Page 49

THS SIDOR TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅR

THS siktar mot stjärnorna! Noterat

Olof Somell. Foto: Per Fogelberg.

Läsårets arbete kommer att vara varierande för oss arvoderade på kåren; vi ser alla fram emot ett år fyllt av utmaningar. Jag tänkte här berätta lite om vad THS ska arbeta med under året. THS & medlemmarna Eftersom THS är summan av medlemmarna är det viktigt att alla medlemmar kan påverka kårens arbete. För att säkerställa detta kommer vi att jobba för att involvera medlemmarna mer i den demokratiska processen. Ett led i detta kommer att vara att försöka öppna upp fler och bredare informationskanaler inom THS. I detta arbete kommer vår informatör att vara en ovärderlig resurs.

Utbildning Det händer mycket på utbildningsfronten; under sommaren anlände regeringens högskoleproposition och en ny examensordning håller på att utarbetas. THS kommer givetvis att hålla sig framme och vara delaktiga i allt förändrings- och utvecklingsarbete. Spännande är även att se hur KTH:s nya organisation kommer att påverka kårens arbete. Vi ser stora möjligheter att stärka studentinflytandet och därigenom kunna än mer aktivt jobba med KTH i utbildningsfrågor. Internationellt En allt större del av studenterna på KTH är från andra länder, både de inom utbytesprogram och magisterstudenter. Det är viktigt att dessa kan ta en aktiv del av kåren och sektionerna och vi kommer att anstränga oss för att kunna integrera alla internationella studenter, både studiesocialt och inom påverkansarbetet. Nymble & Osqvik Under året så kommer vi att se över rummen på Nymble för att försöka hitta fler och bättre studieplatser för alla som vill använda huset att studera i. Till Osqvik har vi precis beställt ett sprillans nytt dass som kommer att byggas under hösten. Olof Somell, ordförande THS

THS arvoderade hittar du i kårhuset Nymble på Drottning Kristinas väg 15–19, Campus Valhallavägen. Hit kan du vända dig med frågor.

www.ths.kth.se...

...är THS webbadress. Här finns aktuell information om allt som händer på kåren och på Nymble i höst. Du har rätt till komplettering! Från och med i år kommer det i de flesta kurser bara att finnas ett omtentatillfälle. Däremot är det nu möjligt för den som ligger nära godkänt på en tenta att komplettera upp till lägsta godkända betyg (3, G eller E). Rätten till komplettering och formerna för den ska finnas beskrivna i det kurs-PM som delas ut i början av varje kurs. Där ska också anges under hur lång tid efter tentan som möjligheten finns. Det är examinator som ansvarar för att de som ligger inom kompletteringsgränsen tydligt informeras om möjligheten och att resultatet anslås på samma sätt som tentaresultat. Har du frågor, kontakta utbildning@ths.kth.se.

Psst, Fastighetsägaren... Du vet väl om att du är fastighetsägare? Det fina kårhuset Nymble ägs av kårens medlemmar. Välkommen hit för att fika i café Jalla, ta en öl på puben eller använd dig av studieplatserna då du pluggar inför nästa tenta. Det finns både tysta läsplatser och platser för grupparbeten. Spela flipper och äta medhavd luch eller prisvärd måltid från restaurangen kan man också göra.... Adressen är Drottning Kristinas väg 15–19.

OL 05/06 #1  
OL 05/06 #1  
Advertisement