Page 1

1962 TOT 2012 : HALFEEU FEESJAAR AFKONDIGINGS vir 26 Februarie tot 3 Maart 2012

SONDAG 26 FEBRUARIE 2012 Welkom by die erediens – Gelei deur ds Neels Kloppers

Baie welkom by die erediens VANDAG!! Teks en Tema sal aangekondig word

Dis amper tyd vir ons Gholfdag!! Inskrywings kan nou gedoen word by die Kerkkantoor Of koop ‘n kaartjie vir ‘n kans om ons Spogprys te wen ‘n Heerlike naweek by Kulilo Lodge in Limpopo R150 per kaartjie


KOM NEEM JOU FOTO VANDAG!!

Ons wil jou ken… foto’s vir ons Databasis word geneem in die voorportaal, na die erediens

VIDEO SE NUWE KLEUTERSKOOL Ons benodig jou hulp met: • Enige mat vir die vloere wat tans net sement is • 2x houtdeure • ‘n Persoon wat die plafonne kan verskaf asook herstel/insit • 2x 2-plaat gasstowe • Hulp met loodgieter-werk of donasies van krane, pype, ens • Staalkas vir kruideniersware • Paraffien yskas en/of vrieskas Enige bydraes sal waardeer word, kontak gerus vir Karin Grové as jy kan help ~ 083 235 9906

Welkom Nuwe Intrekkers

Kom ontmoet ds Neels asb na die erediens voor in die kerk Die volgende nuwe lidmate word hartlik verwelkom: Liebrecht en Retha Vermeulen , Northriding


Tee Skinkbeurte Datum

Naam/Omgeegroep

26 Februarie

Abraham van Wykweg

4 Maart

Lanseria/Northriding/Lammermoor

11 Maart

Plovers Nest

18 Maart

Honeydew

Wil jy help tee skink? Kan jy dalk eetgoedjies skenk op die datums wat oop is? Kyk op die lys in die saal en laat weet vir Ferma op 072 958 4757

Vandag 26 Februarie 2012 Susan Treptow

083 724 5600

Nellie Wasmuth

083 356 8130

Maandag 27 Februarie 2012 Hein Späth

083 625 7167

Dinsdag 28 Februarie 2012 Gert Corbitt *Michelle Weinmann

074 497 2245

Danie Roets

082 575 4326

Woensdag 29 Februarie 2012 Geen

Donderdag 1 Maart 2012 AD Botha Paula Rudman

082 926 2412 083 556 5586

Danie du Plessis Juan Swanepoel

Vrydag 2 Maart 2012 *CheandrĂŠ van Vuuren

Saterdag 3 Maart 2012 Alta Schourie

082 776 1890

082 903 7835 083 604 1028


As deel van die Vroueaksie word daar beoog om ‘n vroue kamp te reël. Die doel van die Vroue Aksie is o.a. om ook om te sien na ons vroue se geestelike groei en is hierdie een van die maniere waarop die aksie daartoe wil bydra. Ten einde tyd t.o.v. organisering sowel as koste te bespaar is daar ‘n voorstel dat ons inskakel by reeds beplande vrouekampe. In die verband word daar gereeld maandeliks vrouekampe gehou by Woord-In-Aksie kampterrein geleë te Kameeldrif net buite Pretoria, 5km vanaf die Kollonade. Kostes vir die kamp beloop R280.00 per persoon, aandete is 18:00 en die program skop Vrydag 19:00 af en eindig Sondag 12:00 ~ Alle etes ingesluit (Sondag “Brunch”). DATUMS:

9-11 MAART 2012 17-19 AUGUSTUS 2012 Kontak Ronel Pieters as jy belangstel 072 901 2463

JUDY SE KOMBUIS Kosbestellings sal voortaan slegs op bestelling gemaak word Sien kennisgewingbord op bl 7 vir meer besonderhede

Omgeegroep

Kontakpersoon

Kontak no

Epos adres

Driefontein / Swartkops

Stefan Rudman

082 567 5586

namdur@hotorange.co.za

Kobus Nel

083 310 0834

dei.gratia@mtnloaded.co.za

Fielie Swanepoel

083 380 4706

fielie@oceanfreight.co.za

Johan Nell

082 444 2625

jnell@mweb.co.za

Ronnie Collatz

011-662 1005

memcollatz@gmail.com

Jacqueline Klem

082 920 6679

vic.thru.lit@gmail.com

010-222 0651

martie.badenhorst@gauteng.gov.za

Ds Kenneth

081 376 6709

kenneth@muldersdrifgemeente.co.za

Charmaine Joubert

076 544 4406

charmainejoubert137@gmail.com

Ds Neels

083 560 3814

neelskloppers@xsinet.co.za

Featherbrooke Honingklip/Steynsvlei Renosterspruit / Lanseria Abraham van Wykweg 45, Muldersdrif Lanseria / North Riding / Lammermoor Honeydew Helikia Helikia (Jong Volwassenes) Bybelskool

Martie & Kriek Badenhorst


Koördineerder: Anita Duif S: 082 411 7015 F: 086 589 9332; E - anitaduif@vodamail.co.za

Ons bid vir . . SIEKES: Maude Laurence: Maude stabiel, ons bid vir oom Fred en die ander versorgers (079 312 8944) Seun van Rina van Aswegen: wag vir nieroorplanting, benodig operasie vir vogbeheer (Rina 072 231 9140) Phillip Verster: roetine gevestig met versorging. Bid vir Cecile dat sy krag ontvang vir elke dag (082 490 8781) Corrie Brink: gordelroos, baie pyn en ongemak (072 446 2612) Pieter Booysen: spesialis afsprake hierdie week (Kay 072 737 4158) Ronnie Collatz jr: kleinseun van Ronnie en Memory in Australië, bid vir genesing van Kroniese moegheid sindroom (Memory 011-662-1005) Memory Collatz: katarak operasie, maak goeie vordering Ann Woest: skandering op 28/2 om verdere behandeling te bepaal (083 730 6533)

Vroueaksie : Moedersdagontbyt Saterdag 5 Mei ‘n Heerlike oggend om dankie te sê aan ouma en mamma vir hulle omgee en liefde. Manne ook welkom!! Met gaskunstenaar Dr Odelia Tait Kaartjies binnekort beskikbaar…

Konsert te Coca-Cola Dome

Joe Niemand se Night of Light Slegs EEN aand

20Bespekings Maart 2012 by Computicket As jy wil, neem ‘n plakkaat in die voorportaal om op te sit by jou skool


Koördineerder: JACQUELINE KLEM :

1.

082 920 6679

Gebedsversoeke en Getuienisse

Jy is welkom om enige gebedsversoeke, gebedsverhorings en getuienisse deur te stuur op enige van die volgende maniere: 1. SMS Jacqueline op 082 920 6679 2. SMS kerkkantoor op 082 851 5163 / 079 697 1163 3. Bel die kerkkantoor of die leraars (sien agter op afkondigings vir al die kontak besonderhede) 4. Stuur ‘n epos na ons gebeds /getuienis epos adres: bid.pray@gmail.com – die eposse sal uiters konfidensieël en vertroulik hanteer word en as jy anoniem wil bly of namens iemand anders konfidensieël voorbidding vra kan jy net so aandui in jou epos (Slegs die gebedsaksieleier het toegang tot die eposse en sal dit met respek & omsigtigheid hanteer) 5. Skryf op die voorbidding/getuienis blaadjie en plaas dit in een van die kruike in die voorportaal 6. Bring jou versoek/ getuienis na die erediens Sondag of tydens enige ander geleentheid en plaas in die kruike

2.

Voorbidding & Getuienis elke Sondag

Elke Sondag word daar nou spesifiek tyd ingeruim vir gebed en om oor al die gebedsversoeke te bid, sowel as om die Here te dank vir die gebedsverhorings ontvang. Daar sal ook geleentheid wees vir kort getuienisse tydens die dienste, beide die JEEP en hoofdiens.

3.

Voorbidding en Dankgebedspan

As jy wil betrokke raak by die gebedspan – laat weet asseblief vir Jacqueline by jacqueline@akukhanya.co.za/ bid.pray@gmail.com of sms na 082 920 6679 of bel sommer en praat lekker persoonlik.

4.

Inligting

Soos in die verlede sal die gebedstafel allerhande inligtingstukke beskikbaar hê vir enige iemand wat meer wil weet oor gebed en gebedsaksies. Die daaglikse epos, weeklikse afkondigings en smse sal ook gereeld inligting deurgee oor gebed en voorbidding.

5.

Kennis en Wêreldvoorbidding

Ons sal streef daarna om meer kennis oor gebed en die wêreld waarbinne ons lewe met die gemeente te deel. Neem gerus elke week ‘n gebedskaartjie en bid elke dag vir daardie land / geleentheid.

GROENTEPLAAS ~ MULDERSDRIF 1.8Hektaar tonnels met water besproeiing uit Krokodilrivier asook boorgat ~ ten volle operasioneel en gereed vir onmiddellike produksie. Koopprys R1.2milj ~ kontak Karen op 082 416 7910


Dienste AANGEBIED : EKSKLUSIEWE PRODUK DIE WINTER IS OPPAD VOED NOU DIE IMMUNITEITSTELSEL MET DIE NODIGE VITAMIENE, MINERALE & VETSURE U EIE KEUSE :

o Omvattende stelselopbouer ; of o Sisteem gefokusde opbouer ; of o Slegs Vitamiene C of D of kalsium of vetsure; of o Natuurlike antibiotika GESKIK VIR ALLE OUDERDOMME

AnsieduPlessis 0828536532/ansiedp@gmail.com ENTREPRENEUR in VENNOOTSKAP MET SPORTRON INTERNATIONAL ~ “The Wellness Company”

PASTORALE BERADING Geregistreerde berader bied: • Christelike berading en ondersteuning • Trauma en emosionele pyn • Huweliks- en verhoudingsterapie • Depressive en die rou-proses Eis terug van jou mediese fonds. Kontak Susan Eksteen op 076 051 1455

Gilda Harris Fotografie Studio nou oop in Muldersdrif! Swangerskap-; Baba-; Gesins- en Troufoto’s 083 317 7025 / 082 5677 446 gilda@ghphotography.co.za

Loodgieter Loodgieter werk. Kontak Dewald 079 813 5733

Herstelwerk aan en/of nuwe grasdakke Kontak Dirk op 082 784 7856

BOEKHOU DIENS Alle boekhou dienste tot met balansstaat - sluit in alle debiteure, krediteure, banke en rekonsiliasies.  Jaareind state – nie net vir maatskappye nie  Aankoop en installasie van Pastel pakkette  Payroll, UIF, PAYE, BTW Skakel Karin Grové op 082 821 1146

MAT SKOONMAAK Ons was matte en stoffering in jou huis. Ook “Springclean” voor en na trek. Kontak Kobus Agrella op 081 469 7250 of epos kobusagrella@gmail.com

VAN WYK RAME Kontak ons vir enige raam van skilderye, foto’s, sertifikate en vele meer. Kontak Vanessa 083 419 3883; Neels 082 377 3250; Ada 083 263 6565

Dienste SIELKUNDIGES Psigoterapie (kinders, adolessente en volwassenes), studiemetodes, huweliksvoorbereiding, huweliksberading, assesserings (skoolgereedheid, skolastiese problematiek, vakkeuse, beroepsvoorligting), ouerleiding, gesinsterapie en wwinkels. Mediese fonds tariewe, kontant korting. Kontak Andri Burger op 082 853 343 of Annemarike de Beer op 084 208 7518 Epos: synergypsych@gmail.com

Wegneemetes JUDY SE KOMBUIS Gesonde kos wat geskik is vir kinders se middagete of indien mammas nie tyd het vir kosmaak wanneer dinge te besig raak. Standaard porsie: R25 Groot porsie : R35 Bel my vir bestellings, Judy 082 851 5649

Werksgeleenthede FUNKSIE KOORDINEERDER Krugersdorp - Voldagpos beskikbaar. Kontak Andre Jooste op 082 851 7505

VERKOOPSMAN Honeydew- soek verkoopsman vir hardeware winkel. Werk 8-5, R6000pm. Kontak Maryna van Wyk op 079 781 2204

Behuising benodig MULDERSDRIFT Gesin soek dringend behuising in hierdie area – verkieslik 2 slaapkamer-woning of meer. Vanaf 1 April. Kontak Marina Gericke op 076 175 7637

Werk gesoek DRINGEND Grace se man, Israel, soek dringend werk. Hy het 11jr ondervinding petroljoggie, is bereid om enige werk te doen. Betroubare werker, woon in Orange Farm. Israel 076 171 3593.

VERPLEEG – ASSISTENT Dame met gepaste kwalifikasie soek werk, kan bejaardes versorg Skakel Grace Ngolele 074805 2912


Gemeente Besonderhede Musiekleier

Leraars

Sanet Louw 082 824 9388

Ds Neels Kloppers Sel 083 560 3814 neels@muldersdrifgemeente.co.za

Ds Kenneth Mckenzie Sel 081 376 6709 kenneth@muldersdrifgemeente.co.za

Dienspersoneel Terrein/ Koster Jack Segomotso 083 548 8263

Kerkkantoor Helikia – Jong Volwassenes

Sel 079 697 1163 Faks 086 698 7605 Administrateur Maryna de Jager maryna@muldersdrifgemeente.co.za Kerk-SMS 082 851 5163

Aksie Leier Jaco Crous: 082 853 5250 Epos: jaco@repsonline.co.za

Admin Assistent: Rensia Swanepoel rensia@muldersdrifgemeente.co.za

Jeug - Portefeulje Leier Sanette du Plessis 076 309 7942

KERKKANTOOR URE

Bestuursraad 2012 Portefeulje

Bestuursraadlid Funksionele Portefeuljes Bemarking & Kommunikasie Vermaak van Wyk Erediens Anton Steyn Finansiële Bestuur Clive Carney Hulpbron Bestuur Johan Nell Bedienings Portefeuljes Gemeente Ronél Pieters Getuienis VAKANT Jeug Sanette du Plessis Omgeegroepe Danie Knipe Pastoraal Neels van Wyk Bestuursforum Bestuursforum Koördinering Nico Doman Inligting Johan Vermeulen Ander kontakpersone Strewers Anita Duif Tegniese ondersteuning Pieter Pieters Spyseniering Ferma Bekker

Kontaknommer

Maan tot Don 8:00 - 16:00 Vry 8:00 – 14:30

083 419 3883 082 785 6657 083 276 4031 082 444 2625

Neem asseblief kennis dat die gemeente geen landlyne het nie, kontak

072 901 2463 076 309 7942 082 493 3908 082 377 3250

ons op die selnommers

BANKBESONDERHEDE Bank

ABSA

082 568 2120 082 464 6820

Takkode

632005

Rekeningnaam

NG Kerk Muldersdrif

082 411 7015 082 920 3837 072 958 4757

Rekeningnommer 310580023 LOPENDE REKENING (TJEK)

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 26 Februarie 2012  

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 26 Februarie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you