Page 1

AFKONDIGINGS 2010

8-14 Augustus

SONDAG 8 AUGUSTUS 2010 Erediens 08:30 Gelei deur ds Neels Kloppers

Koffie/Tee na erediens: sal bedien word onder die lapa

Teks en Tema vir vandag WELKOM BY DIE EREDIENS!! Teks: 1 Kon 19: 1-13 Tema: Word stil...hoor God BRING JOU BYBEL ELKE SONDAG!!

Fokustekste Tiende week in

Koninkrykstyd Jesaja 1: 1, 10-20 Ps 50: 1-8, 22-23; Gen 15: 1-6; Ps 33: 12-22; Luk 12: 32-40; Heb 11: 1-3

Kalender Januarie

2010

Vandag 8 08:30 GEEN

Erediens Jeep-diens & Kinderkerk

met

Ten bate van Abraham Kriel Kindersorg

R90 elk (plus ‘n blikkie kos) ALMAL WELKOM !! Kaartjies NOU beskikbaar Skakel Memory Collatz op 011-662 1005 of kerkkantoor

Maandag 9 VAKANSIEDAG: NASIONALE VROUEDAG

Dinsdag 10 10:00 Strewers

Woensdag 11 09:30 Bybelskool 19:00 Bybelskool

Sondag 15 08:30 GEEN

Erediens – NAGMAAL EN GESINSDIENS Jeep-diens & Kinderkerk

Kan jy help? Met ‘n borg om ons gaskunstenaars te betaal? Enige skenkings van bestanddele vir Brunch ? ELKE BIETJIE IS WELKOM !!!


Vakatures

Vroueaksie Voorsitster Aansoeke word ingewag vir hierdie baie belangrike posisie

Op 25 Julie 2010 het ons as gemeente begin om ons Familiebybel tussen

Kandidaat moet kan: • Leiding neem in Portefeuljevergaderings • Koördineer en delegeer van reëlings vir 4 funksies per jaar As jy belangstel, skakel Theda Human op 011-704 1261 of 082 678 1905

lidmate te sirkuleer. Gesinne sal ‘n beurt kry om vir EEN WEEK die Bybel huistoe te neem - saam leer ons weer om hierdie Boek te lees en verstaan. Indien jul gesin die Bybel wil bespreek vir ‘n spesifieke week, skryf asb jul name op die Besprekingslys in die voorportaal – en onthou om die Bybel te neem op JUL Sondag !!

Getuienis Portefeuljeleier Gewillige en gemotiveerde persoon gesoek om: •

Leiding te neem met Getuienisaksie As jy belangstel, skakel een van die leraars

Ja, dis weer tyd vir ‘n wegbreek !!

18-23 Oktober 2010 Mopani Lodge, Roodeplaatdam (anderkant Pretoria)

Koste R600 pp (etes ingesluit, eie vervoer, beddegoed en handdoeke)

Vir meer besonderhede en om noual jou plek te bespreek : Anita Duif op 082 411 7015 Theda Human op 076 845 4920

Strewers Volgende byeenkoms Vergadering op Dinsdag 10 Augustus om 10 :00 by die kerk Bring ‘n bordjie eetgoed vir teetyd Na die vergadering kuier ons om ‘n worspotjie

Omgeegroepleiers Nuwe lesmateriaal beskikbaar in voorportaal


Baie dankie!

Gebedsaksie

Baie dankie aan almal wat ons ondersteun het met die verkoop van die Chicken-a-la-King Dit was ‘n GROOT sukses Strewers

S.O.S. Nigel Ouetehuis is verlede week vernietig in ‘n brand. Enige bydraes van kontant, komberse en/of klere sal opreg waardeer word. Bring asb na kerkkantoor

Dorkas Groep Koördineerder: Anita Duif

Koördineerders: ANSIE DU PLESSIS : RONéL PIETERS :

Ons LEERMEESTER : -

-

-

-

-

“Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger… sodat hy kan heers…” Gen 1:26 “Vrede vir julle!" sê Hy weer vir hulle. "Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook" Joh 20:21 “Dit verseker ek julle: Wie in my glo, …hy sal nog groter dinge as dit doen…” Joh 14:12

Waarom iemand ANDERS vra om vir jou te bid?

Ons bid vir . . .

1 Joh 4:4“Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is. Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons; wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie”

“Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid…” Mat 14:23 “Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel…” Joh 6:11 “Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan…” Luk 8:29

Ons VOLMAG :

S: 082 411 7015; H: 011-795 2400 F: 086 589 9332; E - anitaduif@vodamail.co.za

SIEKES: Anna Nelson: bloedkanker, daaglikse chemomedikasie, dankie vir gebede (084 585 6714) Tannie San Vermaak: knie vervanging Sue, verloofde van Jéan-Pierre Turner: in Engeland. Begin chemo oor 2 weke. Baie positief (Annatjie Turner 082 925 8066) Broer van Gerbus Vermaak: beenmurgoorplanting op 18 Aug (Gerbus 082 440 0968) Swaer van Glauda Erasmus: terminale kanker, chemo behandeling, lyk beter, ons bid vir sterkte vir haar en suster ook (082 415 5214) Maryna van Wyk: gesondheid (079 781 2204)

082 853 6532 072 901 2463

-

-

-

“As daar iemand van julle is wat siek is… moet julle vir hom bid en hom met olie salf…” Jak 5:14 “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar …sodat … gesond kan word” Jak 5:16 “Dra mekaar se laste…” Gal 6 :2 “… twee saam kan weerstand bied. ‘n Driedubbele tou breek nie maklik nie” Pred 4:12

NEEM ASB. VRYMOEDIGHEID OM ENIGE VAN DIE GEBEDSAKSIELEDE TE KONTAK! (Kontaklyste is beskikbaar in die voorportaal)

Beskikbaar in voorportaal : Gebedsgids – Riglyne vir gebed Vier geestelike wette – riglyne vir verkondiging van evangelie Gebedskaarte – bid vir spesifieke lande se mense Houer vir gebedsversoeke


Voel die lewe se hartklop

Verjaardae ‘Mag julle ’n wonderlike verjaardag beleef’

Vandag 8 Augustus 2010 Carel Nel Adriaan Duvenhage Melanie Booysens Charlize Campbell

072 310 4002 082 228 4642 082 090 5185 083 454 1990

Maandag: 9 Augustus Tanya Schwartz Wihan Helmbold Veronica Nagel

011-957 2763

082 443 2742 082 929 5735 083 730 6533 073 722 1551 082 563 7230

Woensdag: 11 Augustus Etienne Louw Karen Claassen Chantelle Vermeulen Simone Auret Bianca Auret

011-795 3974 082 820 0705 011-662 1211 011-957 3926 011-957 3926

Donderdag:12 Augustus Rico Seeber Alexander Olls Dirk Barnard Alet Oosthuizen

011-679 5067 082 821 9896 082 809 3791 011-958 1238

Vrydag: 13 Augustus Pierre Fourie

082 832 6513

Saterdag: 14 Augustus Koert de Necker Piet Myburgh Rinus Brink

Deur: Benescke Janse van Rensburg

Koning Asa en Koning Hiskia. Het jy al ooit van enige van hierdie twee Ou-Testamentiese konings van Juda gehoor? Hoewel hulle sowat 200 jare uitmekaar geleef het, het hulle albei daarna gestreef om God eerste in hulle lewens te stel.

072 307 7268

Dinsdag: 10 Augustus Gerbie Strydom Heinrich Schreiber Albert Woest Corné-Zahn Theron Hannes Bezuidenhout

DIS VOORDELIG OM GOD EERSTE TE STEL...

084 512 7586 082 333 4440 082 222 3700

Besoekers & Nuwe Intrekkers Welkom in ons gemeente!! Ons vertrou dat ons gemeente vir jou/julle ‘n ware geestelike tuiste sal bied. Ontmoet asb die diensspan in die voorportaal om meer inligting oor die gemeente te kry, of ‘n nuwe lidmaat-pakket af te haal. U kan ook die kerkkantoor gedurende die week kontak. Onthou om die vorms so gou as moontlik terug te bring dat ek julle op die databasis kan byvoeg. Die volgende persone se vorms is ontvang, ons heet julle baie welkom: Louis en Elmarie van Zyl van Honeydew (076 844 5122)

Koning Asa (2 Kronieke 14): Een van Asa se eerste projekte nadat hy as koning van Juda aangewys is, was om die altare van die afgode en hul offerplekke op die hoogtes te vernietig. Ook die klippilare van die manlike gode en die pale wat vir die vroulike afgod, Asjera opgerig is. Hy het die mense van Juda aangesê om terug na God te draai en sy wette en bevele te gehoorsaam. Asa het selfs so ver gegaan as om sy eie ouma as koninginmoeder af te sit, omdat sy nie van haar afgodsbeelde ontslae wou raak nie. Die gevolg? Tien jaar lank het vrede in Juda geheers – iets ongewoon aan die tyd waarin hy geleef het. In 2 Kronieke 14:6 lees ons dat God self daardie vrede aan hulle gegee het. Koning Hiskia (2 Konings 18): Sowat 200 jaar na koning Asa is die 25-jarige Hiskia as koning van Juda aangewys. Dit was ’n moeilike tyd in Juda se geskiedenis omdat die meeste van die mense in Juda in sonde geleef het en afgode aanbid het. Hiskia was egter anders. Nadat hy as koning aangewys is, het hy die nasie aangemoedig om terug na God te draai. Hy het ook die opdrag gegee dat alle afgodspilare, pale en altare in die land verwoes moes word. Die gevolg? Geen van die gevreesde weermagte wat teen Juda opgetrek het, kon hulle oorwin nie, want God het Juda self beskerm. TOE KOM DIE TOETS... Dit is maklik om te sê dat jy God eerste stel. Die egtheid van daardie oorgawe aan God word egter duidelik wanneer ’n uitdaging oor jou pad kom – wanneer ’n geliefde siek word, of jy jou werk verloor of ’n verhouding verbreek word. Stel jy God dan steeds eerste of begin jy jou eie planne maak om te oorleef? Hiskia het God tot aan die einde van sy lewe eerste gestel. God het hom daarvoor geseën. Asa het egter onder die druk geswig en sy eie planne begin maak. Ook hy moes die gevolge van sy besluite dra.


Koning Asa: In Asa se elfde jaar as koning het Serag, die Kusiet met ’n weermag drie keer groter as Juda sin teen hom opgetrek. Bewend het Asa en die volk voor God gaan staan en gesmeek dat Hy hulle moes red. God het Asa se gebed verhoor en aan hulle die oorwinning gegee. Die volk het God geprys met die wete dat Hy aan hulle die oorwinning gegee het. Vrede het in die land geheers totdat Baésa van Aram en sy gevreesde weermag in die 36ste regeringjaar van Asa teen Juda opgetrek het. In sy vrees het Asa skoon vergeet wat teen Serag gebeur het. Pleks daarvan om weer na God te gaan, het hy die keer uit sy eie krag ’n ooreenkoms met die vyandige koning gesluit. Luister na God se reaksie hierop as Hy ’n boodskap deur die profeet Hanani aan Asa stuur: “Jy het gesteun op die koning van Aram, jy het nie op die Here jou God gesteun nie ... Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou. Maar nou het jy dwaas opgetree en daarom sal jy van nou af oorlog hê.” Dit het presies só gebeur. Dalk het God in die verlede vir jou deurgekom. Jy het Hom geloof en geprys omdat jy geweet het dat die deurbraak net van Hom kom. Nou sit jy voor ’n ander uitdaging (’n gebroke huwelik, ’n krisis by die werk, finansiële druk). Onthou die profeet Hanani se woorde: “Die Here kyk gedurig die hele wêreld deur om te sien wie op hom vertrou met hulle hele hart sodat Hy hulle met sy krag kan help ... ” Gaan jy soos Hiskia op God bly vertrou? Of gaan jy soos Asa die keer jou eie planne maak? Vader God, baie dankie dat U my op hierdie oomblik raaksien en van alles in my lewe weet. Versterk asseblief my geloof om in swaar tye nie my eie planne te probeer maak nie, maar om U telkens deel van my planne te maak. Ek bid dit in die Naam van Jesus Christus.

Het enige iemand asb ‘n eksterne hardeskyf (500GB+) wat ons kan kry vir die verwerking van ons erediensopnames? Laat weet asb Kerkkantoor

Nianell ten bate van NG Welsyn

NG Kloofendal 7 September 2010 om 19:00 Vir kaartjies: Kontak San-Mari op 083 325 9871

Agrispace bied ’n landwye opsie aan die gemeenskap om items te koop en verkoop sonder die beslommernis van rondry en soek na ’n item (antieke ware tot lewende hawe). Ons het agente landwyd wat dadelik na jou huis sal kom om foto’s van jou item te neem om dit dan op ons webwerf te plaas (R5 per foto wat geplaas word). Ons sal enige items ter waarde van R1000 of meer vir u plaas en adverteer. Besoek ons webwerf elke week om op hoogte te bly van al die spesiale aanbiedinge. Melisa Steenkamp 082 745 0204 melisa@axxess.co.za www.agrispace.co.za


Omgeegroepe Is Muldersdrif Gemeente ’n Omgeegroep Gemeente? Of is ons ’n Gemeente met omgeegroepe?

ONS DOELWIT IS BESLIS OM ‘N OMGEEGROEP GEMEENTE TE WEES! Omgeegroep

Kontakpersoon

Kontak no

Epos adres

Dag

Tyd

Driefontein / Swartkops

Stefan Rudman

082 567 5586

namdur@hotorange.co.za

Dinsdae

19:00

Featherbrooke

Kobus Nel

083 310 0834

dei.gratia@mtnloaded.co.za

Dinsdae

19:00

Honingklip/Steynsvlei

Fielie Swanepoel

083 380 4706

fielie@oceanfreight.co.za

Wissel

19:00

Renosterspruit / Lanseria

Johan Nell

082 444 2625

jnell@mweb.co.za

Vrydae

19:00

Ducks Nest 208, Featherbrooke

Ronnie Collatz

011-662 1005

memcollatz@gmail.com

Sondae

18:30

Lanseria / North Riding / Lammermoor (In die Kinderkerkgebou)

Jacqueline Klem

082 920 6679

vic.thru.lit@gmail.com

Vrydae

18:00

Plovers Nest 1121 Featherbrooke Est (Jong gesinne)

Johan & Vivienne J van Rensburg

011-662 2678

jcjvr@vodamail.co.za

Donderdae

19:00

Honeydew

Martie & Kriek Badenhorst

010-222 0651

martie.badenhorst@gauteng.gov.za

Sondae

17:00

Helikia (Jong Volwassenes)

Charmaine Joubert

076 544 4406

charmainejoubert137@gmail.com

Woensdae

19:00

Bybelskool

Ds Neels

083 560 3814

neelskloppers@xsinet.co.za

Woensdag oggende & aande

9:30 & 19:00

Wat verhinder jou om deel te word van hierdie familie? SKAKEL ‘N LERAAR OF ENIGE VAN ONS OMGEEGROEPLEIERS OF -LEDE EN KOM ERVAAR DIT!!


Kennisgewingbord VAKATURE MAATSKAPLIKE WERKERS NG Welsyn - Geskikte kandidate moet geregistreer wees by SARMD, rekenaarvaardig wees en oor geldige rybewys beskik. Poste beskikbaar in: Meyerton, Vanderbijlpark, Roodepoort, Krugersdorp, Randfontein, Carletonville, Klerksdorp, Christiana en Catherine Robson Kinderhuis. Diensaanvaarding so spoedig moontlik. Stuur verkorte CV na: info@ngwelsyn.co.za, Navrae vir Gauteng: Shirley Theron op 011-764 4031 en Noordwes: Miranda Visagie op 018-462 6028

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE Lichtenburg (NG Welsyn) - Geskikte kandidaat moet matriek met rekeningkunde hê, MS Office en geldige rybewys. Diensaanvaarding onmiddellik. Stuur verkorte CV na: info@ngwelsyn.co.za, Navrae Miranda Visagie op 018-462 6028

Vrywilligers gesoek HELP MY... Ek is opsoek na ’n paartjie (getroud/ongetroud) om twee gratis Huweliks-beradingsessies te ontvang asook ’n gesin met kinders vir twee gratis Familieterapie-sessies, as deel van my Meestersgraad in Sielkunde. Indien jul belangstel, skakel Charleen Crous op 084 407 7337, so gou as moontlik.

Te koop KRAGOPWEKKER Kragopwekker te koop: Cummins 62.5 kVA, diesel genset met Stamford alternator en ATS. In werkende kondisie. R65 000 Skakel Johan Swanepoel op 082 416 2091

Juwele met ’n Boodskap Die “Testimony Jewellery & Décor” reeks: • Halssnoere en armbande vir groot en klein • Boekmerke, steutelhouers, versierings & geskenke Skakel Ansie op 082 853 6532 of epos ansiedp@gmail.com

Dienste Gilda Harris Fotografie Studio nou oop in Muldersdrif! Swangerskap-; Baba-; Gesins- en Troufoto’s 083 317 7025 / 082 5677 446 www.ghphotography.co.za email: gilda@ghphotography.co.za

Herstelwerk aan en/of nuwe grasdakke Kontak Dirk op 082 784 7856

BOEKHOU DIENS Alle boekhou dienste tot met balansstaat - sluit in alle debiteure, krediteure, banke en rekonsiliasies.  Jaareind state – nie net vir maatskappye nie  Aankoop en installasie van Pastel pakkette  Payroll, UIF, PAYE, BTW Skakel Karin Grové op 082 821 1146

LIBRI KARWAS Bederf jou motor en laat dit was deur ons – by Hirsch’s agter Makro in Strubensvallei. Betaal slegs R55 vir ‘n volledige was en R350 vir ‘n valet. Kom kyk wat ons jou nog kan bied. Woensdae is Pensioenaris-dag – betaal R40 vir ‘n volledige was. Meer inligting, kontak Sakkie of Dries op 072 757 9336

Pastorale Terapeut Geregistreerde berader : Christelike berading en ondersteuning, trauma, emosionele pyn, huweliks-, verhoudings- en gesinsterapie, depressie en die rouproses. Eis terug van mediese fonds. Skakel Susan Eksteen op 076 051 1455/011-954 0988

NUTSMAN/HANDY MAN Vir enige herstelwerk aan jou huis soos bv: Waterdigting, fasieborde / geute, verfwerk binne en buite, bouwerk en plafonne.

Kontak Dirk op 083 519 9604

LOODGIETER Loodgieter-werk. Kontak Dewald op 076 758 0650

Akkommodasie STRANDWOONSTEL TE KOOP OF TE HUUR Uvongo. 3 slaapkamer, 2 badkamer, baie groot onthaal-area en kombuis. Reg op strand, beste in kompleks! R2milj (onderhandelbaar). Vir foto’s: www.privateproperties.co.za: La Crete Sands # 2. Vir verkope: Kontak Anita Duif op 082 411 7015 Vir verhuring: kontak Kerkkantoor op 079 697 1163


Gemeente Besonderhede Leraars Ds Neels Kloppers Tel: 083 560 3814 epos: neels@muldersdrifgemeente.co.za Ds Kenneth Mckenzie Tel: 084 455 3267 epos:kenneth@muldersdrifgemeente.co.za

Kategese: Juniors (2 jaar tot Graad 3) Leier: Adele de Jong – 083 263 6566 Kinders van die ouderdom 2 jr tot Gr 3 gaan direk na die Kinderkerk voor erediens. Verdaag 09:45.

Seniors (Graad 4 – 10) Leier: Ronel Duif – 083 324 5977 Gesamentlike jeugdiens vir 30 minute in saal, gaan dan na hul kategese lokale. Verdaag 09:45.

Kerkkantoor Administrateur: Maryna de Jager Tel: 079 697 1163 Faks: 086 698-7605 epos: maryna@muldersdrifgemeente.co.za Kerk-SMS: 082 851 5163 Admin Assistent: Rensia Swanepoel epos: rensia@muldersdrifgemeente.co.za

Neem asseblief kennis dat die gemeente geen landlyne het nie, kontak ons op die bogenoemde selnommers

Posbus Adres NG Muldersdrif Posbus 52 Muldersdrif 1747

Kantoorure: Ma – Vry 08:00-16:00 Sondae na oggenddiens

BANKBESONDERHEDE Bank: ABSA Takkode: 632005 Rek Naam: NG Kerk Muldersdrif Rek no: 310580023 LOPENDE REKENING (TJEK)

Dienspersoneel Terrein/ Koster Jack Segomotso 083 548 8263

Helikia – Jong Volwassenes Aksie Leier Jaco Crous 082 853 5250 Epos: jaco@repsonline.co.za

Jeug Portefeulje Leier Wessel Duif 083 408 0377 Epos: wessel@duif.co.za

Finalejaars – Graad 11 Leier: Ds Kenneth – 084 455 3267 Finalejaars hanteer materiaal soos deur leraars voorberei. Sondae om 16:30 in die kinderkerk

Bestuursraad 2010 Funksionele Portefeuljes Bemarking & Vermaak van Wyk Kommunikasie 083 419 3883 Erediens Finansiële Bestuur Hulpbron Bestuur

Anton Steyn 082 785 6657 Gerbus Vermaak 082 440 0968 Johan Nell 082 444 2625

Bedienings Portefeuljes Gemeente Theda Human 076 845 4920 Getuienis VAKANT Jeug Wessel Duif 083 408 0377 Danie Knipe Omgeegroepe 082 493 3908 Pastoraal Neels van Wyk 082 377 3250 Bestuurs Forum B/Forum Koördinering Inligting Strategies

Strewers

Nico Doman 011- 662 2956 Johan Vermeulen 082 464 6820 VAKANT Fanie Human 082 678 1905

ander kontakpersone Tegniese ondersteuning: Hannes v/d Merwe 011- 662 2651/ hannescvdm@gmail.com Spyseniering: Ferma Bekker

072 958 4757

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 8 Augustus 2010  
Muldersdrif Gemeente Afkondigings 8 Augustus 2010  

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 8 Augustus 2010

Advertisement