Page 1

AFKONDIGINGS

17-23 Oktober 2010

SONDAG 17 OKTOBER 2010 EREDIENS 8:30

Viva Musica konsert

Gelei deur ds Neels Kloppers

WELKOM BY DIE EREDIENS

Teks en Tema vir vandag Teks: 1 Kor 4:16 en 1 Kor 11:1 Tema: Volg my, ek volg Jesus BRING JOU BYBEL ELKE SONDAG!!

Kinderkerk & JEEP-diens JEEP diens in sysaal Graad 4-10

30 Oktober 2010 om 19:00

Kaartjies beskikbaar by Strewers R50 volw, R30 kinders Vingerete word bedien

Hierdie gaan weer ‘n onvergeetlike aand wees van ligte musiek en sang!

Kinderkerk 2 jaar oud tot Graad 3

Luigi Bianco, Janis Myburgh en die Louise Fisher ensemble met hul propvol program

Gedurende erediens

asook

Kinders kan afgehaal word om 9:45

‘n heerlike vingerete deur die Strewers (dít wil jy nie mis nie!)

Fokustekste Twintigste week in

KOM KRY JOU KAARTJIE VANDAG NOG…

Koninkrykstyd Jeremia 31: 27-34 Psalm 119: 97-104; Genesis 32: 22-31; Psalm 121; 2 Timoteus 3: 14-4:5; Lukas 18: 1-8

Vergadering vandag na erediens: Alle JEEP en kinderkerk-aanbieders en ander belangstellendes Re: finale reëlings vir Oupa en Ouma Sondag van 7 November


OKTOBER IS

Kalender Vandag 17

10

08:30 Erediens 08:30 Jeep-diens & Kinderkerk

Woensdag 20

de

maand

Koeverte beskikbaar in voorportaal

GEEN Bybelskool (a.g.v. Ds Neels saam op Strewers-kamp)

Sondag 24 08:30 08:30

Erediens Jeep-diens & Kinderkerk

Mikpunt R200 000 (Baie dankie aan die familielede wat reeds hul bydraes inbetaal het…)

KERSSANGDIENS Alle deelnemers (en enige ander belangstellendes) Ons oefen elke Dinsdagaand

Gevolg deur

DANKSEGGINGSFEES

om 18:30 hier in die kerk Onder leiding van Sanet Louw, ons nuwe Musiekleier

op

SONDAG 31 OKTOBER 2010 Kom sê saam dankie dat God ons seën deur jou klip by die kruis neer te lê

18-22 Oktober 2010 Mopani Lodge, Roodeplaatdam

Geniet julle kamp !! Ds Neels sal nie gedurende hierdie tyd beskikbaar wees nie, aangesien hy saam op die Strewers-kamp sal wees. Alle kerk-aangeleenthede, skakel asb ds Kenneth of kerkkantoor


Besoekers & Nuwe Intrekkers Welkom in ons gemeente!! Ons vertrou dat ons gemeente vir jou/julle ‘n ware geestelike tuiste sal bied. Ontmoet asb die diensspan in die voorportaal om meer inligting oor die gemeente te kry, of ‘n nuwe lidmaat-pakket af te haal. U kan ook die kerkkantoor gedurende die week kontak. Onthou om die vorms so gou as moontlik terug te bring dat julle op die databasis bygevoeg kan word.

Ons soek leë 2l bottels Bring asb na kerkkantoor

Op 25 Julie 2010 het ons as gemeente begin om ons Familiebybel tussen

Dorkas Koördineerder: Anita Duif S: 082 411 7015; H: 011-795 2400 F: 086 589 9332; E - anitaduif@vodamail.co.za

Ons bid vir . . . SIEKES: Anna Nelson: bloedkanker, chemobehandeling (084 585 6714) Swaer van Glauda Erasmus: wonderbaarlike herstel van kanker, twee klein kolletjies word nou met sterker chemo behandel (Glauda 082 415 5214) Amanda Schutte: kry steeds behandeling vir dikderm, baie pyn (072 382 2112) Koot Woest: kanker terug, kry weer chemobehandeling (083 260 2007) Alet van der Merwe: sukkel na operasie, benodig gebed (072 303 5741) Lenie Mulder: toetse (082 298 6723)

Gebedsaksie

lidmate te sirkuleer. Gesinne sal ‘n beurt kry om vir EEN WEEK die Bybel huistoe te neem - saam leer ons weer om hierdie Boek te lees en verstaan. Indien jul gesin die Bybel wil bespreek vir ‘n spesifieke week, skryf asb jul name op die Besprekingslys in die voorportaal – en onthou om die Bybel te neem op JUL Sondag !!

Koördineerders: ANSIE DU PLESSIS : RONéL PIETERS :

082 853 6532 072 901 2463

Ons LEERMEESTER : -

-

“Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid…” Mat 14:23 “Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel…” Joh 6:11 “Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan…” Luk 8:29

Ons VOLMAG : -

-

-

“Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger… sodat hy kan heers…” Gen 1:26 “Vrede vir julle!" sê Hy weer vir hulle. "Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook" Joh 20:21 “Dit verseker ek julle: Wie in my glo, …hy sal nog groter dinge as dit doen…” Joh 14:12


Waarom iemand ANDERS vra om vir jou te bid? -

-

-

“As daar iemand van julle is wat siek is… moet julle vir hom bid en hom met olie salf…” Jak 5:14 “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar …sodat … gesond kan word” Jak 5:16 “Dra mekaar se laste…” Gal 6 :2 “… twee saam kan weerstand bied. ‘n Driedubbele tou breek nie maklik nie” Pred 4:12

GEDENKMUUR Bou van muur het reeds begin… Nissies te koop @ R1000 elk Navrae : kerkkantoor

NEEM ASB. VRYMOEDIGHEID OM ENIGE VAN DIE GEBEDSAKSIELEDE TE KONTAK! (Kontaklyste is beskikbaar in die voorportaal)

Beskikbaar in voorportaal : Gebedsgids – Riglyne vir gebed Vier geestelike wette – riglyne vir verkondiging van evangelie Gebedskaarte – bid vir spesifieke lande se mense Houer vir gebedsversoeke

Verjaardae ‘Mag julle ’n wonderlike verjaardag beleef’

Vandag 17 Oktober 2010 Nicke Storm Justun de Beer Herman de Jager Jannicke Marais

011-957 0255 084 599 0809 082 784 7855 084 384 8051

Maandag: 18 Oktober Jean Minnaar Jac de Wit

072 631 0740 011-662 1822

Dinsdag: 19 Oktober Mercia Rall

076 272 3552

Woensdag: 20 Oktober Liezle Steyn Nadia de Jager Bissula Schwiebus Christel Cornelius

082 701 1207 084 572 2287 083 729 6167 082 495 8552

Donderdag:21 Oktober Elfreda Jonker Koos van Ettinger

083 611 0989 011-662 1053

Vrydag: 22 Oktober NM Storm Sten Meyer Chris van Wyk

083 995 4001 072 749 6358 011-662 2882

Saterdag: 23 Oktober Kirsten Reyneke Corrie Brink Magriet de Bruyn

083 676 8638 072 446 2612 011-662 1470

Voel die lewe se hartklop STEL JY GOD EERSTE?... SOOS ONS VRIENDE UIT DIE BYBEL? Deur: Benescke Janse van Rensburg

Die ritmiese getimmer teen die groot boot weergalm deur die laatmiddagstilte. Oor die jare was die amper 600-jarige man wat aan die boot bou telkemale die middelpunt van die gemeenskap se grappe en spot. Tog het dit hom nooit gepla nie. Inteendeel, dit het hom meer gedetermineerd gemaak om die projek wat God aan hom gegee het af te handel. Vir ’n oomblik stop Noag om die sweet van sy aangesig weg te vee. Dan trek hy nog ’n spyker nader voordat hy dit in die boot timmer. Geduld en deursettingsvermoë staan duidelik aan die kern van hierdie projek. In Genesis 6 lees ons van ’n donker wêreld. ’n Wêreld deurdrenk met korrupsie, deurweek met geweld en verflenter deur sonde. Dít was die tipe wêreld waarin Noag geleef het. Verder lees ons dat die mense se sondes God so bedroef gelaat het dat Hy dit oorweeg het om die wêreld te verwoes. Maar dan sien Hy vir Noag. ’n Opregte, Godvresende man. ’n Roos tussen ’n wêreld vol onkruid. Iemand wat die waarde verstaan het om God eerste in sy lewe te stel. En God besluit om Noag en sy gesin te spaar en gee aan hom die opdrag om ’n ark te bou ... Wat is van die lesse wat ons uit Noag se lewe kan leer?


LES 1: NOAG WAS GEHOORSAAM AAN GOD Tot voor die sondvloed was daar geen reën op die aarde nie. Met God se opdrag aan Noag om ’n ark te bou het Noag dus geen idee gehad waar die water vandaan sou kom om die boot te laat dryf nie. Tog was hy onmiddellik gehoorsaam aan God se opdrag – sonder om dit ooit te bevraagteken. Ek wonder, as God vandag vir jou ’n vreemde opdrag gee om uit te voer. Sal jy dit onmiddellik doen of gaan jy Hom eers bevraagteken? LES 2: NOAG HET TEN SPYTE VAN TEENKANTING PERSPEKTIEF BEHOU Al het Noag met die verloop van jare geweldige spot van die plaaslike gemeenskap verduur, het hy nooit sy oë van God en die opdrag wat hy ontvang het afgehaal nie. En al het die wêreld mettertyd al meer vol sonde geraak, het Noag steeds met ’n opregte hart voor God geleef. Ek wonder, wat is jou reaksie wanneer jy teenkanting in ’n opdrag ervaar wat God op jou hart kom lê het? Veg jy verwoed terug of kies jy om met liefde teenoor jou spotters op te tree terwyl jy jou oë op God hou? LES 3: NOAG HET DIE TOETS GESLAAG EN DIE BELONING ONTVANG Nadat die ark voltooi was, het Noag en sy familie saam met al die diere wat God na die ark gestuur het in die ark ingegaan. Die reën het begin val en Noag en sy gesin was veilig. Toe die vloedwater eindelik begin sak nadat dit opgehou reën het, het Noag en sy familie op droë grond uitgestap en ’n reënboog gesien. Die reënboog was God se teken dat Hy nooit weer alles wat lewe deur so ’n oorstroming sal vernietig nie. Noag het die toets vir gehoorsaamheid geslaag en God het hom daarvoor geëer. In 1 Samuel 15:22 beklemtoon God deur die profeet Samuel dat ons gehoorsaamheid aan Hom belangriker is as offerande wat ons aan Hom kan bring. Stel jy God eerste deur onmiddellik gehoorsaam te wees aan sy opdragte in jou lewe? Onthou, God het jou ook geweldig lief en jou gehoorsaamheid kan ook tot seëning in jou en jou familie se lewens lei. Sterkte. Vader God, baie dankie dat ek kan weet dat U my toekoms ken. Help my asseblief om te weet wanneer ’n opdrag van U af is en ook om gehoorsaam daaraan te wees – selfs al is dit soms moeilik. Ek bid dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Kennisgewingbord .

Te koop

Juwele met ’n Boodskap Die “Testimony Jewellery & Décor” reeks: • Halssnoere en armbande vir groot en klein • Boekmerke, steutelhouers, versierings & geskenke Skakel Ansie op 082 853 6532 of epos ansiedp@gmail.com

Dienste Gilda Harris Fotografie Studio nou oop in Muldersdrif! Swangerskap-; Baba-; Gesins- en Troufoto’s 083 317 7025 / 082 5677 446 www.ghphotography.co.za email: gilda@ghphotography.co.za

Herstelwerk aan en/of nuwe grasdakke Kontak Dirk op 082 784 7856

BOEKHOU DIENS Alle boekhou dienste tot met balansstaat - sluit in alle debiteure, krediteure, banke en rekonsiliasies.  Jaareind state – nie net vir maatskappye nie  Aankoop en installasie van Pastel pakkette  Payroll, UIF, PAYE, BTW Skakel Karin Grové op 082 821 1146

NUTSMAN/HANDY MAN Vir enige herstelwerk aan jou huis soos bv: Waterdigting, fasieborde / geute, verfwerk binne en buite, bouwerk en plafonne.

Kontak Dirk op 083 519 9604

LOODGIETER Loodgieter-werk. Kontak Dewald op 076 758 0650

Akkommodasie STRANDWOONSTEL TE KOOP OF TE HUUR Uvongo. 3 slaapkamer, 2 badkamer, baie groot onthaal-area en kombuis. Reg op strand, beste in kompleks! R2milj (onderhandelbaar). Foto’s: www.privateproperties.co.za: La Crete Sands # 2. Vir verkope: Kontak Anita Duif op 082 411 7015 Vir verhuring: kontak Kerkkantoor op 079 697 1163

Akkommodasie gesoek WONING OP LANDBOUHOEWE Gesoek: 3-slaapkamerhuis op landbouhoewe. Perdefasiliteit voordelig. Huurder bereid om tot R16 000p/m te betaal. Kontak Jaco Crous op 082 853 5250 of epos jaco@repsonline.co.za


Omgeegroepe Is Muldersdrif Gemeente ’n Omgeegroep Gemeente? Of is ons ’n Gemeente met omgeegroepe?

ONS DOELWIT IS BESLIS OM ‘N OMGEEGROEP GEMEENTE TE WEES! Omgeegroep

Kontakpersoon

Kontak no

Epos adres

Dag

Tyd

Driefontein / Swartkops

Stefan Rudman

082 567 5586

namdur@hotorange.co.za

Dinsdae

19:00

Featherbrooke

Kobus Nel

083 310 0834

dei.gratia@mtnloaded.co.za

Dinsdae

19:00

Honingklip/Steynsvlei

Fielie Swanepoel

083 380 4706

fielie@oceanfreight.co.za

Wissel

19:00

Renosterspruit / Lanseria

Johan Nell

082 444 2625

jnell@mweb.co.za

Vrydae

19:00

Abraham van Wykweg 45, Muldersdrif

Ronnie Collatz

011-662 1005

memcollatz@gmail.com

Sondae

18:30

Lanseria / North Riding / Lammermoor (In die Kinderkerkgebou)

Jacqueline Klem

082 920 6679

vic.thru.lit@gmail.com

Donderdae

18:30

Plovers Nest 1121 Featherbrooke Est (Jong gesinne)

Johan & Vivienne J van Rensburg

011-662 2678

jcjvr@vodamail.co.za

Donderdae

19:00

Honeydew

Martie & Kriek Badenhorst

010-222 0651

martie.badenhorst@gauteng.gov.za

Sondae

17:00

Helikia (Jong Volwassenes)

Charmaine Joubert

076 544 4406

charmainejoubert137@gmail.com

Woensdae

19:00

Bybelskool

Ds Neels

083 560 3814

neelskloppers@xsinet.co.za

Woensdag oggende & aande

9:30 & 19:00

Wat verhinder jou om deel te word van hierdie familie?


Gemeente Besonderhede Leraars Ds Neels Kloppers Tel: 083 560 3814 epos: neels@muldersdrifgemeente.co.za Ds Kenneth Mckenzie Tel: 084 455 3267 epos:kenneth@muldersdrifgemeente.co.za

Kerkkantoor

Kategese: Juniors (2 jaar tot Graad 3) Leier: Adele de Jong – 083 263 6566 Kinders van die ouderdom 2 jr tot Gr 3 gaan direk na die Kinderkerk voor erediens. Verdaag 09:45.

Seniors (Graad 4 – 10) Leier: Ronel Duif – 083 324 5977 Gesamentlike jeugdiens vir 30 minute in saal, gaan dan na hul kategese lokale. Verdaag 09:45.

Administrateur: Maryna de Jager Tel: 079 697 1163 Faks: 086 698-7605 epos: maryna@muldersdrifgemeente.co.za Kerk-SMS: 082 851 5163

Finalejaars – Graad 11

Admin Assistent: Rensia Swanepoel epos: rensia@muldersdrifgemeente.co.za

Funksionele Portefeuljes Bemarking & Vermaak van Wyk Kommunikasie 083 419 3883

Neem asseblief kennis dat die gemeente geen landlyne het nie, kontak ons op die bogenoemde selnommers

Leier: Ds Kenneth – 084 455 3267 Finalejaars hanteer materiaal soos deur leraars voorberei. Sondae om 16:30 in die kinderkerk

Bestuursraad 2010

Erediens Finansiële Bestuur

Posbus Adres NG Muldersdrif Posbus 52 Muldersdrif 1747

Kantoorure: Ma – Vry 08:00-16:00 Sondae na oggenddiens

BANKBESONDERHEDE Bank: ABSA Takkode: 632005 Rek Naam: NG Kerk Muldersdrif Rek no: 310580023 LOPENDE REKENING (TJEK) Wag vir Foto

Musiekleier Sanet Louw: 082 824 9388

Dienspersoneel Terrein/ Koster Jack Segomotso 083 548 8263

Hulpbron Bestuur

Anton Steyn 082 785 6657 Gerbus Vermaak 082 440 0968 Johan Nell 082 444 2625

Bedienings Portefeuljes Gemeente Theda Human 082 678 1905 Getuienis VAKANT Jeug Wessel Duif 083 408 0377 Omgeegroepe Danie Knipe 082 493 3908 Neels van Wyk Pastoraal 082 377 3250 Bestuurs Forum B/Forum Koördinering Inligting Strategies

Nico Doman 011- 662 2956 Johan Vermeulen 082 464 6820 VAKANT

Helikia – Jong Volwassenes Aksie Leier

Strewers

Jaco Crous: 082 853 5250 Epos: jaco@repsonline.co.za

ander kontakpersone

Jeug - Portefeulje Leier

Tegniese ondersteuning: Hannes v/d Merwe 011- 662 2651/ hannescvdm@gmail.com

Wessel Duif: 083 408 0377 Epos: wessel@duif.co.za

Spyseniering: Ferma Bekker

Fanie Human 076 845 4920

072 958 4757

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 17 Oktober 2010  

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 17 Oktober 2010

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 17 Oktober 2010  

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 17 Oktober 2010

Advertisement