Page 1

Litande løysing for

inspeksjon


Kvifor sakkyndig kontroll? Det er krav til sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr. Det er eigar sitt ansvar at utstyret er godkjent før bruk. • • • •

Minimere risk for ulykker Kvalitetsstempel Oppdage feil tidleg slik at det lett kan reparerast Systematisk oversikt

Førstegongskontroll

• Produksjon og sammenstilling av nytt utstyr • Installasjon eller oppstilling av utstyr • Flytte, plassere på nytt område

Periodisk kontroll • Årleg kontroll

Spesialkontroll

• Etter større reparasjonar eller ombyggingar

G4 Bru-/travers kraner

G7 Vinsj/spill/taljer

G8 Lastebilkraner

G 10 Handdrivne kraner

G 13 spesielt løfteutstyr

G20 Fastmontert hydraulisk kran

Inkludert motoriserte søylesving-, veggsving-, veggløper- og shuttlelift-kraner

Manuelle taljer osv

manuelle lett-, søylesving- og veggsving-kraner

Lasting av rensePIG på prosessanlegg

Kraner montert på køyretøy

På kaiar og båtar

Østerbø Maskin AS utfører arbeidet i tråd med «Forskrift om utførelse av arbeid» (Best. nr. 703) , «Forskrift om admin


Om oss Østerbø Maskin AS er sertifisert av Sertifiseringsorganet som sakkyndig verksemd. Vi har over 30 års erfaring som sakkyndig og er godkjend som S1. Vi utfører: • • • • •

Periodiske kontrollar Tredjepartskontroll av ny reiskap EX kontroll NORSOK Z-015 Utsteder dokumentasjon og lagar sertifikat og bruksattestar Service og reparasjonar

Kontroll | Reparasjon | Etterkontroll | Dokumentasjon | Service | Sertifisering

RX Alle typar løftereiskap

Containere, kjetting, sjaklar, løfteåk osv. Alt under kroken

TX Truck

Alle typar løfte og stablevogner for gods

PX Personløfter Alle typar lift

HX Hengestillas

MX Masseforflytningsmaskiner

Med effekt over 15kW. Til eksempel hjullastar, gravemaskin osv

BX Bergingsbil

Alt utstyr på bergingsbil: bilkran, vinsj, reiskap

SX Studio- og sceneriggar

nistrative ordninger» (Best. nr. 706), Forskrift om maskiner (Best.nr. 522) og DNV 2.7-1, Norsok R-002/R-003/R-005


Strømaggregat

Notvask

Sakkyndig kontroll

Vi leverer aggregat i alle storleikar til bedrifter og offentlege

Enkel, grundig og effektiv vask av oppdrettsnot med Østerbø Yanmar

Vi er godkjent sakkyndig bedrift og utfører årleg kontroll av arbeidsutstyr.

Elektromekanisk

Elektroinstallasjon

Service

Vi utfører alt frå enkle oppdrag til heile prosjekt innan faget. Velutstyrt verkstad og sertifiserte fagfolk

Vi er spesialistar på elektroinstallasjonar i insdustrielle miljø og havbruk.

Vi har eit dedikert serviceteam som er ekspertar på produkta våre.

Kontakt oss

Bård Østerbø

Steinar Holen

Fagleg leiar sakkyndig / Ingeniør mekanisk

Dagleg leiar

baard@osterbo.no

steinar@osterbo.no

+47 48 16 17 02

+47 48 16 17 23

Østerbø, 5962 BJORDAL Sløvågen 2, 5960 DALSØYRA

+47 48 16 17 18 om@osterbo.no Sert: 30061

02/2019, kristinkom.no //

osterbo.no

Profile for Østerbø Maskin AS

Litande løysing for inspeksjon  

Det er krav til sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr. Det er eigar sitt ansvar at utstyret er godkjent før bruk. Østerbø ha lang erfaring med...

Litande løysing for inspeksjon  

Det er krav til sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr. Det er eigar sitt ansvar at utstyret er godkjent før bruk. Østerbø ha lang erfaring med...

Profile for osterbo
Advertisement