Page 21

Fråga KÅRJURISTERNA om råd Hej Kårjuristerna! Jag och en kompis är lite sugna på att starta ett eget sminkmärke. Problemet är bara att vi skulle vilja kalla märket för XXX. Detta var namnet på ett känt svenskt kosmetikmärke som numera är nedlagt. Kan detta orsaka oss några problem? Svar: Problemet som kan uppstå är att ni inkräktar på det nedlagda kosmetikmärkets varumärkesskydd. Rätten till ett varumärke har inte någon generell tidsbegränsning. Om rätten har uppkommit genom registrering gäller den från ansökningsdagen och 10 år framåt. Därefter kan registreringen förnyas obegränsat antal gånger. Register över befintliga varumärkesrätter finns på Patent- och Registreringsverkets hemsida. Varumärkesskydd kan även uppkomma genom inarbetning. Skyddet är då geografiskt avgränsat och gäller för det inarbetade området så länge som inarbetningen består. För ett starkt inarbetat varumärke kan skyddet hålla i sig långt efter att märket slutat användas. För att ett varumärke ska anses vara inarbetat krävs att märket ska vara känt här i landet. Det

är tillräckligt att det är känt inom en geografiskt avgränsad del av landet. Märket ska även vara känt inom en betydande del av den s.k. omsättningskretsen, det vill säga den krets det riktar sig till. Slutligen krävs även att kännetecknet är känt som beteckning för de varor som erbjuds. Ensamrätten som uppstår genom varumärkesskydd innebär att innehavaren kan förbjuda er att utan deras samtycke använda ett förväxlingsbart varumärke i näringsverksamhet. Eftersom ni vill använda det nedlagda varumärket för försäljning av likadana produkter föreligger förväxlingsrisk. Om sminkmärkets varumärkesskydd består genom registrering eller inarbetning har de således möjlighet att förbjuda er att använda det. Kårjuristerna (SSCO)

Regler Vad vill du läsa om i Osqledaren? Skriv ner. Skicka in. That’s it. Priser

Osqledaren lottar ut tre stycken grafritande räknare bland de bästa förslagen. (Casio ClassPad 300, HP 49g+ och Texas Instruments-89 Titanium)

Maila in ditt tävlingsbidrag till osqledaren@ths.kth.se innan den 16 oktober.

21

OL 05/06 #1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you