Page 1

Kerkkantoor: Maandag – Vrydag oggende 7:30 – 13:00 en slegs telefonies/epos Middae 13:00 – 16:00, 079 697 1163 inligting@xsinet.co.za Leraars: Ds Neels Kloppers 083 560 3814, Ds Kenneth McKenzie 081 376 6709, Ds Sumari Kruger 082 439 4985

BESTUURSRAAD Baie geluk aan die volgende persoon wat vandag bevestig word as Bestuursraadslid. Dries van den Heever – Portefeuljeleier Hulpbronne

VOLGENDE SONDAG 23 FEBRUARIE DIREK NA DIE EREDIENS Hou ons gemeente Piekniek!

Baie dankie Ons neem ook afskeid van 2 van ons Bestuursraadslede wat aan die einde van hul dienstermyne gekom het. Baie dankie vir julle opofferings en bereidwilligheid om jul tyd vir die Gemeente te gee. Johan Nell Nico Doman

Welkom by die erediens Gelei deur Ds Neels Kloppers Teks 2 Korintiërs 5:19 en Johannes 13:1-17 Tema

Volgende week: ~ 2 Korintiërs 5:21 ~ Leef in ‘n nuwe verhouding met God

Moenie wrokke hou nie, want wrokke is…

Bring jou eie Piekniekmandjie propvol met lekker eetgoed en ’n koeldrank of twee… Slaan jou Gazebo op, vou jou kombers oop en kuier lekker saam. Vure sal beskikbaar wees as jy ’n vleisie wil braai… Ons Vroueaksie sal die poeding verskaf teen slegs R20 per persoon (kinders onder 12jr gratis) ALLES TEN BATE VAN ONS KERK SE KOMBUIS

Kaartjies nou beskikbaar…


Dorkas Groep

Verjaarsdae Vandag

Bid asb saam vir ons siekes en stuur ‘n sms van bemoediging… Kontakpersoon: Anita Duif 082 411 7015; senior @vrone.co.za Jeug

Jurie de Jager Bets Erasmus 082 771 9527 Nelmiray Labuschagne 084 252 0227

Maandag 17 Februarie Kobus Agrella 082 452 5053 Estelle Eloff 011-659 0278 Leon Serfontein 011-955 4595

Dinsdag 18 Februarie Nedean Arangies 082 928 9598 Zané Jacobs Irene Knipe 082 455 7300 Christa van Gerve 082 805 8516

Woensdag 19 Februarie Leo Bezuidenhout 082 854 5979 Ionie de Klerk 011-760 3460 Gerrit Lok 082 582 7892 Rensia Swanepoel 071 819 2822 Alec van Eeden 084 211 4210

Donderdag 20 Februarie Lynette Agrella 083 360 3089 Petra Ceronio 076 084 2148 Ursula Ludick 082 553 0248 Andria van Deventer 084 496 6377

Vrydag 21 Februarie Carla Hatchett 084 707 7881 Louise Kleinsmith 082 450 2307 Debbie Oelofsen 083 679 1630

Saterdag 22 Februarie Jean de Jong 083 263 6566 Zanri Dicks 083 237 0060 Danie Knipe 082 493 3908 Jan Smit 083 633 2223 Sarah Wentworth 082 067 5015 Louis Swanepoel 071 490 9471

Baie baie welkom in ons Gemeente, onthou asb om vorms te neem in die voorportaal. Ontmoet Ds Sumi voor in die kerk na die erediens en kom kuier saam in die saal daarna! ’n Spesiale welkom aan die volgende nuwe intrekkers! Diederick & Vicky-Lee Vermeulen en dogter Vera-Lee Gertin & Bianca Erasmus

Barry & Sandra Fourie Alec & Tania van Eeden en seun Alec Die volgende lidmate moet asb met Rensia in die kerkkantoor kontak:

Mariana Coetzee

CP & RGJ Holtzhausen

A&H Dubbelt

Leraar huisbesoeke: Alle Nuwe Intrekkers sal ’n huisbesoek van een van ons leraars ontvang. Indien enige ander lidmate wens en behoefte het om besoek te word, kontak die Kerkkantoor of die leraars direk om te reël.

SIEKES: Gert van Jaarsveld: rugoperasie 24 Feb, ons bid dat alles goed sal afloop (082 851 0123) Jeanette Duvenage: gesondheid (011-958 1207) Pierre Oelofsen (seun van Estelle): gaan vir hartomlyning, ons bid vir spoedige herstel (083 231 1150) Trudie Vermeulen: gesondheid (082 262 6933) Johan Auret (Blikkies se broer): gediagnoseer met Parkinsons, ons bid vir die onmoontlike: Genesing! en uithouvermoë (Blikkies 082 600 6818) Johan (seun van Rina Noack): op waglys vir hartoorplanting, maar gaan baie beter na apparaat-inplanting in hart (Rina 072 217 7814) Neels, seun van Rina van Aswegen: op waglys vir nieroorplanting (Rina 072 231 9140) Ron Collatz (kleinkind van Ronnie & Memory): moegheid-sindroom, volhou asb met gebed (Memory 011-662-1005) Ons wil jul versoek om ons asb te laat weet van enige lidmaat/familie/vriend wat ons moet byvoeg op die Siekelys.

OMGEEGROEP MATERIAAL Nou beskikbaar

VIR JOU DAGBOEK… 40 dae van Toewyding …begin 11 Mei


Is jou kind ’n Mullie?

Ds Sumi bied elke week gedurende die Uur vir Kultuur by Muldersdrif Laerskool

ROMMELVERKOPING 1 MAART

“VOLGVOETE” aan. As jou kind wil deel wees van die groep, kontak Ds Sumi gerus op 082 439 4985

On s g aan g er eeld (elke 2d e m aan d ) r o m m elver ko p in g s in d ie kin d er ker k d o en . On s b en o d ig d ie volg en d e: 

Ou kler e, w it o lif an t it em s w at in ’n g o eie t o est an d en ver ko o p b aar is (b r in g asb n a ker kkant o o r )

…en nou? Wat gebeur nou?

Help er s o m o p d ie Vr yd ag vo o r ver ko p in g t e h elp m er k en so r t er

Na ons soveel reënskade gehad het in 2013 aan ons vorige Padbord, het ons daarin geslaag om die goedkeuring vir ‘n Nuwe Bord te kry.

Help er s (o o k m ans) w at kan h elp o p d ie Sat er d ag m et d ie ver ko p e

Soos julle kan sien, gaan ons ‘n Fantastiese Nuwe een opsit! Baie baie dankie aan ons lidmate wat betrokke is hierby… Julle is baie spesiaal!

Skakel asb Ir en e Kn ip e o p 082 455 7300 Bring asb volgende week (teen woensdag) jou “rommel” Vrywilligers word nog benodig vir ons volgende verkopings

Ds Kenneth Ds Neels 28 Feb – 3 Mei 2 Jun – 2 Aug Die Sinode se nuwe reglement bepaal dat leraars hulle opgehoopte langverlof moet neem, anders word dit verbeur. Ons leraars neem hierdie jaar hul langverlof sodat hulle op die nuwe 3-jaar siklus ingesluit kan word. Vir meer besonderhede, skakel die leraars of kerkkantoor


HELP DIE GEMEENSKAP! VLOEDE IN VIDEO CENTRE

As jy kan kom help met die Sondag teebeurte, laat weet ons asb by die Kerkkantoor of skakel Hester op 083 601 7475

Gesinne se huise in Video Centre het met die onlangse reën weggespoel of is heeltemal beskadig… Hulp met 10kg Mieliemeel en 36 komberse word benodig… as jy kan help, bring asb na die Kerkkantoor

BAIE BAIE DANKIE VIR AL JUL HULP SOVER!!

VAKATURE - MUSIEKLEIER Alle kinders gaan direk na die saal (Senior JEEP) of kinderkerk (Junior JEEP) Die Jeug het hul eie diens…

Ons nooi belangstellendes uit om aansoek te doen vir hierdie pos. Vir meer inligting skakel asb die Kerkkantoor of ds Kenneth.

Ouers neem asb kennis dat kategese klasse eers om 09:40 klaarmaak. Moet asb nie die kinders vroeër kom haal nie. Kom kuier solank saam met ons onder die lapa vir koffie/tee

Ons benodig nog mentors! As jy ‘n passie vir kinders het en ‘n roeping van God om betrokke te raak by ons Jeugbediening.

Baba bediening Ons benodig DRINGEND nog mammas en pappas met babas wat ons een Sondag per maand kan kom help. Kontak Sanette op 076 309 7942 as jy kan help.

Kontak asb: Arnél 082 575 4569 / ds Sumi 082 439 4985

2014 se Splinternuwe Kalender is nou beskikbaar in die voorportaal

te koop in die Kerkkantoor Slegs R100 elk

te koop in die Kerkkantoor Slegs R120 elk


Het julle geweet? Wanneer ons kinders besig is by die JEEP-aande, word hulle sekuriteit verseker deur ‘n wag van Drift Reaction. Ons sê BAIE DANKIE

Volgende Vrydagaand

21 Februarie 19:00 tot 21:00 Ons hou

SELFOON SKATTEJAG!!

GEBEDSVERSOEK Ons vra julle gebede: In ons soektog na geskikte grond vir ons Ikusasa/Sechaba kleuterskool projek

So vir eens sê ons: , BRING JOU SELFOON… R30 vir kos Vra jou JEEP-maats wat by die ander aande was, dis super-

!!

GEDENKTEKEN Ons is baie trots op ons pragtige Gedenkteken wat gedurende ons Halfeeufees in Januarie 2013 onthul was. Die finale afronding daarvan is om die Aardbol te vervang met ‘n meer lewensgetroue weergawe. Het jy enige idees of advies hoe ons dit kan doen? Skakel asb vir ds Neels…


Kuier om die Woord : ELKE WoensdaG Ons het met ‘n nuwe bybelstudie begin

Job: As God stilbly boekies kos R50, beskikbaar by ds Neels

In die kinderkerk Featherbrooke Hills

9:30 & 19:00 11:00

Featherbrooke hills 11:00

NUWE INTREKKERS… Hou solank jul dagboeke oop Ons hou lekker bring en braai hier by die kerk na die erediens

Hierdie is ons nuutste Bybelstudie groep wat gedurende 2013 begin het… Dis fantasties om te sien hoe hierdie groep week vir week groter word. Daar is alreeds elke week ongeveer 25 persone (ook van ander kerkdenominasies en engels sprekendes) wat die sessie bywoon. Ons het ook as gevolg van hierdie sessie nou ‘n totaal van 9 gesinne wat deel van ons Gemeente geword het.. ‘n Spesiale welkom aan al ons nuwe lidmate uit Featherbrooke Hills!! Dankie ds Neels vir jou gesindheid en passie hiervoor wat weekliks die inwoners bymekaarbring! PS: KAN ENIGE IEMAND HELP OM SONDAE ONS LIDMATE VANAF DIE OORD BY DIE KERK TE KRY? OF DALK HELP MET ‘N BUSSIE?

Woord op Woensdae Ons volgende diens is op Woensdag 2 Maart Enige idees of voorstelle? Stuur asb aan kerkkantoor

Ons wil julle graag aan mekaar voorstel en lekker saamkuier…

Sondag 16 Maart 11:00 Ons verskaf die vure en alle bykosse

Afkondigings 16 februarie 2014  
Afkondigings 16 februarie 2014  
Advertisement