Page 1

AFKONDIGINGS vir 23-29 Oktober 2011

SONDAG 23 OKTOBER 2011 Welkom by die erediens – Gelei deur ds Neels Kloppers

Fokustekste

Teks en tema vir vandag

Agtiende week in Koninkrykstyd

Teks:

Efesiërs 2: 1-10

Levitikus 19: 1-2, 15-18

Tema: Ek is spesiaal

Ps 90: 1-6, 13-17; 1 Tess 2: 1-8; Matt 22: 34-46

pasmaak gemaak

Kategese-afsluiting Oupa en Ouma kuier saam met ons gedurende die erediens en word bederf! Na die erediens kuier ons almal buite, eet lekker en kinders speel op die glybane en springkastele – onthou swemklere!! Ons het hulp nodig!! Kan jy kom help? Laat weet asb vir Rensia... Heerlike vleis, gesonde slaaie, broodjies en natuurlik poeding!!

Kaartjies nou beskikbaar: by kerkkantoor, bestuursraadlede en omgeegroepleiers

R100 volwassenes R75 pensioenarisse

R45 kind


27 November 19:00

Almal wat graag wil deelneem hierdie jaar – ons soek kinders ook asb!! Laat weet asb vir Sanet op 082 824 9388 ONS REPETEER: elke Woensdagaand vanaf 18:00 in die kerk

de

Koeverte beskikbaar in voorportaal

maand Ons mikpunt hierdie jaar is R210 000 waarvan ons alreeds R100 000 ingebring het. Baie dankie aan elkeen se bydrae!! HET JY AL JOUNE GEGEE?

NOODFONDS Die Bestuursraad het ‘n Noodfonds goedgekeur waarin ons geld gaan hou vir nood in die gemeente. Gedurende die afgelope jaar het ons alreeds 7 gesinne kon help met kos, klere en berading. Indien jy voel om ‘n bydrae hiertoe te maak, doen dit op die gewone manier deur ‘n koevert in die kollektebord te plaas of ‘n internetoorbetaling, merk dit asb. met die verwysing “Noodfonds”.


Tee Skinkbeurte Datum

Naam/Omgeegroep

kontak persoon

kontak nommer

16 Oktober

Strewers

Anita Duif

082 411 7015

Ferma Bekker Rina Noak

23 Oktober

Elaine Swiegers Charmaine Coetzee

30 Oktober

Vandag 23 Oktober 2011 Corrie Brink *Magriet de Bruyn *Kirsten Reyneke

072 446 2612 083 676 8638 Ada van Wyk

Maandag 24 Oktober Petru Ceronio

079 522 9010 082 733 4925

Woensdag 26 Oktober Johan Louwrens

072 277 7171

Donderdag 27 Oktober Madeleine de Kock Marika Gross Natasha van den Berg

Vrydag 28 Oktober Geen

Dinsdag 25 Oktober Johan van Rooyen

083 263 6565

Saterdag 29 Oktober Phyllis Carney Marthie Lightfoot Cindy Seeber

079 690 3850 083 227 2390 084 520 6986

082 466 0943 083 468 0167 *jeug

JUDY SE KERSMARK, NG Roodekrans

1ste tafel

KOMBUIS

26 November

Bevrore etes word vandag

Tafels kan nou bespreek word:

verkoop in saal na erediens

R150 ; 2de tafel

R100 ; 3de tafel

Kontak Elsa op 079 310 9445

R50

Varsgemaakte poedings ook beskikbaar


Koördineerder: Anita Duif S: 082 411 7015 F: 086 589 9332; E - anitaduif@vodamail.co.za

Ons bid vir . . SIEKES: Maude en Fred Laurence: gaan redelik goed, bid asb vir rustigheid (079 312 8944) Seun van Rina van Aswegen: ontslaan uit hospitaal, sterk tuis aan, wag nog vir geskikte nier vir oorplanting (Rina 072 231 9140) Dick van Biljon: ontslaan uit hospitaal, bid asb vir beterskap (082 568 7624) Henna Booysen: herstel tuis na knievervangings operasie (073 177 7804) Phillip Verster: brein aneurisme, operasie gehad Don 20/10, 48 uur kritieke toestand (082 490 8781) Steven Ceronio: ontslaan uit hospitaal, sal rukkie neem voor heeltemal herstel (079 522 9010) Kriek Badenhorst: gesondheid (010-222 0651) Willie Brummer: skoueroperasie Maandag 24/10 (Hannetjie 072 808 9195) Hannetjie Groesbeek: Ontslaan uit hospitaal, hartversaking, herstel tuis (072 808 9195) Nico Doman: toetse gehad by kardioloog, wag vir uitslae (082 568 2120)

Kalender Hy het vaak geword en aan die slaap geraak toe Paulus lank gepraat het en 3 verdiepings ver vanaf ‘n vensterbank geval. Van wie praat ons?

Antwoord elders…

Vandag 23 Oktober 8:30 Erediens 8:30 JEEP-diens en kinderkerk Woensdag 26 Oktober 9:30 Bybelskool 19:00 Bybelskool Sondag 30 Oktober NAGMAAL en GESINSDIENS 8:30 Erediens

Ou tydskrifte vir Zandspruit … Bring asb na die Kerkkantoor


Datums en geleenthede vir 2012 word hierdie maand gefinaliseer Finale terugvoer teen 31 Oktober asb. Dankie - Rensia Hiermee versoek ons (Woolworths Noordheuwel, Monilith en Key West) jou vriendelik om ons te ondersteun met ons gemeenskaps projek/fondsinsameling - ten bate van slagoffertjies van verkragting (SAPD Kinderbeskerming). Die fonds gaan aangewend word om koestersakkies aan te koop. Die koestersakkie (comfort bag) bevat die volgende: - Skoon stelletjie onderklere - Waslappie en seep - Tandeborsel en tandepasta - Sagte speelding - Lekkergoed Kan jy jouself indink hoe dit moet voel om deur hierdie verskriklike trauma te gaan en dan vat vreemde mense nog jou kledingstuk weg? In party gevalle is dit die enigste stelletjie onderklere wat die dogtertjie/seuntjie besit. Het jy die volgende geweet? - Dis makliker in SA om verkrag te word as om te leer lees. - Daagliks word 1300 mense verkrag - Elke 17 sekondes word daar dus 'n kind of vrou verkrag - 50 000 gevalle word aangemend maar daar is oor die 450 000 wat nooit aangemeld word nie. Indien die bogenoemde jou hartsnare raak - raak asseblief betrokke deur te help om die wat daagliks deur hierdie hel gaan se pyn net 'n klein bietjie te verlig. Ons is nie so spesiaal dat dit nie met ons of ons kinders kan gebeur nie, ons is net baie gelukkig dat die ellende nog nie aan ons deure kom klop het nie.

SUIDERLIG GEMEENTE Kermis Saterdag 29 Oktober 8:00 tot 14:00 Gaskunstenaar Gerrie Pretorius tree op 11:00

Dringend

gesoek:

Goedkoop behuising word gesoek vir bejaarde

Antwoord: Lees Handelinge 20:7-12

egpaar in die gemeente. Het jy ‘n klein woonstelletjie wat leeg staan? HELP ASB! Skakel asb dringend 072 737 4158


Koördineerder: JACQUELINE KLEM :

1.

082 920 6679

Gebedsversoeke en Getuienisse

Jy is welkom om enige gebedsversoeke, gebedsverhorings en getuienisse deur te stuur op enige van die volgende maniere: 1. SMS Jacqueline op 082 920 6679 2. SMS kerkkantoor op 082 851 5163 / 079 697 1163 3. Bel die kerkkantoor of die leraars (sien agter op afkondigings vir al die kontak besonderhede) 4. Stuur ‘n epos na ons gebeds /getuienis epos adres: bid.pray@gmail.com – die eposse sal uiters konfidensieël en vertroulik hanteer word en as jy anoniem wil bly of namens iemand anders konfidensieël voorbidding vra kan jy net so aandui in jou epos (Slegs die gebedsaksieleier het toegang tot die eposse en sal dit met respek & omsigtigheid hanteer) 5. Skryf op die voorbidding/getuienis blaadjie en plaas dit in een van die kruike in die voorportaal 6. Bring jou versoek/ getuienis na die erediens Sondag of tydens enige ander geleentheid en plaas in die kruike

2.

Voorbidding & Getuienis elke Sondag

Elke Sondag word daar nou spesifiek tyd ingeruim vir gebed en om oor al die gebedsversoeke te bid, sowel as om die Here te dank vir die gebedsverhorings ontvang. Daar sal ook geleentheid wees vir kort getuienisse tydens die dienste, beide die JEEP en hoofdiens.

3.

Voorbidding en Dankgebedspan

As jy wil betrokke raak by die gebedspan – laat weet asseblief vir Jacqueline by jacqueline@akukhanya.co.za/ bid.pray@gmail.com of sms na 082 920 6679 of bel sommer en praat lekker persoonlik.

4.

Inligting

Soos in die verlede sal die gebedstafel allerhande inligtingstukke beskikbaar hê vir enige iemand wat meer wil weet oor gebed en gebedsaksies. Die daaglikse epos, weeklikse afkondigings en smse sal ook gereeld inligting deurgee oor gebed en voorbidding.

5.

Kennis en Wêreldvoorbidding

Ons sal streef daarna om meer kennis oor gebed en die wêreld waarbinne ons lewe met die gemeente te deel. Neem gerus elke week ‘n gebedskaartjie en bid elke dag vir daardie land / geleentheid.

ROODEPOORT SENTRUM VIR BEJAARDES Gesonde persone bo 60jr wat maklik eetsaal toe kan loop en redelik selfversorgend is: Ons het beskikbaar: enkelkamers asook aangrensende kamers met gedeelde badkamer. Kontak Lizbe van Moltke op 011-672 5475


Kennisgewingbord Dienste BESIGHEIDSGELEENTHEID • • • • •

Uniek geformuleerde gesondheids- & ander produkte Kapitale uitleg: R350. Geen verdere finansiering benodig Geen deur tot deur verkope Gratis opleiding, ondersteuning en advies Bepaal eie werksure

ANSIE du PLESSIS 082 853 6532, ansiedp@gmail.com ENTREPRENEUR in VENNOOTSKAP MET SPORTRON INTERNATIONAL ~ “The Wellness Company”

Reg. No. 1977/002110/07

PASTORALE BERADING Geregistreerde berader bied: • Christelike berading en ondersteuning • Trauma en emosionele pyn • Huweliks- en verhoudingsterapie • Depressive en die rou-proses Eis terug van jou mediese fonds. Kontak Susan Eksteen op 076 051 1455 / 011-965 0987

Gilda Harris Fotografie Studio nou oop in Muldersdrif! Swangerskap-; Baba-; Gesins- en Troufoto’s 083 317 7025 / 082 5677 446 www.ghphotography.co.za; gilda@ghphotography.co.za

Herstelwerk aan en/of nuwe grasdakke Kontak Dirk op 082 784 7856

BOEKHOU DIENS Alle boekhou dienste tot met balansstaat - sluit in alle debiteure, krediteure, banke en rekonsiliasies.  Jaareind state – nie net vir maatskappye nie  Aankoop en installasie van Pastel pakkette  Payroll, UIF, PAYE, BTW Skakel Karin Grové op 082 821 1146

VAN WYK RAME Kontak ons vir enige raam van skilderye, foto’s, sertifikate en vele meer. Kontak Vanessa 083 419 3883; Neels 082 377 3250 Ada 083 263 6565

LOODGIETER Loodgieter-werk. Kontak Dewald op 076 758 0650

Dienste

SIELKUNDIGES Psigoterapie (kinders, adolessente en volwassenes), studiemetodes, huweliksvoorbereiding, huweliksberading, assesserings (skoolgereedheid, skolastiese problematiek, vakkeuse, beroepsvoorligting), ouerleiding, gesinsterapie en wwinkels. Mediese fonds tariewe, kontant korting. Kontak Andri Burger op 082 853 343 of Annemarike de Beer op 084 208 7518 Epos: synergypsych@gmail.com

Wegneemetes JUDY SE KOMBUIS Gesonde kos wat geskik is vir bv. kinders se middagete of indien mammas nie tyd het vir kosmaak wanneer dinge te besig raak. Standaard porsie R25 genoeg vir 1 volw Groot porsie R35 genoeg vir 2 volw Hoendernoedelgereg Bobotie met rys Stroganoff Lasagne Kerrie en Rys Herderspastei Spek en kaas macaroni Chicken-a-la-king Spaghetti Bolognaise Vark goulash Bees en groentebredie Bees goulash Hoender en groentebredie Hoender goulash Romerige kerriehoender Spaanse hoender Stysel by elke gereg. Bel my vir bestellings, Judy 082 851 5649

Akkommodasie VERBLYF Op soek na kothuis vir 2 volwassenes. Kontak Yvonne Roux op 072 383 7316

MEENTHUIS Northriding: 3sl. meenthuis te huur R5500/m. Skakel Cobus 083 676 8638

Gesoek Aupair Jongerige meisie gesoek om na ons voorskoolse kinders om te sien daagliks 4-7nm.

Kontak Danie op 072 381 7914 Werk gesoek Plaasbestuurder Ervare bestuurder met 30jr ondervinding Bees/skaap, wild, vrugte, wolklas en alg bestuur. Het Matriek en Landbou diploma

Kontak Human Hattingh op 073 822 2407

in


Gemeente Besonderhede Leraars

Musiekleier

Ds Neels Kloppers Sel 083 560 3814 neels@muldersdrifgemeente.co.za

Sanet Louw 082 824 9388

Ds Kenneth Mckenzie Sel 081 376 6709 kenneth@muldersdrifgemeente.co.za

Dienspersoneel Terrein/ Koster Jack Segomotso 083 548 8263

Kerkkantoor

Helikia – Jong Volwassenes

Sel 079 697 1163 Faks 086 698 7605 Administrateur Maryna de Jager maryna@muldersdrifgemeente.co.za Kerk-SMS 082 851 5163

Aksie Leier Jaco Crous: 082 853 5250 Epos: jaco@repsonline.co.za

Jeug - Portefeulje Leier

Admin Assistent: Rensia Swanepoel rensia@muldersdrifgemeente.co.za

Sanette du Plessis 076 309 7942

KERKKANTOOR URE Bestuursraad 2011 Portefeulje

Bestuursraadlid Funksionele Portefeuljes Bemarking & Kommunikasie Vermaak van Wyk Erediens Anton Steyn Finansiële Bestuur Gerbus Vermaak Hulpbron Bestuur Johan Nell Bedienings Portefeuljes Gemeente Ronél Pieters Getuienis VAKANT Jeug Sanette du Plessis Omgeegroepe Danie Knipe Pastoraal Neels van Wyk Bestuursforum Bestuursforum Koördinering Nico Doman Inligting Johan Vermeulen Ander kontakpersone Strewers Anita Duif Tegniese ondersteuning Pieter Pieters Spyseniering Ferma Bekker

Kontaknommer

Maan tot Don 8:00 - 16:00 Vry 8:00 – 14:30

083 419 3883 082 785 6657 082 440 0968 082 444 2625

Neem asseblief kennis dat die gemeente geen landlyne het nie, kontak

072 901 2463 076 309 7942 082 493 3908 082 377 3250

ons op die selnommers

BANKBESONDERHEDE Bank

ABSA

082 568 2120 082 464 6820

Takkode

632005

Rekeningnaam

NG Kerk Muldersdrif

082 411 7015 082 920 3837 072 958 4757

Rekeningnommer 310580023 LOPENDE REKENING (TJEK)

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 23 Oktober 2011  
Muldersdrif Gemeente Afkondigings 23 Oktober 2011  

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 23 Oktober 2011

Advertisement