Page 1

1962 tot 2012 : halfeeu feesjaar

Wie is god vir jou? GEEN JEEP DIENS VANDAG NIE, SLEGS KINDERKERK Baie geluk aan ons 10 nuwe Belydende Lidmate wat vandag bevestig word met hul BELYDENIS AFLEGGING kategeseafsluiting  Ouma en oupa dag

osbraai

Sondag 4 November Volwassene

R100

HoĂŤrskool Kind

R75

Laerskool Kind

R50

Kaartjies NOU beskikbaar by Kerkkantoor of Wessel Duif LW: Kaartjies moet gewys word, kosbediening slegs met kaartjie ∗ Stoele en tafels sal beskikbaar wees ∗ Alle eetgerei sal beskikbaar wees ∗ Koeldrank sal verkoop word ∗ Springkastele vir die kinders – onthou swemklere en sonbrand room!!

Afkondigings vir week 14-20 Oktober

Sondag 14 Oktober 2012 Welkom by die erediens – Gelei deur ds Kenneth McKenzie ONS LEES VANDAG UIT

TEMA

Matteus 28

Maar Here, hoe dan nou?


Wat gebeur hierdie week? Maandag 15ste

Dinsdag 16de

Skole heropen 19:00 Bestuursraad

Woensdag 17de 9:30 & 19:00 Bybelskool

Dorkas groep

Louw Ferreira: val, gebreekte heup en enkel, Wilgeheuwel hosp (082 964 4519) Ria Barnard: Heupvervanging, ontslaan uit hosp, bid vir spoedige herstel (082 884 6486) Marta Oosthuizen (moeder van Ilana Coreejes): Stemband kanker (072 312 8557 /Ilana 082 572 6665) Liesl Swanepoel (Mienie Stolz se dogter): vra vir gebede vir wysheid en krag met ondersteuning van dogter (Mienie 010-222 0577) Marina (Callie Botes se dogter): baie dankie vir al die gebede, bid dat die intense fisioterapie suksesvol sal wees en sal lei tot beterskap (072 606 9892) Gerbrecht Germeshuys: ondergaan rehabilitasie in Riverside. Bid vir geslaagde behandeling van verlamde bene (082 678 4158) Maude Laurence: Ons volhard in gebed vir Tannie Maude en oom Fred (079 312 8944) Neels,seun van Rina van Aswegen: wag steeds vir nieroorplanting (Rina 072 231 9140) Pieter Booysen: behandel vir nier infeksie. Ortopeed gesien vir ander probleme (Kay 072 737 4158) Ron Collatz (kleinkind van Ronnie & Memory): Kroniese moegheid-sindroom. Ons hou aan bid vir meer energie daagliks en sy skoolwerk. Dankie vir gebede (Memory 011-662-1005)

Tiende maand

Ons mikpunt hierdie jaar is: R210 000 Help ons asb om dit te kan bereik Jou bydrae word baie waardeer ALLE briewe is gepos en/of per epos aangestuur. Laat weet asb die Kerkkantoor indien jy nog nie joune ontvang het nie.


verjaarsdae ~ Ons hoop jou verjaardag is iets uit ‘n ander wêreld ~

Vandag 14 Oktober Riaan Lauwrence

011-475 8735 Donderdag 18 Oktober

Maandag 15 Oktober Louwtjie van de Linde

072 355 3454

Jac de Wit

011-662 1822

Vrydag 19 Oktober Dinsdag 16 Oktober *Yako Cronje Derrick Scholtz Danie Schreiber Stephanie Swanepoel

011-662 1513 083 650 6457 083 256 7000 082 416 2871

Woensdag 17 Oktober *Jannicke Marais *Nicke Storm

084 384 8051 011-957 0255

Mercia Rall

076 272 3552

Saterdag 20 Oktober Christel Cornelius Chris Schutte Bissula Schwiebus Liezel Steyn ∗

082 495 8552 071 590 3202 083 729 6167 082 701 1207

Jeug

Uit die kerkkantoor Spesiale aanbod:

Uit die Beek 2013 teen ‘n verlaagde prys van R90 elk (gewoonlik R110) beskikbaar, bestel asb by die Kerkkantoor of stuur jou bestelling aan Rensia by inligting@xsinet.co.za Die volgende lidmate word versoek om asb by kerkkantoor in te loer: AF Labuschagne, Ursula en Hennie Ludick, Adriyana Dubbelt, Jan de Beer, Liefie en Louis Bester, Judy van Schalkwyk, Hannelie van der Merwe, Adri Scheepers, Ferdi de Villiers, Carolina Minnie, Hannelie en Coenie van der Merwe, Esterie en Rayno du Preez, Gerrie en Celeste (woon in Pinehaven) Carla Kitching, Karen Carstens, Robert van der Merwe

NEEM ASB KENNIS Ds Neels is nie vandag by ons gemeente teenwoordig nie a.g.v. ander preek verpligting Beide ds Neels en ds Kenneth sal hierdie week vanaf 17-19 Oktober by die WesTransvaalse Sinodesitting wees Kontak die kerkkantoor vir enige noodgevalle

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 14 Oktober  

Muldersdrif Gemeente Afkondigings 14 Oktober

Advertisement