__MAIN_TEXT__

Page 1

NR. 24 – DESEMBER 2017 – 12. ÅRGANG

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN

SIDE 6 ØSTER HUS SKOLEN – EKTE VINNERVILJE! SIDE 8 ENDELIG I GANG – STAVANGERS NYE BYDEL SIDE 11 MER LÅN TIL NYE BOLIGER? SIDE 14 GOD SALGSSTART PÅ HYTTER I SIRDAL


BÆREBJELKEN — NYANSATTE

INNHOLD 2 NYANSATTE

NYANSATTE 2.6. til 1.12.2017 Øster Hus:

4 JULEBORD I DNB ARENA 5 LEDER - MARKEDET RÅR 6 ØSTER HUS SKOLEN 8 NORE SUNDE – ENDELIG ER VI I GANG 10 SALG OG MARKED 12 SOLHYTTEN FRA NORD TIL SØR 14 DET GODE HYTTELIV I SIRDAL

Jørgen Rege 03.07.17 Lærling

Ingve Tjessem 01.08.17 DAK tegner

Thomas Tønnessen 07.08.17 Lærling

Marius Mosby 07.08.17 Lærling

Trygve Roth 07.08.17 Lærling

Mathias Monsen Furenes 14.08.17 Lærling

Grzegorz Karbowiak 21.08.17 Tømmermann

Waldemar Piotr Krystek Glen McNeil 21.08.17 28.08.17 Tømmermann Lærling

16 ENEBOLIG PÅ EGEN TOMT 17 PRODUKSJON / HMS 18 VÅRE TØMMERMENN 20 VI SPONSER NABOLAGETS HELTER! 22 RISA – ÅRETS LEVERANDØR 2017 23 ØSTER HUS ENTREPRENØR

Forsidefoto/Øster Hus Arena: Øster Hus har i høst skrevet en 10-årig avtale om stadionnavnet til Sandnes Ulfs nye arena. I redaksjonen: Njål Østerhus, Kirsten Vervik og Arild Sie. Bærebjelken er Øster Hus Gruppens internmagasin og utgis to ganger årlig. www.oster-hus.no Design og layout: Ensign reklamebyrå

Øster Hus Entreprenør:

Foto: Joakim Bjerk, Rune Hagelin, Oddmund Sola, Sindre Ellingsen, Axelar/Ørjan Dalseth og Øyvind Andersen, Ensign reklamebyrå, Øster Hus Gruppen 3D: Ensign reklamebyrå og Plank arkitekter (Øster Hus Arena) Trykk: Gunnarshaug Trykkeri

Øster Hus Gruppen består i hovedsak av driftsselskapene og merkenavnene Øster Hus og Solhytten, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Øster Hus er Rogalands største boligbygger. Virksomheten holder til i Sandnes, og har stor byggeaktivitet på hele Nord-Jæren. Også Solhytten har sitt hovedkontor i Sandnes, i tillegg til salgskontor i Bergen, Oslo og NordNorge. Øster Hus Gruppen har ca. 110 ansatte og omsetter årlig for rundt 1 milliard kroner.

SIDE 2

Eirik Simonsen Erga 29.08.17 Tømmermann

Kristoffer Hetland 07.08.17 Forskalingssnekker

Fredrik Bore Sandved 06.11.17 Forskalingssnekker

Stig Jarle Løklingholm 01.12.17 Forskalingssnekker

Thomas Øvretveit Bysheim 07.08.17 / Lærling forskalingssnekker


BÆREBJELKEN

Andre tider Vi er i ferd med å legge bak oss nok et krevende år, og det må sies at 2017 ble annerledes enn vi hadde regnet med. Likevel er vi fornøyd med hva vi har oppnådd, og er rustet for høy aktivitet videre. 2016 var trått med tanke på salg, men vi klarte oss likevel godt gjennom året på grunn av en god ordrereserve. Forventningene til 2017 var positive, med budsjettert salg godt over det som ble oppnådd i 2016. Dette basert på våre antakelser om et oppdemmet boligbehov og en «ketchupeffekt» når det først løsnet. Dessverre har denne uteblitt, og salget blir lavere enn forventet. Øster Hus har valgt å omprosjektere noen få boliger for å optimalisere kostnader og arkitektur. Fremover vil vi ha enda større fokus på god arkitektur som er rasjonell å bygge. Heldigvis har vi styrke til å fortsette produksjonen og planleggingen av mange nye boliger som vi mener markedet vil ta imot når det snur. Gjennom vinteren kommer vi til å ha en del boliger under

oppføring som ikke er solgt. Det betyr at våre kunder vil kunne kjøpe boliger med kortere tid til overlevering. Trygghet for at prosjekter gjennomføres uavhengig av et visst salg, kommuniseres i høst gjennom markedskampanjen «Vi bygger uansett». Selv om markedet har endret seg er Øster Hus fremdeles en betydelig sponsor i nærmiljøet. Flere tusen barn går rundt med Øster Hus-logoen på draktene sine. Vi er stolte av å spille på lag med idretten i distriktet og bidra til positiv aktivitet for barn og unge. Øster Hus har i mange år sponset Sandnes Ulf, og i høst inngikk vi avtale om stadionnavnet på deres nye arena. Øster Hus Arena og storsatsingen til Sandnes Ulf blir et spennende prosjekt å følge. Med både Sandnes Ulf og Viking i Obosligaen neste år vil det nok bli enda større

Njål Østerhus Stolt eier

medieoppmerksomhet. Men vi gleder oss allerede til 2019 når Øster Hus Arena åpner, og begge lag duellerer i eliteserien! Totalt har vi ansatt 18 medarbeidere siste 12 måneder, noe som viser at vi er fremoverlente og preget av «ekte vinnervilje». Som eiere vil vi sette inn alle ressurser for å opprettholde full aktivitet på byggeplassene gjennom 2018. Vi tror nemlig det er året det snur. Oppsummert så er vi også i år godt fornøyd med alt vi har klart å oppnå i disse krevende tidene. Jeg vil takke alle ansatte, leverandører og samarbeidspartnere for god innsats og godt samarbeid slik at vi kom gjennom 2017 som ekte vinnere! Ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

SIDE 3


BÆREBJELKEN — JULEBORD I DNB ARENA

Lørdag 18. november var det duket for en festkveld i DNB Arena med julebord og Rune Bjergas show «Bjerga on ice» for ansatte og noen av våre leverandører.

Onsdagsbandet sørget for god stemning!

Gord Rostøl ble hedret for sine 30 år i Øster Hus. Gord er en kapasitet og har i stor grad medvirket til den fantastiske utviklingen selskapet har hatt. F. v. Cato Østerhus, Gord Rostøl og Njål Østerhus.

SIDE 4


LEDER — BÆREBJELKEN

Markedet rår Sjelden har uttrykket «det er vanskelig å spå – især om fremtiden» vært mer betegnende enn det siste året med tanke på markedet vi opererer i. Med gode, markedstilpassede produkter og ekte vinnervilje, skal vi jobbe iherdig videre for å være en foretrukket bolig- og hytteleverandør!

Nok et år er snart ved veis ende, og vi har fått svar på mye av det vi lurte på for et år siden. Hvordan ville markedet utvikle seg? Ville boligsalget løsne? Er oljekrisen over? Selv om Øster Hus selger mer i 2017 enn i 2016, så er nok dessverre svaret på de to siste spørsmålene «nei». Markedet er bedre, men ikke friskmeldt og oljekrisen sitter nok litt dypere i enn vi liker å tro, selv om det er signaler som tyder på bedring fremover. Vi kommer heller ikke bort fra at potensielle kjøpere blir påvirket av prisutviklingen i Oslo, hvor det har vært en nedgang i prisene på 3 % de siste 12 månedene (ref. rapport Eiendom Norge for oktober 2017). Det er fort gjort å glemme at prisene i samme by har steget med 77 % de siste 10 årene. Dette er imidlertid forhold utenfor vår kontroll. Vi skal konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med, og gjøre det best mulig. Nemlig fortsette å lage så gode, markedstilpassede produkter som vi overhodet kan! Solgt hytter for 100 millioner Spente var vi også på hyttesalget i Sirdal. Ville våre nye delfelt bli like godt mottatt som de foregående? Solhytten Eiendom selger hytter i Sirdal og har i høst lagt ut nye felt på Brendeheia og Smølåsen. Det har vært et meget godt salg, og i midten av november passerte kontraktsinngangen 100 millioner kroner. Til sammen har Solhytten Eiendom siden 2009 solgt hytter i Sirdal for over 700 millioner. Dette markedssegmentet er av stor betydning. Ikke bare gir det god omsetning, men det tilfører oss også viktig arbeid. Fra og med

november og ut 2018 skal det bygges over 30 hytter i Sirdal for Solhytten Eiendom. Øster Hus skal bygge 24 av disse. Fokus på HMS Noe av det viktigste for oss som arbeidsgiver er å sørge for at arbeidsplassen er trygg, og at alle kommer vel hjem etter hver eneste arbeidsdag. Vi skal ikke ha noen ulykker, og har stort fokus på helse, miljø og sikkerhet. Som et ledd i dette har vi i 2017 brukt betydelige ressurser på at alle tømrere skal gjennomgå opplæring i stillasbygging. Uansett tiltak er det imidlertid avgjørende at hver og én selv tar ansvar når en er på jobb. På side 17 kan du lese mer om HMS-arbeidet i Øster Hus. Forbedre interne prosesser 2017 har vært året hvor «alt» skal digitaliseres. Dette ordet kommer vi

Vi skal konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med, og gjøre det best mulig.

til å høre mye også fremover. Man kan få inntrykk av at det meste skal løses gjennom digitalisering. Slik er det heldigvis ikke. Øster Hus og Solhytten skal følge med på utviklingen og ha fokus på å forbedre prosessene våre. Men vi tenker at prosessutvikling er et mer dekkende uttrykk enn digitalisering.

Vi skal alltid være åpne for å gjøre ting på andre måter, men før vi gjør endringer skal dagens prosess klart beskrives. Forslag til ny skal beskrives. Og fordelene skal tydelig fremkomme. Om endringen innebærer digitalisering eller ei, er ikke det viktigste. Det avgjørende er at vi utfører oppgavene på den beste måten. Tiden vil vise hva som skjer i 2018. Vi stiller de samme spørsmålene som i fjor. Hvordan vil markedet utvikle seg? Vil det løsne? Er oljekrisen over? Og ikke minst - blir det opprykk på Sandnes Ulf og Viking? Det som er sikkert, er imidlertid at vi i Øster Hus og Solhytten skal utvise «ekte vinnervilje!». På neste side kan du lese om Øster Hus Skolen og vårt arbeid med kultur- og lagbygging. Alle ansatte har gjennom året gjort en skikkelig god innsats. I november hadde vi en fantastisk flott kveld sammen i anledning årets julebord. Nå skal vi bruke julen til å lade batteriene slik at vi er klar til å gi bånn gass og vinne i markedet! Ønsker alle en riktig god jul!

Arild Sie Adm. direktør Øster Hus Gruppen

SIDE 5


BÆREBJELKEN — ØSTER HUS SKOLEN

Øster Hus Skolen – ekte vinnervilje! Å ha en god kultur i selskapet er viktig for at laget som helhet skal fungere best mulig, og for at alle har en felles forståelse om hva som skal til for å lykkes.

Vinteren 2016 ble KleppHus, Jærbygg og Øster Hus til ett selskap – Øster Hus. For å bygge lagfølelse og en felles kultur, startet vi i juni 2017 Øster Hus Skolen. Ønsket kultur i Øster Hus kan oppsummeres med et enkelt slagord, nemlig «Ekte vinnervilje!». I Øster Hus har vi et mål om å lage så gode og markedstilpassede produkter som mulig. For å få til dette er det ikke nok å være dyktige enkeltspillere. Vi må jobbe sammen som et lag, og levere kvalitet hver dag, hver uke - hele tiden. Alle i organisasjonen er helt avhengige av hverandre for å skape et best mulig resultat. Vi må dra i samme retning og arbeide mot det samme målet. Øster Hus har flere «lagdeler» som jobber sammen. Fra akkvisisjon av tomter, regulering av tomteområde, prosjektutvikling, tegning/

SIDE 6

DAK, markedsføring, salg, produksjon og service. Svikter en av lagdelene går det ut over kvaliteten til de andre. Kulturen til Øster Hus sier noe om hva som forventes av oss som jobber her. Ønsket kultur i Øster Hus kan oppsummeres med et enkelt slagord, nemlig "Ekte vinnervilje!". Målsettingen med Øster Hus Skolen er at laget skal bygges enda bedre, skape samhold og en felles forståelse om hva som skal til for å lykkes. Vi har avholdt tre skoledager i 2017, og flere blir det neste år. Vi må kontinuerlig trene på å ha fokus, og at vi er best

sammen. Engasjementet som fremkommer på samlingene er inspirerende, og viser at i Øster Hus jobber det kun mennesker som bryr seg om sin egen arbeidsplass. Det er viktig. Øster Hus Skolen skal gjøre ansatte bevisste på kulturen på arbeidsplassen vår, og hva den har å si for den enkelte og for selskapet. For å lykkes i et krevende marked er det av stor betydning at alle ansatte viser ekte vinnervilje! Arild Sie Adm. direktør Øster Hus Gruppen


ØSTER HUS SKOLEN — BÆREBJELKEN

ØSTER HUS SKOLEN: Faglig og sosial samling for alle ansatte i Sørmarka Arena.

SIDE 7


BÆREBJELKEN — NORE SUNDE, STAVANGER

FOR SALG: Nå selges 22 moderne og varierte leiligheter i trinn 1 på Nore Sunde.

Endelig er vi i gang – Stavangers nye bydel Mye har skjedd siden reguleringsarbeidet på Nore Sunde startet i 2013. Det er nå full aktivitet på tomten, garasjeanlegg støpes, meglerne har visninger i salgsbrakka, og mange følger forventningsfullt med på alt som skjer på området!

Følg utviklingen på dette spennende boligprosjektet på oster-hus.no

Det er ikke mange utbygginger i Stavanger av denne størrelsen, og selv om det består av en eiergruppe (Øster Hus AS, Øgreid Eiendom AS og Tomteutvikling AS) så presenteres hele prosjektet i markedet som et Øster Hus prosjekt. I alt vil Nore Sunde bestå av over 600 boliger og huse ca 2.000 mennesker. Det er derfor vi kaller det en ny bydel. Prosjektet inneholder blokker og rekkeboliger. I første del, B2, vil det

SIDE 8

være 163 boenheter. Her har Øster Hus Entreprenør hovedansvaret for blokkene, mens rekkeboligene skal bygges av oss i Øster Hus. Dette gir mye godt arbeid i alle ledd i årene fremover. Den første blokken er nylig lagt for salg. Her har vi leiligheter fra snaue 60 m 2 til godt over 100 m 2 . På nyåret vil de første rekkeboligene presenteres, her vil det være rekkehus og to flermannsboliger med fire leiligheter i hver. Etter hvert vil vi også selge boliger med egne utleiedeler.


NORE SUNDE, STAVANGER — BÆREBJELKEN

< NORDSJØEN

HÅLANDSVATNET

SMÅBÅTHAVN

TUROMRÅDE

IDRETTSANLEGG TURSTI TUROMRÅDE DAGLIGVARE BARNEHAGE STORE STOKKAVATNET SELVÅG GARTNERI

KOLLEKTIVTRANSPORT SUNDE SKOLE

HAFRSFJORD BRO

STAVANGER GOLFKLUBB

TURSTI HAFRSFJORD SKALLDYR & FISK

SMÅBÅTHAVN

HAFRSFJORD REVHEIM SKOLE

AMFI MADLA

Beliggenheten på Nore Sunde beskrives på følgende måte: Grenser mot solnedgang, friområde, ferskvann og hav – 8 minutter fra Stavanger sentrum.

Nore Sunde ligger fantastisk fint til i en sørvendt slak helling med utsikt mot Tananger og Hafrsfjord. Nær friområder og med kort avstand til kollektivtransport og byliv. Her kan beboerne nyte godt av trivelige og grønne uteområder og store felles leke- og oppholdsarealer.

Leiligheter Trinn 1

De første kjøperne har allerede signert kontrakt på sin nye leilighet. De flytter ikke langt, men ønsker seg noe nytt og vil ta del i Stavangers nye bydel. Den aller første boligen vi solgte i prosjektet ble solgt for kr 12.000.000,-. Det kalles en god start!

Roger Lillejord Salg/marked

Nore Sunde blir et helstøpt boligprosjekt hvor ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Med den gode miksen av boligtyper vil Nore Sunde være attraktivt for mange ulike kundegrupper.

SIDE 9


BÆREBJELKEN — SALG/MARKED

FOR SALG: Nærhet til sjøen gjør Harestadvika til et særs attraktivt sted å bo. I tillegg er Randaberg sentrum, Dusavik og Stavanger ikke langt unna.

Vi bygger uansett! Det gir trygghet og forutsigbarhet for våre kunder å vite at boligprosjektet gjennomføres uavhengig av et visst salg. Trygt er det også å kunne besøke en av Øster Hus sine visningsboliger og se og kjenne på en ferdig bolig. Øster Hus har over en tid hatt fokus på å produsere opp flotte visningsboliger på mange av våre boligfelt. Nå er flere ferdigstilte og brukes ukentlig i faste visninger. Vi har jevnt over bra besøk, og opplever at kundene våre setter stor pris på å se, ta og føle på opplevelsen av en helt ny bolig. Vi får god hjelp av flinke interiørkonsulenter som møblerer og lyssetter boligene. Det å kjøpe nytt er alltid spennende, en får valgt de kvalitetene en vil ha

og får formet boligen til egen smak. Det blir ditt og ingen andre har bodd der før.

Dette var god lesning og artikkelen gjengis også her i Bærebjelken.

Hos oss er det forutsigbart å kjøpe, vi sier: VI BYGGER UANSETT! Med det mener vi at vi gjennomfører de aller fleste prosjektene uten forbehold om tilstrekkelig salg.

Ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Vi ga i høst ut nok et Øster Hus magasin som innstikk i Stavanger Aftenblad. Der hadde vi blant annet en artikkel som Jan Einar Thesen i EiendomsMegler1 utarbeidet sammen med Prognosesenteret.

Rune Ree Prosjektog markedsdirektør

SALGET ER I GANG! Eksklusive eneboliger i Harestadvika, Randaberg, ble nylig lagt ut for salg. Med gjennomgående høy kvalitet og en fantastisk sjøutsikt, vil dette ganske sikkert være drømmeboligen for mange familier. Visningsboligen med ferdig opparbeidet uteområde må bare oppleves!

SIDE 10


SALG/MARKED — BÆREBJELKEN

PÅ BOLIGJAKT?

Mer lån til nye boliger? Når bankene låner ut penger til boligkjøpere, ser de i dag på inntekt og egenkapital. Bør bankene i større grad skille mellom ny og brukt bolig? En ny undersøkelse dokumenterer nå forskjellen i bokostnader mellom en ny bolig kontra en brukt.

Visningsboligen i Harestadvika er lekkert stylet av Bohus som har med seg Kathrine Sørland på laget.

Se hele utvalget av eneboliger, rekkehus og leiligheter for salg på oster-hus.no Følg oss også på:

I 2015 brukte norske husholdninger 70 milliarder kroner på renovering, ombygging og tilbygg på eksisterende boliger. Rundt 4 av 10 pusset opp og brukte i gjennomsnitt nesten 78 000 kroner på prosjektet. Hvert år bruker de som bor i brukte eneboliger rundt 40 000 kroner i vedlikehold. Til sammenligning er vedlikeholdsutgiftene i en ny bolig nærmest fraværende, og kjøpere av ny bolig har derfor mye penger å spare på å velge nytt i stedet for brukt. Offentlige myndigheter har gitt bankene stramme retningslinjer for hvordan en fastsetter hva en kan kjøpe for. 5 ganger inntekt og 15 prosent i egenkapital er hovedregelen. Men disse lånemodellene tar for lite hensyn til de reelle driftsutgiftene ved en bolig. Hvor store er egentlig forskjellene i bokostnader mellom brukte og nye boliger? Dette har i liten grad vært dokumentert tidligere. Derfor ba vi Prognosesenteret om å undersøke disse forskjellene. For EiendomsMegler1 er det viktig å vise kjøpere, myndigheter og banker hva som blir de faktiske utgiftene når de skal beregne boliglån. Undersøkelsen fra Prognosesenteret viser at dersom man flytter inn i en ny enebolig, vil man i gjennomsnitt spare nesten 400 000 kroner i reduserte vedlikeholdskostnader i løpet av 10 år. På 15 år vil husholdningen spare mer enn 530 000 kroner og i overkant av 600 000 kroner i løpet av 20 år. Tilsvarende besparelser på 15 år er beregnet til nesten 445 000 kroner for småhus/rekkehus.

For leiligheter er forskjellen beregnet til 200 000 kroner, og det er før utvendig vedlikehold tatt av sameiet/borettslaget er medtatt. På 15 år vil husholdningen spare mer enn 530 000 kr på ny bolig, kontra brukt. Ved jevne mellomrom møter boligmarkedet motstand, som i Rogaland det siste året. Nå ser vi litt av det samme i Oslo og det er de nye prosjektene som får føle mest på det. 30 prosent av alle boligkjøpere vil helst kjøpe ny bolig i stedet for brukt, men for mange blir det vanskelig med dagens lånebetingelser. Er det derfor på tide at vi vurderer parameterne rundt lånebetingelsene på ny? Ved å kjøpe en ny bolig vil det ikke være behov for vedlikehold de første 10 årene, mens vedlikeholdsbehovet gradvis vil øke etter som boligen blir eldre. En ny bolig er litt som en ny bil: den er mer miljøvennlig, energibesparende og nærmest vedlikeholdsfri. Nettopp derfor bør myndighetene løsne litt på regelverket og la de som kjøper ny bolig få en ekstra fordel.

Regionsjef Jan Einar Thesen i EiendomsMegler1.

SIDE 11


BÆREBJELKEN — SOLHYTTEN

På solhytten.no kan du bla i hytteboken eller bestille den hjem i postkassen.

Solhytten fra nord til sør Har du en hyttedrøm i magen er det stor sjans for at Solhytten kan bistå med å realisere drømmen. Med en ny og flott hyttebok bugnende av gode hyttemodeller, og attraktive hyttetomter fra hav til hei, er det bare å starte prosessen. I den andre enden venter kvalitetstid med familie og venner, og de beste rammer for å skape minner for livet.

Solhytten har lange tradisjoner med å levere byggesett i hele Norge. Vi leverer hytter til kunder som selv har tomt, eller har en gammel hytte de vil rive for å oppføre en ny og moderne på den gamle, gode tomten. Før kjøpte ofte kunden byggesett fra oss og ordnet resten selv, enten som selvbygger eller ved å innhente egne aktører til å utføre arbeidet. Vi ser nå stadig oftere at kunden vil ha en totalpris og dermed kjøpe et nøkkelferdig produkt. Dette har lenge vært vanlig i vår region på Sør-Vestlandet, men i mye mindre

SIDE 12

skala i landet for øvrig. Som en av Norges største hytteleverandører vil vi fremover i enda større grad tilrettelegge for å tilby nøkkelferdige hytter, ikke bare et byggesett. Som en del av denne utviklingen har vi, spesielt det siste året, inngått samarbeid med flere grunneiere om hyttetomter. Dette er såkalte «formidlingsområder». Vi formidler da tomteområder i våre mediakanaler ved å markedsføre nøkkelferdige hytter med tomt. Kunden får på denne måten et fullstendig bilde av investeringen som må til for å realisere

sin hyttedrøm. Solhytten vil også fremover være aktive når det gjelder å knytte til oss gode formidlingsområder. Vi har mye på gang, ikke minst i nedslagsfeltet for vår avdeling i Bergen, hvor mange flotte områder er under utvikling. Det nyeste området er Peer Gynt Hyttegrend på Gålå i Gudbrandsdalen. Samarbeidet med grunneier om dette flotte området med utsikt langt inn i Jotunheimen, startet med Solhyttens tilstedeværelse som hovedsponsor under ski NM på Gålå i vinter.


SOLHYTTEN — BÆREBJELKEN

FOR SALG: Fjellgløtt klassisk, nyutviklet hyttemodell for Peer Gynt Hyttegrend på Gålå i Gudbrandsdalen. Feltet ligger i fantastisk natur på et fjellplatå 930 meter over havet, og med utsikt langt inn i Jotunheimen.

Andre aktuelle områder som selges nå er Sør-Teige i Eggedal, like ved Norefjell, Lindåsen, beliggende midt mellom Tonstad og Sinnes i Sirdal, Mulehei på Sinnes i Sirdal og Rosfjord Panorama i Lyngdal. Sjekk ut solhytten.no for full oversikt av våre områder. Felles for Solhyttens formidlingsområder er at vi prosjekterer to til fire anbefalte hyttemodeller og tilpasser til den enkelte

tomt. Ofte bruker vi modeller fra vår hyttebok, men vi utarbeider også nye. Noen ganger ønsker grunneiere/utbyggere

Vi ser stadig oftere at kunden vil ha en totalpris, og dermed kjøpe et nøkkelferdig produkt.

Gålå

spesielle hyttetyper for å sette et særskilt preg på feltet. Selv om vi viser foretrukne hyttemodeller, er det store muligheter for individuell tilpasning i samarbeid med vår arkitekt. Vi ser positivt på tiden fremover med mye spennende på gang! Ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Egil Friestad Leder Solhytten Eiendom AS/ Solhytten AS

FOR SALG: Mostøl Villmark er en av tre anbefalte hyttemodeller på hyttefeltet Sør-Teige, som ligger flott til på Norefjells solside midt i Buskerud.

SIDE 13


BÆREBJELKEN — SOLHYTTEN EIENDOM

Det gode hytteliv i Sirdal Etter at Inge Andreassen begynte å selge hytter i Sirdal, og samtidig oppfylte egen hyttedrøm, har det blitt hyppige turer til det som for mange rogalendinger er den ultimate hyttedestinasjonen. For interessen for en ny hytte i Sirdal, den er stor!

TJØRHOMFJELLET GP

ÅLSHEIA

SINNESVATN SINNES SKULE

Hønedalen hyttegrend, Brendeheia delfelt 3. Alle grunnmurer er støpt, og flere hytter er under oppføring.

Inge Andreassen er Solhyttens mann på hyttefeltene Smølåsen på Fidjeland og Brendeheia i Hønedalen Hyttegrend, og tar gjerne med seg potensielle kunder ut på visning. – Det beste er å møte folk ute på hyttefeltet. Da får de selv se hvordan alt blir og kan danne seg et bilde av ferdig bebyggelse, sier Inge entusiastisk. På Brendeheia er det nå tredje delfelt som selges, og alle 28 grunnmurer er ferdig støpt, også på hytter som ikke er solgt. – Vi får mange tilbakemeldinger på at feltene våre fremstår godt planlagte og ser veldig ordentlige ut. Her kan folk stå på grunnmuren på den enkelte tomt og oppleve reell utsikt, avstand til nabohytter, høyder, solforhold og andre ting som har betydning for valg av tomt og hyttetype, fortsetter Inge. Nettopp plassering og tilpassing i terrenget for

SIDE 14

at hver hytte og feltet som helhet skal fremstå best mulig, er noe Solhytten legger stor vekt på i planleggingen av nye hyttefelt. Avtaler visning Inge foretrekker private visninger for å fokusere på hver enkelt kundes behov og ønsker, og gjør raskt en avtale når

– Vi får mange tilbakemeldinger på at feltene våre fremstår godt planlagte og ser veldig ordentlige ut. noen er interessert i å se nærmere på hyttefeltene. Og det er det mange som er! I forbindelse med lansering av Brendeheia

Inge Andreassen tar gjerne med kunder på visning på hyttefeltene i Sirdal.


SOLHYTTEN EIENDOM — BÆREBJELKEN

FOR SALG: Brendeheia delfelt 3 har blitt godt mottatt i markedet. Kundene kan velge mellom flere hyttemodeller.

Fidjeland

Sirdal høyfjellshotell SMØLÅSEN

Kvæven

Haugen Ålsheia Sinnes

BRENDEHEIA

GP SINNESLIA Kommer for salg

Nydelig innredet visningshytte i Brendeheia.

delfelt 3 under Sirdalsdagene i høst, ble det inngått flere kontrakter. Også i tiden etter har det vært god pågang. Hytter for et hvert behov Kundene er forskjellige, og Solhytten tilbyr funksjonelle og praktiske hyttemodeller som imøtekommer ulike behov. Noen ganger er det flere familier som går sammen om hyttekjøpet, og ofte skal hytta romme flere generasjoner. – Det som går igjen er at man ønsker nok sengeplasser og gjerne flere oppholdsrom, forteller Inge, og legger til at i Brendeheia tilbys også en hyttemodell som er tilrettelagt for to kjøkken. Møblert visningshytte Kvalitet og standard på hyttene er god med det man forventer inkludert, og det er bare å flytte rett inn. I visningshytta

i Brendeheia kan kundene se materialvalg og få et godt inntrykk av romstørrelser og møbleringsløsninger. Det oppleves nyttig når valg av kjøkken, parkett, fliser, farge på panel og annet skal foretas. Samlingspunkt Inge Andreassen kan også formidle hyttelivets gleder ut fra egen erfaring. Etter å ha leid hytte på Fidjeland på åremål og besøkt andres hytter i Sirdal, kunne han og familien for et par år siden flytte inn i sin egen nybygde hytte. – På hytta slapper man av på en annen måte enn hjemme. Det handler om livskvalitet og det å ha et samlingspunkt for familien, fastslår han. Tilgjengelighet og avstand betyr også mye, og for folk i Stavanger/Sandnes-regionen er det fort gjort å komme seg til hytta i Sirdal. En kort biltur unna er klimaet annerledes,

vinterstid forflytter man seg ofte fra bare veier til snødekte fjell og hvite vidder. Undersøkelser viser at nærhet til løypenett, sommer som vinter, er av stor betydning for hyttekjøpere. Også gode solforhold trekkes frem som en viktig faktor. I så måte bør hyttefeltene til Solhytten på Smølåsen og Brendeheia komme godt ut. Tomtene ligger solrikt til med flotte løyper rett utenfor døra, og godt tilrettelagte uteområder for aktive familier, året rundt. Og med en flunkende ny hytte på en lettstelt naturtomt, ligger forholdene til rette for å kunne bruke mye tid på det gode liv ute i naturen! Sjekk ut solhytten.no og les mer om hytter for salg i Sirdal.

SIDE 15


BÆREBJELKEN — ENEBOLIG PÅ KUNDENS TOMT

Kundetilpasset bolig.

Egen tomt? Øster Hus har lange tradisjoner innen bygging av eneboliger på kundenes egne tomter. Henvendelser i dette segmentet går i første omgang til John Mydland, som har lang erfaring i å realisere kundens boligdrøm. John og kollegaene

i Øster Hus tar hånd om hele prosessen, fra første kontakt og avklaring av behov og ønsker, til ferdig bolig og innflytting. Mange kunder finner inspirasjon til drømmehuset i vår rikholdige husbok – uansett stilvalg.

BESTILL HUSBOKEN! Øster Hus har et stort utvalg attraktive hustyper i ulike stilarter, størrelser og prisklasser som kan danne grunnlaget for kundens drømmehus.

John Mydland har, sammen med resten av teamet i Øster Hus, realisert boligdrømmen til mang en fornøyd kunde. For den som ønsker en boligprat er John å treffe på 904 07 907 eller john@oster-hus.no.

SIDE 16


PRODUKSJON — BÆREBJELKEN

Fokus på HMS HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Det er et omfattende regelverk som har til hensikt å legge grunnlag for et godt arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen, forebygge helseskade eller miljøforstyrrelser, og verne miljøet mot forurensing. I høst har vi hatt et løft i Øster Hus med tanke på HMS. Vi har gjennomført kurs i stillasbygging og fallsikring for alle ansatte, samt at alle byggeplasser har fått en egen, ny HMS-tavle. Vi har også implementert «Digital mannskapsregistrering», som i år har blitt et direkte krav fra myndighetene.

Jeg sier ofte til fagfolk og lærlinger på byggeplass at nøkkelen til godt HMSarbeid langt på vei handler om å stille seg følgende spørsmål hver gang man planlegger en aktivitet: «Hvordan kan vi best sikre oss selv og andre i aktiviteten vi skal utføre?». Ofte leder svaret på dette

Engasjerende kurs Det var svært bra deltakelse og aktivitet på kurset som gikk over to dager i høst. Her hadde man nyttige samtaler omkring HMS og arbeid i høyden, og alle viste stort engasjement. Ikke minst kom dette til syne da samtlige, over 70 mann, var ute i gårdsrommet og bygde fasadestillas og rullestillas med veiledning fra kursholder. Det ble også stilt gode spørsmål under den teoretiske delen. Selv om mange har bygd mye stillas og har tidligere opplæring, tror jeg de fleste opplevde å ha godt utbytte av kurset. HMS-tavlen ble hengt opp i brakkene umiddelbart av alle lag. Her er reviderte dokumenter for alle aktiviteter. Etterlevelse av rutiner Hovedmålet med HMS-arbeid i Øster Hus er som mange kjenner: «Vi har ingen å miste». Dette betyr ikke at vi er styrt av myndighetene i forhold til vårt sikkerhetsarbeid. Det betyr faktisk at vi bryr oss om alle våre kollegaer, og at vi gjennom våre rutiner for HMS-arbeid og etterlevelse av disse, skaper en tryggest mulig arbeidsdag for alle. Likevel må Øster Hus, som en stor og seriøs bedrift, følge opp konkrete krav fra myndighetene, selv om de for noen kan virke unødvendige i blant. Vi tolker og implementerer kravene som best vi kan, slik at hensikten er forståelig for alle og nytteverdien blir størst mulig.

Alle tømmermenn har i høst gjennomført kurs i stillasbygging og fallsikring.

spørsmålet ikke bare til at vi jobber tryggere, men også mer effektivt. At bedriften lager og vedlikeholder rutiner og systemer for å trygge arbeidsplassen, er ikke alene nok til at vi når målsettingene våre med HMS-arbeidet. Vi er helt avhengige av at alle bryr seg, passer på hverandre, og selv tar ansvar for egen og andres sikkerhet. Rutinene og systemene er bare hjelpemidler og huskelister for oss. Med dette håper jeg alle sammen tenker og planlegger HMS i jobben sin, slik at vi kan være sikre på at alle snart skal feire jul sammen med sine kjære – friske og raske.

På de neste sidene har vi gleden av å presentere vår viktigste ressurs – våre tømmermenn! Ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Gord Rostøl Leder drift

SIDE 17


BÆREBJELKEN — TØMMERMENN

Vinnerlaget! Våre ansatte tømmermenn og lærlinger Vi har ordene i behold når vi omtaler våre dyktige fagarbeidere og lærlinger ute på byggeplassene som «vinnerlaget». Et eksempel på det er vår kundeundersøkelse som viser at tømmermennene

innfrir hovedmålet om å «levere boliger fri for mangler». Det legges ned en kolossalt god innsats på byggeplassene for å skape kvalitetsboliger og gode hjem for våre kunder.

Andreas Hølland

Arne Magne Kvalevåg

Asgaut Skeie

Atle Eide

Bjarte Nevland

Dan Olav Sæbø

Egil Ravndal

Eirik Simonsen Erga

Frank Pedersen

Franz Wold

Geir Furenes

Grzegorz Karbowiak

Gunnar Steinsland

Gøran Narten

Henrik Espedal

Hugo Waaland

Ivar Martin Malmin

Jahn Inge Meland

Jørgen Ravndal Jåtten

Jørn Skogland

Kai Arild Tufteland

Kenneth Espedal

Kim Esben Lima Vognsen

Kjell Johansen

Leif Vesterheim Malmin

Olav Lie

Olav Simonsen

Ole André Frafjord

Ole Johansen

Ole Kristian Li

SIDE 18

Aktiviteten er stor, og i gjennomsnitt kjøres det hver eneste arbeidsdag ut 3 billass med byggevarer fra Optimera til våre rundt 125 byggeplasser.


TØMMERMENN — BÆREBJELKEN

Pawel Jaworski

Per Østerhus

Petter Johansen

Pål Berge

Pål Selvåg

Ragnar Aga

Rimantas Ilgutas

Robert Jourdan

Robert Meland

Robert Wold

Roger Ravndal

Rolf Johansen

Rune Selvåg

Sigurd Valentinsen

Simen Angell

Simon Danielsen

Simon Malmin

Skjalg Tjetland

Sondre Sele

Stian Mæland

Svein Ivar Egeland

Sverre E. Eriksen

Tom Christian Todnem

Tommy Aleksander Nygård

Tor Li

Torleiv Ravndal

Vegard Undheim

Waldemar Piotr Krystek

Åsmund Idland

Glen McNeil Lærling

Jørgen Rege Lærling

Marius Mosby Lærling

Mathias Monsen Furenes Lærling

Robert Espeland Lærling

Thomas Tønnessen Lærling

Trygve Roth Lærling SIDE 19


BÆREBJELKEN — SPONSOR

Vi sponser nabolagets helter! Vi er av den oppfatning at bredden trenger toppen like mye som toppen trenger bredden. Derfor sponser Øster Hus både profilerte eliteutøvere som satser på nasjonal og internasjonal heder, og ildsjelene på barne- og ungdomstrinnet. Sagt litt annerledes: vi sponser nabolagets helter!

Sponsing er for oss et viktig kommunikasjonsverktøy. Vi identifiserer oss med verdiene, konkurranseaspektet og ikke minst gleden som idretten representerer. Vi mener også at vi har et samfunnsansvar for å engasjere oss

SIDE 20

i nærmiljøet. De siste 10 årene har vi brukt rundt 100 millioner kroner på sponsing. Det er vi stolte av, og vi ser frem til å være med videre og følge alt det positive og spennende som skjer rundt sponsoratene våre.

Ikke minst gjelder dette Sandnes Ulf som vi har sponset i mange år, og realiseringen av Øster Hus Arena. Her skrev vi i høst en 10-årig avtale for stadionnavnet. Øster Hus Arena er planlagt ferdigstilt våren 2019.


SPONSOR — BÆREBJELKEN

ARENA

Les mer om våre sponsorater på oster-hus.no

STOLT SPONSOR AV ØSTER HUS ARENA - SANDNES NYE STORSTUE! I en årrekke har vi vært med Sandnes Ulf og deres vei til toppen av norsk fotball. Det er derfor en stor glede å støtte klubben, og hele byen, med Sandnes nye storstue. Vi ser allerede frem til neste sesong når Sandnes Ulf møter Viking i serien. Øster Hus Entreprenør gleder seg til å starte på betongarbeidene. Og vi kan nesten ikke vente til 2019 når Øster Hus Arena åpnes og både Sandnes Ulf og Viking duellerer i eliteserien!

Annonse Stavanger Aftenblad 18.11.17. SIDE 21


BÆREBJELKEN — ÅRETS LEVERANDØR

Risa – årets leverandør 2017 Risa har i mange år vært en solid samarbeidspartner innen Øster Hus Gruppens bolig- og hyttefelt. Ikke minst på våre hytteområder i Sirdal har innsatsen og arbeidet blitt lagt merke til.

Gjennom kåringen av «Årets leverandør» ønsker vi å gi oppmerksomhet til leverandører som utmerker seg over tid. Vi er avhengige av høy kvalitet på de varer og tjenester som leveres enten det gjelder materialer eller graving. Det er med stor glede vi utnevner Risa AS som årets leverandør 2017.

BRENDEHEIA, SIRDAL: Risas avdeling Sørlandet gjør en meget god jobb på våre anlegg i Sirdal.

Øster Hus Gruppen har de siste 15 årene hatt et godt samarbeid med Risa. Første jobb Risa utførte for oss var i 2002 på Smeaheia i Sandnes. Her var oppdraget å grave ut for grunnmurer til tre eneboliger. Etter hvert vinklet Øster Hus i stadig større grad aktiviteten inn på egne, større boligfelt. Risa har alltid vært en av de foretrukne graveentreprenørene, og i toppåret 2009 skrev vi kontrakter på ulike felt for nærmere 100 millioner kroner. Blant disse prosjektene var Skorpefjell på Mosterøy, dette var da den største enkeltkontrakten Risa hadde inngått på et boligfelt. Risa er for tiden i sving på flere prosjekter i distriktet som Bøtunet, Haualandsparken, Valahaug og Austrått.

Også på våre hyttefelt i Sirdal har Risa gjort en fantastisk god jobb, og selskapet har i en årrekke utført all graving for Solhytten Eiendom. Risa har nå arbeid på to områder, Smølåsen på Fidjeland og Brendeheia i Hønedalen Hyttegrend. I 2018 regner vi også med å få oppstart på flere hyttefelt i Sirdal. Når vinteren nå setter inn blir det en pause i Risas arbeid i Sirdal. Planlagt fremdrift er fulgt til punkt og prikke, og i perioden vi har lagt bak oss kan vi med glede konstatere at byggeplassledelsen, stikningsingeniør og ikke minst alle maskinførere og håndmenn har lagt ned en betydelig innsats. Tidlig

God aktivitet på det nye boligprosjektet Bøtunet på Nærbø.

SIDE 22

i prosjekteringsfasen bidrar Risa med grundig underlagsmateriell som medvirker til at vi får optimalisert hver tomt med tanke på hytteplassering og utsikt. Risa har også holdt tomteområdene på Brendeheia og Smølåsen veldig ryddige og oversiktelige, noe som gjør det lettere for oss å avholde visninger med kunder undervegs i prosessen. Vi gratulerer Risa AS med utmerkelsen «Årets leverandør 2017», og ser frem til videre samarbeid! Njål Østerhus

F.v. adm. dir. Trond Viding Tvedt i Risa, Njål Østerhus, prosjektleder Knut Terje Vatland i Øster Hus og Risas avd.leder Sørlandet, Mads Hompland.


ØSTER HUS ENTREPRENØR — BÆREBJELKEN

KOMMER FOR SALG: Ny boligblokk med 18 leiligheter på Malmheim i Sandnes.

Mange spennende prosjekter fremover Øster Hus Entreprenør utfører betongarbeider og totalentrepriser for kunder i hele regionen. Selskapet holder stø kurs opp og frem, og tar en stadig større del av markedet. Et kommende prosjekt som har blitt behørig omtalt siste tiden er Øster Hus Arena, hvor Øster Hus Entreprenør skal stå for betongarbeidet. Øster Hus Entreprenør fortsetter å ta markedsandeler. Vi er 30 forskalingssnekkere i arbeid, har kjøpt to kraner, og eier nå 2.500 m² med dekkeforskaling der alt er i bruk. I 2017 kommer vi til å ta ut 10.000 m³ med betong og vil nå en omsetning på ca. 65 millioner kroner. Med daglig fokus på effektivitet og kostnadskontroll, samt dyktige medarbeidere, vil vi også i år levere et resultat vi kan være stolte av. Med stor aktivitet er det viktig å ha god kontroll på våre jobber. Vi har derfor styrket oss med ytterligere en byggeleder og ansatt Livar Lura som begynner hos oss etter at han har fullført teknisk fagskole. I tillegg vil vi fremover øke fokuset på å forbedre egne rutiner, vi skal bli enda bedre! Spesielt for oss i administrasjonen er det viktig at vi hele tiden utvikler disse rutinene basert på daglige erfaringer vi gjør oss. Dette for

å få med oss alt, slik vi vil ha det, i en tidlig fase enten det gjelder kalkulering, prosjektering eller innkjøp. Vi jobber daglig med mange spennende prosjekter for å sikre oss nok arbeid fremover. Et av prosjektene er betong-

Vi vil også i år levere et resultat som vi kan være stolte av.

arbeidet for nye Øster Hus Arena, dette ser vi virkelig frem til å komme i gang med! I tillegg har vi mange attraktive leilighetsprosjekter, derav en ny boligblokk med 18 leiligheter på Malmheim i Sandnes kommune. Dette er et prosjekt som Øster Hus Entreprenør skal selge selv, og som vi har stor tro på. Spennende,

gode og varierte planløsninger, flotte fasader og beliggende i et fantastisk område. Man kan allerede nå melde sin interesse på Øster Hus sin hjemmeside oster-hus.no. Vil takke alle våre ansatte og leverandører for god innsats gjennom 2017. Vi ser frem til et spennende 2018 sammen! God jul og godt nytt år!

Kjetil Haga Leder Øster Hus Entreprenør AS

SIDE 23


Returadresse: Øster Hus Gruppen Welhavens vei 2, 4319 Sandnes Telefon 51 68 57 50 www.oster-hus.no

DET ER SMART Å KJØPE NY BOLIG!

Randaberg

Stavanger

Du kan flytte rett inn. Alt er nytt, rent og moderne Du trenger ikke tenke på oppussing på flere år Boligen følger dagens krav og strenge byggestandard 1-års befaring og 5 års reklamasjonsrett Lave kostnader - kun 2,5% av tomteverdien i dokumentavgift

Hommersåk

Lavere driftsutgifter - bedre vinduer, dører og isolasjon Ny bolig gir deg mer fritid - lite vedlikehold de første årene

Sola

VI BYGGER UANSETT! På de fleste prosjektene våre har vi ikke

Sandnes Tjelta

forbehold om å måtte selge 50, 60 eller 70% av prosjektet før vi kan bekrefte at det gjennomføres. VI GJØR DET ENKELT – VI BYGGER UANSETT!

Les mer om alle våre spennende nyheter og boliger på oster-hus.no

Orstad Klepp

Bryne

Undheim

Profile for Østerhus

Bærebjelken november 2017  

Bærebjelken november 2017  

Profile for osterhus0
Advertisement