__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Et magasin om knogleskørhed, kost og motion

November 2018 Nr. 4

Ubegrundet frygt for

træning og bevægelse

Omvæltning på 180 grader

Endelig

en handlingsplan i støbeskeen!

Plus Efterårets Stormøder s. 9 Nordisk fokus på hjælp-til-selvhjælp


Indhold Osteoporoseforeningens medlemsblad Knogleskør sendes til foreningens medlemmer, praksislæger, støttepersoner og andre, der vil vide mere om osteoporose. Knogleskør indeholder oplysninger om foreningens arbejde, forskningsresultater, behandling af sygdommen, hjælpemidler og andet, der er relevant for foreningens medlemmer. Indlæg og annoncer, der bringes i Knogleskør, er ikke nødvendigvis udtryk for Osteoporoseforeningens synspunkter eller anbefalinger. Redaktionen påtager sig ikke noget ansvar for materiale, der indsendes uopfordret.

Medlemskontingent Almindeligt medlemskab Pensionister/studerende Husstandsmedlemskab Pensionist husstand Firmamedlemskab

kr. 275,kr. 200,kr. 325,kr. 225,kr. 2.000,-

Adresseændring meddeles til Post Danmark og til Osteoporoseforeningen. Udgives 4 gange årligt: 1. feb., 1. maj, 1. sept., 1. nov. Deadlines: 15. dec., 15. marts, 15. juni og 15. sept.

Knogleskør udgives af Osteoporoseforeningen – Landsforeningen mod knogleskørhed Park Allé 5 · 8000 Aarhus C E-mail: info@osteoporose-f.dk E-mail: medlemskab@osteoporose-f.dk Web: www.osteoporose-f.dk Telefontid: mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00. Telefonnr: 8613 9111 Danske Bank: Reg. 1551 Kontonr. 0259292 ISSN-nr: 2246-4166

Redaktion: Ulla Steen Knappe, landsformand Lone C. Drejet, freelancejournalist Grafisk design: Happy Tryk: CS Grafisk, 8370 Hadsten Oplag: 14.200 stk.

3 4 6 8 10 12 15 16 18 21 22 24 25 26 31

Kommentar Omvæltning på 180 grader Vi vil vende bøtten! Hoftebrud: Globalt opråb til handling Endelig en handlingsplan i støbeskeen Ubegrundet frygt for træning og bevægelse Nordisk fokus på hjælp-til-selvhjælp Godt redskab lige ved hånden Der skal være plads til forkælelse Tillykke til Lars Hyldstrup Knogleskørhed i Grønland Cykling til ære for knoglesagen Knogleskør og hvad så? Aktivitetskalender Lægebrevkassen

Leder ”Det behøver ikke at være verdens undergang at have knogleskørhed”, fortæller Lykke Vester på side 4-5 i denne udgave af Knogleskør. Lykke Vester har fat i en vigtig pointe. Når livet gør knuder, og der er noget, man ikke længere kan eller bør – ja, så gælder det om at finde nye veje til at gøre noget godt for sig selv. Evy Hierwagen, hvis historie du kan læse på side 18, har fx trods en svækket fysik et rigtig godt blik for selvforkælelse. Nogle gange kan man selv få øje på alternative muligheder, andre gange skal man have inspiration udefra. Af den og mange andre grunde kan vi kun anbefale, at du taler med andre om din situation - et familiemedlem, en ven, en sundhedsprofessionel, en du møder på et osteoporosehold eller måske en sagsbehandler i din kommune. Det er aldrig for sent at åbne nye døre.

af Ulla Steen Knappe, Landsformand


Kommentar

Alle har krav på at køre på første klasse • Af landsformand Ulla Steen Knappe

”Nogle patientgrupper kører på Business og andre på Economy Class”, sagde sundhedsøkonom professor Jakob Kjellberg fra Det Nationale Forskningscenter for Analyse og Velfærd (VIVE), i forbindelse med Etisk Råds påpegning af sundhedsvæsenets uretfærdige forskelsbehandling for en måned siden. Det er første gang, Etisk Råd samlet er gået ud med et opråb, der gør opmærksom på den grundlæggende ubalance i den måde, politikere og sygehusledelser prioriterer sundhedsmilliarderne. ”Der er nogle rigtig syge mennesker, der har meget forskellig adgang til behandling ….. Vi kunne have en ambition om, hvordan vi som oplyst demokrati kan gøre det bedre”, udtalte Rådets formand, Gorm Greisel, i samme forbindelse til 21 Søndag den 30. september. Vi kunne ikke være mere enige. Politikerne har et forklaringsproblem, og Osteoporoseforeningen har i årtier gjort politikerne opmærksomme på den enorme underprioritering af osteoporoseområdet, der medfører, at kun omkring hver fjerde med knogleskørhed opspores og sættes i behandling. Samtidig er behandlingstilbuddene rundt omkring i landet af vidt forskellig standard. I det forløbne år har Sundhedsstyrelsen sammen med osteo­ poroseeksperter og Osteoporoseforeningen finkæmmet osteoporoseområdet med henblik på udgivelse af en rapport, der kortlægger, hvor der kan

sættes ind for at få løftet området. Rapporten er et udslag af Folketingets tildeling af satspuljemidler på 0,5 millioner kroner i 2018 til et eftersyn af området. I 2019 er området tildelt 1,5 millioner kroner til en opfølgende plan. Det kan du læse mere om længere inde i bladet. Vi er naturligvis glade for den øgede opmærksomhed. Omvendt er vi kun alt for bevidste om, at der er tale om en uendelig lille luns i forhold til behovet og i forhold til, hvad andre fra politisk side højere prioriterede områder får tildelt. Præsenteret for opråbet fra Etisk Råd, står politikerne i kø for at

bakke op om, at der skal gøres noget ved uligheden. Sympatiske tilkendegivelser og stor forståelse fra de sundhedspolitiske ordførere: ”Det er en opgave, vi skal løfte politisk” (Flemming Møller Mortensen (S)); ”Jeg kan kun give Etisk Råd ret, vi mangler prioriteringer” (Liselott Blixt (DF)); ”Der er uretfærdigheder, og vi har politisk et ansvar” (Jane Heitmann (V)). Man bør som borger i Danmark have ret til, at enhver sygdom behandles på lige fod. At have knogleskørhed må ikke være som at have trukket en nitte. Lad os derfor nu få den handlingsplan i kassen. Alle har krav på at køre på første klasse.

GIV EN GAVE Tak for de mange gavebeløb, som vi har modtaget indtil nu. Vi håber, vore medlemmer vil hjælpe os med de sidste ca. 30 gavebeløb á 200,- kr., så vi fortsat kan opfylde reglerne i Ligningsloven og dermed undgå at betale skat af arv og gaver. Overfør de 200,- kr. til reg.nr. 1551, konto nr. 0259292 eller via MobilePay nummer 58813. Skriv venligst ”gave”. Din gave er fradragsberettiget, så skriv også dit Cpr.-nr., og vi indberetter beløbet til Skat.

Med venlig hilsen

58813 Ulla Steen Knappe, Landsformand

Nr. 4 2018 Knogleskør

3


Omvæltning på 180 grader

For to år siden fik Lykke Vester konstateret knogleskørhed. Diagnosen bragte radikale forandringer med sig, og i dag, to år senere, trives Lykke Vester godt med at leve anderledes og mere knoglevenligt.

”Det at flytte til lejligheden ved vandet er noget af det allerbedste, vi har gjort”, fortæller Lykke Vester. Foto: Osteoporoseforeningen.

61-årige Lykke Vesters hverdag ser anderledes ud i dag, end den gjorde for to år siden: ”Jeg er uddannet tandplejer og havde gået et stykke tid med skulder- og rygsmerter som følge af dårlige arbejdsstillinger. Jeg havde ondt alle døgnets 24 timer. Til sidst blev min skulder så dårlig, at den skulle opereres,” siger hun. Men i forbindelse med genoptræningen efter operationen

4

Knogleskør Nr. 4 2018

fik Lykke et pludseligt smæld og voldsom smerte i ryggen.

smerterne skyldtes sammenfald af rygsøjlen.

”Ingen vidste på daværende tidspunkt, at jeg havde knogleskørhed, så der blev ikke taget specielle hensyn til ryggen på det træningshold, jeg gik på. Jeg gik fuldstændig i knæ, og smerterne blev bare ved og ved.”

”Efter diagnosen fik jeg en recept og en pjece stukket i hånden af min læge. En snak var der ikke tid til. Ingen information. Hvad skulle jeg stille op, tænkte jeg! Jeg var helt rundt på gulvet og der poppede 1000 spørgsmål op i mit hoved. Hvad er det her? Bliver det værre? Kommer jeg til at ligne Dronning Ingrid? Meldingen var kommet bag på mig - man tror jo altid, at det

Efter et lægebesøg og en DXA-­ skanning fik Lykke at vide, at hun havde knogleskørhed, og at


er naboen, der rammes og ikke én selv.”

at hun aldrig havde oplevet en sag, der gik så hurtigt.”

”Efter konsultationen skyndte jeg mig hjem og googlede alt, hvad jeg kunne om knogleskørhed og meldte mig ind i Osteoporoseforeningen, så jeg kunne få overblik over, hvordan jeg skulle forholde mig til den her sygdom,” fortæller Lykke.

Siden diagnosen har Lykke været i behandling med Alendronat og taget daglige tilskud af vitamin D og kalk. Hun er desuden begyndt at gå til varm-

Måtte lære at leve anderledes

Noget af det første, Lykke måtte lære, var, hvordan hun skulle gebærde sig som ny med diagnosen. ”Jeg skulle vænne mig til, at jeg ikke måtte lave vrid med ryggen og løfte tunge ting. Og fra at have været en knokler, der ikke var bange for at tage fysisk fat, skulle jeg til at tænke og leve anderledes. Det var en stor forandring, men jeg var fast besluttet på, at det her var noget, som jeg skulle lære at leve godt med. Heldigvis har jeg en god mand, som hjælper mig, når der er brug for det,” beretter hun. På grund af total nedslidning af ryggen var der dage, hvor Lykke dårligt kunne stå ud af sengen. Hun blev langtidssygemeldt fra sit arbejde og blev i den forbindelse tilknyttet en sagsbehandler, der skulle hjælpe hende med at søge førtidspension: ”Som led i den proces blev jeg blandt andet sendt i arbejdsprøve på et gartneri. Her var der et rum, jeg kunne gå ind i for at hvile efter behov – et rum, som jeg tilbragte 2/3 af tiden i. Det gik jo ikke. Jeg fik min førtidspension og var meget lettet; Min sagsbehandler sagde,

hertil er noget af det allerbedste, vi har gjort. Vi skal ikke hver dag tænke på, hvad skal males, osv. I huset var der meget, der skulle vedligeholdes. Nu skal der ikke slæbes vasketøj eller klippes hæk. Og det er skønt – med eller uden knogleskørhed!” Lykke har altid godt kunnet lide aktiviteter på vand, og har tidligere været aktiv som standup

Man ikke skal tro, at det er jordens undergang. boarder. I dag foretrækker hun noget, der er mindre risikofyldt, så hun og hendes mand har købt en sejlbåd, så de stadig kan opholde sig på vandet. vandssvømning for rygpatienter, og dét er noget, der hjælper på smerterne, konstaterer hun: ”Jeg er som født på ny, hver gang jeg har lavet øvelserne i det varme vand. På dage, hvor jeg vågner op om morgenen og er helt stiv i kroppen, tvinger jeg mig op og afsted til svømning. Når jeg er færdig, har jeg det meget bedre. Så det er noget, jeg kun kan anbefale”, fortæller hun.

”Vi har været gode til at finde på alternativer. Mit liv har taget en 180 graders drejning, men absolut ikke til det værre. Man må tilpasse sig, så man holder fast i en god tilværelse,” siger Lykke.

Fra hus til lejlighed med havudsigt

Til daglig er Lykke godt beskæftiget med venner, gågrupper, motionscentre og sine voksne børn. Hun har fortalt børnene, at de kan have arvet anlæg for knogleskørhed, så de kan være opmærksomme i tide. Men også, at det ikke er noget, de skal gå og være bange for:

”Jeg har altid godt kunnet tænke mig en lejlighed ud til vandet, og det, at vi flyttede

”Noget af det vigtigste, jeg vil give videre i forhold til det at have knogleskørhed er, at man ikke skal tro, at det er jordens undergang. Det er det ikke. Man skal bare finde ud af, hvad man så gør – og nogle gange kan alternativet være overraskende positivt.”

Som følge af diagnosen valgte Lykke og hendes mand at sælge deres pasningskrævende villa i Åbyhøj. I stedet fandt parret en nyopført lejlighed med havudsigt i Århus:

Nr. 4 2018 Knogleskør

5


Vi vil vende bøtten! Videnscenter for Knoglesundhed vil tage den store pensel i brug i bestræbelserne på at fremme knoglesundheden for osteoporoseramte.

”Vi har store udfordringer med knogleskørhed. Vi udreder kun hver femte af dem, der lever med sygdommen. Hvordan kan det være??,” spørger leder af Videnscenter for Knoglesundhed, overlæge Mette Friberg Hitz fra Sjællands Universitetshospital i Køge, retorisk. Årsagen til den lave opsporingsgrad inden for knogleskørhed er aldrig blevet systematisk undersøgt. Ifølge Mette Friberg Hitz er det imidlertid vigtigt at få klarhed over, hvor barriererne ligger for at få udredt patienterne, så der kan blive lagt en strategi for forbedring af forholdene. ”En sådan undersøgelse er et eksempel på de typer af opgaver, som Videnscenter for Knoglesundhed vil tage sig af. Alle de områder, vi arbejder med, skal kunne udmønte sig i konkret og

Videnscenter for Knoglesundhed: er et forskningscenter, der på nationalt plan skal styrke samarbejdet om udredning og behandling af osteoporosepatienter på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse. Videnscenterets opgaver løses i tæt samarbejde med etablerede forskningsmiljøer i hele landet og med Osteoporoseforeningen.

6

Knogleskør Nr. 4 2018

umiddelbar handling til gavn for patienterne. Det er et af formålene. Vi arbejder med den store pensel. Om emner, hvor vi kan gøre noget i fællesskab – tværsektorielt og på landsplan”, fortæller Mette Friberg Hitz, der sammen med den faglige styregruppe beslutter, hvilke emner der skal tages op – og i hvilken rækkefølge. Styregruppens medlemmer udgøres af forskere og specialister fra alle landets fem regioner. Opgaven med afklaring af årsagerne til den lave opsporingsrate af knogleskørhed løses i et Phd-samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed.

Bedre formidling af viden

Et godt gæt er, ifølge Mette Friberg Hitz, at den lave opsporingsgrad af knogleskørhed skyldes utilstrækkelig viden om

Videnscenter for Knoglesundheds vision:

sygdom og risikofaktorer hos læger, borgere med og uden diagnosen og de mange øvrige aktører inden for sundheds- og plejesektoren. ”Derfor er det også en del af selve strategien bag Videnscenter for Knoglesundhed, at vi bliver bedre til at formidle viden, så den kan gøre størst mulig gavn. Også på det område har vi indgået samarbejde med en ekstern part – nemlig Institut for Kommunikation på Roskilde Universitet, RUC. Sammen med RUC skal vi afklare, hvordan vi bliver bedre og mere moderne i vores kommunikation, så vi måske kan gå fra 20/80 til 80/20, hvad opsporing angår. Vi vil vende bøtten”, fastslår Mette Friberg Hitz. Hvis bøtten for alvor skal vendes, skal det tværsektorielle

FAKTA

• At give patienter med osteoporose et bedre liv. • At øge viden om knoglesundhed samt knogleskørhed hos den almene befolkning, patienter med knogle skørhed samt behandlere. • At arbejde strategisk for bedre opsporing, udredning og behandling af patienter med knogleskørhed. Videnscenter for Knoglesundhed havde officiel åbning den 6. september i år og er realiseret med støtte fra Ellab-Fonden.


samarbejde og samarbejdet på tværs af specialer - formentlig - blive bedre. Et samarbejde, der fx indebærer, at hjemmesygeplejersken, fysioterapeuten eller andre sundhedsprofesionelle, som er i kontakt med borgerne, bliver opmærksomme på risikofaktorer hos borgerne, og at ortopædkirurgen, der opererer et brækket håndled bliver opmærksom på risikoen for knogleskørhed som bagvedliggende årsag til bruddet. Og agerer på det. I den forbindelse er systematisk opsporing af brud – det, der kaldes Fracture Liason Service (FLS) – meget vigtigt.

Knogleskørhed drukner lidt i andre kroniske sygdomme ”Umiddelbart ser jeg det tværsektorielle samarbejde som en af de største udfordringer, men jeg ved det jo ikke, før vi har en færdig analyse af barriererne for opsporing af knogleskørhed”, siger Mette Friberg Hitz, der mener, at knogleskørhed drukner lidt i andre kroniske sygdomme, fordi man ikke mærker noget til den, før man får et brud: ”Selvom knogleskørhed er en folkesygdom, kommer den nok ofte langt ned på listen, hvis man fejler andre ting og endnu ikke selv har haft et brud. Derfor er det, at kommunikation er så vigtig. Hvordan formidler vi bedst til mennesker, der også har andre kroniske sygdomme, så de forstår, hvor vigtigt det er at passe på sine knogler, før ens livskvalitet bliver påvirket? Når den først er påvirket, er det meget nemmere at få folk til at forstå betydningen af medicin og livsstilsændringer, men det gælder jo om at kommunikere og trænge igennem, før det går så galt.”

Leder af Videnscenter for Knoglesundhed, overlæge Mette Friberg Hitz, vil gå systematisk til værks, så langt flere, der lever med knogleskørhed, kan blive opsporet og sat i behandling. Foto: Camilla Hey

Nr. 4 2018 Knogleskør

7


Hoftebrud: Globalt opråb til handling

Befolkningsudviklingen med flere ældre i store dele af verden øger behovet for opdaterede guidelines inden for behandling af hoftebrud. Selvom Danmark set med internationale briller ligger helt i front, kan vi stadig blive bedre.

Ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital, Henrik Palm, har igennem en årrække har været formand for organisationen Fragility Fracture Network, der arbejder for at udbrede ”best practice” inden for behandling af osteoporotiske hoftebrud til alle verdens lande. Imagebureauet (arkivfoto/2016)

FAKTA Hoftebrudspatienter er som regel over 80 år og har i langt de fleste tilfælde knogleskørhed. Herudover har patienterne ofte indtil flere andre komplicerende sygdomme. Det øger komplikationsrisikoen i forbindelse med behandling af bruddene, som stiller store krav til såvel lægerne som de fysioterapeuter, som står for den efterfølgende genoptræning.

Man skal ikke mange år tilbage, før hoftebrud generelt var meget lavt prioriteret på ortopædiske afdelinger rundt omkring i verden. Trods kompleksiteten blev bruddene ofte behandlet af kirurger uden megen erfaring, genoptræning efter operationerne var beskeden, og fokus på at undgå omoperation lå på et meget lille sted. Heldigvis er forholdene forbedret i rigtig mange lande i dag, hvor hoftebrud har opnået et

8

Knogleskør Nr. 4 2018

større fagligt fokus. Udviklingen skyldes ifølge ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital, Henrik Palm, ikke mindst den stigende interesse for det geriatriske område (sygdomme relateret til alderdommen; red.) og den deraf øgede fokus på ældre patienter med frakturer. ”Selv lande, hvor det geriatriske speciale er meget lille, har i sti-

gende grad udarbejdet generelle retningslinjer for behandling af hoftebrud. De lande, hvor fremskridtet på området halter mest, er udviklingslandene, som i en ikke fjern fremtid vil stå over for et massivt antal mennesker med hoftebrud og efterfølgende genoptræning, eftersom den ældre andel af befolkningen stiger ligesom i store dele af den øvrige verden”, fortæller Henrik Palm, som igennem en årrække har været


formand for den internationale faglige netværksorganisation, Fragility Fracture Network, FFN, der blandt andet arbejder for at udbrede såkaldt ”best practice” inden for behandling af osteoporotiske hoftebrud til alle verdens lande.

”Call to action”

Selvom interessen er stigende, er der stadig langt igen langt de fleste steder, og de lande, som har udarbejdet kompetente nationale retningslinjer på området, kan stadig tælles på få hænder. Det har bevirket, at FFN har udsendt et globalt opråb til handling – ”Global call to action”, som helt usædvanligt støttes af mere end 80 faglige selskaber inden for ortopædisk kirurgi, geriatri, anæstesi, endokrinologi, sygepleje og fysioterapi mv. over hele verden. Opråbet omfatter anbefalinger til: • Nedsættelse af tvær­ faglige teams til håndtering af hele behandlings­­forløbet. • Hurtig operation af erfarne ortopædkirurger. • Udarbejdelse af geriatrisk fun derede planer for hjemsend ­else og genoptræning. • Personlig vejledning i forebyg gelse, herunder faldforebyg gelse og anbefalinger til for bedring af knoglesundheden.

Stadig lang vej til idealet

Selvom Danmark i et internationalt perspektiv ligger helt i top hvad angår såvel overlevelse som behov for omoperation efter hoftebrud, er vi ikke langt nok til at kunne hvile på laurbærrene. ”Vi har i dén grad behov for at få opdateret guidelines på området. De eksisterende guidelines er fra 1999 og opdateret i 2008. Regionerne har iværksat videns-udveksling hospitalerne imellem, men udviklingen går internationalt så stærkt, at de danske nationale guidelines ikke længere tager højde for den nyeste viden om kirurgiske forhold, medicinering,

bedøvelse, mobilisering, smertebehandling mv. Vi skylder at sikre, at osteoporotiske hoftebrudspatienter stilles lige godt, uanset hvor de opereres i landet. Det er en opgave, som vi gentagne gange har anmodet Sundhedsstyrelsen om at tage på sig. Indtil videre uden resultat”, fastslår Henrik Palm og henviser til England, der efter at have fået en national handlingsplan på området har opnået markante resultater, som burde inspirere herhjemme.

Successen skal måles på graden af selvhjulpenhed ”Når de guidelines, vi arbejder efter i Danmark, ikke er opdaterede, siger det sig selv, at der er forskel på, hvor hurtigt man opereres, hvordan man smertebehandles, kirurgens erfaring osv. afhængigt af, hvor operationen finder sted. Det er ikke godt nok, så selvom Danmark set med internationale briller ligger rigtig flot placeret, kan vi blive endnu bedre, hvis vi får vedtaget nogle generelle retningslinjer i en samlet handlingsplan for behandling af hoftebrud.” Et andet område, vi bør fokusere mere på herhjemme, er mobiliseringen af patienterne efter operation, mener Henrik Palm: ”Her kan vi gennemgående blive bedre. Mobiliseringen er afgørende for patienterne. Min erfaring er, at patienterne først og fremmest går op i at kunne blive boende hjemme, at kunne passe børnebørnene, bage boller og i det hele taget fungere i hverdagen. Det vejer tungere end ønsket om bare at leve længe. Så successen af en hoftebrudsoperation og den efterfølgende genoptræning skal måles på graden af selvhjulpenhed. Det skal vi fokusere endnu mere på fremover.”

Stormøder i efteråret 2018 Se mere i Aktivitetskalenderen side 26

TORSDAG DEN 1. NOVEMBER HVIDOVRE Kl. 18.00 - 20.00 Overlæge Lars Hyldstrup, Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital, Auditorierne 3+4, Kettegårds Allé 30, 2650 Hvidovre. ONSDAG DEN 7. NOVEMBER HOLBÆK Kl. 17.00 - ca. 19.30 Overlæge Pernille Herman, Odense Universitetshospital Slotshaven Gymnasium Slotshaven 1, 4300 Holbæk TORSDAG DEN 8. NOVEMBER HERNING Kl. 17.00 - ca 21.30 Tidl. overlæge Kjeld Hasselstrøm Herning Gymnasium H.P. Hansens Vej 8, 7400 Herning TORSDAG DEN 8. NOVEMBER BALLERUP Kl. 18.00 - 20.00 Overlæge Lars Hyldstrup, Hvidovre Hospital Tapeten. Lille Sal Magleparken 5, 2750 Ballerup MANDAG DEN 12. NOVEMBER ROSKILDE Kl. 18.00 - ca. 20.00 Overlæge Lars Hyldstrup, Hvidovre Hospital Roskilde Sygehus, Auditoriet Vestermarksvej 16, 4000 Roskilde. TIRSDAG DEN 13. NOVEMBER ESBJERG Kl. 17.00 - 20.00 Overlæge Lars Hyldstrup, Hvidovre Hospital UC Syd Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Nr. 4 2018 Knogleskør

9


Endelig

en handlingsplan i støbeskeen! Det går langsomt, men det går fremad. Med 1,5 millioner kroner øremærket til udarbejdelse af en handlingsplan i 2019, er der håb om forbedrede forhold for landets osteoporoseramte inden for en overskuelig årrække.

Efter mange års pres fra Osteoporoseforeningen afsatte Folketinget i efteråret 2017 en halv million kroner fra satspuljemidlerne, så Sundhedsstyrelsen sammen med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige faggrupper og sektorer med indgående kendskab til osteoporoseområdet - i 2018 kunne kortlægge osteoporoseområdet og udarbejde en række forslag til prioriterede indsatsområder. Resultatet af den politiske opmærksomhed var en sejr for Osteoporoseforeningen, der repræsenterer de 550.000 danskere, der lever med knogleskørhed – de fleste af dem uden at vide det. Men ikke nok til at hvile på laurbærrene, for målet er at få udarbejdet en national handlingsplan, så alle osteoporose-

10 Knogleskør Nr. 4 2018

patienter får tilbud om lige god behandling og information om deres sygdom, uanset bopæl. Og således at en større andel af de godt 400.000 udiagnosticerede,

Vi vil have fokus på de syg­ domsgrupper, som ikke er prioriteret får stillet en diagnose, så de kan komme i behandling og få skræddersyet hjælp og anbefalinger til livsstil mv.

Handlingsplan til 1,5 millioner

Nu er er der taget endnu et skridt i den rigtige retning.

Dansk Folkeparti og regeringen har i efteråret øremærket 1,5 millioner kroner til udarbejdelse af en handlingsplan for osteoporose, der skal bygge ovenpå Sundhedsstyrelsens indledende arbejde. Pengene kommer fra den pulje på i alt 400 mio. kroner til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet over de næste 4 år, som Dansk Folkeparti sikrede i Finansloven 2018. ”Vi mener, at det er vigtigt at få sat fokus på de sygdomsgrupper, som ikke er prioriteret, selvom vi kan se, at de har store omkostninger både for borgerne og vores samfund. På osteoporoseområdet synes jeg, at vi politikere har været alt for langsomme til at reagere, selvom vi har at gøre med en sygdom, som man i vid udstrækning har mulighed for at forebygge eller bremse, hvis


Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt Foto: Folketinget

den opdages i tide. Men det forudsætter, at vi har en handlingsplan for knogleskørhed. Når vi har den, vil det være til gavn for os alle, og samfundet vil spare penge”, siger formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF). Liselott Blixt har selv haft knogleskørhed tæt inde på livet i flere sammenhænge og har oplevet konsekvenserne af sygdommen på nærmeste hold. Hun har knogleskørhed i familien, og i forbindelse med sit tidligere ar-

bejde som social- og sundhedsassistent var hun ofte i kontakt med mennesker, der levede med sygdommen. ”Det gav mig i den grad indblik i, hvor alvorlig en sygdom, knogleskørhed er, og hvor galt det kan gå, hvis man ikke sætter ind med behandling tidligt. Engang var jeg lige ved at brække ryggen på en patient, jeg skulle flytte, fordi jeg tog for hårdt fat i forhold til hans skrøbelige knogler. Det påvirkede mig”, fortsætter Liselott Blixt.

Etapevis implementering

Selvom der er afsat penge til en handlingsplan, skal der fortsat arbejdes på implementeringen, som der endnu ikke er afsat midler til. ”Vi tager det i etaper. Det er vigtigt, at vi griber det an på den rigtige måde. Når planen ligger klar, ved vi, hvilke områder der konkret har brug for at få tilført flere ressourcer og hvad vi i øvrigt skal gøre for at organisere området bedst muligt. Og så må vi finde pengene til det”, fastslår Liselott Blixt.

Osteoporoseforeningens Patient-til-patient telefon Hver tirsdag formiddag tilbyder to af foreningens mangeårige medlemmer at give deres viden om sygdommen videre til medlemmer, der har knogleskørhed, og som gerne vil tale med ligestillede om sygdommen. Telefonen er åben hver tirsdag kl. 10.00-11.30.

Nr. 4 2018 Knogleskør 11


Ubegrundet frygt for

træning og bevægelse • Af Vibeke Pilmark, faglig redaktør, Danske Fysioterapeuter

Smerter og angsten for at skade knoglerne må ikke afholde mennesker med knogleskørhed fra at bevæge sig, træne eller dyrke idræt. For træning øger ikke risiko for flere knoglebrud, men kan tværtimod være med til at forebygge fald og mindske smerter.

Den engelske læge og ekspert i osteoporose Emma Clarck holdt oplæg på fysioterapeuternes kongres i foråret. ”Der er intet, der tyder på, at det er farligt for knoglerne at træne”, var hendes vigtigste budskab. Foto: Heidi Lundsgaard.

12 Knogleskør Nr. 4 2018


Der er intet, der tyder på, at det er risikabelt at dyrke motion eller være fysisk aktiv, når man har knogleskørhed. Tværtimod er angsten for at bevæge sig langt mere risikabel end idræt og motion. Det var budskabet i Emma Clarcks oplæg til fysioterapeuternes fagkongres i foråret i år.

der tyder på, at træningen har skadet de skrøbelige knogler hos mennesker med knogleskørhed. ”Det viste sig, at de fleste negative følger af træning, er nogle, som alle andre også får, eller som

Emma Clark er læge og lektor på University of Bristol og har gennemført flere studier omkring behandling og betydningen af fysisk aktivitet for mænd og kvinder med knogleskørhed. Hun er med i en arbejdsgruppe, der skal udvikle nye engelske retningslinjer for opsporing, udredning og behandling af knogleskørhed. Anbefalingerne forventes at blive publiceret i løbet af efteråret. I dette interview til medlemsbladet ”Knogleskør” videregiver Emma Clarck resultaterne af sin egen og andres forskning på området og sine erfaringer med at rådgive mennesker, der har fået konstateret osteoporose.

Få skader

”Det er fuldt forståeligt, at man bliver nervøs for at bevæge sig, når man får diagnosen knogleskørhed, og at man bliver i tvivl om, hvorvidt man kan fortsætte med at dyrke idræt, passe have eller andre aktiviteter, der belaster kroppen. Men de fleste kan fortsætte aktiviteterne som tidligere” fortæller Emma Clarck. En gruppe forskere har gennemgået en lang række videnskabelige undersøgelser af effekten af træning, motion og et fysisk aktivt liv for knoglernes styrke. Målet med gennemgangen var at finde ud af, om der i disse undersøgelser er registreret skader,

øgede rygsmerter, men forskningen på området er begrænset, og der er ikke indberettet mange skader. Det er Emma Clarks erfaring, at de fleste trygt kan dyrke yoga og pilates, der er tilpasset deres problem, og at man med fordel i samarbejde med en fysioterapeut kan finde frem til, hvordan træningen bedst kan tilrettelægges. Det er især dem med sammenfald i ryggen, hvor der ofte er mange smerter, der er bange for at træning overbelaster ryggen, og det er også denne gruppe af patienter, der ifølge Emma

ikke kan tilskrives knogleskørhed. Det er f.eks. træningsømhed, ledsmerter og hovedpine. Der er i mindre studier rapporteret skader for eksempel i forbindelse med fald fra hest, da en uøvet skulle lære at ride. Men styrt fra en hest vil ofte føre til brud også hos dem, der ikke har knogleskørhed”, siger Emma Clark. Men selv i undersøgelser med mange deltagere var der meget få personer, der havde fået skader på knoglerne på grund af træningen. Emma Clarck medgiver, at idrætsgrene og øvelser, der indebærer overdreven foroverbøjning som yoga, roning og golf, kan føre til

Man skal helst ud at gå hver dag Clarck er mest bange for at bevæge sig. Men også for denne gruppe gælder, at bevægelse skal der til. Emma Clarck har sammen med speciallæger på hospitalet i Bristol formuleret en række anbefalinger til patienter med sammenfald i ryggen. Et af rådene er i så høj grad som muligt at få bevæget ryggen med blide øvelser. Øvelserne skal sikre, at ryggen kan bøjes både forover og bagover og drejes. ”Øvelserne har hos de fleste en smertedæmpende effekt, og vores patienter opfordres til at fortsætte med dem også efter den

Læs mere I ”Knogleskør” nr. 3 fra i år fortæller fysioterapeut Dorthe With mere om træning og betydningen af at føre et aktivt liv.

Nr. 4 2018 Knogleskør 13


første akutte periode. For det er meget vigtigt, at man bevarer så meget af sin bevægelighed i ryggen som muligt. Også efter sammenfald”, fastslår Emma Clarck. Når det handler om løft og arbejdsstillinger mener Emma Clarck ikke, der skal være stor forskel på de råd og anbefalinger man giver en person med ondt i ryggen og en person med knogleskørhed og sammenfald i ryggen. Det handler om at løfte og bevæge sig rigtigt, holde byrden tæt til kroppen og bruge hjælpemidler, hvis det er muligt. Og hvis man er i tvivl om, hvordan man gør, så skal man få råd og vejledning hos en fysioterapeut eller ergoterapeut, anbefaler Emma Clarck.

De svageste får den største gevinst af træningen

Det er de svageste og mest utrænede, der får den største gevinst ved at træne.

”Især de svageste ældre har brug for at træne. Træningen skal gerne forbedre balancen, styrke i benene og give en bedre holdning. Man skal helst ud at gå hver dag. På den måde får man frisk luft og bliver udsat for sollys, og det er vigtigt både for humøret og for knoglerne. Forebyggelse af fald er uhyre vigtig, og derfor kan der være behov for hjælpemidler eller genoptræning, inden man kaster sig ud i lange gåture”, siger Emma Clarck.

Hvordan skal der trænes?

Selvom der endnu ikke er forsket meget i effekten af træning til mennesker med knogleskørhed, er der i dag enighed om, at træning og fysisk aktivitet er vigtig både i forebyggelsen af knogleskørhed, og når man har fået sygdommen. Den forskning, der foreligger i dag, tyder på, at der er størst effekt af styrketræning. De svageste ældre har ofte brug for vejledning hos en fysioterapeut eller træne på specielle hold. Der skal trænes minimum

to gange om ugen og belastningen skal tilpasses både alder, træningstilstand og hvor hårdt man er ramt. Også balancen skal trænes og gerne hver dag. Nogle idrætsgrene stiller store tekniske krav, og det kan være svært for en nybegynder at tage specielle hensyn til en smertefuld ryg for eksempel i golf eller tennis. ”Hvis man har spillet golf i mange år, er det lettere at tilpasse teknikken, så det ikke går ud over ryggen. Nybegynderen med smerter i ryggen, gør klogt i at vælge en idrætsgren, der er mere skånsom for ryggen og ikke stiller så store tekniske krav”, fortæller Emma Clark. Men det er ikke kun idræt og træning, der kan vedligeholde styrken i knogler og muskler. Ifølge Emma Clarck er en aktiv hverdag med mange gåture, havearbejde, rengøring eller andre aktiviteter mindst lige så vigtig og kan gøre det ud for træning især i de ældre årgange.

Det er vigtigt at bevare bevægeligheden i ryggen

Emma Clarck, læge og ekspert i osteoporose. Foto: Heidi Lundsgaard.

14 Knogleskør Nr. 4 2018


Nordisk fokus på

hjælp-tilselvhjælp

Trods store forskelle i styrke, har de nordiske osteoporoseforeninger stor glæde af de årlige møder, hvor der udveksles erfaringer og aftales nye indsatsområder. Osteoporoseforeningen i Danmark er med flere end 12.700 medlemmer Nordens største patientforening til støtte for osteoporoseramte. Der er langt til den næststørste, som er Finland med cirka 3.500 medlemmer. Osteoporoseforeningerne i Sverige og Norge har omkring 2.500 medlemmer hver, og Nordens hidtil mindste osteoporoseforening i Island, der for 3 år siden havde 400 medlemmer, har nu måttet lukke på grund af utilstrækkelige finansieringsmuligheder. Det siger sig selv, at foreningernes meget forskellige styrke og medlemstal påvirker aktivitetsmulighederne. Alligevel har de nordiske søsterorganisationer siden 2012 afholdt årlige møder for at dele erfaringer og inspirere hinanden – senest i det tidlige efterår i år. Sundhedsstyrelsen og WHO anslår, at omkring 550.000 lever med knogleskørhed i Danmark – ud af en befolkning på cirka 5,7

millioner mennesker. Sverige har rundet de 10 millioner, Norge har 5,2 millioner, Finland 5,6 millioner og Island 325.000 mennesker. ”Eftersom alle lande ligger højt mod nord med lange, mørke vintre – og dermed stor risiko for at være i underskud af D-vitamin – er det bekymrende, at de øvrige nordiske osteoporoseforeninger ikke har bedre fodfæste. Forekomsten af knogleskørhed er jo den samme som i Danmark. Fx har Sverige stort set samme antal registrerede hoftebrud pr. 100.000 indbyggere, som vi har her i landet”, siger landsformand i Osteoporoseforeningen i Danmark, Ulla Knappe, der på mødet i Finland præsenterede kollegerne for nogle tiltag, som de øvrige lande vil tage direkte til sig. ”Det gælder fx vores infosite til foreningens bestyrelsesmedlemmer og frivillige, der indeholder al information, som man behøver som fx drejebøger til afvikling af stormøder, klar-til-brug-presse-

meddelelser osv. Det skal bare oversættes”, fortsætter hun. Selvom de nordiske lande ligger langt fra hinanden hvad angår ressourcemæssigt vingefang, var der et område, som alle var enige om at give særligt fokus i den kommende tid. Nemlig, hvad man selv kan gøre for at passe på sine knogler. ”Det er et vigtigt emne, som der bør være bevidsthed om hele livet igennem, ”fortæller Ulla Knappe. ”Ikke mindst i disse år, hvor for mange vælger mælkeprodukter fra. Vi skal gøre opmærksom på kostens betydning for knoglerne og på, hvorfor motion også påvirker vores knogler; og hvad motion angår, også lægge vægt på, at anbefalingerne til osteoporoseramte om motion og bevægelse i højere grad end i dag vil blive givet ud fra en individuel vurdering. Man kan ikke bare tage en generel anbefaling ned fra hylden, for mennesker er forskellige.”

Nr. 4 2018 Knogleskør 15


Godt redskab lige ved hånden Fysioterapeut og Cand. Scient. San. Publ. Pernille Ravn Jakobsen viser i et netop afsluttet Phd-projekt, at sundheds-app’en ”Mit forløb – osteo­ porose”, kan gøre det lettere at leve med knogleskørhed. App’en sikrer, at kvinder med knogleskørhed uden forudgående knoglebrud har svar om deres sygdom lige ved hånden.

Studier har vist, at kvinder, som får stillet diagnosen knogleskørhed uden forudgående knoglebrud har brug for støtte til at håndtere sygdommen. De har brug for målrettet skræddersyet information om knogleskørhed og oplysninger om DXA-skanningsresultater og behandlingsmuligheder forud for besøget hos den praktiserende læge, så de er bedre forberedt til at medvirke til beslutningen om deres egen behandling og kan stille kvalificerede spørgsmål. ”Er man uforberedt, når man møder hos lægen, ved vi, at mange har svært ved at huske, hvad der bliver sagt i konsultationen. I stedet går patienten måske hjem og googler og har svært ved at finde rundt i den jungle af informationer, der er på nettet. Det er ikke hensigtsmæssigt, og derfor har jeg som led i mit Phd-projekt udviklet sundheds-app’en*, ”Mit forløb - osteoporose”, som er målrettet kvinder med knog-

leskørhed uden forudgående brud”, fortæller Pernille Ravn Jakobsen, der forsvarede sit projekt på Syddansk Universitet i slutningen af august måned. App’en, der er et gratis tilbud til patienterne, er udviklet i samarbejde med forskningskolleger samt læger og sundhedsfagligt personale på Endokrinologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og virksomheden MedWare. Ud over at give kvinderne resultatet af DXA-skanningen og behandlingsanbefalinger forud for konsultationen hos egen læge, indeholder app’en målrettet information og værktøjer til egenomsorg af knogleskørhed (se figur 1).

Behovet er til stede

App’en er blevet testet af i alt 70 kvinder, der blev introduceret for den i forbindelse med knogleskanningen på Odense Universitetshospital. De fleste

downloadede app’en umiddelbart efter og fik ad den vej svaret på deres skanning tilsendt både som tekstmeddelelse og graf den efterfølgende dag. De 18 kvinder, der viste sig at have knogleskørhed, blev siden interviewet om deres oplevelser. Resultaterne var positive: ”Ud fra en analyse af kvindernes brug af app’en og interviews, ved vi, at app’en har givet kvind­ erne en følelse af tiltro og beroligelse på diagnosetidspunktet, at den har fremmet samtalen med den praktiserende læge og givet god støtte til egenomsorg generelt. Det bekræfter, at der er behov for denne type redskab på osteo­ poroseområdet”, siger Pernille Ravn Jakobsen. ”Kvinderne har især benyttet sig af muligheden for at få svar på knogleskanningen inden besøget hos egen læge (se figur 2; red.). Vi kan se, at de er gået ind og har læst meddelelsen igen og

*En app er en softwarefunktion, som kan downloades til mobiltelefon, computer eller mobiltelefon.

16 Knogleskør Nr. 4 2018


Figur 2: En opgørelse over, hvor mange gange kvinderne tilsammen klikkede sig ind på de enkelte afsnit i app’en i løbet af det halve år, testen varede.

Seneste halvår Min knoglekonto Mine knogleskanninger Alt om osteporose Mit materiale Meddelser Om appen Min forberedelse Påmindelser Figur 1: App’en er logisk inddelt i Kotakt Billedtekst, figur 1: App’en forskellige afsnit, der er logisk inddelt i forskellige afsnit, der indeholder information i skrift, tale og billeder. Billedtekst, figurinforma2: En opgørelse over, hvor mange gange Min kvinderne konto tilsammen klikkede sig ind på de enkelte afsnit i indeholder app’en af tale det halve tion iiløbet skrift, og år, testen varede. Log ind billeder.

”Kvinderne har især benyttet sig af muligheden for at få svar på knogleskanningen inden besøget hos egen læge 0 200 400 600 800 (se figur 2; red.). Vi kan se, at de er gået ind og har læst meddelelsen igen og igen og kigget på grafen, der viser, hvor de ligger i forhold til andre jævnaldrende kvinder. Kvinderne brugte desuden i vid udstrækning app’en til at forklare familie og venner, hvad der er galt med deres knogler. Mange brugte den også til at beregne deres daglige indtag af kalk og d-vitamin for at vurdere, om der var brug for at supplere med en tablet. Og endelig var der mange, der brugte app’en til at lave knoglestyrkende træning”, fastslår Pernille Ravn Jakobsen.

1.000

igen og kigget på grafen, der ”Det er faktisk ret interessant, Alle kan få dog få adgang til Til gengæld lå kvindernes interesse for at bruge muligheden for direkte dialog med lægen (afsnittet ”kontakt”) viser,samt hvor de ligger i forhold for mange sundhedsprofessioviden om knogleskørhed, bebrugen af ”forberedelse til lægebesøg” relativt lavt på forbrugslisten. En mulig forklaring kan ifølge Pernille til andre jævnaldrende kvinder. nelle er tryghed bekymrede for atså åbne regning af kalk og D-vitamin Ravn Jakobsen være, at app’en har givet den nødvendige og information, behovet for at sende Kvinderne brugte desuden i vid i kosten og andre funktioner i meddelelser til eksperterne ikke er så udtalt: op for muligheden for at lade udstrækning app’en til at forklapatienterne sende meddelelser app’en. Men det er kun patien”Det er faktisk ret interessant, mange er bekymrede for for at åbne muligheden re familie og venner, hvad for der er sundhedsprofessionelle direkte, fordi de er bange at op forter, som bliver DXA-skannet på for at lade patienterne sende meddelelser direkte, fordi de er bange for at de bliver overvældet af spørgsmål. galt med deres knogler. Mange de bliver overvældet af spørgsOdense Universitetshospital, der Men kun fire af de kvinder, vi havde med i vores studie, skrev til lægen. De tre handlede om, hvornår egen læge brugte til atkunne beregne Menbehandling, kun fire og afden desidste kvinder, fåsvar.” skanningsresultatet mv. ville den få svar,også så kvinderne kontakte demmål. vedrørende var et tak forkan hurtigt deres daglige indtag af kalk og vi havde med i vores studie, skrev ad den vej. d-vitamin for at vurdere, til lægen. De tre handlede om, Landsdækkende i fremtidenom der var brug for at supplere med en hvornår egen læge ville få svar, ”Vi arbejder på at udbrede til”MitOg forløb – osteoporose” er implementeret Osteoporoseklinikken Odense Universitetshospital, og alle tablet. endelig var der mansåpå kvinderne kunnepåkonbuddet til resten kvinder, der bliver henvisttil til førstegangsskanning bliverdem tilbudt at få svaret på deres skanning via app’en. ge, der brugte app’en at lave takte vedrørende af landet. Og knoglestyrkende træning”, fastbehandling, og den sidså arbejder vi slår Pernille Ravn Jakobsen. ste var et tak for hurtigt desuden på at svar.” udvide indholTil gengæld lå kvindernes intedet af app’en, resse for at bruge muligheden Landsdækkende i så vi også kan for direkte dialog med lægen fremtiden tilbyde den til (afsnittet ”kontakt”) samt bruMit forløb – osteoporopatienter med gen af ”forberedelse til lægese er implementeret på sammenfald besøg” relativt lavt på forbrugsOsteoporoseklinikken og til mænd”, listen. En mulig forklaring kan på Odense Universitetsslutter Pernille ifølge Pernille Ravn Jakobsen hospital, og alle kvinder, Ravn Jakobsen. være, at app’en har givet den der bliver henvist til førnødvendige tryghed og inforstegangsskanning blimation, så behovet for at sende ver tilbudt at få svaret meddelelser til eksperterne ikke på deres skanning via er så udtalt: app’en.


Der skal være plads til

forkælelse Der skal mere end svær knogleskørhed, begrænset førlighed og udfordringer med vejrtrækningen til at slå 84-årige Evy Hierwagen ud. Engagement og lysten til selvforkælelse fejler nemlig ingenting.

Evy Hierwagen har altid været høj og tynd ligesom sin far. 180 centimeter og medlem af De højes Klub igennem mange år. Den tid er dog forbi. I dag er Evy sunket 14 centimeter i højden på grund af gentagne brud på den øvre del af rygsøjlen. Den krummede ryg lægger pres på lungerne og besværliggør vejrtrækningen. Evy blev første gang konfronteret med ordet knogleskørhed i 1976, da hun var 42 år. Hun var i andet ærinde til konsultation hos en gynækolog, der fortalte, at hun var i underskud af østrogen og burde tage hormontilskud for ikke at risikere at udvikle knogleskørhed. ”Jeg takkede venligt nej til tilbuddet. Jeg kunne ikke forholde mig til en sygdom, som jeg ikke mente vedkom mig. Jeg er nok lidt af en stædig kamel”, fortæller Evy. Skæbnen ville imidlertid, at Evy i de følgende år ad flere 18 Knogleskør Nr. 4 2018

omgange blev involveret i studier, der netop kredsede om knogleskørhed.

pede på sit arbejde, blev hun ringet op af en ung læge, som forskede i knogleskørhed.

Evy har hele livet arbejdet i Skat og var på et tidspunkt tilknyttet Afdeling for Skat og Selskabsbeskatning på Artillerivej i København. En dag i 1987 skete det uheldige, at Evy faldt og brækkede underarmen på det nybonede gulv. Uheldet resulterede i en langvarig sygemelding – og kontakt med en osteoporoseinteresseret læge på det daværende Sundby Hospital på Amager.

”Han havde fået mit navn af lægen på Sundby og spurgte, om jeg havde lyst til at deltage i et 4-årigt forskningsprojekt med lægemidlet Evista.” Jo tak, det ville Evy gerne. Hun fik besked på at tage en pille hver dag; om hun fik Evista eller placebomedicin, vidste hun af hensyn til forskningsprojektet ikke.

”Lægen overtalte mig til at indgå i et studie, der gik ud på at afdække eventuel knogleskørhed hos patienter med brud, så jeg blev i løbet af en periode på 2 år undersøgt på alle leder og kanter. Dog uden nogen sinde at få at vide, om jeg havde knogleskørhed eller ej”, husker Evy. Som 62-årig gik Evy på pension efter 46 år. Ugen før, hun stop-

Tre år inde i projektet, kunne lægen imidlertid fortælle Evy, at hun havde knogleskørhed, og hun fik ordineret Evista – denne gang med sikkerhed den rigtige medicin. I dag er hun i behandling med Prolia, som indsprøjtes under huden en gang hvert halve år. Evy ”vidste ikke en pind om knogleskørhed” og indrømmer, at hun ”ikke søgte særlig meget information om emnet”,


Evy Hierwagen lægger vægt på god kvalitet, og det afspejler sig både i køle- og klædeskab. Foto: Osteoporoseforeningen

Vidste ikke ”en pind” om Jeg må blankt knogleskørhedindrømme, at jeg ikke er den store motionist

da hun fik stillet diagnosen for snart 20 år siden. Hun blev indmeldt i Osteoporoseforeningen, hvor hun igennem en årrække var aktiv som kasserer i lokalafdeling København. Evy har i øvrigt altid følt sig godt behandlet i Osteoporoseforeningen, som hun derfor har besluttet at betænke med et pænt beløb i sit testamente, fortæller hun.

Ramt af gentagne brud

Trods behandlingen blev Evy ikke skånet for yderligere brud. I starten af 00’erne faldt hendes ryghvirvler sammen ad flere omgange. Det gjorde ondt, men Evy har en høj smertegrænse.

Rygbruddene skulle desværre ikke komme til at stå alene. ”I 2012 stod jeg ret op og ned og faldt – og jeg kunne ikke rejse mig igen. Heldigvis havde jeg min nødkaldsknap rundt om halsen, og kort tid efter lå jeg på operationsgangen på Hvidovre Hospital og blev opereret for brud på lårbensknoglen og lårbenshalsen. Det var skæbnesvangert. Rygbruddene har reduceret min højde, men bruddene på mit lårben har kostet mig min fulde førlighed, for i dag kan jeg ikke gå uden hjælpemidler. Og det er måske godt det samme, for jeg kan alligevel

ikke gå langt, fordi mine lunger er så klemte af min nedsunkne ryg, at jeg har svært ved at få luft”, tilføjer Evy. Evy ved ikke selv, hvorfor hun har fået knogleskørhed. Så vidt hun ved, havde ingen af hendes forældre det. Hun mistænker dog selv, at det kan skyldes en kombination af 42 års passiv rygning på kontoret - og en lav vægt.

Engageret

Trods de fysiske skavanker engagerer Evy sig i mange ting, når hun ikke sidder og filosoferer over livet og det, der er sket

Osteoporoseforeningens diætisttelefon Telefonen er åben for foreningens medlemmer hver onsdag kl. 13.00-15.00. Ved telefonen sidder klinisk diætist Kirsten Bønløkke.

Nr. 4 2018 Knogleskør 19


igennem alle årene. Hun er fx en ivrig bridgespiller, hun elsker at gå i teatret og har igennem Danske Handicaporganisationer anskaffet sig et ledsagerkort, så en besværet gang ikke afholder hende fra at komme af sted. Evy er også aktiv på andre fronter. Hun er fx suppleant i Ældrerådet i Københavns Kommune, hun er medlem af Valby lokalhistoriske Selskab og engageret i sin lokale ældrebolig, som Evy har boet i igennem snart 10 år. Og så elsker hun jura og har stribevis af juridiske lærebøger stående på reolen i stuen. Der er dog også områder, som Evy indrømmer ikke at være så optaget af: ”Motion! Jeg må blankt indrømme, at jeg ikke er den store motionist. Det har jeg aldrig været.

Og jeg er heller ikke helt god til at leve efter ”osteoporosebogen”. Jeg har aldrig været mælkedrikker, og jeg glemmer nok lidt for tit at tage kalk og vitamin D, som jeg skal. Om min situation ville have været anderledes, hvis jeg havde været mere konse-

Kvalitetssansen afspejler sig også i Evys ydre. Flotte, lakerede negle og et hår, der sidder upåklageligt er hverdag for Evy, der også har et nært forhold til sin skrædder, som har syet en stor del af hendes garderobe.

Vidste ikke ”en pind” om knogleskørhed kvent i den retning, kan jeg ikke bruge tid på at ærgre mig over. Jeg kan jo alligevel ikke skrue tiden tilbage”, siger hun.

Plads til selvforkælelse

Selvom Evy i de seneste år har tabt sig meget og i dag kun vejer omkring 43 kilo, holder hun rig-

Bidrager til vedligeholdelse af normale knogler.

tig meget af god mad. Oste kommer i hus med taxa frem og tilbage til den lokale ostehandler, og Evy nyder at sætte tænderne i slagter Lunds lækre frokost- og middagsretter, som hun bestiller over nettet. ”Lidt - men dyrt og lækkert” synes at være mottoet.

”Jeg vil ikke spare på den slags. Jeg har tjent godt igennem et langt arbejdsliv. Jeg har ikke nogen børn, der skal arve mig. Så jeg synes godt, at jeg kan tillade mig lidt ekstra forkælelse. Det skal der være plads til”, slutter Evy.

Calcium-Citrat-Malat Vedligeholdelse af knoglerne

Calcium-Citrat-Malat er et calciumsalt, hvis optagelse er helt uafhængig af mavesyre og eller fødeemner. Kan indtages af alle og på alle tidspunkter af døgnet, dog anbefales indtag ved sengetid. Er basisk og udløses først i tarmen, hvorfra vi optager mineralerne. (Calcium lagres bedst i knoglerne om natten når kroppen er i hvile) Normale knogler er grundlaget for vores trivsel. Vi sætter fokus på kosttilskud, der kan hjælpe med at opretholde en velfungerende og stærk knoglestruktur – hele livet. Calcium bidrager til vedligeholdelse af: Normale knogler og tænder Normal størkning af blod Normalt energistofskifte Normal muskelfunktion

Kan købes på landets førende apoteker. Apotekets Vare nr.: 21 63 30

Vitamin D3 bidrager til vedligeholdelse af: Normal optagelse og udnyttelse af calcium Normale knogler og tænder Normal muskelfunktion Immunsystemets normale funktion

Markedsføres af: Camette A/S, Lillebæltsvej 47, 6715 Esbjerg N Tlf.: 75 47 05 55 · E-mail: camette@camette.dk


Tillykke

til Lars Hyldstrup! Bestyrelsesmedlem i Osteoporoseforeningen, overlæge Lars Hyldstrup, kunne i august måned fejre sit 40 års jubilæum ved Hvidovre Hospital. Han har beskæftiget sig med knogleskørhed fra det var et lillebitte speciale i 70’erne til i dag, hvor Sundhedsstyrelsen har fået øjnene op for, at hele 550.000 danskere lever med sygdommen. Efter 40 år på Hvidovre Hospital har overlæge Lars Hyldstrup besluttet sig for at trappe timeantallet ned. De mange opgaver som medlem af bestyrelsen i Osteoporoseforeningen holder han dog fast ved. Foto: Privat.

Overlæge Lars Hyldstrup var allerede som ung turnuslæge klar over, at han knogleskørhed skulle blive hans lægefaglige skæbne, da han for 40 år siden med iver kastede sig over det dengang unge speciale. ”Jeg var så heldig at dumpe ned i et relativt nyt speciale, som siden er blevet meget bredt og stort. Dengang fik vi to eller tre patienter henvist om måneden. Nu får vi 120, og behandlingen er blevet meget mere evidensbaseret. Jeg har været med i hele den proces, som også rummer forskning, information og foredrag,” fortæller Lars Hyldstrup, der fejrede sit 40 års jubilæum på Hvidovre Hospital den 31. august og nu som 68-årig har besluttet sig for at trappe ned til 11 timer om ugen. De 11 timer fordeles mellem ambulatorietid hver onsdag samt opgaver i forbindelse med visitation og opfølgning på patien-

terne. I ambulatorietiden kommer Lars Hyldstrup stadig til at se 18-20 patienter pr. gang. ”Det giver så meget at få lov at påtage sig ansvaret for andre menneskers helbred og at følge de samme patienter over en – i nogle tilfælde meget - lang årrække. Man lærer hinanden godt at kende,” fortæller Lars Hyldstrup, der igennem mange år har været tæt knyttet til Osteoporoseforeningen.

Stor indsats for Osteoporoseforeningen

”Jeg var med til den stiftende generalforsamling i Aarhus for 27 år siden og med i forskningsudvalget i de første år. Efter nogle års pause i arbejdet for foreningen, blev jeg for tre år siden kontaktet af landsformand Ulla Knappe, der spurgte, om jeg var interesseret i at komme i bestyrelsen. Det passede med, hvor jeg

befandt mig i livet og karrieremæssigt på det tidspunkt, så jeg takkede ja. Og det har jeg ikke fortrudt et sekund”, siger Lars Hyldstrup, der på vegne af Osteoporoseforeningen blandt andet har deltaget i Sundhedsstyrelsens faglige udvalg til afklaring af behovene på osteoporoseområdet. Et arbejde, der forhåbentlig vil udmønte sig i en national handlingsplan for knogleskørhed. Herudover er Lars Hyldstrup med i bestyrelsen for Videnscenter for Knoglesundhed. (Se artikel side 6) ”Jeg har så mange spændende opgaver i Osteoporoseforeningsregi og sparrer rigtig godt med Ulla Knappe og den øvrige bestyrelse, så det er et arbejde, der bærer lønnen i sig selv”, slutter Lars Hyldstrup, der glæder sig til nu at kunne bruge mere tid på golf, gymnastik og på at nedskrive sine erindringer. Nr. 4 2018 Knogleskør 21


Stærke knogler i

Grønland • Af Christel Lüttichau

Oppe på den hvide ø i den nordligste del af Rigsfællesskabet bor næsten 58.000 mennesker, og fra at have levet af sæl, fisk og rensdyrkød har chips, cola, slik og færdigvarer indtaget hyldemeterne i supermarkederne. Kombinationen af dårlig kost, for lidt kalk, for lidt sol og D-vitamin, alkohol og især alt for mange cigaretter, sætter den grønlandske befolkning øverst på risikolisten for knogleskørhed. Men der er godt nyt på knogleskørhedsfronten, fortæller ledende overlæge og professor Stig Andersen, som har rejst, arbejdet og forsket i Grønland i 20 år og som hvert år i februar tager turen nordpå for at analysere og diagnosticere de grønlandske knogler. ”Vi har gennem de senere år undersøgt forekomsten af knogleskørhed i den grønlandske befolkning. Dels gennem DXA-scanninger, dels gennem røntgenundersøgelser af 1.000 grønlandske rygsøjler, foruden en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger livsstilssituation og eventuelle arvelighedsforhold. Vi har således undersøgt hyppigheden af knoglebrud på baggrund af knogleskørhed, og det viser sig, at der ikke er stor osteoporose-risiko i Grønland på trods af de mange mørke timer, dårligere kost og en tiltagende usund levevis”.

Gode knoglegener

Grønlænderne er inuit, hvor dan-

22 Knogleskør Nr. 4 2018

skere er af kaukasisk oprindelse. Grønlænderne er generelt lidt lavere end danskere, og deres BMI er højere pga. en tættere kropsbygning. Men undersøgelserne viser, at de ikke har tendens til hyppigere sammenfald i ryggen end danskerne på trods af et lavere indhold af calcium i blodet. Og det rigtig spændende er, at et lavt D-vitamin indhold i en kaukasisk/dansk krop aktiverer det kalkstofskiftestyrende hormon, der trækker kalk ud af knoglerne, men dette sker altså ikke hos grønlænderne.

af knoglerne, og skelettet nedbrydes ikke som hos danskere. Det betyder, at konsekvensen af en mindre vitaminrig kost og perioder med mindre lys, altså begge faktorer der mindsker D-vitamintilførslen, ikke øger risikoen for knogleskørhed i Grønland” forklarer Stig Andersen og pointerer samtidig, at knogleskørhed er en aldersbetinget sygdom. For i og med at grønlænderne, der aktuelt har en middellevetid 10 år kortere end i Danmark, bliver ældre end tidligere, vil der også komme flere osteoporosetilfælde deroppe, selvom de genetisk nok er bedre rustede end danskerne.

”Konsekvensen af en mindre vitaminrig kost og perioder med mindre lys øger ikke risikoen for knogleskørhed i Grønland” ”Mennesker med grønlandske gener og lavt D-vitaminindhold i blodet belastes ikke ved stigning i det hormon, der trækker kalk ud

Det er godt nyt i et land med lange, mørke vintre, ufremkommelig natur og logistik, der kan gøre incitamentet til motion mindre, og hvor sunde kostvaner med sæl, sortebær og


hvalhud på bordet mange steder er udskiftet med chips, cola og færdigretter på frost.

Behov for information

Men de gode undersøgelsesresultater ændrer ikke informationsbehovet, understreger overlægen. Der er brug for information om, hvordan livsstil påvirker helbred og levetid. Her kan der hentes en del, også i Grønland. ”Vi bør arbejde på at producere informationsmateriale på grønlandsk. Og så tror jeg, det bliver et

ind på lægestudiet, og det får stor betydning for sundhedssystemet i Grønland, hvis læger og patienter taler ud fra samme kulturelle og livsstilsmæssige baggrund. Det vil skabe større tryghed, empati og forståelse i læge-patientforholdet. Og det er der brug for, når et samfund gennemgår så store samfundsmæssige ændringer, som det sker i Grønland i dag. Dette gælder bestemt også knogleskørhed, der er en alders- og livsstilssygdom. Begge disse forhold ændres, og knoglesund livsstil er vigtig trods

Grønlænderne bliver ældre end tidligere. Derfor vil der komme flere osteoporosetilfælde, selvom de genetisk er bedre rustede end danskerne stort plus, når flere grønlændere færdiggør lægestudiet i Danmark og tager tilbage til Grønland for at arbejde der. Grønlændere har gode muligheder for at komme

vores positive resultater. Grønlænderne skal kende til risikoen, arvelighedsfaktoren og muligheden for at forebygge skøre knogler ”.

FAKTA Kort rundspørge om kendskabet til osteoporose blandt grønlandske kvinder 55+. Hverken Maria Meyer, 84, Nuuk, Tina Frausing, 55, der har tilbragt hele sit arbejdsliv i pendling mellem Danmark og Nuuk eller Tina Reiding, der arbejder på Hotel Hans Egede i Nuuk og som er 59 år, har hørt om risiko for knogleskørhed efter menopausen og aldrig set informations­ materiale om sygdommen. Tina Reiding forklarer: ”Der ligger mange informationsfoldere på Dronning Ingrids Hospital, men der er et stort pres på sundhedssystemet heroppe. Vores kræftsyge dør hyppigere end normalt, og har man brug for lægehjælp, oplever man at være nummer 106 i køen på telefonkonsultationen, særligt om mandagen. Det betyder at alene mobilomkostningerne har været så store, at mange har undladt at ringe, selvom de var syge. Med så stort pres på sundhedssystemet og livstruende sygdomme bliver der ikke brugt ressourcer på forebyggelse og information om eksempelvis knogleskørhed”, siger hun.

Nr. 4 2018 Knogleskør 23


Cykling

til ære for knoglesagen Michael Franck fik som 50-årig at vide, at han har knogleskørhed. Nu cykler han – langt – for at samle penge ind til osteoporosesagen. I september 2017 fortalte vi i Knogleskør om Michael Franck, der fik konstateret knogleskørhed som 50-årig og besluttede sig for i 2018 og 2019 at bruge cyklen til at skabe opmærksomhed om knogleskørhed. Michael deltager i den forbindelse i danske og udenlandske cykelløb, heriblandt RAD EXPERIENCE SOLO UNSUPPORTED sidst i maj, et løb på 400 km, på både landevej og grusveje samt Xtreme Melfar24, som løber af stablen i juni 2019 og går ud på at cykle så langt, som det er muligt i løbet af 24 timer. Michael håber på at nå op på mindst 500 kilometer, og da han agter at gennemføre løbet som enkeltstart – bliver det uden at få læ fra andre ryttere, dvs. han skal selv ”trække” hele vejen, uden hjælp fra andre ryttere. Alt sammen for at fastholde motivationen til at blive siddende i sadlen og ”fastholde det gode liv med de skøre knogler”. Træningen er for længst begyndt, i år har Michael deltaget i b.la. Helnæs24, hvor han var i sadlen i ca. 17 timer og nåde 465 km. og allerede i september i år er det lykkedes Michael at indsamle godt 17.000 kroner til Osteoporoseforeningen, hvilket vi i foreningen er meget taknemmelige for. Pengene er doneret via websitet Better Now og har overskriften Den knogleskøre rytter – Cykling til ære for knoglerne! (dk.betternow.org/fundraisers/den-knogle-skore-rytter-cykling-tilaere-for-knoglerne). Interesserede kan desuden følge med i Michaels træning på Facebook-siden Den ”knogle skøre” Rytter.

24 Knogleskør Nr. 4 2018

Michael Franck cykler for at skabe opmærksomhed om knogleskørhed. Foto: Sportograf


Har du brug for en afklarende samtale? Den afklarende samtale kan være et skridt på vejen til at mestre kronisk sygdom bedst muligt. Enhver, der får stillet diagnosen knogleskørhed, bør få tilbud om at gennemgå et forløb på en osteoporoseskole, der er målrettet patienter med denne diagnose. Osteoporoseforeningen har igennem mange år skubbet på, og antallet af osteoporoseskoler stiger heldigvis år for år. Bor du i en kommune, der ikke har en osteoporoseskole, som du kan blive henvist til, eller har du behov for supplerende hjælp eller vejledning, kan du bede din praktiserende læge eller sygehuslæge om en henvisning til en såkaldt afklarende samtale i din kommune.

Den afklarende samtale kommer omkring emner som funktionsevne, hverdagsliv, risikofaktorer og sygdomssituation og sigter mod at give borgere med en kronisk sygdom som fx knogleskørhed et tilbud og et forløb, som er tilpasset den enkeltes særlige behov, præferencer og ressourcer. Et sådant tilbud kan fx omfatte vejledning til kost, motion samt hjælpemidler i hverdagen. Læs mere om muligheden for at få en afklarende samtale på din kommunes hjemmeside eller kontakt din læge og hør mere.

KNOGLESK

FOREBY

GGELSE

ØR OG HVA

OG BEHA

NDLING

D SÅ?

Birthe Birkebæk:

Knogleskør og hvad så? Forebyggelse og behandling “Hvorfor er du her i dag?” spørger lægen. Jeg svarer, at jeg skal have svar på en knogleskanning. Er skannet, fordi mor har knogleskørhed. Blot en formalitet. Jeg er ikke gammel nok og har aldrig brækket noget, så sygdommen har ikke noget med mig at gøre. På vej ud af døren rækker lægen mig et print med tal i minus og dommen: “Du har osteoporose.”

medicinske, nogle om leveråd og kostråd, men denne bogs ambition er at have det hele med.

Sådan begynder Birthe Birkebæk sin bog.

Birthe Birkebæk fortæller indlevende om træningen med River Breinholt, som er fysioterapeut og ambassadør for Osteoporoseforeningen, og hun interviewer både en psykolog Vibeke Bie, en idehistoriker Simon Axø, en præst Lone Hindø og en fysioterapeut Birgit Hørup om vanskelighederne med at leve med en kronisk sygdom, om forebyggelse, træning og coaching, plan-

Hun fortæller om et liv med skøre knogler. Citerer fra sin dagbog om op- og nedture i arbejdet med at gøre plads til sig selv til virkelighed. Om afstanden mellem mål i tankerne og et levet liv i praksis. Der findes andre bøger på dansk om knogleskørhed. Nogle om det

Bente Langdahl, professor, overlæge, dr.med, endokrinologisk afdeling, Århus Universitetshospital har skrevet forordet til bogen. Bente Langdahl har i 2003 som den første i landet etableret osteoporose-skole i Århus.

BIRTHE

BIRKEBÆ

K

KLIM

lægning og fremsynethed. Om seksualitet og om de angste og grumme tanker om livets gang, men også om nødvendigheden af optimisme og glæde og oplevelser i dagligdagen. Birthe Birkebæk f. 1957, journalist og børne- og ungdomskulturstudier, hun underviser osteoporose-ramte i Aarhus. Bogen udgives af forlaget Klim i november 2018. Den er rigt illustreret med Birthe Birkebæks egne broderier, som også forsiden her viser. Den koster 269,95, men vi tilbyder den i subskription til 149,95 plus forsendelse. Ønsker du bogen ved udgivelsen, mailer du blot navn og adresse til: Carsten@klim.dk

Nr. 4 2018 Knogleskør 25


Aktivitetskalender

Aktiviteterne er er anført - dog vil vil Osteoporoseforeningen gerne opfordre til, at man et medlemskab af foreningen, hvis man ikke allerede er Aktiviteterneererfor foralle alleinteresserede interesseredemed medmindre mindreandet andet anført - dog Information om aktiviteter for tegner osteoporoseramte i oplysningsforbundene og hos medlem. Ethvert medlemskab stor betydning. Medlemskab kan tegnes ved Information om aktiviteter for osteoporoseramte i oplysningsOsteoporoseforeningen gernehar opfordre til, at man tegner et medlemskab af at skrive til medlemskab@osteoporose-f.dk. private udbydere findes på vores hjemmeside: www.osteoporose-f.dk/lokalafdelinger forbundene hos private findes på hjemmeside: www.osteoporoseforeningen.dk-under fanebladet ”lokalafdelinger”. Rigtig god fornøjelse med de mange aktiviteter. foreningen,og hvis man ikke udbydere allerede erkan medlem. Et vores hvert medlemskab har stor betydning. Medlemskab Aktivitet kan tegnes ved at skrive til medlemskab@osteoporose-f.dk.Hvor Rigtig god fornøjelse med de mange aktiviteter. Dato og tid Information/tilmelding Hovedstaden Dato og Onsdag, denkl. 29. aug. Aktivitet Seniordag på Frederiksberg Lokalafdeling Kl. 10.00 – 14.30 Hovedstaden Tirsdag, den d. 30. Mandag, 3.okt. sept. Vandretur Vandretur––med medeller elleruden udenstave stave Kl. Medbringlidt lidtmad madogogdrikke drikketiltilpausen pausen Kl.11.00 11.00––12.30 12.30 Medbring Onsdag, 5.nov. sept. Netværksgruppemøde Osteoporoseforeningens foredrag om knogleskørhed Torsdag,den d. 8. på Frederiksberg Kl. v/Lisbet Rindsø Kl.14.00 17.00––16.00 19.00 Der vil være kaffe/te og kage Onsdag, den 12. sept. Stormøde om Knogleskørhed. Overlæge Jens-Erik Beck Fredag, d. 16. nov. Vandretur – med eller uden stave. Er der stemning for det, Jensen opdaterer os på forskning, forebyggelse og Kl. 18.00 – 21.00 Kl. 11.00 – 12.30 slutter vi turen på Café, for egen regning. behandling. Se mere side 7. Let traktement Arrangementsnr 1 Fredag, d. 23. nov. Julehyggemøde for medlemmer Kl. 11.30 – 15.00 en pakkei Charlottenlund med til ca. 20 –Slotshave. 25 kr. Frisk vandretur – 5 Onsdag, den 13. sept. Tag Vandretur Husk skrive Arrangementsnummer indbetalingen Kl. 11.00 – 13.00 km iattimen Tag gerne madpakke med5 –pånydes i udendørs Arrangementsnr 5 café område, hvor der kan købes vand, kaffe og te. Lokalafdeling Hovedstaden Torsdag, den 20. sept. Vandretur –Vest med eller uden stave Kl. 11.00 d. – 12.30 Medbringmed lidt knogleskørhed. mad og drikke tilOverlæge pausen Lars Hyldstrup, Torsdag 1.nov. Stormøde kl. 18.00 -20.00 Osteoporoseklinikken opdaterer os på forskning, Tirsdag, den 25. sept. forebyggelse Netværksgruppemøde på Amager og behandling. Kl. 13.00 – 16.00 Traktement: Kaffe/te og kage Workshop omanden tankefeltterapi Slip bekymringer, få mere Tirsdag 25.nov. sept. Kom Tirsdagden d. 13. og få ”en vinkel” på– sundhed. Kinesiolog energi og livsglæde ved psykoog tankefeltterapeut Kl. 16.00 – 19.00 Kl. 15 – 17 Christina Hautop, som blandt andet har erfaring med Merethe Brade. Program med Hjertemeditation – 6 min Arrangementsnr. 2 osteoporose patienter, vil give os et oplæg om sund levevis, Introduktion til tankefeltterapi(EFT), I hvilke situationer vitaminer og mineraler. Bagefter vil der være” Cafesnak og kan EFT bruges. Fællestræning og træning 2 og 2 erfaringsudveksling” Onsdag, den 26. sept. Vandretur I Bernstorffs Slotshave. Frisk vandretur – 5 km Onsdag 21. nov. Gåtur/ Stavgang i Vestskoven. prøver at starte en gå Kl. 11.00 d. – 13.00 i timen. Tag gerne madpakkeVimed – nydes i udendørs Kl. 13.00 -14.30 gruppe op, hvorhvor du er café område, dervelkommen kan købes både vand,med kaffeogoguden te stave. Vi mødes ved Roskildevej 209, 2620 Albertslund Fredag, den 28. sept. Frivillig fredag Det er i krydset ved Vridslødevej/Herstedvestervej Kl. 13.00 – 18.00 Underholdning, foredrag, mad og drikke Der er mulighed for parkering. Bus 123 fra Glostrup/ Mandag, den 1. okt. Netværksgruppemøde i Vanløse Roskilde har stop på dette sted Kl. 16.00 – 18.00 Traktement; Kaffe/te og kage Onsdag d. 16. jan Gåtur/ Stavgang i Vestskoven. Vi prøver at starte en gå Kl. 13.00den -14.30 op, hvor du er velkommen både med og uden stave. Torsdag, 4. okt. gruppe Ældredagen i Vanløse Brønshøj Husum ViTema: mødesMusikkens ved Roskildevej 209, 2620 Albertslund Kl. 10.00 – 14.00 effekt på hjernen er i krydset vedeller Vridslødevej/Herstedvestervej Fredag, den 5. okt. Det Vandretur – med uden stave Der er mulighed for parkering. Buspausen 123 fra Glostrup/ Kl. 11.00 – 12.30 Medbring lidt mad og drikke til har stopi Tårnby på dette sted Onsdag, den 10. okt. Roskilde Sundhedsdage 9.00 – 11.00 Lokalafdeling Hovedstaden Nord Torsdag d.8. nov. Stormøde med knogleskørhed. Overlæge Lars Hyldstrup, Workshop om tankefeltterapi Slip bekymringer, få mere Torsdag, den 11. okt. Osteoporoseklinikken, Kl. 18.00-20.00 Hvidovre–opdaterer os på forskning, energi og livsglæde ved psyko- og tankefeltterapeut Kl. 14.00 – 17.00 forebyggelse og behandling. Merethe Brade. Program med Hjertemeditation – 6 min. Arrangementsnr. 3 Introduktion til tankefeltterapi(EFT), I hvilke situationer kan EFT bruges. Fællestræning og træning 2 og 2 Lokalafdeling Nordsjælland Torsdag, den 11. okt. Sundhedsdage i Tårnby Tirsdag nov. Cafemøde med hyggeligt samvær, hvor vi deler Kl. 11.00d.– 6. 14.00 kl. 14-16den 15. okt. erfaringer. Der bydes på uden kaffe stave og kage. Mandag, Vandretur – med eller

Hvor Information/tilmelding Frederiksberg Rådhus Ingen tilmelding. Vi deltager med en stand. Smallegade 1, Frederiksberg Damhussøen/engen at deltage. IngenIngen tilmelding. Spørgsmål til turene kan kan rettes til: at deltage. tilmelding. Spørgsmål til turene Haveselskabets Have og GratisGratis Demskov, tlf. 30273270 eller eller Inge Mathiesen, tlf. Søndermarken. Mødested: rettesGurli Mødested: til: Gurli Demskov, tlf. 30273270 Inge Mathiesen, tlf. 26243116 Frederiksberg DamhuskroenRunddel 26243116 tilmelding Lungeforeningen Medborgerhuset KOL IngenIngen tilmelding – gratis at deltage Kontaktpersoner: Gurli Nørrebro Danasvej Sundhedshus 30B Demskov, mail: gurlidemskov@mail.dk, tlf. 30273270 og Inge Mimersgade 41, 2200 Kbh. Mathiesen, N 1910 Frederiksberg mail: i.mathiesen@hotmail.com, tlf. 26243116 Professionshøjskolen Metropol Tilmelding senest den 6. sept. ved indbetaling af 50 kr. for Dyrehaven Gratis at deltage. Ingen tilmelding. Spørgsmål til turene kan medlemmer og 75 kr. for andre til konto nr. 3118-3118662962. Sigurdsgade 26 Mødested: rettes til: Gurli Demskov, tlf. 30273270 eller Inge Mathiesen, tlf. Oplys.arrangementsnr.1 og dit navn, –Én indbetaling pr. person. 2200 Kbh. N Klampenborg Station 26243116 Har du ikke netbank, kan du kontakte Jonna Høegh på mail: Restaurant Strandlund Kun for medlemmer – Entréeller 130tlf.nr. kr. inkl. Forplejning. inden kl. 10.00) hoeegh@post.tele.dk 29668910(bedst StrandlundCharlottenlund 102 Tilmelding indbetaling til Danske Bank, reg. 3118, konto nr. Ingen ved tilmelding – Gratis at deltage Mødested: 2920 Charlottenlund 3118662962. du ikke netbank, kanStauber, du kontakte Jonna SpørgsmålHvis til turen kanhar stilles til Dorrit tlf. 40465450 Stationsplads Høegh, tlf. nr. 29668910, mail: hoeegh@post.tele.dk (ved pølsevognen)

Kastellet. Mødested: Den frie Gratis at deltage. Ingen tilmelding. Spørgsmål til turene kan rettes til: Gurli Demskov, tlf. 30273270 eller Inge Mathiesen, 26243116 udstilling, Oslo Plads 1 – overHvidovre Hospital, Center Tilmelding på hovedstadenvest@osteoporose-f.dk senesttlf. 26/11 for Station 1 i Østerport auditorierne 3+4, Mere information tlf. 2987 6758 v/ formand Hellen Lund. Plejecentret Bomi-Parken Ingenkr.tilmelding – gratis at deltage Kontaktperson: Grete+ Hansen, Kettegårds Allé 30, Pris 50,betales ved indgangen. Der serveres 1 sandwich Gyldenrisvej 4, 2300 Kbh. S 1 vand mail: grete.hansen47@gmail.com eller tlf. 28455627 2650 Hvidovre. Begrænset pladser. Kontakt Gurli Demskov, tlf.senest 30273270, KU.BE Kulturcenter Albertslund frivilligcenter Tilmelding på hovedstadenvest@osteoporose-f.dk 9.11. mail: gurlidemskov@mail.dk før tilmelding senest Dirch Passers Allé 4 (ovenpå) Mere information tlf. 29876758v/formand Hellen Lund.den 20.9. ved indbetaling af 60 kr. for medlemmer og 90 kr. for andre til konto nr. 2000 Frederiksberg Bygangen 25, Pris 30 kr. Der serveres kaffe/te og lidt sødt. 3118-3118662962. Oplysning om arrangementsnr. 2. og navn, 2620 Albertslund Vær opmærksom på, at der er plads til max 30 personer. Én indbetaling pr. person. Ingen tilmelding – Gratis at deltage Mødested: Charlottenlund Mødested: Det erSpørgsmål gratis at deltage, vi vil meget gerne havetlf. tilmelding til turen men kan stilles til Dorrit Stauber, 40465450 Stationsplads Roskildevej 209, indtil vi har fået dannet en mere fast gruppe. (ved pølsevognen) 2620 Albertslund Rødovregaard, Kirkesvinget tilmelding 1 Ingen hovedstadenvest@osteoporose-f.dk tilmelding. Vi deltager med en stand eller på tlf. 29876758 2610 Rødovre vand/frugt Ingenselv tilmelding – gratis at deltage. Kontaktpersoner: Aktivitets- og Frivilligcenter Medbring Gurli Demskov, m: gurlidemskov@mail.dk, tlf. 30273270 og Hyltebjerggård Mødested: gratis at deltage, vi vil meget gerne havetlf. tilmelding Mathiesen, m: men i.mathiesen@hotmail.com, 26243116 Linde Allé 33, 2720 VanløseDet erInge Roskildevej 209, vi hartilmelding. fået dannet mere fast Kulturstation Vanløse. FrodeindtilIngen Vi en deltager medgruppe. en stand. 2620 Albertslund Jacobsens Plads 4, Vanløse tilmelding hovedstadenvest@osteoporose-f.dk på tlf. 29876758 Utterslev Mose. Mødested: eller Gratis at deltage. Ingen tilmelding. Spørgsmål til turene kan rettes til: Medbring selv vand/frugt Emdrup Torv - busholdepladsen Gurli Demskov, tlf. 30273270 eller Inge Mathiesen, tlf. 26243116 Tårnby Kommunes SundhedIngen tilmelding. Vi deltager med en stand scenter. Arkaden i Sundhedshuset. Kamillevej 14, 2770 Kastrup Tapeten. Lille Sal Tilmelding senest d. 1. nov. ved indbetaling af kr. 50,- for Begrænset pladser, kontakt Demskov, tlf. 30273270, Karens Minde 5Kulturhus medlemmer Magleparken og kr. 75,- for andreGurli til konto 9570 12625898 i mail: gurlidemskov@mail.dk senest den ved indbetaling Wagnersvej 19 2750 ballerup Danske Bank. Oplys dit navnfør ogtilmelding arr. 2. Én betaling pr. 5.10 person. af 60 for medlemmer og 90 kr.Linda for andre til konto 2450 Kbh. SV Har du ikkekr.netbank kan du kontakte Garlov: Mail nr. 31183118662962 i Danske Bank med oplysning om arrangementsnr. 3 og garlovs@hotmail.com eller tlf. 27 25 80 98. dit navn, Én indbetaling pr. pers. Tårnby Hovedbibliotek Ingen tilmelding. Vi deltager med en stand Frivillighedsstedet, Kamillevej 10, 2770 KastrupAlle medlemmer er velkomne, Tilmelding ikke nødvendig. Østergade 3C, Have og Evt. spørgsmål til Kaja Ingen Gaunitz, tlf.: 29782240 Gratis at deltage. tilmelding. Spørgsmål til turene kan rettes til: Landbohøjskolens 3600 Frederikssund Kl. 11.00 – 12.30 Medbring lidt mad og drikke til pausen. Søerne. Mødested: Frederiks- Gurli Demskov, tlf. 30273270 eller Onsdag d. 20. feb. Foredrag v/overlæge og osteoporosespecialist Jens-Erik Dronninggårdskolen Tilmelding senest d.15. på mail til nsj.osteoporose@gmail. Inge Mathiesen, tlf.feb. 26243116 berg Metrostation i gadeplan Kl 19.00den – ca. Jensen - om osteoporose, forbyggelse af sygdommen Seniorcentret (festsalen), Rønnebærvej eller SMS tilsenest 2320den 9150. kr. 50 for medlemmer ogfor kr. medlem22.Entré okt. ved indbetaling af 50 kr. Sct. Joseph com Tilmelding Foredrag: Mandag, 29. okt. Beck 21.30 samt Forfriskning i pausen. af 33, 2840 Holte 100 for kontant ellertilvia MobilePay ved indgang Oplys om merandre og 75–kr. for andre konto nr. 3118-3118662962 Klærkesalen Det behandlingsmuligheder. motoriske bevægelsesmønster og betydningen Kl. 15.30 – 18.00 arrangementsnr.4 og dit navn, –Én indbetaling pr. person. Griffenfeldsgade 44 korrekt understøttelse af fodeniht. vedtægterne. Forslag Arrangementsnr. 4 Tirsdag d. 26. feb. Generalforsamling. Dagsorden Furesø Farum Bibliotek Alle medlemmer er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendlig. Evt.Har du ikkefremsendes netbank, kontakt Jonna Høegh på mail: hoeegh@post.tele.dk 2200 Kbh. N v/fysioterapeut Thomas Christoffersen, Kaiser Sport i kl. 19.00 – ca. 21 der ønskes behandlet, skal være afdelingens formand (mødelokalet) forslag til formand Joan Paludan, Egebakken 28, eller3480 tlf.nr. Fredensborg 29668910(bedst kl. 10.00) hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Kulturhuset, Nødebo, eller inden via mail: post@joanpaludan.dk Gratis at deltage. Ingen tilmelding. Spørgsmål til turene kan rettes til: Tirsdag, den 30. okt. P.g.a. Vandretur – med ellerviuden stave som er interesseret i Damhussøen/engen sygdom mangler medlemmer, Stavnsholtvej 3, Gurli Demskov, tlf. 30273270 eller Kl. 11.00 – 12.30 mad ogi afdelingen drikke til pausen atMedbring bidrage tillidt arbejdet som bestyrelsesmedlem Mødested: 3520 Farum Inge Mathiesen, tlf. 26243116 Damhuskroen eller suppleant. Derfor mød op til generalforsamlingen. Ingen tilmelding – gratis at deltage Kontaktpersoner: Gurli Demskov, Torsdag, den 8. nov. Netværksgruppemøde på Frederiksberg Medborgerhuset Lokalafdeling Bornholm mail: gurlidemskov@mail.dk, tlf. 30273270 og Inge Mathiesen, Kl. 17.00 – 19.00 Der vil være kaffe/te og kage Danasvej 30B Mandag d. 26. nov. Foredrag med idrætslærer og motionsklumme skribent Bornholm Hospital Nærmere og seneste tilmelding d.19.nov. til Maud mail: information i.mathiesen@hotmail.com, tlf. 26243116 1910 Frederiksberg Kl. 17 Ullasvej 8, Rønne West, tlf. 5695 0007 eller mail: sbfmv@mail.dk Pris: inkl. let Hovedstaden Vest i medlemsbladet Knogleskør Vibeke Pilmark med emnet fysiskmed aktiverfaringsudveksling – det styrker knoglerne kr. for for medlemmer og 75 kr.Duforbehøver andre. ikke at tilmelde dig Mødet 50 er åbent alle medlemmer. Onsdag den 12.sept. Forbliv Cafemøde og gode ideer. Kom og Albertslund Frivilligcenter traktement og det koster ikke noget at deltage. Kl.15 -17 stil spørgsmål og lad os sammen se, om vi kan finde svar (ovenpå) Mere information på telefon 29876758 ved formand Hellen Lund på nogle af de spørgsmål, som dukker op, når man lever Bygangen 25 2620 Albertslund med osteoporose. Vi sørger for kaffe/te og lidt sødt.


Dato og tid

Aktivitet

Torsdag den 1.nov.Roskilde Stormøde med knogleskørhed. Overlæge Lars Hyldstrup, Lokalafdeling kl. 18.00 d. -20.00 Osteoporoseklinikken opdaterer os på forskning, forebygMandag 12. nov. Stormøde med knogleskørhed. Overlæge Lars Hyldstrup, gelse ogHospital behandling. Se mere sideforskning, 7 kl. 18 – ca. 20 Hvidovre opdaterer os på forebyggelse og behandling. Roskildeafdelingen fejrer desuden 20 års Tirsdag den 13. nov. jubilæum Cafemøde med erfaringsudveksling og gode ideer. Vi prøver at Kl. 15 -17 invitere en person med viden om kalk og vitaminer, for at blive Tirsdag d. 4. dec. Humoristisk foredrag. Mere information følger senere bedre til at finde rundt i ”vitaminjunglen” Der vil være mere inkl. 17:30 - ca. 20 formation i næste Knogleskør Vi sørger for kaffe/te og lidt sødt. Hovedstaden Nord Torsdag d. 7. feb. Rundvisning i afdelingen for chokoladefremstilling hos Mandag den. 10. sept. Arrangement om knogleskørhed og fysisk træning. kl. 10:20 - 11.30 Frellsen Kaffe. Der er plads til 25 efter først til mølle kl. 17.00-19.00 Hvad må man og hvad bør man ? Oplæg fra fysioterapeut princippet. River Breinholt, som blandt andet er ambassadør for Osteoporose foreningen. Tirsdag den.8. d. 5. marts Der startes med fælles spisning. Torsdag nov. Generalforsamling. Stormøde med knogleskørhed. Overlæge Lars Hyldstrup, kl.18.00-20.00 18 - 21 Derpå generalforsamlinghvidovre ifølge dagsordenen. Kl. Osteoporoseklinikken, opdaterer os på forskning, forebyggelse og behandling. Se mere side 7 Lokalafdeling Vestsjælland Onsdag, d. 07. nov. Stormøde med foredrag om osteoporose. Kom og hør Nordsjælland kl. 17.00 til ca. kl. overlæge Pernille Hermann fra Osteoporoseklinikken på Tirsdag Foredrag om osteoporose på osteoporoseskolen ved 19,30 den 11. Sept. Odense Universitetshospital opdaterer os på forskning, farmaceut Joan Paludan, Osteoporoseforeningen NSj. forebyggelse og behandling. Se mere side 9. Onsdag den 12. Sept. Foredrag om osteoporose for kommunernes sundhedsperkl.Torsdag, 14.00 –d.ca. sonale ved overlæge Piageralforsamlingen Eiken, Nordsjællands 7. 16:30 feb. Generalforsamling. Efter har viHospital. et Der serveres en forfriskning i pausen. kl. 14.00 til ca. kl. foredrag om cannabis mod smerter – et vidundermiddel ? Torsdag Foredrag om osteoporose farmaceut Annie Hoelgaard, 16.00 den 13, Sept. v/overlæge Jette Højsted fraved Tværfagligt Smertecenter på kl. 16.00 – ca. 18.00 Rigshospitalet. Osteoporoseforeningen NSj. Lokalafdeling Storstrøm Torsdag den 27. Sept. Mød os på Frivilligbørs Hillerød, som markedspladsen, hvor Torsdag, vedi farmaceut fratidPræstø apotek Janne kl. 16.00 d.8. nov. Foredrag deltagerne løbet af kort udveksler ydelser ogBaaring ressourcer. kl. 15-17 ompåosteoporosemedicin, og kalk tilskud. Fredag den 28. Sept. Jensen Mød os Frivilligbørs Halsnæs,D-vitamin som markedspladsen, hvor Tilskudsreglerne vil af også gennemgået. Vi vil en kl. 14.30 deltagerne i løbet kortblive tid udveksler ydelser oggive ressourcer. om osteoporose. Søndag den 30. Sept. kort Mødintroduktion os på Frivilligbørs Frederikssund. Program: Kl. 10.00 ÅbMandag, d. 3. dec Kom Cafemøde med hyggeligt hvorforeningerne. vi deler Kl. 10.00-15.00 ningtilved Hans Andersen, Kl. 10.30samvær, Gåtur med kl. 14.00 -16.00 vores erfaringer. Både Kl. nye14og- 15 gamle medlemmer er Elizabeth Kl. 12.30 Pølsevogn, Koncert med Maria Vi knogleskørhedsforebyggende serverer kaffe og kage. Torsdag den 11. Okt. velkommen. Foredrag om træning og kl.Mandag, 19:00 –d.ca.4.21 om til hvordan manmed skal hyggeligt træne medsamvær, knogleskørhed ved feb. Kom Cafemøde hvor vi deler Magnus Bendtsen & nye Simon teamet ” bag kl. 14.00 -16.00 vores erfaringer. Både og Estrup gamle -medlemmer er ”Knoglestærk”. Der erkaffe en forfriskning velkommen. Vi serverer og kage. i pausen. Onsdag den 17. Okt. Foredrag Lokalafdeling Fyn & Øerneom osteoporose ved farmaceut Joan Paludan, kl. 13:00 – ca. 15:30. Osteoporoseforeningen NSj Onsdag d. 14. nov. Cafemøde om kost og knogler med klinisk diætist Kirsten Bornholm kl 17.00 – 19.30 Bønnelykke fra Osteoporoseforeningen Medlemmer af Bornholms lokalafdeling får direkte besked. Roskilde Lokalafdeling Sønderjylland Hver mandag Stavgang i Roskilde og omegn 8. nov. kl.Torsdag 10.30 –d.ca. 12.00 Arrangement med fysioterapeut Karen Sørensen. Træning kl. 17.00-19.00 ogArrangement øvelser for mennesker med osteoporose. Hvordan bruger Mandag d. 8. okt. med fysioterapeut Hanne Sørensen, viFrederiksberg kroppen rigtig? kl. 17- 19 Mandag den. 12. nov. Stormøde med knogleskørhed. Overlæge Lars Hyldstrup, Esbjerg kl.Lokalafdeling 18 – ca. 20 Hvidovre Hospital opdaterer os på forskning, forebyggelse og behandling. Se mere sideved 7 Roskildeafdelingen fejrer Tirsdag, d. 13. nov. Stormøde om knogleskørhed overlæge Lars Hylstrup, desuden 20enheden års jubilæum kl. 16.30- 20.00 Osteoporose Hvidovre hospital, som vil komme Vestsjælland Foredraget starter med sidste nyt omkring knogleskørhed. Underholdning Foredrag v/overlæge Hitzvestjyder”. fra Sjællands UniverTorsdag den 13. sept. med kl. 17.00 Leif Fabricius ”Jyskph.d. luneMette og lune sitetshospital i Køge om seneste nyt om osteoporose og kl. 19.00 til ca. fremtidsudsigterne med denVejen diagnose. kl.21.30 Mandag d. 26. nov. Cafemøde Vejen. Vi besøger Apotek, hvor farmaceut Tirsdag den–09. Vandretur ad Fjordstien i anledning af Internationale kl. 14.00 16 okt. Pernille Jørgensen fortæller om relevante præparater i kl. 13.00 til ca. kl. Osteoporosedag. Vi går med eller uden stave en frisk tur, forbindelse med knogleskørhed. Apoteket serverer kaffe 15.00 vi nyder den smukke udsigt- Efter turen byder vi kaffe/ oghvor kage. the m.kage i klublokalet hos Holbæk Roklub. Vi glæder os Onsdag, d. 28. nov. Cafemøde. Vi mødes til en snak hvad der og er sket siden til hyggelige timer, motion, vind,om, røde kinder en snak. kl. 14.00 – 15.30, sidst samt socialt samvær. Kom og vær med. Foreningen Onsdag den 07. nov. Stormøde med knogleskørhed. Overlæge Pernille Herman, for kaffe og kage. kl. 17.00 til ca. 19.30 sørger Osteoporoseklinikken Odense Universitetshospital opdaterer Sidste mandag i Netværksgruppen ”Knogleskør” mødes den os på forskning, forebyggelse og Vi behandling. Sesidste mere side 7 hver måned kl. mandag i hver måned kl. 13.00 Mød op og få en uformel Storstrøm 13.00 ligesindede. Kommed til Cafemøde med hyggeligt samvær, hvor vi deler Mandagene, den 1. snak Lokalafdeling Varde-Billund vores erfaringer. Både nye og gamle medlemmer er okt og 3. dec. velkommen.Vi serverer kaffeogogfortæller kage. om vævning og kl.Onsdag, 14.00 -16.00 d.7. nov. Vesterhavsvæverne kommer Onsdag, den 19. sept bagefter Møde med Kleis Kl. 15.00 – 17.00 går fysioterapeuter.Fysioterapeuterne vi over og ser, hvad de producerer.Heidi Der er kl. 17.00 – ca. 19.00 elevator, og Mette Nyk. F. vil fortælle den nyeste viden så Schweiz alle kan fra være med. om motionens betydning for skøre knogler. Hvad må jeg, Onsdag, d.5. dec. Else Bæk Pedersen vil igen i år guide os ud i marcipan, vejledning om øvelser – også hvis jeg er hårdt ramt. Kl. 15.00 – 17.00 chokolade og andet godt. Husk at medbringe en lille æske Fyn og Øer til den konfekt, du får lavet. Foreningen serverer æbleskiver Onsdag 26.september ogKan man møde os i Seniorhuset gløgg. kl 9.00 – 12.00 Fredag 28. septeber Kan man møde os til frivillig Fredag i Nyborg Mandag den 22.okt. Cafemøde i anledning af International Osteoporosedag. kl 14.00 – 16.00 Om knogleskøre knogler i oldtiden Nærmere omtale senere Onsdag 14. nov. Cafemøde med diætist Kirsten Bønnelykke kl 17.00 – 19.30

Hvor

Information/tilmelding

Mødet foregår på Hvidovre Hos- Tilmelding på hovedstadenvest@osteoporose-f.dk senest 26/11 pital, CenterRoskilde 1 (Hovedindgangen) Mere information tlf.senest 2987 6758 v/ formand Hellen Lund. Auditoriet Tilmelding til Annie Lolle d. 4/11.Mail: annielolle@gmail. lSygehus, auditorierne 3+4, Kettegårdscom Pris kr. betales eller50,tlf.: 3059 6095ved Derindgangen. vil være et let traktement. Allé 30, 2650 Hvidovre. serveres 1 sandwich vand Vestermarksvej 16, Pris: Der 50 kr. for medlemmer og +751 kr. for øvrige. Mødetlettest er åbent for alle medlemmer. Albertslund Frivilligcenter Parkering 4000 Roskilde.. via Østervang Du behøver ikke at tilmelde dig og det koster ikke noget at deltage. (ovenpå) Tinghuset Tilmelding på mail: annielolle@gmail.com eller tlf.: 30596095 Mere information på telefon 29876758 ved formand Hellen Lund Bygangen 25 Jernbanegade 21 A, 2620 Albertslund 4000 Roskilde Industrivej 14, Tilmelding til Annie Lolle senest d. 4/2. Mail: annielolle@gmail. Lyngby stadion Tilmelding senest den 4. september ved indbetaling af kr. 50,- for med4000 Roskilde. com eller tlf.: 3059 6095 ved afslutning serveres en kop kaffe og lemmer og kr. 75,- for andre til konto 9570 12625898 i Danske Bank. Vi mødes i en flødebolle. Der er mulighed for køb af chokolade i butikken Oplys dit navn og arr. 2. Én betaling pr. person. Har du ikke netbank kan butiksudsalget. Pris 20 du kr. kontakte Linda Garlov: Mail garlovs@hotmail.com el. tlf. 27 25 80 98. TinghusetLille Jernbanegade Tilmelding til Annie mandag 25. februar. Tapeten. Sal Tilmelding senestLolle den senest 1. november vedd.indbetaling af kr. 50,- for med21 A, 4000 Roskilde Mail:annielolle@gmail.com ellertiltlf.: 3059 6095 Magleparken 5 lemmer og kr. 75,- for andre konto 9570 12625898 i Danske Bank. 2750 Ballerup Oplys dit navn og arr. 2. Én betaling pr. person. Har du ikke netbank kan du kontakte Garlov: Mail garlovs@hotmail.com eller tlf. 27 25 80 98. Slotshaven Gymnasium Tilmelding senestLinda søndag d.04.11. på tlf. 5943 8433 el. Slotshaven 1 2931 6048 el. mail: Lholm37@gmail.com el. Plejecenter Lyngehus, Information: Kontakt Anette Fledthus tlf. 48126436 el. Indgangen fra Andersen4300@gmail.com. Lynge, Hillerødvej 48A Lundemarksvej Pris kr. 50,- for medlemmer og kr. 75,00 for øvrige. Tilmelding via mail til nsj.osteoporose@gmail.com eller sms til Nordsjællands 4300 Holbæk Hospital, 23209150. Senesttilden 9. september. entré. Helsevej 2, Holbæk Bibliotek Tilmelding (af hensyn traktement) senestGratis tirsdag d. 05. feb. på indgang 50B, Auditoriet. tlf. 5943 8433 el. 2931 6048 el. mail Lholm37@gmail.com el. Nygade 9-13 Tilmelding vial mail til Anders anders@frivilligfuresoe.dk eller Frivilligcenter 4300 HolbækFuresø Andersen4300@gmail.com. Ingen Poulsen entre. Alle er velkommen. tif. 50471562. Senest mandag den 10. September. Gratis entré. Aktivitets&kulturcenter, Paltholmterrasserne 1, Farum Truckhallen, Alle er velkomne Guldborgsund Fredensvej 12A, Hillerød Tilmelding til: Lis-Lotte Hansen tlf. 54439527 eller: Ingrid Larsen Frivilligcenter eller Mail: storstrom@osteoporose-f.dk Festsalen ved Rådhuset, tlf. 54858022 Alle er velkomne Banegårdspladsen 1A Frederiksværk Nykøbing F. Frederikssund. Alle er velkomne Sociale Foreningers Kontakt: Jørgis Kobold, tlf/sms 5047 4289 Elværket, Ved KirkenHus 6 Farimagsvej 16 eller mail: jorgis@mail.dk. Tilmelding ikke nødvendig 4700 Næstved Tilmelding via mail til nsj.osteoporose@gmail.com eller sms til Furesø. 23209150. Senest tlf/sms mandag5047 den 4289 8. oktober. Teatersalen, Farum Bytorv, Sociale Foreningers Hus Kontakt: Jørgis Kobold, kr. 50 til sandwich & vand. ikke nødvendig Stavnsholtvej 3, 3520 Farumeller Entré Farimagsvej 16 mail: jorgis@mail.dk. Tilmelding 4700 Næstved Blistrup Medborgerhus Tilmelding senest 12 oktober på tlf. 40309340. Gratis entré. Helsingevej 64, Græsted Seniorhuset Information Elsebeth Byrge, Tlf. 28 88 76 66 Toldbodgade 5-7, Tilmelding: Astrid Kildemos tlf. 50 78 21 35 Odense C Start/slut: Ingen tilmelding, men gerne en SMS til Birthe Schultz på tlf.: Træningssalen på Tønder Tilmelding senesti tilfælde d. 6. nov. Amalie Sørensen, tlf. 41183107 Dr. Margrethes Vej 7, Roskilde 40615023 af til udeblivelse. sygehus, Carstensgade mail: sonderjylland@osteoporose-f.dk Max deltagere: 27. Pejsestuen Greve Borgerhus,eller Tilmelding til Annie Lolle senest mandag d. 5/10. 6-10, 62709,Tønder Greveager 2670 Greve Entre 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke medlemmer en til forfriskning. Tilmelding Annie Lolle senest d. 4/11.Mail: annielolle@gmail.com Auditoriet Roskilde Sygehus,Der serveres eller tlf.: 3059 6095 Der vil være et let traktement. Pris: 50 kr. for Vestermarksvej 16, medlemmer øvrige. Parkering 4000 Roskilde.. Esbjerg Tilmelding senestog 5. 75 nov.kr.tilfor eller information hoslettest Jonnavia Østervang UC Syd, Degnevej 16, Glintborg, tlf. 2283 4808 eller mail: jonnaglintborg@gmail.com 6705 Esbjerg Ø Der sendes ikke bekræftigelse på din tilmelding. Entre inkl. et Tilmelding medlemmer senest d. 11.kr.sept. på tlf. 5943 8433kr.el.75, 2931 Slagelse Sygehus. Foredrags-let traktement, 50, ikke medlemmer som6048 el. mail: Lholm37@gmaill.com salen. Bygning 20. Inge- betales kontant ved indgangen. el. Andersen4300@gmail.com. Pris for medlemmer 50,00Jensen, og kr. på 75,00 for øvrige. mandsvej 18, 4200 SlagelseTilmelding Vejen Apoteket til Ingekr.Marie tlf. 4055 4693 eller mail: Alle er velkomne. Ingen23. entre. Holbæk MindevejRoklub 1, 6600 Vejen ingemarie@profibermail.dk nov.Tilmelding senest fredag d. 5. okt. til Lis Henriksen på tlf. 4081 3816 el mail: Kalundborgvej 58 lishenriksen@gmail.com . 4300 Holbæk VINDROSEN Exnersgade Tilmelding af hensyn til kage mv. senest dagen før til: Jonna 4, mødelokale 1, 1. sal Glintborg, tlf. 2283 4808 eller mail: Tilmelding senest søndag d.04.11. på tlf. 5943 8433 el. 2931 6048 Slotshaven Gymnasium 6700 Esbjerg jonnaglintborg@gmail.com el. mail: Lholm37@gmaill.com el. Andersen4300@gmail.com. Indgangen fra Lundemarksvej VejenHolbæk Pris for medlemmer kr. 50,00 og kr, 75,00 for øvrige. 4300 Knudepunktet Kærhøjparken 19 Vejen Kontakt: Jørgis Kobold , tlf/sms 5047 4289 ell. mail: jorgis@mail.dk Sociale Foreningers Hus Tilmelding ikke nødvendig Farimagsvej 16 4700 Næstved Støberiet, Stålværket Tilmelding senest tirsdag den 6. nov. til Alice Nielsen tlf. 2166 Else Stub tlf. 5657 Anne Marie Hallenberg Sociale Foreningers Hus 1168Tilmelding: Vestervold 11 eller Lis Møller tlf. 6130 7531.8684 Mail:ell. spiridon@mail.dk eller tlf./ sms 3178 9234 ell. mail: storstrom@osteoporose-f.dk Farimagsvej 6800 Varde 16 vardebillund@osteoporose-f.dk Entre: kr. 40 for medlemmer og kr. 50 for øvrige. 4700 Næstved Støberiet, Stålværket Tilmelding senest tirsdag d. 4. dec. til Lis Møller tlf. 6130 7531 Der serveres et let traktement. Vestervold 11 eller mail: spiridon@mail.dk 6800 Varde Seniorhuset Information: Elise Pedersen, Tlf. 52 24 00 39 Toldbodgade 5-7, Odense C Torvet i Nyborg Information: Elise Pedersen, Tlf. 52 24 00 39 Seniorhuset Information: Elise Pedersen, Tlf. 52 24 00 39 Toldbodgade 5-7, Odense C Tilmelding: Annette Nielsen, tlf.20 31 61 96 Seniorhuset Information Elsebeth Byrge, Tlf. 28 88 76 66 Toldbodgade 5-7, Odense C Tilmelding: Astrid Kildemos tlf. 50 78 21 35


Onsdag, d. 6. feb. Kl. 15.00 – 17.00

Mette Byskov vil fortælle os om medicinsk Qi Gong, som er lette øvelser, som kan forbedre vores almene helbredstilstand og give god energi og følelse af velvære. Vi får mulighed for at prøve øvelser, der kan laves af alle. Generalforsamling iflg. vedtægterne

Onsdag, d. 20. marts Kl. 15.00 – 17.00 Lokalafdeling Trekantsområdet Onsdag d. 19. dec. Osteoporoseforeningen sidder på patientkontoret i kl. 12.00-14.00 Sundhedscenter Kolding.

Lokalafdeling Herning Torsdag d. 8. nov. Stormøde i Herning Jubilæumsforedrag v/overlæge Kjeld Kl. 17.00–ca 21.30 Hasselström fortæller om osteoporosebehandlingens positive udvikling gennem de sidste 20 år Kort indlæg v/ landsformand Ulla Knappe I pausen servers en sandwich og et glas vin. Charlotte Bøving - Hun er kendt fra DR udsendelse ”Lægen flytter ind”, bedre og sundere livsstil. Quiententerne giver aftenen en festlig afslutning. Herning Osteoporose Skole. Ønsker du at bliver skrevet op på venteliste kontakt til skolen. Holsterbro Osteoporose Skole. Ønsker du at bliver skrevet op på venteliste kontakt til skolen. Lokalafdeling Midtjylland Onsdage Gågruppen fortsætter som hidtil. 100 kr. årlig Kl. 9.45-12.00 Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Onsdage GÅ I GANG gågruppen, som går i et roligere tempo end Kl. 13.30-15.30 formiddagsgruppen. Mandage: Knoglecafé. Et sted hvor mennesker med knogleskørhed kl. 13.30-15.15 kan mødes i et socialt og uformelt samvær. Der er altid 24/9, 29/10, 26/11 kaffe på kanden Fredage: Træning for osteoporoseramte. Der trænes på hold med kl. 11-12 fysioterapeut Torsdage: Gåture i Krabbesholm skov. Vi går uanset vejret kl. 10-11.30 ca. Lokalafdeling Aarhus Mandag d. 5. nov Åbning af udstillingen ”Knogleskørhed og hvad så?” kl. 16.00. Udstilling hvor Birthe Birkebæk visualiserer fysiske og mentale aspekter ved et liv som knogleskør, gennem en sort tynd tråd syet på hvidt lærred. Udstillingen kan ses frem til tirsdag d. 20. nov. Mandag d. 12. nov. ”Knogleskørhed og hvad så?” Birthe Birkebæk dramatiserer Kl. 19.00 digte og dagbogsnotater fra sin bog. Psykolog Vibeke Bie følger op med foredrag om ”Knogleskørhed og identitet”. Tirsdag d. 20. nov. Kl. 19.30-21.30

Tirsdagene 6. nov. 4. dec. og 8. jan. kl. 14.30 Tirsdag, d. 26. feb. Kl. 18.30 – ca. 21.00

Knogleskørhed og hvad så?” Birthe Birkebæk dramatiserer digte og dagbogsnotater fra sin bog. Fysioterapeut River Breinholt følger op med foredrag og aktivitet om ”Knogleskørhed og træning”. Medlemsmøder. Kom og mød ligesindede den første tirsdag i hver måned og få en god snak. Vi mødes i caféen og køber selv kaffe og kage. Generalforsamling 2019. Efterfølgende om sidste nyt på osteoporoseområdet v/professor, overlæge Bente Langdahl. Der serveres sandwich og drikkevarer.

Tirsdage Kl. 13.15

Solskinsholdet. Vi går stavgang, og alle er velkomne til at deltage. Der er ingen undervisning.

Lokalafdeling Skanderborg-Odder Mandag, d. 5. nov. Markedsdag i Skanderborg Sundhedshus Mød os foyeren til Kl. 9.00 -11.00 en snak om osteoporose Hver onsdag, Osteoporosegymnastik v. fysioterapeut starter i januar 19. opstart 9.jan. Holdet er kommet på plads ved Lokalafdeling SkanderborgKl.15.30-16.30 Odders hjælp. Gør noget godt for dig selv: Meld dig!

Støberiet, Stålværket Vestervold 11 6800 Varde

Tilmelding senest tirsdag 5. februar til Alice Nielsen tlf. 2166 1168 eller Lis Møller tlf. 6130 7531. Mail: spiridon@mail.dk eller vardebillund@osteoporose-f.dk

Støberiet, Stålværket Vestervold 11 6800 Varde

Tilmelding senest tirsdag d. 19. marts til Alice Nielsen tlf. 2166 1168 eller Lis Møller tlf. 6130 7531. Mail: spiridon@mail.dk eller vardebillund@osteoporose-f.dk

Sundhedscenter Kolding, Kom og hils på os og tag dine gode spørgsmål med. Gratis Sygehusvej 6, arrangement uden tilmelding. 6000 Kolding Herning Gymnasium H.P. Hansens Vej 8 Herning

Pris for aftenen 50,- kr. Af hensyn til det lette traktement kan billetter enten afhentes efter 1. oktober på Hernings Apoteker eller tilmelding kan ske til formand Vinnie Thorsen på tlf.: 9711 8412 (Indtal evt. besked på telefonsvaren) Husk kun tilmelding et af stederne

Holtbjerg Aktivitetshus Valdemarsvej 347, Herning Center for sundhed Stationsvej 33A, Holsterbro

Kontakt Daniel Fuglsang, tlf. 96285662

Viborg - Mødested: Viborg Banegård Viborg - Mødested: Viborg Banegård Møllegården, Møllegade 5, kursuslokalet, Skive Skive, Fysioterapien Fit og Sund, Slotsgade 3 Skive, mødested: Strandtangen - P-plads v/ lystbådehavnen

Kontakt Karen Søndergård, tlf 96114850

Yderligere information hos Bjarne Jensen 8662 6437 Tilmelding til Rie Dencker tlf. 8662 7176. Deltagerbetaling kr. 30 pr. år Kontaktperson: Inger på tlf. 20 86 08 03 Tilmelding på 9752 4040 skive@fitogsund.dk Husk at oplyse - holdtræning for knogleskøre Kontaktperson: Kirsten på tlf. 2991 4273 Ingen tilmelding

Dokk1 Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus

Tilmelding ikke nødvendig. Se mere på www.aakb.dk

Dokk1 Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C

Tilmelding nødvendig Senest den 7. nov. via mail til Karen Winding karenbent44@hotmail.com eller ring 2985 9936. Pris: 50 for medlemmer og 75 for ikke medlemmer betales ved indgangen kontant eller via mobilpay. Max 70 deltagere Tilmelding nødvendig Senest d. 15. nov. til Else Marie Jessen elsemariejessen@hotmail.com eller ring 2988 6425. Pris: 50 for medlemmer og 75 for ikke medlemmer, betales ved indgangen kontant eller via mobilpay. Max 70 deltagere. Vi glæder os til at se dig. Kontaktperson: Yrsa Knudsen tlf. 2242 8625

Dokk1 Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C Caféen, Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C Marseliscentret P. P. Ørumsgade 8, Byg. 8, 1. sal, 8000 Århus C Vi mødes ved Ishuset bag Lokalcenter Dalgas, 8000 Århus C Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Fit og sund, Godthåbsvej 15 8660 Skanderborg

Tilmelding af hensyn til traktement til d163902@dadlnet.dk, tlf. 2926 7440 eller b.heimat.p@gmail.com, tlf. 2929 2106, Senest tirsdag d. 20. februar 2019 Kontaktperson: Yrsa Knudsen tlf. 2242 8625 Ny kontaktperson pr. 1. jan.: Kirsten Svendsen tlf. 5128 4303. Gratis at deltage.

Tilmelding til Fit og sund fysioterapi Tlf. 86523155


Lokalafdeling Randers Onsdagene d. 7. Lokalafdeling Randers tilbyder frivillig rådgivning. Kom-hvis Randers Sundhedscenter, Fri adgang – alle er velkomne nov og 5. dec. du har spørgsmål eller brug for en snak. Biografgade 3, 1. ved Kl. 14 - 16 receptionen Onsdag d. 31 okt, Medlem til medlemsmøde Vi mødes til en kop kaffe og får Randers Sundhedscenter, Ingen tilmelding eller entré (og man er velkommen til at komme kl. 15.30 – 17.30 et oplæg til diskussion. Der vil også blive mulighed for at Biografgade 3, kantinen, efter kl. 15.30) udveksle erfaringer med hinanden 2. sal Lokalafdeling Djursland Torsdage kl. 10.00 Stavgang i den dejlige natur ved Ebeltoft. Et samarbejde Start ved Idrætscentret i Kontaktperson Kirsten Harvig tlf. 86343855/50998146 eller mellem Osteoporosforeningen og Ældresagen Ebeltoft, mail: waki8400@gmail.com Lørdage Stavgang i den dejlige natur ved Grenaa Start fra Hestehaven 36, Nye deltagere skal kontakte instruktør Birgit Reher Frederiksen Kl. 10.00 - 12.00 Plads til flere. Stave kan lånes til 20,- kr. 8500 Grenaa senest dagen før af hensyn til god instruktion på tlf. 29671625. Tirsdag d. 5. mar. Generalforsamling ifølge lovene kl. 18.30 Lokalafdeling Søhøjlandet Tirsdag d. 30. okt. Rejseforedrag v/ Bodil J. Jørgensen Rejseblod i årene, Hinnerup bibliotek – og Inf./tilmelding hos Anna Vibeke Mørch senest d. 26. okt. Kl. 19.00 – 21.00 skørhed i knoglerne Bodil fortæller om, hvorledes, hun på Kulturhus, Tlf /sms 20833831, Mail:hv.morch@youmail.dk Ell. Anna Marg. trods af middelsvær knogleskørhed, kan klare de mange Skovvej 18, Hinnerup Kristennsen, Tlf/sms 53581303 og ofte meget lange rejser. Bodil er med i de berejstes klub, Lokale. Melhøjstuen Entre medlemmer 40,- øvrige kr. 60,- incl kaffe/brød har besøgt næsten alle kontinenter Tirsdag d. 6. nov. 20 års jublæum i Lokalafd. Søhøjlandet m/ spisning Medborgerhuset, Sal C Tilmelding senest d. 29. oktober til Anna Marg. Kristensen Kl. 17.00 – 20.00 Lægeforedrag v/ Torben Harsløf, Århus universitetshoslital. Bindslevs Plads, 8600 tlf/sms 5358 1303, mail: kajoganna@outlook.dk eller Jytte Emne. Rødkløver godt eller skidt? Mange spørger ind til Silkeborg Rydtoft. tlf/sms 30 42 43 64 brugen af rødkløver – kom og hør hvad lægerne mener. Entre incl. mad. medlemmer kr. 100,- øvrige kr. 125,Tale v/Landsformand Ulla Knappe. Underholdning v/ Silkeborg koret. I pausen, serveret mørbrad a´la creme m/ tilbehør samt et glas vin Torsdag d. 7. feb. Generalforsamling og foredrag. Medborgerhuset Sal D Information og tilmelding senest d. 4. feb. hos Anna Marg. Kl. 18.30 – 21.00 18.30 Generalforsamling Bindslevs Plads, Kristensen tlf/sms 53581303 – mail: kajoganna@outlook.dk 19.45 Foredrag v/ proffessor i anatomi Annemarie Brüel, 8600 Silkeborg Entre incl. kaffe/the. Deltager man i generalf. kr. 0,”Hvad påvirker knoglevævet i gunstig eller uheldig retning? Efter generalf. Kr. medlemmer 40,- øvrige kr. 60,Mekaniske faktorer og forskellige stoffers indvirkning. Lokalafdeling Nordjylland Torsdage i lige Patientrådgivning (PtP) Aalb. Universitetshospital Ingen tilmelding! uger Her er det muligt at få en snak og gode råd i forbindelse Forhallen, Kl. 10.00 – 12.00 med din sygdom. (undtagen i Aalborgskolernes ferier) Hobrovej 18-22 Onsdag d. 6. marts Generalforsamling iflg. vedtægterne. Foreningshuset, Tilmelding senest fredag, den 1. marts til Else Marie Andersen, Kl. 18.30 –. 21.00 Tine Curtis, forskningschef ved Aalborg Kommune og leder Byrådssalen, tlf. 2572 1156. Mail: nordjylland@osteoporose-f.dk af Center for Forebyggelse i praksis i KL, vil give et oplæg Torvet 5, 2.sal om forskning indenfor sundhedsområdet 9400 Nørresundby Lokalafdeling Thisted-Morsø Torsdagene 1. nov. Osteoporose Café Støberigården/ En snak om osteoporose over en kop kaffe med brød. Ingen og 3. jan Frivilligcentret tilmelding Evt. henv. Elly Bloch 2330 3749 Kl. 14.00 -16.00 Støberivej Nykøbing M Torsdag den 6. dec Osteoporose Café Frivillighuset En snak om osteoporose over en kop kaffe med brød Ingen og 7. feb. Nytorv 8, Thisted tilmelding Evt. henv. Elly Bloch 2330 3749 Kl. 14.00 -16.00 Lokalafdeling Vendsyssel Torsdag d. 1. nov. Vi besøger Sønderhavens Gårdmejeri ved Preben Ørum, Sønderhavens Tilmelding senest 25/10 mail: vendsyssel@osteoporose-f.dk eller Kl. 19.00 – ca. som viser os rundt og fortæller om produktionen. Der bliver Gårdmejeri Bodil Vestergaard tlf. 2645 2480. Pris: 50,00 for medlemmer. 20.30 mulighed for at købe produkter. Der er plads til 35 – så Stadevej 314 Prisen er for kaffe og boller med div. oste. Først til mølle. Der er trapper på Mejeriet. 9700 Brønderslev Hver tirsdag Knoglegang fra Vendsyssel Teater Vendsyssel Teater Gratis Ingen tilmelding – mød gerne op. Kl. 15.00-16.00 Dronningsgade, Hjørring Klubben ”Oste-Mad” annonceres særskilt. Send mail iraabjerg@10mb.dk til Inga R. Andersen, hvis du har lyst at gå ud og spise sammen med andre.

Osteoporoseforeningens lægetelefon Telefonen er åben for foreningens medlemmer hver torsdag kl. 16.00-18.00. Ved telefonen sidder overlæge Henrik M. Jensen, afdelingslæge Torben Harsløf, læge Tanja Sikjær og læge Jakob Præst Holm.

Nr. 4 2017 Knogleskør 29


Pas på dit skelet Fra fødslen og resten af livet sker der hele tiden en opbygning af knoglevævet. Man opnår sin maksimale knoglemasse i 25-30 års alderen. Herefter begynder både mænd og kvinder at miste 1/2-1% knoglevæv om året resten af livet. Kvinder omkring overgangsalderen mister op til 2-5% af deres knoglemasse. Husk at vise omsorg for dit skelet, og husk at kalk er nødvendigt for vedligeholdelse af et normalt skelet.

Læs mere, og test om du får kalk nok på: www.unikalk.dk/husk_kalk


Lægebrevkassen Skriv til lægebrevkassen hvis du har spørgsmål om knogleskørhed, medicin, kost eller motion SPØRGSMÅL:

SVAR:

Til Lægebrevkassen

Kære RH

Jeg er en kvinde på 66 år, der i 2012 fik konstateret osteoporose på baggrund af en DXA-scanning og arvelig disposition. Jeg startede derfor behandling med Alendronat og 1000 mg calcium + D-vit. Daglig.

Tak for dit brev. Du har været 4-5 år i behandling med alendronat (fra 201216) og holdt pause, da du ikke længere havde osteoporose og formentlig heller ikke nogle knoglebrud. Det er helt efter anbefalingerne. Jeg kan se fra resultaterne af dine DXA-scanninger, at du har udviklet osteoporose i hoften igen i år 2016. Det er helt korrekt at starte alendronat igen.

I 2016 valgte jeg i samråd med min læge at holde en pause med Alendronat, efter at en DXA-scanning viste osteopeni. En blodprøve viste samtidig, at jeg havde forhøjet calcium i blodet, så i samråd med min læge nedsatte jeg indtag af calcium til 500 mg dagligt. Sommeren 2018 viste en ny DXA-scanning let osteoporose, og jeg genoptog behandlingen med Alendronat. Mine blodprøver viser stadig forhøjede Ca-værdier i blodet, og en endokrinolog foreslog, at jeg helt holdt op med calcium-tilskud. Jeg har hidtil ikke været god til at få tilstrækkeligt kalk via kosten i form af mælk og ost, men det må jeg forsøge at ændre på. Jeg er fysisk aktiv med gymnastik, gå/ løbe-bånd, tennis og badminton flere gange ugentlig. Hvad er Lægebrevkassens mening om helt at undlade kalktilskud i min situation?

Det forhøjede kalk i blodet kan have mange årsager. Der er mange sygdomme og mediciner, der kan forårsage det forhøjede kalk i blodet. Det aktive kalk er det såkaldte ioniserede kalk – spørg din læge om det er målt. Nogle gange kan man have et forhøjet total kalk i blodet, men et helt normalt ioniseret kalk. I det tilfælde behøver man ofte ikke lave yderligere undersøgelser. Ved forhøjet kalk i blodet vil man normalt starte med at undersøge det såkaldte biskjoldbruskkirtelhormon. Det dannes af biskjoldbruskkirtlerne og er med til at styre kalkindholdet i blodet. Andre undersøgelser, der indgår, er bl.a. nyrefunktionen, fosfat og magnesium i blodet. De efterfølgende undersøgelser, der indgår i udredning afhænger helt af svaret på bl.a. biskjoldbruskkirtelhormonet (om det er højt eller lavt). Ved de fleste tilstande/sygdomme anbefaler man fortsat 800 mg kalk dagligt (både kost og tilskud). Gennem kosten kan du let få tilstrækkelig kalk, selvom du ikke spiser mælkeprodukter. Hvis du kan komme op på 800 mg kalk dagligt, er det helt OK at stoppe indtag af supplerende kalk. Med venlig hilsen Pia Eiken

✁ Park Allé 5, 1. 8000 Aarhus C.

Osteoporoseforeningen +++21368+++ 9993 USF

Pia Eiken, overlæge, Ph.D. Hillerød Sygehus


46510

UDGIVER: Osteoporoseforeningen, Park Allé 5, 8000 Aarhus C

LANDSFORMAND Ulla Steen Knappe Tlf. 8613 9125 ullaknappe@osteoporose-f.dk

STORSTRØM Anne Marie Hallenberg, formand Tlf. 3178 9234 storstrom@osteoporose-f.dk

Aarhus Inger Raben-Pedersen, formand Tlf. 2926 7440 d163902@dadlnet.dk

REGION HOVEDSTADEN Hovedstaden Dorrit Stauber, formand Tlf. 4046 5450 hovedstaden@osteoporose-f.dk

REGION SYDDANMARK Varde-Billund Alice Nielsen, formand Tlf. 7522 2870 vardebillund@osteoporose-f.dk

Skanderborg-Odder Grethe Dyrby, formand Tlf. 4142 0422 grethedyrby@gmail.com

Hovedstaden Nord Linda Garlov, formand Tlf. 2725 8098 hovedstadennord@osteoporose-f.dk

Esbjerg Gitte Morberg Jensen, formand Tlf. 2712 2164 gittemorberg@live.dk

Hovedstaden Vest Hellen Lund, formand Tlf. 2987 6758 hovedstadenvest@osteoporose-f.dk

Trekantsområdet Lene Lebech, formand Tlf. 5153 3030 trekantsomraadet@osteoporose-f.dk mandag-torsdag efter kl. 19

Nordsjælland Joan Paludan, formand Tlf. 3833 5557 / 2033 5097 post@joanpaludan.dk

Sønderjylland Amalie Sørensen, formand Tlf. 7461 7611/ 4118 3107 sonderjylland@osteoporose-f.dk

Bornholm Maud West, formand Tlf. 5695 0007 sbfmw@mail.dk

FYN OG ØERNE Elsebeth Byrge, formand Tlf. 2888 7666 fyn@osteoporose-f.dk

REGION SJÆLLAND Vestsjælland Lise Lundov, formand Tlf. 5943 6574 / 2554 2104 llundov@hotmail.com Roskilde Grethe Holm Rasmussen, formand Tlf. 3148 3323 roskilde@osteoporose-f.dk

REGION MIDTJYLLAND Midtjylland Birgit Larsen, formand Tlf. 2146 7240 midtjylland@osteoporose-f.dk Randers Ebba Castberg, fung. formand Tlf. 8644 7035 Mandage-torsdage kl. 10-15 randers@osteoporose-f.dk

Søhøjlandet Anna Margrethe Kristensen, formand Tlf. 8695 4180 / 5358 1303 kajoganna@outlook.dk Djursland Tlf. 8613 9111 Mandage-torsdage kl. 10-15 djursland@osteoporose-f.dk Herning Vinnie Thorsen, formand Tlf. 9711 8412 / 2066 8412 vinniethorsen43@gmail.com REGION NORDJYLLAND Vendsyssel Bodil Vestergaard, formand Tlf. 2645 2480 vendsyssel@osteoporose-f.dk Thisted-Morsø Elly Bloch, formand Tlf. 4733 3743 / 2330 3749 thistedmors@osteoporose-f.dk Nordjylland Anny Winther, formand Tlf. 3035 2123 nordjylland@osteoporose-f.dk

Sådan bliver man medlem Man kan melde sig ind i foreningen med blanketten herunder – eller på vores hjemmeside: www.osteoporose-f.dk

Sæt kryds ved ønsket medlemskab. Prisen for et års-medlemskab er: Enkeltperson: 275,-

Pensionist: 200,-

Husstand: 325,-

Navn 1: Navn 2 (ved par): Vejnavn/husnummer: Postnummer/by: E-mail: Telefon: Den udfyldte blanket afleveres til lokalafdelingen eller i nærmeste postkasse - portoen er betalt.

Pensionisthusstand: 225,-

Profile for Osteoporoseforeningen

Knogleskør, november 2018  

Læs om: Formand for folketingets Sundhedsudvalg Liselotte Blixts tanker om en national handlingsplan for knogleskørhed Osteoporosespecialis...

Knogleskør, november 2018  

Læs om: Formand for folketingets Sundhedsudvalg Liselotte Blixts tanker om en national handlingsplan for knogleskørhed Osteoporosespecialis...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded