Page 1

1962 tot 2012 : halfeeu feesjaar

Wie is god vir jou? Ons hou Kerspartytjie vir Sechaba se kinders!! Naweek van 7 Desember

Kan jy ‘n T-hemp koop vir een van die kinders? Neem asb ‘n naamkaartjie in die voorportaal van die kersboom af, koop ‘n T-hemp (±R70) soos per die ouderdom op die kaartjie, draai die persentjie toe met die naamkaartjie op en bring terug teen Woensdag 5 Desember

BAIE BAIE DANKIE VIR JULLE BYDRAES SOVER Desember-maand is steeds ons gemeente se insameling kos en toiletware vir NG Welsyn. ASSEBLIEF... help dat ander ook ‘n Kersfees met lekker kos kan hê SAKKE EN LYSTE BESKIKBAAR IN VOORPORTAAL ∗

Afkondigings vir week 2-8 Desember

Sondag 2 desEMber 2012 Welkom by die erediens – Gelei deur ds Kenneth McKenzie ONS LEES VANDAG UIT

TEMA

Verskeie

Kom dans met God vir God


Dorkas groep

Nellie Wasmuth: sterk tuis aan na gekraakte ribbes, nog heelwat pyn en ongemak (083 356 8130) Louw Ferreira: gaan baie beter, op krukke vir nog ‘n rukkie (082 964 4519) Marta Oosthuizen (moeder van Ilana Coreejes): Stemband kanker, laaste chemo en bestraling gehad, kan weer normaal praat, baie dankbaar vir gebede en ondersteuning (072 312 8557 /Ilana - 082 572 6665) Liesl Swanepoel (Mienie Stolz se dogter): breingewas effens gekrimp, bestraling volgende jaar. Vooruitsigte vir genesing lyk baie goed (Mienie 010-222 0577) Mienie Stolz: gesondheid, bid vir ondersteuning en vinnige herstel (010-222 0577) Gerbrecht Germeshuys: bid vir aanvaarding en aanpassing tov gesondheidsprobleme (082 678 4158) Maude Laurence: beenwond word stadig gesond. Ons bid vir insig en geduld met haar versorging (079 312 8944) Neels, seun van Rina van Aswegen: wag steeds vir nieroorplanting (Rina 072 231 9140) Pieter Booysen: toestand verswak, ons bid vir Kay wat steeds bedags by hom is (Kay 072 737 4158) Ron Collatz (kleinkind van Ronnie & Memory): Kroniese moegheid-sindroom, ons bid steeds vir energie. Dankie vir gebede (Memory 011-662-1005)

Tiende maand

Mikpunt hierdie jaar is: R260 000 Ons is baie naby aan ons mikpunt, baie dankie! Prys die Here vir Sy goedheid!!! Hoe dankbaar is ons nie vir Sy seĂŤninge op ons gemeente nie!! Het jy al jou bydrae gegee?

Verjaardag kalender Beskikbaar teen R100 elk IN DIE KERKKANTOOR en voorportaal


verjaarsdae ~ Ons dank die Here dat jy nog ‘n jaar gespaar is!! ~

Vandag 2 Desember Steven Ceronio Cecilia Gerber Anton Steyn Dirk van Biljon Maandag 3 Desember *Conrad Walton Monique Wilkinson

082 897 9612

082 329 3772 082 441 5432 082 785 6657 082 883 2695 Donderdag 6 Desember Lize du Plooy *Ruan van den Berg

Dinsdag 4 Desember Ronél Pieters Gerhard Pretorius Sonette van Dyk

072 901 2463 083 583 4020 082 920 6691

Vrydag 7 Desember Amanda Enslin Anita Gross

Woensdag 5 Desember Rolin Rall

082 859 1434 084 520 6986

083 443 1067 072 685 1207

Saterdag 8 Desember

082 882 7248

Geen *Jeug

NUUS Uit die kerkkantoor Spesiale aanbod:

Uit die Beek 2013 teen ‘n verlaagde prys van R90 elk (gewoonlik R110) beskikbaar, te koop by die Kerkkantoor

SLEGS 2 OOR!!!! HIER IS MY HART - PROJEK Bankbesonderhede: ABSA Tak 632005 My Hart Rekeningnommer: 9276716381


Bestuursraad

VAKATUREs Portefeuljeleier: F inansies As jy weet van iemand wat sal belangstel of self wil aansoek doen, kontak asb ds Neels of die kerkkantoor.

Portefeuljeleier: Getuienis Neem leiding met die uitbrei en bestuur van ons Internasionale- en gemeenskaps uitreike... Ons is opsoek na nog helpers wat Sondae by die klankbord kan diens doen. Laat weet asb vir Anton as jy belangstel om deel van sy span te word. Anton 082 785 6657

Finansiële Beampte gesoek vir Kerkkantoor. Die posisie sal ongeveer 3 half dae se werk per week behels… Die ideale persoon moet hê: • Ondervinding in alle boekhouding aspekte (opstel van begroting, finansiële state & verslaglewering, ens.) • Pastel en E-filing • Algemene kantoor administrasie Aansoeke met CV’s aan Rensia per epos inligting@xsinet.co.za of faks 086 698 7605


~ BELANGRIKE NUUS ~ Ons is baie bly en trots om een van ons huidige jong lidmate

Sumari Kruger vanaf Januarie 2013 welkom te heet as deel van ons personeel ~ Sumari se teologie studies is byna afgehandel en ons het ingestem dat sy haar Gemeentejaar hier by ons kan kom aflê. Sumari sal blootgestel word aan alle aspekte van “dominee-wees” en die gepaardgaande gemeentewerk en ons vra dat julle haar welkom sal heet en sal help om hierdie ondervinding die moeite werd te maak… Haar eerste preek sal alreeds plaasvind op

Sondag 9 Desember

Ondersteun haar asb…

~ ‘n Brokkie nuus vir ons Jeug~ Ons gaan ‘n Jeugwerker wat spesifiek met ons JEEP-kinders werk, hier by ons verwelkom vanaf 2013… Meer besonderhede binnekort…

Gemeente Almanak 2013 Beskikbaar in die voorportaal Onthou om jou kopie te kry…

HALFEEUFEES KOOKBOEK BESKIKBAAR @R120 ELK Te kry by Judy na die erediens in die saal of gedurende die week in die kerkkantoor

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 2 Desember 2012  
Muldersdrif Gemeente Afkondigings 2 Desember 2012  

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 2 Desember 2012

Advertisement