Page 16

OSQLEDAREN #1 05/06 DEBATT: FAJT MELLAN KVALITET OCH KVANTITET FÖRLÄNGNING AV CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGEN

“Visste du att högskolan belönas för att godkänna dig, men inte för att erbjuda dig en bra utbildning?“

DEBATT En vägning mellan kvalitet och kvantitet Text: KRISTOFFER BURSTEDT Illustration: HELEN SILVANDER NYLIGEN BESLUTADE REGERINGEN att bygga ut hög-

skolan med 3500 nya platser. Satsningen innebär ungefär 175 miljoner kronor till högre utbildning, pengar som borde gå till kvalitetsarbete snarare än utbyggnad. Idag är hela utbildningssystemet uppbyggt kring tanken om att så många studenter som möjligt ska tryckas genom högskolan på minsta möjliga tid. Visste du att högskolan belönas för att godkänna dig, men inte för att erbjuda dig en bra utbildning?

MED DAGENS SYSTEM får ditt lärosäte först pengar när du

registrerar dig på din utbildning och sedan när du tar dina poäng. För lärosätet handlar det alltså huvudsakligen om att locka till sig studenter och se till att de tar sina poäng, något som naturligtvis kan ses som positivt. Myntets baksida är att fokus hamnar på att studenterna ska in och ut ur högskolan och inte på vad som händer när vi är där. Sådant som utbildningens kvalitet blir sekundärt.

NU SÄGER JAG INTE att effektivitet är negativt, eller att

en tillbakagång till det tidigare, centralstyrda resursfördelningssystemet vore önskvärd. Däremot står det helt klart att den nuvarande modellen måste skrotas. Effektivitet är inte detsamma som snabbhet, vilket tycks vara den rådande uppfattningen bland dem som bestämmer. Det handlar snarare om att använda resurserna på ett optimalt sätt för att främja

16

allt det positiva som den högre utbildningen medför, såväl för individen som för samhället. Ingen tjänar exempelvis på att vi studenter inte är tillräckligt förberedda för arbetsmarknaden efter examen eller att vi missat hela perspektivet med bildning och kritiskt tänkande. REDAN NÄR det nuvarande systemet infördes i början av

1990-talet varnades det för att man måste säkra en kvalitetsgranskning för att det inte skulle gå över styr. Men nu är vi där. Jag gissar att du inte läste högskoleverkets utvärdering av din utbildning innan du valde den. Eller? Högskoleverket fick den kvalitetsgranskande rollen i och med det nya systemet och de gör ett bra jobb. Som studenter måste vi emellertid kunna lita på att det även finns andra styrmedel som garanterar kvaliteten på den utbildning som vi investerar så mycket tid och pengar i. För lärosätena måste det löna sig att bedriva en gedigen utbildning, det måste värderas högt när staten fördelar pengar. SFS HAR INGENTING EMOT att regeringen nu satsar mer

pengar på högre utbildning. Men högskolans största problem idag är inte brist på platser, utan brist på kvalitet i undervisningen. Statens resurser måste läggas på kvalitetsarbete, först därefter kan vi bygga ut och inrätta nya platser. Kristoffer Burstedt Vice ordförande, SFS

OL 05/06 #1  
OL 05/06 #1  
Advertisement