Page 9

NYHETER 18 500 namn för studentrabatt på SL

Mobilskulder fortsätter att öka bland unga Skulderna för mobiltelefoni har ökat markant och står nu för vart sjätte betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. - Det är framförallt unga som är i riskzonen, säger Åke Lundholm, informationsansvarig för kronofogdefrågor vid Skatteverkets huvudkontor. Ökningen tros bero på att operatörerna har många olika erbjudande av telefoner och abonnemang, där det är svårt att se de egentliga kostnaderna. Kronofogdemyndigheten har påbörjat ett samarbete med Konsumentverket och Post- och telestyrelsen för att motverka skuldtrenden. Som åtgärder föreslår man bland annat att operatören skall erbjuda kostnadsfria fakturor samt utföra fullständig kreditprövning vid nyteckning. Dessutom vill Kronofogden att abonnenten själv ska kunna spärra vissa nummer eller kunna bestämma en övre gräns för hur mycket de ska kunna ringa för.

Tvärvetenskap - ett svenskt styrkeområde som ökar Att svenska forskare är starka inom tvärvetenskapen är något som reds ut i Vetenskapsrådets nyutkomna rapport; “Tvärvetenskap - en analys”. Forskare från skilda discipliner samarbetar idag i allt större utsträckning inom tvärvetenskapliga projekt som också får stöd av forskningsfinansiärer. Denna trend ökar i alla länder. Enligt vissa skattningar är ungefär en tredjedel av forskningsverksamheten, i Sverige och internationellt, tvärvetenskaplig. Drivkraften för denna utveckling är främst att forskare behöver teorier, metoder och tekniker från andra områden för att lösa sina forskningsproblem. Förutom dessa praktiskt drivna samarbeten har även finansiärer stimulerat till tvärvetenskap inom utpekade områden.

SSCO:s (Stockholms Studentkårers Centralorganisation) stora kampanj för studentrabatt på SL som pågått under året, nådde sitt klimax i slutet på augusti då alla namnunderskrifter lämnades in till SL-styrelsens ordförande Anna Berger Kettner (s). Totalt har 18 500 studenter undertecknat SSCO:s krav på studentrabatt på SL, varav 6600 var vykort. Vykorten hade under våren delats ut bland studenter och fanns att hämta på flera lärosäten i Stockholm. De var adresserade till Anna Berger Kettner och innehöll ett färdigtryckt budskap samt plats för namnunderskrift. Många studenter har också skrivit egna kommentarer på vykorten. Bland dessa fanns: ”Är det inte lite konstigt att pensionärer får rabatt men inte studenter?” ”Jag vill betala men har inte råd. Tvingas tjuvåka mot min vilja.” ”Anna, hur mycket skulle ditt kort kosta om det motsvarade 8,7% av din inkomst?” ”Behöver pengar till cous-cous” ”Ha lite fantasi! Tänk ut nåt!”

KTH: s nya grannar

KTH Racing på tredjeplats i internationell tävling Under förra läsåret arbetade KTH: s Racingstall bestående av 70 studenter med att från grunden bygga upp en egen racingbil. I juli, för andra året i rad deltog KTH Racing i tävlingen Formula Student och lyckades av 57 tävlande placera sig på en fantastisk tredjeplats. Nu väntar en nystart av projektet för att kunna påbörja framtagningen av 2006 års bil. Osqledaren håller tummarna.

missa inte...

Hemkomstdagen 2005 som går av stapeln den 27 oktober under temat design. Hemkomstdagen är sedan tre år tillbaka ett årligen återkommande evenemang som välkomnar alumner till KTH för en dag fylld av olika föredrag, aktiviteter och tillfälle för nätverkande med både gamla vänner och dagens studenter. Mer information hittar du på www.kth. se/alumni/hemkomstdagen.

Den 1 augusti fick KTH nya inneboende på campus. Försvarshögskolan har efter 44 år i Svea Artilleriregements gamla kaserner, valt att flytta till nya mer funktionella lokaler. På Drottning Kristinas väg 37, finns nu att skåda en ståtlig byggnad i senaste funkisstil. Välkomna, säger Osqledaren.

China Day Sveriges största internationella studentprojekt Project China anordnar den 28 september China Day på KTH. Företagspresentationer blandas med kulturella aktiviteter och föreläsningar om den nya supermakten i öster. Dagen avrundas med galamiddag på HHS med efterfest på Köket. Mer information hittar du på www.projectchina.se.

09

OL 05/06 #1