Page 1

WKŁADKA METODYCZNA NR 1 Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Krośnie prowadzony przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej i Urząd Miasta Krosna wraz z numerem 1/2012 czasopisma FUTBOLL Podkarpacki rusza z publikacją wkładki metodycznej poświęconej szkoleniu dzieci i młodzieży. Na łamach wkładki będą publikowane m.in. ćwiczenia, przykładowe konspekty zajęć oraz zagadnienia związane z doborem metod, form i środków treningowych na etapie nauczania i doskonalenia umiejętności piłkarskich, jakie stosowanee są w Krośnieńskim ośrodku. W pierwszej wkładce metodycznej prezentujemy konspekt zajęć treningowych prowadzonych w podczas obozu szkoleniowego w Dębicy. Autorem konspektu jest trener Dariusz Jęczkowski. Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Krośnie Data: 20.12.2011r. Temat: Doskonalenie panowania nad piłką w sytuacjach „trudnych”

- zadań dodatkowych. Część wstępna 1. Ćw. panowania nad piłką z elementami Coerver Coaching oraz orientacji i postrzegania Organizacja Zawodnicy ustawieni jak na rys. 1, każdy z piłką i jednym talerzykiem trzymanym w ręku (trzy kolory, równa liczba). Przebieg 1. Dowolne prowadzenie piłki w wyznaczonym polu. Na pierwszy sygnał wykonanie ćw. panowania nad piłką z Coerver Coaching (zależy od koloru trzymanego talerzyka np. zielony „Inside Inside”, czerwony „Toe Taps”, żółty „V’s”). Na drugi sygnał przejście do dowolnego nego prowadzenia piłki i wymiana talerzyka z najbliższym partnerem. 2. Dowolne prowadzenie piłki w wyznaczonym polu. Na sygnał grupowanie się zawodników z tym samym kolorem talerzyka. Sygnały: uniesienie talerzyka w górę i wypowiedzenie koloru, uniesienie talerzyka erzyka w górę bez wypowiadania wy koloru, uniesienie talerzyka w górę i wypowiedzenie ypowiedzenie innego koloru niż talerzyk. 3. Żonglerka z przekładaniem talerzyka wokół tułowia. 4. Zabawa „król dryblingu”. Zawodnik, który straci piłkę wykonuje żonglerkę z talerzykiem (j.w. j.w.) poza polem ćw. Czas: 15 minut Część główna Uwagi:: Ćwiczenia 2, 3, 4 prowadzimy w podziale na dwa zespoły. 2. Ćw. koordynacji i skoczności na niskich płotkach Organizacja Zawodnicy w dwóch zespołach ustawionych w szeregach, każdy przed ośmioma płotkami, odległość płotków ok.50 cm. (rys. 2) Przebieg Przeskoki jednonóż w kombinacjach: - tylko PN – przodem, - j.w. – bokiem, - dwa razy PN, raz LN – przodem, - j.w. – bokiem.

rys.1

2 serie - 3x od PN i 3x od LN Czas:15 minut rys. 2

Miejsce: hala ala sportowa Liczba ćwiczących: 15

U-14 (r.1998) kasa I


Uwagi: Ćwiczenia 3 i 4 prowadzimy jednocześnie – 3A z 4A, 3B z 4B 3. Ćw. techniki uderzeń piłki z elementami orientacji 4. Ćw. techniki uderzeń na bramkę po zwodzie oraz przestrzennej i postrzegania sytuacji 1x1 i 2x1 Organizacja Organizacja Zawodnicy ustawieni jak na rys. 3 i 4 (odległość ok. 5-7 m). Zawodnicy ustawieni jak na rys. 5 i 6. Przebieg Przebieg A. Zawodnik A, bez piłki w lekkim skipie za pachołkami A. Zawodnik A, prowadzi piłkę w kierunku pachołków, wskazuje ręką kierunek podania piłki. Następnie przed nimi wykonuje określony przez trenera zwód energicznie wychodzi do podania i uderza piłkę do i uderza na bramkę. Po uderzeniu wychodzi na pozycję w zawodnika C. kierunku zawodnika B. Zawodnik B, panuje nad piłką w lekkim skipie (ćw. Zawodnika B, wymienia podanie z zawodnikiem A panowania nad piłką Coerver Coaching), na sygnał A i prowadzi z nim pojedynek 1x1 (rys. 5). Zamiana miejsc. podaje piłkę (rys. 3). B. Zawodnik A, rozpoczyna ćw. j.w. Po wymianie podań z B. j.w. ale zawodnik A ustawiony jest przed pachołkami. Po zawodnikiem B obaj prowadzą pojedynek 2x1 przeciwko wskazaniu kierunku podania wykonuje ruch zwody w zawodnikowi C, który był ustawiony za bramką (rys. 6). przeciwnym kierunku i wychodzi na pozycję za Zmiana miejsc. talerzykami (rys. 4). Czas: 35 minut rys. 3 rys. 4

rys. 5 5. Gra 5 x 5 + 4 N Organizacja Zawodnicy podzieleni na trzy zespoły. Jeden zespół ustawiony na liniach bocznych boiska (rys. 7). Przebieg Zawodnicy „neutralni” ustawieni na bokach pola gry, grają bez przyjęcia z zespołem będącym w posiadaniu piłki. Zawodnicy wewnątrz pola gry mogą max. 3 razy dotknąć piłkę. Zespół, który stracił bramkę staje się „neutralnym”, neutralny zaś wchodzi do gry w jego miejsce. Wygrywa zespół, który w czasie gry zdobędzie najwięcej bramek. Czas: 20 minut rys. 7 rys. 6

wkładkę opracował trener Dariusz Jęczkowski

Wkładka Metodyczna Nr 1  
Wkładka Metodyczna Nr 1  

Wkładka Metodyczna Nr 1 Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Krośnie

Advertisement