Page 1

GODIÅ NJI PLAN I PROGRAM RADA

2016/2017


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

UVOD Godišnji plan rada JU OŠ “Sutjeska” je operativni plan, po svojoj prirodi mnogo je specifičniji i konkretniji, budući da proizilazi iz Programa razvoja ustanove. Njime se vrši operacionalizacija prioritetnih ciljeva koje treba realizovati. Ako se to ne uradi postoji realna opasnost da se ne postignu ciljevi. Direktor škole organizuje izradu Godišnjeg plana rada, koordinirajući rad stručnih službi: pomoćnici direktora, pedagoga, psihologa, logopeda, stručni aktivi, Savjeta roditelja, Školskog odbora i drugih zainteresovanih. Godišnji plan rada škole “Sutjeska” ima za prioritet određeni broj ciljeva iz Programa razvoja ustanove koji se mogu ostvariti u tekućoj godini, evaluira i procjenjuje alternativne pristupe za korišćenje školski resursa za dostizanje ciljeva, usaglašava pojedinačne planove. Karakteristike Godišnjeg plana rada škole “Sutjeska” su: plan je razumljiv i jasan radni dokument, koji se koristi u svakodnevnom radu, namjenski sadrži jasne prioritete za poboljšanje i razvoj; realan – specifični zadaci za poboljšanje i razvoj jasno su identifikovani i finansijski obrazloženi, odgovornost za izvršenje delegirana je odgovornim osobama, postoje jasne veze između Programa razvoja, Godišnjeg plana rada, i akcionih planova; prilagodljiv – plan se može prilagoditi i prioriteti se mogu promijeniti da bi se preduprijedile nepredviđene situacije, poput nedostatka vremena ili promjena u budžetu ustanove. Stoga se nadam da će ovaj godišnji plan rada biti dodatni podstrek da se pred nama zacrtani ciljevi realizuju na najbolji način. Mr Vesko Gagović, direktor škole

1 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

OPŠTI PODACI O ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI Uspjeh Od 1363 učenika, koliko je pohađalo nastavu u IV klasifikacionom periodu, opisno je ocjenjeno 331, a brojčano 1032 učenika. Opisnu ocjenu: Ističe se dobilo je 321 učenik, Postignut u cjelini 10 učenika. Od 1032 učenika koji se brojčano ocjenjuju odličnih je bilo 635, vrlo dobrih 248, dobrih125 i 23 učenika razred je završilo sa dovoljnim uspjehom. Srednja ocjena škole je 4.41, a procenat prelaznosti 100%. 41 učenik nagrađen je diplomom "LUČA" .

Takmičenja Na Državnom takmičenju osvojili smo III (treće) mjesto iz matematike. Na Olimpijadi znanja II (drugo) nagradu iz Biologije , III( treće) nagradu iz Matematike. Na takmičenju "Lige osnovnih škola Podgorice" osvojili smo I (prvo) mjesto u košarci za djevojčice i II(drugo) mjesto na Državnim sportskim igrama u Baru u istoj kategoriji. U okviru takmičenja „Lige osnovnih škola Podgorice“ reprezentacija škole osvojila je u odbojci za djevojčice II(drugo) mjesto, rukometu u kategoriji dječaka I (prvo )mjesto, u rukometu za djevojčice II (drugo) mjesto. U atletici I (prvo) mjesto u trci na 300 m za djevojčice na takmičenju "Lige osnovnih škola Podgorice", dok smo u tenisu osvojili II (drugo) mjesto. Na takmičenju Žogarije osvojili smo I (prvo) mjesto na opštinskom takmičenju, kao i I (prvo) mjesto na Državnom takmičenju Žogarije u Baru. Na 16. Ultra maratonu Montenegro 2016. osvojili smo I (prvo) i II (drugo)mesto, kao i I (prvo) i II(drugo) mjesto na 57.Međunarodnom maratonu- Pogdorica. Sekretarijatat za kulturu i sport Glavnog grada uručio je Zlatnu plaketu za poseban doprinos u razvoju školskog sporta nastavnici fizičke kulture. Na 44. Prvenstvu glavnog grada- Podgorice u pružanju prve pomoći osvojili smo I(prvo) i II(drugo) , dok smo III (treće) mjesto osvojili na Državnom takmičenju u pružanju prve pomoći. Osvojili smo I (prvo) mjesto na Međinarodnom literarnom konkursu “Kako nauka može napraviti ovaj svijet boljim mjestom za život“, III (treće) mesto na literarnom konkursu „Lejla Abdić“ u Banovićima, I (prvo) i III (treće) mjesto na 3. Međunarodnom poetskom festival „Kraljevstvo bijelih rada“ u Bijelom Polju. Na Međunarodnom konkursu za kratku priču – Golubić osvojili smo II ( drugo) mjesto. III nagradu na literarnom konkursu “O, divna draga slobodo“. Tri specijalne nagrade osvojili smo na literarnom konkursu „Dječje carstvo“ u Banjaluci. Specijalanu nagradu na Festivalu mladih recitatora Crne Gore. I (prvo) mjesto u recitovanju na Opštinskom takmičnju. Dvije specijalne nagrade i pohvale za uspijeh na konkursu “Najljepše pismo pošte CG”. Na konkurs Mali likovni susret -Petar Lubarda osvojili smo II (drugu) nagradu na temu “ Kosmos”. Veliki uspijeh ostvarili smo na likovnom konkursu UN u New York, dje je bio izložen likovni rad naše učenice, a isti se našao i u knjizi likovnih radova, dok je škola dobila specijalnu pohvalu za učešće na pomenutom likovnom konkursu. Osvojili smo I (prvu) i II (drugu) nagradu na konkursu Fondacije Vukove zadužbine Žabljak, Šavnik i Plužine. Na IX Festival dječijeg teatra-Bar za pozorišnu predstavu ” Mogli” osvojili smo I (prvu) nagrada za vizuelni efekat, III (treću) nagrada za režiju, III ( teću) nagradu za predstavu u cjelini i III ( treću) nagradu za glavnu mušku ulogu . Osvojeno je I (prvo) mjesto za Najboljeg mladog gorana Podgorice u okviru manifestacije Proljeće ima kočiju.

2 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Saradnja Ostvarena je kvalitetna saradnja sa: lokalnom zajednicom, osnovnim i srednjim školama, nevladinim organizacijama, Centrom za obrazovanje i osposobljavanje "Prvi jun", Ministarstvom održivog razvoja, Savezom vozača Crne Gore, Savezom boraca Crne Gore, Centrom bezbjednosti, školskim dispanzerom, KICom "Budo Tomović", Dječjim savezom ,UNICEF-om, Crvenim krstom,CNP-om, umjetničkim muzejima i galerijama,Univerzitetom Crne Gore, fondacijom ,,Humboltovo društvo“, Istitutom “Konfucije”, nevladina organizacija “Udruženje žena” Podgorica itd.

Projekti Škola je uključena u mnoge projekte: Zeleni paket, Stop nasilju, Eko-patrola,Međunarodni projekat profesionalne orjentacije učenika, projekat Edukacije stručne podrške za djecu i omladinu sa posebnim obrazovnim potrebama. Prevencija narkomanije, rješavanje konflikata u učionici,radionice za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, radionice za roditelje đaka prvaka "Spreman/na sam za školu" Od 2012. godine uključeni smo u projekat UNICEF-a " Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za svu djecu", čija se realizacija nastavlja i u ovoj školskoj godini. Aktivno smo uključeni u mrežu škola UNESKO. U septembru 2014. aplicirali smo i pristupili projektu Implementacija Preduzetničkog učenja-ISCED. Mentor nam je JUOŠ“OKTOIH“. Projekat finansira Evropska unija a realizator je SEECEL.Preduzetničko učenje se aktivno promoviše u svim zemljama članicama EU. Naša škola je formirala tim koji će učestvovati u projektu. SEECEL je prihvatio naš akcioni plan, potpisali smo ugovor.Osim članova tima predviđeno je da svi nastavnici naše škole učestvuju u projektu i doprinesu razvijanju preduzetničke kompetencije usvajanje strategije preduzetničkog učenje. Od naredne školske 2016/2017. godine, škola će biti uključena u projekat ŠKOLA I GRAD /SCHOOL4CITY/. Naime, projekat je odobren u oktobru 2015. godine od strane Njemačke savezne fondacije za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU), jedna od najvećih evropskih fondacija koja promoviše inovativne projekte u oblasti zaštite životne sredine. Projekat će u naredne tri godine zajednički sprovoditi NVO Expeditio – Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora, Zavod za školstvo Crne Gore i organizacija JAS - Jugend Architektur Stadt (Grad arhitekture mladih) iz Esena, Njemačka, koja ima dugogodišnje iskustvo u sprovođenju obrazovanja o izgrađenom okruženju. Opšti cilj projekta ŠKOLA I GRAD je da doprinese stvaranju budućih generacija angažovanih, osnaženih i kreativnih građana/ki u Crnoj Gori i šire, koji su sposobni da preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju svojih gradova i mjesta primjenjujući principe održivog razvoja. Stidijskoj posjeti u Esenu i Dizeldorfu u Njemačkoj, u okviru projekta SCHOOL4CITY prisustvovao je direktor škole mr Vesko Gagović.

Dan škole U maju smo svečano proslavili jubilej, 40 godina uspješnog rada škole. Priređen je bogat kulturno- umjetnički program. Diplomom i knjigom nagrađeni su učenici dobitnici diplome "Luča", učenici koji su postigli uspjeh na takmičenjima. Zahvalnice i novčane nagrade dobili su nastavnici- mentori i naši penzioneri.

3 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

USLOVI RADA

Naziv prostora

1.

Specijalizovane učionice I, II i III razreda Učionice IV i V razreda Specijalizovana učionica za jutarnje čuvanje učenika I razreda Učionice VI i VIII Učionice VII i IX Biologija - kabinet Hemija - kabinet Muzički kabinet Likovni kabinet Informatički kabinet Kabinet za izbornu nastavu Fiskult.sala sa prat.prostorijama Aneksi uz kabinetalaboratorije Čitaonica

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Biblioteka UKUPNO

Broj prostorija

Red. Br.

Školski prostor Ukupna površina

A

6

363m2

5

325 m2

1

79 m2

5 5 1 1 1 1 1

325 m2 300 m2 65 m2 75 m2 65 m2 40 m2 70 m2

1

60 m2

1

388 m2

5

120 m2

1

12 m2

1

30 m2 2317 m2

36

Nivo opremljenosti B

V

G

Plan opremanja

Realizacija

Pokazatelji

D

4 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Reni broj

Ostali prostori u školskom objektu Naziv objekta

Broj prostorija

Ukupna površina

1. Biblioteka 16024 primjerka 1 30 m2 2. Kancelarije 6 140 m2 3. Zbornica 1 66 m2 4. Kuhinja 1 16 m2 5. Hodnici i hol teatar 2242 m2 6. Školska knjižara ”Školarka” 1 12 m2 7. Čitaonica 1 12 m2 8. Spavaonica 1 38 m2 9. Radionica 1 16 m2 10. Portirnica 1 4,5 m2 11. Kotlarnica kapaciteta 40 t.mazutosrednji. 1 74 m2 12. Stan za domara škole /ne živi/ 1 54 m2 13. Toaleti 13(7ž, 6m) 97,26 m2 UKUPNO 30 2801,76m2 Školski prostor 4954 m2 Školski prostor po učeniku 3,65 m2 Učionički prostor po učeniku 1,62 m2 Kubatura vazduha u nastavnim prostorijama po učeniku 37,02m3 2 Dvorišni prostor škole sa objektom škole 21.559 m na parceli br.462/1 11. Površina pokrivenog školskog prostora: 4500 m2 12. Pristupne staze, prostori, asfaltni tereni za sport i rekreaciju-jama za skokove: 1082.5 m2 13. Zemljište za demonstracione svrhe: 2600,00 m2 14. Ostatak dvorišta 13.976,5 m2 15. Zemljište po učeniku u jednoj smjeni iznosi 19,21 m2 Stanje školskog objekta bez obzira na vijek amortizacije 40 godina nije u najboljem stanju dosta 16. toga treba rekonstruisati-drvenarija, krov, sanitarije i elektro instalacije.

5 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


Red. Br.

JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

1. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Brojno stanje učila

Stanje po odjeljenju

Kasetofon Grafoskop Projektor Dijaprojektor Projektno platno

8 kom. 2 kom 5 kom 2 kom

1 na 5odj. 1 na 20odj. 5 na školu 2 na školu

1 kom

1 na školu

Skener TV-prijemnik Video-rekorder i DVD plejer Magnetna tabla Interaktivna tabla Digitalni foto-aparat Megafon Foto-kopir-aparat Računari Štampači Lap-topovi Tableti Video kamera

2 kom 15 kom

2 na školu 15 na školu

16 kom

16 na školu

6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 54 kom 9 kom 3 kom 32 kom 1 kom

1 na 7 odj. 2 na školu 1 na školu 1 na školu 1 na školu 54na školu 9 na školu 3 na školu 32 na školu 1 na školu

Učilo

Plan opremanja učilima

Dinamika

10

2016/17

2

2016/17

1

2016/17

1

2016/17

10

2016/17

2

2016/17

Evaluacija

6 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica Kadrovska struktura

1

Direktor Pom.direktora Koord.za nas. Pedagog Psiholog Logoped Bibliotekar Sekretar Računovođa

Zapažanja

Viši savjetni k Istraživač

Savjetnik

Mentor

Viša zvanja

SVEGA

Pripravnik

MR

Visoka

Viša

Srednja

KV

ŠKOLSKA SPREMA

Osnovna

Kadrovska struktura 2016 / 2017. god.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Predmetna nastava

Maternji jezik Engleski jezik Francuski jez. Italijanski jez. Njemački Likovno Muzičko Istorija i geo. Istorija Geografija Fizika Matematika Biologija Biolog. s eko. Hemija Tehnika Informat. i ict Fizičko vas. UKUPNO

1

5 6 1 2 1

1 2

2 2 1 1 1

1 3 1

1

1 1 1 1 2

1

Razredna

Učitelji Vaspitačice UKUPNO

4 1 5

Asistenti

5 7 1 3 1 2 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 3 48

X X

X

X

nastava

1

1

20 26 2 3 21 1 1 29 Asistenti u nastavi 6

X

X

P o m o ć n o o s o b lj e

Domar-ložač Spremačica UKUPNO

1 10 10

1

1

12

55

7

2

1 10 93 7

Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Brojno stanje u školskoj godini 2016-2017.

Brojno stanje u školskoj godini 2016-2017.

Svega učenika

6.odj.

5.odj.

4.odj.

3.odj.

2.odj.

1.odj.

Razred

I

II

III

IV

UKUPNO

V

VI

VII

UKUPNO

VIII

IX

UKUPNO

UKUPNO

M

12

14

18

18

62

20

12

16

48

17

17

34

144

Ž

15

13

17

14

59

13

13

18

44

16

15

31

134

Sv.

27

27

35

32

121

33

25

34

92

33

32

65

278

M

12

14

16

17

59

17

15

16

48

18

14

32

139

Ž

11

14

17

18

60

14

17

17

48

13

16

29

137

Sv.

23

28

33

35

119

31

32

33

96

31

30

61

276

M

10

10

19

15

54

17

15

18

50

18

15

33

137

Ž

14

12

18

21

65

17

12

15

44

14

15

29

138

Sv:

24

22

37

36

119

34

27

33

94

32

30

62

275

M

13

15

19

18

65

17

17

18

52

17

12

29

146

Ž

13

12

15

17

57

12

15

12

39

12

11

23

119

Sv:

26

27

34

35

122

29

32

30

91

29

23

52

265

M

11

13

19

18

61

19

19

19

17

36

116

Ž

12

14

17

16

59

10

20

11

14

25

94

Sv:

23

27

36

34

120

29

39

30

31

61

210

M

13

11

24

24

Ž

14

14

28

28

Sv:

27

25

52

M

71

77

91

86

325

71

78

70

219

89

75

164

708

Ž

79

79

84

86

328

56

67

60

183

66

71

137

648

Sv:

150

156

175

172

653

127

145

130

402

155

146

301

1356

52

8 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Inkluzivno obrazovanje – broj učenika sa posebnim obrazovnim potrebama Školska 2016/2017 godina I CIKLUS RAZRED Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama UKUPNO

I

II

3

2 17

II CIKLUS

III

ukup.

2

7

III CIKLUS

IV

V

VI

ukup.

VII

VIII

2

2

2

6

-

1

IX

3

ukup.

4

UČENIKA SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

9 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

RASPORED ZVONJENJA

R A S P O R E D Z V O NJ E NJ A

ČASOVI 1. ČAS 2. ČAS VELIKI ODMOR 3. ČAS 4. ČAS 5. ČAS 6. ČAS RAZREDI

I SMJENA

MEĐUSMJENA

II SMJENA

730-815 820-905

1115 do 1200 h 1205 do 1250 h

1315-1400 1405-1450

VELIKI ODMOR od 905 do 925h

VELIKI ODMOR

925-1010 1015-1100 1105-1150 1155-1240 IX,VIII,IV, III ili V i II

1305 do 1340h 1345 do 1415h

od 1250 do 1305h

I RAZRED

III SMJENA

1430-1515h 1520-1605 VELIKI VELIKI ODMOR ODMOR od 1450 do 1505 h od 1605 do 1620 h 1505-1550 1620-1705h 1555-1640 1710-1755h 1645-1730 1735-1820 VII,VI i V ili III ili II IV

Napomena: Radno vrijeme će se promijeniti za 1 čas (unazad-unaprije) shodno Zakonu o računanju vremena. II i III razred mijenjaju smjene mjesečno. IV i V razred mijenjaju smjene mjesečno.

10 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

ŠKOLSKI KALENDAR

11 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Nastavni plan za osnovnu školu Plan osnovne škole sastoji se iz obaveznog i proširenog dijela programa. Obavezni dio programa sastoji se iz dva dijela: obavezni predmeti i obavezne aktivnosti. RAZRED I FOND ČASOVA Predmeti i aktivnosti I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

ukupno

%

A1. Obavezni dio: predmeti Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Crnogorski jezik kao nematernji Matematika Strani jezik Likovna kultura Muzička kultura Priroda i društvo Poznavanje društva Građansko vaspitanje Istorija Geografija Priroda i tehnika Priroda Biologija sa ekologijom Biologija Hemija Fizika Osnovi tehnike Informatika Fizičko vaspitanje Izborni predmeti A2. Obavezne aktivnosti Nadgledano učenje Rad odjeljenjske zajed.

6

6

6

5

5

5

4

4

4

1518

2

2

2

2

2

2

2

2

2

606

4

4

4

2 1 3

2 1 3

2 1 3

5 2 2 2

5 3 2 2

5 4 1 1

4,5 4 1 1

4 3 1 1

3,5 3 1 1

2

2 1 1,5 1,5

1 1,5 1,5

2 1,5

2 2

2 2 2

2 2 2

2 5

2 5

1315,5 637 473 371 306 136 68 232 215 68 102 68 130 130 164 68 68 810 495 102 100,5

Broj predmeta Sedmični broj časova Broj radnih sedmica

6 20 34

6 20 34

10 dana

Dani kulture, sporta, tehnike; škola u prirodi

2 2

1 2

1 1

1 3

3

3

1

1

1

3

3

2 3

2 5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6 20 34

8 23,5 34

9 25,5 34

11 26 34

12 30 34

11 30 34

11 30 31

10 dana

10 dana

10 dana

10 dana

10 dana

10 dana

10 dana

10 dana

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

19,9

17,3 8,4 6,2 4,9 4,0 1,8 0,9 3,1 2,8 0,9 1,3 0,9 1,7 1,7 2,2 0,9 0,9 10,6 6,5 1,3 1,3

B. Prošireni dio Slobodne aktivnosti i fakultativna nastava Pomoć djeci s posebnim potrebama Dodatna nastava Dopunska nastava

12 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Obavezne aktivnosti uključuju: – – – –

nadgledano učenje, časove odjeljenske zajednice, dane kulture, sporta, tehnike, školu u prirodi i sl.

Prošireni dio programa uključuje: – – – –

slobodne aktivnosti i fakultativnu nastavu,, pomoć djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, dodatnu nastavu, dopunsku nastavu.

Izborni predmeti vezani za razred Predmeti vezani za razred su u nastavnom planu devetogodišnje osnovne škole podijeljeni u tri grupe:· – trogodišnji predmeti, – trogodišnji i dvogodišnji predmeti koji mogu da se izučavaju i kraće, – jednogodišnji predmeti.

Fakultativni predmeti Škola može organizovati fakultativnu nastavu iz pojedinih predmeta (na primjer, izučavanje stranog jezika od prvog razreda osnovne škole). Fakultativna nastava je obavezna za sve učenike/ce u toku te školske godine koji/e se za nju opredijele. Fakultativna nastava se može organizovati sa po dva časa u sva tri ciklusa. Ocjene iz fakultativne nastave (predmeta) ne utiču na opšti uspjeh učenika/ca.

13 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada Školskog odbora Aktivnosti

Vrijeme 

Koordinator

 Predsjednik  Član iz Ministarstva  Član iz Ministarstva  Član kolektiva  Član Savjeta roditelja

 Direktor škole

 Predsjednik  Član iz Ministarstva  Član iz Ministarstva  Član kolektiva  Član Savjeta roditelja

 Direktor škole

 Pripreme plana i programa svečane proslave Dana škole.  Tekuća pitanja

 Predsjednik  Član iz Ministarstva  Član iz Ministarstva  Član kolektiva  Član Savjeta roditelja

 Direktor škole

 Analiza rezultata na kraju nastavne godine  Pripreme za plan i program rada škole za 2017/18.  Tekuća pitanja.

 Predsjednik  Član iz Ministarstva  Član iz Ministarstva  Član kolektiva  Član Savjeta roditelja

 Direktor škole

I sjednica Septembar

Priprema

Šk. 2016/17.god. 

Razmatranje realizacije Godišnjeg plana i programa za 2015/16.šk.god. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada škole za školsku 2016/2017. Tekuća pitanja

Napomene

II sjednica Februar Šk. 2016/17.god.

 Razmatranje i usvajanje izvještaja popisne komisije  Usvajanje finansijskog izvještaja za 2016. Godinu.  Usvajanje finansijskog plana za 2016. godinu.  Tekuća pitanja

Napomene

III sjednica Maj Šk. 2016/17.god. Napomene

IV sjednica Jul Šk. 2016/17.god. Napomene

14 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada Savjeta roditelja Vrijeme

I sjednica Septembar Šk. 2016/17.god.

Aktivnosti

Članovi Savjeta roditelja

Koordinator

 Razmatranje realizacije Godišnjeg plana i programa za 2015/16.šk.god.  Razmatranje Godišnjeg plana i programa škole za 2016/17.šk.godinu  Izbor agencije po oglasu za izvođenje polumaturske ekskurzije.  Tekuća pitanja

 Predsjednik Savjeta roditelja  Roditelji predstavnici odjeljenjskih zajednica iz svakog odjeljenja po jedan član, ukupno 45

 Predsjednik Savjeta roditelja  Direktor škole  Pomoćnici direktora  Pedagog  Psiholog  Logoped

 Analiza uspjeha i vladanja ucenika nakon II klasifikacionog perioda  Donočenje odluke o realizaciji čkole u prirodi za učenike II, III, IV i V razreda.  Druga pitanja od važnosti za učenike

 Predsjednik Savjeta roditelja  Roditelji predstavnici odjeljenjskih zajednica iz svakog odjeljenja po jedan član, ukupno 45

 Prdsjednik Savjeta roditelja  Direktor škole  Pomoćnici direktora  Pedagog  Psiholog  Logoped

 Pripreme za eksternu provjeru znanja, mala matura  Pripreme za svečani proslavu Dana škole

 Predsjednik Savjeta roditelja  Roditelji predstavnici odjeljenjskih zajednica iz svakog odjeljenja po jedan član, ukupno 45

 Prdsjednik Savjeta roditelja  Direktor škole  Pomoćnici direktora  Pedagog  Psiholog  Logoped

Napomene

II sjednica Februar Šk. 2016/17.god.

Napomene

III sjednica April-Maj Šk. 2016/17.god.

Napomene

15 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada Nastavničkog vijeća Aktivnosti

Vrijeme

I sjednica Septembar Šk. 2016/17.god.

Priprema

Koordinator

 Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2016/17.šk.god.  Daje mišljenje o osavremenjavanju obrazovnovaspitnog rada  Daje mišljenje o oblicima stručnog usavršavanja nastavnika i njihovom napredovanju

    

Pomoćnici Pedagog Psiholog Logoped ICT koordinator

 Direktor škole

 Analiza rezultata na I klasifikacionom periodu  Realizacija dodatne, dopunske,sekcija i slobodnih aktivnosti  Pripreme za školsko takmičenje

    

Pomoćnici Pedagog Psiholog Logoped ICT koordinator

 Direktor škole

Analiza rezultata na II klasifikacionom periodu Realizacija dodatne, dopunske,sekcija i slobodnih aktivnosti Analiza školskog takmičenja

    

Pomoćnici Pedagog Psiholog Logoped ICT koordinator

 Direktor škole

 Analiza rezultata na III klasifikacionom periodu  Realizacija dodatne, dopunske,sekcija i slobodnih aktivnosti  Pripreme za Dan škole

    

Pomoćnici Pedagog Psiholog Logoped ICT koordinator

 Direktor škole

Napomene

II sjednica Novembar Šk. 2016/17.god. Napomene

III sjednica

 

Januar Šk. 2016/17.god.

Napomene

IV sjednica April Šk. 2016/17.god. Napomene

16 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada Nastavničkog vijeća Vrijeme

V sjednica Maj Šk. 2016/17.god.

Aktivnosti

Priprema

Koordinator

 Analiza rezultata na IV klasifikacionom periodu za IX razrede  Realizacija dodatne, dopunske,sekcija i slobodnih aktivnosti  Pripreme za eksternu i polumaturski ispit.  I druge aktivnost

    

Pomoćnici Pedagog Psiholog Logoped ICT koordinator

 Direktor škole

 Analiza rezultata na IV klasifikacionom periodu  Realizacija dodatne, dopunske,sekcija i slobodnih aktivnosti  Imenovanje komisija za popravne ispite  I druga pitanja

    

Pomoćnici Pedagog Psiholog Logoped ICT koordinator

 Direktor škole

 Izvještaj poslije popravnih u junskom roku.  Prijedlog podjele časova, predmeta i razrednih starješinstava za 20172018.  Podjela dodatne, dopunske nastave, sekcija i slobodnih aktivnosti.  Imenovanje komisija Nastavničkog vijeća  I druga aktuelna pitanja

    

Pomoćnici Pedagog Psiholog Logoped ICT koordinator

 Direktor škole

 Izvještaj o uspjehu poslije popravnih ispita u avgustovskom roku.  Izvještaj u vezi priprema i početka nove školske 2017-2018. Godine.  I druga aktuelna pitanja

    

Pomoćnici Pedagog Psiholog Logoped ICT koordinator

 Direktor škole

Napomene

VI sjednica Jun Šk. 2016/17.god.

Napomene

VII sjednica Jun Šk. 2016/17.god.

Napomene

VIII sjednica Avgust Šk. 2016/17god. Napomene

17 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Komisije Nastavničkog vijeća KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE

KOMISIJA ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

*Gagović Vesko-predsjednik i koordinator *.Mujović Rada * Bojana Jelić * Kreponić Ana * Božović Branka, predstavnik Školskog odbora * Gutović Miloš, predstavnik Savjeta roditelja

*Mujović Rada *Begović Almasa *Kreponić Ana *Bojana Jelić *Članovi Odjeljenjskih vijeća

KOMISIJA ZA UPIS UČENIKA

KOMISIJA ZA SARADNJU SA LOKALNOM ZAJEDNICOM

*Mersiha Kočan,koordinator *Mujović Rada *Kreponić Ana *Bojana Jelić *Begović Almasa *Adžić Tanja *Radosavović Dubravka

*Gagović Vesko-predsjednik i koordinator *Mujović Rada *Bojana Jelić *Kreponić Ana *Rukovodioci aktiva

KOMISIJA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA

KOMISIJA ZA PREGLED PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE

*Gagović Vesko-predsjednik *Kreponić Ana, koordinator *Mujović Rada *Begović Almasa *Dapčević Radojka *Gligorović Bogić *Jokanović Rajko *Stojkanović Biljana *Klačar Gorica *Ivanović Sanda *Kralj Zorica

*Bojana Jelić -koordinator *Raičković Milena za I razred, *Šiljak Zorica za II razred, *Dragićević Milica za III razred *Božović Biljana za IV razred *Žurić Suzana za V razred *Babačić Amela za VI razred *Drobnjak Vera za VII razred *Jokanović Rajko za VIII razred *Ivanović Sanda za IX razred

KOMISIJA ZA PROFESIONALNU ORJENTACIJU UČENIKA

KOMISIJA ZA PRAĆENJE RASPOREDA PISMENIH ZADATAKA

*Mujović Rada-predsjednik i koordinator *Bojana Jelić *Kreponić Ana *Đuričković Željko *Tajić Milić *Žugić Mileva * Razredne starješine IX razreda

*Bojana Jelić- koordinator *Brnović Nataša *Milačić Nikola *Stojkanović Biljana *Rajković Jelena *Tijanić Milosava

18 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Komisije Nastavničkog vijeća KOMISIJA ZA ŠKOLSKA I VANŠKOLASKA TAKMIČENJA

KOMISIJA ZA PODRŠKU UČENICIMA

*Gagović Vesko- predsjednik * Rada Mujović, pomoćnik direktora *Rukovodioci Stručnih aktiva: Knežević Nataša Šiljak Zorica Devedžić Svetlana Bogojević Snežana Tijanić Milosava Brnović Nataša Uskoković Sanja Rajković Jelena Milačić Nikola Jokanović Rajko Nišavić Marija Mitrović Katarina Željka Jovanović

A) Nadarenim učenicima: *Mujović Rada- koordinator *Klačar Gorica *Dapčević Radojka *Janičić Ana *Stojkanović Biljana *Gligorović Bogić *Šiljak Zorica *Bulatović Maja *Žurić Suzana *Đurišić Ivan *Vujanović Blaženka *Nišavić Marija B) Učenicima sa poteškoćama u učenju *Begović Almasa- koordinator *Bojana Jelić *Kreponić Ana *Žugić Mileva *Raičković Milena *Vukčević Maja *Bulatović Tijana *Milić Nada *Vulić Nevenka *Tomanović Nada *Vuković Nemanja *Tajić Milić

ODBOR ZA ZA EKSTERNO-INTERNU PROVJERU ZNANJA

KOMISIJA ZA PRAĆENJE I OCJENJIVANJE UČENIKA

*Gagović Vesko, direktor škole i predsjenik Odbora *Bojana Jelić, koordinator *Drobnjak Vera, član *Devedžić Svetlana (Radusinović Milica), član

*Gagović Vesko- predsjednik *Mujović Rada-koordinator *Bojana Jelić *Kreponić Ana *Bukilić Svetlana *Vujanović Marina *Jokanović Rajko

19 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Komisije Nastavničkog vijeća KOORDINACIONO TIJELO ZA REALIZACIJU PROJEKTA „ ŠKOLA BEZ NASILJA - ka sigurnom i podsticajnom okruženju“ *Gagović Vesko- predsjednik *Kreponić Ana- koordinator I)* Bojana Jelić *Gligorović Bogić *Jokanović Rajko *Milačić Milena *Rukovodioci stručnih aktiva od I-V II) Predstavnici Savjeta roditelja III) Učenici članovi koordinacionog tijela

KOMISIJA ZA ORGANIZACIJU EKSKURZIJA I IZLETA I IZBOR AGENCIJE ZA IZVOĐENJE EKSKURZIJE IX RAZREDA, REALIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI *Gagović Vesko,predsjednik i koordinator *Klačar Gorica *Janičić Ana *Otašević Valentina *Avramović Radmila *Razredne starješine od I- VIII razreda *Predsjednik Savjeta roditelja od I- VIII razr. * Predstavnik Zajednice učenika

TIM ZA SARADNJU S RODITELJIMA *Gagović Vesko – predsjednik i koordinator *Mujović Rada *Bojana Jelić *Kreponić Ana *Begović Almasa *Rukovodioci Odjeljenjskih vijeća

TIM ZA PRAĆENJE REALIZACIJE MEĐUPREDMETNIH TEMA Teme:        

Tim: Klimatske promjene Zelena Ekonomija Zaštita životne sredine Održivi gradovi i naselja Biodiverzitet Zdravstveno obrazovanje i vaspitanje Obrazovanje za i o ljudskim pravima Preduzetničko učenje

*Gagović Vesko – predsjednik koordinator *Mujović Rada * Bojana Jelić * Rukovodioci Stručnih aktiva

Napomene:

20 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu

i


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

PLAN I PROGRAM PROFESIONALNOG RAZVOJA NASTAVNIKA/CA NA NIVOU ŠKOLE ZA PERIOD: 2016/2018. Tim za PRNŠ: Vesko Gagović, direktor; Ana Kreponić, koor; Sanja Uskoković, Nikola Milačić, Željka JovanoviĆ, Biljana Stojkanović, Rajko Jokanović, Nada Tomanović, Biljana Božović, Rajko Jokanović, Marija Nišavić i Jelena Rajković. CILJ: Unapređenje nastave likovne i muzičke kulture kroz kreativni rad; osposobljavanje učenika da se kreativno izražavaju putem ICT-a Aktivnosti Okrugli sto na temu: ICT u nastavi likovne i muzičke kulture Javni čas nakon okruglog stola

Razmjena utisaka nakon javnog časa

Edukatori: Katarina Mitrović (odgovorna osoba) Nastavnici likovne i muzičke kulture Katarina Mitrović (odgovorna osoba) Nastavnici likovne i muzičke kulture

Vrijeme Školska 2017/2018. godina (I polugodište)

Ciljna grupa Aktiv likovne i muzičke kulture

Evaluacija Broj prisutnih nastavnika

Školska 2017/2018. godina (II polugodište)

Aktiv likovne i muzičke kulture

Broj prisutnih nastavnika

Katarina Mitrović (odgovorna osoba) Nastavnici likovne i muzičke kulture

Školska 2017/2018. godina (II polugodište)

Aktiv likovne i muzičke kulture

Broj prisutnih nastavnika

CILJ : Podizanje nivoa svijesti o značaju znanja većeg broja stranih jezika Aktivnosti

Edukatori

Okrugli sto na temu: Podizanje nivoa svijesti o značaju znanja većeg broja stranih jezika

Aktiv stranih jezika (Jelena Rajković) Aktiv stranih jezika (Sonja Vuković) Aktiv stranih jezika (Jelena Rajković)

Ogledni čas iz italijanskog jezika

Analiza oglednog časa

Vrijeme

Ciljna grupa

Evaluacija

Oktobar 2016.

Članovi aktiva stranih jezika

Broj prisutnih

Oktobar 2016 .

Članovi aktiva stranih jezika Zainteresovani nastavnici

Broj učesnika

Oktobar 2016.

Članovi aktiva stranih jezika Zainteresovani nastavnici

Broj učesnika

21 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica CILJ : Kriterijum ocjenjivanja učenika u nastavi biologije, hemije i fizike Aktivnosti

Edukatori

Vrijeme

Okrugli sto na temu: Ocjenjivanje i postavljanje kriterijuma za aktiv fizika, hemija, biologija

Biljana Stojkanović

Septembar 2016.

Ciljna grupa Članovi aktiva fizika , hemija, biologija

Evaluacija Broj prisutnih

CILJ : Postizanje kvalitetnije i zanimlјivije nastave- primjena aktivnih oblika i metoda učenja u radu sa učenicima – osmisljavanje uglednih časova za širi auditorijum Aktivnosti Ogledni i ugledni časovi na temu: Između fizike i biologije ima neke hemije

Edukatori Nastavnici fizike, hemije i biologije

Vrijeme Oktobarmaj 20172018.

Ciljna grupa Članovi aktiva fizika , hemija, biologija Zaineresovani nastavnici

Evaluacija Broj učesnika

CILJ: Podizanje nivoa znanja, vještina, sposobnosti i stavova nastavnika biologije,fizike,hemije i zdravih stilova života i osposoblјavanje nastavnika za istraživačke i terenske metode rada Aktivnosti Izvješaji sa seminara i radionica : Shvatanje važnosti učenja otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, razvijanje vještina timskog rada i rada u grupama

Edukatori Nastavnici fizike, hemije i biologije

Vrijeme Septembar – maj 20172018.

Ciljna grupa Članovi aktiva fizika , hemija, biologija Zaineresovani nastavnici

Evaluacija Broj učesnika

Cilj: Unapređenje procesa ocjenjivanja u razrednoj nastavi Aktivnosti Podjela iskustava,zaključci iz prakse,preporuke kada je određeni predmet u pitanju

Edukatori

Vrijeme

Profesori April razredne 2017. nastave (Nada Tomanović i Biljana Simun)

Ciljna grupa Učiteljice koje u svojim odjeljenjima imaju različite socijalne strukture

Evaluacija Broj prisutnih nastavnika

22 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica Proces ocjenjivanja kada je usklađen sa ciljevima učenja i adekvatno primijenjen u nastavi može da unaprijedi učenje-razmjena iskustava u odnosu na klasifikacione periode-Okrugli sto

Stručna služba

April 2017.

Profesori razredne nastave

Broj prisutnih nastavnika

Aktivnost nastavnika da koristi više metoda i tehnika ocjenjivanja da bi se unaprijedio proces ocjenjivanja

Profesori April 2017. razredne nastave (Nada Tomanović i Biljana Simun) i Uprava Stručna April 2017. služba

Profesori razredne nasatve

Broj prisutnih nastavnika

Profesori razredne nastave

Broj prisutnih Nastavnika

Angažovanje članova grupe,slaganje članova,aktivno slušanje,usmjerenost na zadatak i na grupne odnose bitni su činioci za postizanje boljih rezultata na nivou jednog odjeljenja

Cilj : Razvoj koordinacije kroz senzitivni period Aktivnosti Okrugli sto na temu: Razvoj koordinacije kroz senzitivni period

Edukatori Aktiv Fizičkog vaspitanja (Marija Nišavić)

Vrijeme Oktobar 2017.

Ciljna grupa Članovi Aktiva Fizičkog vaspitanja i nastavnice razredne nastave

Evaluacija Broj prisutnih nastavnika

Izvođenje oglednih časova

Marija Nišavić i nastavnice razredne nastave

Februar 2018.

Broj prisutnih nastavnika

Razmjena utisaka nakon oglednih časova

Aktiv Fizičkog vaspitanja (Marija Nišavić)

Februar 2018.

Članovi Aktiva Fizičkog vaspitanja i nastavnice razredne nastave Članovi Aktiva Fizičkog vaspitanja i nastavnice razredne nastave

Broj prisutnih nastavnika

Cilj : Planiranje i realizacija međupredmetnih tema u nastavi Istorije, Geografije i Građanskog vaspitanja Aktivnosti Okrugli sto na temu:

Edukatori Gorica Klačar Rajko Jokanović

Vrijeme Septemba r 2017.

Ciljna grupa Članovi Aktiva istorije,

Evaluacija Broj prisutnih nastavnika 23

Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica Planiranje i realizacija međupredmet nih tema u nastavi Istorije, Geografije i Građanskog vaspitanja Izvođenje oglednih časova

geografije i građanskog vaspitanja

Klačar Gorica, Jokanović Rajko, Tajić Milić

Školska 2017/18. godina

Razmjena utisaka nakon oglednih predavanja

Članovi aktiva istorije,geografije i građanskog vaspitanja

Školska 2017/18. godina

Članovi Aktiva istorije, geografije i građanskog vaspitanja Članovi Aktiva istorije, geografije i građanskog vas

Broj prisutnih nastavnika Nivo usvojenosti znanja učenika Broj prisutnih nastavnika

CILJ: Primjena računara u nastavi Tehnike Aktivnosti

Edukatori

Vrijeme

Ciljna grupa

Evaluacija

Okrugli sto na temu: Primjena računara u nastavi Tehnike Ogledni čas

Željka Jovanović

Novembar 2016.

Članovi aktiva Tehnike i informatike

Broj prisutnih

Željka Jovanović i Tea Hadžikadrić

Mart 2017.

Članovi aktiva Tehnike i informatike

Broj prisutnih

Analiza oglednog časa

Željka Jovanović i Tea Hadžikadrić

Mart 2017.

Članovi aktiva Tehnike i informatike

Analiza oglednog časa

CILJ: Razvijanje vještine pisanja pismenih zadataka na osnovu datih zahtjeva Aktivnosti

Edukatori

Vrijeme

Ciljna grupa

Evaluacija

Okrugli sto na temu pisanja pismenih zadataka na osnovu datih zahtjeva Ogledni čas nakon okruglog stola Razmjena utisaka nakon oglednog časa

Sanja Uskoković (odgovorna osoba)

Novembar 2016.

Učenici od VI do IX razreda

Broj prisutnih nastavnika

Gorica Klačar

Oktobar 2017.

Učenici od VI do IX razreda

Broj prisutnih nastavnika

Sanja Uskoković (odgovorna osoba)

Oktobar 2017.

Učenici od VI do IX razreda

Broj prisutnih nastavnika 24

Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica CILJ: Dodatna nastava iz matematike Aktivnosti Okrugli sto na temu Dodatna nastava iz matematike Ogledni čas nakon okruglog stola Razmjena utisaka nakon oglednog časa

Edukatori Nikola Milačić (odgovorna osoba)

Vrijeme Decembar 2016.

Ciljna grupa Talentovani učenici od VI do IX razreda

Evaluacija Broj prisutnih nastavnika

Nikola Milačić

Mart 2017.

Talentovani učenici od VI do IX razreda

Broj prisutnih nastavnika

Nikola Milačić (odgovorna osoba)

Mart 2017.

Talentovani učenici od VI do IX razreda

Broj prisutnih nastavnika

Napomena: Škola će redovno pratiti ponuđene programe Ministarstva prosvjete i sporta, Zavoda za školstvo, NVOa i shodno tome se opredjeljivati, upućivati nastavnike/ce određenih profila na dodatna usavršavanja.

25 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada komisije za profesionalnu orijentaciju Cilj: Datum Septembar, 2016. god.

Oktobar, 2016.

Februar i mart, 2017.god.

U toku Marta i Aprila 2017. Shodno planu organizacije roditeljskih sastanaka

Aprila, 2017.god Maj, 2016.god.

Jačanje sposobnosti mladih za donošenje samostalne odluke o izboru škole, usaglašavanja ličnog koncepta o sebi sa realnim okolnostima (zahtjevima školovanja-zanimanja) Koordinator i Aktivnosti Realizacija/Evaluacija članovi  Sastanak komisije za profesionalnu orjentaciju povodom implementacije sadržaja profesionalne orijentacije  Izrada plana i programa realizacije kroz nastavne jedinice-interaktivne radionice za učenike IX razreda kroz pojedine nastavne predmete, časove odj.zaj., dodatne i slob. aktivnosti, kao i usklađivanje planiranih aktivnosti PPS. Radionice na temu: Razvoj prof.kompetencija (Upoznavanje učenika sa potrebnim kompetencijama na tržištu rada)  Realizacija realnih susreta, praćenje i izvještavanje  Saradnja sa roditeljima  Upoznavanje sa konceptom Profesionalne orijentacije  Poziv na učešće u realizaciji aktovnosti PO  Posjeta savjetnika iz CIPS-a

Rada Mujović, koor. Ana Kreponić, psiholog Bojana Jelić, pedagog

Izvještaj sa sastanka

Plan i program realizacije

Broj učenika koji su prisustvovali radionicama

Izvještaji sa susreta, broj susreta

Broj roditelja

Prezentacija

 Dolazak učenika i nastanika iz srednjih škola, poput “Sajma informisanja”.

26 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program preventivnih aktivnosti Ciljevi: -

razvijanje komunikacionih vještina njegovanje tolerancije i nenasilne komunikacije razumijevanje i kontrola emocija kreiranje bezbjedne i podsticajne sredine za razvoj i učenje podsticanje i razvijanje zdravih stilova života kod učenika/ca

Program: Škola bez nasilja-ka sigurnom i podsticajnom okruženju za svu djecu Aktivnost

Koordinator i članovi

Ciljna grupa

Vremenski okvir

Evidentiranje prijava i restitucija Kutija povjerenja

Svo nastavno i nenastavno osoblje škole Ana Kreponić, psiholog (koor.) Bojana Jelić, pedagog učenici

Svi učenici od I do IX razreda Svi učenici od I do IX razreda

Školska godina 2016/2017. Od septembra, 2016.

Napomena: Projekat „Škola bez nasilja-ka sigurnom i podsticajnom okruženju za svu djecu“ se realizuje u školi od Marta, 2012.

27 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Program: Razvoj kompetencija Aktivnost Radionica sa učenicima na temu razvoja ključnih kompetencija Izvješataj o realizaciji programa

Koordinator i članovi Ana Kreponić, psih.(koor.)

Učesnici/ce Učenici IX r. (IX1, IX2, IX3, IX4)

Ana Kreponić, psih.(koor.)

Vremenski okvir Mart/april, 2017.

Maj, 2017.

Program: Prevencija narkomanije Aktivnosti

Koordinator članovi

Sastanak: upoznavanje sa programom; organizacija relizacije radionica Realizacija radionica I polugodište

Bojana Jelić ,pedagog (koor.) Raz. star. VII razreda Bojana Jelić ,pedagog Raz. Star. VII razreda

VII – 1,2,3,4,5

Realizacija radionica I polugodište

Bojana Jelić ,pedagog Raz. Star. VII razreda

VII – 1,2,3,4,5

Izvještaj sa radionica

Bojana Jelić ,pedagog

Ciljna grupa

Vremenski okvir Novembar. 2016.

Decembar, 2016. (1 radionica po odjeljenju) Februar, 2017. (1 radionica po odjeljenju) Mart, 2017.

Program: Bezbjednost na internetu Aktivnost Prezentacije učenicima od strane njihovih vršnjaka na temu Internet bezbjednost

Koordinator i članovi Ana Kreponić, psih.(koor.) Tijana Knežević, prof. informatike (koor.)

Izvješataj o realizaciji programa

Ana Kreponić, psih.(koor.) Tijana Knežević, prof. informatike (koor.)

Učesnici/ce Učenici V, VI, VII, VIII i IX razreda

Vremenski okvir Februar, mart, april, 2017.

Maj, 2017.

28 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program inkluzivnog obrazovanja za školsku 2016/2017 godinu Cilj: Omogućiti učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama da prate nastavni program u skladu sa njihovim interesovanjima, individualnim mogućnostima i potrebama. Aktivnosti:

Koordinatori:

Radionica za nastavnike za izradu IROP-a

Almasa Begović, logopedica

Mjesec: Po potrebi nastavnika/ca ili učiteljica

Ana Kreponić, psihologica

Razgovor stručne službe sa roditeljima prvaka. Upoznavanje učenika sa učiteljicom.

AVGUST Bojana Jelić , pedagog

Sastanak stručne službe Škole, učiteljice i roditelja učenike VI razreda sa odjeljenjskim vijećem VI-1 i VI-4 u cilju upoznavanja vijeća sa potrebama učenika i pravovremene pripreme prelaska učenika iz V razreda u VI razred.

AVGUST

Sastanci za izradu IROP-a

I

II

1. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenika I razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće I-2 Roditelj Asistent u nastavi

OKTOBAR

FEBRUAR

29 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica 2. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenika I razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće I-3 Roditelj Asistent u nastavi

OKTOBAR

FEBRUAR

OKTOBAR

FEBRUAR

SEPTEMBAR

FEBRUAR

3. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenicu I razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće I-5 Roditelj Asistent u nastavi 4. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenika II razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće II-3 Roditelj Asistent u nastavi

Savjetodavni rad po potrebi 5. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenika II razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće II-6 Roditelj Asistent u nastavi

SEPTEMBAR

FEBRUAR

Savjetodavni rad po potrebi 6. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenicu III razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće III-4 Roditelj Asistent u nastavi

SEPTEMBAR

FEBRUAR

SEPTEMBAR

FEBRUAR

7. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenicu III razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće III-2 Roditelj Asistent u nastavi

30 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica 8. Radni sastanak za učenicu VI-4 razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće VI-4 Roditelj Asistent u nastavi

OKTOBAR

FEBRUAR

9.Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenicu IV razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće IV-1 Roditelj Asistent u nastavi

SEPTEMBAR

FEBRUAR

SEPTEMBAR

FEBRUAR

10. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenicu V razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće V-4 Roditelj Asistent u nastavi 11. Radni sastanak odjeljenskog vijeća i pedagoško-psihološke i logopedske službe za učenika IX razreda SEPTEMBAR

FEBRUAR

Stručna služba Odjeljnjsko vijeće IX-4 Roditelj Asistent u nastavi 12. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenika IV razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće IV-4 Roditelj Asistent u nastavi

SEPTEMBAR

FEBRUAR

OKTOBAR

FEBRUAR

13. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenika VI razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće VI-1 Roditelj Asistent u nastavi

31 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica 14. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenika V razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće V-4 Roditelj Asistent u nastavi

SEPTEMBAR

FEBRUAR

15. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenicu IX razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće IX-1 Roditelj

SEPTEMBAR

FEBRUAR

SEPTEMBAR

FEBRUAR

16. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenika IX razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće IX-2 Roditelj

17. Radni sastanak povodom izrade IROP-a za učenicu VIII razreda Stručna služba Odjeljnjsko vijeće VIII-4 Roditelj

Pisanje izvještaja o napredovanju djece

SEPTEMBAR

FEBRUAR

MAJ JUN 2017.GOD.

32 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada školskih takmičenja Članovi komisije

Aktivnosti

Realizatori

*Gagović Vesko- predsjednik *Mujović Rada- koordinator *Bojana Jelić *Rukovodioci Stručnih aktiva:

I dio školskog takmičenja I sastanak: Početak novembra Dnevni red: 1.Upoznavanje s propozicijama za Školsko i Državno takmičenje 2.Razno

Članovi aktiva: *Stranih jezika *Hemije,Fizike i Biologije *Matematike

Rajković Jelena Brnović Nataša Milačić Nikola Jokanović Rajko Nišavić Marija Mitrović Katarina Željka Jovanović Knežević Nataša Šiljak Zorica Bogojević Snežana Devedžić Svetlana Tijanić Milosava

II sastanak: Krajem novembra Dnevni red 1.Organizacija takmičenja 2. Imenovanje komisija 3. Zaduženja nastavnika III sastanak:sredina decembra Dnevni red: 1.Rad komisija na ispravljanju testova 2.Objava rezultata IV sastanak:Kraj decembra 1.Analiza rezultata i prijava najuspješnijih na DRŽAVNO TAKMIČENJE

*Gagović Vesko- predsjednik *Mujović Rada-koordinator *Bojana Jelić *Rukovodioci Stručnih aktiva:

Rajković Jelena Brnović Nataša Milačić Nikola Jokanović rajko Nišavić Marija Mitrović Katarina Željka Jovanović Knežević Nataša Šiljak Zorica Bogojević Snežana Devedžić Svetlana Tijanić Milosava

II dio školskog takmičenja I sastanak: Početak marta Dnevni red: 1.Upoznavanje s propozicijama školskog takmičenja 2.Razno

Članovi aktiva: *Od I – V razreda *Crnogorski,srpski.bosanski,hrvatski jezik i književnost * Stranih jezika *Hemije,Fizike i Biologije *Matematike *Geografije i Istorije

II sastanak: Krajem marta Dnevni red 1.Organizacija takmičenja 2. Imenovanje komisija 3. Zaduženja nastavnika III sastanak:početak aprila Dnevni red: 1.Rad komisija na ispravljanju testova 2.Objava rezultata IV sastanak:maj 1.Analiza rezultata i prijava najuspješnijih za Olimpijadu znanja

33 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada vanškolskih takmičenja Opštinsko takmičenje recitatora, prve pomoći, Šta znaš o saobraćaju i opštinskog maskenbala

Članovi komisije

Aktivnosti

Realizatori

*Gagović Vesko- predsjednik *Mujović Rada- koordinator *Rukovodioci Stručnih aktiva:

I sastanak: april Dnevni red: 1.Upoznavanje s propozicijama takmičenja 2. Izbor takmičara u recitovanju, prvoj pomoći i Šta znaš o saobraćaju 3. Zaduženja nastavnika 4. Intenzivne pripreme za takmičenje

Članovi aktiva: *Od I- V razreda *Aktiv Crnogorskogsrpskog,bosanskog,hrvat skog jezika i književnosti *Aktiv Tehnike i Informatike *Aktiv Biologije,Hemije i Fizike *Aktiv Likovne i muzičke kulture

Rajković Jelena Brnović Nataša Milačić Nikola Jokanović rajko Nišavić Marija Mitrović Katarina Željka Jovanović Knežević Nataša Šiljak Zorica Bogojević Snežana Devedžić Svetlana Tijanić Milosava

Gagović Vesko,predsjed. Mujović Rada,koor. Marija Nišavić-predsjed. Aktiva Fiz. Vas.

II sastanak: maj 1.Analiza rezultata

Vrijeme realizacije april- maj

Maratoni (Školski kros) i Liga osnovnih škola Podgorice I sastanak: početak oktobra Dnevni red: 1.Upoznavanje s propozicijama takmičenja :  23.Podgoričkog maratona (30.0ktobar 2016.),  Školski jesenji kros (4. Novebar 2016.),  Danom trčanja Podgorice povodom 19.decembra-Dana Podgorice,  Međunarodni ultra maratonom Montenegro 2017. (Trka pionira i pionirki –školski proljećni kros) 2. Zaduženja nastavnika 3. Intenzivne pripreme za takmičenje i takmičenja

Članovi aktiva: *Aktiv Fizičkog vaspitanja Vrijeme realizacije od novembar do kraja marta

Vrijeme realizacije od početka marta do početka maja

II sastanak: početak marta Dnevni red: 1. Upoznavanje s propozicijama takmičenja u okviru Lige OŠ PODGORICE i 2. Izbor takmičara ,zaduženja nastavnika (košarka M+Ž,odbojka M+Ž,košarka M,rukomet M+Ž,stoni tenis,karate M+Ž, tenis M+Ž 4. Intenzivne pripreme za takmičenje i takmičenja III sastanak: maj 1.Analiza rezultata

34 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada Državnog takmičenja i Olimpijade znanja Članovi komisije

Aktivnosti

Realizatori

*Gagović Veskopredsjednik * Mujović Radakoordinator *Rukovodioci Stručnih aktiva: Rajković Jelena Milačić Nikola Mrdović Lenka

I sastanak: februar Dnevni red: 1. Zaduženja nastavnika za pripremu izabranih takmičara za Engleski jezik IXr.,Italijanski jezik IX,Hemija IX,Fizika IX,Matematika I-IX. i Francuski jezik IX 2. Intenzivne pripreme za takmičenje

Članovi aktiva: ⃰ Stranih jezika *Hemije,Fizike, *Biologije i ZSŽ *Matematike

II sastanak: mart 1.Dogovor o takmičenju sa učenicima i mentorima i upute 2.Razno III sastanak: kraj marta 1.Analiza rezultata sa DRŽAVNOG TAKMIČENJA 2.Izbor takmičara za Olimpijadu znanja 3.Prijava takmičara za Olimpijadu i pripreme za takmičenje IV sastanak: maj 1 Analiza rezultata sa Olimpijade znanja

Vrijeme realizacije mart

Vrijeme realizacije april

Vrijeme realizacije maj

35 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada komisije za pregled pedagoške dokumentacije Član komisije Raičković Milena

Adžić Tatjana

Dragićević Milica

Božović Biljana

Žurić Suzana

Babačić Amela

razred I razred

II razred

III razred

IV razred

V razred

VI razred

Drobnjak Vera

VII razred

Ivanović Sanda

VIII razred

Klačar Gorica

IX razred

Aktivnost Pregled Odjeljenskih knjiga po kvartalima Pregled upisa učenika u Matičnu knjigu i Registar Termini: I X, XI, I, IV , VI Pregled Odjeljenskih knjiga po kvartalima Termini: XI, I, IV, VI Pregled upisanih podataka u Matičnu knjigu VI mjesec Pregled Odjeljenskih knjiga po kvartalima Termini: XI, I, IV, VI Pregled upisanih podataka u Matičnu knjigu VI mjesec Pregled Odjeljenskih knjiga po kvartalima Pregled upisa učenika u Matičnu knjigu i Registar Termini: I X, XI, I, IV , VI Pregled Odjeljenskih knjiga po kvartalima Termini: XI, I, IV, VI Pregled upisanih podataka u Matičnu knjigu VI mjesec Pregled Odjeljenskih knjiga po kvartalima Termini: XI, I, IV, VI Pregled upisanih podataka u Matičnu knjigu VI mjesec Pregled Odjeljenskih knjiga po kvartalima Termini: XI, I, IV, VI Pregled upisanih podataka u Matičnu knjigu IX i VI mjesec Pregled Odjeljenskih knjiga po kvartalima Termini: XI, I, IV, VI Pregled upisanih podataka u Matičnu knjigu VI mjesec Pregled Odjeljenskih knjiga po kvartalima Termini: XI, I, IV, VI Pregled upisanih podataka u Matičnu knjigu VI mjesec

evaluacija Raičković Milena

Adžić Tatjana

Dragićević Milica

Božović Biljana

Žurić Suzana

Babačić Amela

Drobnjak Vera

Ivanović Sanda

Klačar Gorica

36 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Rezultati III i VI razreda na Eksterno- internoj provjeri znanja 20152016. Predmet

Crnogorski- srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost- III razred Matematika-III razred Engleski jezik VI razred

Srednja ocjena na testiranju na nivou razreda

Srednja zaključna ocjena

I ciklus

II ciklus

I ciklus

II ciklus

4,60

3,36

4,61

3,83

4,43

3,84 3,69

4,59

3,57 3,76

Predmet

Crnogorski- srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Matematika Engleski jezik Francuski jezik Italijanski jezik Biologija Hemija Istorija Geografija

Prosječna ocjena na testiranju 3.66 3.22 4.27 5.00 4.50 3.11 4.22 4.31 3.46

Prosječna zaključna ocjena

4.15 3.64 4.20 5.00 5.00 3.50 4.17 4.06 3.15

37 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada odbora za externo-internu provjeru znanja učenika I, II i III ciklusa (III,VI i IX r.) Članovi odbora

Aktivnosti:

Plan aktivnosti

Gagović Vesko, direktor škole i predsjenik Odbora

* Prisustvo sastancima koje organizuje IC * Dostavljanje podataka IC * dostava podataka za djecu sa IROP-om * Priprema za testiranje u školi * imenovanje test administratora * imenovanje ocjenjivača po predmetima * raspored dežurstva * pripremanje učionica * realizacija testiranja I i II ciklus * realizacija testiranja III ciklusa * pregled test knjižica * obrada podataka * unošenje podataka u obrasce IC * dostava podataka IC sa izvještajem * interna analiza na sastancima stručnih aktiva i preporuke * prijem podataka na državnom nivou * izvještaj na sjadnici NV. uporedni rezultati

Oktobar Oktobar Februar April April i Maj April i Maj April i Maj April i Maj 9 i 10 maj 24, 25. i 26. maj Maj Jun Jun Jun

Bojana Jelić, pedagog, koordinator Bulatović Tijana, član Milačić Nikola, član Klačar Gorica, član

Novembar

38 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

I

Mjesec

Razred

Plan i program saradnje sa lokalnom zajednicom, ekskurzija i škole u prirodi

IX

*Prijem đaka prvaka

X

*Kulturno ponašanje u saobraćaku-gost saobraćakac *Obilježavanje dječije nedjelje *Srećan rođendan, grade moj! *Novogodišnja priredba

XII II III

*Knjiga je moj najbolji drug (obilježavanje Međunarodnog dana knjige) *Srećan rođendan školo! *Obilježavanje dana nezavisnosti *Priredba prvacima *Sakupljanje igračaka i odjeće u dobrotvorne svrhe *Gost na času- nutricionista *Narodne igre iz Crne Gore-gost iz KUD-a

V X

XI

XII

*Novogodišnji program

II

*Gost na času fizičkog vaspitanjainstruktor plesa *Posjeta kabinetu fizike(ogledi) *Gost na času muzičke kulturekompozitor *Radionica-druženje sa stomatologom *Izložba likovnih radova na temu „Dan planete Zemlje“ *Učesće u programu za Dan škole

III

IV V

X

Pozdrav jeseni

Sportske igre u dvorištu školeproljećni kros

Pozdrav proljeću Škola u prirodi

*Jesenji kros *Maraton

*Izlet- Malo brdo

*Maraton

*Izlet- brdo Gorica

*Posjeta prodavnici zdrave hrane *Posjeta pekari *Posjeta pozorištu *Posjeta zanatskoj radionici

*Posjeta pijaci *Posjeta školi stranih jezika

*Proljećni kros Škola u prirodi

*Posjeta muzeju Marko Miljanov *Posjeta- Vrhovni sud Podgorica

XI XII

*Priprema Novogodišnjeg programa

I

*Gost na času- policajac

II

*Ljekar na času- tema:Zdrava ishrana

III

*Posjeta reciklažnom centru

IV

*Posjeta- Dječija ulica (park) Škola u prirodi

V VI

Sportske igre u dvorištu školeJesenji kros

*Druženje sa djecom različite boje kože *Gost-sportisti našeg grada

VI III

Posjete javnim ustanovama

Izleti Škola u prirodi Ekskurzija

*Obilježavanje 8. marta

IV

II

Kulturni događaji u školi

Sportski događaji

*Posjeta RTV CG

39 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program saradnje sa lokalnom zajednicom, ekskurzija i škole u prirodi Mjesec

Razred

Izleti Kulturni događaji u školi

Posjete javnim ustanovama

Sportski događaji

Ekskurzija Poludnevni izlet Plantažama 13 juli

IV IX Posjeta Prirodno – Matematičkom fakultetu Posjeta meteorološkoj stanici

X XI XII

Škola u prirodi

Novogodišnja priredba

II III

Posjeta kulturno-informativnom centru „Budo Tomović“ Posjeta Ombudsmanu (Zaštitniku ljudsjih prava i sloboda Crne Gore) Posjeta kulturno-informativnom centru „Budo Tomović“

Jesenji kros

Proljećni kros Jednodnevni izlet na Skadarsko jezero Škola u prirodi

IV V

Priredba za Dan škole

VI

Školski maskembal

Posjeta sajmu knjiga

*

V IX

Jesenji kros

X *Posjeta fabrici- „Pirela“

XI XII

*Novogodišnja priredba

*Posjeta muzeju grada PG *Cjelodnevni izlet- Cetinje *Posjeta Baru

II III

*Posjeta Rasadniku „Ekoplant“

IV

*Posjeta Njegoševom parku

V

Posjeta Nacionalnom parkuSkadarsko jezero *Posjeta Medunu

*Priredba povodom Dana škole

Proljećni kros Škola u prirodi

40 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Mjesec

Razred

Plan i program saradnje sa lokalnom zajednicom, ekskurzija i škole u prirodi Izleti Kulturni događaji u školi

Posjete javnim ustanovama

Sportski događaji

Škola u prirodi Ekskurzija

VI, VII

VI

IX

Posjeta gradskoj biblioteci

XI

Posjeta RTV CG

XII

Posjeta pošti

V

Posjeta Podgoričkom sajmu knjiga

VI

Posjeta Duklji

IX

Posjeta slikara

Posjeta štampariji

II

VII VIII IX

III IV

Prezentacija projekata globalno zagrijavanje

Posjeta simfonijskom orkestru CG *Posjeta Sajmu knjiga *Posjeta muzeju i bioskopu *Posjeta gradskom muzeju i galeriji- Podgorica

V

VIII

V

V, VI, VII, VIII , IX

SVAKI MJESEC IX

*Izlet – Nacionalni parkovi (Lovćen, Skadarsko jezero) *Izložbe učeničkih radova u holu škole *Obilježavanje važnih ekoloških datuna *Projektni rad: Intervju *Posjeta pozorištu (Gledanje predstave) *Posjeta medijima (radio/televizija) *Posjeta biblioteci (Projektni rad – Pripovijedanje)

X V, VI, VII, VIII , IX

XI XII

IV/V

IV V

XII

Posjeta tradicionalnoj izložbi ULUCG

Proslava 8 marta Pisac u našoj školi

V VII VIII

Dani nauke- Naša postavka

*Posjeta pisca školi (Savjet stručnjaka) *Obilježavanje Svjetskog dana knjige *19 decembar-dan

*Izlet – posjeta Cetinju

*Učešće na književnim večerima *Posjeta štampariji (lektura i korektura teksta) *Posjeta Sajmu knjiga

41 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica VI VII VIII IX

oslobođenja Podgorice *Posjeta srednjoj umjetničkoj školi “Petar Lubarda” Cetinje *Vukova zadužbona- Petnjica *Posjeta umjetničkih kolonija Posjeta muzeja

II/III VI IX

VIII i IX VIII IX VI, VII, VIII ,IX

*Dani nauke Noć istraživača *Posjeta sajmu knjiga

IX V IV

*Posjeta laboratorijama fizika Posjeta Crnogorskom narodnom pozorištu

X IV XII

IX

VI

IX

IX/X

Posjeta Cetinju i Lovćenu Podg. Maraton Ultra marathon

Međunarodno takmičenje fizika Planeta u rukama i Ljetnja škola nauke Naučno nastavna ekskurzija

42 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Program rada škole u prirodi Razred

Izbor lokacije po raspisanom tenderu More-planina

I II III IV

V

Operativni ciljevi:

Ciljevi po nastavnom planu i Programu i:  uvođenje učenika u samostalno izvršavanje obaveza izvan roditeljskog doma  navikavanje na samostalno izvršavanje higijenskih navika  animacija kulturnih potreba svakodnevnice  znati karakteristike šire okoline (geografske i društve objekte)  koristiti sopstvena iskustva, predstave i maštu  hodati i trčati u ritmu muzike uz zadržavanje pravilnog držanja tijela  uočavati značaj pravilnog i bezbjednog ponašanja u saobraćaju  govorno nastupati pred grupom-spontano na odgovarajuću temu  spontanioi originalno se likovno izražavati  razvijanje zdravog takmičarskog duha  preuzimanje obaveza bez nadzora roditelja  doživljavanje kolektiva kao novog načina života  prihvatanje različitosti  koristiti pravila protiv nasilja

Termini

IV i V

Stručni aktiv

Realizacija

Stručni aktiv nastavnika I, II, IIII, IV, V razreda

43 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Mjesec

Dan

Plan i program naučno nastavne ekskurzije IX razreda

SeptembarOktobar

I

SeptembarOktobar

II

SeptembarOktobar

III

SeptembarOktobar

V

Razred

Realizacija

Koordinator

Maršuta

Br. uče

146

Posjeta manastiru Morača i NP Biogradske gore. Dolazak na Žabljak. Obilazak Savinog kuka.

IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-5

Klačar Gorica Božović Branka Janičić Ana Otašević Valentina Avramović Radmila

Vesko Gagović, Direktor

PodgoricaŽabljakTivatPodgorica

Poludnevni izlet do Pljevalja. Posjeta manastiru sveteTrojice i Husein pašinoj džamiji. Obilazak nacionalnog parka Durmitor iCrnog jezera. Dolazak u Nikšić. Obilazak Bedema, Crkve svetog Vasilija Ostroškog. Nastavak putovanja preko Grahova u Tivat. Obilazak Porto Montenegra.

IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-5

Klačar Gorica Božović Branka Janičić Ana Otašević Valentina Avramović Radmila

Vesko Gagović, Direktor

PodgoricaŽabljakTivatPodgorica

IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-5

Klačar Gorica Božović Branka Janičić Ana Otašević Valentina Avramović Radmila

Vesko Gagović, Direktor

Razgledanje Herceg Novog, manastira Savina . Obilazak starog grada Kotora. 5 dan

IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-5

Klačar Gorica Božović Branka Janičić Ana Otašević Valentina Avramović Radmila

Vesko Gagović, Direktor

Obilazak Budve . Posjeta Cetinjskom manastiru.Povratak u Podgoricu

IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-5

Klačar Gorica Božović Branka Janičić Ana Otašević Valentina Avramović Radmila

Vesko Gagović, Direktor

SeptembarOktobar

IV

Aktivnosti

146

PodgoricaŽabljakTivatPodgorica

146

PodgoricaŽabljakTivatPodgorica

146

PodgoricaŽabljakTivatPodgorica

146

24.09. 28.09. 2016.g.

44 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Obilježavanje međunarodnih datuma DATUM

DAN

AKTIVNOST

AKTIV

KOORDINATOR

20.10. 07.11.

Dan prava djeteta

Radionica u učionici

I razred

Nataša Knežević

Dan nauke

Fizika, hemija, biologija i zdravi stilovi života

Amela Šasović

11.11.

Dan nauke i mira

Izvođenje jednostavnih eksperimenata u kabinetu Predavanje u školi

Amela Šasović

18.11. 05.12. 14.02. 08.03. 14.03.

Dan djeteta

Radionica u učionici

Fizika, hemija, biologija i zdravi stilovi života III razred

Dan osoba sa invaliditetom

Predavanje gosta u holu

Građansko vaspitanje

Gorica Klačar

Dan zaljubljenih

Radionica i izložba u holu

Engleski jezik

Jelena Rajković

Dan žena

Izložba u holu

Likovna i muzička kultura

Katarina Mitrović

Dan broja Pi

Matematika

Milačić Nikola

15.03. 23.03.

Dan potrošača

Kviz na svečanoj pozornici Radionica u učionici

IV razred

Snežana Bogojević

Istorija i geografija

Rajko Jokanović

27.03.

Dan pozorišta

I i III razred

Devedžić Svetlana

02.04.

Dan dječije književnosti

Crnogorski jezik

Nataša Brnović

07.04. 22.04. 27.04. 28.04.

Dan zdravlja

Posjeta Meteorološkoj stanici Posjeta Gradskom pozorištu Promocija zbirke pjesama u učionici Prezentacija u holu

V razred

Zorica Šiljak

Dan planete Zemlje

Izložba u holu

Likovna i muzička kultura

Katarina Mitrović

Dan dizajna

Izložba u holu

Likovna kultura

Katarina Mitrović

Nedjelja bezbjednosti u saobraćaju Dan džeza

Izložba u holu

Tehnika i informatika

Željka Jovanović

Koncert u holu

Muzička kultura

Katarina Mitrović

Dan Sunca

Izlet

I razred

Nataša Knežević

Nedjelja Crvenog krsta

Humanitarna akcija u školi Predavanje u školi

Fizika, hemija, biologija i zdravi stilovi života Istorija i geografija

Amela Šasović

Dan Evrope

Muzička i likovna kultura

Katarina Mitrović Amela Šasović

28.05. 28.05.

Dan leptira

Izložba u holu

Fizika, hemija, biologija i zdravi stilovi života Fizika, hemija, biologija i zdravi stilovi života Likovna kultura

Dan leptira

Izložba fotografija u holu

Amela Šasović

28.05. 31.05. 05.06.

Dan leptira

Program u holu

Fizika, hemija, biologija i zdravi stilovi života II razred

Dan borbe protiv pušenja

Kampanja u školi

Amela Šasović

Dan zaštite životne sredine

Predavanje u školi

Fizika, hemija, biologija i zdravi stilovi života

30.04. 03.05. 08.05. 09.05. 10.05. 10.05. 22.05.

Dan meteorologije

Dan Evrope

Izložba i muzičke tačke u holu Dan kretanja, ptica i drveća Sadnja u školskom dvorištu-Gorani Dan biološke raznovrsnosti Podjela flajera u školi

Devedžić Svetlana

Rajko Jokanović

Amela Šasović Katarina Mitrović

Zorica Šiljak Amela Šasović 45

Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Raspored održavanja roditeljskih sastanaka Godišnjim planom i programom škole, putem roditeljskih sastanaka, realizovaće se saradnja sa roditeljima učenika. Mjesec I IX XI II IV

II X X X X

III X X X X

X X X X

R A Z R E D I IV V VI X X X X

X X X X

X X X X

VII

VIII

X X X X

X X X X

IX X X X X

U dnevni red bićeuvrštena hronološkim redom sljedeća pitanja: 1. Upoznavanje roditelja sa predmetnim programima i kalendarom školske godine, 2. Ekskurzija učenika IX razreda, 3. Dan otvorenh vrata, 4. Izjašnjavanje u vezi organizovanja škole u prirodi za učenike III, IV i V razreda u periodu april i maj, 5. Izjašnjavanje o organizovanju jednodnevnih izleta, posjeta pozorištu i drugim instituciama koji su u vezi s Nastavnim planom i programom, 6. Dječja štampa. 7. Analiza usjeha u učenju i vladanju na klasifikacionim periodima, 8. Informisanje o realizaciji E-I testiranja učenika III i VI razreda i 9. Informisanje i maloj maturi za učenike IX razreda. Individualni i grupni savjetodavni rad roditelja sa pedagogom i psihologom objavljivaće se kontiuirano.

46 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


Raspored saradnje odjeljenskih starješina sa roditeljima JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica ODJ I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 V-1 V-2 V-3 V-4 VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VII-1 VII-2 VII-3 VII-4 VIII-1 VIII-2 VIII-3 VIII-4 VIII-5 IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-5

IME I PREZIME Tomanović Nada Dedović Suzana Knežević Nataša Nedović Desanka Raičković Milena Roganović Nađa Kovačević Danijela Šiljak Zorica Bukilić Svetlana Peruničić Nataša Adžić Tatjana Vukčević Maja Dragićević Milica Radusinović Milica Devedžić Svetlana Bulatović Tijana Nikolić Ivana Milić Nada Božović Biljana Kralj Zorica Bogojević Snežana Garović Aleksandra Tijanić Milosava Bulatović Maja Vulić Nevenaka Žurić Suzana Đuričković Željko Tatar Tanja Babačić Amela Nišavić Marija Jovanović Željka Drobnjak Vera Dapčević Radojka Kujović Nada Popović Dragan Vujadinović Branka Ivanović Sanda Mrdović Lenka Jokanović Rajko Brnović Nataša Klačar Gorica Jevrić Miomir Janičić Ana Otašević Valentina Avramović Radmila

PONEDJELJAK

UTORAK

ČETVRTAK

SRIJEDA

PETAK Od 1420-1500 h. Od 1420-1500 h. Od 1420-1500 h. Od 1420-1500 h. Od 1420-1500 h. Od 1420-1500 h.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

47 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Raspored pismenih zadataka OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

VI

1.

2. 3.

4. 5. 1.

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost Engleski jezik

VII VIII

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

matematika

Engleski jezik

matematika

matematika

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

Matematika

5. 1.

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost Italijanski/francuski jezik, njemački Matematika, Engleski jezik Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost fizika

Italijanski/francuski jezik, njemački Engleski jezik, matematika

3. 4. 5.

MAJ

U februaru 4 sedmica Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

3.

2.

APRIL

Matematika

2.

4.

MART

matematika

matematika

Italijanski/francuski jezik, njemački matematika Engleski jezik Engleski jezik

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost Fizika

matematika

Italijanski/francuski jezik, njemački matematika

48 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica 1.

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

XI

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost fizika Engleski jezik Italijanski jezik, Matematika

2. 3. 4. 5.

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

matematika

matematika

Crnogorskisrpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost

Engleski jezik

Italijanski jezik Matematika

fizika

Napomena: U tok jednog dana učenik može imati najviše jednu pismenu provjeru znanja, a u toku sedmice najviše dvije. O datumu izrade pismenog rada učenici moraju biti upoznati obavezno sedam dana unaprijed.

Rukovodioci odjeljenjskih vijeća I razred II razred III razred IV razred V razred VI razred VII razred VIII razred IX razred

Knežević Nataša Šiljak Zorica Devedžić Svetlana Bogojević Snežana Tijanić Milosava Tatar Tatjana Kujović Nada Vuković Nemanja Klačar Gorica

49 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Sjednice

Plan i program rada Odjeljenjskih vijeća Sadržaj Priprema 

I Novembar Od I – IX razreda

Analiza i utvrđivane uspjeha i vladanja na I klasif. periodu Realizacija redovne,dopunske, dodatne nastave i sekcija slobodnih aktivnosti Priprema za I dio školskog takmičenja učenika IX razreda i matematike VI razr. Tekuća pitanja

Analiza i utvrđivane uspjeha i vladanja na kraju II klasif. perioda Realizacija redovne,dopunske, dodatne nastave i sekcija slobodnih aktivnosti Analiza rezultata I dijela školskog takmičenja izbor kandidata za državno takmičenje i organizacija priprema Tekuća pitanja

Analiza i utvrđivane uspjeha i vladanja na kraju III klasif. perioda Realizacija redovne,dopunske, dodatne nastave i sekcija slobodnih aktivnosti II dio školskog takmičenja i organizacija priprema Pripreme za eksterno – internu provjeru znanja u I i II ciklusu (III i VI razred) Tekuća pitanja

 

Rukovodioci Odjeljenjskih vijeća od I – IX razreda Pomoćnici direktora Pedagoško-psihološka služba

Koordinator

Direktor škole

Napomene: Zapažanja: 

II Januar Od I – IX razreda

 

Rukovodioci Odjeljenjskih vijeća od I – IX razreda Pomoćnici direktora Pedagoško-psihološka služba

Direktor škole

Napomene: Zapažanja: 

III April Od I – IX razreda

 

Rukovodioci Odjeljenjskih vijeća od I – IX razreda Pomoćnici direktora Pedagoško-psihološka služba

Direktor škole

50 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Sjednice

Plan i program rada Odjeljenjskih vijeća Sadržaj Priprema 

IV Maj IX razreda

   

Analiza i utvrđivane uspjeha i vladanja na IV klasifikacionom periodu za IX razred Realizacija redovne,dopunske, dodatne nastave i sekcija slobodnih aktivnosti Utvrđivanje kandidata za diplomu „Luča“ Analiza rezultata Državnog takmičenja Eksterno – interna provjera znanja (Mala matura) Tekuća pitanja

Analiza i utvrđivane uspjeha i vladanja na kraju IV klasif. perioda Realizacija redovne,dopunske, dodatne nastave i sekcija slobodnih aktivnosti Analiza rezultata državnog takmičenja i Olimpijade znanja i opštinskog takmičenja recitatora sportskih natjecanja, prve pomoći Tekuća pitanja

Analiza i utvrđivane uspjeha i vladanja poslije popravnih ispita u junskom roku Tekuća pitanja

Analiza i utvrđivane uspjeha i vladanja poslije popravnih ispita u avgustovskom ispitnom roku Tekuća pitanja

 

Rukovodioci Odjeljenjskog vijeća IX razreda Pomoćnici direktora Pedagoško-psihološka služba

Koordinator

Direktor škole

Napomene: Zapažanja: 

V Jun Od I – VIII razreda

 

Rukovodioci Odjeljenjskih vijeća od I – VIIIrazreda Pomoćnici direktora Pedagoško-psihološka služba

Direktor škole

Napomene: Zapažanja: 

VI JUN Od I – IX razreda 

 

Rukovodioci Odjeljenjskih vijeća od I – IX razreda Pomoćnici direktora Pedagoško-psihološka služba

Direktor škole

Napomene: Zapažanja: 

VII Avgust Od I – IX razreda 

 

Rukovodioci Odjeljenjskih vijeća od I – IX razreda Pomoćnici direktora Pedagoško-psihološka služba

Direktor škole

51 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica ODJELJENSKA STARJEŠINSTVA ZA 2016/2017 ŠKOLSKU GODINU I- 1 Tomanović Nada I - 2 Dedović Suzana I - 3 Knežević Nataša I- 4 Nedović Desanka I - 5 Raičković Milena I-6 Nadja Nikolić Roganović II -1 Kovačević Danijela II -2 Šiljak Zorica II- 3 Bukilić Svetlana II- 4 Peruničić Nataša II- 5 Adžić Tatjana II-6 Vukčević Maja III -1 Dragićević Milica III -2 Radusinnović Milica III -3 Devedžić Svetlana III- 4 Bulatović Tijana III - 5 Nikolić Ivana

VI-1 Đuričković Željko VI-2 Tatar Tatjana VI-3 Šasović Amela VI-4 Nišavić Marija VI-5 Jovanović Željka VII- 1 VII- 2 VII- 3 VII- 4

VIII -1 VIII -2 VIII -3 VIII -4 VIII- 5

Drobnjak Vera Dapčević Radojka Kujović Nada Popović Dragan

Vuković Nemanja Ivanović Sanda Mrdović Lenka Jokanović Rajko Brnović Nataša

IV -1

Milić Nada

IX- 1

Klačar Gorica

IV-2 IV -3 IV -4 IV - 5

Božović Biljana Kralj Zorica Bogojević Snežana Garović Aleksandra

IX- 2 IX- 3 IX- 4 IX-5

Božović Branka Janičić Ana Otašević Valentina Avramović Radmila

V -1 V -2 V -3 V- 4

Tijanić Milosava Bulatović Maja Vulić Nevenka Žurić Suzana

52 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Rukovodioci stručnih aktiva Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Strani jezici Fizika, Hemija, Biologija, Priroda i Biologija sa ekologijom Matematika Istorija, Geografija i Građansko vaspitanje Fizička kultura Muzička kultura, Likovna kultura i Likovna radionica Osnovi tehnike,Informatiaka, Saobraćajno vaspitanje I razred

Brnović Nataša Rajković Jelena Mrdović Lenka Milačić Nikola Jokanović Rajko Nišavić Marija Mitrović Katarina Željka Jovanović Knežević Nataša

II razred

Šiljak Zorica

III razred

Devedžić Svetlana

IV razred

Bogojević Snežana

V razred

Tijanić Milosava

Plan rada stručnih aktiva S obzirom na značaj stručnih aktiva njihov rad se odvija sistematski u toku školske godine. Stručni aktivi će se sastajati po pravilu najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće. Neposredni zadaci stručnog aktiva nastavnika su sledeći: 1. Razmatra obrazovno-vaspitni rad po predmetima; 2. Daje predloge za poboljšanje obrazovno-vaspitnog rada; 3. Razmatra primjedbe roditelja; 4. Radi na ujednačavanju kriterijuma ocjenjivanja; 5. Predlaže nove oblike i sredstva nastavnog rada i 6. Obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i Godišnjim planom rada. 53 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Godišnji plan rada po mjesecima

Mjesec IX

Tokom godine

X/XI

XII I

II/III IV

V VI

VIII

Aktivnosti Formiranje aktiva * *Donošenje i usvajanje godišnjeg programa rada aktiva *Organizaciono tehničke pripreme za početak školske godine *Planiranje i programiranje vaspitno- obrazovnog rada *Osvrt na realizaciju nastavnih planova i programa *Mjere za poboljšanje usjeha *Organizacija dopunske i dodatne nastave - Stručno usavršavanje - Upotreba nastavnih metoda i nastavnih sredstava - Izrada didaktičkih materijala - Koršćenje udžbenika u nastavi - Standardi znanja i kriterijumi ocjenjivanja - Koorelacija nastavnih sadržaja - Stručno usavršavanje - Ogledna predavanja - Priprema kontrolnih i pismenih zadataka i testova znanja - Standardi znanja i kriterijumi ocjenjivanja - Razmjena iskustava sa seminara i obuka * Hospitacija u okviru aktiva * Osvrt na realizaciju nastavnih planova i programa *Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju II klasifikacionog perioda *Osvrt na realizaciju nastavnih planova i programa *Predlozi za poboljšanje uspjeha učenika u drugom polugodištu *Kriterijum ocjenjivanja *Ogledni časovi u okviru aktiva *Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju III klasifikacionog perioda *Mjere za poboljšanje uspjeha *Priprema izleta i škole u prirodi *Analiza uspjeha i vladanja učenika IX razreda na kraju IV klasifikacionog perioda *Osvrt na hospitaciju u okviru aktiva *Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju nastavne godine *Analiza eksterno-interne provjere znjanja *Predlog podjele časova * Evaluacija rada stručnog aktiva * Usvajanje godišnjeg plana rada Stručnog aktiva * Usvajanje godišnjih i mjesečnih planova rada nastavnika

54 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


1. 2.

Sedmični broj časova razreda Naziv predmeta Crnogorski jezik i književnost Egleski j:I str j. Fakultativno

4.

Fracuski:IZBORNA Fakultativna Italijanski jezik: Izborna:

5.

Njemački jezik:IZBORNA fakultativna

3.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18.

Likovna kultura Muzičko kultura Priroda i društvo Poznavanje društva Građansko vaspitanje Istorija Geografija Priroda i tehnika Priroda Biologija Biologija sa ekologijom Hemija Fizika Matematika

Osnovi tehnike Informatika Fizičko vaspitanje Izborna:Saobraćajno 23. vaspitanje Vrednovanje prostora 24. Modelarstvo 25. Izborna:Likovna radionica 26. Izborna:Zdravi stilovi života 27. Izborna:Sport za sportiste 28. Izborna: Šah 29. Izborna: KMES 30. Nadgledano učenje UKUPNO Rad u odjenjskoj zajed. 20. 21. 22.

Ukupno sedmično

Red. Br.

JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

I 6

II 6

III 5

IV 5

V 4

VI 5

VII 4

VIII 5

IX 5

36

36

30

20

20

25

16

20

20

142+81= 223

12

12

10

10

12

20

16

15

15

122

6

3

6

15

12

9

21

3

9

6 12 6 18

12 6 16

10 5 15

10 10

8 8

10

8

5 5

4 4

5 5

5 5

5 7.5 7.5

4 6 6

10 7.5

10 10

10

10

4

10 10

10 10

18

20

17.5

10

10

52+19=71 35+19=54 49 18 9 33.5 31 10 13 20 8 20 24 113+80.5= 193.5 8 10 78+43=121

2

2

2

10 8

5 8

24

24

20

25

20

25

4 18

18

15

15

12

4 10 15

8

110

100

130

118

147.5

150

2 2 2 10 4 4 2 17 1.117

2.5

2

2.5

2

2.5

2.5

14

2 1

1 10

4 4 1

1 6 132 -

6 124 -

5 105 -

55 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Ukupno sedmično časova

Ukupno učenika

Br učenika u grupi

Sedmično časova

Izborni predmet 2016 - 2017

Odjeljenja

Broj grupa

Redni Broj

Grupe izborne nastave Nastavnik

VII razred 1.

Francuski jezik

2.

Njemački jezik

3.

Sport za sportiste

4.

Karakteristike morskog eko sistema

5.

Modelarstvo

2

VII-1 3 VII-3

34 33

6

Kujović Nada

2

VII-2 3 VII-4

33 30

6

Rajković Jelena

2

VII-1 2 VII-3

34 33

4

Veljić Marija

1

VII-4 1

30

1

Babačić Amela

2

VII-2 1 VII-4 1

33 30

2

Jovanović Željka

1

VII-2 1

33

Likovna radionica

6.

1 Đurišić Ivan

VIII razred VIII-1 VIII-2

3

33 31

6

Vuković Nemanja Vuković Nemanja

VIII-4 VIII-5

3

29 30

6

2

Vuković Sonja Vuković Sonja

1

VIII-3

3

32

3

Kujović Nada

5

VIII-1 VIII-2 VIII-3 VIII-4 VIII-5

2 2 2 2 2

155

10

Gligorović Bogić

2 1.

2.

3.

Italijanski jezik

Francuski jezik

Zdravi stilovi života

56 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

IX razred 1.

Italijanski jezik

2 1

IX-1 IX-5 IX -2

3 3 3

32 31 30

6

Vuković Nemanja

3 Vuković Sonja

2.

Francuski jezik

1

3.

23 IX-4

3

IX-3

3

3 Kujović Nada

30

3

Njemački jezik

1 1

IX-3

1

30

1

5.

Karakteristike morskog eko sistema Vrednovanje prostora

1

IX-4

2

23

2

6.

Saobraćajno Vaspitanje

2

IX-1 IX-3

1 1

32 30

2

4.

Rajković Jelena

Babačić Amela Mrdović Lenka Jovanović Željka

7.

Šah

2

IX-2 IX-5

2 2

30 31

4

Đuričković Željko

8.

Likovna radionica

1

IX-1

1

32

1

Đurišić Ivan

57 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Fakultativni predmeti

Nastavnik

Razred Odjeljenje

Engleski jezik Šoškić Ana

I-1-6

Engleski jezik Šoškić Ana

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 VI-2/4

Tatar Tanja Engleski jezik Đurković Ana

Njemački jezik

Rajković Jelena

Francuski jezik

Kujović Nada

Italijanski jezik Italijanski jezik UKUPNO:

Vuković Sonja Vuković Nemanja

VI-1/5

VI-3 VI-1/5 VI-2/4

Broj uč.

Ukupno učenika 150

27 28 22 27 27 25 35 33 37 34 36 29

23

104

52 175

Broj časova sedmično

Ukupno časova

Fakultativna nastava

2

12

2 2 2 2

8

2

4

2 2 2 2 2

10

2

2

32

23

2

2

27 32

59

2 2

4

31

31

2

2 44

58 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Godišnji plan i program rada đačkog parlamenta Red. Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

Radionice o pravima djetata

Mjesec

Upoznavanje pravila rada u oktobar radionici Priroda rada i grupi i timski rad oktobar Komunikacija i nenasilno rješavanje konflikata Konvencija o pravima djeteta Želje i potrebe Vrste prava Sukobi prava, prava i odgovornossti Razlike, stereotipi, tolerancija Diskriminacija i šta s njom Zaštita djece od zanemarivanja,zloupotrebe i zlostavljanja Šta je dječija participacija u školi Moja porodica Moja škola i ja Ja u svojoj zajednici Zastupanje u zajednici

Aktivnosti u lokalnoj zajednici Obilježavnja dana djeteta Dan borbe protiv nasilja

novembar novembar decembar decembar februar

Posjeta obdusmanu

februar februar mart

mart mart april april maj maj

Obilježavanje Dana Evrope Za realizaciju radionica je predviđeno 30 časova

Facilitator: Jokanović Rajko

59 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Godišnji plan i program rada školske biblioteke Ukupan broj knjiga 2016/2017

Broj lektira Razre d

16024

Broj učlanjenih učenika

Plan nabavke lektire

Broj knjiga osim lektira koje se koriste

Evaluacija

Evaluacija

Evaluacija

Evaluacija 2015/1 6

2016/1 7

2015/16

2016/17

2015/16

2016/1 7

2015/16

I

3/15

3/30

60

70

3/30

30/30

II

3/65

2/8

60

80

2/13

III

3/22

4/20

70

90

3/15

IV

8/60

9/72

120

140

V

6/95

9/90

130

VI

9/110

9/110

VIII

11/11 2 59/90

IX

68/55

VII

Broj nastavnog ooblja koje koristi biblioteku

Besplatni uđžbenici Zaduženi/ vraćeni

Zadužen i/vraćeni

Evaluacija

Napomene

Broj kupljene stručne literature Evaluacija

2015/16

2016/17

2015/1 6

2016/1 7

228

/

/

/

5

3/15

185

5

11

/

5

3/15

306

5

7

/

1

10/70

170

8

4

5

150

310

11

2

1

120

130

260

7

2

3

8/54

130

140

160

3

4

/

8/72

140

150

310

9

1

/

9/54

60

90

320

5

4

/

Evaluacija 2015/1 6

2016/17

95

100

8/60

2016/17

Evaluacija Broj stručne literature

2015/1 6

2016/17

243

21

Evaluacija Broj časopis a

2015/16

2016/17

30

40

60 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

DOPUNSKA, DODATNA I SLOBODNE AKTIVNOSTI ZA 2016/2017. ŠKOLSKU GODINU IME I PREZIME 1. 2. 3. 4. 5.

USKOKOVIĆ SANJA Crnogorski-, jezik I književnost BRNOVIĆ NATAŠA Crnogorski- jezik i književnost DROBNJAK VERACrnogorski- jezik i književnost ŽUGIĆ MILEVA- Crnogorskijez.i knjiž KLAČAR GORICA Crnogorski- jezik i književnost

DOPUNSKA NASTAVA

DODATNA NASTAVA

VIII

VIII

VI, VIII i IX

VI, VIII i IX

VI i VII

VI i VII

VII

VII

IX

IX

VII

VII

DAPČEVIĆ RADOJKAengleski jez. ĐURKOVIĆ ANA-engleski jezik ŠOŠKIĆ ANA –engleski jezik OTAŠEVIĆ VALENTINAengleski MILAČIĆ MILENA-engleski jezik

V I II

V I II

IV i III

IV i III

IX I V

IX I V

VIII

VIII

11.

JANIČIĆ ANA- engleski jezik

IX

IX

12.

TATAR TANJA - engleski

II, VI i VII

II, VI i VII

13.

VUKOVIĆ SONJA-italijanski jezik

14.

VUKOVIĆ NEMANJAitalijanski jezik

15.

KUJOVIĆ NADA-francuski jezik

6. 7. 8. 9. 10.

16. 17. 18. 19.

RAJKOVIĆ JELENAnjemački jezik STOJKANOVIĆ BILJANA fizika ĐURIŠIĆ IVANA hemija GLIGOROVIĆ BOGIĆbiologija

20.

ŠASOVIĆ AMELA-priroda

21.

MRDOVIĆ LENKA- biologija IVANOVIĆ SANDA matematika MILAČIĆ NIKOLAmatematika POPOVIĆ DRAGANmatematika VUJADINOVIĆ BRANKAmatematika

22. 23. 24. 25. 26.

KNEŽEVIĆ TIJANAinformatika

VIII

SLOBODNE AKTIV. Dramska VIII i IX Literarna VI -IX

Rukovodilac aktiva i odjeljenjskog vijeća

Rukovodilac stručnog aktiva

Novinarska VI-IX Recitatorska od VIIX Dramska VI i VII

Rukovodilac odjeljenjskog vijeća IX razred

VIII

IX

IX

VII, VIII i IX

VII, VIII i IX

VII i IX

VII i IX

VII, VIII i IX VIII i IX

VII, VIII i IX VIII i IX

IX

IX

VI

VI

VII i VIII

VII i VIII

VIII

VIII

VI

VI

VII

VII

IX

VI

Rukovodilac odjeljenjskog vijeća VIII razred Rukovodilac odjeljenjskog vijeća VII razred Rukovodilac stručnog aktiva

Gorani Ekološka sekcija Prva pomoć

Rukovodilac stručnog aktiva

IX VI

Informatička sekcija

61 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica 27.

JOVANOVIĆ ŽELJKA-osnovi tehnike

28.

BOŽOVIĆ BRANKA –geogr.

29. 30. 31. 32. 33.

34.

V i VII

VIII i IX

VIII i IX

DROBNJAK TANJAgeografija

VI

VI

TAJIĆ MILIĆ-istorija

VI, VII i VIII

VI, VII i VIII IX i VIII

JOKANOVIĆ RAJKOistorija,geog. BULATOVIĆ IVANA- fizičko vasp.

IX i VIII

36.

ĐURIŠIĆ IVAN-likovna kultura

37.

AVRAMOVIĆ RADMILAmuzička kultura

39.

MITROVIĆ KATARINAmuzička kultura DRAGIĆEVIĆ MILICA

40.

RADUSINOVIĆ MILICA

Rukovodilac stručnog aktiva

Rukovodilac stručnog aktiva

Rukovodilac stručnog aktiva

Atletika Fudbal M i Ž Karate M i Ž,

VELJIĆ MARIJA-fizičko vasp.

ĐURIČKOVIĆ ŽELJKOlikovna kultura

Saobraćajna sekcija

Tenis M i Ž Rukomet M+Ž Odbojka MiŽ, Košarka M+Ž

NIŠAVIĆ MARIJA-fizičko vsp.

35.

38.

V i VII

Likovna Radionica ( Mladi likovnjaci) V, VI, VIII Šahovska sekcija VIX Likovna radionica (Mladi likovnjaci) VII i IX Mali hor, Balet IX Veliki hor VI i VIII, Instrumentalisti Matematika

Matematika

Mali matematičari

Crnogorski, SBH jezik Matematika

Crnogorski, SBH jezik Matematika

Dramskorecitatorska Mali slikari

41.

DEVEDŽIĆ SVETLANA

42.

BULATOVIĆ TIJANA

Matematika

Matematika

Ekološka

43.

NIKOLIĆ IVANA

44.

KOVAČEVIĆ DANIJELA

Crnogorski, SBH jezik Matematika

Crnogorski, SBH jezik Matematika

Ritmičko-baletska sekcija Mali likovnjaci

Crnogorski, SBH jezik

Crnogorski, SBH jezik

Ekološka sekcija

45.

ŠILJAK ZORICA

46.

ADŽIĆ TATJANA

Matematika

Matematika

Mali likovnjaci

47.

VUKČEVIĆ MAJA BUKILIĆ SVETLANA

49.

PERUNIČIĆ NATAŠA

Crnogorski, SBH jezik Crnogorski, SBH jezik Matematika

Ritmičko-baletska

48.

Crnogorski, SBH jezik Crnogorski, SBH jezik Matematika

Rukovodilac stručnog aktiva

Rukovodilac stručnog aktiva i odjeljenjskog vijeća ( III razred)

Rukovodilac stručnog aktiva i odjeljenjskog vijeća ( II razred)

Recitatorska Dramska

62 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica 50.

TOMANOVIĆ NADA

Matematika

Matematika

Mladi preduzetnici

51.

DEDOVIĆ SUZANA

Matematika

Matematika

Ekološko-kreativna

52.

KNEŽEVIĆ NATAŠA

53.

NEDOVIĆ DESANKA RAIČKOVIĆ MILENA

Jezička radionica Matematičk a Radionica Jezička radionica

Dramsko – recitatorska sekcija Mali slikari

54.

Jezička radionica Matematička Radionica Jezička radionica

55.

ROGANOVIĆ NAĐA

Jezička radionica Crnogorski, SBH jezik

Jezička radionica Crnogorski, SBH jezik

Ritmičkobaletska sekcija Ekološkokreativna Mali likovnjaci

56.

TIJANIĆ MILOSAVA

57.

BULATOVIĆ MAJA

Matematika

Matematika

Dramska sekcija

58.

VULIĆ NEVENKA ŽURIĆ SUZANA

Crnogorski, SBH jezik Matematika

Recitatorska sekcija

59.

Crnogorski, SBH jezik Matematika

60.

MILIĆ NADA

Matematika

Matematika

Mali matematičari

61.

BOŽOVIĆ BILJANA

62.

KRALJ ZORICA

Crnogorski, SBH jezik Crnogorski, SBH jezik Crnogorski, SBH jezik

Crnogorski, SBH jezik Crnogorski, SBH jezik Crnogorski, SBH jezik

Novinarskoliterarna Dramskorecitatorska sekcija Ekološko – kreativna radionica

Matematika

Matematika

Mali likovnjaci

63.

BOGOJEVIĆ SNEŽANA

64.

GAROVIĆ ALEKSANDRA

65.

DELIĆ VESNA

66.

RADOSAVOVIĆ DUBRAVKA

67.

VUJANOVIĆ BLAŽENKA

68.

VUJANOVIĆ VERA-nastavnik

Rukovodilac stručnog aktiva i odjeljenjskog vijeća ( V razred)

Ekološko- kreativna

Rukovodilac stručnog aktiva i odjeljenjskog vijeća ( IV razred)

Ritmičko-baletska sekcija Dramskorecitatorska sekcija Likovna sekcija Otvorena vrata sekcija

63 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Raspored plana dodatne, dopunske i sekcija slobodnih aktivnosti

64 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

65 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada za jutarnje čuvanje Vrije me

Sadržaj

*Predstavljanje

- Dobrodošlica

Aktivnosti

* Jutarnje okupljanje

*Slobodna komunikacija na relaciji: - Dobro jutro

-dijete - dijete -dijete -vaspitač

- Dobar dan do

Slobodne aktivnosti

*Upoznavanje sa prostorijama škole *Upoznavanje sa dvorištem škole

*Izleti(pozdrav godišnjem dobu) *Odlazak u dječije pozorište

Saradnja sa porodicom

Spoljni saradnici

Bro j uče nik a

Realizator

*Roditeljski sastanci *Individualni razgovori sa roditeljima

- Predstavljaju se drugarima i vaspitačima

*Pozdravljanje 7:30

Aktivnosti van učionice

Saradnja sa društvenom sredinom

*Pravila lijepog ponašanja

* Pokretne igre na školskim terenima

*Odlazak u bioskop

* Pozdrav godišnjim dobima

* Maskenbal

*Sakupljanje prirodnog materijala

*Posjeta...(lokalna ustanova)

*Izlaganje radova u dvorištu škole

Vujanović BlaženkaŽana

*Posjeta roditelja sa određenom vrstom zanimanja i njihovo predstavljanje djeci. JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje "Sergej Stanić"

60

*Vježbe oblikovanja 9:00

*Razvoj osjećaja za ritam i melodiju - Jutarnja gimnastika

* Mala biblioteka

- Slušanje muzike

*Društvene igre

-Gledanje crtanog filma -Rad po centrima interesovanja

*Kreativni izraz djeteta(bojanje, crtanje..)

Delić Vesna

66 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica *Priprema za doručak(spremanje učionice, pranje ruku)

9:00 do

Doručak

*Pravila lijepog ophođenja prilikom jela

9:30 *Ravoj higijenskih navika

9:30

do

11:00

*Dnevne aktivnosti - Praćenje nastavnog plana i programa iz : * CrnogorskiSrpski-Bosanski i Hrvatski jezik *Matematika *Priroda i Društvo *Likovno vaspitanje *Muzičko vaspitanje *Fizičko vaspitanje

*Čitanje slikovnica *Pričanje priča

*recitovanje *Dramatizacija(scenski izraz) *Igre komunikacije *Igre onomatopeje *Slikovno rešavanje postavljenih zadataka *Kreativno stvaralaštvo -Rad sa prirodnim materijalom - Upotreba papirne i plastične ambalaže - Upotreba materijala za Oblikovanje -Estetsko uređivanje prostora(učionica, izložbeni prostor)

67 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Plan i program rada za produženi boravak Vrijeme Sadržaj

Popodnevno okupljanje(poslije završetka nastave)

14:15

Čitanje bajki, basni, priča, dramatizacija i recitovanje

do *Takmičarske igre 17

* Razvojne igre * Crtanje, slikanje, vajanje * Individualno i grupno pjevanje

Aktivnosti

* Slobodne aktivnosti

- Predstavljaju se drugarima i vaspitačima

*Slobodna komunikacija na relaciji: -dijete - dijete

-dijete -vaspitač *Pravila lijepog ponašanja

Aktivnosti van učionice

Saradnja sa društvenom sredinom

Saradnja sa porodicom

*Upoznavanje sa prostorijama škole

*Izleti(pozdrav godišnjem dobu)

*Roditeljski sastanci

*Upoznavanje sa dvorištem škole

*Odlazak u dječije pozorište

*Individualni razgovori sa roditeljima

* Pokretne igre na školskim terenima * Pozdrav godišnjim dobima *Sakupljanje prirodnog materijala *Izlaganje radova u dvorištu škole

*Odlazak u bioskop * Maskenbal *Posjeta...(lokalna ustanova)

Spoljni Broj saradnici učenika

60

Realizator

Radosavović Dubravka

*Posjeta roditelja sa određenom vrstom zanimanja i njihovo predstavljanje djeci.

*Aktivnosti iz CrnogorskiSrpski-Bosanski i Hrvatski jezik

68 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica

Sadržaj: UVOD .................................................................................................................................................................. 1 OPŠTI PODACI O ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ................................................................................... 2 Uspjeh ............................................................................................................................................................. 2 Takmičenja ..................................................................................................................................................... 2 Saradnja.......................................................................................................................................................... 3 Projekti ........................................................................................................................................................... 3 Dan škole ......................................................................................................................................................... 3 USLOVI RADA .................................................................................................................................................. 4 Školski prostor ................................................................................................................................................. 4 Ostali prostori u školskom objektu .................................................................................................................. 5 Učilo ................................................................................................................................................................ 6 Kadrovska struktura 2016 / 2017. god. ............................................................................................................ 7 Brojno stanje u školskoj godini 2016-2017. ................................................................................................... 8 Inkluzivno obrazovanje – broj učenika sa posebnim obrazovnim potrebama ............................................ 9 Školska 2016/2017 godina ................................................................................................................................. 9 RASPORED ZVONJENJA ........................................................................................................................... 10 ŠKOLSKI KALENDAR ............................................................................................................................... 11 Nastavni plan za osnovnu školu ........................................................................................................................ 12 Obavezne aktivnosti uključuju: ..................................................................................................................... 13 Prošireni dio programa uključuje: ................................................................................................................. 13 Izborni predmeti vezani za razred .................................................................................................................. 13 Fakultativni predmeti ..................................................................................................................................... 13 Plan i program rada Školskog odbora ................................................................................................................ 14 Plan i program rada Savjeta roditelja................................................................................................................. 15 Plan i program rada Nastavničkog vijeća .......................................................................................................... 16 Plan i program rada Nastavničkog vijeća .......................................................................................................... 17 Komisije Nastavničkog vijeća ........................................................................................................................... 18 Komisije Nastavničkog vijeća ....................................................................................................................... 19 Komisije Nastavničkog vijeća ....................................................................................................................... 20 Plan i program rada komisije za profesionalnu orijentaciju .............................................................................. 26 Plan i program preventivnih aktivnosti.......................................................................................................... 27 Program: Razvoj kompetencija...................................................................................................................... 28 Program: Prevencija narkomanije.................................................................................................................. 28 Program: Bezbjednost na internetu ................................................................................................................ 28 Plan i program rada školskih takmičenja ........................................................................................................... 33 Plan i program rada vanškolskih takmičenja ..................................................................................................... 34 Plan i program rada Državnog takmičenja i Olimpijade znanja ........................................................................ 35 Plan i program rada komisije za pregled pedagoške dokumentacije ................................................................ 36 Rezultati III i VI razreda na Eksterno- internoj provjeri znanja 2015-2016...................................................... 37 Plan i program rada odbora za externo-internu provjeru znanja učenika I, II i III ciklusa (III,VI i IX r.) ........ 38 Plan i program saradnje sa lokalnom zajednicom, ekskurzija i škole u prirodi ............................................... 39 Plan i program saradnje sa lokalnom zajednicom, ekskurzija i škole u prirodi ........................................... 40 Plan i program saradnje sa lokalnom zajednicom, ekskurzija i škole u prirodi ........................................... 41 Program rada škole u prirodi ......................................................................................................................... 43 Plan i program naučno nastavne ekskurzije IX razreda ................................................................................. 44 69 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu


JUOŠ „Sutjeska“ -Podgorica Obilježavanje međunarodnih datuma ............................................................................................................ 45 Raspored održavanja roditeljskih sastanaka ...................................................................................................... 46 Raspored saradnje odjeljenskih starješina sa roditeljima .................................................................................. 47 Raspored pismenih zadataka.............................................................................................................................. 48 Rukovodioci odjeljenjskih vijeća................................................................................................................... 49 Plan i program rada Odjeljenjskih vijeća....................................................................................................... 50 Plan i program rada Odjeljenjskih vijeća....................................................................................................... 51 Rukovodioci stručnih aktiva .......................................................................................................................... 53 Sedmični broj časova razreda ........................................................................................................................... 55 Grupe izborne nastave ..................................................................................................................................... 56 Fakultativna nastava .......................................................................................................................................... 58 Godišnji plan i program rada đačkog parlamenta .............................................................................................. 59 Godišnji plan i program rada školske biblioteke ............................................................................................... 60 DOPUNSKA, DODATNA I SLOBODNE AKTIVNOSTI ZA 2016/2017. ŠKOLSKU GODINU .................... 61 Raspored plana dodatne, dopunske i sekcija slobodnih aktivnosti ................................................................ 64 Plan i program rada za jutarnje čuvanje ........................................................................................................ 66 Plan i program rada za produženi boravak .................................................................................................... 68

70 Godišnji plan i program rada škole za 2016/17. godinu

Godisnji plan i program 2016 2017