Page 1

MS4949/1/6 / 108118

& Het flexibele informaticapakket 2e graad aso-kso-tso

2e graad tso Handel, Handel-talen, Toerisme

www.averbode.be/desktopper

Windows 8 Microsoft Office

2013


Het concept

Het pakket

Doordacht en up-to-date

Moduleerbaar Conform het leerplan

Bewezen basiscomponenten

Desktopper en Desktopper T hanteren een duidelijke structuur en een gerichte aanpak.

De reeksen Desktopper en Desktopper T zijn volledig conform de aandachtspunten van het leerplan met de klemtoon op de cruciale competentie: op een probleemoplossende manier werken.

Elk hoofdstuk heeft een vaste opbouw:

Desktopper is een informaticapakket voor de 2e graad aso-kso-tso (1 of 2 lesuren). De leerwerkboeken zijn op maat van elk leerjaar en van elk klasprofiel. Voor elk wat wils!

HOOFDSTUK 1 Hardware

1.2

Theorie

1.2.1

Excel, een rekenblad

Een rekenblad is een programma dat speciaal ontworpen is om berekeningen uit te voeren en om (cijfer)gegevens visueel voor te stellen onder de vorm van grafieken. Gegevens worden weergegeven in rijen en kolommen.

Een computer is ondertussen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Jij hebt dit schooljaar ook al uitgebreid kennisgemaakt met de mogelijkheden van een computer en waarschijnlijk maak je er thuis of bij vrienden ook regelmatig gebruik van.

Desktopper T vormt hierop een uitbreiding, volledig op maat van de 2e graad Handel, Handel-talen en Toerisme. De vernieuwde reeksen Desktopper en Desktopper T bestaan telkens uit 7 leerwerkboeken. De leerwerkboeken kunnen los van elkaar gebruikt worden, zodat de leerkracht voor elk leerjaar zelf een pakket kan samenstellen.

Nieuwe vormgeving en inhoud

Microsoft Excel is een voorbeeld van zo’n rekenblad. Een ander bekend pakket is OpenOffice Calc.

Maar hoe werkt een computer nu eigenlijk? Wat zit er ‘onder de motorkap’, welke onderdelen zijn er allemaal nodig om het apparaat correct te laten werken?

1.2.2

In dit hoofdstuk gaan we op verkenning in de wereld van de hardware of apparatuur. Je maakt kennis met het moederbord, de processor, de kabels, de poorten enzovoort.

Excel starten:

Excel starten en sluiten

> Ga naar het startscherm.

Misschien vraagt je leerkracht je wel om de schroevendraaiers in de aanslag te houden voor het labo.

> Kies voor Alle Apps.

Labo: Hardware

1.1.1

Systeemeenheid

> Klik op Microsoft Excel 2013. Bij het opstarten van Excel kun je kiezen uit verschillende vooraf opgemaakte rekenbladen. Je kiest het best voor een nieuwe, lege werkmap.

Labo

Volledig herwerkt en geactualiseerd: Windows 8 / Office 2013 Integratie van gratis software: Prezi, Scratch, Paint.net, Audacity ...

1.1

Jouw leerkracht heeft computers gekregen waarvan de onderdelen uit elkaar zijn gehaald. Het is aan jullie om deze computers opnieuw te assembleren. Sluit volgende computeronderdelen aan in de systeemkast:

Door op het kruisje rechts bovenaan te klikken, sluit je het huidige bestand. Als je meerdere Excel-bestanden geopend hebt, zal alleen dat bestand gesloten worden dat actief is op het moment dat je voor Sluiten kiest.

Probleemstelling (geleide oefening, opdrachtenfiche of labo)

> processor (en koeling) > RAM-geheugen > harde schijf > cd / dvd > videokaart

Theorie (naslagwerk, concrete werkwijzen, leerinhouden bij de oefeningen)

Bij het sluiten krijg je de vraag of je het huidige bestand wilt opslaan. Selecteer altijd de juiste locatie en geef je bestand een betekenisvolle naam. Een Excel-bestand krijgt automatisch de extensie .xlsx.

1.2.3

De werkomgeving en het lint 3

4

1

> netwerkkaart

2 13

> (geluidskaart) > voeding > batterij

Versie Windows 7 / Office 2010 blijft besch

9

5

Sluit volgende randapparaten aan:

ikbaar!

6

10 7

> toetsenbord 8

> muis > beeldscherm

11

Desktopper

Desktopper T

2e graad aso-kso-tso •• •• •• •• •• •• ••

7

14

12

8

2e graad tso Handel, Handel-talen, Toerisme

Algoritmisch denken Computersystemen Gegevensbeheer Multimedia Presentaties Rekenblad Tekstverwerking

•• •• •• •• •• •• ••

5.3.7

Algoritmisch denken* Computersystemen Gegevensbeheer Multimedia Presentaties Rekenblad Tekstverwerking

Analfabetisme

Adobe Photoshop CC

Besturingssysteem:

Windows 7 met SP 1, Windows 8 of Windows 8.1

De Verenigde Naties hebben de wereldwijde cijfers van analfabetisme bekendgemaakt. Als journalist moet je die cijfers op een overzichtelijke manier in de krant zetten, dus maak je een tabel. Open een nieuw Word-document, volg de instructies stap voor stap en ontwerp zo het onderstaande voorbeeld.

Type processor:

Pentium 4, Athlon 64 (2 Ghz of sneller)

Geheugen:

1 GB Ram

Harde schijf:

2;5 GB vrije schijfruimte

Andere:

Beeldscherm 1024 x 768 (1280 x 800

> rijhoogte rij 1: 1 cm, > lettertype rij 1: Arial, 14 pt, > algemeen lettertype: Arial, 11 pt, > vanaf rij 3 tot rij 8: rijhoogte 0,7 cm, > Stel de correcte breedte van de kolommen in met de sleeptechniek.

aanbevolen) met OpenGl 2.0, 16-bits

> Vul de gegevens in en pas de tekenopmaak toe.

kleuren en 512 MB VRAM (1 GB aanbe-

> Zorg voor de juiste celuitlijning.

volen)

> Zorg waar nodig voor een achtergrond. > Pas de juiste randopmaak toe. > Bewaar het document als ‘Analfabetisme’.

Oefeningen

* Leerwerkboek Algoritmisch denken is identiek aan dat van Desktopper voor aso-kso-tso

5.3.8

Weekplanning

Ontwerp de onderstaande weekplanning.

Voer nu de volgende wijzigingen uit:

Het onderdeel gegevensbeheer uit het leerplan is geïntegreerd in het leerwerkboek Computersystemen, maar wordt op vraag van leerkachten ook apart en uitgebreider behandeld in het leerwerkboek Gegevensbeheer.

> Voeg een kolom toe voor de namen van de medewerkers. > Zorg ervoor dat de achtergrond van de titelrij gekleurd is. > Plaats de juiste randen. > Voeg waar nodig enkele cellen samen. > Zorg ervoor dat de tabel gecentreerd op de pagina staat.

(zelfstandig, aanduiding moeilijkheidsgraad, differentiatie en remediëring)

2.6

Samenvatting

2.6.1

Wat moet je kennen?

Samenvatting

c Het verschil tussen een besturingssysteem en een toepassingssoftware. c De begrippen computersysteem, hardware, software, besturingssysteem, Windows, toepassingssoftware. c De taken van een besturingssysteem.

(overzicht leerinhouden)

c De begrippen mappenstructuur, pad, extensie, bestandstype, opslagcapaciteit, snelkoppeling, backup, prullenbak. c De meest voorkomende extensies met de bijbehorende programma’s.

2.6.2

Wat moet je kunnen?

c Een computersysteem schematisch voorstellen. c Toepassingssoftware kunnen onderscheiden van systeemsoftware. c Een goede mappenstructuur aanmaken. c Bestanden gestructureerd bewaren met een zinvolle naam. c Het pad naar een bestand of map kunnen beschrijven. c Een snelkoppeling toelichten en aanmaken. c Bestandentypes, bestandsextensies en bestandspictogrammen herkennen. c Op het internet het soort programma opzoeken dat bij een bepaalde extensie hoort. c Het belang van het regelmatig maken van een back-up toelichten. c De beschikbare opslagcapaciteit van een station opzoeken. c Stations-, map- en bestandseigenschappen bekijken. c Het belang van het regelmatig opruimen van mappen en bestanden toelichten. c Enkele belangrijke instellingen aanpassen in het configuratiescherm. c Software installeren en weer deïnstalleren.

90

49


Didactische ondersteuning Bordboeken •• •• •• •• •• •• •• ••

beveiligd via kno

oppunt

Een bordboek per leerwerkboek, apart aangeboden Projectie van het leerwerkboek In- en uitzoomen Eigen aantekeningen en verrijkingen toevoegen De oplossingen tonen of verbergen Verschillende versies beheren en bewaren Online en offline (Knooppunt Kiosk) bruikbaar op pc, Mac, tablet ... Activatie per leerkracht

Flipping the classroom Instructievideo’s voor de leerlingen Instructievideo’s voor de leerlingen

NIEUW

De leerwerkboeken worden aangevuld met instructievideo’s die online aangeboden worden. Belangrijke leerinhouden worden op een heldere en gestructureerde manier uitgelegd in korte videofragmenten. De video’s zijn gebaseerd op de oefeningen en de theorie uit de leerwerkboeken.

Ideaal voor differentiatie en remediëring!

Meer info op www.averbode.be/e-bib

www.averbode.be/desktopperplus ••

Onlinehandleiding per leerwerkboek •• didactische aanpak •• situering in het leerplan

••

Oefenbestanden •• opgave- en oplossingenbestanden

••

Instructievideo’s

••

Geactualiseerd lesmateriaal bij software-updates

••

Aparte toegang per leerwerkboek

beveiligd via knooppunt

•• •• ••

De leerlingen bekijken de leerstof thuis op hun eigen tempo In de klas komt er tijd vrij voor groepswerk, verdieping, remediëring ... Door de geziene leerstof op school in te oefenen is er meer ruimte voor individuele aandacht


Troeven Op maat van elk leerjaar,

elk klasprofiel, elke leerling 1. Maximale flexibiliteit • • •

Moduleerbaar: kies uit 7 leerwerkboeken en stel zelf een pakket samen voor elk leerjaar Bepaal zelf het traject in functie van de klassituatie en de leerlingen Flexibel lesmateriaal: klassikale aanpak of zelfstandig werk

Onze uitgave voor ICT

2. Differentiatie en remediëring • •

Ruim en divers aanbod aan oefeningen op maat van de doelgroep: planningen, berekeningen, presentaties… Het uitgebreide aanbod maakt differentiëren, remediëren en extra uitdagingen mogelijk

HOOFDSTUK 1

HOOFDSTUK 7

Een presentatie maken met PowerPoint

Extra oefeningen

1.1

7.1

Geleide oefening

Desktopper Junior is een aantrekkelijk en praktisch info- en oefenboek voor basisvaardigheden ICT, aansluitend bij het raamplan:

Basiskennis

Juist of fout? Verbeter indien fout! Zorg ervoor dat je verbetering correct én volledig is.

Open het document ‘It’s all about the money’. Het document bevat een artikel over jongeren en hun zakgeld. Lees deze tekst grondig. Het is de bedoeling dat je deze tekst op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier voorstelt aan een publiek. Om dat te doen, ga je stapsgewijs te werk.

Juist

Fout

Stelling

••

Kenmerken van een computersysteem

••

Schijf- en bestandsbeheer

••

Computers in netwerken

••

Basis tekstverwerking

••

Basis presentaties maken

••

Kennismaking met het internet: leren surfen, e-mail, kritisch evalueren van hyperlinks en inhoud van websites

In een werkblad zitten standaard twee werkmappen.

Stap 1: (Afbeelding 1) Het bereik dat hier aangegeven is, is 3B:5C.

Welke rubrieken moeten er aan bod komen in je presentatie? Noteer hier de titels van de verschillende onderdelen.

(Afbeelding 2) Met de vulgreep kun je dit resultaat bereiken.

(Afbeelding 3) Je kunt de vulgreep naar boven gebruiken om in cel A1 de waarde 130 te krijgen.

Stap 2: Markeer per onderdeel in de tekst de belangrijkste begrippen en cijfers. Op die manier kun je een samenvatting maken van de tekst in een presentatie.

Als je in Excel een getal invoert, dan staat dat getal altijd rechts in de cel. Tekst staat automatisch links in een cel.

Stap 3: Je zult niet alle onderdelen als gewone tekst weergeven. Soms is het beter om bepaalde stukken tekst te vervangen door een opsomming, een grafiek, een tabel, een afbeelding of een schema.

(Afbeelding 4) Als je cel B2 selecteert en de vulgreep naar beneden gebruikt, dan verschijnt in cel B3 de waarde 41.

Noteer hier voor elk onderdeel op welke manier je het wilt weergeven. Onderdeel

••

Aandacht voor onlineveiligheid en nettiquette

(Afbeelding 4) Je kunt de vulgreep naar links gebruiken om ervoor te zorgen dat in cel A2 de waarde 60 komt te staan.

••

Aandacht voor ergonomie

(Afbeelding 5) Deze balk heet de ‘Verbeterwerkbalk’.

••

Zal weergegeven worden als

Windows 8

Je kunt met behulp van getalnotatie ervoor zorgen dat 0,1 weergegeven wordt als 0.

7

86

Microsoft Office

2013

3. Instructievideo’s • •

Extra digitale tool naast andere werkvormen Differentiëren, remediëren of zelfstandig verwerken van leerstof a.d.h.v. instructievideo’s en doordachte opdrachten

4. Mediawijsheid •

Aandacht voor mediawijsheid: sociale netwerken, nettiquette, online communicatie, gebruik van diverse onlinetoepassingen

1.7.2

HOOFDSTUK 3

Zoek de juiste aansluiting

Aansluiting

Benaming

Geluid via de oortjes

microfoon, …

produceren.

3.1

USB-aansluiting. Wordt databestanden over te

Bestanden kunnen gemakkelijk beschikbaar gesteld worden aan andere gebruikers, met verschillende rechten (enkel lezen, ook bewerken). Bovendien kun je, mits internettoegang, steeds aan al je bestanden, zowel via de pc, een tablet, op school enzovoort.

brengen.

ntiatie en Meer tijd voor vragen, differe individuele aanpak de Toepassen en integreren van te oefenen opgedane kennis door meer

Risky or not?

Een USB-poort wordt USB-poort

Ook hier spreekt men van ‘cloud-computing’. Toch is er een duidelijk verschil met het voorgaande: dit zijn voorbeelden van online toepassingen, niet van opslagmogelijkheden. De software (de klassieke kantoortoepassingen) wordt niet meer op je pc geïnstalleerd, maar werkt helemaal via het internet. De documenten die je in deze omgeving aanmaakt, worden in principe steeds online bewaard, bijvoorbeeld in Google Drive en in SkyDrive.

Interface-aansluiting voor

Poort om een netwerk aan te Ethernetpoort

sluiten (lokaal netwerk of internet).

1.7.3

Opslagpiramide

Plaats de gegeven opslagmedia op de juiste plaats in de piramide. Bovenaan de kleinste opslagcapaciteit, onderaan de grootste:

4.1.3

Oefeningen

Google Drive en Google Docs Heb je al gewerkt met Google Drive en Google Docs? In deze oefening test je de mogelijkheden om toegangsrechten tot je documenten te bepalen. 1. Ga naar Google Drive (drive.google.com) en meld je aan.

Ik heb een nickname die mijn echte identiteit goed verbergt.

Niet: het is bij wet verboden om je anders voor te doen op het internet.

Ik geef bij mijn profiel alle mogelijke info op: gsm-nummer, adres, telefoonnummer, noem maar op.

Alle info die je op het internet plaatst, kan gebruikt, en dus ook misbruikt worden.

Controleer altijd eerst of je de juiste printer hebt geselecteerd.

Ik heb wel honderd vrienden op Facebook. Ik ken ze allemaal persoonlijk.

Niet alle vrienden op Facebook zijn je echte vrienden. Wees selectief in het toevoegen van vrienden.

> Klik op Afdrukken.

Als iemand me vraagt voor de webcam iets te doen dat ik niet wil, dan doe ik het toch.

Doe nooit iets wat je niet wilt of waar je niet achter staat. Niemand kan je verplichten.

> harde schijf (1),

Ik geloof alles wat er via het internet verspreid wordt. Ik denk daar niet over na.

Wees kritisch met wat op internet gepost wordt. Niet alles is waar.

> USB-stick (2),

> cd-rom (3),

> geheugenkaart digitaal fototoestel (4), > dvd-rw (5).

Ik mag zomaar zonder toestemming foto’s, filmpjes of bestanden van iemand op het internet plaatsen.

Je hebt altijd toestemming nodig van de persoon in kwestie. Zonder toestemming is dit strafbaar.

> Klik op Afdrukken. Je ziet rechts je afdrukvoorbeeld.

audio- en video-signalen.

Web Apps zijn de online versies van de Office-pakketten. Je kunt de Web App en de gewone (geïnstalleerde) versie door elkaar gebruiken. Als je echter met meerdere personen tegelijk een bestand wilt kunnen aanpassen, moet je de Web Apps gebruiken.

Werkwijze: > Kies in het lint voor Bestand.

Niet: iedereen kan via mijn agenda mijn wachtwoord te weten komen.

High Definition Multimedia HDMI-aansluiting

Waarom wel / niet?

Ik schrijf mijn wachtwoord aan de binnenkant van mijn schoolagenda.

gebruikt om randapparatuur aan te sluiten.

Hou er wel rekening mee dat deze online software niet dezelfde mogelijkheden heeft als de klassieke kantoortoepassingen.

Zo kun je in één oogopslag de lay-out van je document bekijken. Je kunt nog aanpassingen doen alvorens af te drukken.

Geleide discussie

Maak onderstaande oefening voor jezelf. Bespreek daarna je mening met de klasgroep.

vooral gebruikt om grotere

beschikbaar zijn via het internet. En dit principe geldt ook omgekeerd: bestanden die je via bijvoorbeld een tablet in je SkyDrive plaatst, zijn ook beschikbaar op de harde schijf van je pc.

Google Apps (vanuit Google Drive) / Web Apps (vanuit SkyDrive) / …

Vooraleer je een tekst afdrukt, is het aangewezen om even het afdrukvoorbeeld te bekijken. Dit is een verkleinde versie van je document.

Een foto van je klasgenoot snel even op Facebook plaatsen of een filmpje van de laatste zwembadparty bij je thuis op YouTube is snel gebeurd, maar mag het zomaar? En vooral: is het veilig?

Is vergelijkbaar met een

Tekst afdrukken

Het afdrukvoorbeeld

Functie

Aansluiting oortjes,

Firewirepoort

4.4.8

Veilig verbonden

Bekijk de achterkant van je computer. Hierop is de randapparatuur aangesloten. Noteer naast elke afbeelding de naam van de poort en wat er op aangesloten is.

… …

Tekst afdrukken Tekst afdrukken heb je zeker en vast al eens gedaan. Toch frissen we de verschillende mogelijkheden nog eens op.

Werkwijze: > Kies in het lint voor Bestand.

> Kies de juiste printer. > Maak de gewenste instellingen. > Klik op Afdrukken. Printer > Selecteer de juiste printer. Instellingen > Klik op de vervolgkeuzelijst Alle pagina’s afdrukken om de pagina’s die je wilt afdrukken te bepalen. > Geef eventueel de paginanummers in die je wilt afdrukken bij Pagina’s. > Selecteer of je enkelzijdig, dan wel dubbelzijdig wilt afdrukken.

Bron: Clicksafe.be

2. Als je nog geen account hebt, kun je een nieuwe account aanmaken. Let dan wel op: > Je hoeft geen nieuw Gmail-adres aan te maken. Je kunt je persoonlijk e-mailadres gebruiken. > Het e-mailadres moet wel meteen toegankelijk zijn, want je moet je account en e-mailadres bevestigen.

21

48

72

> Wees kritisch met de informatie die je invult en de aankruisvakjes die gesuggereerd worden.

68

Meer info op www.averbode.be/desktopper


Contact Meer informatie? Wenst u een presentatie bij u op school of meer informatie, dan kunt u een afspraak maken met onze pedagogisch afgevaardigden.

Steven Vlieghe

Martine Vanzurpele

Oost- en West-Vlaanderen, postnummers 1500 t.e.m. 1790 Tel. 0499 510 277 steven.vlieghe@verbode.be

Limburg, Vlaams-Brabant (m.u.v. postnummers 1500 t.e.m. 1790), Antwerpen, Brussel Tel. 0478 275 112 martine.vanzurpele@verbode.be

De reeks Desktopper bestaat uit: Desktopper Junior (1e graad) • Desktopper Junior (Windows 8 / Office 2013) - Leerwerkboek* • Desktopper Junior (Windows 8 / Office 2013) - Didactische website** • Desktopper Junior (Windows 8 / Office 2013) - Bordboek** (activatie per leerkracht)

Desktopper (2e graad aso-kso-tso) • Desktopper (Windows 8 / Office 2013) - Algoritmisch denken • Desktopper (Windows 8 / Office 2013) - Computersystemen • Desktopper (Windows 8 / Office 2013) - Gegevensbeheer • Desktopper (Windows 8 / Office 2013) - Multimedia • Desktopper (Windows 8 / Office 2013) - Presentaties • Desktopper (Windows 8 / Office 2013) - Rekenblad • Desktopper (Windows 8 / Office 2013) - Tekstverwerking Per titel: Leerwerkboek* - Didactische website** - Bordboek** (activatie per leerkracht)

Desktopper T (2e graad tso Handel, Handel-talen, Toerisme) • Desktopper T (Windows 8 / Office 2013) - Algoritmisch denken • Desktopper T (Windows 8 / Office 2013) - Computersystemen • Desktopper T (Windows 8 / Office 2013) - Gegevensbeheer • Desktopper T (Windows 8 / Office 2013) - Multimedia • Desktopper T (Windows 8 / Office 2013) - Presentaties • Desktopper T (Windows 8 / Office 2013) - Rekenblad • Desktopper T (Windows 8 / Office 2013) - Tekstverwerking Per titel: Leerwerkboek* - Didactische website** - Bordboek** (activatie per leerkracht) De versie Windows 7 / Office 2010 blijft beschikbaar.

* Bestel een beoordelingsexemplaar tegen 50%. Surf naar www.averbode.be ** Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode.

Uitgeverij Averbode Bestelservice Voor meer informatie surf naar www.averbode.be/desktopper

Postbus 54 - 3271 Averbode Tel. 013 780 116 - Fax. 013 780 383 www.averbode.be

Ms4949 desktopper (t)