Page 1

AFKONDIGINGS

27 Junie – 3 Julie 2010

SONDAG 27 JUNIE 2010 Erediens 08:30 Gelei deur ds Neels Kloppers

MES Operasie Winterhoop Baie dankie vir al julle bydraes – dit word baie waardeer!

WELKOM BY DIE EREDIENS!!

Personeel met verlof

Fokustekste Vierde week in

Koninkrykstyd Galasiërs 5:1, 13-25 1 Kon 19: 15-16, 19-21; Ps 16; Luk 9: 51-62

Januarie Kalender

GEEN

Erediens Jeep-diens & Kinderkerk

Vrydag 25 Junie tot Maandag 5 Julie Mosambiek-uitreik

Woensdag 30 GEEN Bybelskool 10:00

Dames Decoupage-oggend

JULIE Sondag 4 08:30

GEEN

Ds Kenneth

Julie

-

7-12

25-30 (Uitreik)

1-7 (Uitreik)

2010

Vandag 27 08:30

Ds Neels

Junie

Erediens - DOOP Jeep-diens & Kinderkerk

Woensdag 30 Junie 10:00 Kom deel 'n oggend se saamwerk, klets, pret en teedrink by die kerk. Ons gaan 'n sleutelhouer op hout decoupage. Bring 'n fotostaat van 'n mooi prentjie, 'n kwas en Modge Podge (te koop by Mica of Crafter's Market). ndien jy ook servet decoupage wil doen, bring 'n mooi servet (3 laag) saam. Bring asseblief 'n bordjie eetgoed saam. Skakel asseblief vir Theda vooraf indien jy kom by 011-704-1261 of 082 678 1905


NEEM ASB. VRYMOEDIGHEID OM ENIGE VAN DIE GEBEDSAKSIELEDE TE KONTAK!

Gebedsaksie

(Kontaklyste is beskikbaar in die voorportaal)

Beskikbaar in voorportaal : Vir ons uitreikspan wat tans in Mosambiek is:

Kenneth Mckenzie Johan Nell Michele Nell Etienne Joubert Charmaine Joubert

Verjaardae

Koördineerders: ANSIE DU PLESSIS : RONéL PIETERS :

082 853 6532 072 901 2463

Ons LEERMEESTER : -

-

“Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid…” Mat 14:23 “Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel…” Joh 6:11 “Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan…” Luk 8:29

Ons VOLMAG : -

-

-

Gebedsgids – Riglyne vir gebed Vier geestelike wette – riglyne vir verkondiging van evangelie Gebedskaarte – bid vir spesifieke lande se mense Houer vir gebedsversoeke

“Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger… sodat hy kan heers…” Gen 1:26 “Vrede vir julle!" sê Hy weer vir hulle. "Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook" Joh 20:21 “Dit verseker ek julle: Wie in my glo, …hy sal nog groter dinge as dit doen…” Joh 14:12

‘Mag julle ’n wonderlike verjaardag beleef’

Vandag 27 Junie 2010 Frik Kok Dirk Coetzee Henk Booysens Jeff Smith

011-659 2820 082 576 4675 082 635 0240 072 602 4005

Maandag: 28 Junie Joshua Meintjes

082 776 1097

Dinsdag: 29 Junie Marius du Plooy Geoff Keyser Danie Joubert

082 820 4145 082 738 1831 082 363 1112

Woensdag: 30 Junie Chris Viljoen Martie Badenhorst Wilhelm Helmbold Daan Duvenhage Pieter Swiegers

082 651 0475 082 511 9090 082 900 7582 072 228 4642 083 306 7802

Donderdag: 1 Julie

Waarom iemand ANDERS vra om vir jou te bid? -

-

-

“As daar iemand van julle is wat siek is… moet julle vir hom bid en hom met olie salf…” Jak 5:14 “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar …sodat … gesond kan word” Jak 5:16 “Dra mekaar se laste…” Gal 6 :2 “… twee saam kan weerstand bied. ‘n Driedubbele tou breek nie maklik nie” Pred 4:12

Verenic Jv Vuuren Wilna de Jager

082 683 4769 083 442 0980

Vrydag: 2 Julie Danie Jv Vuuren Fielie Swanepoel Cobus Reyneke

082 683 4769 083 380 4706 083 676 8638

Saterdag: 3 Julie Heillie Nel Esmeralda Olivier Willie Botha

072 208 0336 079 747 5423


Dorkas Groep

LEED: Jan Barnard: oorlede op 18 Junie 2010. Ons bid sy familie en vriende troos toe in hierdie moeilike tyd

S: 082 411 7015; H: 011-795 2400 F: 086 589 9332; E - anitaduif@vodamail.co.za

Fil 4:7 “Wees bly, bid en dank. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus”

Ons bid vir . . .

Besoekers & Nuwe Intrekkers

Koördineerder: Anita Duif

SIEKES: Anna Nelson: daaglikse chemo-medikasie. Baie moeg, pyn beter. Toetse vlgd week. Baie dankie vir al die gebede (084 585 6714) Lienka Nel: nog op medikasie, gaan beter, baie dankie vir al die gebede (Riantie – 073 963 6260) Fred en Maud Laurence: gaan redelik goed onder omstandighede (011-958 5200) Ann Woest: chemo. Rustig, vertrou op Here vir pad vorentoe (011-956 6032) Hettie Booysen: seer hand (011- 659 0537) Veronica Roos: knie ontsettend pynlik – bid vir nodige fondse vir knievervanging (082 223 6513) Nellie Wasmuth: gaan beter, bly by huis uit koue – moet altyd op suurstof bly (011-662 1607) Broer van Gerbus Vermaak: Wag steeds vir beenmurgoorplanting. Bid asb saam vir geskikte skenker asook voldoende fondse (Gerbus 082 440 0968) Danie Joubert: rugoperasie suksesvol. Ons bid vir volkome herstel (082 363 1112) Madaleen Minnaar: baie vinnig herstel, moet net nekstut dra (082 854 2052) Johan Jv Vuuren (seun van Verenic): galsteenoperasie (Verenic – 082 683 4769) Danie Joubert: terug in hospitaal, trombose in been (082 363 1112) Tannie San Vermaak: knie vervanging Verloofde van Jacques Turner: in Engeland. Ernstig siek, operasie daarna chemo en bestraling (Annatjie Turner 082 925 8066)

Welkom in ons gemeente!! Ons vertrou dat ons gemeente vir jou/julle ‘n ware geestelike tuiste sal bied. Ontmoet asb die diensspan in die voorportaal om meer inligting oor die gemeente te kry, of ‘n nuwe lidmaat-pakket af te haal. U kan ook die kerkkantoor gedurende die week kontak. Die volgende persone se vorms is ontvang, ons heet julle spesiaal welkom en hoop dat julle baie gelukkig hier by ons sal wees: Gerhard Jv Vuuren en Vanya Pike met baba Nadine van Muldersdrif Elize en Sydney Pike van Muldersdrif

K

iewiet

Volgende uitgawe : 18 Julie Enige artikels / getuienisse / foto’s ens sal waardeer word e-pos aan: rensia@muldersdrifgemeente.co.za


*

Voel die lewe se hartklop… Moeilikheidmaker of vredemaker?

*

Deur Hennie Symington

Vrede is seker een van die grootste versugtinge van die mens vandag. En tog kry ons dit nie eens reg om met ons eie mense in vrede te lewe nie, wat nog van vreemdes. Eintlik is ons maar almal ʼn geslag van moelikheidmakers, en die moeilikheid het begin met ons oer-oumagrootjie Eva wat die “appel” aan die rol gesit het. ʼn Moeilikheidmaker is die teenoorgestelde van ʼn vredemaker. Ons ken hulle die oomblik as hulle by ʼn vertrek instap. Hulle is arrogant, eieregtig, selfsugtig en soek skoor met almal. Hulle is soos my ouma altyd gesê het – die duiwel se sussie (of boetie) (nie letterlik nie, asb!). Elkeen van ons word geroep om ʼn vredemaker te wees. In Efesiërs 6:15 word ons aangesê om die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.

* *

as jy bid sonder ophou. Bid vir wysheid, genade en krag om die boodskap van vrede sonder vrees uit te dra. as jy die prys van geloof ken. Jy moet daagliks jou kruis opneem en Christus volg as jy ʼn vredemaker wil wees. as jy begin by jouself, jou eie omgewing, jou eie dorp, jou eie huis. as jy die ander wang draai. En nie altyd eerste op jou perdjie spring nie.

Goeie nuus vir vredemakers Christus sê van die vredemakers: “Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.” So, as jy jou bewyer vir vrede maak jy soos God met ons maak: Hy maak vrede met ons. In Jesaja 52:7 lees ons: Hoe wonderlik klink die voetstappe van een wat vrede aankondig. Hoe klink jou voetstappe vir ander as jy in die oggend opstaan?

Gebed vir vandag Here, ek moet erken dat ek meer moeilikheidmaker as vredemaker is. Gee my U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen

In die werksplek…

Hoe moet ons dit doen? Vrede gebeur nie wanneer iemand die vredesteken maak en sê: Vrede vir jou nie. Dit vra ʼn bietjie meer van ons. Vrede gebeur : * *

*

*

*

in nederigheid. Dit beteken dat God en nie ons belangrik is nie. as jy self vrede maak. Jy kan nie vrede verkondig as jy sommige mense uitsluit nie. “Beywer julle vir vrede met alle mense” is die opdrag van Hebreërs 12:14. as jy die waarheid praat. Moenie God se boodskap van vrede probeer aanpas vir ʼn ongelowige wêreld nie. as jy luister voordat jy praat. Die Heilige Gees moet ʼn wag voor ons mond plaas sodat ons nie uit twee monde praat nie. as jy jou verdiep in die Bybel sodat jy weet waarvan jy praat.

GOOD RETURN ON INVESTMENT Luke 8:15 But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. The agricultural parables of Jesus were loaded with economic implications - perhaps that is partly why they gained such an attentive audience. Good seed was expensive; sowing it was literally throwing it away, to be at the mercy of the soil and weather. So it was very important that most of the seed went into fertile ground. The financial return would only come after a good crop had been harvested, having survived attacks by rain, drought, cold and heat; as well as from pests and animals.


Having already stated the reasons for failed crops (Luke 8:11-14), Jesus then described the soil which would produce an abundant harvest. He likened the fertile field to people of 'noble and good heart'. That expression condenses the idea of being "excellent in its nature and characteristics, and therefore well adapted to its intended purpose". It is refreshing to be reminded that the intended purpose of every human heart is to receive (hear, honour and obey) God's Word. Without His Word we can never satisfy our deepest needs, multiply His blessings to the world or bring glory to God. But it is not always easy. Jesus speaks of the need to 'persevere' - this word is used to describe people who are not diverted from their essential objectives or loyalty even by the greatest trials and sufferings. The distractions and difficulties of life will come unpredictably, and we need to be ready to withstand them and not be shaken. Receiving the Word must become a regular habit, because we never know when we will need God's courage or wisdom; neither do we know how many problems we will avoid by being regularly obedient to His Word. Then the believer will be equipped for every good work (2 Timothy 3:16-17). So whatever pressures you face, keep receiving God's Word; it is the one part of life which must never be down-graded in the priority list. If we do that, God will certainly receive a good return on all He has invested in us and we will share in His Glory. Prayer: Dear Lord God. Thank You for designing my heart so that I may relate to You and receive the only truth which will shape my life so that I am profitable to You. I am sorry for the many times when I have assumed that I 'know it all' and do not need a regular supply of 'daily bread'; forgive me for the confusion I create for myself and others, and for the sinfulness I inevitably fall into. Please help me to persevere in Your Word so that I am ready to withstand the trials of life and come through stronger and more able to glorify You. In Jesus' Name. Amen.

Gedagte vir die dag… Die skoonmaker Gedurende my tweede jaar op universiteit het ons proffie vir ons ’n verrassingstoets gegee. Ek was ’n pligsgetroue student en het goed gevaar in die vrae tot ek by die laaste een gekom het: “Wat is die naam van die persoon wat hierdie klaskamer skoonmaak?” Dit was seker ’n grappie. Ek het haar al ’n paar keer gesien en het ’n idee gehad van hoe sy lyk, maar hoe kon ek nou haar naam ken? Ek het my vraestel ingehandig met die laaste vraag oopgelaat. Een student vra toe of die laaste vraag vir ons predikaat sou tel. “Baie beslis,” antwoord die professor. “In julle loopbane sal julle baie mense ontmoet. Hulle is almal belangrik. Jy moet aan elkeen aandag gee, al glimlag jy net en groet hulle.” Ek het daardie les nooit vergeet nie. Ek het ook geleer dat haar naam Dorothy was.

Hy het geglimlag ’n Skip het in ’n storm beland. Die passasiers was baie bang. Ná ’n rukkie het een van hulle na die stuurkajuit gegaan. Die stuurman het die wiel vasgehou. Toe hy sien dat die passasier bang is, het hy vir hom geglimlag. Die passasier het omgedraai en vir ander gaan vertel: “Ons hoef nie bang te wees nie. Die stuurman het geglimlag.” Al lyk dit soms asof die storms ons lewensbootjie gaan vernietig, hoef ons maar net na die Stuurman van ons lewe te kyk. As ons sy glimlag sien, sal ons weet ons is nog steeds veilig op pad na ons bestemming.


Omgeegroepe Is Muldersdrif Gemeente ’n Omgeegroep Gemeente? Of is ons ’n Gemeente met omgeegroepe?

ONS DOELWIT IS BESLIS OM ‘N OMGEEGROEP GEMEENTE TE WEES! Omgeegroep

Kontakpersoon

Kontak no

Epos adres

Dag

Tyd

Driefontein / Swartkops

Stefan Rudman

082 567 5586

namdur@hotorange.co.za

Dinsdae

19:00

Featherbrooke

Kobus Nel

083 310 0834

dei.gratia@mtnloaded.co.za

Dinsdae

19:00

Honingklip/Steynsvlei

Fielie Swanepoel

083 380 4706

fielie@oceanfreight.co.za

Wissel

19:00

Renosterspruit / Lanseria

Johan Nell

082 444 2625

jnell@mweb.co.za

Vrydae

19:00

Ducks Nest 208, Featherbrooke

Ronnie Collatz

011-662 1005

memcollatz@gmail.com

Sondae

18:30

Lanseria / North Riding / Lammermoor (In die Kinderkerkgebou)

Jacqueline Klem

082 920 6679

Vic.thru.lit@gmail.com

Vrydae

18:00

Plovers Nest 1121 Featherbrooke Est (Jong gesinne)

Johan & Vivienne J van Rensburg

011-662 2678

jcjvr@vodamail.co.za

Donderdae

19:00

Honeydew

Martie & Kriek Badenhorst

010-222 0651

martie.badenhorst@gauteng.gov.za

Sondae

17:00

Helikia (Jong Volwassenes)

Charmaine Joubert

076 544 4406

charmainejoubert137@gmail.com

Woensdae

19:00

Bybelskool

Ds Neels

083 560 3814

neelskloppers@xsinet.co.za

Woensdag oggende & aande

9:30 & 19:00

Wat verhinder jou om deel te word van hierdie familie? SKAKEL ‘N LERAAR OF ENIGE VAN ONS OMGEEGROEPLEIERS OF -LEDE EN KOM ERVAAR DIT!!


Kennisgewingbord Dienste

VAKATURE

BOEKHOU DIENS

MAATSKAPLIKE WERKERS NG Welsyn soek Maatskaplike werkers vir Carletonville, Emaneng Nokeng, Fochville, Krugersdorp, Meyerton, Randfontein, Roodepoort, Vanderbijlpark in Gauteng asook Christiana & Klerksdorp in Noordwes. Moet geregistreer wees as MW en oor geldige rybewys beskik. Skakel Miranda Visagie op 018-462 6028 (Noordwes) Shirley Theron op 011-764 4031 (Gauteng) Epos: info@ngwelsyn.co.za

TOESIGHOUER Motorwassery in Strubensvallei en Fourways Eerlike, energieke persoon gesoek as toesighouer. Deeglikheid en netheid belangrik. Kode 8 lisensie vereiste. Skakel Sybrand op 083 633 4719 of Liana op 084 584 1389

Werk gesoek STAALWERKE Enige werk gesoek – het ondervinding in staalwerk. Kontak Petrus Erasmus op 079 842 6615

MAINTENANCE & SEKURITEITSBESTUURDER Honeydew-omgewing: baie handige nutsman soek dringend enige posisie beskikbaar. Bereid om enige werk te doen. Skakel asb 079 691 8755 vir verdere besonderhede en CV.

Te koop

Dienste Gilda Harris Fotografie Studio nou oop in Muldersdrif! Swangerskap-; Baba-; Gesins- en Troufoto’s 083 317 7025 / 082 5677 446 www.ghphotography.co.za email: gilda@ghphotography.co.za

Herstelwerk aan en/of nuwe grasdakke Kontak Dirk op 082 784 7856

LIBRI KARWAS Bederf jou motor en laat dit was deur ons – by Hirsch’s agter Makro in Strubensvallei. Betaal slegs R55 vir ‘n volledige wasen R350 vir ‘n valet. Kom kyk wat ons jo u nog kan bied. Woensdae is Pensioenaris-dag – betaal R40 vir ‘n volledige was. Meer inligting, kontak Sakkie of Dries op 072 757 9336

Pastorale Terapeut Geregistreerde berader : Christelike berading en ondersteuning, trauma, emosionele pyn, huweliks-, verhoudings- en gesinsterapie, depressie en die rouproses. Eis terug van mediese fonds. Skakel Susan Eksteen op 076 051 1455/011-954 0988

NUTSMAN/HANDY MAN Vir enige herstelwerk aan jou huis soos bv: Waterdigting, fasieborde / geute, verfwerk binne en buite, bouwerk en plafonne.

Kontak Dirk op 083 519 9604 Vir alle naaldwerk, verstellings ens. Kontak Hantie du Toit op 082 797 1623/011-958 1030

Juwele met ‘n Boodskap Die “Testimony Jewellery & Décor” reeks: • Halssnoere en armbande vir groot en klein • Boekmerke, steutelhouers, versierings geskenke Skakel Ansie op 082 853 6532 of epos ansiedp@gmail.com

Alle boekhou dienste tot met balansstaat - sluit in alle debiteure, krediteure, banke en rekonsiliasies.  Jaareind state – nie net vir maatskappye nie  Aankoop en installasie van Pastel pakkette  Payroll, UIF, PAYE, BTW Skakel Karin Grové op 082 821 1146

&

LOODGIETER Loodgieter-werk. Kontak Dewald op 076 758 0650

Gesoek VERWARMERS Luipaardsvlei Tehuis vir Bejaardes: dringend op soek na Olieverwarmers vir inwoners. Ons waardeer enige verwarmers wat julle kan skenk, handig asb in by kerkkantoor.

Akkommodasie STRANDWOONSTEL TE KOOP Uvongo. 3 slaapkamer, 2 badkamer, baie groot onthaal-area en kombuis. Reg op strand, beste in kompleks! R2milj (onderhandelbaar). Vir foto’s: www.privateproperties.co.za: La Crete Sands # 2. Kontak Anita Duif op 082 411 7015


Gemeente Besonderhede Leraars Ds Neels Kloppers Tel: 083 560 3814 epos: neels@muldersdrifgemeente.co.za Ds Kenneth Mckenzie Tel: 084 455 3267 epos:kenneth@muldersdrifgemeente.co.za

Kerkkantoor Administrateur: Maryna de Jager Tel: 079 697 1163 Faks: 086 698-7605 epos: maryna@muldersdrifgemeente.co.za Kerk-SMS: 082 851 5163

Kategese: Juniors (2 jaar tot Graad 3) Leier: Adele de Jong – 083 263 6566 Kinders van die ouderdom 2 jr tot Gr 3 gaan direk na die Kinderkerk voor erediens. Verdaag 09:45.

Seniors (Graad 4 – 10) Leier: Ronel Duif – 083 324 5977 Gesamentlike jeugdiens vir 30 minute in saal, gaan dan na hul kategese lokale. Verdaag 09:45.

Finalejaars – Graad 11 Leier: Ds Kenneth – 084 455 3267 Finalejaars hanteer materiaal soos deur leraars voorberei. Sondae om 16:30 in die kinderkerk

Bestuursraad 2010 Admin Assistent: Rensia Swanepoel epos: rensia@muldersdrifgemeente.co.za

Neem asseblief kennis dat die gemeente geen landlyne het nie, kontak ons op die bogenoemde selnommers

Posbus Adres NG Muldersdrif Posbus 52 Muldersdrif 1747

Kantoorure: Ma – Vry 08:00-16:00 Sondae na oggenddiens

BANKBESONDERHEDE Bank: ABSA Takkode: 632005 Rek Naam: NG Kerk Muldersdrif Rek no: 310580023 LOPENDE REKENING (TJEK)

Dienspersoneel Terrein/ Koster Jack Segomotso 083 548 8263

Helikia – Jong Volwassenes Aksie Leier Jaco Crous 082 853 5250 Epos: jaco@repsonline.co.za

Jeug Portefeulje Leier Wessel Duif 083 408 0377 Epos: wessel@duif.co.za

Funksionele Portefeuljes Bemarking & Vermaak van Wyk Kommunikasie 083 419 3883 Erediens Finansiële Bestuur Hulpbron Bestuur

Anton Steyn 082 785 6657 Gerbus Vermaak 082 440 0968 Johan Nell 082 444 2625

Bedienings Portefeuljes Gemeente Theda Human 082 678 1905 Getuienis VAKANT Jeug Wessel Duif 083 408 0377 Danie Knipe Omgeegroepe 082 493 3908 Pastoraal Neels van Wyk 082 377 3250 Bestuurs Forum B/Forum Koördinering Inligting Strategies

Strewers

Nico Doman 011- 662 2956 Johan Vermeulen 082 464 6820 VAKANT Fanie Human 082 678 1905

ander kontakpersone Tegniese ondersteuning: Hannes v/d Merwe 011- 662 2651/ hannescvdm@gmail.com Spyseniering: Ferma Bekker

072 958 4757

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 27 Junie 2010  

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 27 Junie 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you