Page 1

Litande løysing for

Ny t

t!

37 %

ra

sk

ar

e*

Notvask


Notvaskaren for røffe forhold

Østerbø Yanmar Notvaskar

Best i slakk not

Best i straum

90

Grundig

Slangetrommel

Inn og utspoling av kabel Lettare bruk og betre oppbevaring

Lågt drivstofforbruk Ned mot 14 l/t

bar

Skånsom

Lågt trykk (90-150 bar)

Enkelt vedlikehald

Kamera

Høgt plassert med vidvinkel Gir deg god oversikt på tilstanden i nota

Mindre drivstofforbruk Lågare driftskostnader

Lite vedlikehald Spar vedlikehaldskostn.

Lågare trykk Mindre støy

Skånsom vask

Lågt trykk og høg vasstraum Beheld barkestoff på not lenger, betre fiskevelferd

Godt vaskeresultat

3 effektive vaskeskiver med dyser Nøgde kundar og nøgd fisk

Stor kontaktflate

Breie hjul og belter Vask enkelt heile nota, god kontakt i topp og lettare å styre

Taklar strøm og røffe forhold Mindre nedetid og meir vasketid


« «

– It comes with rollers on both the front and back and copes well with difficult or slack nets. It cleans very well in troublesome situations and also has a lower fuel consumption than many of the alternative cleaners. David Skea MD, Leco Marine Ltd

– Det beste med notvaskaren er at den tåler straum og sjøgang godt slik at vi kan fullføre oppdrag sjølv under krevjande forhold. På grunn av lågt trykk vaskar den og svært skånsomt og beheld barkestoff på not lenger enn konkurrentar. Resultatet på vaskinga er svært bra. Øyvind Høie CEO, Yatek AS

Kraftig men skånsom renseprosess Alt vatnet frå høgtrykkspumpa brukast for å sikre kraftfull reinsing. Rekylen frå vasstrålen driv propellen og held roboten pressa mot nettet. Dette gir mindre slitasje på not enn andre løysingar.

Enkel montering og plassering i merder Gjer det mogleg å rense nota kvar gong det trengs. Roboten førast inn gjennom ein opning i fuglenettet og senkast ned i vatnet. Slik kjem du enkelt og raskt i gong

Spar driftskostnader Grunna lågt vasketrykk blir driftstofforbruket redusert. I tillegg taklar notvaskaren røffe forhold betre enn andre løysingar og gir mindre nedetid og meir effektiv drift.

Komplett løysing Notvaskar Transportramme Skreddarsydd pumpeunit Installasjon og opplæring Service

Skann for video >>


r a n asjo

k fi i s e Sp

Nytt! 37% raskare vaskefart*

2287

Robot

Kontrollboks

1358

Vaskebreidde

1910 mm

Maks køyrefart

21 m/min

Maks vaskefart

2 200 m2/t

Maks djupne

50 m

Utvendige dimensjonar

L 1350 x B 2287 x H 874 mm

Vekt

600 kg

Propell

450 mm dia x 3

Hjul

2 rads gummibelter + 4 vide dekk

Motor

DC-motor med reduksjonsgir - 48VDC

Djupnemålar

Trykksensortype x 1

TV-kamera

CCD med vidvinkellinse x 2

LED-lys

LED-lys x 4 (valfritt)

Utvendige dimensjonar

L200 x B500 x H600 mm

Østerbø, 5962 BJORDAL osterbo.no

Østerbø Maskin AS

+47 48 16 17 18

Kim André Eide kim@osterbo.no

salg@osterbo.no

994 46 984

10/2017, kristinkom.no // foto: Nagelld, Kristin Myren

* Fartsauken er basert på målt fart i not etter oppjustering av motor i 2017 samanlikna med vaskefart oppgitt i datablad frå 2016. Vi tek forbehald om straum, tilstand til not, køyremønster, pilotopplæring, pumpekapasitet og andre omstende som kan virke inn på yteevne.

Litande løysing for notvask  

Spar vaskekostnader og sikre frisk fisk som veks raskt. Østerbø Yanmar Notvasker er no 37% raskare! 2017

Litande løysing for notvask  

Spar vaskekostnader og sikre frisk fisk som veks raskt. Østerbø Yanmar Notvasker er no 37% raskare! 2017

Advertisement