Page 1

31 maart 2013 Paasfees OPSTANDINGSONDAG Welkom by die Nagmaal deur ds Kenneth McKenzie

UIT DIE KERKKANTOOR Ons is trots om julle in kennis te stel dat ons uiteindelik ‘n Finansiële Beampte op voltydse basis aangestel het. Vanessa van Wyk sal op 4 April in die kerkkantoor begin werk Ons sê BAIE WELKOM aan haar en dat sy sommer baie gelukkig sal wees as deel van die Gemeente-span!!

Bestuursraad Portefeuljeleier: Getuienis Ons is baie trots om julle te laat weet dat Annemarike en Paul de Beer ingestem het om as ‘n span hierdie belangrike vakature te vul. Die Bestuursraad het die nominasie goedgekeur en hul aanstelling sal na twee Sondae se voorlegging aan die gemeente bevestig word. Indien jy enige kommentaar of besware teen hul bevestiging het, skakel asb die kerkkantoor.


LET WEL Datum van ons volgende JEUGAAND Vrydag 19 April PIEKNIEK ONDER DIE STÊRRE Meer besonderhede binnekort

NUWE INTREKKERS!! Julle is baie welkom hier in ons Gemeente! Neem asb ‘n Nuwe Intrekker-pakket in die voorportaal en kom ontmoet die leraars voor in die kerk na die erediens…

‘n Spesiale welkom aan die volgende persone wie se vorms ontvang is: Riaan en Franzelle Slingerland met dogters Franzelle, Temieke en Anja-Alize Belangrike kontaknommers: Kerkkantoor 079 697 1163 (HELE DAG)

ONS HET ‘N LANDLYN

011- 745 8169 (TOT 13:00)

Ds Neels 083 560 3814 Ds Kenneth 081 376 6709

TFDIBCB!OBTLPPMTFOUSVN! Baie dankie vir vrywilligers wat hulp aangebied het, ons waardeer elke bietjie hulp wat ons kan kry! Dit word verskriklik baie waardeer!! Ons het heelwat spons ontvang om ons kussings op te stop, maar wil weet of iemand ‘n “wood-chipper” of soortgelyk het wat gebruik kan word om die spons in kleiner stukkies op te sny?

Skakel Kerkkantoor asb


Dorkas groep

Laat weet ons asb van mense wat op die Dorkas-lys geplaas moet word vir gebed, ondersteuning en hulp. Julle betrokkenheid word waardeer, selfs net ‘n sms om te sê dat julle bid vir hulle beteken die wêreld vir hulle. Vanessa van Wyk: knie operasie, herstel baie goed (083 419 3883) Theda Human: wegsny van velkanker, bid vir volkome herstel (082 678 1905) Ada van Wyk: Bid asb vir gesondheid, besig met behandeling (083 263 6565) Albert Woest: Leukemia in rug, bid asb vir volharding in hierdie tyd (083 730 6533) Hansman du Plessis: Kanker, bid vir volharding en rustigheid en ma Trynie wat hom bystaan (Stella 083 726 4167) Louw Ferreira: Kry swaar, gesondheid vorder stadig, bid asb vir werk (082 964 4519) Neels, seun van Rina van Aswegen: wag steeds vir nieroorplanting (Rina 072 231 9140) Ron Collatz (kleinkind van Ronnie & Memory): moegheid-sindroom, ons bid vir oplossing (Memory 011-662-1005) Wim Kallewaard: ons uitreik-kollega in Holland, longkanker, besig met chemo, maar het steeds gebede nodig Koos (broer van Hester Breytenbach): baie pyn, gaan met tye beter (083 601 7475) Ida Victor: sukkel met bloedtelling voor heupoperasie, het baie pyn (074 418 6674) Amaranté Janse Van Rensburg: beenoperasie, gaan beter, bid asb vir bene om reg te herstel (Ma Tina 076 365 6317) Moeder van Arnél du Plesses: gesondheid (Arnél 082 575 4569) LEED: Suster van Willem de Wet: oorlede, ons bid vir Willem, Lynette en hul familie in hierdie moeilike tyd (Willem 083 444 4348) Broer van Ria Schoeman: oorlede, bid asb vir Ria en Ben vir krag en moed om hierdie tyd deur te kom

Baie baie dankie vir elkeen wat boeke, legkaarte en sitgoed gebring het vir die kinderkerk. Ons kort nou nog net ‘n kleinerige boekrakkie vir die boeke en legkaarte om op gebêre te word – het jy dalk een wat iewers rondstaan of kan jy een vir ons maak? Gesels met Arnél in die kinderkerk of skakel 082 575 4569


GELUKKIGE VERJAARSDAG!! ~ Ons dank die Here dat jy nog ‘n jaar gespaar is!! ~

Vandag 31 Maart Tiekie Beukes *Nicke Grobbelaar Lizette Opperman Maandag 1 April Hardus Schourie

083 273 6303

Dinsdag 2 April Pieter Duif Reneé Ferreira *Pieter-André Pieters Riaan Wiessener

082 786 4306 084 460 8893 079 244 8882 076 026 4053

Woensdag 3 April Ruan Germishuys

011-954 2877

082 807 5037 011-957 2713 082 376 9456 Donderdag 4 April Gert Ackerman Marguerite Hern Eugene Ferreira Thys Potgieter

Vrydag 5 April Anita Duif Kleintjie Strydom

082 411 7015 011-958 1400

Saterdag 6 April Lizelle Brümmer Magda Fourie Johan Jv Rensburg Heleen McCabe

*Jeug

082 713 8705 082 640 0352 084 250 2041 082 670 0179

082 888 1776 084 250 2087 079 376 9373

Ons sê weereens dankie vir elkeen wat maandeliks bydra tot hierdie projek. Baie baie dankie vir elke rand wat julle gee!! Daar is meer mense vir wie ons graag sou wou help, maar ons het ongelukkig nie die maandelikse vaste inkomste hiervoor nie. • Kan jy ook inskakel by ons maandelikse debietorder van R50? Vorms is in die voorportaal beskikbaar •

Verkies jy kontant-donasies? Gebruik asb een van die dankoffer-koeverte in die banke, dui duidelik aan dat dit vir MY HART is.

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 31 Maart 2013  

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 31 Maart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you