Page 1

Litande løysing for

En ke lt, r

as k

to

g

gr

un di g

Notvask


Slik vaskar du oppdrettsnøter

heilt reine, heilt enkelt

Enkelt

Grundig

Effektivt

Fjernstyrast med full oversikt på skjerm. Stor kontaktflate med not

Tek alt av blåskjel og groe. Lågt trykk gir skånsom men grundig vask.

Vaskefart 1600 m2/t. Taklar straum og røffe forhold godt.

Kraftig men skånsom renseprosess Alt vatnet frå høgtrykkspumpa brukast for å sikre kraftfull reinsing. Rekylen frå vas�strålen nyttast for å drive propellen og for å halde roboten pressa mot nettet. Dette gir mindre slitasje på not enn andre løysingar.

Enkel montering og plassering i merder Gjer det mogleg å rense nota kvar gong det trengs. Roboten kan førast inn gjennom ein opning i fuglenettet og senkast ned i vatnet. Slik kjem du enkelt og raskt i gong

Spar driftskostnader Grunna lågt vasketrykk blir driftstofforbruket redusert. I tillegg taklar den røffe forhold betre enn andre løysingar og sikrar mindre nedetid og meir effektiv drift.

Skann for video >>


Før og etter

Slangetrommel

Inn og utspoling av kabel Lettare i bruk og betre oppbevaring

Kamera

Høgt plassert med vidvinkel Gir deg god oversikt på tilstanden i nota

Mindre drivstofforbruk Lågare driftskostnader

Lite vedlikehald Spar vedlikehaldskostn.

Lågare trykk Mindre støy

Skånsom vask

Lågt trykk og høg vasstraum Beheld barkestoff på not lenger, betre fiskevelferd

Godt vaskeresultat

3 effektive vaskeskiver med dyser Nøgde kundar og nøgd fisk

Stor kontaktflate

Breie hjul og belter Vask enkelt heile nota, god kontakt i topp og lettare å styre

Taklar strøm og røffe forhold Mindre nedetid og meir vasketid


r a n o j kas

ifi Spes

Robot

Kontrollboks

1358

Vaskebreidde

1910 mm

Maks køyrehastigheit

14 m/min

Maks rensehastigheit

1 600 m2/t

Maks djupne

50 m

Utvendige dimensjonar

L 1350 x B 2287 x H 874 mm

Vekt

ca 500 kg

Propell

450 mm dia x 3

Hjul

2 rads gummibelter + 4 vide dekk

Motor

DC-motor med reduksjonsgir - 48VDC

Djupnemålar

Trykksensortype x 1

TV-kamera

CCD med vidvinkellinse x 2

LED-lampe

LED-lampe x 4 (valfritt)

Utvendige dimensjonar

L200 x B500 x H600 mm

Østerbø, 5962 BJORDAL osterbo.no

Østerbø Maskin AS

+47 48 16 17 18

Kim André Eide kim@osterbo.no

salg@osterbo.no

994 46 984

10/2016, kristinkom.no // foto: Nagelld, Kristin Myren

2287

Litande løysing for notvask  

Spar vaskekostnader og sikre frisk fisk som veks raskt. Unik vaskerobot, ny modell lansert

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you