Page 1

Samanleggbar

Arbeidsfl책te


Arbeidsflåte for den effektive Tekniske spesifikasjonar grunnmodell • Oppdrift 6 000 kg Mål: L x B x H • Samanlagt 7560 x 1990 x 1950 mm • Utlagt: 7560 x 3960 x 825 (på dørk) 980 (totalt) mm • Kan og leverast etter dine mål og spesifikasjonar • Produsert i aluminium • Vekt: 1400kg • 16 pontongar

Perfekt for fiskeoppdrettaren vedlikehaldsarbeidaren og dykkaren Alternativt utstyr • Feste og kontrollpanel for påhengsmotor • EkstraPullert • 2 aluminiumspontongar med vannjet • Vinsj med styrerullar • Kranfundament med hurtigkobling mellom flåte og kran • Strøm- og hydraulikkaggregat med hurtigfeste til flåten • Brønn og tårn • Kontrollrom i aluminium • Kan leverast i galvanisert stål


1

Lett å transportere. Heisast enkelt og sikkert av lastebil og faldar seg ut i møte med vatnet

Dobbelt så brei på vatnet som på land

2

3 Lukkar seg saman når du heiser den opp igjen


Strømaggregat Vi tilpassar aggregata til dine behov og har lang erfaring med å dimensjonere aggregat til settefiskanlegg og havbruk.

Kontakt oss Jens Arne S. Brekke: Prosjektkoordinator | 48 16 17 22 | jens@osterbo.no Sentralbord: 48 16 17 18 | om@osterbo.no

Sidan Arne O. Østerbø starta opp åleine i 1977, har Østerbø Maskin AS vokse til å verte ei av dei største bedriftene på sørsida av Høyanger kommune. Vi har lang erfaring som praktisk problemløysar for havbruk, industri, offshore, landbruk, bygg og anlegg, samt brei erfaring med industrivedlikehald, både elektro, automasjon og mekanisk. Vi har maskinforretning og serviceverkstad for det meste innan bransjen.

Desember 2013

Under dei høge fjella ved Østerbø satsar vi på problemløysing og nytenking og har blikket retta mot å finne litande løysingar for kundane våre.

Samanleggbar arbeidsflåte  

Genial flåte for effektiv drift. Faldar seg ut i møte med vatnet og blir dobbelt så stor i vatn som under lagring/transport på land.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you