Page 1

Föreläsningen

Att synliggöra en församling Hur kan vår församling öka sin synlighet ute i samhället? Konkurrera med alla andra budskap som vi nutidsmänniskor idag möts av? Var rör sig våra medlemmar och hur når vi dem? Och har vi en klar tanke bakom vem vi vill nå och vad vi vill säga?

Inspirationsföreläsningen ”att synliggöra en församling” fokuserar på det vardagliga arbetet i församlingen och på hur såväl de anställda som förtroendevalda med små resurser kan öka församlingens synlighet. Under dagen ges konkreta verktyg och inspirerande idéer för hur församlingen kommer igång med att bättre nå ut till sina medlemmar. Föreläsningen kan om så önskas kombineras med mera skräddarsydda lösningar (se följande sidor).

Längd: 2 ½ h

Maria Österåker är en ofta anlitad föreläsare i förmågan att tänka annorlunda. Hennes syn på marknadsföring har flera gånger lyfts fram i media och hennes bok ”Ta betalt” nominerades till årets marknadsföringsbok i Sverige 2010. Maria är till sin bakgrund ekonomie doktor och hon är förtroendevald inom Korsholms svenska församling.

Maria Österåker, ED

tel: +358 (0)50 462 9093

maria.osteraker@mariaosteraker.fi

Österåker & Österåker Ab

FO-nummer 1526057-7

www.mariaosteraker.fi

www.osteraker.wordpress.com


Innehåll Föreläsningen ’Att synliggöra en församling’ startar med att presentera de vanligaste felen många av oss gör när vi tänker synlighet ... 

Vi ser våra medlemmar som en enhetlig grupp, vilket gör att vi försöker nå alla på ett och samma sätt

Vi informerar ihjäl vår målgrupp, eftersom vi sällan uppfattar att en ökad information och en ökad synlighet är två helt skilda saker

Vi tror att det i vår församling finns speciella uppgifter eller speciella personer som har ansvar för att öka vår synlighet

Vi gör som alla andra

Vi tror att en ökad synlighet kräver pengar. Ibland är det så, men mycket kan göras med väldigt små resurser

Vi är fast i tankesättet att så här har vi alltid gjort

Föreläsningen fortsätter med att ge exempel på hur vi med små medel kan åstadkomma en ökad synlighet ute i samhället. Föreläsningen lyfter även upp konkreta tips och idéer på allt från alfagrupper till elektroniska broschyrer. Resultatet av föreläsningen är att er församling direkt har flera konkreta och enkla åtgärder att ta in i ert vardagliga arbetet.

Känner ni att ni önskar behandla en specifik utmaning i er församling? Att ni önskar något mera skräddarsytt? Fortsätt då att läsa på följande sida.


Kreativ hjärna uthyres Har ni behov av att sätta er ner och behandla en specifik utmaning i er församling? Tillsammans dra upp riktlinjerna för ert arbete och er verksamhet? Få en utomståendes syn på saken? Mötas av knepiga och tankeväckande frågor? Jag hjälper så gärna till där jag kan! Tillsammans går vi igenom era behov och skräddarsyr dagen enligt era önskemål. Behöver ni komma igång med ert strategiarbete, tänka djupare kring synlighet och marknadsföringen utåt, jobba med den interna marknadsföringen eller inspireras till att tänka bredare? Då är det bra med en kreativ hjärna.

Maria Österåker, ED

tel: +358 (0)50 462 9093

maria.osteraker@gmail.com

Österåker & Österåker Ab

FO-nummer 1526057-7

Maria Österåker, ED

tel: +358 (0)50 462 9093

maria.osteraker@mariaosteraker.fi

Österåker & Österåker Ab

FO-nummer 1526057-7

www.mariaosteraker.fi

Att synliggöra en församling  

En kort beskrivning över den föreläsning som erbjuds församlingar i jakten på att öka synligheten i deras arbete.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you