Page 1

K ATA L O G F O R B U S O P E R AT Ø R E R Priser · Hotelbeskrivelser · Udflugtsmål

DANSKE HOTELLER

1


INDHOLD Generelle betingelser . . . . . . . . . . . Hotel Limfjorden, Thisted . . . . . . . . Hotel Søparken, Aabybro . . . . . . . . Hotel Phønix, Brønderslev . . . . . . . Hotel Hjallerup Kro . . . . . . . . . . . . . Dronninglund Hotel. . . . . . . . . . . . . Hotel Ringkjøbing . . . . . . . . . . . . . . Hotel Falken, Videbæk . . . . . . . . . . Hotel Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaards Hotel, Herning . . . . . . . Hotel Medi, Ikast. . . . . . . . . . . . . . . Hotel Årslev Kro, Brabrand . . . . . . . Hotel Marina, Grenaa . . . . . . . . . . . Hotel Juelsminde Strand . . . . . . . . . Hotel Dagmar, Ribe . . . . . . . . . . . . . Nørherredhus Hotel, Nordborg . . . . Hotel Norden, Haderslev. . . . . . . . . Hotel Vissenbjerg Storkro . . . . . . . . Hotel Frederik d. II, Slagelse . . . . . . Hotel Menstrup Kro, Næstved . . . . . Hotel Vinhuset, Næstved . . . . . . . .

DANSKE HOTELLER

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


GENERELLE BETINGELSER • Alle priser gælder indtil videre til og med 31. december 2017.

Annulleringsbetingelser for overnattende grupper

• Alle priser er pr. person.

• Annullering af hele grupper kan ske omkostningsfrit frem til 4 uger før ankomst.

• Alle priser er i DKK og inkl. moms (med mindre andet fremgår).

• Ved annullering af grupper eller afmelding af deltagere i 4 uger

• Drikkevarer er IKKE inkluderet. • Drikkevarer afregnes individuelt og kontant ved afrejse.

før ankomst faktureres differen-cen op til det bekræftede antal

• Gruppepriser: minimum 15 personer.

deltagerantal og gruppepris med 50 %. • Annullering af grupper eller af deltagere mindre end 1 uge før ankomst faktureres med 75 % af den bekræftede gruppepris.

Fripladser

• Annullering af hele grupper eller dele af grupper skal foretages

• 1 friplads pr. 20 deltagere.

skriftligt.

• Ophold og forplejning er GRATIS for chauffør og 1 rejseleder i enkeltværelser.

Annulleringsbetingelser for IKKE overnattende grupper • Annullering af hele grupper kan ske omkostningsfrit indtil 14

Betalingsbetingelser

dage før ankomst.

• Grupperne betaler med voucher, der efterfølgende fremsendes

• Annullering af hele grupper eller afmelding af deltagerantal

til busselskabet. • Betalingen er netto kontant.

mellem 14 og 4 dage før ankomst faktureres med 75 % af den

• Nogle hoteller kræver 50 % af beløbet i depositum 30 dage før

bekræftede gruppepris. • Ved afmelding mindre end 3 dage før ankomst faktureres den

ankomst - ellers er betalingen netto kontant.

fulde pris. • Annullering af hele grupper eller dele af grupper skal foretages skriftligt.

DANSKE HOTELLER

3


Simons Bakke 39 · DK-7700 Thisted · T: +45 9792 4011 · info@hotellimfjorden.dk · www.hotellimfjorden.dk

Nationalpark Thy

PRISER

Nordsøen Oceanarium

Jesperhus Blomsterpark

Museumscenter Hanstholm

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Nyd en miniferie eller weekendophold i

Thisted ligger i et naturskønt område mel-

• 1 overnatning i delt dobbeltværelse

naturskønne omgivelser på Hotel Limfjor-

lem Limfjorden og Vesterhavet. Herfra er

den. Hotellets nye terrasseområde med

der heller ikke langt til Nationalpark Thy,

udeservering indbyder til en stille stund

som byder på et væld af vandrestier gen-

med udsigt over det blanke vand, en god

nem hedeområder og klitplantager. Tag

(læs også generelle betingelser)

(morgenmad) . . . . . . . . . . . . . . . . 375,• 1 overnatning i delt dobbeltværelse (morgenmad + 2 retters menu) . . 550,• 2 overnatninger i delt dobbeltværelse

frokost eller et koldt glas øl. For børn og

også turen til den hyggelige fiskerby Klit-

(morgenmad + 2 retters menu)

andre vandhunde kan hotellets swim-

møller, som også er et populært sted for

pr. døgn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,-

mingpool nydes med en efterfølgende tur

surfere. Udflugten kan også gå til områ-

• 3 overnatninger i delt dobbeltværelse

i sauna. På hotellets værelser er der gratis

dets større attraktioner: Jesperhus Blom-

(morgenmad + 2 retters menu)

Wi-Fi, fjernsyn og mulighed for udsigt til

sterpark på Mors, Nordsøen Oceanarium i

pr. døgn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,-

Limfjorden.

Hirtshals eller Museumscenter Hanstholm.

• Enkeltværelsestillæg pr. døgn. . . . 200,-

Det er også oplagt at besøge verdens mest kraftfulde vindmølle ved det Natio-

Forplejning

nale Testcenter for Store Vindmøller i Øste-

• Udflugtsmenu 1 ret. . . . . . . . . . . . 135,-

rild Klitplantage. Thy Turistbureau formid-

• Udflugtsmenu 2 retter . . . . . . . . . 165,-

ler kontakt til guidede ture hertil.

• Udflugtsmenu Buffet med koldt og lunt inkl. kaffe . . . . . . . . 155,• Udflugtsmenu Kaffe med ½ bolle og kringle . . . . . . . . . . . . . . . 55,-

DANSKE HOTELLER

4


Søparken 1 · DK-9440 Aabybro · T: +45 9824 4577 · info@soparken.dk · www.soparken.dk

Fiskerbåde ved Løkken Strand

PRISER

Aabybro Mejeri

Kunstværket Nordstjernen

Blokhus Strand med strandhuse og båke

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Hotel Søparken ligger i Aabybro i det skøn-

Aabybro er hjemsted for Aabybro Mejeri,

• 1 overnatning i delt

ne Vendsyssel. Hotellet består af 64 lyse

som producerer Ryå Isen, mejeriet er ikke

dobbeltværelse

værelser – primært dobbeltværelser - alle

til at komme uden om, hvis man elsker is

med ½ pension. . . . . . . . . . . . . . . 365,-

med bad/toilet, kabel-tv og gratis trådløst

- husk at spørge efter deres kærnemælks-

internet. De 14 af værelserne ligger i en

softice. Den får englene til at synge! Læg

helt ny værelsesfløj, som stod færdig i ef-

mærke til rundkørslen i den sydlige ende

teråret 2016. Der er indrettet et hyggeom-

af byen med det boblende landskab og

Forplejning

råde med bordfodbold og fra restauranten

den overskårne jernkugle. Kunstværket

• Udflugtsmenu 1 ret. . . . . . . . . . . . 135,-

er der udsigt til det grønne parkområde

er skabt af billedhuggeren Kurt Tegtmeier

• Udflugtsmenu 2 retter . . . . . . . . . 165,-

med søen, som har givet navn til hotellet.

hedder Nordstjernen, fordi man gennem

(læs også generelle betingelser)

• 1 overnatning i enkeltværelse med ½ pension. . . . . . . . . . . . . . . 450,-

• Udflugtsmenu

det indskudte rør i kuglen, kan se op til

Buffet med koldt og

Nordstjernen. Med et ophold på Hotel

lunt inkl. kaffe . . . . . . . . . . . . . . . 155,-

Søparken er der ikke langt til Blokhus og

• Udflugtsmenu

Vesterhavet eller Svinkløv Plantage samt

Kaffe med ½ bolle og kringle . . . . . 55,-

Aalborg med alle dets oplevelsesmuligheder og shoppingliv.

DANSKE HOTELLER

5


Bredgade 17-19 · DK-9700 Brønderslev · T: +45 9882 0100 · info@hotelphonix.dk · www.hotelphonix.dk

Hedelunds Rhododendronpark

Badehuse ved Løkken Strand

PRISER

Vildmosemuseet

Løkken

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Hotel Phønix i Brønderslev består af 4 en-

I Brønderslev ligger Hedelunds Rhodo-

• 1 overnatning i delt

kelt- og 38 dobbeltværelser med alle mo-

dendronpark - Nordens største. I den 7

dobbeltværelse

derne faciliteter. Hotel Phønix ligger midt i

ha store park kan du blive betaget af 120

(morgenmad) . . . . . . . . . . . . . . . . 375,-

Brønderslev og vil være den perfekte base

forskellige arter og sorter. Her er der bor-

for ferierejsende, som ønsker naturople-

de og bænke, hvor den medbragte mad

dobbeltværelse (morgenmad

velser og aktiviteter indenfor kort afstand.

kan nydes. I byens syd-østlige del befin-

+ 2-retters menu) . . . . . . . . . . . . . 495,-

For de shoppinghungrende er det bare at

der Vildmosemuseet sig, her fortælles om

• Enkeltværelsestillæg. . . . . . . . . . . 150,-

træde ud af døren på hotellet, og du har

Store Vildmose gennem tiderne og ikke

• Attraktive prisaftaler ved flere

masser af spændende detailforretninger

mindst tørveproduktionen. Med 20 km til

lige foran dig.

Vestkysten er det oplagt at tage til Løkken

(læs også generelle betingelser)

• 1 overnatning i delt

overnatninger

og Blokhus. Aalborg ligger også kun ca. 20 Forplejning

km væk - byen er rivende i udvikling fra

• Udflugtsmenu 1 ret. . . . . . . . . . . . 135,-

industriby til kulturby. Nyd en gåtur ved

• Udflugtsmenu 2 retter . . . . . . . . . 165,-

havnefronten, hvor du både finder Utzon

• Udflugtsmenu Buffet med

Centret og Musikkens Hus samt Nordkraft -

koldt og lunt inkl. kaffe . . . . . . . . 155,-

det tidligere elkraftværk, som nu rummer

• Udflugtsmenu Kaffe med

idræts- og kulturtilbud.

½ bolle og kringle . . . . . . . . . . . . . 55,-

DANSKE HOTELLER

6


Søndergade 1 · DK-9320 Hjallerup · T: +45 9828 1011 · info@hjallerupkro.dk · www.hjallerupkro.dk

EKKO

PRISER

Lavendelbo

Mekaniske Museum

Pastor Laier Museet

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Hotel Hjallerup Kro ligger i hjertet af Hjal-

Hjallerup ligger ved rute 180 mellem Aal-

• 1 overnatning i delt

lerup med gode parkeringsforhold om-

borg og Frederikshavn og har et stærkt

kring hotellet. Hotellet er med sine 24

foreningsliv, som både trækker koncerter

værelser et lille og overskueligt hotel. Der

til og driver den lokale biograf. I Hjallerup

dobbeltværelse (morgenmad

serveres traditionel morgenbuffet og om

finder I også Pastor Laier Museet og Hjal-

(læs også generelle betingelser)

dobbeltværelse (morgenmad) . . . 375,• 1 overnatning i delt + 2 retters menu) . . . . . . . . . . . . . 495,-

aftenen er restauranten åben. Der er åben

lerup Mekaniske Museum, hvor også det

• Enkeltværelsestillæg. . . . . . . . . . . 150,-

til frokost efter aftale. Til hvert værelse er

smukke udendørs kunstværk EKKO er at

• Attraktive prisaftaler ved flere

der eget bad, TV og gratis wifi.

finde. På vejen mod Dronninglund ligger

overnatninger

Danmarks eneste lavendelfarm, Lavendelbo, som byder på gårdbutik og guidede

Forplejning

rundvisninger. Med 20 minutters kørsel til

• Udflugtsmenu 1 ret. . . . . . . . . . . . 120,-

Aalborg er det oplagt at lave en udflugt

• Udflugtsmenu 2 retter . . . . . . . . . 135,-

dertil og opleve byens mange muligheder

• Udflugtsmenu Buffet med

for oplevelser og shopping. 20 km mod

koldt og lunt inkl. kaffe . . . . . . . . 155,-

øst ligger Asaa og Asaa Havn, som har

• Udflugtsmenu Kaffe med

strand og et lille fiskerleje. Er du vild med

½ bolle og kringle . . . . . . . . . . . . . 65,-

rutsjebaner og hyggeligt samvær med fa-

• Udflugtsmenu Kaffe med

milien, så er Fårup Sommerland et dags-

½ bolle, kringle og lagkage . . . . . . 95,-

besøg værd. Det samme er Skagen, hvor der kun en times kørsel.

DANSKE HOTELLER

7


Slotsgade 78 · DK-9330 Dronninglund · T: +45 9884 1533 · info@dronninglundhotel.dk · www.dronninglundhotel.dk

Dorf Møllerne

PRISER

Lavendelbo

Sømosen i Dronninglund Storskov

EKKO i Hjallerup

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Velkommen til Dronninglund Hotel i Øst-

Dronninglund ligger i et naturskønt områ-

• 1 overnatning i delt dobbeltværelse

vendsyssel. Dronninglund Hotel byder på

de i kanten af Storskoven, som er en del

inkl. ½ pension (3 retters

en hyggelig atmosfære i rolige omgivel-

af højdedraget Jyske Ås. Mod øst er den

buffet, kaffe/småkager,

ser. Herfra er der ikke langt til områdets

børnevenlige badestrand og fiskerlejet ved

morgenmad). . . . . . . . . . . . . . . . . 345,-

mange seværdigheder og naturoplevelser.

Asaa. Området byder også på lokalhistoriske

• Enkeltværelsestillæg. . . . . . . . . . . 180,-

Hotellet råder over 70 værelser, som alle

seværdigheder, såsom Dronninglund Slot,

har eget bad/toilet og gratis trådløst inter-

Try Museum og Voergaard Slot, hvor det

Forplejning

net. Hotellet har også et mindre indendørs

fortælles, at Ingeborgs Skeels sjæl ikke kan

• Udflugtsmenu:

poolområde samt sauna.

finde fred pga. af sine ugerninger og der-

(læs også generelle betingelser)

2 retters buffet/menu. . . . . . . . . . . 95,-

for hjemsøger slottet. Dorf Mølle er bygget

• Udflugtsmenu:

i 1887 og var i drift til 1950’erne. På Dorf

Kaffe og lagkage. . . . . . . . . . . . . . . 65,-

Møllegård kan man få et indtryk af datidens landbrug samt besøge stedets jagt- og skovbrugsmuseum. Dronninglund Kunstcenter viser skiftende udstillinger med nutidskunst og er bestemt et besøg værd. På vejen mod Hjallerup ligger Danmarks eneste lavendelfarm, Lavendelbo, hvor der er tilhørende gårdbutik.

DANSKE HOTELLER

8


Torvet 18 · 6950 Ringkøbing · T: +45 9732 0011 · info@hotelringkobing.dk · www.hotelringkobing.dk

Laubjergs Rosenhave

PRISER

Torvet i Ringkøbing

Vægterne holder pause

Fugletårn ved Hestholm Sø ved Skjern Enge

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Velkommen til Hotel Ringkøbing, der be-

Ringkøbing-Skjern Museerne laver guide-

• 2 overnatninger i delt

står af 59 værelser med alle moderne

de ture rundt i byen med forskellige te-

dobbeltværelse m. morgenbuffet

faciliteter. En del af værelserne er belig-

maer. Det er også rigtig hyggeligt at tage

og 2-retters menu. . . . . . . . . . . . . 545,-

gende i vores anneks. Værelserne ligger

en gåtur rundt med vægterne om aftenen

• Enkeltværelsestillæg pr. nat . . . . . 150,-

på 1. og 2. sal med adgang via trapper.

i sommermånederne eller tage en tur på

(læs også generelle betingelser)

Hotel Ringkøbing blev opført ca. omkring

egen hånd langs Fjordstien, som er ideel

Forplejning

1600 og er byens ældste hus, bortset fra

til en løbe-, cykel- eller gåtur. Rådhuset

• Udflugtsmenu:

kirken. Huset var i mange år byens største

har jævnligt gratis udstillinger og herfra,

købmandsgård. Gennem hele 1700-tallet

kan man også nyde udsigten over Ringkø-

og indtil 1805 var huset beboet af skiften-

bing Fjord. En rundtur omkring Ringkøbing

de amtsforvaltere, som havde store korn-

Fjord kan bestemt anbefales. Her kører

magasiner i gården. Siden 1833 har der

man igennem Søndervig, Hvide Sande,

været gæstgivergård og hotel, hvilket gør

Nymindegab, Bork Havn, forbi Hestholm

Hotel Ringkøbing til et af landets ældste

Sø med kørestolsvenligt fugletårn, Skjern

hoteller.

og Lem. For haveinteresserede er der lidt

2-retters middag. . . . . . . . . . . . . . 150,• Udflugtsmenu: 2-retters middag inkl. kaffe . . . . . 175,-

uden for Ringkøbing på vejen til Herning både Laubjergs Planteskole og Rosenhave med mange forskellige engelske roser samt Enemærkets Hostahave, som både har besøgshave og butik.

DANSKE HOTELLER

9


Falkevej 3 · DK-6920 Videbæk · T: +45 9717 1550 · info@hotelfalken.dk · www.hotelfalken.dk

Vestjyllands Kunstpavillon

Kong Hans’ Bro ved Skjern

PRISER

Laubjergs Rosenhave

Jyllands Park Zoo

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Velkommen til Hotel Falken, som ligger i

I Videbæk finder du Vestjyllands Kunst-

• 1 overnatning i delt

Videbæk mellem Ringkøbing og Herning.

pavillon, som åbnede i 2012. Her vil du

dobbeltværelse inkl.

Hotellet har 43 værelser - alle med bad

opleve 6-8 udstillinger og 3-5 musikal-

morgenbuffet . . . . . . . . . . . . . . . . 299,-

og toilet. Hotellet er familievenligt med

ske indslag om året. I kort gåafstand er

grønt areal og en lille legeplads. En del af

der både svømmehal og tennisbaner, og

inkl. morgenbuffet og

værelserne er beliggende i vores anneks

inden for 20 minutters kørsel ligger Kulsø-

2 retters menu . . . . . . . . . . . . . . . 399,-

og har egen indgang. På hotellet er der

en, Momhøje Naturcenter og Jyllands Park

• Enkeltværelsestillæg. . . . . . . . . . . 150,-

også adgang til swimmingpool og sauna,

Zoo. Tag også på en unik skinnecykeltur fra

(læs også generelle betingelser)

• 1 overnatning i delt dobbeltværelse

som frit kan benyttes. Restauranten kan

Herborg Station mod Skjern. På den 15 km

Forplejning

tilbyde dig god, dansk kromad i hyggeli-

lange nedlagte jernbanestrækning får du

• Udflugtsmenu 1 ret. . . . . . . . . . . . . 99,-

ge omgivelser. Der er gratis parkering lige

mulighed for at opleve bl.a. den vestjy-

• Udflugtsmenu 2 retter . . . . . . . . . 129,-

ved hotellet.

ske hedeslette og landbrugsområder. Mod

• Udflugtsmenu buffet. . . . . . . . . . . 155,-

vest er Ringkøbing et oplagt udflugtsmål

• Udflugtsmenu kaffe med kage . . . . 55,-

med dets smukke gamle bygninger og hyggelige gader. I den østlige udkant af Ringkøbing ligger Laubjergs Planteskole og Rosenhave, som bestemt skal besøges.

DANSKE HOTELLER

10


Bredgade 1 · DK-7480 Vildbjerg · T: +45 9713 1100 · info@hotel-vildbjerg.dk · www.hotel-vildbjerg.dk

Abildå Brunkulsleje

Picnic-område ved Abildå Brunkulsleje

PRISER

Trehøje Museum

Elia ved Herning

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Velkommen til Hotel Vildbjerg, som ligger

Indtil 1962 blev der brudt brunkul i Abildå

• 1 overnatning i delt

i den lille hyggelige by Vildbjerg mellem

Brunkulsleje. Efter aftale kan man se tid-

dobbeltværelse

Holstebro og Herning. Hotellet har eksiste-

ligere brunkulsarbejdere genskabe arbej-

(morgenmad) . . . . . . . . . . . . . . . . 300,-

ret i over 130 år og består af 33 lyse væ-

det med at bryde brunkul. Det spænden-

relser alle med eget bad/toilet, TV, radio

de naturområde er en vandretur værd og

dobbeltværelse (morgenmad

og gratis trådløst internet. Hotellet har en

man kan også nyde sin medbragte mad.

+ 2-retters aftenmenu). . . . . . . . . 395,-

hyggelig krostue og restaurant med stor

Trehøje Museum viser en stor samling af

glasfacade mod gaden. Restauranten læg-

lokalt indsamlede værkstedsmiljøer samt

Forplejning

ger vægt på det gode danske køkken og

en del landbrugsredskaber fra da man

• Dagens middag 1 ret . . . . . . . . . . . 95,-

har et varieret à la carte-kort.

brugte rigtige hestekræfter. Få en rund-

(læs også generelle betingelser)

• 1 overnatning i delt

• 2 retters ”busmenu”. . . . . . . . . . . 135,-

visning på Møltrup Optagelseshjem - et

• Frokostbuffet. . . . . . . . . . . . . . . . . 129,-

botilbud, hvor beboerne bl.a. har dyre-

• Kaffebord:

hold, slagteri og en madbutik, hvor ste-

Fri kaffe/the, ½ bolle m/smør og

dets varer forhandles. I Vildbjerg kan man

hjemmebagt kringle . . . . . . . . . . . . 65,-

nyde en gåtur i byens grønne områder i form af Vildbjerg Lund og Vildbjerg Søpark. Vildbjerg ligger centralt i forhold til de omkringliggende større byer: Herning, Holstebro og Ringkøbing, som byder på alt fra kultur, sport og hyggelig købstadsstemning.

DANSKE HOTELLER

11


Silkeborgvej 94 · DK-7400 Herning · T: +45 9712 4555 · info@oestergaardshotel.dk · www.oestergaardshotel.dk

Elia

Danmarks Fotomuseum

PRISER

Textilforum

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Østergaards Hotel består af 80 værelser -

Er du museumsinteresseret er der masser

• 1 overnatning i delt

alle med bad/toilet, hårtørrer, tv og gratis

af den slags muligheder i Herning. Muse-

dobbeltværelse

trådløst netværk. Hotellet har egen à la

um Midtjylland består bl.a. af museums-

(morgenmad) . . . . . . . . . . . . . . . . 395,-

carte restaurant, motionsrum, poolbord,

afdelingerne Herning Museum, Textilfo-

billard m.m. samt lobby med sofaarran-

rum og Herregården Herningholm med

dobbeltværelse (morgenmad

gement. For børnene er der legerum og

Blichermuseet. I Herning finder du også

+ 2 retters menu) . . . . . . . . . . . . . 525,-

bordtennis.

kunstmuseerne HEART - Herning Museum

(læs også generelle betingelser)

• 1 overnatning i delt

• Enkeltværelsestillæg. . . . . . . . . . . 150,-

of Contemporary Art og Carl-Henning Pe-

• Attraktive prisaftaler ved flere

dersen & Else Alfelts Museum, som ligger

overnatninger

næsten dør om dør med hinanden. Ikke langt derfra er Ingvar Cronhammers kæm-

Forplejning

peskulptur Elia. Endelig er der også Dan-

• Udflugtsmenu 1 ret. . . . . . . . . . . . 145,-

marks Fotomuseum, der på flere etager

• Udflugtsmenu 2 retter . . . . . . . . . 185,-

fortæller om fotografiets og fotoappara-

• Udflugtsmenu Buffet med

tets historie og har årlige udstillinger med

koldt og lunt inkl. kaffe . . . . . . . . 185,-

aktuelle temaer eller kunstnere.

• Udflugtsmenu Kaffe med ½ bolle og kringle . . . . . . . . . . . . . 75,-

DANSKE HOTELLER

12


Rådhusstrædet 8 · DK-7430 Ikast · T: +45 9715 1944 · info@hotel-medi.dk · www.hotel-medi.dk

Elia

PRISER

Søby Brunkulslejre

Textilforum

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Hotel Medi indbyder til et ophold under

Med hotellets centrale placering i Midtjyl-

• 1 overnatning i delt dobbeltværelse

turen tværs over Jylland. På hotellet er der

land mellem Silkeborg og Herning er der

egen café/restaurant og et dejligt gård-

gode muligheder for udflugter til områdets

miljø med udeservering. Alle hotellets

seværdigheder. Under en halv time fra ho-

værelser har eget bad og toilet, bukse-

tellet findes unikke seværdigheder, som be-

presser og gratis trådløst internet. Hotel-

stemt er et besøg værd: Søby Brunkulslejre,

let er et ikke-ryger hotel, og rygning sker

Frisenborg Skulpturpark, Ingvar Cronhammers

derfor udenfor.

kæmpeskulptur Elia, Carl-Henning Pedersen

(læs også generelle betingelser)

med halvpension . . . . . . . . . . . . . 495,• 2 overnatninger i delt dobbeltværelse med halvpension . . . . . . . . . . . . . 425,• 3 overnatninger i delt dobbeltværelse med halvpension . . . . . . . . . . . . . 395,• 1 overnatning i enkeltværelse med halvpension . . . . . . . . . . . . . 795,-

& Else Alfelts Museum, Kunstmuseet HEART

• 2 overnatninger i enkeltværelse

og Textilforum. En tur til Silkeborg er også et

med halvpension . . . . . . . . . . . . . 725,-

must med Himmelbjerget, ferskvandsakvari-

• 3 overnatninger i enkeltværelse

et AQUA, en sejltur med Hjejlen eller et besøg

med halvpension . . . . . . . . . . . . . 695,-

på Asger Jorn Museet.

Halvpension inkluderer: Morgenmadsbuffet, 3 retters menu/buffet

Forplejning (udflugtsmenuer) • Morgenbuffet . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,• Frokost/aftensmad, 2 retter . . . . . 175,• Frokost/aftensmad, 3 retter . . . . . 225,• Frokost/aftensmad, 4 retter . . . . . 275,• Frokost/aftensmad, buffet . . . . . . 195,-

DANSKE HOTELLER

13


Silkeborgvej 900 · DK-8220 Brabrand · T: +45 8626 0577 · hotel@aarslevkro.dk · www.aarslevkro.dk

Moesgård Museum

PRISER

Den Gamle By

Shopping i Latinerkvarteret

ARoS

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Hotel Årslev Kro består af 78 hyggelige og

Aarhus byder på oplevelsesmuligheder

• 1 overnatning i enkelt værelse,

velindrettede værelser, herunder motel-

for enhver smag. Har du valgt et Kultur-

værelser samt restauranten Det Rustikke

ophold på Hotel Årslev Kro, medfølger en

Landkøkken. Hotellet er beliggende på

adgangsbillet til ARoS eller Den Gamle

Silkeborgvej i Brabrand med kun 10 km

By. De øvrige store trækplastre i Aarhus

(læs også generelle betingelser)

morgenbuffet . . . . . . . . . . . . . . . . 500,• 1 overnatning i dobbeltværelse, morgenbuffet . . . . . . . . . . . . . . . . 600,-

til centrum af Aarhus. Hotel Årslev Kro

er Moesgård Museum, Tivoli Friheden og

Forplejning

byder på flere udendørs faciliteter, såsom

ikke mindst mulighederne for shopping. Vi

• Eftermiddagskaffe med kage . . . . . 45,-

grønt område, terrasse, udendørs borde

anbefaler at gå ind på Visit Aarhus’ hjem-

1 ret: 118,- / 2 retter 158,- /

og bænke samt fodboldbane og gynger.

meside for at undersøge de mange ople-

3 retter: 198,- / Aftenbuffet 189,-

Hotel Årslev Kro består af 3 sammenbyg-

velsesmuligheder. Nyd også en gå- eller

gede bygninger. Den første blev opført i

løbetur på den 8 km lange natursti rundt

Kulturophold 695,-

midten af 1800-tallet og var oprindeligt

om Årslev Engsø.

(pr. person i delt dobbeltværelse)

en landbrugsejendom.

• 1 x overnatning i standard dobbeltværelse, 1 x 2 retters middag

Rabat p Den G å entré: amle By, A Djurs RoS, Somm erland

• 1 x aftenkaffe med sødt, 1 x morgenbuffet • 1 x adgang til ARoS eller Den Gamle By • Enkeltværelsestillæg kr. 300,- pr. dag

DANSKE HOTELLER

14


Kystvej 32 · DK-8500 Grenaa · T: +45 8632 2500 · info@hotel-marina.dk · www.hotel-marina.dk

Skandinavisk Dyrepark

Museum Østjylland Grenaa

PRISER

Kattegatcentret

Dansk Motorsamling

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Oplev den maritime stemning på Hotel

Grenaa har været købstad siden 1445, og er

• 1 overnatning i dobbeltværelse

Marina i Grenaa. Hotellet er beliggende

i dag Djurslands største handelsby med alle

på kystvejen tæt ved Grenaa Havn og

typer specialforretninger og supermarkeder.

med direkte udsigt over Kattegat og i

Grenaa og omegn har flere gode attraktioner.

gåafstand til en af Danmarks bedste ba-

I gåafstand fra Hotel Marina ligger Kattegat-

destrande. Hotellet består af 79 værelser

centret, hvor man kan komme i nærkontakt

i forskellige kategori. Alle værelser er lyse

med tropiske hajer. For historie- og mekani-

med komfortable møbler. Desuden består

kinteresserede er der både Museum Østjyl-

Hotel Marina af en hyggelig restaurant

land Grenaa samt Dansk Motorsamling. Ca.

med udsigt over Kattegat og serverer læk-

en halv times kørsel fra Grenaa er der både

(læs også generelle betingelser)

(morgenbuffet). . . . .347,50 pr. person • 1 overnatning i dobbeltværelse (halvpension) . . . . . . . 449,- pr. person • 2 overnatninger i dobbeltværelse (halvpension) . . . . . . . 799,- pr. person • 3. opredning (morgenmad) . . . . . . . . . .150,- i tillæg • 3. opredning (halvpension) . . . . . . . . . .249,- i tillæg

ker og veltilberedt mad. Hotellet har også

Djurs Sommerland, Skandinavisk Dyrepark

• 3. ret . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,- i tillæg

wellness-afdeling med swimmingpool,

og herregården Gl. Estrup. I området omkring

• Enkeltværelsestillæg. . . . . 200,- pr. nat

sauna, dampbad, jacuzzi, aromaspabad

Mols og Ebeltoft er der desuden Nationalpark

og hvilerum.

Molsbjerge, Ree Park Safari, Fregatten Jylland

Forplejning

og det nye museum, Memory Lane Rockmu-

• Eftermiddagskaffe med kage . . . . . 55,-

seum, med fokus på musik- og ungdomsliv

• 1 ret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,-

fra 1950erne til i dag. Museet har til huse på

• 2 retter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,-

Fuglsøcentret ved Knebel på Mols.

• 3 retter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,• Aftenbuffet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,-

DANSKE HOTELLER

15


Vejlevej 3 · DK-7130 Juelsminde · T: +45 7569 0033 · info@jmstrand.dk · www.jmstrand.dk

Lystbådehavnen

PRISER

Lystfiskeri

Strand

Færgesejlads

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Hotel Juelsminde Strand blev renoveret

Juelsmindes skønne placering lige ned til

• Overnatning pr. nat i delt

i 2015 og fremstår lys og indbydende.

Kattegat giver gode muligheder for mariti-

dobbeltværelse inkl. ½ pension . . 395,-

Hotellet består af 70 værelser samt re-

me oplevelser med strand, lystbådehavn,

• Enkeltværelsestillæg. . . . . . . . . . . 250,-

staurant/bar, fitnessfaciliteter med sauna,

lystfiskeri og færgesejlads. I området fin-

bordtennis, billard og legeplads. Uden-

des bl.a. traktormuseet Danmarks Fergu-

Forplejning

for er der en hyggelig terrasse og have.

son Museum, Palsgaard Slot og Slotspark,

• Frokost/aftensmad, 1 ret . . . . . . . 135,-

Hotellet ligger i naturskønne omgivelser

Frilandsmuseet Glud Museum, Juelsminde

• Frokost/aftensmad, 2 retter . . . . . 175,-

omgivet af Tofteskoven og i gåafstand

Kirke og Uldum Mølle. Fra Juelsminde er

• Frokost/aftensmad, 3 retter . . . . . 225,-

til strand, havn og centrum i Juelsminde

der ikke langt til Vejle og Horsens, som

by. Hotellets restaurant tilbyder gastro-

byder på både flere shopping-muligheder

nomiske lækkerier med udgangspunkt

og kulturoplevelser.

(læs også generelle betingelser)

i nytænkte, klassiske danske retter. Fra restauranten samt nogle af værelserne er der udsigt til vandet.

DANSKE HOTELLER

16


Torvet 1 · DK-6760 Ribe · T: +45 7542 0033 · info@hoteldagmar.dk · www.hoteldagmar.dk

Ribe Domkirke

PRISER

Vægter i Ribes gader

Gæs ved Nationalpark Vadehavet

Ribe VikingeCenter

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Velkommen til Danmarks ældste hotel i

Mærk historiens vingesus i Danmarks æld-

• 1 overnatning (1/5-30/9) m. morgenmad

Danmarks ældste by Ribe. Et charmerende

ste by. Her kan du besøge Ribe Domkirke,

(læs også generelle betingelser)

Dobbeltvær. 575,-/3-sengsvær. 525,-

historisk hotel bygget i 1581, hvor omsorg

gå en tur på de brostensbelagte gader

• 1 overn. (1/10-20/12) m. morgenmad

for gæsterne er et adelsmærke. Hotel

sammen med Vægterne om aftenen fra

Dobbeltvær. 400,-/3-sengsvær. 350,-

Dagmar har 48 charmerende og nænsomt

maj - medio september. Bliv klogere på

• 1 overnatning (1/5-30/9) m. morgen-

renoverede værelser med forskellige stør-

vikingetidens Ribe både indendørs på Mu-

mad og 3-retters menu:

relser og indretning - alle med eget bad/

seet Ribes Vikinger og udendørs på Ribe

Dobbeltvær. 850,-/3-sengsvær. 800,-

toilet, tv og gratis internet. På hoteller fin-

VikingeCenter. Besøg Ribe Kunstmuseum,

• 1 overnatning (1/10-20/12) m. morgen-

der du Restaurant Dagmar, som byder på

Det Gamle Rådhus, Vadehavscentret og

mad og 3-retters menu:

kulinariske oplevelser i et romantisk sce-

ikke mindst Nationalpark Vadehavet og

Dobbeltvær. 650,-/3-sengsvær. 600,-

neri og Vægterkælderen, som er en hyg-

Mandø, med dets rige fugleliv.

• Enkeltværelsestillæg pr. nat . . . . . 350,-

gelig og uformel restaurant. Hotellet ligger lige ved Ribe Domkirke og den smukt

Sort Sol Ophold

renoverede Domkirkeplads.

(september og oktober. Læs mere på www.hoteldagmar.dk) Kl. 17: Afgang mod stærenes tilholdssted – vi sender guide og picnickurve med kaffe, friskbagt kage og varme tæpper med. Tidspunktet afhænger af vejr og fuglenes tilholdssted. Kl. 20: 2-retters Vadehavsmenu.

· 1 overnatning m. morgenmad Dobbeltvær. 795,-/3-sengsvær. 745,Enkeltværelsestillæg pr. nat 350,-

DANSKE HOTELLER

17


Mads Clausens Vej 101 · DK-6430 Nordborg · T: +45 7445 0111 · nhhus@nhhus.dk · www.nhhus.dk

Historiecenter Dybbøl Banke

PRISER

Dybbøl Mølle

Universe

Sønderborg Slot

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Nørherredhus Hotel ligger i det smukke

Oplevelsesparken Universe ligger 4 km fra

• Overnatning i delt dobbeltværelse

Nord-Als. Hotellet har 25 dobbeltværelser

hotellet og byder på masser af lærerige

alle med eget bad og toilet, TV, skrivebord

oplevelser og er ikke mindst en fryd for

og gratis wi-fi. Fra hotellets hyggelige

blomster- og haveinteresserede. Nordborg

inkl. morgen- og aftenbuffet . . . . 575,-

Restaurant Bitten er der udsigt til de om-

sø ligger i gåafstand fra hotellet og har

• Enkeltværelsestillæg. . . . . . . . . . . 300,-

kringliggende grønne områder. Køkkenet

man lyst til en dejlig gåtur er turen rundt

• Lørdagstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . 100,-

har fokus på retter med inspiration fra det

på søstien 7,5 km lang. Med et besøg på

franske og nye nordiske køkken. Teatersa-

Als kommer man ikke uden om den hi-

Forplejning

len blev i sin tid modelleret efter det Kon-

storiske attraktion og nationale symbol

• Udflugtsmenu 1 ret. . . . . . . . . . . . 125,-

gelige Teaters Ny Scene på foranledning

Dybbøl Mølle. På Historiecenter Dybbøl

• Udflugtsmenu 2 retter . . . . . . . . . 175,-

af hotellets bygherre Mads Clausen og har

Banke formidles historien om kampene

• Ta’ selv buffet med koldt og lunt . 175,-

i mange år dannet rammen om revyer og

under de slesvigske krige. Sønderborg Slot

• Kaffe/te med hjemmebagt kage . . 55,-

koncerter. Hotellets vægge er udsmykket

blev anlagt helt tilbage i første halvdel af

med malerier af en lokal kunstner , som

1100-tallet og det var blandt andet bag

har fået inspiration fra hotellets historie.

disse mure, at Christian d. II levede 17 år

(Min. 20 pers. Læs generelle betingelser)

inkl. morgenbuffet . . . . . . . . . . . . 400,• Overnatning i delt dobbeltværelse

af sit liv under arrest.

DANSKE HOTELLER

18


Storegade 55 · DK-6100 Haderslev · T: +45 7452 4030 · info@hotelnorden.dk · www.hotelnorden.dk

Helene

PRISER

Gram Slot

Haderslev Domkirke

Veterantog Haderslev-Vojens

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Hotel Norden er et 3-stjernet hotel opført

Haderslev er et paradis for historieinteres-

• Overnatning i delt dobbeltværelse

i moderne stil. Der er 68 værelser - nogle

serede og har museumstilbud for alle ald-

med direkte udsigt til Haderslev Dampark,

re og forskellige interesser. Besøg blandt

som er et skønt sø- og parkområde med

andet Gram Slot 35 km fra Haderslev. Her

inkl. morgen- og aftenbuffet . . . . 575,-

hyggelige stisystemer. Selve byen ligger

er både økologisk landbrug og levende

• Enkeltværelsestillæg. . . . . . . . . . . 300,-

i meget kort gåafstand fra hotellet. Fra

formidling af historie, arkitektur, kultur og

• Lørdagstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . 100,-

hotellets niveauopdelte restaurant er der

natur. Domkirken har en spændende og

en unik panoramaudsigt over Dampar-

begivenhedsrig historie og rummer fin kir-

Forplejning

ken. I restauranten er der fokus på årsti-

kekunst og inventar. På den 12 km lange

• Udflugtsmenu 1 ret. . . . . . . . . . . . 125,-

dens friske og lokale råvarer. Værelserne

bugtede Haderslev fjord er der mulighed

• Udflugtsmenu 2 retter . . . . . . . . . 175,-

er udstyret med eget badeværelse, 32”

for en sejltur og veterantoget til Vojens

• Ta’ selv buffet med koldt og lunt . 175,-

fladskærmstv, hårtørrer samt gratis WIFI.

kan give jer en hyggelig køretur igennem

• Kaffe/te med hjemmebagt kage . . 55,-

Hotellet tilbyder også bar med lounge-

de smukke landskaber, som blev skabt un-

møbler, selskabs- og kursuslokaler, swim-

der den seneste istid.

(Min. 20 pers. Læs generelle betingelser)

inkl. morgenbuffet . . . . . . . . . . . . 400,• Overnatning i delt dobbeltværelse

mingpool samt udendørsareal med sydvendt sommerterrasse.

DANSKE HOTELLER

19


Søndersøvej 30 · DK-5492 Vissenbjerg · T: +45 6447 3880 · info@vissenbjergstorkro.dk · www.vissenbjergstorkro.dk

Terrariet Vissenbjerg

PRISER

Danmarks FugleZOO

Humlemagasinets café

Ditlevsdal Bison Farm

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Velkommen til Hotel Vissenbjerg Storkro,

Der er gode muligheder for spændende

• 1 overnatning i delt dobbeltværelse

som er et af den hyggelige fynske lands-

udflugtsmål inden for 15 minutters kør-

bys vartegn. Hotellet ligger i dejlige, grøn-

sel: Terrariet Vissenbjerg, Ditlevsdal Bison

ne omgivelser, hvorfra der er nem adgang

Farm, Danmarks FugleZOO samt Humle-

delt dobbeltværelse med

rundt til naturskønne områder. Hotellet

magasinet med dets udstillinger, museer

halvpension . . . . . . . . . . . pr. nat 395,-

består af 49 værelser, flotte selskabslo-

og haver. De klassiske udflugtsmål på Fyn

kaler med flot udsigt, 8 mødelokaler og

er Odense med bl.a. H.C. Andersens Hus,

grupperum med kapacitet til 400 perso-

Odense Zoo og Brandt Klædefabrik. Mod

(læs også generelle betingelser)

med halvpension . . . . . . . . . . . . . 445,• 2 overnatninger eller mere i

• 1 overnatning i enkeltværelse med halvpension . . . . . . . . . . . . . . . . . 745,• 2 overnatninger eller mere i

ner. I hotellets opholdsstue er der mulig-

syd er der Egeskov Slot, som er et besøg

enkeltværelse med

hed for et spil billard, dart, bordtennis og

værd for alle aldre – både med motor-

halvpension . . . . . . . . . . . pr. nat 695,-

bordfodbold.

cykeludstilling, labyrint samt parken og

Halvpension inkluderer: Morgenmadsbuffet, 2-retters buf-

haverne. Fyn har dog meget andet at

fet. Opholdet er inkl. slutrengøring, hvilket betyder, at der

byde på og fra Hotel Vissenbjerg Storkro er

ikke redes seng og skiftes håndklæder under opholdet.

der ikke langt til hverken Assens, Fåborg, Svendborg eller andre kystbyer.

Forplejning (udflugtsmenuer) Morgenbuffet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,Frokost/aftensmad, 2-retter/buffet. .155,-* Frokost/aftensmad, 3-retter/buffet. .195,-* * Se vores udflugtsmenuer på www.vissenbjergstorkro.dk

DANSKE HOTELLER

20


Idagårdsvej 3 · DK-4200 Slagelse · T: +45 5853 0322 · hotel@fr2.dk · www.fr2.dk

Sorø Kunstmuseum

PRISER

Trelleborg

By- og Overfartsmuseet

Reersø

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Velkommen til Hotel Frederik d. II i Slagel-

Slagelses store trækplaster er Vikingebor-

• Overnatning i delt dobbeltværelse

se. Hotellet er med den centrale beliggen-

gen Trelleborg, som er en del af vikinge-

hed og gode service et naturligt valg, når

tidens militære magtsystem. Er man kun-

du skal på en lille ferie, holde fest eller

stinteresseret er der både mulighed for

morgenbuffet og 2 retters menu. . . . . 495,-

møde. Vi har 72 dejlige værelser, der alle

at besøge Sorø Kunstmuseum og kunst-

• Enkeltværelsestillæg . . . . . . . . . . . . . . 175,-

kan benyttes som dobbeltværelser. Hotel-

nermiljøet på Reersø. På Reersø arbej-

let er et naturligt stop på den lange rejse,

der kunstnere året rundt i deres gallerier

Forplejning

da vi ligger lige ved motorvejsafkørsel 39

og værksteder. By- og Overfartsmuseet i

• 1 ret efter køkkenchefens valg . . . . . . 125,-

ved E20. Vi deler parkeringsplads med

Korsør byder på spændende udstillinger,

• Frokostbuffet efter køkkenchefens

Bilka, hvilket giver gode muligheder for

som fortæller om DSB-overfarten gennem

storindkøb.

tiderne, samt skiftende særudstillinger.

(læs også generelle betingelser)

inkl. morgenbuffet . . . . . . . . . . . . . . . . 355,• Overnatning i delt dobbeltværelse inkl.

valg inkl. kaffe/te. . . . . . . . . . . . . . . . . 155,-

Er man mere til musik og teater er både

• 2 retters menu efter køkkenchefens valg . . . . . . . . . . . . . . . 165,-

Slagelse Musikhus og Slagelse Teater et

• Kaffe/te med 2 slags kage. . . . . . . . . . . 55,-

besøg værd. Sidst men ikke mindst er der gode muligheder for alternativ aktivitet for hele familien på Kragerup Gods eller Gerlev Legepark.

DANSKE HOTELLER

21


Menstrup Bygade 29 · DK-4700 Næstved · T: +45 5544 3003 · menstrup@menstrupkro.dk · www.menstrupkro.dk

Smukke huse i Næstved

Næstved Automobil Museum

PRISER

Gavnø slot

Sejltur med M/S Friheden

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Velkommen til Hotel Menstrup Kro. Hos os

Karrebæksminde ligger 10 km fra hotel-

• 1 overnatning i delt dobbeltværelse,

holder vi på de gamle traditioner, såsom

let og er en hyggelig lille fiskerby, med

aftenmenu (2-retters/buffet efter

ægte dansk krostemning i skønne omgi-

Sydsjællands bedste badestrand. Næstved

kokkens valg), morgenbuffet . . . . 395,-

velser. Igennem to århundreder har der

er en af Danmarks ældste byer og er en

• Enkeltværelsestillæg. . . . . . . . . . . 250,-

været tradition for krohold og gæstgiveri

byvandring værd, med alle dets gamle

(læs også generelle betingelser)

i den gamle bindingsværkskro. I de se-

grundmurede huse. Et af de mere kendte

Forplejning

neste 20 år er Hotel Menstrup Kro blevet

bygninger er Herlufsholm Skole lidt nord

• Frokost: Buffet med koldt og lunt . 140,-

udbygget, således at vi i dag kan byde

for byen. Øen Gavnø lidt uden for Næst-

Buffet m. koldt og lunt

velkommen til enhver form for ophold for

ved huser både slot, klosterkirke og slots-

inkl. kaffe/te: . . . . . . . . . . . . . . . . 155,-

kæresteparret eller familien, de små og

bryggeri. For bilinteresserede er Næstved

• Middag: 2-retters menu . . . . . . . . 148,-

store selskaber og stort set alle former for

Automobilmuseum et besøg værd. Her

2-retters menu inkl. kaffe/te . . . . 168,-

kursus- og konferencearrangementer. Vi

er 3000 m2 fyldt med biler, motorcykler,

3-retters menu . . . . . . . . . . . . . . . 168,-

har en dejlig rosenhave, hvor I kan sætte

knallerter, landbrugsmaskiner, fly, værk-

3-retters menu inkl. kaffe/te . . . . 183,-

jer ud og nyde solens stråler og en inden-

steder og små forretninger fra 50’erne og

dørs swimmingpool, hvor I kan tage et par

meget mere. Nyd en sejltur med M/S Fri-

svømmetag efter en lang bustur.

heden over det lave farvand Mellemgrun-

• Kaffe: Kaffe/te med bolle og kringle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,Kaffe/te med bolle, kringle,

det, hvor kun få skibe kan sejle.

1 stk. lagkage . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,-

DANSKE HOTELLER

22


Sct. Peders Kirkeplads 4 · DK-4700 Næstved · T: +45 5572 0807 · vinhuset@hotelvinhuset.dk · www.hotelvinhuset.dk

Smukke huse i Næstved

Næstved Automobil Museum

PRISER

Gavnø slot

Sejltur med M/S Friheden

BESKRIVELSE AF HOTELLET

FORSLAG TIL UDFLUGTSMÅL

Overnatning (pris pr. person)

Hotel Vinhuset oser af atmosfære i sine

Næstved er en af Danmarks ældste byer.

• 1 overnatning i delt dobbeltværelse

historiske rammer. Vinhuset har nemlig

Er du historieinteresseret, er selve byen

været byens hotel siden 1778. Dele af

en vandring værd, med alle dets gam-

den fantastiske bygning går helt tilbage

le grundmurede huse, som erstattede

(morgenmad + 2-retters menu) . . . . . 525,-

til 1500-tallet. Hotellet er nu nænsomt

mange af de gamle bindingsværkshuse i

• Enkeltværelsestillæg . . . . . . . . . . . . . . 150,-

restaureret og byder på 57 hyggelige væ-

midten af 1800-tallet. For bilinteresserede

• Attraktive prisaftaler ved flere overnatninger

relser med eget bad/toilet, tv og gratis

er Næstved Automobilmuseum et besøg

trådløst internet. Alle værelserne er indi-

værd. Her er 3000 m2 fyldt med biler, mo-

Forplejning

viduelt indrettede med en helt unik stil -

torcykler, knallerter, landbrugsmaskiner,

• Udflugtsmenu 1 ret . . . . . . . . . . . . . . . 135,-

hvem ved, måske får du det blå, grønne

fly, værksteder og små forretninger fra

• Udflugtsmenu 2 retter . . . . . . . . . . . . . 175,-

eller røde værelse?

50’erne og meget mere. Gavnø lidt uden

(læs også generelle betingelser)

(morgenmad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,• 1 overnatning i delt dobbeltværelse

• Udflugtsmenu Buffet med

for byen huser både slot, klosterkirke,

koldt og lunt inkl. kaffe . . . . . . . . . . . . 155,-

slotsbryggeri og Sørøverland til børnene.

• Udflugtsmenu: Kaffe med

Nyd en sejltur med M/S Friheden over det

½ bolle og kringle . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,-

lave farvand Mellemgrundet, hvor kun få skibe kan sejle.

DANSKE HOTELLER

23


DANSKE HOTELLER

24


DANSKE HOTELLER

25


DANSKE HOTELLER

26


Hotel Juelsminde Strand

Nørherredhus

DANSKE HOTELLER

27


DANSKE HOTELLER A/S GL. KONGEVEJ 102, 1.TH. · 1850 FREDERIKSBERG C TLF. SALG 4445 2720 · SALG@DANSKE-HOTELLER.DK

134179 busoperatoerkatalog  

http://www.oestergaardshotel.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bustilbud/134179_Busoperatoerkatalog.pdf

Advertisement