Page 1

Litande løysing

for settefiskanlegg


Nytt anlegg eller Vi er ein leverandør å rekne med Vi kan hjelpe deg med • Røyrlegging / Plastsveis opptil 800 mm • Mekanisk produksjon (stål, syrefast, aluminium) • Kjerneboring opptil 500 mm • Elektroinstallasjon • Nødstrøm • Bruk oss gjerne som sparringpartner på utfordringar du møter undervegs i prosjektet.

Nokre utvalde jobbar Sævareid Fiskeanlegg AS, settefiskanlegg Produksjon og montering av: gangbaner, silar, store syrefaste røyr, sentermodular, nødstrøm


utviding? Osland Havbruk AS, stamfiskanlegg Osland Osland Settefisk AS, Sørebø og Midtneset Totaltentreprise: prosjektering, elekroinstallasjon, nødstrøm, produksjon og montering av: røyr, kar, gangbaner


Strømaggregat Vi tilpassar aggregata til dine behov og har lang erfaring med å dimensjonere aggregat til settefiskanlegg og havbruk elles.

Kontakt oss Steinar Holen: Dagleg leiar | 48 16 17 23 | steinar@osterbo.no Jens Brekke: Prosjektkoordinator | 48 16 17 22 | jens@osterbo.no Arve Søreide: Salssjef aggregat | 48 16 17 24 | arve@osterbo.no Sentralbord: 48 16 17 18 | om@osterbo.no Sidan Arne O. Østerbø starta opp åleine i 1977, har Østerbø Maskin AS vokse til å verte den største bedrifta på sørsida av Høyanger kommune. Vi har lang erfaring som praktisk problemløysar for havbruk, industri, offshore, landbruk, bygg og anlegg, samt brei erfaring med industrivedlikehald, både elektro, automasjon og mekanisk. Vi har maskinforretning og serviceverkstad for det meste innan bransjen.

September 2013

Under dei høge fjella ved Østerbø satsar vi på problemløysing og nytenking og har blikket retta mot å finne litande løysingar for kundane våre.

Litande løysing for settefiskanlegg  
Litande løysing for settefiskanlegg  

Nytt anlegg eller utviding? Vi er ein leverandør å rekne med. Her finn du info om kva vi kan levere og referansar

Advertisement