et enhetlig og sammenhengende uttrykk, samtidig som hvert delfelt får sin egen signatur. Ofte bruker vi formingsveiledere som viser hvilke materialer og farger som gjelder for feltet.

Nye felt planlegges med spennende arkitektur og arealeffektive boliger.

Spennvidden er stor; flott plasserte eneboliger på Skorpefjell i Rennesøy, mangfold på Valahaug i Randaberg, spennende nytt felt på Nore Sunde i Stavanger og variasjon på Myklebust og i Eivindsveien på Sola. I Sandnes er vi i Åsveien på Hana, i Aase Allé, Haualandsparken og på Sørbøhagane.

SIDE 14

Store, små og «passelige» leiligheter og hus på alle felt. I idylliske Breivik på Hommersåk kommer det både leiligheter og rekkehus. På Orstad i Klepp utvikles nye rekkehus og på Frøyland i Time kommune blir det eneboliger, rekkehus og leiligheter. På Bøtunet på Nærbø blir utvalget også variert med leiligheter, flere alternative rekkehus og store eneboliger i kjede. Øster Hus planlegger og utvikler boliger for de som ønsker en liten, middels eller stor leilighet enten i et flermannshus eller i en boligblokk, rekkehus for unge nyetablerte, rekkehus og eneboliger for alle familietyper – også for «storfamilien» som ofte trenger fire til fem soverom. Vi satser på å nå alle og dekke våre boligkjøperes behov og ønsker for fremtiden.

June Tytlandsvik Prosjektutvikler

– Mulighet til å påvirke Vi lever i et stort demokrati hvor vi inviteres til å mene noe om mangt. Dette mangfoldet av tilbud er kanskje årsaken til at det som regel er få som takker ja til invitasjonen. Når det gjelder invitasjonen til å mene noe om hvordan omgivelsene og regionen vår faktisk skal se ut i fremtiden, bør vi likevel engasjere oss. De grep som tas i kommuneplanog regionalplanprosessen er veldig sentrale. Frem mot høsten 2019 skal de fleste av kommunene revidere sine kommuneplaner. I tillegg er Rogaland Fylkeskommune i gang med revisjon/ oppdatering av sin regionalplan for


TOMTE-/PROSJEKTUTVIKLING — BÆREBJELKEN

Stor tverrfaglig kompetanse innen tomteog prosjektutvikling sørger for god tilførsel av nye, attraktive boligprosjekter.

Jæren for å legge til rette for en bærekraftig utvikling i storbyområdet og nabokommunene. De to nevnte myndighetsnivåene vil i tiden fremover motta flere innspill fra Øster Hus om å legge til rette for utbygging under betingelser som lar seg gjennomføre. Hvis ikke stopper utviklingen opp. Øster Hus er sannsynligvis den eiendomsaktøren som besitter flest potensielle utbyggingsarealer i regionen vår, og det jobbes aktivt med å få utviklet prosjektene slik at boligbygging kan påbegynnes. Den største utfordringen i tidlig fase på tomteutviklingen er pr. i dag å finne prosjekter som er underlagt realistiske rammebetingelser. I det ligger det at blant annet krav til boligtetthet, infrastruktur, solforhold, overvannshåndtering, grøntdrag, grunnforhold, naturmangfold samt

konkrete rekkefølgekrav alle er forhold som må være håndtert. Vår vurdering er at ikke alle områder som er tenkt utbygd i dagens overordnede planer vil kunne realiseres fordi de nevnte kravene dessverre vil gjøre boligene for kostbare. Derfor er vår oppfordring; følg med og takk «ja» til invitasjoner om å mene noe om utviklingen av regionen!

Med nye medarbeidere og endringer i avdelingen, har vi brukt mye tid på å jobbe frem enklere rutiner, bygge lagfølelse og skape grobunn for god samhandling internt. På denne måten utvikler vi oss både individuelt og som organisasjon, blir enda mer effektive og forenkler hverdagen. Tydelig eierskap til prosjektene, og sterkt fokus på overleveringsdatoer sikrer god fremdrift og at boligene kommer for salg og produksjon til avtalt tid. Det er kjekt å se at alle de involverte stiller seg bak endringene vi gjør. DAK-avdelingen styrkes, og vi gleder oss til Ingve Tjessem og Martin Østerhus kommer inn for fullt til høsten. Rune Ree Prosjekt- og markedsdirektør

Stig Harald Nese Tomte-/ eiendomsutvikler

SIDE 15


BÆREBJELKEN — NORE SUNDE

Nore Sunde – nytt, unikt boligprosjekt i Stavanger Jåsund Hafrsfjorden

Kvernevikveien

Her kommer de første boligene!

Kvernevikveien

- Nore Sunde blir et utrolig spennende boligprosjekt og vi gleder oss veldig til å samarbeide med Øster Hus, sier Eivind Chr. Dahl, daglig leder i DNB Eiendom, Nybygg Stavanger. Nore Sunde blir et av de største og mest moderne boligområdene i Stavanger. Til sammen planlegger Øster Hus, partnere som Øgreid Eiendom og Tomteutvikling, å bygge ca. 600 nye boliger fordelt på rekkehus og leiligheter i mange ulike størrelser. Nå jobbes det intenst med å få alle detaljer på plass fram til salgsstart som er planlagt i august i år. Unik beliggenhet - Dette er et helstøpt boligprosjekt hvor ingenting er overlatt til tilfeldighetene, sier Dahl. Beliggenheten er på mange måter unik, med kun få minutter til Stavanger sentrum og like kort vei til Sola Lufthavn og alle arbeidsplassene på Tananger. I tillegg er det kort vei til barnehager, skoler, butikker og ikke minst ny svømmehall.

SIDE 16

Med den gode miksen av boligtyper vil Nore Sunde være attraktivt for mange ulike kjøpegrupper. Fra barnefamilier og førstegangskjøpere til besteforeldre som ønsker å bytte ut den gamle eneboligen med en moderne leilighet og bo i nærheten av barn og barnebarn.

- Nå gjør vi alt klart til salgsstart i august, vi kommer til å gå bredt ut i alle relevante kanaler for å nå alle potensielle kjøpere. Vi oppfordrer alle som er interessert i boligene i Nore Sunde til å ta kontakt med oss, så skal vi holde deg løpende orientert om fremdriften i prosjektet.

Grønt og bilfritt Med underjordisk parkering vil området dessuten bli tilnærmet bilfritt, og beboerne vil kunne nyte godt av trivelige og grønne uteområder og lekeplasser for barna i trygge omgivelser. - Det er utarbeidet en grundig formingsveileder som gjør at sol- og lysforhold og utforming av uteområder er ivaretatt på en meget god måte, sier Dahl. Første delfelt vil bestå av cirka 160 boliger.

Eivind Chr. Dahl, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger, ser frem til salgsstart på Nore Sunde.


NORE SUNDE — BÆREBJELKEN

Om prosjektet Vistnes

Delfelt B2 er første steg i utbyggingen av en ny bydel på Nore Sunde i Stavanger. Området ligger i en slak sydvestvendt helling mot Hafrsfjord. Fra planområdet har man utsikt til Tananger, Hafrsfjord og til Hålandsvatnet. Reguleringsplanarbeidet startet i begynnelsen av 2013. Samarbeidet med kommunen i arbeidet med planområdet har vært konstruktivt og godt. Områdeplanen var grunnlaget for vårt arbeid med detaljplan for første byggetrinn (B2) som nå skal i salg. Dette delfeltet består av 163 boenheter. Enkelte utfordringer har det vært i forhold til innkjørsel og bussvei, men dette er nå avklart og godt løst.

Stavanger

Vi har også hatt et godt samarbeid med Arkitektkontoret STAV om utforming av boligene på delfelt B2, og arkitektur og uttrykk fremstår meget tiltalende. Ingen delfelt blir like, hvert felt har forskjellige boligvarianter og sammensettingen varierer. På noen av delfeltene kommer det firemannsboliger, og det blir rekkehus med to og tre etasjer med varierende høyder. Enkelte boenheter får utleiedel i underetasjen, så mulighetene er mange. Det prosjekteres også flere bygg med leiligheter i mange ulike størrelser, tilknyttet heis og felles lukket parkeringsanlegg.

Området vi nå skal i gang med har gode utendørsareal og tilnærmet bilfritt gateareal med egen parkeringskjeller for alle boenhetene. Fellesområder og lekeplasser er planlagt med skikkelig utstyr og lekeapparater av høy kvalitet. Her blir også en kjempeflott kvartalslekeplass med fotballbane med kunstgress, sandvolleybane og en sykkelløype. Trivelig samlingspunkt og fellesareal midt i delfeltet, omkranset av beplantning og belysning for å skape et innbydende tun. Nore Sunde er en utrolig spennende utbygging å være med og utvikle. Utbyggingsområdet har nydelige omkringliggende naturområder og sjøutsikt fra deler av feltet. De som velger å bosette seg her kan se frem til flotte bokvaliteter i et særdeles attraktivt område.

Hans Tjåland Prosjektutvikler

Fakta om Nore Sunde: • Beliggenhet på Sunde, Stavanger kommune • Delfelt B2 som nå skal i salg har 99 tett-lav boenheter og 64 leiligheter • Øster Hus AS, Øgreid Eiendom AS og Tomteutvikling AS står bak utbyggingen gjennom Sunde Bolig AS • Parkeringsanlegg er igangsatt • Oppstart bygging av tett-lav og blokker november 2017 • Innflytting første boliger 2019

Boliger med spennende og moderne arkitektur.

SIDE 17


BÆREBJELKEN — SOLHYTTEN EIENDOM

Visningshytta som Tone og Arill Herigstad senere kjøpte, er flott innredet i samarbeid med Møbelgalleriet.

- Falt for visningshytta Ett år er gått siden Tone og Arill Herigstad fra Sandnes ble stolte hytteeiere i Brendeheia i Sirdal. Men inngangen til hyttelivet startet en god stund før det. – Vi ble kontaktet av Njål våren 2015, og hadde utover sommeren dialog om de tre demohyttene som skulle bygges, og at man vurderte å prøve noe nytt med å ha folk boende i hyttene i en visningsperiode, forteller Arill. – På sensommeren var vi første gang oppe og kikket på området, og da var sålene på alle tre hytter støpt, fortsetter han. Tone og Arill lot seg begeistre av både beliggenhet og spesielt hyttemodellen Brendeheia, og etter dette gikk prosessen fort. Paret bestemte seg for å bli med på konseptet med å disponere hytta i vintersesongen mot at det ble holdt visninger i forbindelse med salget av første delfelt i Brendeheia. Mange valg å ta I avtalen inngikk også at de skulle være med i innredningsprosessen, og i hovedsak var det kun farge på vegger, parkett og fliser som var valgt. – Vi hadde en relativt stram tidsplan

SIDE 18

å forholde oss til, og brukte tiden godt, forteller Tone med et smil. – Leverandørene var veldig behjelpelige og kom med gode innspill, og sammen kom vi frem til materialvalg og produkter som vi er svært fornøyde med, fremholder hun. Hyttene skulle være klar for visning i romjulen, og paret ble imponert over hvordan et uberørt fjellområde på få måneder fremsto som et nytt hyttefelt. – Brendeheia ligger lett tilgjengelig med god infrastruktur og kjørevei til døra. – Det var full aktivitet med anleggsmaskiner, og nye ting hadde skjedd hver eneste gang vi kom opp, fortsetter Arill. – Vi opplevde at kvaliteten på materialvalg så vel som på utført arbeid var meget bra. At ting stort sett ble gjort riktig første gang medvirket nok også til at fremdriftsplanen ble fulgt. Romslig hytte med perfekt beliggenhet Etter å ha vist frem hytta gjennom vintersesongen 2016, valgte Tone og Arill

å slå til på kjøp. Familien var godt kjent med Sirdal fra tidligere, har mange kjente som har hytte i området, og synes beliggenheten er perfekt. – Brendeheia ligger lett tilgjengelig med god infrastruktur og kjørevei til døra, tilgang til løypenett, nærhet til skitrekk og butikk, og høyt og fritt med god utsikt, slår paret fast. De er også veldig fornøyde med hyttemodellen. Vinkel som gir gode solkroker ute, praktisk planløsning med alt på ett plan, ekstra TV-stue i egen fløy og bod med adkomst både innen- og utenfra, trekkes frem. – Fem dager etter innflytting feiret vi jul her med 10 personer, forteller Tone. Det gikk kjempebra, og siden har familien hatt flere vellykkede feiringer med gjester på hytta i Brendeheia. Hytta brukes året rundt. – Når vinteren slipper taket er det flott å gå fotturer i fjellet, å sykle på anleggsveiene eller ta en tur på golfbanen i nærheten. Og når de virkelig flotte sommerdagene slår til er det bare fantastisk på hytta, avslutter paret fornøyd.


SOLHYTTEN.NO — BÆREBJELKEN

Tone og Arill Herigstad med Inge Andreassen, i midten. Inge står for salget av hytter i Sirdal.

Forseggjort uteområde med treplatting og skifer.

Fidjeland

Sirdal høyfjellshotell SMØLÅSEN

Kvæven

Haugen Ålsheia Sinnes

BRENDEHEIA

GP SINNESLIA

UTSOLGT!

2017 startet hvor 2016 slapp med et meget bra salg, og vi er rett og slett utsolgt for hytter i de to pågående feltene vi har i Brendeheia og Smølåsen i Sirdal. Vi jobber på spreng, og er i rute med prosjekteringen for å få frem neste byggetrinn i begge disse hyttefeltene. Salgsstart blir ved Sirdalsdagene første helgen i september, og vi har allerede mange interessenter på listen. Brendeheia: I tidligere byggetrinn har vi bygget tre visningshytter med stor suksess. Dette har vært meget positivt for oss og kundene, og i juni står en helt ny visningshytte ferdig som vil brukes aktivt i salgsarbeidet for neste byggetrinn.

Tomtene i Brendeheia har en fantastisk beliggenhet nær løypenett. De fleste tomtene på nytt delfelt får flott utsikt ned mot Sinnes. I midten av april startet Risa opp etter vinteren, så arbeidet på feltet er godt i gang. Det legges opp til flere ferdige grunnmurer og oppstart trearbeid utover høsten.

Vi har nå videreutviklet de samme tre hyttetypene som er bygget tidligere på feltet. Vi har igjen samarbeidet med Dag Brantenberg Fasting i Sjo Fasting Arkitekter og utviklet en ny modell. Dette er en spennende og romslig hytte som er løst med to fløyer. Her vil det bli plass for flere generasjoner/venner, samtidig som man har muligheten for å trekke seg tilbake i sin egen fløy når det måtte ønskes.

Smølåsen: Etter mange år med hyttebygging så nærmer vi oss nå slutten. Totalt er det kun åtte tomter igjen i hele feltet. Også her legger vi opp til salgsstart under Sirdalsdagene og oppstart grunn- og betongarbeid i år. Hyttetypene er tidligere brukte modeller som er nøye planlagt og tilpasset de flotte tomtene helt innerst i feltet. Flere av tomtene som ligger høyest vil få utsikt både opp- og nedover i dalen.

Sinneslia: Dette er et nytt prosjekt som kommer for salg i 2018. Reguleringsplan antas å godkjennes i juni i år. Går alt etter planen med reguleringsarbeidet så planlegger vi oppstart VA i høst. Oppstart på selve tomtene, samt salgsstart forventes vår/ sommer 2018. Feltet ligger meget sentralt og med nærhet til de fleste fasilitetene Sinnes kan by på.

Egil Friestad Leder Solhytten Eiendom AS/ Solhytten AS

SIDE 19


BÆREBJELKEN — SOLHYTTEN

STAVHYTTEN klassisk

Ny hyttebok stappfull av gode løsninger I april kom den nye hytteboken til Solhytten ut. Her er det fokus på kvalitet og gjennomtenkte løsninger. Både design, innpakning og farger er skreddersydd for norske forhold. Det har kommet noen helt nye hyttemodeller med mer moderne preg, og de tradisjonelle hyttetypene er bearbeidet slik at alle planløsninger utnytter hyttens potensiale på best mulig vis. Stavhytten er en av de nyeste modellene, og den er mer moderne i uttrykket enn noen annen hyttemodell hos Solhytten. Den er tegnet som en sjøhytte, men vi har allerede fått forespørsler fra kunder som ønsker å bygge Stavhytten på fjellet. Det synes vi er veldig spennende. Vi er meget fornøyd med mottakelsen hytteboken har fått så langt. Det har vært mye skryt å få og antall bestillinger av hytteboken økte ved lansering. Solhytten er en hytteleverandør som ikke bare leverer ferdig hytte eller byggesett. Her kan du få hjelp til hele prosessen. Vi har lang erfaring med de nødvendige søknader, riving av gammel hytte, grunnarbeid og oppføring av ny hytte. Solhytten er en landsdekkende leverandør

SIDE 20

Solhyttens nye hyttebok kan bestilles på solhytten.no, her kan man også lese om alle våre hyttemodeller og tomteområder.

som kan bygge og levere hytte uansett hvor i landet man ønsker. Vi har salgskontor i Bergen, Sandnes, på Hellerud utenfor Oslo og i Nord-Norge. Den siste tiden har vi signert kontrakt på flere attraktive tomteområder rundt om i landet, og det vil komme mye spennende for salg her i løpet av høsten. Bare følg med!

Leif Moberg Salgssjef Solhytten


SOLHYTTEN.NO — BÆREBJELKEN

STAVHYTTEN klassisk En annerledes hytte, med nydelige enkle former og utsøkte detaljer. Vinduer er skreddersydd for best mulig solforhold og utsikt, hvor flatene går lekkert fra gulv til tak. Usjenerte uteområder, i ly for vær og vind. Stavhytten er en hytte som er visuelt spennende fra absolutt alle retninger.

HAVGLØTT klassisk HAVGLØTT klassisk

En stor og raus hytte, med minimalistisk preg og kompakte former. Stramt design, gjennomtenkte løsninger, og lekre detaljer. En hytte med mange løsninger, for skiftende behov og ønsker. Hyttens form skaper lune uteområder, hvor man i tillegg får kraftige og langstrakte overbygg som skjermer.

MOSTØL villmark Tradisjonell Solhytte med skjermet inngangsparti og godt takoverbygg fra stuen. Romslig hems, innvendig og utvendig bod. Store vindusflater, 3 soverom og romslig vaskerom praktisk plassert med egen inngang.

MOSTØL villmark

Solhytten hovedsponsor for ski NM på Gålå I månedsskiftet mars/april hadde Solhytten gleden av å være en av hovedsponsorene for ski NM, og ble godt profilert under mesterskapet og i media. Arrangementet sammenfalt med lansering av ny hyttebok og nye nettsider, og passet dermed bra kommunikasjonsmessig. Solhytten er en landsdekkende hytteleverandør og det er viktig for oss med god nasjonal synlighet. Engasjementet for skisporten er for øvrig stort også hos Solhytten og mange av våre kunder, og sponsoratet matchet i så måte Solhyttens profil.

SIDE 21


BÆREBJELKEN — ØSTER HUS ENTREPRENØR

Boligblokk for Øster Hus på Orstad i Klepp kommune.

– Få det støpt og gi gass! Positivitet blant utbyggerne er noe som kjennetegner tiden vi er inne i. Vi har opparbeidet oss et bredt kundespekter og optimismen går igjen hos alle. Etter nyttår har det gått i ett, og alle våre kunder har det travelt med å starte på nye prosjekter; «Få det støpt og gi gass!» Dette er musikk i en entreprenørs ører, og aldri før har vi hatt en bedre ordrereserve og forutsigbarhet for våre ansatte.

Vi er snart halvveis inn i året og vi kan allerede se at dette blir et rekordår for vår egenproduksjon. Totalt er vi 34 ansatte i Øster Hus Entreprenør, vi har kjøpt inn to selvreisende kraner og har over tid bygget oss opp mye systemforskaling til vegg og dekker. Alle er spente på å se om salget fortsetter å forbedre seg utover høsten, og spesielt om salg av leiligheter tar seg opp. Vårt hovedfokus er rene betongjobber som genererer arbeid til våre forskalingssnekkere, men også som totalentreprenør har vi mange baller i luften. Med forbehold om tilstrekkelig salg av leiligheter, vil vi i 2018 også være i gang med nye leilighetsprosjekter der vi er totalentreprenør. Det siste halvåret har vi utført betongarbeid på mange felter med rekkehus, leiligheter og eneboliger for blant andre Øster Hus, Kruse Smith, Favoritthus, Block Watne og Front Bygg. I tillegg har vi utført betongarbeidet på: • Lunden Mølle, Sandnes, for Vinkel Bygg • Boligblokk på Orstad for Øster Hus • Nytt storkjøkken for Sandnes kommune på Vatne • Parkeringsanlegg på Frøyland for Øster Hus og Kruse Smith • Betongarbeid på anlegg for Nordbø Maskin og Bjelland

SIDE 22


ØSTER HUS ENTREPRENØR — BÆREBJELKEN

Vi takker alle våre kunder for tilliten og ser frem til mange nye prosjekter sammen. For tiden som kommer har vi også flere spennende betongarbeider på oppdragslisten, noe av det jeg vil nevne er: • Boligblokk for Block Watne på Skadberg • 7000 m² med parkering for Nore Sunde Utviklingsselskap • Boligblokk og eneboliger for Favoritthus på Lurahammeren • Vigrestad barnehage for Gann Tre • Leilighetsprosjekt for Faber Bygg • Drivhus på Øksnevad for Nordbø Maskin Vårt mål er ikke å bli størst, men å prøve og bli best på det vi driver med.

• Å være en foretrukken entreprenør blant våre kunder • Å være en foretrukken arbeidsgiver • Å være best på drift og logistikk • Å få med seg de beste leverandørene Vi må hver dag se etter hva vi gjør bra og hva som kan forbedres innenfor disse områdene, og justere rutinene våre deretter. Andre helgen i juni avholdes årets velfortjente sommerfest for våre fast ansatte med følge. I år på Kronen Gård i Sandnes – og med fyr i bålpanna og lokal musiker med på festen blir dette kjempekjekt! Ønsker alle en god sommer!

I tillegg har vi fått totalentreprisen for ny Rema 1000 butikk på Jåsund, Sola. Vi ser frem til å komme i gang, og skal fortsette vårt fokus på kvalitet til avtalt tid. Vårt mål er ikke å bli størst, men å prøve og bli best på det vi driver med. For å klare dette er det viktig at vi har fokus på det som skal til for å nå målet. For meg innebærer dette:

Kjetil Haga Leder Øster Hus Entreprenør AS

SIDE 23


Returadresse: Øster Hus Gruppen Welhavens vei 2, 4319 Sandnes Telefon 51 68 57 50 www.oster-hus.no

26. – 29. juli

TIL SANDNES FRA ØSTER HUS

BYFEST OG GRATISKONSERT MED

Åge Aleksandersen & Sambandet Lørdag 29. juli må du få med deg høydramatiske finaler på rulleski, byfest og gratiskonsert med Åge Aleksandersen & Sambandet i Vågen i Sandnes. Øster Hus ønsker alle velkommen.

Øster Hus – stolt generalsponsor av Skifestivalen BLINK

Bærebjelken low (1)  
Bærebjelken low (1)