Page 1

Litande løysing for kraftforsyning

osterbo.no


Totalentreprenør Aggregat, elektro, automasjon, eksos, dieselopplegg, prosjektering og service/ ettermarked.

Voss Sjukehus Viktig å tenke på ved val av aggregat: • Kapasitet - kva skal aggregatet drive? • Strålingsvarme • Inn- og utlufte behov • Støykrav • Dieseltilførsel, kapasitet, tal tankar, nedgravde eller innandørs

Østerbø 2


Utleigeaggregat

Automasjonstavle Våre aggregat: • Radiatorkjølte dieselaggregat • Frå små til svært store størrelsar • Saktegåande motor på 1500 rpm frå kjende leverandørar • Mecc-Alte generatorar og Stamford generatorar • Integrert dieseltank for 10 til ca 48 timars bruk

Himoinsa HTW - 2030 T5 • 230/400 aggregat med vender • Dimensjonering, montering og service • Produserte hos ein av verdas største produsentar Himoinsa etter norske spesifikasjonar • Støysvake • Synkronisering, parallellkøyring og lastfordeling

Totalentreprenør 3


Nødstrøm / Reservekraft Østerbø har levert nødstrømløysingar til ei rekke ulike kundar.

Ålesund Lufthavn Nødstrøm: I nokre situasjonar kan bortfall av strømtilførsel utgjere fare for liv og helse. Her gjeld strenge krav til blant anna minimumstid for strømleveranse etter oppstart av aggregat.

Østerbø 4

Reservekraft: Reservakraft brukast som alternativ forsyning av strøm til industriell produksjon, søppelhandtering, belysning og strømtilførsel til konsertar og idrettsarrangement osv


Referansar • Avinor, Ålesund Lufthavn • Helse Bergen, Voss Sjukehus • Helse Førde, Førde Sjukehus • Meland kommune, Meland Sjukeheim • Høyanger kommune, Sørsida Bygdetun

Førde Sjukehus

Kontrollpanel

Nødstrøm / Reservekraft 5


Strømforsyning Mange stader er det ikkje mogleg eller det vert for kostbart å legge fram nettstraum. På slike stader kan Østerbø hjelpe deg med å montere aggregat som kraftkjelde.

Strømaggregat Havbruk: • Hovedforsyning til flåter • Settefiskanlegg • Avlusing • Slakteri • Reingjering / vedlikehold

Østerbø 6


Referansar • Osland Havbruk AS • Marine Harvest Norway AS • Lingalaks AS • Sulefisk AS • Steinsvik AS • Salmon Group

Marine Harvest Norway

Sulefisk

Industri: • Knuseverk • Landbruk • Vassverk • Pumpeanlegg • Renseanlegg

Strømforsyning 7


Mobile aggregat Vi kan levere mobile aggregat montert på tilhengar godkjend for fart opp til 80 km/t.

Østerbø Maskin bil med hengarmontert aggregat • Vi kan levere hengarmontert aggregat med enkel eller dobbel aksel • Vi leverer spesialbygg etter ønske frå kunde • Vi leverer til entreprenørar, kraftlag, jordbruk og industri

Østerbø 8


Referansar • SFE Nett AS • BKK Nett AS • Sunnfjord Energi AS • Fusa Kraftlag • Østfold Energi • Drammen kommune

Himoinsa containeraggregat

Spesialbygd aggregat for BKK AS

Hengermontert aggregat

Kontrollpanel på hengermontert aggregat

Mobile aggregat 9


Service Du kan leve trygt med serviceavtale frå Østerbø.

Vi har eit godt serviceapparat med 400m2 serviceverkstad med alt nødvendig utstyr og dyktige fagfolk som er kursa for å ta seg av service og utfordringar som måtte oppstå. Vi har servicebilar utstyrt med full innreiing for uteservice, med verktøy og reservedelar.

Østerbø 10

Vi tilbyr: • Serviceavtalar • Årlege kontrollar • Kurs og opplæring • Delelager • Eigen serviceavdeling


Målet vårt er å kvar dag gje deg ei litande løysing på aggregat frå 1 kVA og oppover.

Dyktige fagfolk: Vi har dyktige fagfolk med fagbrev og sertifikat. Sertifiserte kontrollørar for sakkunnig kontroll.

Vi er godkjent elektro installatør

Lang erfaring: Gjennom snart 40 år har vi opparbeida oss verdifull kompetanse på fagområda våre. Du kan lite på oss.

11


Sentralbord 48 16 17 18 om@osterbo.no Salssjef Arve Søreide 48 16 17 24 arve@osterbo.no Salsingeniør Magne Halland 94 18 79 31 magne@osterbo.no Teknisk Sjef Åge Østerbø 48 16 17 26 aage@osterbo.no Serviceleiar Lars-Åge Rasch 48 16 17 28 larsaage@osterbo.no Delelageransvarleg Øyvind Rømo 48 16 17 29 oyvind@osterbo.no

Østerbø Maskin as Østerbø 5962 Bjordal osterbo.no

Litande løysing for kraftforsyning  

Presentasjon av strømaggregat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you